:

Natt och Dag nr 23

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Natt och Dag nr 23 †

Friherrlig 1652-04-20, introducerad 1653. Utdöd 1677-12-16.

Hjärtsköldens nedre del skall vara blå med svart rutverk.

TAB 1

Åke Axelsson friherre Natt och Dag född 1594-04-00 på fädernegården Göksholm i Stora Mellösa/T, död 1655-02-01 på Rinkesta och begraven i Göksholmsgraven i Stora Mellösa kyrka där hans vapen uppsattes. (Son till Axel Johansson. Se: Natt och Dag nr 13 TAB 72). Friherre till Ijo i Österbotten, herre till Göksholm i Stora Mellösa sn/T, Åkeshov i Bromma sn/AB Stockholms län, Rinkesta i Ärla sn/D, samt Åkesberg. Student i Uppsala (Ash.). Student i Helmstedt 1610-03-15 och i Wittenberg s.å. 29/3. Kammarjunkare hos konung Gustaf II Adolf 1612. Utrikes studieresor, varunder han disp. i Tübingen 1614 (Ash.). Hertig Carl Filips hovråd 1617. Kammarråd 1621. Ståthållare på Kalmar 1627. Vice president i Svea hovrätt 1630. Lantmarskalk vid riksdagarna 1631 och 1632. Riksråd 1633-04-12. Tillika hovrättsråd i Svea hovrätt 1633-04-12. En av kommissarierna vid de i Preussen förda underhandlingarna, som ledde till stilleståndet i Stuhmsdorf 1634–1635 (Ash.). Rikskammarråd (Ök.) 163(6)–1643-05-17. Riksmarskalk 1643-06-17. Lagman i Närke 1644. Tillika häradshövding på Gotland 1647-01-15. Avsked från riksmarskalksämbetet 1651-02-05. Friherre 1652-04-20 jämte en brorson och en brorsons son och fick då ett antal hemman i Ijo socken i Österbotten till friherrskap (introducerad 1653 under nr 23). Gift 1:o 1616-07-09 i Nikolai/A (Wn.) med friherrinnan Elsa Oxenstierna, † 1651 och begraven 1652-02-01 i Mellösa kyrka. Dotter till riksrådet och guvernören friherre Gustaf Gabrielsson Oxenstierna och Barbro Axelsdotter Bielke. Han förlovade sig efter 1:a fruns död med Ebba Bielkenstierna och bjudningsbreven var utfärdade till bröllopet 1652-06-27 men bruden insjuknade och dog 1652-07-14. Gift 2:o 1653-02-02 på Stockholms slott med hovjungfrun Anna Cruus, begravd 1673-12-07 i Riddarholmskyrkan. Dotter till landshövdingen Jesper Andersson Cruus af Edeby och Ingeborg Ryning.

Barn i 1:a giftet:

  • Axel Natt och Dag till Göksholm och Rinkesta född där 1617-06-19, † ogift 1642-09-26 i Vadstena och begraven i familjegraven i Stora Mellösa. Student i Uppsala 1633-03-00 (Um.). Och i Leiden (At (P.).) 1637-01-26. Auskultant i rådkammaren. Kammarherre.
  • Gustaf Natt och Dag. Student i Uppsala 1633-03-00 (Um.). † 1637-03-24 i Stettin och begraven 1637-08-13 i Stora Mellösa kyrka, där hans och hans anors vapen uppsattes.
  • Barbro Natt och Dag, död 1680-03-14 i Stockholm och begraven 1680-12-14 i Storkyrkan, men sedermera jämte sin 1:a man nedsatt i Bjelkenstiernska graven i Österhanninge kyrka, Stockholms län. Gift 1:o 1643-09-21 på Åkeshovs slott/A med riksrådet och amiralen Claes Hansson Bielkenstierna född 1615, död 1662. Gift 2:o 1665-01-00 Hedensö utan konungens samtycke med sin kusin riksrådet och friherren Knut Kurck i hans 2:a gifte, född 1622, † 1690.
  • En dotter, möjligen Beata döpt 1629-08-09 i Kalmar.
  • Beata Natt och Dag född 1630 i november i Stockholm/A, † 1701-03-07 på Rinkesta. Gift 1:o 1652-02-02 på Göksholm/T med riksrådet, friherre Carl Soop af Limingo född 1621, † 1655. Gift 2:o 1659 (At (P.).) med riksrådet, presidenten och friherre Gustaf Larsson Sparre Sparre född 1625, † 1690.

Barn i 2:a giftet:

  • Åke Natt och Dag Döpt 1654-01-29 på Rinkesta, † ogift 1677-12-16 i Paris och slöt ätten samt begraven i friherrliga Natt och Dagska familjegraven i Stora Mellösa kyrka. Friherre till Ijo, herre till Finsta, Värnesta, Sjögerås, Åkesberg, Hjälmarsnäs och Arnö. Student i Uppsala (Um.) 1664-09-28. Kammarherre. Han upprättade kort före sin död 1676-10-14 testamente till sin fästmö jungfrun och friherrinnan Anna Maria Soop vilken sedan gifte sig med med kungliga rådet greve Axel Wachtmeister och gift 2:o med riksrådet och greve Carl Gyllenstierna.
  • Christina Margareta Natt och Dag, var † 1670.

TAB 2

Ture Turesson Natt och Dag (son till Ture Axelsson, se adliga ätten Natt och Dag, tab 71), friherre till Ijo i Österbotten samt herre till Traneberg i Otterstads socken, Skaraborgs län. Född 1626-09-22 på Traneberg (Vff II, h. l, s. 79.). Student i Uppsala (Um.) 1638-11-01. Vistades i Leiden 1646. Kammarherre. Friherre 1652-04-20 jämte farbrodern Åke och brorsonen Carl (introducerade 1653 under nr 23). Vistades 1653 i Amsterdam för att lära skeppsbyggen. Amiralitetskapten 1653-02-20. Major vid amiralitetet 1658-10-00. Död barnlös 1660-01-26 på Traneberg (Vff II, h. l, s. 79.) och begraven 1660-09-16 samt slöt själv sin friherrliga ättegren. Gift 1657-08-18 med friherrinnan Carin Stake Hennes 2:a gifte med generallöjtnant Johan Hård af Segerstad, i hans 2:a gifte, född 1617, död 1691), född 1641-02-20, död efter (Medd. av hovrättsnotarien E. Hård af Segerstad.) 1709-03-06 och begraven i Fågelås kyrka, Skaraborgs län, dotter av riksrådet Harald Eriksson Stake, friherre Stake och hans 1:a fru Magdalena Sparre af Rossvik.

TAB 3

Carl Axelsson Natt och Dag friherre Natt och Dag (son av Axel Turesson, se adliga ätten Natt och Dag, tab 72), friherre till Ijo, herre till Tynnelsö, Dagöholm. Traneberg, Forsvik och Fors. Född 1647-05-08 i Stockholm. Friherre 1652-04-20 jämte sin faders farbroder Åke och sin farbroder Ture (introducerade 1653 under nr 23). Student i Uppsala 1657-05-00 (Um.). Död i Uppsala 1664-03-20 och slöt således själv sin friherrliga ättegren samt ligger begraven i Strängnäs domkyrka .

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: