:

De Geer af Finspång nr 312

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten De Geer af Finspång nr 312

Friherrlig 1797-11-01, introd. 1798.

TAB 1

Jean Jacques De Geer, friherre De Geer af Finspång, (son av Louis De Geer, se adliga ätten De Geer nr 291, tab 6), till Finspång i Risinge socken Östergötlands län. Född 1737-07-15 på Finspång. Förare 1756. Fänrik vid livgardet 1757-04-01. Avsked 1758-03-12. Kammarherre1 1759-12-05. Kammarherre hos drottningen 17782. RPrRÖO 1794-03-02. RNO 1795-11-02. Överkammarherre hos drottningen1 1797-09-09. Friherre s. å. 1/11 (introd. 1798 under nr 312). Erhöll tjänstledighet 1799-02-12. Hedersledamot av Målare- och bildhuggareakademien. LMA. Död 1809-01-13 på Finspång och begraven s. å. 20/2 i Norrköping. Gift 1:o 1758-04-04 på Öster Malma i Ludgo socken Södermanlands län m friherrinnan Hedvig Beata Stackelberg, född 1742-03-04, död 1767-07-27 på Finspång, dotter av generalen, friherre Wolter Reinhold Stackelberg, greve Stackelberg, och hans 1:a fru grevinnan Christina Beata Taube. Gift 2:o 1769-05-28 i Stockholm med den förras kusin, grevinnan Fredrika Aurora Taube, döpt 1753-12-11 i Stockholm, död 1806-05-02 på Finspång, dotter av konteramiralen, greve Edvard Fredrik Taube, och grevinnan Christina Helena Löwen.

Barn:

 • 1. En dödfödd dotter, 1762-12-04.
 • 1. Elisabet Eva Beata Jacquelina, född 1766-02-02 på Finspång, död 1831-10-18 Sillsjö. Gift 1787-05-15 på Finspång med löjtnanten, friherre Mattias Alexander von Ungern-Sternberg, född 1764, död 1826.
 • 2. Louis, född 1772-01-07 på Finspång, död 1773-08-07.
 • 2. Sofia Aurora, född 1775-07-21 i Norrköping, död s. å. 27/2.
 • 2. Charlotta Aurora, född 1779-09-19. Hovfröken hos hertiginnan av Södermanland. Statsfru hos drottningen 1800-08-04. Överhovmästarinna hos änkedrottningen 1818-05-12. Tjänstfri s. å. Död 1834-05-14 i Stockholm. Gift 1:o 1796-04-12 på Stockholms slott med sin syssling, generalmajoren och landshövdingen greve Nils Gyldenstolpe, från vilken hon blev skild 1810, född 1768, död 1844. Gift 2:o 1811-11-17 i Stockholm med en av rikets herrar, statsministern Gustaf af Wetterstedt, friherre och greve af Wetterstedt, född 1776, död 1837.
 • 2. Emilie Fredrika Aurora, född 1782-12-24 på Finspång. Hovfröken hos drottningen1 1797-09-09–1806-08-06. Död 1828-12-26 Lövstad s socken Östergötlands län. Gift 1:o 1810-11-20 på Finspång med generalmajoren Gustaf Mauritz Clairfelt, adlad Clairfelt, från vilken hon 1816-02-20 blev skild, född 1780, död 1841. Gift 2:o 1817-01-09 Himmelstalund med sin moders syssling, förste hovjägmästaren greve Carl Fredrik Piper, född 1785, död 1859.
 • 2. Johan Jakob, född 1785-07-19 på Finspång. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Avgången 1799-03-12. Kornett vid lätta livdragonerna 1804-08-29. GMtf 1808. Avsked s. å. 26/6. Kammarherre 1809-06-29. RPrJO 1816-03-00. Hovmarskalk s. å. 30/4. RSO 1818-05-11. Död ogift 1833-11-01 i Stockholm. 'Han bevistade landstigningen och träffningen vid Lemo den 19 juni 1808 och blev då svårt sårad, samt var 1815 generallöjtnanten, friherre Boije följaktig vid överlämnandet av hertigdömet Pommern och furstendömet Rügen.'
 • 2. Gerard, född 1787. Hovmarskalk. Död 1846. Se Tab. 2
 • 2. Julie Aurora, född 1789-04-08 på Finspång, död 1790-08-15.

TAB 2

Gerard, (son av Jean Jacques De Geer, friherre De Geer af Finspång, tab 1), född 1787-03-04 på Finspång. Kadett vid Karlberg 1796-09-23. Avgången 1799-03-11. Student i Uppsala 1800. Kornett vid lätta livdragonerna 1804-08-29. Löjtnant vid livgardet till häst 1809-07-25. Ryttmästare vid skånska karabiniärregementet s. å. 23/11. Ordonnansofficer hos kronprinsen Carl Johan3 1812-09-17–1815. Avsked med majors karaktär 1815-01-17. Kammarherre 1818-12-31. Hovmarskalk 1820. RSO 1836-01-28. Död 1846-09-28 i Karlskrona. Ägde först, jämte sin svåger. Gift af Wetterstedt, Finspång, sedan Stjärnholm i Nikolai socken Södermanlands län. Gift 1814-06-24 i Linköpings domkyrka med Henrietta Charlotta Lagerstråle, född 1797-03-12 Jälla, död 1843-12-13 på Stjärnholm, dotter av vice amiralen Per Gustaf Lagerstråle, friherre Lagerstråle, och friherrinnan Beata Catharina Lovisa Cederström.

Barn:

