:

Meijendorff von Yxkull nr 74

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Meijendorff von Yxkull nr 74

Friherrlig 1679-04-16, introducerad 1680.

Om den urgamla ätten Yxkull, en av Livlands äldsta vasallsläkter, se vidare adliga ätten Yxkull, och friherrliga ätten von Yxkull-Gyllenband. Fyra medlemmar av denna ätt, översten Lage Yxkull, av huset Fickel, och dennes fränder Jakob, Otto Johan och Wolter Reinhold Yxkull av huset Folks, antogo, då de upphöjdes i friherrligt stånd 1679, namnet Meijendorff von Yxkull, emedan de – ehuru med orätt – ansågo sig härstamma från den äldste kände innehavaren av stamgodset Yxkull, Conrad de Meyendorpe. – Lejonen i vapnets hjärtsköld skola vara krönta.

Meijendorff von Yxkull F7400.jpg

TAB 1

Lage Yxkull, friherre Meijendorff von Yxkull (son av Didrik Yxkull, se adelsätten Yxkull nr 76), till Ogesta i Ösmo socken, Stockholms län, som han erhöll i donation, Skattmansö i Vittinge socken, Västmanlands län och Yxkullssund, förut Tiaboda i Berga socken, Kronobergs län, vilket han tillbytte sig av Ture och Per Sparre. Student i Uppsala (Um.) 1645-06-14. Var ryttmästare 1659. Överste?. Friherre 1679-04-16 jämte sina fränder Jakob, Otto Johan och Wolter Reinhold Yxkull (introducerad 1680 under nr 74). Död 1699-08-09 på Ogesta. Gift 1659-05-19 Utål med Maria Wernstedt, död 1698-12-19, bisatt 1699-01-02 och begraven 1699-07-25 i Ösmo kyrka, dotter av landshövdingen Melker von Wernstedt, nr 78, och Christina Ribbing.

Barn:

 • Beata, född 1661-04-08, död 1734-05-24. Gift 1676-10-08 på Ogesta med bankokommissarien Hans Stålhandske, född 1645, död 1689.
 • Lage, född 1662. Överste. Död 1730. Se Tab. 2
 • Maria, född 1666. Död 1701-05-28 Gift 1686-11-14 på Ogesta med amiralitetskaptenen Claes Fleming, i hans 1:a gifte, död 1706.

TAB 2

Lage (son av Lage Yxkull, friherre Meijendorff von Yxkull, Tab. 1), till Skattmansö. Född 1662-08-03. Student i Uppsala (Um.) 1672-03-27. Pikenerare vid livgardet 1681. Kvartermästare vid livregementet till häst 1682. Kornett vid livregementet 1684. Löjtnant 1694-11-02. Sekundryttmästare 1701-06-04. Premiärryttmästare 1702-03-01. Överstelöjtnant vid Upplands femmänningskavalleriregemente 1706-02-08. Chef för Upplands femmänningskavalleriregemente 1708-03-20. Överstelöjtnant och tillförordnad chef för livregementet till häst 1709-09-11 vid regementets nyuppsättning. Konfirm. Överstelöjtnant och tillförordnad chef för livregementet till häst 1710-11-22. Överstes karaktär 1712-02-23. Avsked 1714-01-09. Död 1730-02-27 och begraven i Vittinge kyrka. Gift 1689-06-16 Karlberg med hovfröken hos drottning Ulrika Eleonora d. ä., friherrinnan Beata Christina Leijonhufvud, född 1665-05-14 i Örebro, död 1737-03-27 på Skattmansö och begraven i Vittinge kyrka, dotter av landshövdingen, friherre Abraham Leijonhufvud, och friherrinnan Brita Kagg.

Barn:

 • Carl Ulrik, född 1690. Ryttmästare. Död 1730. Se Tab. 3
 • Maria Christina, född 1691-11-03 Ogesta, död på Ogesta 1694-01-19 och begraven 1694-02-09.
 • Beata Catharina, döpt 1692-10-16 i Tensta socken, Uppsala län, begraven i Tensta socken 1693-05-11.
 • Lage, född 1693-10-25 i Södermanland. Kornett vid livregementet till häst 1709-10-18. Premiärlöjtnant vid livregementet 1710-03-18. Konfirmationsfullmakt 1716-10-06. Ryttmästare 1718-03-31. Kapten vid Bohusläns dragonregemente 1727-08-25. Död ogift 1730-05-04.
 • Didrik Henning, född 1697. Överstelöjtnant. Död 1763. Se Tab. 5.
 • Abraham Christer, född 1698. Ryttmästare. Död 1753. Se Tab. 6.

TAB 3

Carl Ulrik (son av Lage, Tab. 2), till Hässelby i Börje socken, Uppsala län. Född 1690-11-09 Ogesta. Ryttare vid livregementet till häst 1706. Korpral vid livregementet 1707. Sekundkornett 1708-10-10. Följde till Bender. Löjtnant 1712-10-30. Ryttmästare 1716-07-28. Konfirmations fullmakt 1716-12-23. Kapten vid Bohusläns dragonregemente 1721-12-12. Åter ryttmästare vid livregementet till häst 1727-08-25. Död 1730-05-07 och begraven 1730-05-21 i Skattmansögraven i Vittinge kyrka. Gift 1716-12-23 på Edshult med grevinnan Anna Maria Lewenhaupt, född 1688-09-07, levde 1760, dotter av vice amiralen, greve Axel Johan Lewenhaupt, och grevinnan Charlotta Maria Stenbock.

Barn:

 • Charlotta Johanna, född 1717, död ogift 1741-01-31 och begraven 1741-02-06 i Skattmansögraven i Vittinge kyrka
 • Fredrik Lage, född 1718, död 1728 och begraven 1728-07-29 i Skattmansögraven i Vittinge kyrka
 • Axel Didrik, född 1720. Generalmajor. Död 1798. Se Tab. 4
 • En dödfödd son 1721-06-03, begraven 1721-06-05 i Skattmansögraven i Vittinge kyrka
 • Adam Julius, född 1722-11-00. Student i Uppsala (Um.) 1737-10-15. Fänrik vid Hamiltonska regementet 1741. Livdrabant 1743-09-21. Måste lämna Sverige till följd av en duell, reste först till Danmark, fick där löfte om tjänst, men inväntade ej löftets infriande utan fortsatte till Frankrike, där han bl a en tid var arresterad i Amiens för gäld.
 • Eva Beata, född 1724, död 1728 och begraven 1728-06-27 i Skattmansögraven i Vittinge kyrka
 • Helena Christina, född 1727-02-11, död 1728 och begraven 1728-06-27 i Skattmansögraven i Vittinge kyrka
 • En dödfödd son, begraven 1729 i Skattmansögraven i Vittinge kyrka.

TAB 4

Axel Didrik (son av Carl Ulrik, Tab. 3), född 1720-01-05 i Arboga. Volontär vid Livregementet till häst 1733-02-01. Korpral vid Livregementet 1736-05-25. Adjutant 1742-06-02. Kornett 1742-08-14. Löjtnant 1746-10-03. Ryttmästare 1750-09-19. RSO 1757-04-28. Sekundmajor 1764-05-02. Premiärmajor 1765-03-18. Överstelöjtnant 1770-11-22. Överste i armén 1774-08-18. Överste för Bohusläns dragonregemente 1775-10-16. Avsked 1781-05-02. Generalmajors karaktär 1781-07-25. Död 1798-03-21 på Nyby i Södermanland och begraven i Skattmansögraven i Vittinge kyrka. Gift 1753-01-29 med sin syssling, friherrinnan Christina Catharina Leijonhufvud, född 1729-04-24 Ekeberg, död 1770-03-05 Brunna, dotter av överstelöjtnanten, friherre Abraham Leijonhufvud, och friherrinnan Margareta Fredrika Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • Anna Maria, född 1754-06-10, död 1820-01-24 i Nyköping. Gift 1774-08-25 Hessle med kammarherren, friherre Axel Vilhelm Löwen, född 1745, död 1782.
 • Fredrika Charlotta Amalia, född 1756-01-11, död ogift 1828-02-28 i Nyköping.
 • Ludolf, född 1757-01-15 Nyvalla. Korpral vid livregementet till häst 1766-05-01. Kvartermästare vid livregementet 1774-10-08. Kornett 1775-08-16. Löjtnant 1778-02-11. Avsked 1785-09-27. Han fick 1783-05-28 permission för att gå i fransk tjänst och erhöll 1787-06-04 tillstånd att resa till Livland.
 • Beata Carolina, född 1758, död 1758.
 • Brita Christina, född 1761-07-12, död ogift 1812-01-08.
 • Axel Christer, född 1764-07-12 i Torstuna socken. Förare vid Västmanlands regemente 1766-08-08. Sergeant vid Västmanlands regemente 1774-05-10. Fänrik 1779-02-10. Transporterad till Upplands regemente 1787-05-14. Död ogift 1788-11-21 i Lovisa i Finland.
 • Conrad Ulrik, född 1765-06-10. Fanjunkare vid husarregementet 1776-04-03. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1779-02-07. Fänrik vid Södermanlands regemente 1786-04-02. Transporterad till Upplands regemente 1789-05-02. Avsked 1793-12-16.
 • Beata Juliana, född 1766, död ogift 1792-01-04 på Nyby.
 • Magdalena Johanna, död ogift 1816-05-03 i Nyköping.

TAB 5

Didrik Henning (son av Lage, Tab. 2), till Virsbo bruk i Ramnäs socken, Västmanlands län, som han erhöll genom sitt gifte. Född 1697-09-26 Hässelby. Student i Uppsala (Um.) 1712-11-07. Först anställd i kungliga kansliet. Volontär vid livgardet 1717-11-02. Sergeant vid livgardet 1718. Fänrik 1718-10-13. Kapten reformé i fransk tjänst 1719. Kapten vid Upplands regemente 1732-11-20. Avsked 1736-12-15. RSO 1749-01-13. Överstelöjtnants karaktär 1750-02-06. Död 1763-02-08 på Virsbo bruk. Gift med Anna Margareta von Walcker i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1716-12-16 Nikolai församling (Storkyrkans i Stockholm vigselbok.), Stockholm, med lagmannen Jonas Rothof, nr 882, född 1670, död 1721. Gift 2:o 1722-10-18 Nikolai församling (Storkyrkans i Stockholm vigselbok.), Stockholm, med handelsmannen i Stockholm, Claes Wittmack d. y. i hans 3:e gifte, (Öä IX, s. 498.) född 1686, död 1726-08-18), född 1694, död 1763-07-05 på Virsbo bruk, jordfäst 1763-07-10 i Ramnäs kyrka och sedan nedsatt i faderns grav i Storkyrkan i Stockholm, dotter av kammarrådet Elias Wolker, adlad von Walcker, och Elisabet Boije.

Barn:

 • Lage, född 1736-04-22 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1738-01-12. Hovjunkare. Kammarherre 1761-07-00. Död barnlös 1762-01-03 på Virsbo bruk och begraven i Skattmansögraven i Vittinge kyrka, Västmanlands län. Gift 1761-08-00 Riksten med friherrinnan Fredrika Magdalena von Düben, döpt 1743-11-19, i Stockholm, död i Stockholm 1765-02-17, dotter av riksrådet, friherre Joakim von Düben, och Catharina Eleonora Temming.

TAB 6

Abraham Christer (son av Lage, Tab. 2), till Skattmansö i Vittinge socken, Västmanlands län. Född 1698 i Uppland. Student i Uppsala (Um.) 1712-11-07. Volontär vid livgardet 1716. Kvartermästare vid livregementet till häst 1717. Kornett vid livregementet 1718-04-02. Löjtnant 1733-12-19. Ryttmästares avsked 1739-11-05. RSO 1749-01-13. Död 1753-01-12 på Skattmansö. Gift 1737-07-26 Mauritsberg, då han gav Skattmansö i morgongåva, med friherrinnan Fredrika Eleonora Rosenstierna, född 1723, död 1766-03-05 Västberga och begraven i Skattmansögraven i Vittinge kyrka, dotter av generalmajoren Libert Rosenstierna, och hans 1:a fru, grevinnan Beata Elisabet Ekeblad.

Barn:

 • Hedvig Beata Eleonora, döpt 1739-02-17 Sandbro, död 1756-11-26.
 • Anna Charlotta, född 1741-09-03, död 1829-04-09 på Påarp i Murums socken, Älvsborgs län och begraven 1829-04-20. Gift 1765-12-22 med kaptenen Peter Wernsköld, nr 354, född 1736, död 1819.
 • Christina Fredrika, född 1743, död 1786-12-17 på Stacketorp i Norra Vånga socken, Skaraborgs län. Gift 1771-03-26 med Hans Fredrik von Köhler, född 1728, död 1783-10-15 i Stockholm.
 • Abraham, född 1744-01-27. Student i Uppsala (Um.) 1754-09-18. Volontär vid livregementet till häst 1760. Korpral vid livregementet till häst 1761. Livdrabant 1764-03-08. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1766-03-12. Återtransporterad till livdrabanterna 1768-01-00. Avsked 1768-01-26. Död ogift 1822-03-20.

TAB 7

Klaus Yxkull (son av Claus Yxkull, se friherrliga ätten Yxkull von Gyllenband), till Felks i Fickels socken i Estland. Levde 1390.

Barn:

 • Klaus, till Felks.

Barn:

 • Reinhold, till Felks. Gift med Anna von Rosen.

Barn:

 • Christoffer I, till Felks, död 1538.

Barn:

 • Christoffer II, till Kirkota i Merjama socken. Gift med Margareta von Ungern.

Barn:

 • Jürgen, till Ångern i Haggers socken i Estland. Gift med Anna Taube i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Wolter Kursell).

Barn:

 • Wolter, till Angern 1617. Mannrichter i Estland. Gift med N. N. Drolshagen, dotter av Georg Drolshagen.

Barn:

 • Jakob, friherre Meijendorff von Yxkull. Generallöjtnant. Se Tab. 8.
 • Otto Johan, friherre Meijendorff von Yxkull, till Pirk och Sellie i Jördens socken. Överstelöjtnant. Friherre jämte sin broder Jakob, sin brorson Wolter Reinhold och sin frände Lage 1679-04-16 (introducerad 1680 under nr 74). Död barnlös och slöt således själv sin friherrliga ättegren. Gift med friherrinnan Ebba Barbara Wrangel af Ludenhof i hennes 3:e gifte (gift 1:o med lantrådet Carl Adolf von Tiesenhausen, död 1652-12-00. Gift 2:o med generalmajoren Johan Eberhard von Bellingshausen, friherre von Bellingshausen, i hans 2:a gifte, född 1604, död 1655), dotter av översten Hans Wrangel, friherre Wrangel af Ludenhof, och hans 1:a fru Anna von Uexkull.

TAB 8

Jakob Yxkull, friherre Meijendorff von Yxkull (son av Wolter Yxkull, Tab. 7), till Ninigal i Smiltens socken i och Ropermunde i Roops socken, båda i Livland, vilka han erhöll genom sitt gifte, samt Wayküll i S:t Jakobs socken i Estland. Tjänade redan i trettioåriga kriget. Överste 1655 för ett värvat kavalleriregemente och deltog med detta i konung Carl X Gustafs krig i Polen samt å tåget över Bält (Ckg.). Sist generallöjtnant. Friherre jämte sin broder Otto Johan, sin brorson Wolter Reinhold och sin frände Lage 1679-04-16 (introducerad 1680 under nr 74). Han fick 1679-04-14 i livstidsdonation Paroska och Germolina gårdar i Ingermanland. Gift med Catharina Elisabet von Rosen, som efterlevde, dotter av Reinhold von Rosen.

Barn:

 • Sofia. Gift med kaptenen Otto von Zoege, som 1668 sålde Ninigal till Svante Baner.

TAB 9

Georg Yxkull (son av Wolter Yxkull, Tab. 7), till Ångern i Haggers socken och Oehrten i Maholms socken, båda i Estland. Mannrichter i Estland. Död före 1679. Gift med Elisabet Magdalena Wrangel, dotter av Herman Wrangel, av huset Ellistfer.

Barn:

 • Wolter Reinhold Yxkull, friherre Meijendorff von Yxkull. Ryttmästare. Se Tab. 10.

TAB 10

Wolter Reinhold Yxkull, friherre Meijendorff von Yxkull (son av Georg Yxkull, Tab. 9), till Ångern och Oehrten. Född 1627 (Zum dreissigsten Jahrestage des freiherrlichen Meyendorfschen Familienstiftung (Wenden 1913).). Ryttmästare. Friherre jämte sina farbröder Jakob och Otto Johan samt sin frände Lage (introducerad 1680 under nr 74). Död 1693. (Zum dreissigsten Jahrestage des freiherrlichen Meyendorfschen Familienstiftung (Wenden 1913).) Gift (1:o) med friherrinnan Anna Margareta von Ungern-Sternberg, död 1667 (Reval.), dotter av överstelöjtnanten Reinhold Ungern Sternberg, naturaliserad friherre von Ungern-Sternberg, och Anna Dorotea von Aderkas. (Gift 2:o med Anna Margareta Wrangel, född 1648, död 1686, dotter av Fabian Wrangel och Hedvig Dorotea von Bremen). (Reval.)

Barn:

 • Fabian, född 1677. Löjtnant. Död 1731. Se Tab. 16
 • Elisabet Helena. Gift 1698-03-03 i Reval med majoren Fabian Ernst von Bellingshausen, till Paddes och Oehrten.

TAB 11

Georg Reinhold (son av Wolter Reinhold Yxkull, friherre Meijendorff von Yxkull, Tab. 10). Arvherre till Oehrten. Kapten vid sachsiska infanteriregementet 170(7). Major och kommendant på Dalarö skans 1716-01-17. Överstelöjtnants karaktär 1719-11-10. Fick 1719 tillstånd att resa till Königsberg. Gift 1696-05-12 i Reval med Anna Catharina von Rosen, döpt 1679-08-09 Reval (Medd. av baron W. von Wrangell, Reval.), begraven 1720-08-27 i Katarina församling, Stockholm och sedan nedsatt i Tyresö kyrka Stockholms län, dotter av översten och lantrådet Johan Hans von Rosen och grevinnan Brita Stenbock, samt syster till riksrådet och generalguvernören Gustaf Fredrik von Rosen, naturaliserad, friherre och greve von Rosen.

Barn:

 • Birgitta, döpt 1700-07-19 i Reval, död ogift 1774-02-15 i Norrköping och begraven 1774-02-22.
 • Anna Catharina, döpt 1702-01-13 i Reval, död ogift 1778-11-02.
 • Hedvig Charlotta, döpt 1703-03-11 i Reval.
 • Barbara Helena, döpt 1704-07-07 i Reval, död 1779 i Stockholm och begraven 1779-11-05 i Jakobs kyrka. Gift 1736-06-14 i Örebro med kaptenen Fredrik Johan von Rosen, född 1709, död 1761.
 • Hedvig Eleonora, döpt 1705-10-14 i Reval, död ogift 1780-06-01 i Stockholm.
 • Juliana Charlotta, född 1710, död ogift 1783-02-05 i Stockholm.
 • En son, begraven 1712-03-21 i Katarina församling, Stockholm.
 • Ett barn, begraven 1719-11-21 i Katarina församling, Stockholm.
 • Ett barn, begraven 1720-02-09 i Katarina församling, Stockholm.

TAB 12

Hans Reinhold (son av Georg Reinhold, Tab. 11), döpt 1697-08-18 i Reval. Sergeant vid livgardet 1715-10-08 sekundfänrik vid livgardet 1716-01-03. Dömdes 1718-05-20 av generalkrigsrätten sin tjänst förlustig och att tjäna som menig. Insattes 1718-06-02 som musketerare vid livkompaniet. Rustmästare 1718-09-16 [(LK.)]. Återflyttade till Estland och ägde en tid Kedwa i Jördens socken, Estland. Gift med Sofia Juliana von Helffreich, född 1704-04-16, död 1742-03-06 i Reval, dotter av kaptenen Detlef von Helffreich, till Ravakull, och Hedvig Catharina von Wolframsdorf.

Barn:

 • Hedvig Vilhelmina. Gift 1743-01-06 i Reval med löjtnanten Hans Wrangel, till Fall, född 1690, begraven 1754-03-07 i Reval, broder till majoren Vilhelm Gustaf Wrangel, naturaliserad Wrangel af Fall.
 • Ulrika, född 1726, död ogift 1809-02-14 i Reval. (Medd. av baron W. von Wrangell, Reval.)
 • Reinhold Evald, född 1728-02-19 i Reval.
 • Augusta Dorotea, född 1732-04-17 på Kedwa, död ogift 1790-05-27.
 • Hans Erik, född 1733-03-15 på Kedwa, död på Kedwa och begraven 1736-01-25.
 • Brita Louise, född 1734-06-26 på Kedwa, död ogift 1809-01-10 i Reval.
 • Ulrika Juliana, född 1735-08-06 på Kedwa.

TAB 13

Otto Vilhelm (son av Georg Reinhold, Tab. 11), arvherre till Ummern i Jördens socken, Estland. Döpt 1698-12-06 i Reval, död 1774-03-29 på Ummern. Gift 1729-03-06 i Reval med Gertrud Elisabet von Peetz, dotter av Jakob Fredrik von Peetz, till Pirk och Ummern, mm, och Helena Christina von der Pahlen.

Barn:

 • Anna Helena, född 1729-12-08 Ångern
 • Reinhold Fredrik, döpt 1731-03-10 på Ångern. Rysk generalmajor.
 • Erik Didrik, döpt 1732-04-22 på Ångern, rysk sekundmajor 1770. Blev sårad i slaget vid Kunersdorf 1759. Död (Medd. av baron M. Stackelberg. Reval.) 1795-08-12.
 • Hans Vilhelm, född 1734. Kapten. Död 1818. Se Tab. 14
 • Ludvig Conrad, född 1737-09-08 Kichlefer
 • Augusta Vilhelmina, född 1738-11-07 på Kichlefer, död ogift 1809-12-03 i Reval.
 • Charlotta Dorotea, född 1739-12-20 på Kichlefer, död på Kichlefer 1741 och begraven 1741-04-07.
 • Brita Louise, född 1741-06-25 på Ummern.
 • Johan Magnus, född 1742-09-17 på Ummern, död på Ummern 1745 och begraven 1745-08-12.
 • Berend Woldemar Salomon, född 1744-11-30 på Ummern.
 • Johanna Charlotta, född 1746-12-07 på Ummern.
 • Maria Dorotea, född 1754-05-18 på Ummern.
 • Peter Otto, död 1755-08-11 på Ummern.

TAB 14

Hans Vilhelm (son av Otto Vilhelm, Tab. 13), döpt 1734-05-02 Ångern Rysk premiärlöjtnant 1769. Kapten 1795 (Medd. av baron M. Stackelberg. Reval.). Död (Medd. av baron W. von Wrangell, Reval.) 1818-04-18. Gift 1769-01-01 med Anna Regina von Fuchs, död (Medd. av baron W. von Wrangell, Reval.) 1818-03-18.

Barn:

 • Johan Vilhelm, döpt 1769-11-28 i Reval.
 • Dorotea Elisabet, döpt 1771-06-28 i Reval, död ogift 1842-04-21.
 • Maria Hedvig, döpt 1772-12-21 i Reval.
 • Margareta Elisabet, döpt 1775-06-25 i Reval, död ogift 1823-02-02.
 • Catharina Helena, döpt 1778-10-10 i Reval, död ung.
 • Johan Fredrik, döpt 1779-10-25 i Reval.
 • Anna Dorotea, född 1782-05-05. Gift 1819-02-02 med Johan
 • Jakob Schreiber.
 • Charlotta Ulrika Johanna, född 1785-06-20 i Jördens socken, Estland, död ogift 1813 i Riga (?).
 • Otto Magnus, född 1788-03-31 i Jördens socken, död (Medd. av baron M. Stackelberg. Reval.) 1788-04-21.
 • Helena Catharina, döpt 1789-07-05 i Reval, död (Medd. av baron M. Stackelberg. Reval.) 1854-03-14. Gift 1809-04-14 med (Medd. av baron M. Stackelberg. Reval.) kirurg, doktorn Georg Peter Schreiber.

TAB 15

Jakob Johan (son av Wolter Reinhold Yxkull, friherre Meijendorff von Yxkull, Tab. 10), arvherre till Oehrten i Maholms socken, Estland. Löjtnant vid svenska trupperna i Holland. Avsked. Kapten vid Harriska lantmilisregementet 1701-03-05. Avsked 1702 [(Lk.)]. Död före 1706-05-11. Gift 1695-02-25 i Reval med Anna Magdalena von Rosen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1706-05-11 i Reval med kaptenen vid Nieroths livländska infanteriregemente Wolmar Johan von Plåter, till Moisekull och Felix), döpt 1679-03-21 i Reval (Medd. av baron W. von Wrangell, Reval.), dotter av Didrik von Rosen, till Allo, och Margareta Elisabet von der Pahlen.

Barn:

 • Johan Reinhold, döpt 1696-01-19 i Reval, liksom syskonen.
 • Margareta Elisabet, döpt 1697-04-11 i Reval.
 • Hedvig Eleonora, döpt 1700-05-15 i Reval.
 • Carl Gustaf, döpt 1705-02-08 i Reval.

TAB 16

Fabian (son av Wolter Reinhold Yxkull, friherre Meijendorff von Yxkull, Tab. 10), till Sallentack i Haggers socken, Estland. Döpt 1677-03-14 i Reval. Löjtnant vid Wieriska lantmilisregementet (Lk.) 1701-03-18. Avsked 1701-05-03 otjänstbar till följd av en blessyr (Lk.). Död 1731-04-25 i Reval. Gift i Reval 1705-09-22 med Eva von Loewenwolde i hennes 3:e gifte (gift 1:o med kaptenen vid Liewens livländska infanteriregemente Georg Mauritz von Schwengelm, av en 1631-08-01 adlad, men ej introducera ätt (SK.), stupade 1701-12-30 vid Erastfer (Lk.). Gift 2:o med ryttmästaren vid livländska adelsfanan (Lk.) Fabian Eberhard von Zoege, döpt 1672-02-13, död 1703-03-12), född 1684, död 1771 på Sallentack och begraven 1771-08-19.

Barn:

 • Reinhold Johan, född 1706-06-27. Generallöjtnant och kommendant i Riga. Död barnlös 1776-11-16. Gift 1755-04-14 med Barbara Carolina von Krüdener, död 1815-02-15.
 • Sofia Margareta, född 1707-08-07 i Karusens socken, Estland, död ogift 1766 på Sallentack och begraven 1766-04-09.
 • Fabian, född 1709-05-08, begraven 1709-11-22.
 • Otto Fabian, född 1710-12-20. Fänrik vid ryska fortifikationen. Död 1734 och begraven 1734-05-21 i Haggers socken. ?Gift med Elisabet von Peetz.
 • Berend Vilhelm, född 1712. Överstelöjtnant. Död 1770. Se Tab. 17.
 • Conrad Fredrik, född 1713-10-08 i Karusens socken. Rysk gardesfänrik. Död barnlös 1773. Gift med friherrinnan Ulrika Eleonora Stackelberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1735-02-16 i Haljalls socken, Estland, med kaptenen, friherre Carl Vilhelm Clodt, född 1707, död 1740), död 1759, dotter av generallöjtnanten Carl Adam Stackelberg, friherre Stackelberg, och hans 3:e fru Ulrika Eleonora Albedyl.
 • Helena Elisabet, född 1715-05-18, död ogift.
 • Georg Johan, född 1718. Brigadjär. Död 1771. Se Tab. 38.

TAB 17

Berend Vilhelm (son av Fabian, Tab. 16), arvherre till Sallentack. Född 1712-10-04 i Karusens socken. Rysk överstelöjtnant. Död 1770. Gift 1756-02-20 i Tristfers socken, Estland, med baronessan Augusta Beata von Rosen, född 1730-10-10, död 1786 Rakkamois

Barn:

 • Hans Fabian, född 1757-04-09, död 1758 på Sallentack och begraven 1758-02-22.
 • Eva Augusta Sofia, född 1759-05-16 på Sallentack, död ogift 1827-04-02 i Reval.
 • Charlotta Helena, född 1760-07-22 på Sallentack, död 1821-02-26. Gift 1778-12-28 på Sallentack med kaptenen, baron Robert von Rosen, till Rakkamois, född 1748-12-05, död 1813-10-05.
 • Berend Fredrik Reinhold, född 1762. Major. Död 1836. Se Tab. 18.
 • Georg Gottlieb Engelbrekt, född 1763-11-06 på Sallentack. Lantråd i Estland. Död 1844-06-08 på Sallentack.

TAB 18

Berend Fredrik Reinhold (son av Berend Vilhelm, Tab. 17), till Ocht och Kegel, båda i Kegels socken, Estland. Född 1762-06-18 på Sallentack. Rysk major. Mannrichter i Estland. Död 1836-12-28. Gift 1793-06-21 Fähna

Barn:

 • Georg Otto Vilhelm, född 1794. General. Död 1879. Se Tab. 19.
 • Casimir Fredrik, arvherre till Ocht. Född 1795-07-06. Rysk gardeskapten. Lantråd. Död barnlös 1852-07-02. Gift 1824-09-12 på Kegel med sin kusin, friherrinnan Anna Vilhelmina Juliana Stackelberg, döpt 1803-07-20 på Fähna, död 1875-01-31 på Kegel, dotter av majoren, friherre Peter Otto Stackelberg, och Charlotta Vilhelmina von der Osten-Sacken.
 • Anna Louise Augusta, född 1797-04-20, död 1877-04-20. Gift 1818-05-19 på Kegel med baron Otto Henrik Wolff, född 1790-09-10, död 1838-05-16.
 • Louise Charlotta, döpt 1800-01-07 i Reval.
 • Robert Alexander, född 1802, död 1872. Se Tab. 29
 • Vilhelmina Eva Charlotta, döpt 1807-07-17, död 1807-07-18.
 • Peter Paul Conrad, född 1817. Löjtnant. Död 1890. Se Tab. 34.

TAB 19

Georg Otto Vilhelm (son av Berend Fredrik Reinhold, Tab. 18), född 1794-12-26 Ocht Rysk general av kavalleriet. Rysk generaladjutant och överhovstallmästare. Preses i evangelisk-lutherska generalkonsistoriet i S:t Petersburg. RRS:tAndrO. Död 1879-10-25. Ägde Kumna i Kegels socken. Gift 1834-01-26 med Olga von Briskorn i hennes 2:a gifte (gift 1:o med generaladjutanten Jakob Potemkin, född 1781, död 1831) (Medd. av baron W. von Wrangell, Reval.), död 1856.

Barn:

 • Nikolai, född 1835. General. Död 1906. Se Tab. 20
 • Bogdan Teofil, född 1838. General. Död 1919. Se Tab. 21
 • Conrad, född 1840. Statsråd. Död 1913. Se Tab. 24
 • Olga, född 1841-07-21, rysk hovfröken, död 1902-09-19 i Zürich. Gift 1861-04-19 med furst Ivan Jurjevitj Trubetskoj, född 1841-12-30. Död i Paris.
 • Feodor, född 1842. Generallöjtnant. Död 1911. Se Tab. 25
 • Elisabet, född 1843-09-20, rysk hovfröken. Gift 1873-02-07 med Mikael Zographo.
 • Alexander, född 1848-08-27. Rysk major. RRS:tVlO4kl 1892. Kommendör för kejsarens egen konvoj 1893. Överste 1901. RRS:tStO1kl 1903. Generallöjtnant och generaladjutant hos kejsaren 1906. Död barnlös 1907-02-18 i S:t Petersburg. Gift 1872-01-10 med furstinnan Vera Vasiljtjikov, född 1847, levde ännu 1921, dotter av furst Ilarion Vasiljtjikov.

TAB 20

Nikolai (son av Georg Otto Vilhelm, Tab. 19), född 1835-06-12. Rysk överste. Bevistade rysk-turkiska kriget 1877–1878. Generalmajor av kejserliga sviten 1883. Chef för 13. kavalleridivisionen 1886. General av kavalleriet. RRS:tStO1kl o. RRS:tAO 1kl. RRVlO3kl mm. RPrKrO2kl. Död 1906-01-12. Gift 1864-01-12 med Alexandra Protassov, dotter av översten Nikolai Protassov och N. N. Vasiljtjikov.

Barn:

 • Dmitri, född 1880-05-11. Fänrik 1914. RRS:tStO3kl 1916.
 • Alexander, född 1881-02-12.

TAB 21

Bogdan Teofil (son av Georg Otto Vilhelm, Tab. 19), född 1838-08-04. Rysk general av kavalleriet och generaladjutant hos kejsaren. Chef för 1. armékåren 1896 och deltog i rysk-japanska kriget 1904–1905. RRS:tAO1kl 1883. RRS:tAlexNewO m br 1905. Guldsabel »för tapperhet» med brilj. Död 1919 i Moskva. Ägde Kumna i Kegels socken (exproprierat 1919). Gift 1877-04-10 med grevinnan Helena Sjuvalov, född 1857-06-08, levde 1924 i Estland, dotter av generalen greve Paul Sjuvalov och furstinnan Olga Bjelosselski-Bjeloserski.

Barn:

 • Olga, född 1878-01-04. Rysk hovfröken. Gift 1899-08-26 med greve Vasili Petrovitj Orlov-Denisov, född 1876, död 1917 (mördad) i Rostov.
 • Maria, född 1880-04-05, rysk hovfröken.
 • Helena, född 1881-03-08, rysk hovfröken. Gift 1900-03-27 med greve Peter Sergejevitj Sjeremetiev, född 1876-01-28, död 1914-05-28.
 • Sofia, född 1883-03-10 i Nizza. Gift 1906-01-04 med sin kusin, ingenjören, friherre Vasili Meijendorff von Yxkull, född 1875.
 • Anastasia, född 1885-03-23 i Vilna. Gift 1906 med Ilja Dmitrijevitj Muchanov, född 1882-12-23, död 1919-12-09 i Nizjnij-Novgorod.
 • Nikolai, född 1887-12-10. Stabskapten vid ryska gardesartilleriet. RRS:tVlO4kl. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet.
 • Nadesjda, född 1889-03-03 i Vilna. Gift 1912-09-12 med Alexander Rajevski.
 • Andreas, född 1891-06-13, död 1908.
 • Tekla, född 1893-07-04.
 • Alexandra, född tvilling 1894-07-04.
 • Georg, född tvilling 1894-07-04. Stabskapten vid ryska gardesartilleriet. Bevistade fälttåget mot bolsjevikerna 1919. RRS:tVlO4kl.

TAB 22

Paul (son av Bogdan Teofil, Tab. 21), född 1882-03-26 i Tsarskoje-Selo. Löjtnant vid livgardet till häst 1909. Stabsryttmästare. Under världskriget överste. Gift 1:o 1907-10-10 i S:t Petersburg med Zoë Wishaw, född 1884-09-14, dotter av Roman Wishaw och Emilie Gisiko. Gift 2:o 1942-12-23 i Dahlwitz-Hoppegarten, Kr Strauberg med Helene Elisabeth Emma Abel i hennes 2:a gifte, född 1896-09-29 i Petershagen, Kr Strausberg, DDI.

Barn:

 • Georg, född 1908-07-07 i S:t Petersburg. Bosatt i Brasilien 1930.
 • Helene, född 1911-03-01 i S:t Petersburg.
 • Irene, född 1913-04-13 i S:t Petersburg.
 • Sophia
 • Anastasia. Gift med Ilja Dmitrijewitsch Muchanow.

TAB 23

Teofil (Bogdan) (son av Bogdan Teofil, Tab. 21), född 1886-02-20 i Vilna. Under världskriget reservofficer i ryska armén. RRS:tStO3kl o. 2kl. Gift 1913-01-27 med Katharina Schidlowsky , dotter av Nikolai Heliodorowitsch Schidlowsky och Katharina Anatoljewna Kulomsin.

Barn:

 • Catharina, född 1914-01-16. Gift 1938 med Alexander von Bilderling
 • Andrej, född 1917
 • John, född i Paris 1926,


TAB 24

Conrad (son av Georg Otto Vilhelm, Tab. 19), född 1840-06-29. Verkligt rysk statsråd. Död 1913. Gift 1873-02-04 med Natalie Stupin, född 1855-02-22.

Barn:

 • Georg, född 1874-06-03. Ryttmästare (1916). RBS:tAO 3kl. Gift med furstinnan Olympiada Barjatinski, dotter av generalen, furst Alexander Barjatinski och furstinnan N. N. Sviatopolk-Mirski.
 • Vera, född 1880, död 1916. Gift med Nikolai Butovitj.

TAB 25

Feodor (Fritz) (son av Georg Otto Vilhelm, Tab. 19), född 1842-09-03. Överste vid ryska chevaliergardet 1872. Generalmajor och kommendant vid kejserliga huvudkvarteret 1898. Generallöjtnant 1905. Inskriven i guvemementet Kievs adelsmatrikel 1905. Död 1911-10-06 i guvern. Kiev. Gift 1867-05-26 med grevinnan Marie Vasiljevna Olssuvjev, född 1841-06-10, dotter av greve Vasili Olssuvjev.

Barn:

 • Alexandra, född 1868-09-08, död 1887. Gift med (Zum dreissigsten Jahrestage des freiherrlichen Meyendorfschen Familienstiftung (Wenden 1913).) Nikolai Somov.
 • Marie, född 1869-11-19.
 • Anna, född 1871-09-07. Rödakorssyster. Död ogift 1916-03-07, då ryska lasarettsfartyget Portugalia under världskriget torpederades av en tysk undervattensbåt i Svarta havet vid Mindre Asiens kust.
 • Georg, född 1873. Kretsadelsmarskalk. Död 1919. Se Tab. 26
 • Olga, född 1878-03-11. Gift med Jacques Anatolijevitj Kulomsin, död 1918 (mördad) i Kiev.
 • Catharina, född 1879-11-26.
 • Elisabet, född 1883-12-12. Gift med Mikael Michajlovitj Rodsjanko.

TAB 26

Georg (son av Feodor, Tab. 25), född 1873-06-23. Kretsadelsmarskalk i Urnan i guvern. Kiev. Död i guvern. Kiev 1919 (mördad). Gift med furstinnan Natalie Dolgorukova, död 1912-01-29 i Uman, dolter av furst Nikolai Dolgorukov och furstinnan Marie Golitsyn.

Barn:

 • Nikolai, född 1901.
 • Xenia.
 • Marie.
 • Helene.

TAB 27

Vasili (son av Feodor, Tab. 25), född 1875-01-04. Underlöjtnant. RRS:tStO3kl 1916. Järnvägsingenjör. Gift 1906-01-06 med sin kusin, friherrinnan Sofie Meijendorff von Yxkull, född 1883, dotter av generalen, friherre Bogdan Teofil Meijendorff von Yxkull och grevinnan Helene Sjuvalov.

Barn:

 • Alexandra, född 1907-10-16.
 • Marie, född 1909-11-30.

TAB 28

Leo (son av Feodor, Tab. 25), född 1876-10-16. Gardesstabskapten vid artilleriet till häst 1911. Militärattaché i Rom. Kapten vid livgardet 1914. Död 1919 (mördad) i Uman i guvemem. Kiev. Gift med grevinnan Sofia Alexandrovna Golenisjtjev Kutusov.

Barn:

 • Alexander, född 1910-04-05 i S:t Petersburg.
 • Tatjana, född 1911.
 • Teodor, född 1913.

TAB 29

Robert Alexander (son av Berend Fredrik Reinhold, Tab. 18), arvherre till Ocht i Kegels socken, Estland. Född där 1802-05-30. Ägde genom sitt gifte Ramkau och Sellin i Neu Pebalgs socken i Livland. Död 1872-06-24 i Riga. Gift 1826-08-19 i Riga med Emilie Catharina von Richter, född 1805-09-22, död 1852-10-11 i Wiesbaden, dotter av generalmajoren Georg Leonard von Richter och Sofie von Huhn.

Barn:

 • Marie Anna Eva, född 1827-08-02 i Reval, död 1903-12-18 i Riga. Gift 1847-10-19 med baron Viktor von Wolff, till Rodenpois, född 1821-11-25, död 1880-10-15.
 • Sofia Emilie Amalia, född 1828-08-28 på Ocht, död ogift 1893-10-30 i Riga.
 • Emilie Vilhelmine, född 1831-02-06, död 1896-11-09. Gift 1859-06-09 med baron Gottlieb Clemens von Wolff, till Maluppen, född 1815-07-29, död 1882-07-22.
 • Alexandra Elisabet Antonie, född 1833-04-28, död 1893-04-17 i Riga. Gift 1852-04-04 med baron Rikard von Wolff, till Lubahn, född 1824-09-03 i Dorpat, död 1887-04-01 på Lubahn i Laudons socken, Livland.
 • Anna Olga Charlotta, född 1835-09-24 på Ramkau, död där 1836-09-05.
 • Helene Amalia Constance, född 1838-04-24 i på Ramkau, död ogift 1923-01-13.
 • Fredrik Gottlieb Casimir, född 1839. Lantmarskalk. Död 1911. Se Tab. 30.
 • Leonard Henrik Georg, född 1840. Godsägare. Död 1883. Se Tab. 32.
 • Conrad Georg Otto Svidigerus, född 1843 2073 på Ramkau, död 1860-03-28 i Riga.

TAB 30

Fredrik Gottlieb Casimir (son av Robert Alexander, Tab. 29), född 1839-07-22 på Ramkau. Jur. doktor. Ridderskapssekreterare i Livland. Lantmarskalk 1884–1908. Hovmästare vid kejs. ryska hovet. Död 1911-04-21 på sin egendom Alt-Bewershof i Kokenhusens socken i Livland, som han köpte 1880-11-23. Gift 1:o 1866-04-12 med Marie Puls, född 1835-18-17 i Magdeburg, död 1871-05-19. Gift 2:o 1876-03-20 med Sofie Vilhelmine Dorotea von Transehe, född 1849-01-17 Roseneck

Barn:

 • 1. Alexander Ludvig Fredrik Maria, född 1871. Godsägare. Död 1922. Se Tab. 31.

TAB 31

Alexander Ludvig Fredrik Maria (son av Fredrik Gottlieb Casimir, Tab. 30), född 1871-05-12, i Riga. Ägde Alt-Bewershof. Död 1922-09-19 i Dönhofstädt i Ost-Preussen. Gift 1900-02-21 i Riga med (friherrinnan) Anna Erika Marie von Campenhausen, född 1878-06-03 Aahof

Barn:

 • Ursula Helene Marie Anna, född 1901-01-24 Judasch Gift 1921-05-27 i Dönhofstädt med ryttmästaren Fritz Didrik Elard von Reichel, född 1888-06-18 Torpen Mohrungen, Preussen.
 • Fredrik Baltasar Conrad Alexander, född 1903-07-24 på Oxeln i Kurland, död 1923-08-25 i Königsberg.
 • Lona Marie Anna, född 1909-11-11 i Riga.
 • Georg Didrik Erwin, född 1913-04-30 i Riga.

TAB 32

Leonard Henrik Georg (son av Robert Alexander, Tab. 29), född 1840-09-04 Ramkau Kretsdeputerad. Död 1883-02-24 i Berlin. Ägde Ramkau. Gift 1868-09-20 med Anna Louise Constance von Mensenkampff, född 1850-08-18, död 1917-03-09 i Riga, dotter av lantrådet Carl Justus von Mensenkampff och baronessan Jeanette von Krüdener.

Barn:

 • Conrad Josef Alexander, född 1869. Godsägare. Död 1897. Se Tab. 33.
 • Elisabet Magdalena Johanna Emelie, född 1870-08-30 på Ramkau, liksom syskonen, död 1888-10-20 i Baden-Baden.
 • Ernst Carl, född 1873-09-25 på Ramkau. Ägare Ramkau. Gift 1919 med Hermine Dalia Vietinghoff-Scheel, född 1881-07-10 Laiksaar
 • Margareta Helena, född 1876-08-09 på Ramkau. Gift 1902-12-08 med sin kusin Carl Fredrik Gustaf von Mensenkampff, född 1876-01-03 i Riga.
 • Emelie Alexandrine Sofie, född 1880-02-12 på Ramkau. Gift 1901-05-20 med Viktor von Transehe, till Sackenhof, född 1874-01-30 Neu-Wrangelshof

TAB 33

Conrad Josef Alexander (son av Leonard Henrik Georg, Tab. 32), född 1869-07-09 på Ramkau. Ägde Ramkau. Död 1897-03-20 i Riga. Gift 1893-12-14 i Dorpat med friherrinnan Anna Augusta Helena von Grothuss, född 1868-10-26 Kegeln

Barn:

 • Anna Helena Edit, född 1895-08-15 på Ramkau. Gift i Milnchen med assessorn Claus Reheis.

TAB 34

Peter Paul Conrad (son av Berend Fredrik Reinhold, Tab 18), arvherre till Sallentack i Haggers socken, Estland, som han försålde, samt Ocht och Kegel, båda i Kegels socken. Estland. Född 1817-12-03 på Reval. Rysk gardeslöjtnant. Död 1890-03-04 på Ochte. Gift 1844-04-28 i Riga med friherrinnan Catharina Juliana von der Pahlen, född 1825-10-10 i Riga, död 1847-06-30 Palms

Barn:

 • Anna Catharina (Kitty), född 1845-06-02 på Sallentack, död 1923-10-26 i Dresden. Gift 1875-10-17 i Reval (Medd. av baron W. von Wrangell, Reval.) med baron Ernst von Wolff, till Lettin, född 1830-12-10, död 1893-02-15.
 • Gottlieb Magnus Fredrik, född 1847. Godsägare. Död 1923. se Tab. 35.

TAB 35

Gottlieb Magnus Fredrik (son av Peter Paul Conrad, Tab. 34), född 1847-06-30. På Palms i Tristfers socken. Ägde Kegel, som han försålde, och Ocht, som exproprierades 1919. Död 1923-08-05 i Dresden. Gift 1875-08-22 på Palms med sin kusin, friherrinnan Margareta Eufrosyne von der Pahlen, född 1857-06-20 på Wait i S:t Jürgens socken, Estland, dotter av lantrådet, friherre Alexander Ivan von der Pahlen, och Olga Fredrika Agnes Isabella von Grote.

Barn:

 • Catharina (Kitty), född 1876-08-04, på Kegel. Gift 1896-08-22 på Ocht med fänriken, friherre Otto Ivan Taube af Karlö, född 1867.
 • Olga Matilda Elisabet Isabella, född 1878-03-09 i Reval, Estland. Inflyttade till Sverige 1931-12-11.
 • Georg, född 1882-01-15 på Kegel. Legationssekreterare i Bern till 1920. Sekreterare i en studentförening i Madrid 1924.
 • Alexander Johan, född 1883-05-19 på Kegel. Student i Dorpat. Död i Dorpat 1905-01-24.
 • Fredrik William, född 1890. Advokat. Död 1925. Se Tab. 37
 • William Ernst, född 1892-12-10 på Kegel. Officer vid Baltenregementet i 1919 års fälttåg mot bolsjevikerna. Överflyttade till Hamburg 1921. Gift 1925-03-00 (Medd. av baron W. von Wrangell, Reval.) med Marie Thomsen.

TAB 36

Conrad (son av Gottlieb Magnus Fredrik, Tab. 35) född 1880-01-02 på Kegel. Midshipman i ryska flottan. Avsked. Rysk kammarjunkare. Andre legationssekreterare i Madrid. Attaché vid ryska beskickningen i London. Gift 1903-02-18 med Nadine Louguinine, född 1881-02-18.

Barn:

 • Georg, född 1904-06-01 i London, liksom brodern.
 • Woldemar, född 1906-12-13 i London.

TAB 37

Fredrik William (son av Gottlieb Magnus Fredrik, Tab. 35), född 1890-04-07 på Kegel. Advokat. Död 1925-12-21 i Hamburg. Gift 1915-08-28 med Elisabet Matilda Cecilia Pauline von Wetter Rosenthal, från vilken han blev skild, född 1893-09-07, dotter av Otto von Wetter Rosenthal och Pauline von Liphard.

Barn:

 • Irene Isabella Pauline Margareta, född 1916-05-23.

TAB 38

Georg Johan (son av Fabian, Tab. 16), till Klein-Roop, som han köpte (L. von Stryk, Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands.) 1742-04-25 och Hochrosen som han köpte (L. von Stryk, Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands.) 1759-02-28, båda i Roops socken, Livland. Född 1718-05-15. Korpral vid ryska livgardet 1734 (Zum dreissigsten Jahrestage des freiherrlichen Meyendorfschen Familienstiftung (Wenden 1913).) Löjtnant vid ryska livgardet 1736 (Zum dreissigsten Jahrestage des freiherrlichen Meyendorfschen Familienstiftung (Wenden 1913).). Kapten 1738 (Zum dreissigsten Jahrestage des freiherrlichen Meyendorfschen Familienstiftung (Wenden 1913).). Major. Brigadjer i holsteinsk tjänst. Sist lantråd i Livland. Död 1771-01-13 på Hochrosen. Gift 1741-08-14 med Augusta Sofia Charlotta von Stackelberg, född 1727-10-17, död 1759-05-20, dotter av lantrådet Otto Reinhold von Stackelberg, till Ellistfer, och Jakobina Margareta von Rosen.

Barn:

 • Charlotte Jakobina, född 1742-12-06, död ogift 1812-04-10.
 • Gustaf Reinhold Swidiger, född 1744-12-28. Kapten i rysk tjänst. Död ogift före 1783.
 • Eva Eufrosyne, född 1746-11-21. Gift 1769-01-30 med generalmajoren Gustaf Wilhelm von Stahlen, (Medd. av baron M. Stackelberg. Reval.) född 1743 1711, död 1809-01-23.
 • Wolter Udo Daniel, född 1748. Ordnungsrichter. Död 1793. Se Tab. 39.
 • Gerhard Conrad Casimir, född 1743. General. Död 1813. Se Tab. 40
 • Otto Vilhelm Georg, döpt 1752-04-08 i Riga.
 • Isabella Lovisa, född 1753-12-31, död ogift 1813-02-24.
 • Agrippina Carolina Johanna, född 1756-12-17, död 1812-12-29. Gift 1774-08-29 med lantrådet Johan Gustaf von Loewenwolde, till Roppin, född 1733 (Medd. av baron M. Stackelberg. Reval.), död 1791-12-19.

TAB 39

Wolter Udo Daniel (son av Georg Johan, Tab. 38), född 1748-04-20. Rysk kapten. Ordnungsrichter i Livland. Kretsdeputerad. Död 1793-10-07. Han övertog Hochrosen vid arvsfördelningen efter fadern (L. von Stryk, Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands.) 1776-01-11 och köpte Dangeln (L. von Stryk, Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands.) i Roops socken 1780-03-27. Gift 1776-07-29 med riksgrevinnan Anna Dorotea von Dunten, född 1755-08-07, död 1800-02-08, dotter av (SK.) ordnungsrichtern Otto Magnus von Dunten, riksgreve von Dunten, av en i Sverige adlad, men ej introducerad ätt, och Anna Vilhelmina von Bock-Zarenhot.

Barn:

 • Carl Otto Georg, född 1777-04-24 död ung.
 • Charlotta Vilhelmina, född 1781-07-28 på Klein-Roop, död 1858-12-18 på Hochrosen. Gift på Hochrosen 1802-05-23 med kretsdeputeraden Moritz Fredrik Gotthard von Gersdorff, född 1782, död 1850.

TAB 40

Gerhard Conrad Casimir (son av Georg Johan, Tab. 38), till Klein-Roop, som han övertog vid arvsfördelningen efter fadern (L. von Stryk, Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands.) 1776-01-11. Född på Klein-Roop 1749-10-25. Rysk generalmajor och deltog såsom sådan kraftigt vid intagandet av fästningen Otjakov 1788 (Zum dreissigsten Jahrestage des freiherrlichen Meyendorfschen Familienstiftung (Wenden 1913).). (Kommendant i Riga. Generallöjtnant och generalguvernör i Livland. Krigsguvernör (generalguvernör) i ryska Finland 1803–1805. General av kavalleriet och kommenderade en armékår i kriget mot Turkiet 1806 (Zum dreissigsten Jahrestage des freiherrlichen Meyendorfschen Familienstiftung (Wenden 1913).). Föll i onåd 1809 (Zum dreissigsten Jahrestage des freiherrlichen Meyendorfschen Familienstiftung (Wenden 1913).). Död 1813-02-10 på Klein-Roop. Han förpantade (L. von Stryk, Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands.) Neu-Salis i Salis socken i Livland 1795-10-06–1800-07-19. Gift 1790-11-14 i Riga med Anna Catharina von Vegesack, född 1771-11-05 i Riga, död 1840-10-30 i Mitau, dotter av Carl Eberhard von Vegesack, och Anna Fredrika Barber.

Barn:

 • Nikolaus Carl Casimir, född 1794. Löjtnant. Död 1854. Se Tab. 41.
 • Georg Conrad Wolter, född 1795. Överhovstallmästare. Död 1863. Se Tab. 43.
 • Peter Leonard Soidigeras, född 1796. Riksråd och överhovmästare. Död 1863. Se Tab 44.
 • Christoffer Gustaf Alexander, född 1798-04-05. Inträdde 1814 i rysk krigstjänst. Överstes avsked 1824. Inträdde i finansministeriets tjänst 1829. Verkligt ryskt statsråd 1839. Framstående geognost och beledsagade 1840 och 1841 Murchison och Verneuil på deras geognostiska resa genom nordliga Ryssland. President i handelskammaren i Moskva. Geheimeråd 1853-03-00. Död barnlös 1865-01-25 i S:t Petersburg. [(Meyers konversationslexikon.)] Han övertog Klein-Roop vid arvsfördelningen efter fadern (L. von Stryk, Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands.) 1825-01-24. Såsom president i handelskammaren i Moskva inlade han stora förtjänster om Rysslands handel och industri och ordnade, sedan han 1851 blivit ståthållaren furst Vorontsevs medhjälpare, Transkaukasiens kommersiella och industriella förhållanden. Utgav tillsammans med Paul Sinovjev 1842 en industriell karta över Ryssland. (Meyers konversationslexikon.) Gift 1825-09-20 med friherrinnan Elisabet Hogguer, född 1804-03-27, död 1875-04-18 i Paris, dotter av ambassadören, friherre Johan Vilhelm Hogguer, och Anna Alexandra Palianska.
 • Anna Charlotta Eufrosyne, döpt 1799-05-13 och död 1800-07-29 i Riga.

TAB 41

Nikolaus Carl Casimir (son av Gerhard Conrad Casimir, Tab. 40), född 1794-03-20 i Riga. Inträdde i rysk krigstjänst och gjorde såsom löjtnant fälttågen 1813 och 1814 (Zum dreissigsten Jahrestage des freiherrlichen Meyendorfschen Familienstiftung (Wenden 1913).). Avsked 1828 och bosatte sig i Frankrike. Återvände till Ryssland (Zum dreissigsten Jahrestage des freiherrlichen Meyendorfschen Familienstiftung (Wenden 1913).). Död 1854-12-23 i S:t Petersburg. Gift 1820 med Eulalie Lepreux, född 1802, död 1880 i Frankrike.

Barn:

 • Leonie, född 1824-07-12 i Paris, död 1894. Gift 1850 med generalen och guvernören Julius von Minckwitz, född 1807-06-06, död 1870-02-10.
 • Udo Casimir Oskar, född 1830-02-12 i Paris, död ung.
 • Fredrik Adeldagus Felix, född 1834. Minister. Död 1871. Se Tab. 42

TAB 42

Fredrik Adeldagus Felix (son av Nikolaus Carl Casimir, Tab. 41), född 1834 572 i Paris. Rysk kammarjunkare. Chargé d'affaires i Karlsruhe. Minister i Paris. Död 1871-01-04. Han tillöste sig 1866-07-03 Klein-Roop efter farbroderns död (L. von Stryk, Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands.). Gift 1857-10-14 med furstinnan Olga Gortjakov, född 1837-09-27, död 1871-01-07 i Stuttgart, dotter av fältmarskalken och ståthållaren i Polen furst Mikail Dmitrijevitj Gortjakov och Agata Bachmetov.

Barn:

 • Peter, född 1858-12-09 i Stuttgart. Rysk kammarherre. Statsråd. Konservator vid Eremitaget i S:t Petersburg.
 • Mikail, född 1861-01-03 i Stuttgart. Rysk kammarherre. Gift 1:o med grevinnan Helene Pavlovna Bobrinski, från vilken han blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1881-11-22 i S:t Petersburg med bayerska kammarherren, generalen av infanteriet, greve Alfred Carl Nikolaus Alexander Eckbrecht von Dürckheim-Montmartin. från vilken hon 1884 blev skild, född 1850-07-21 i Regensburg, död 1912-04-10 i Locarno) (Gräfliches Taschenbuch 1918.) född 1857-04-29 i Florens (Gräfliches Taschenbuch 1918.). Gift 2:o 1898-11-06 med Nadesjda Kasakov i hennes 2:a gifte.
 • Clemens, född 1863-11-18 i Rom. Konstnär (målare). Död ogift 1885-11-01 i S:t Petersburg.
 • Alexander, född 1869-03-27 i Baden-Baden. Lantråd i Livland. Deputerad till ryska riksduman. Ryskt statsråd och medlem av kejs. senaten. Ägde Klein-Roop. Gift 1:o 1901-01-21 med furstinnan Nina Trulukidse, född 1863-03-05 på godset Torshold i guvern. Kuban, död 1906-05-12 i S:t Petersburg. Gift 2:o 1907-06-03 med furstinnan Barbara Michajlovna Sjervasjidse.

TAB 43

Georg Conrad Wolter (son av Gerhard Conrad Casimir, Tab. 40), född 1795-06-10 på Klein-Roop. Var kapten i ryska generalstaben 1820. Överste för ryska kyrassiärregementet Prins Albrekt von Preussen 1830. Generalmajor efter erövringen av Warschau 1830. Generaladjutant hos kejsaren. Generallöjtnant 1843. Chef för kejserliga hovstallet 1852. Överhovstallmästare och president i hovstallsämbetet 1855. Lantråd i Livland. Geheimeråd. Död 1863-10-12 i Würzburg. Ägde mödernegodsen Suddenbach och Kaltenbrunn i Lemburgs socken i Livland, vilka han köpte av modern (L. von Stryk, Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands.) 1834-04-08. Han gjorde sig bekant genom den resa, vilken han som generalstabsofficer 1820 företog från Orenburg till Buchara och vilken han skildrat i sitt arbete: »Voyage d'Orenburg à Boukhara fait en 1820». Deltog med tapperhet i polska upprorets undertryckande, särskilt i slaget vid Grochow 1831. [(Meyers konversationslexikon.)] Gift 1830-07-19 med ryska hovfröken grevinnan Sofia Stackelberg, född 1806-09-28 i Berlin, död 1891-04-27 i Nizza, dotter av ryska verkl. geheimerådet och ministern i Berlin och Wien, riksgreve Otto Johan Stackelberg, till Isenhot, Paggas mm, och grevinnan Carolina Ludolf.

Barn:

 • Elisabet Carolina Anna, född 1833-09-22 i S:t Petersburg. Död 1916-10-04 i München. Hon övertog vid arvskiftet efter fadern 1865-06-16 Suddenbach och Kaltenbrunn. (L. von Stryk, Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands.) Gift 1854-09-20 med vice guvernören i S:t Petersburg, kammarherren, greve Emmerik Hutten-Czapski, född 1828-11-05, död 1896-07-11.
 • Sofia Elisabet, född 1835-02-14 i Mitau, död 1910-02-20 i S:t Petersburg. Gift 1853-06-21 med ryske ministern och kammarherren, friherre Nikolaus Armand Mikael Nikolaij, finska Iriherrliga ätten nr 30, född 1818-12-04, död 1869-06-25.
 • Carolina Georgina, född 1836-09-12 i Mitau, död 1897-11-13 i Pokrovsk. Gift 1859-01-12 med legationsrådet Vasili Tjitjerin, född 1829-09-01, död 1882-10-03.
 • Casimir Gustaf Georg, född 1839-09-18, död 1848. (Medd. av baron M. Stackelberg. Reval.)

TAB 44

Peter Leonard Svidigerus (son av Gerhard Conrad Casimir, Tab. 40), född 1796-08-13 i Riga. Deltog såsom officer i fälttåget mot Napoleon 1812–1813. Student i Göttingen och ingick därefter på den diplomatiska banan 1817. Chargé d'affaires i Haag 1820. Legationssekreterare i Madrid. Legationsråd i Wien 1828. Minister i Stuttgart 1832, i Berlin 1839 och i Wien 1850-08-00–1854. Riksråd 1854-06-00. Överstehovmästare och chef för Alexander II:s privatkabinett 1857. Verkligt geheimeråd. Död 1863-03-07 i S:t Petersburg. Han var liksom brodern en framstående geognost. [(Meyers konversationslexikon.)] Gift 1830-02-20 med grevinnan Sofia Buol von Schauenstein, född 1800-09-14 i Hamburg, död 1868-03-19, dotter av tyska ministern och förbundspresidenten, greve Johan Rudolf Buol von Schauenstein och grevinnan Alexandrine von Lerchenfeld-Köfering.

Barn:

 • Alexander Nikolai Johan, född 1831-11-28 i Wien. Rysk stabskapten. Stupade vid Sevastopol 1855-08-27.
 • Rudolf Peter Carl, född 1832-10-17. Rysk flygeladjutant. Död ogift 1883-08-28 i Paris.
 • Carl Casimir Svidiger, född 1834-04-03, död 1834-08-15.
 • Ernst Villebald Georg, född 1836-06-01 i Stuttgart. Rysk kammarherre. Rysk minister i Lissabon 1896 (Medd. av baron M. Stackelberg. Reval.). Senator och hovminister (Medd. av baron M. Stackelberg. Reval.). Död ogift 1902-01-24 i Rom.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: