Kalling nr 235

Från Adelsvapen-Wiki

F 235.jpg

Friherrliga ätten Kalling nr 235 †

Friherrlig 1751-11-21, introducerad 1752. Utdöd 1765-07-01


Mårten Kalling, friherre Kalling (son av Peter Kalling, adlad Kalling, se adliga ätten Kalling nr 1361), född 1705. Arklimästare vid amiralitetet 1719-06-09. Konstapel vid amiralitetet 1720-12-30 midshipman på ett engelskt krigsskepp 1724. Löjtnant vid amiralitetet i Stockholm 1725-11-16. Styrman på ett franskt köpmansskepp 1726. Åter midshipman i engelsk tjänst 1727 och tjänstgjorde som sådan på ett engelskt amiralskepp 1729. Återkom 1731 till Sverige. Kaptenlöjtnant vid amiralitetet 1733-11-27. Skeppskapten 1743-02-18. Kommendörkapten 1745-03-15. RSO 1748-11-07. Generaladjutant av flottan. Friherre jämte äldre brodern Per 1751-11-21 (introducerad 1752 under nr 235). Kommendör vid amiralitetet 1756-01-31. Landshövding på Gotland 1763-04-14 död 1765-07-02, i Stockholm i Klara församling, Stockholm, begravd i Storkyrkan, och slöt själv sin friherrliga ättegren.' Han gjorde, sä i utländsk som svensk tjänst, vidsträckta sjöresor. Kommenderade 1743 det örlogsskepp, som överförde hertig, sedermera konung Adolf Fredrik från Stralsund till Landskrona'. – Gift 1743-04-19 i Karlskrona med Anna Charlotta Grubbe, döpt 1724-10-04 i Karlskrona, död 1749-08-18 i Stockholm, dotter av kommendören Axel Grubbe, och Anna Lang, adlad Lagercreutz.

Barn:

  • Anna Charlotta, döpt 1744-08-12, i Stockholm, liksom syskonen.
  • Lovisa Ulrika, döpt 1745-11-25 i Stockholm.
  • Anna Fredrika, döpt 1747-01-12 i Stockholm.
  • Hedvig Charlotta, född 1748-04-23, död före fadern.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.