 • Carl Johan Gerard, född 1815-04-11 på Finspång. Student i Uppsala 1832-10-04. Extra ordinarie kanslist vid handels- och finansexpeditionen 1835. Extra ordinarie kanslist i justitiefördeln. av k. kansliet 1836. 2. Sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxl. 1841-08-28. Legationssekreterare vid beskickningen i S:t Petersburg 1847-09-23 och i London 1850-09-25. Död ogift 1856-03-08 i Stockholm.
 • Gustaf Gerard, född 1816. Major. Död 1861. Se Tab. 3
 • Louis Gerard, född 1818. En av rikets herrar. Död 1896. Se Tab. 6.
 • Hjalmar Rudolf Gerard, född 1819. Kapten. Död 1876. Se Tab. 13.
 • Jacques Anton Gerard, född 1821. Kapten. Död 1902. Se Tab. 20.
 • Aurore Elisabet, född 1822-02-19 på Finspång i Risinge socken Östergötlands län, död 1904-01-12 i Stockholm. Gift 1846-05-14 i Stjärnholms kapell med generallöjtnanten, friherre Fabian Jakob Wrede af Elimä, född 1802, död 1893.
 • Louise Adrienne, född 1823-04-02 på Stjärnholm, död 1898-10-12 i Stockholm (Jakob o. Johannes förs). Gift 1843-07-02 på Stjärnholm med grosshandlaren i Stockholm John Edvard Arfwedson, född 1811-11-20 i nämnda stad, död 1855-06-29 i Villach i Kärnthen.
 • Emilie Charlotte, född 1824-05-24 på Stjärnholm, död ogift 1862-02-15 Johannishus (Karlskrona Amiralitetsförs).
 • Henriette, född 1825-12-20 i Uppsala, död 1907-06-28 i Stockholm. Gift 1859-09-22 på Marieberg vid Stockholm med kabinettskammarherren och generalmajoren, KSO m. m. Otto Mauritz von Knorring, av tysk adlig släkt, född 1818-04-05 på chefsbostället Gran i Piteå landsförs Norrbottens län, död 1890-07-07 i Stockholm.
 • Julie, född 1827-10-06 på Stjärnholm, död 1911-11-12 på Näs (Adelövs förs, Jönköpings län, db). Gift 1852-11-02 i Karlskrona med kommendören vid flottan, RSO m. m. John Ulrik Gustafsson Améen, född 1824-02-24 i nämnda stad, död där 1880-06-06.
 • Ebba, född 1828-10-12 på Stjärnholm, död 1885-03-30 Torsåker. Gift 1850-06-22 i Karlskrona m. sin svågers systerson och sin svägerskas kusin landshövdingen, greve Hans Wachtmeister af Johannishus, född 1828, död 1905.
 • Vilhelm Gerard, född 1830-08-06 på Stjärnholm. Kadett vid Karlberg 1844-09-05. Utexaminerad 1854-02-25. Underlöjtnant vid Upplands regemente s. å. 7/3. Hospitant vid Ultuna lantbruksinstitut 1857. Avgången därifrån 1859. Löjtnant 1862-02-04. Kapten 1870-07-05. RSO 1876-12-01. Major 1881-08-06. Avsked ur krigstjänsten 1887-04-29. Död ogift 1910-03-02 i Stockholm, Oscars förs,.
 • Hedda Fredrika Augusta, född 1832-07-14 på Stjärnholm, död där 1837-03-12.
 • Robert Gerard, född 1834-06-23 på Stjärnholm. Kadett vid Karlberg 1848-05-18. Utexaminerad 1855-03-10. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente s. å. 30/3. Löjtnant 1859-07-02. Död ogift 1862-02-02 på Stjärnholm.

TAB 3

Gustaf Gerard, (son av Gerard, tab 2), född 1816-08-06 på Finspång. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1832-09-19. Officersexamen 1833. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente s. å. 21/12. Sekundlöjtnant vid flottans mekaniska kår 1834-04-19. Adjutant vid storamiralsämbetets 3. avdelning 1835–1837. Adjutant vid ovannämnda avdelning och i styrelsen för allmänna väg- och vattenbyggnader under vintrarna 1838–1844. Kapten 1843-01-31. T f distriktschef i östra väg- och vattenbyggnadsdistriktet 1844–1849. Övermekanikus för Göta kanalverk 1845–1861. Arbetschef för nya slussbyggnaden i Stockholm 1846–1850. Major 1850-02-01. Distriktschet i östra våg- och vattenbyggnadsdistriktet 1851-02-02. RVO s. å. 28/11. Chef för hamnbyggnaden i Vadstena 1851–1854. Major vid väg- och vattenbyggnadskåren 1851-12-22. Ledande ingenjör för hamnbyggnaden i Kalmar 1852–1856. Ledande ingenjör för uppmuddringen av segelleden från Norrköping 1852–1856 samt för uppmuddringen av Stångån mellan Linköping och Roxen. Uppgjorde förslag till den nuvarande Skeppsholmsbron i Stockholm 1857. Död 1861-07-26 på Stjärnholm. Gift 1854-09-07 i Mariestads kyrka med Natalie Amelie Ramsay i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1865-06-19 i Nyköping med kammarherren Hjalmar Fredrik Henrik von Wright, i hans 2:a gifte, född 1836, död 1917), född 1836-05-24 Öredal, död 1893-10-26 i Södertälje, dotter av kammarherren Bror Jakob Ramsay, och grevinnan Eva Catharina Charlotta Kalling.

Barn:

 • Jacquette, född 1855-10-09 i Linköping. Gift 1882-03-07 på Norrby i Bogsta socken Södermanlands län med kaptenen Otto Ehrenfried Adelborg, född 1845, död 1900.
 • Henriette Eva, född 1857-10-08 i Linköping, död 1940-03-20 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs, db 71).
 • Carl Gustaf Gerard, född 1859. Major. Se Tab. 4

TAB 4

Carl Gustaf Gerard, (son av Gustaf Gerard, tab 3), född 1859-11-24 i Stockholm. Volontär vid Livregementets grenadjärkår 1877-07-20. Mogenhetsexamen 1882-06-15. Sergeant i nämnda kår 1882-08-04. Elev vid Krigsskolan s. å. 17/7. Utexaminerad 1883-10-30. Underlöjtnant vid ovannämnda grenadjärkår s. å. 16/11. Transport till Kronprinsens husarregemente 1884-07-18. Tjänstgjorde i franska armén i Algeriet och i Frankrike 1888–1890. Löjtnant 1891-09-11. Löjtnant vid livgardet till häst 1897-09-25. Ryttmästare därst. 1899-07-07. Off RumKrO 1902. RSO 1904-12-01. RDDO 1907-12-20. RFrHL 1908. Ryttmästare vid Skånska dragonregementet och major i regementet 1909-09-03. RRS:tStO2kl s. å. Verkställande direktör för Almqvist & Wiksells boktryckeriaktiebolag 1910-02-151923. Avsked med tillstånd att såsom major kvarstå i regementets reserv 1910-05-06. Major i Livgardets till häst reserv 1912-11-28. RVO 1913-06-06. RJohO 1917. Ordförande i styrelsen för och ekonomidirektör i Ivar Hæeggströms boktryckeri- och bokförlagsaktiebolag. Ordförande i styrelsen för Oskarshamns kakelfabriksaktiebolag. Vice ordförande i styrelsen för Henrik Gahns aktiebolag. Vice ordförande i styrelsen för och ekonomidirektör i Almqvist & Wicksells boktryckeriaktiebolag 1923. Konventsledamot i Joh.-orden i Sverige. Avsked ur krigstjänsten 1924. Gift 1:o 1890-11-18 i Stockholm med grevinnan Augusta Hedda Julia von Rosen nr 85, född 1863-07-25 på Charlottendal invid Stockholm, död 1907-02-08 i Stockholm, dotter av översten vid Livgardet till häst, sedermera generalmajoren i armén, greve Axel August Gustaf von Rosen, och Marianne Dorotea Hedvig von Mecklenburg. Gift 2:o 1910-09-03 i Stockholm (Uppsala domk.förs, vb) med friherrinnan Sigrid Eleonora Maria Cederström nr 211, född 1885-05-14 i Visby, dotter av civilingenjören, friherre Oscar Fredrik Cederström och Lydia Maria Meijer.

Barn:

 • 1. Carl Axel Gerard, född 1891. Löjtnant. Se Tab. 5.
 • 1. Gustaf Gerard, född 1893-02-16 i Malmö (Garnisonsförs). Studentexamen 1912-05-14. Volontär vid Svea livgarde s. å. 30/5. Officersexamen 1914-12-19. Underlöjtnant vid nämnda livgarde 1914-12-31. Löjtnant 1918-04-26. Genomgick krigshögskolan 1923–1925. Överförd till övergångsstat 1927-06-18 f.o.m. s. å. nov. 1. Kungl. Maj:ts förordnande att kvarstå på stat vid Svea livgarde s. å. okt. 28. Kapten i regementet 1929-12-06 f.o.m. 1930-01-01. RJohO. OffTunNI. RFin1VRO1kl. RNedONOm.sv. RSpMfOv.k. Kapten vid regementet 1934-04-13 f.o.m. s. å. apr. 24. RSO 1935-06-06. Major i Armén 1937-06-04. Major i och vid Svea livgarde s. å. sept. 11 f.o.m. s. å. okt. 1. Adjutant hos H.K.H. Kronprinsen Överstelöjtnant vid Bohusläns regemente 1942-10-01. Gift 1929-08-10 i Stockholm (Oscars förs, vb nr 149) med Madeleine Carlsson nr 1877 A (T10), född 1901-08-03 i Stockholm, Hedvig Elenora förs, dotter av kammarrättsrådet Axel Oskar Conrad Carlsson nr 1877 A och friherinnan Hedda Theresia Cederström.
 • 1. Gösta Johan Gerard, född 1895-07-03 i Malmö. Studentexamen 1914-05-13. Volontär vid livgardet till häst s. å. 3/6. Officersexamen 1916-12-20. Fänrik vid livgardet till häst 1916-12-30. Underlöjtnant därst. 1919-01-24. Löjtnant s. å. 25/4. RFinlVRO 1925.
 • 1. Louis Jacques Gerard, född 1905-12-28 i Stockholm. Studentexamen 1924-12-08. Volontär vid Svea livgarde 1925.

TAB 5

Carl Axel Gerard, (son av Carl Gustaf Gerard, tab 4), född 1891-08-08 i Malmö. Studentexamen 1912-05-10. Volontär vid Livgardet till häst s. å. 7/6. Kadett vid Krigsskolan 1913. Utexaminerad 1914-12-19. Underlöjtnant vid livgardet till häst s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1917-01-01. RFin1VRO 1919. Vapenofficer 1920–1923 och 1926–1929. Löjtnant vid Livregementet till häst 1928-01-01. Ryttmästare därst. 1929-12-06. Genomgått Ridskolan i Fort Riley, USA 1929–1930. GV:sJmt. RJohO. RSpMfOvk. Regementskvartermästare 1932–1934. Skvadronschef 1933. Ryttmästare vid regementet 1933-12-21 f.o.m. s. å. dec. 28. RSO 1935-06-06. Major på Arméns reservstat 1939-07-20. Gift 1:o 1917-10-16 i Stockholm (Värmdö förs Stockholms län, vb) med Sigrid Maud Elsa Holtermann, född 1895-11-13 i nämnda stad, dotter av kabinettskammarherren Oscar Claes Fleming Holtermann och grevinnan Ella Clara Caroline Maud von Rosen.

Barn:

 • 1. Jan Gustaf Gerard, född 1918-09-07 i Stockholm.
 • 1. Gustaf Oscar Gerard, född 1920-11-22 i Stockholm.

TAB 6

Louis Gerard, (son av Gerard, tab 2), född 1818-07-18 på Finspång. Student i Uppsala 1836-06-13. Kansliexamen 1838. Extra ordinarie kanslist i kammarexpeditionen s. å. 15/10. Examen till rättegångsverken 1840-12-01. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen s. å. Auskultant i Svea hovrätt 1841-03-31. Riddarhuskanslist s. å. Extra ordinarie notarie i nämnda hovrätt 1842-01-21. Notarie hos ridderskapet och adeln 1844–1845. Kopist i justitiestatsexpeditionen 1845-06-06. T. f. kansliledamot i styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar i riket 1846-06-22–1/9. Vice häradshövding s. å. i dec. Assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge 1849-07-06. T. f. revisionssekreterare 1851-06-18–1/9 samt 1853-11-10–1855-04-16. T. f. ordförande i ovannämnda styrelse 1855-02-09–1856-04-28. President i Göta hovrätt 1855-05-06. RNO 1856-04-28. Statsrevisor 1857. Justitiestatsminister och en av rikets herrar 1858-01-07. KNO s. å. 28/4. KmstkNO s. å. 22/11. LSkS s. å. HLHA 1859-06-07. RoKavKMO 1860-05-05. En av de 18 i svenska akademien 1862-03-27. LVA s. å. 12/11. LVVS 1863. StkNS:tOO 1864-03-25. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1867–1888. Jur. hedersdoktor vid jubelfesten i Lund 1868-05-28. Avsked från justitiestatsministerämbetet 1870-06-03. President död Svea hovrätt s. d. Ordförande i direktionen över civilstatens pensionsinrättning 1873-05-23. Ånyo justitiestatsminister 1875-05-11. Entledigad från ovannämnda ordförandeskap s. å. 16/6. Statsminister med bibehållande av chefskapet för justitiedepartementet 1876-03-20. Entledigad från nämnda chefskap 1879-06-06. Avsked från statsministersämbetet 1880-04-19. Erhöll av svenska riksdagen såsom en gärd av det erkännande, svenska folket ägnade hans förtjänster om det allmänna, en statspension s. å. 28/4. Avsked från presidentämbetet s. å. 30/4. Vice kansler vid KMO 1881-04-26. Kansler för universiteten i Uppsala och Lund s. å. 20/5. HLFS 1882. HLVS 1883. Kansler vid KMO 1885-11-23. Avsked därifrån 1887-11-21. Avsked från kanslersämbetena vid universiteten 1888-05-05. Filosofie hedersdoktor vid universitetet i Uppsala 1893-09-06. Död 1896-09-24 Hanaskog s län. Ägde åren 1862–1872 huset nr 9 Nybrogatan, åren 1875–1881 del i huset nr 22 Strömgatan, båda i Stockholm, och åren 1880–1891 Sandvik i Järfälla socken Stockholms län samt sedan 1884 huset nr 12 Klara östra kyrkogata i nämnda stad och sedan 1854 Truedstorp i Kviinge socken Kristianstads län. Gift 1848-10-17 Vanås s län med grevinnan Carolina Lovisa Wachtmeister af Johannishus, född 1826-07-10 på Vanås, död 1910-05-05 i Kristianstad (Kviinge förs, Kristianstads län, db), dotter av kammarherren greve Carl Axel Wachtmeister af Johannishus, och grevinnan Beata Sofia Wrangel af Sauss.

Barn:

 • Beata Henrietta Elisabet, född 1849-10-20 på Vanås, död 1860-03-07 i Stockholm.
 • Carl, född 1852-06-07 på Vanås, död 1853-07-28 i Kristianstad.
 • Gerard Louis, född 1854. Före detta landshövding. Se Tab. 7.
 • Gerard Jakob, född 1858. Före detta professor. Se Tab. 10.
 • Anna Carolina, född tvilling 1861-08-31 i Stockholm, död där 1863-02-10.
 • Edvard Axel Gerard, född tvilling 1861-08-31 i Stockholm. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1883–1885. Arrenderar sedan 1887 Truedstorp. Nämndeman inom Östra Göinge härad 1888. Död 1938-10-08 (Kristianstads förs, db nr 116).

TAB 7

Gerard Louis, (son av Louis Gerard, tab 6), född 1854-11-27 i Kristianstad. Mogenhetsexamen 1872-12-06. Student i Uppsala 1873. Jur. filosofie examen 1874-12-14 och jur. kandidatexamen 1879-10-18. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 22/10. Vice häradshövding 1881-05-30. Notarie i bevillningsutskottet under riksdagarna 1882–1884. Amanuens i finansdepartementet 1884-01-12. T. f. kanslisekretererare i nyssn. departement 1888–1892. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1901–1914. Ledamot av sockerbeskattningskommittén 1902. Ledamot av skånska hypoteksföreningen s. å. RNO 1903-12-01. Landshövding i Kristianstads län 1905-02-08. Ordförande i Kristianstads läns hushållningssällskap s. å. KNO1kl 1907-12-01. Ordförande i utsädesföreningskommittén 1912. Ordförande i riksdagens interparlamentariska grupp 1913–1914. LLA 1913. Kristianstads läns hushålln.sällskaps stora GM 1914. Kmstk NO 1915-06-06. Ordförande i kommittén för praktisk undervisning 1917, i kommittén för arbetstidens begränsning 1918 och i svenska föreningen Nordens styrelse 1919–1924. Statsråd och statsminister 1920-10-27. Entledigad från statsrådsämbetet 1921-02-23. Avsked från landshövdingeämbetet 1923-07-05. Äg. Hanaskog sedan 1892 och Truedstorp sedan 1917, båda i Kviinge socken Kristianstads län, sedan 1924 tillsammans med barnen. Biogr. i Sbl och Väd. Död 1935-02-25 i Kviinge förs, Kristianstad,. Gift 1883-06-20 i Jakobs kyrka i Stockholm med Magdalena Margareta (Magda) Sörensen, född 1861-06-02 i nämnda stad, död 1924-04-04 i Kristianstad (Kviinge förs, Kristianstad, db), dotter av grosshandlaren därst. Nils Georg Sörensen och hans 1:a fru Magdalena Margareta Dahl.

Barn:

 • Arvid Louis Gerard, född 1884. Godsförvaltare. Se Tab. 8.
 • Elisabet Magdalena, född 1886-07-04 i Stockholm. Gift 1908-03-24 i Kristianstads kyrka o. förs, ]] m. d. löjtnanten i Smålands husarreg:s reserv, e. jägmästaren Paul Henrik Jean Carbonnier, född 1879-03-07 på Hanaskog.
 • Magnus Nils Gerard, född 1887. Notarie. Se Tab. 9
 • Louise Adrienne, född 1894-12-04 i Stockholm, död 1926-11-07 i Kviinge förs, Kristianstads län,. Gift 1922-10-09 i Kviinge kyrka med kaptenen vid Vendes artilleriregemente Uno Dunér, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1916-10-19 i Stockholm med friherrinnan Sigrid Margareta Fleming af Liebelitz, född 1888-06-13 i Stockholm, död 1918-10-03 i Lund, dotter av majoren frih. Oscar Herman August Fleming af Liebelitz och Sigrid Vilhelmina Amalia Söderhielm), född 1886-11-24 i Malmö.
 • Anna Margareta, född 1900-11-18 på Hanaskog. Gift 1920-12-11 i Stockholm (Kristianstads förs vb) med andre legationssekreteraren vid beskickningen i Bryssel och Haag, före detta löjtnanten vid Kronprinsens husarregemente Zenon Stanislaw de GrzymalaPrzybyszewski Westrup, född 1895-09-28 i Kongsvinger, Norge. Envoyé.

TAB 8

Arvid Louis Gerard, (son av Gerard Louis, tab 7), född 1884-04-05 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Kristianstad 1903-06-13. Utexaminerad från Alnarps lantbruksinstitut 1906-10-20. Underlöjtnant i Skånska dragonregementets reserv s. å. 14/12. Avsked från krigstjänsten 1909-05-07. Förvaltare vid Hanaskogs kalkbruk i Kviinge förs, Kristianstads län 1907. Ordförande i Kviinge sns kommunalfullmäktige, kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse. Ledamot av Kristianstads läns skogsvårdsstyrelse 1923. Orförande för Östra Göinge vägstyrelse 1925. Ledamot av hushållningssällskapets förvaltningsutskott s. å. Ordförande i Kristianstads läns fiskerinämnd 1927. Ordförande i Svenska vägstyrelsernas förbund s. å. RVO 1930-06-06. Ledamot i kommittén för 1931 års väg- och brosakkunniga. Ledamot av Riksdagens 2:a kammare 1932–1939. 1936-12-18 ordförande i Kristianstads läns jordbrukskommissionen under 3 år, räknat från den 1 jan. 1937. Sakkunnig för 1936 års semesterkommitté och sakkunnig för samma års trafikutredning. RNO 1937-10-04. Vice ordförande i Kristianstads läns skogsvårdsstyrelse 1937. Sakkunnig för 1937 års automobilskatteutredning. Sakkunnig för 1939 års utredning för vägväsendets förstatligande. Ledamot av Riksdagens 1:a kammare från 1940. Vice ordförande i Kristianstads läns hushållningssällskap. Gift 1909-03-09 i Neunkirchen (Kristianstads förs, vb) med Brita Alexandra Dardel, född 1885-10-20 Fridhem s socken Kristianstads län, i Hanaskog (Kviinge förs Kristianstads län, db), dotter av generalkonsuln Carl Alexander Dardel, och Ebba Louise Dardel.

Barn:

 • Louis Carl, född 1910-04-24 å Lilla Ströö i Strö sn Kristianstads län.
 • Yvonne Alexandra, född 1911-11-03 på Hanaskog i Kviinge förs, Kristianstads län.
 • Carl, född 1923-01-04 i Lund.

TAB 9

Magnus Nils Gerard, (son av Gerard Louis, tab 7), född 1887-11-14 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Kristianstad 1908-06-04. Student i Uppsala s. å. maj 21. Student vid Stockholms högskola. Jur. kandidat examen vid Stockholms högskola 1918-05-29 . Amanuens i Jordbruksdepartementet s. å. juni 15–1923-03-01. Extra ordinarie kammarrättsnotarie. Extra länsbokhållare vid länsstyrelsen i Stockholms län 1924–1926. Amanuens i Medicinalstyrelsen 1926–1938. Gift 1919-12-15 i Stockholm, K. Svea Livgardes förs, ]] med Gerda Weidenhielm nr 1314, född 1898-05-31 i Stockholm, dotter av överstelöjtnant i Svea livgardes reserv, kabinettskammarherren Ernst Gustaf Weidenhielm och Gerda Wijk.

Barn:

 • Gerard, född 1922-11-07 i Stockholm.
 • Willem, född 1927-01-15 i Stockholm.

TAB 10

Gerard Jakob, (son av Louis Gerard, tab 6), född 1858-10-02 i Stockholm Klara förs i Stockholm. Mogenhetsexamen 1877-05-18. Student i Uppsala s. å. 31/5. Tjänstgjorde som extra geolog vid Sveriges geologiska undersökning somrarna 1878–1881. Filosofie kandidat 1879-05-26. Företog resor i vetenskapligt syfte till Spetsbergen 1882, 1896, 1898, 1901, 1908 och 1910 till Nordamerika 1891 och 1920. Biträdande geolog vid nämnda verk s. å. Ordinarie geolog 1885-12-31–1897-05-31. Vice president för Sverige vid internationella geologkongressen i Washington 1891. Korresp. ledamot av sällskapet för Finlands geografi 1892, hedersledamot 1912. Utländsk korresp. ledamot av Edinburgh Geological Society 1893. Filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet 1893-09-06. Associate editor of the Journal of Geology i Chicago s. å. Ledamot av kejserliga ryska mineralogiska sällskapet s. å., hedersledamot 1917. Professor i geologi vid Stockholms högskola 1897-05-24. Ledamot av kommissionen för gradmätning av Spetsbergen 1898–1923. Ledamot av riksdagens 2:a kammare 1900–1905. Rektor för nämnda högskola 1902-12-05–1910-12-31. LVA 1902-03-12, preses 1921-04-13 korresp. ledamot av Geological Society i London 1907-12-18 och av Geological Society of America 1910-12-27. LVVS 1910. Ordförande i statens järnvägars geotekniska kommission 1913–1918. Vegamedaljen 1915-04-24. Ledamot av Videnskabs-Selskabet i Kristiania 1917-03-30. Hedersledamot av Dansk Geologisk Förening 1918-04-08. LFS s. å. 9/10. Hedersledamot av New York Academy of Sciences 1920-12-20. Ledamot av kartkommissionen 1921. HLHA s. å. 20/3. LVS 1922-09-22. Hedersledamot av Gesellschalt für Erdkunde i Berlin 1923-05-05. Avgick från professuren vid Stockholms högskola 1924-10-01. Gift 1:o 1884-05-06 i Stockholm med Mary Elisabet Erskine, från vilken han 1907-07-15 blev skild, född 1861-10-04 i Stockholm Maria förs i Stockholm, död 1922-11-06 i Nizza, dotter av grosshandlaren David Erskine och Sofia Helena Sjöberg. Gift 2:o 1908-09-11 i Stockholm, Engelbrekts förs, ]] med Ebba Hult, född 1882-06-02 i Rödeby socken Blekinge län. Dotter av ingenjören Carl Gustaf Hult och Amanda Carolina Palmberg.

Barn:

TAB 11

Sten, (son av Gerard Jakob, tab 10), född 1886-04-26 i Stockholm. Mogenhetsexamen där 1905-05-16. Filosofie kandidatexamen i Uppsala 1908-12-15. Filosofie licentiat där 1910-12-05. Lärare i ekonomisk geografi vid Handelshögskolan i Stockholm s. å. 21/3. Promov. filosofie doktor i Uppsala 1911-05-31. Docent i geografi vid Uppsala universitet 1911-07-11–1912. Lärare vid geografiska institutionen vid Stockholms högskola sedan 1912-01-11 samt examinator och föreståndare för geografiska institutet därst. Docent i ekonomisk geografi vid Handelshögskolan i Stockholm s. å. 23/5. Ledamot av styrelsen för svenska sällskapet för antropologi och geografi 1921. Vice ordförande i styrelsen för kartografiska sällskapet 1925. Har företagit resor till Spetsbergen 1908 och till Nordamerika 1922. Professor i geografi (med handelsgeografi) och etnografi vid Göteborgs högskola 1929-01-01. Geografisk skriftställare. Biogr. i: "Svenskt Biografiskt lexikon." och i: "Vem är det?". Död 1933-06-02 i Göteborg, Vasa förs,. Gift 1912-05-17 i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm, samma förs, ]] med Gea Olivia Holm, född 1889-12-21 i Adolfs Frediks förs, Stockholm, dotter av professorn Edvard Johan Gerhard Holm och Fredrika Olivia Palmquist.

Barn:

 • Hans Holmar, född 1913-05-04 i Stockholm.
 • Gerard Rolf Holmar, född 1914-10-23 i Stockholm.
 • Jan-Gerard Holmar, född 1918-10-16 i Stockholm.
 • Eric Sten Holmar, född 1927-10-15 i Stockholm.

TAB 12

Dag, (son av Gerard Jakob, tab 10), född 1887-10-01 i Stockholm. Mogenhetsexamen därst. 1906-05-26. Student vid Stockholms högskola s. å. 18/10. Elev vid Ombergs skogsskola 1907-10-01. Utexaminerad 1908-08-31. Elev vid skogsinstitutet s. å. 1/10. Utexaminerad 1910-12-21. E. jägmästare i östra distriktet 1911-12-07. Skogstaxeringsassistent i Umeå distrikt 1912-04-20. Skogsindelningsassistent i samma distrikt 1914-04-04. Assistent i Degerfors revir 1915-06-01 och i Östersunds revir 1916-01-20. Skogschef vid Strömsnäs bruks aktiebolag sedan 1917-06-01. Gift 1913-10-26 i Hälsingborg (Hedvig Eleonora förs Stockholm, vb) med Gurli'' Åhgren, född 1889-06-21 i Uppsala, dotter av metodistpastorn Fredrik Åhgren och Louise Schultz.

Barn:

 • Marianne, född 1916-01-08 i Stockholm.

TAB 13

Hjalmar Rudolf Gerard, (son av Gerard, tab 2), född 1819-10-25 på Finspång. Kadett vid Karlberg 1834-11-02. Utexaminerad 1838-07-20. Underlöjtnant vid Närkes regemente s. å. 24/8. Löjtnant 1845-11-13. Kapten 1855-09-13. RSO 1863-05-03. Avsked 1864-03-22. Vice ordförande i Örebro läns hushållningssällskap 1870. Död 1876-01-13 Säbylund. Arrenderade Säbylund från 1846 till sin död. över honom lät Örebro läns hushållningssällskap och Mosjö sänknings - bolag 1884 prägla en medalj. Gift 1848-01-18 i Linköping med sin syssling Ebba Lidman, född 1827-05-11 i nämnda stad, död 1909-07-16 Odersberga s socken Kristianstads län (Fjälkestads förs, Kristianstads län, db), dotter av domprosten i Linköpings stift, teol. och til. doktorn Sven Fredrik Lidman och Ebba Margareta Annerstedt.

Barn:

 • Anton Gerard, född 1848. Godsägare. Död 1919. Se Tab. 14.
 • Fabian Otto Gerard, född 1850. Före detta landshövding. Se Tab. 18.
 • Charlotta Margareta Lovisa, född 1851-11-15, död 1852-08-24 i Linköping.
 • Ida Ebba Henriette, född 1853-07-14 på Säbylund. Hovfröken hos drottning Sofia 1878-05-07. OII:sJmt 1897-09-18. OIISGbmt 1907-06-06. Död 1926-01-07 Krusenhol. Gift 1880-09-13 på Drottningholms lustslott med riksmarskalken Otto Hack Roland Printzsköld, född 1846.
 • Julie Aurore, född 1855-07-19 på Säbylund. Gift 1877-07-19 med översten, greve Sixten Oskar Cécile Charles Emile Lewenhaupt, född 1849, död 1916-10-14 i Stockholm, Engelbrekts förs,.
 • Hedvig Lovisa, född 1857-07-25 på Säbylund, död 1934-10-01 i Fjälkestads förs, Kristianstads län,.
 • Louis Gerard, född 1859-07-15 och död 1866-01-14 på Säbylund.
 • Carolina Augusta, född 1861-11-06 på Säbylund. Gift 1882-04-04 på Ullavi med sin kusin, disponenten för Ulfshytte järnverksaktiebolag, bergsingenjören, RNO, RVO, Anders Gerhard Arfwedson, född 1854-06-21 i Stockholm, död 1928-03-20 (Silvbergs förs, Kopparbergs län, db nr 5 och begraven i Stockholm, jordf. i Silvbergs kyrka ).
 • Emilie Margareta, född 1863-12-05 på Säbylund, död 1926-03-28 i Fjälkestads förs, Kristianstads län, ]] (Hedvig Eleonora förs, Stockholm, db). Gift 1883-09-02 i Sköllersta kyrka med kammarherren, kaptenen, innehavaren av fideikommissegendomarna Råbelöf och Odersberga, båda i Fjälkestads socken Kristianstads län, KVO2kl, RNO, James Tomas Kennedy, född 1848-07-27 Kristianstad, död 1916-03-17 på Råbelöf.
 • Adriana Elisabet, född 1867-02-23 på Säbylund, död 1898-09-14 på Odersberga. Gift 1889-09-04 i Sköllersta kyrka med häradshövdingen, friherre Lave Robert Beck-Friis, i hans 1:a gifte, född 1857.
 • Carl Fredrik Gerard, född 1869-08-07 på Säbylund, död 1919-07-11 på Geersbo, Birkeröd, Danmark. Gift 1900-05-08 i Köpenhamn med Louise Magdalena Öllgaard, född 1860-02-25 i Vinkels prästgård på Jylland, dotter av pastor Niels Rasmus Öllegaard och Sofie Kristine Meyer.

TAB 14

Anton Gerard, (son av Hjalmar Rudolf Gerard, tab 13), född 1848-11-03 på Säbylund. Elev vid Kylbergs lantbruksskola vid Ryssbylund 1865–1867. Extra elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1867–1868. Förvaltare på Julita i likanämnd socken Södermanlands län 1869–1871. Arrenderade Dingelvik i Steneby socken Älvsborgs län 1871–1873. Inköpte Ervalla med underlydande i likanämnd socken Örebro län 1872. Ledamot av styrelsen för Örebro läns lantbruksskola vid Lund i Hofsta socken Örebro län från 1874. Ledamot av Örebro läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1883. Död 1919-09-19 i Uppsala,. Gift 1872-01-18 Forsby med Anna Paulina Christina Fischer, född 1848-08-29 i Eskilstuna, ]], död 1918-06-02 i Strängnäs, dotter av grosshandlaren och godsägaren Per Jakob Fischer och Anna Charlotta Stenbäck.

Barn:

 • Elisabet (Lisa), född 1876-09-04 på Ervalla. Gift 1:o 1898-07-12 i Ervalla kyrka med disponenten Erik Gustaf Björkegren, född 1869-05-31 Lund, död 1916-08-21 i Uppsala. Gift 2:o 1923-01-10 i Mora kyrka med predikanten och förste läraren vid Halls uppfostringsanstalt Albert Ejnar Öhnell, född 1873-08-30 i Mora socken Kopparbergs län.
 • Anna Ebba, född 1878-04-14 på Ervalla, död 1918-10-18 i Levö förs, Stockholms län, ]] . Gift 1903-11-09 i Strängnäs med slottsförvaltaren vid Drottningholms, Rosersbergs och Tullgarns slott, RVO, m. m. Bror Ernst Ludvig Björkman, född 1869-08-25 på Grönsinka bruk i Östra Färnebo socken Gävleborgs län.
 • Folke Gerard, född 1881-02-13. Forstmästare. Se Tab. 16.
 • Valborg Margareta (Greta), född 1882-04-08 på Ervalla. Gymnastikdirektör.
 • Märta, född 1883-11-16 på Ervalla. Utexaminerad från den äldre kvinnliga kursen vid gymnastiska centralinstitutet 1903. Gift 1912-05-25 i Strängnäs domkyrka med arrendatorn Paul Risberg, född 1880-06-20 i Kärna socken Östergötlands län, död 1939-03-04 (Danderyds förs, Stockholms län, db).

TAB 15

Jakob Gerard, (son av Anton Gerard, tab 14), född 1874-08-20 i Ervalla förs, Örebro län. Lärling vid olika mekaniska verkstäder. Elev vid Tekniska skolan i Örebro 1890–1894. Anställd vid järnvägsbyggnader 1894–1901. Trafikchef vid Jönköping-Gripenbergs järnväg 1901–1904. Statens kontrollant vid Smålands artilleriregementes kasernbyggnad 1903–1906. Ingenjör vid Huskvarna vapenfabriks aktiebolag 1906. RVO 1929-11-28. Död 1935-07-04 i Södertälje (Östertälje död- och begravningsb. nr 10). Gift 1907-12-29 i Värnamo med Anna Carolina Vibeck , född 1880-06-03 på Stengårdshult i Kållerstads socken Jönköpings län, dotter av kronofogden i Östbo härads fögdrei Carl Johan Wibeck och Emma Aurora Lovisa Broberg.

Barn:

 • Lisa, född 1908-10-02 i Huskvarna.
 • Willem Gerard, född 1911-12-28 i Huskvarna.
 • Johan Gerard, född 1914-08-12 i Huskvarna.

TAB 16

Folke Gerard, (son av Anton Gerard, tab 14), född 1881-02-13 på Ervalla. Extra elev vid Örebro läns lantbruksskola 1899–1900. Elev vid olika lant- och skogsegendomar 1900–1904. Genomgick skogsinstitutets forstmästarekurs 1904–1905. Anställd hos Kopparbergs och Hofors sågverksaktiebolag 1908–1909. Konsultativ verksamhet som skogsindelare 1910. Taxator hos Värmlandskommissionen 1911 och hos Kopparbergs och Hofors sågverksaktiebolag 1911–1916. Assistent hos sistnämnda bolags skogsförvaltning i Tänger i Envikens socken Kopparbergs län 1917. Skogsförvaltare vid Fengersfors i Tösse socken Älvsborgs län 1918-06-01. Gift 1921-09-07 Seglora kyrka på Skansen med Signy Andersson, född 1881-11-26 i Grangärde socken Kopparbergs län, dotter av kronofogden Frans Albert Andersson och Julia Charlotta Böethius.

Barn:

 • Gunvor Anna (Gun), född 1923-05-31 i Stockholm.

TAB 17

Åke Gerard, (son av Anton Gerard, tab 14), född 1885-06-27 på Ervalla förs, Örebro län. Skogselev vid Uddeholms aktiebolag samt Mo och Domsjö aktiebolag 1903–1908. Genomgick Skogsinstitutets forstmästarekurs 1908–1909. Forstmästare. Skogstaxator hos bankaktiebolag Stockholm-Övre Norrland 1909–1911. Innehade Sollefteå skogstaxeringsbyrå 1911–1913. Skogsförvaltare hos Sandö sågverksaktiebolag 1913–1915 och hos Vitstavarfs aktiebolag 1915–1918. Disponent för Sundsvalls virkesmätningsförening 1918–1920. Död 1938-12-08 i Växjö (Oscars förs, Stockholm, db nr 339). Gift 1:o 1911-12-09 i Motala landsförs, ]] med Anna Adéle Ekstam från vilken han 1918-10-04 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1918-10-31 i Djursholm med vice häradshövdingen Carl Ekberg), född 1885-09-23 i Elmeboda socken Kronobergs län, dotter av hemmansägaren Peter Gustaf Gustafsson och Olivia Matilda Larsson. Gift 2:o 1919-01-11 i Sundsvalls förs, ]] med Nancy Viktoria Laurent i hennes 1:a g., född 1891-05-23 i Selångers socken Västernorrlands län, dotter av bruksägaren Lars Erik Laurent och Anna Fredrika Fahlén.

Barn:

 • 2. Erik Gerard, född 1919-10-28 i Stockholm.
 • 2. Ebba Margareta, född 1925-07-08 i Stockholm, Kungsholms förs

TAB 18

Fabian Otto Gerard, (son av Hjalmar Rudolf Gerard, tab 13), född 1850-04-28 Säbylund Kadett vid Karlberg 1868-01-17. Utexaminerad 1870-12-22. Underlöjtnant vid Närkes regemente, nu Livregementet till fot, s. å. 29/12. Hospitant vid Ultuna lantbruksinstitut 1872–1873. Arrendator av Ullavi i Kils socken Örebro län 1874–1890. Löjtnant 1878-09-27. Besökte för jordbruksstudier Schweiz och Frankrike s. å. samt Holland och norra Tyskland 1885. Disponent för Hasselfors bruksaktiebolag 1886–1907. Kapten 1889-02-01. RSO 1893-12-01. Ledamot av Örebro läns landsting samt hushållningssällskaps förvaltningsutskott s. å. RVO 1896-12-01. Vice ordförande i Örebros läns hushållningssällskap 1899–1905. Avsked ur krigstjänsten 1901-03-30. LLA s. å. Vice preses 1920-12-03. RNO 1903-12-01. Ordförande i Örebro läns hushållningssällskap 1905–1907. Ordförande i Örebros läns lantbruksskola, kemiska statien och frökontrollanstalt 1906. Landshövding i Skaraborgs län 1906-10-05. Ordförande i Svenska svinavelsföreningen 1907. Ordförande i direktionen för Ränte- och kapitalförsäkringsanstalten inom Skaraborgs län sedan 1907. KNO1kl 1909-06-05. Ordförande i styrelsen för veterinärinrättningen i Skara 1912. Ledamot av Riksdagens 1:a kammare 1912–1916. Ordförande i centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet 1926–1932. Lantbruksakademiens preses 1928. Örebro läns hushållningssällskaps stora GM. Skaraborgs läns SkytteGM. Svenska mosskulturföreningens GM. Hedersledamot av Örebro och Skaraborgs läns hushållningssällskap. Ordförande i styrelserna för Mellersta Sveriges sockerfabriksaktiebolag, Svenska mosskulturföreningen, Lesjöfors bruksaktiebolag, Stiftelsen Lundbergs skola, Eugeniahemmets förvaltningsutskott, Rederiaktiebolag Kinnevik. Vice ordförande i Svenska utsädesföreningen. Har ägt del i Lindö i Vallentuna förs och Harg i Skånella förs, båda i Stockholm. Biogr. i: "Vem är det?" och "Sv. Biogr. lexikon." Död 1934-04-18 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, (db nr 97). Gift 1887-09-01 på Skärfva egendom i Nätraby förs, Blekinge län med sin kusin grevinnan Agathe Wachtmeister'' af Johannishus nr 25, född 1863-09-01 Johannishus, död 1940-07-18 i Stockholm (Oscars förs, db nr 245), dotter av landshövdingen i Blekinge län greve Hans Wachtmeister av Johannishus, nr 25, och friherrinnan Ebba De Geer af Finspång.

Barn:

 • Louis Fabian Gerard, född 1888-07-01 Bålby, liksom syskonen. Underlöjtnant i Skaraborgs regementes reserv 1914-01-31. Avsked 1920-07-30. Skriftställare.
 • Johan Gustaf Gerard, född 1889. Bergsingenjör. Se Tab. 19.
 • Oscara Eva Margaretha , född 1892-07-19 Bålby Stiftsjungfru. Föreståndarinna för aktiebolaget Svenska tobaksmonopolets skolbarnhem.
 • Robert Vilhelm Gerard, född 1893-08-27 Bålby Jur. kandidat examen vid Stockholms högskola 1923-09-15. Filosofie kandidat examen vid Uppsala universitetet 1928-09-15.
 • Hans Jakob Gerard, född 1899-03-18 på Bålby. Jur. kandidat.

TAB 19

Johan Gustaf Gerard, (son av Fabian Otto Gerrard, tab 18), född 1889-09-08 Bålby Studentexamen vid Lundsberg 1908. Reservofficersexamen 1910-08-00. Underlöjtnant i Livregementets husarers reserv s. å. 30/12. Elev vid Tekniska högskolan 1911–1914 och vid Bergshögskolan 1913–1914. Studieresor i Tyskland och Österrike 1911, i England 1912. Löjtnant 1914-12-31. Bitr. ingenjör vid Julienhütte järnverk i Oberschlesien 1915. Ingenjör vid Domnarvets laboratorium 1915–1916. Chefsassistent vid Domnarvets järnverk 1916–1918. Avdelningschef vid Domnarvets martin- och elektrostålverk. Disponent vid Nyhammars bruks aktiebolag 1921–1923. Avsked ur krigstjänsten 1922-09-01. Disponent vid Klosters aktiebolag 1923–1926 och vid Lesjöfors aktiebolag från 1926. Ledamot av kommittén för utredning av ungdomsarbetslösheten 1934. Ledamot av Riksdagens 2:a kammare från 1937. Gift 1916-07-15 i Flens kyrka i förs med samma namn Södermanlands län med Karin Hägglöf, född 1894-03-31 i Stockholm, dotter av vice häradshövdingen Richard Robert Teodor Hägglöf och Sigrid Ryding.

Barn:

 • Sigrid Agathe Margaretha , född 1917-07-11 i Stockholm.
 • Karin Ebba Louise, född 1919-07-11
 • Lars Gustaf Gerard, född 1922-09-03 på Nyhammars bruk i Grangärde socken Kopparbergs län.

TAB 20

Jacques Anton Gerard, (son av Gerard, tab 2) född 1821-02-07 på Finspång. Kadett vid Karlberg 1835-11-04. Utexaminerad 1839-06-04. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente s. å. 12/7. Löjtnant 1843-07-10. Förvaltare vid Stjärnholm i Nikolai socken Södermanlands län 1846–1867. Regementskvartermästare 1850-05-15. Kapten 1856-09-17. Avsked s. å. 28/10. RNO 1860-05-05. LLA 1865. Erhöll Södermanlands läns hushållningssällskaps medalj att bäras på bröstet 1866. T. f. domänintendent i Södermanlands län 1878–1888. Ledamot av kommittén för domänförvaltningens ordnande 1882. Hedersledamot av nyssnämnda sällskap 1890. Död 1902-02-05 i Stockholm. Gift 1850-08-21 Araslöv s län med grevinnan Hedvig Christina Hamilton, född 1828-07-18 Huseby, död 1882-04-16 i Nyköping, dotter av överstelöjtnanten greve Hugo Didrik Hamilton, och grevinnan Hedvig Charlotta Jacquette Piper.

Barn:

 • Jean-Jacques Gerard, född 1863-10-28 på Stjärnholm. Mogenhetsexamen 1882-06-13. Student i Uppsala s. å. 8/9. Preliminärexamen 1883-09-05. Kansliexamen 1890-05-22 samt examen till rättegångsverken 1894-09-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 21/9. Inskriven i kammarrätten s. å. 11/10 o och i nedre justitierevisionen s. å. 10/11. Extra ordinarie tjänsteman i kammarrätten 1895-02-00. Amanuens i justitiedepartementet 1895. Kammarherre i K. M:s hov 1904-01-02. Förordnad att tjänstgöra hos kronprinsessan Viktoria s. å. 15/7. KBadZLO2kl 1904. GVSbm 1906-09-20. OIISGbmt 1907-06-06. Tjänstgörande kammarherre hos drottning Viktoria 1908-01-10. RVO s. å. 12/3. RTMO2kl s. å. KNedONO s. å. RPrKrO2kl s. å. OffFrHL s. å. KBadZLO1kl 1909. KItKrO 1911. RRS:tStO2kl m kr s. å. RNO 1913-06-06. StOffItKrO s. å. Arkivarie i survivans vid KMO s. å. 16/12. Aktuarie hos fångvårdsstyrelsen å avd. för straffregistret 1914-12-29. KNS:tOO2kl 1918. Arkivarie vid KMO 1920-03-12. KNO2kl 1921-06-06. ÖRKHt1kl m krigsdek.
 • Robert Gerard, född 1865-08-14 på Stjärnholm. Volontär vid Svea artilleriregemente 1881-05-03. Mogenhetsexamen 1882-06-13. Sergeant i nämnda artilleriregemente 1883-05-18. Elev vid krigsskolan s. å. 16/7. Utexaminerad 1884-11-01. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 8. å. 21/11. Död 1886-11-30 i Stockholm.

Källor

E. W. Dahlgren, Ätten De Geer (1920) och Louis De Geer, Anteckningar om framlidne hofmarskalken Gerard De Geer och hans maka (1892).

1 SAB. 2 Shp. 3 At (P).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: