:

Kruse af Kajbala nr 42

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Kruse af Kajbala nr 42 †

Friherrlig 1653-01-08, introducerad 1654. Utdöd 1732-02-01.

TAB 1

Erik Sigvardsson Kruse af Elghammar, friherre Kruse al Kajbala (son av Sigvard Kruse, se adliga ätten Kruse af Elghammar nr 43, Tab. 2), friherre till Kaibala i Toldotsji socken, Koporje (Jama) län, herre till Ekhov i Björnlunda socken och Lundby i Husby-Rekarne socken, båda i Södermanlands län, Hagestad samt Haapaniemi i Kisko socken, Åbo län. Född 1616-03-20 på sin fädernegård Lundby. Student i Uppsala (Um.) 1630-10-29. Kom i tjänst 1638. Överste för Viborgs läns kavalleriregemente 1648. Friherre 1653-01-08 (introducerad 1654 under nr 42). Generalmajor av kavalleriet 1655. Ståthållare på Viborgs slott och landshövding över dess län 1657-12-19. Generallöjtnant 1659-05-07. Guvernör över Bohuslän 1664-02-24. Avsked 1664-08-30. Död 1665-05-10 på Ekhov och begraven i Vadsbro kyrka, Södermanlands län, där hans eget och hans anors vapen uppsattes. Gift 1647-10-03 med Catharina Horn af Kanckas, född 162(5), död 1664, dotter av överstelöjtnanten Erik Horn av Kanckas, och Christina Kurtzell.

Barn:

  • Christina Maria, död 1727-04-24 och begraven i Falkenbergska graven vid Vadsbro kyrka, Södermanlands län, vilken grav hon låtit bygga och till vilken kyrka hon skänkt altartavlan mm. Gift 1668 med landshövdingen Henrik Falkenberg af Trystorp, i hans 2:a gifte, född 1634, död 1691.
  • Maria Elisabet, död 1697 Nyystölä Gift 1:o med överstelöjtnanten Bernt Johan von Gertten, död 1677. Gift 2:o 1680, enligt kungligt tillstånd av 1680-03-10, med sin moders kusin, landshövdingen, friherre Arvid Horn af Åminne, i hans 2:a gifte, född 1631, död 1692.
  • Erik, till Lundby. Student i Uppsala (Um.) 1662-11-04. Kornett vid livregementet till häst 1675 och 1676 (Blr.). Ryttmästare vid adelsfanan. Död kort före 1685-11-12.
  • Arvid Magnus, till Ekhov, Lundby och Haapaniemi. Född 1658-07-14 på Viborgs slott. Student i Åbo 1668 (Lå.) och i Uppsala (Um.) 1669-10-16. Kornett vid adelsfanan 1676. Död 1677-01-19 på Ekhov och begraven 1677-11-30 i Åbo domkyrka.
  • Catharina Juliana, född 1663-02-20 på Ekhov , död 1738-04-07 Tistad och begraven i Husby-Rekarne kyrka. (At (Sch).) Gift 1683-09-23, med ryttmästaren, friherre Fredrik Rosenhane, född 1653, död 1709.

TAB 2

Carl Gustaf (son av Erik Sigvardsson Kruse af Elghammar, friherre Kruse af Kajbala, Tab. 1), till Skagersholm i Finnerödja socken, Skaraborgs län. Student i Uppsala (Um.) 1662-11-04. Kammarpage (At (RA).). Kornett vid livregementet 1676-07-18. Gick i utländsk tjänst och blev överstelöjtnant i ungersk tjänst. Överste för Upplands tremänningskavalleriregemente 1700-07-16. Generalmajor av kavalleriet 1706-06-12. Generallöjtnant 1720-03-14. Överste för Västgöta kavalleriregemente 1721-11-10. General av kavalleriet 1722-04-09. Avsked 1731-07-03. Död 1732-09-01 Torp och slöt ätten på svärdssidan samt ligger begraven i Rosenhaneska graven i Husby-Oppunda kyrka, varest ett präktigt epitafium omtalar hans bragder. 'Han var en av konung Carl XILs tappraste generaler samt skicklig partigängare och stor plundrare. Blev vid Poltava fången och måste deltaga i tsarens segerintåg i Moskva. Återkom ej ur fångenskapen förrän efter fredsslutet.’ Gift med sin systers styvdotter Charlotta Catharina Falkenberg af Trystorp, döpt 1667-03-07 i Stockholm, död efter 1745-10-29 men före 1745-12-13 (At (RA).). Dotter av landshövdingen Henrik Falkenberg af Trystorp, och hans 1:a fru Maria Spanheim.

Barn:

  • Erik, född 1687. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente. Sekundkornett vid Östgöta kavalleriregemente 1707-11-22. Premiärkornett 1708-12-05. Stupade ogift 1709-06-29 i slaget vid Poltava [Lk].
  • Catharina Christina, född 1689-07-16 Lagmansö, död 1732-19-13 och ligger jämte sin man och hans 2:a fru begraven i Bielkenstiernska graven i Österhaninge kyrka, Stockholms län. Gift 1723-09-22 med generalmajoren, friherre Göran Fleming af Liebelitz, i hans 1:a gifte, född 1687, död 1754.

Källor

C. A. Klingspor. Sveriges Adel I s. 529.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: