:

Von der Osten genannt Sacken nr 104

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von der Osten genannt Sacken nr 104 †

Friherrlig 1696-10-24, introd. 1697. Utdöd 1716-02-10.


Gustaf Adolf von der Osten, genannt Sacken, friherre von der Osten, genannt Sacken (son av Salomon, natural. von der Osten, genannt Sacken, se adliga ätten von der Osten genannt Sacken nr 684, Tab. 3), till Fullerstad i Skönberga socken, Tomtaholm i Drothems socken och Korssäter i Västra Husby socken (alla i Ög.). Född 1636-02-02 på Korssäter. Fänrik 1655. Kornett vid M. G. De la Gardies regemente till häst s. å. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1658-12-21. Major därst. 1673-10-30. Överstelöjtnant 1675-07-22. Landshövding på Gotland 1689-05-24. Friherre 1696-10-24 (introd. 1697 under nr 104). Död 1716-02-10 Lagerlunda och slöt själv på svärdssidan sin friherrliga ätt samt begraven i Osten-Sackenska graven i Västra Husby kyrka. 'Han tjänade med största tapperhet i de livländska, preussiska och danska krigen samt undfick många svåra blessyrer. Tillbytte sig från kronan familjeegendomen Korssäter, som blivit reducerad.' Gift 1666-09-23 med Maria Swart, född 1647-03-06 i Åbo, död 1701-07-12 i Visby, dotter av häradshövdingen Sven Svensson Svart, och Christina Bure.

Barn:

  • Johan, född 1667-11-15 på Fullerstad, död 1668-04-17.
  • Anna Christina, född 1668-10-18 på Fullerstad, död 1663-05-25 Bölö samt begraven i Osten-Sackenska familjegraven i Västra Husby. Gift 1690-11-23 med översten Abraham von Schröer, i hans 2:a gifte, född 1653, död 1723.
  • Maria Elisabet, född 1669-10-13 på Fullerstad, död 1732-08-21 på Korssäter och begraven i Osten-Sackenska graven. Gift 1692-07-12 på Tomtaholm med ryttmästaren Carl Gustaf Lagerfelt. Född 1667, död 1705.
  • Elisabet, född 1671-01-21 på Fullerstad, död 1706-05-24 på Tomtaholm och begraven i Osten-Sackenska graven. Gift 1692-07-21 med kornetten Jakob Wärnschöld, i hans 1:a gifte, född 1664, död 1731.

Hade tillsammans med en syster till generalen, friherre Alexander Hummerhielm), dotter till löjtnanten Per Jonsson Hummer och Ingeborg Jönsdotter en son:

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: