:

Von Engeström nr 121

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Von Engeström nr 333)

Adliga friherrliga och grevliga ätterna von Engeström nr 1948, 333 och 121

Uppflyttad i forna riddareklassen 1805-03-01. Friherrlig 1809-06-29 enligt 37 § R.F., introducerad 1810. Grevlig 1813-01-28. Enligt nämnda §, introducerad 1814.

Enligt kungliga resolution dat. 1876-12-19 erhöll greve von Engeström och de bland hans avkomlingar, vilka den grevliga värdigheten tillfaller, rätt att kalla sig Benzelstierna von Engeström.

TAB 1

Lars von Engeström, friherre och greve von Engeström (översiktstab. son av Johannes Engeström, se adlade ätten von Engeström nr 1948, Tab. 1), till Rävelstad i Västmanland. Född 1751-12-13. Student i Lund 1757-01-11. Teol. examen 1770-08-09 och jur. examen 1770-04-28. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1770-11-27. Kopist i riksarkivet 1771-06-12. Kanslist 1773-03-23. Registrator 1773-07-20. 2. Sekreterare i presidentskontoret 1773-10-12. 1. sekreterare presidentskontoret 1776-06-11. Chargé d'affaires i Wien 1782-11-07 och i Warschau 1787-11-11. Ministerresident i Warschau 1788-08-17. RNO 1790-04-28. Envoyé 1790-05-28. Hovkansler och ledamot av rikets allmänna ärenders beredning 1792-07-16. HLHA 1793-02-02. Minister i London 1793-07-21 och i Wien 1795-11-00, vilken senare plats han dock ej kom att tillträda. Minister i Berlin 1798-04-06. Avsked från hovkanslersämbetet 1798-08-22. Rappellerad från Berlin 1803-09-05. KNO 1805-03-01 och uppflyttad i dåvarande riddarklassen under nr 1948. Vice preses i nämnda akademi 1807-01-02. Kanslipresident 1809-05-16. Statsminister för utrikes ärenderna och en av rikets herrar 9/6. Friherre 1809-06-29 enligt 37 § R.F. (introducerad 1810-04-24 under nr 333). RoKavKMO 1809-07-03. Ledamot av målare- och bildhuggareakademien 1809. Ordförande i pommerska beredningen 1810-04-06. Lunds akademikansler 1810-06-16. RFrHL högsta gr 1810-10-05. LVA 1810-11-21 och dess preses 1814. RCXIII:sO 1811-05-27. Ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontors överstyrelse 1812. HLLA 1812-12-03. Greve 1813-01-28 enligt förutnämnd lagparagraf (introducerad 1814-05-28 under nr 121). Kansler för lantbruksakademien 1813. RPrSÖO 1813. Rmstk ÖS:tStefansO. Avsked från statsministerämbetet 1824-06-08 och utflyttade till sin frus egendom i Posen. Död 1826-08-19 på Posens gods Yankowice. Han fick 1791-06-22 indigenatsrätt såsom polsk adelsman [Br]. Hans »Minnen och anteckningar» utgåvos av E. Tegnér 1876. Ägde flera fastigheter i Stockholm. Gift 1790-10-03 i Warschau med Rosalie Drya-Chiapowska, född 1771, död 1851-07-16 på Jankowitz, dotter av underlantdomaren i Storpolen Johan Drya-Chlapowski och Franciska Wyssegotha Zakrzewska.

Barn:

 • Gustaf Stanislaus, greve vid faderns död 1826, född 1791. Rysk generalmajor. Död 1850. Se Tab. 2.
 • Eufemia Maria Margareta, född 1793-03-06 i Stockholm. Hovfröken hos prinsessan Sofia Albertina. Död 1816-06-00 i Posen och begraven 1816-06-29 med mycken ståt.
 • Lovisa, född 1798-08-10 i Berlin, död i Berlin 1801-05-09 och begraven i katolska kyrkan.
 • Dorotea Anna Josefina, född 1803-11-13 i Berlin, död 1823-10-29 i Hyères i Frankrike, och i Hyeres i Frankrike begraven i ett för henne särskilt upprättat kapell. Gift 1821-11-10 i Stockholm med en av rikets herrar, statsministern för utrikes ärenderna, friherre Gustaf Nils Algernon Adolf Stierneld, i hans 1:a gifte, född 1791, död 1868.

TAB 2

Gustaf Stanislaus (översiktstab. 8A, son av Lars von Engeström, friherre och greve von Engeström, Tab. 1), till Rävelstad. Greve vid faderns död 1826, född 1791-07-28 i Warschau. Kornett vid livgardet till häst 1808. Löjtnant vid livgardet till häst 1809-12-13. Kammarherre. Ryttmästare i armén (KrAB.) 1812-11-17 och i regementet (KrAB.) 1812-12-23. Stabsryttmästare (KrAB.) 1813-06-22. RSO 1813-11-04. RPrOPlemér. Major vid Smålands dragonregemente 1814-02-06. Konfirmationsfullmakt 1814-04-19. GMtf 1814 (KrAB.). Brigadadjutant och major vid livregementetsbrigaden 1814-12-13. Major i generalstaben. Överstelöjtnants avsked 1817-02-04. Ingick sedan i preussisk tjänst. Generalmajor i rysk tjänst (Ka.). Död 1850. 'Han bevistade såsom adjutant hos preussiska fältmarskalken von Blücher kriget i Tyskland och var därunder med i det stora slaget vid Leipzig. Skickades sedan 1813-10-31 såsom kurir till Stockholm med tidning om nämnda seger.' Gift 1:o 1818-04-16 i Berlin med Augusta Vilhelmina von Bardeleben, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1834-10-08 med preussiska majoren Henrik August von Wolfframsdortf, född 1804-05-13 i Breslau, död 1870-12-29 i Görlitz), född 1796-04-06 i Soldin, död 1868-12-27 i Celle, dotter av preussiska översten Fredrik Wilhelm Carl Leopold von Bardeleben och Carolina Fredrika von Schlieben. Gift 2:o 1828 med Leocadja Ostoja von Gajewska, född 1800-07-06 på godset Osieczno i Posen, död 1863-06-05, dotter av Bonaventura Starost Ostoja von Gajewski och Jolanta von Mycielska.

Barn:

 • 1. Lars Stanislaus Edmund, greve vid faderns död 1850, född 1819-09-15 i Preussen. Student i Uppsala 1838. Kammarherre 1858-10-26. Död 1871-03-09 i Stockholm. Erhöll 1864-07-19 Kungl Maj:ts tillstånd att till kungliga biblioteket och nationalmuseum överlämna de samlingar av böcker och manuskript m. m., vilka tillfallit hans farfader såsom fideikommiss efter statssekreteraren Benzelstierna. Innehade såsom fideikommiss Rävelsta i Altuna socken, Västmanlands län samt fastighet i kvarteret Beijers trädgård (nr 2 Renfeltsgatan) i Stockholm, vilket senare fideikommiss 1869-07-19 överflyttades till nr 15 A Nybrogatan. Ägde dessutom Nyborg i Håtuna socken, Uppsala län. Gift 1853 med grevinnan Olga Bobrinska, född 1825-02-23, död 1888-02-07 i Stockholm, dotter av greve Paul Alexeivitj Bobrinski och grevinnan Julia Stanislavovna Sonocka Belinska.
 • 1. Rosalie Dorotea Albertina född 1824-01-17 i Stockholm, död ung.
 • 2. Lars Stanislaus Bonaventura, greve vid halvbroderns död 1871, född 1829. Godsägare. Död 1910. Se Tab. 3.

TAB 3

Lars Stanislaus Bonaventura (översiktstab. 8A son av Gustaf Stanislaus, Tab. 2), greve vid halvbroderns död 1871, född 1829-05-08 i Posen. Svensk undersåte 1865-08-29. RNO 1876-12-01. Erhöll för sig och sina ättlingar 1876-12-19 kunglig resolution på att få till von Engeströmska namnet foga det Benzelstiernska. Död 1910-10-22 på godset Gryzyna i Posen. Han har utgivit åtskilliga skrifter om svenska förhållanden samt utövat en flitig verksamhet som polsk översättare av svensk poesi särskilt av Tegnérs arbeten. Ägde godset Rakowo i Polen samt innehade såsom fideikommiss Rävelsta med underlydande samt Kristiansborg vid Västerås. Sistnämnda egendom hade tillhört biskop Lars Benzelstierna och utbyttes till fideikommiss 1883 i juli mot huset nr 15 A vid Nybrogatan i Stockholm. Gift 1852-05-29 på Ugoszcz i guvernementet Plock i Polen med Hedvig Lubicz von Borzewska, född 1831-04-24 på Turzno vid Thorn i Västpreussen, död 1908-08-01 under ett besök hos en gift dotterdotter, dotter av kammarjunkaren Antoni Lubicz von Borzewski och grevinnan Julia Piwnicka.

Barn:

 • Sigismund Stanislaus, född 1853, död 1854.
 • Gustaf Stanislaus Adolf, född 1854, död 1857.
 • Maria Eva Josefina (Marya), född 1857-12-06 på Ugoszcz, död 1899-05-12 i Posen. Gift 1878-02-02 i Dresden med greve Alexander Szembek till Stupia i Posen, född 1842.
 • Helena, född 1859-12-06, död 1859-12-12 på Rakowo.
 • Stanislaus Edmund Zdzislaw Anton Lars, greve vid faderns död 1910, född 1863. Godsägare. Se Tab. 4.
 • Edmund Zdzislaw Josef, född 1869-03-30. Löjtnant vid 11. österrikiska ulanregementet. Död 1892-03-04 i Krakau och begraven i släktens gravkapell i Ceradz i provinsen Posen.

TAB 4

Stanislaus Edmund Zdzislaw Anton Lars (son av Lars Stanislaus Bonaventura, Tab. 3), greve vid faderns död 1910, född 1863-05-07 i Wapno vid Strassburg i Västpreussen. Innehar såsom fideikommiss Rävelsta m. m. Död 1932-11-15 i Uppsala och begr. i Altuna förs. Västmanlands län (db). Gift 1893-07-05 i Ludom-Dabrowka i provinsen Posen med Anna Pelagia von Zablocka, född 1872-07-11 i Dabrowka, död 1928-02-27 i Stockholm och där begr. på katolska kyrkogården (Altuna förs., Västmanlands län, db nr 2). Dotter av Henrik von Zablocki och Maria von Kolska.

Barn:

 • Maria Hedvig Sofia (Maja), född 1894-05-15 i Stockholm
 • Stefanus Maria Antonius, född 1895-11-30 i Posen. Agronom.

TAB 4A

Stephanus Maria Antonius (Stefan) (översiktstab. 8A, son av Stanislaus Edmund Zdzilaus Anton Lars tab. 4.) Hans farfader erhöll 1876-12-19 för sig och sina ättlingar K. resolution på att få till von Engeströmska namnet foga det Benzelstiernska. Greve vid faderns död 1932-11-15. Född 1895-11-30 i Posen. Agronom. Inneh. såsom fideikomiss Revelsta med Göksbo m.m. i Uppland. Gift 1933-08-20 i Stockholm (Djursh.-Danderyds förs., Stockholms län, vb nr 29) med Edith von Knorring. Född 1899-07-09 i Stockholm. Dotter av översten i Västra arméfördelningens reserv Otto Wilhelm von Knorring och Georgina Anna Louise (Nina) Arfwedsson.

Barn:

 • Karin Dagmar Elisabeth Stefansdotter. Född 1935-09-20 i Uppsala
 • Lars Edmund Thure Otto Stanislaus. Född 1940-05-12 i Uppsala


Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: