:

Von der Noth nr 61

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von der Noth nr 61 †

Natural. 1668-08-11 (ej introd.). Friherrlig 1674-04-23, introd. 1675. Utdöd 1710-02-28.

'Härstammade av en namnkunnig gammal adlig släkt i Brabant, som där redan år 1305 från längre tider tillbaka förde adligt vapen.'


Lamoral von der Noth. Gift med Lucretia von Stakenbrouch i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1658 med riksrådet och presidenten, friherre Knut Kurck, i hans 1:a gifte, född 1622, död 1690), född 1614-03-11 i Holland, död 1664-08-23 och begraven i kopparkista i Åbo domkyrka, dotter av Tomas von Stakenbrouch.

Barn:

  • Tomas von der Noth, natural. och friherre von der Noth, friherre till Stjärneborg i Släps socken, Hallands län. Född på 1630-talet i Brabant. Inkom till Sverige 16481. Fänrik vid Västmanlands regemente 1655. Löjtnant därst. 1656. Kapten 1657. Major 1659 (?1661-10-20). Överstelöjtnant 1667-03-06. Natural. svensk adelsman 1668-08-11 (ej introd.). Överste för förutn. regemente s. å. 26/8. Friherre 1674-04-23 (introd. 1675 under nr 61). Extra ordinarie envoyé till Holland 1674-05-23. Underkommendant i Stettin 1677-05-05. Generalmajor av infanteriet s. å. 22/6. Död 1677-08-04 under Stettins belägring av en inkastad granat samt begraven i Västra Ry ds kyrka Uppsala län. 'Han blev upphöjd till friherre jämväl för det han genom sin saliga moders äktenskap med herr riksrådet och presidenten Knut Kurck nått den avantagen, att i Sverige konsidereras som ett riksrådsbarn.' Gift 1662-07-13 i Stockholm med Maria Hägerstierna, till Limsta i Kila socken, Västmanlands län, vilken gård hon 1686 lät bebygga till säteri, döpt 1644-03-29 i Stockholm, levde 1696, dotter av handelsmannen Claude Rocquette, adlad Hägerstierna, och Magdalena Moijal.

Barn:

  • Lamoral, född 1663 (kort före 26/8)2. Fänrik vid gardet 1682-02-14. Volontär vid O. W. Königsmarcks armé i Grekland. Överstelöjtnant vid Claubergers regemente i holländsk tjänst 1692-04-22. Överstes avsked 1703-02-19. Överste för Upplands femmänningsintanteriregemente s. å. 12/3. Generalmajor. Stupade barnlös 1710-02-28 i slaget vid Hälsingborg och slöt ätten på svärdssidan. Gift 16871 med Cornelia de Bætzelaer1 van Asperen från Holland.
  • Magdalena Christina, till Tranbygge, Limsta och Bohult. Född 1665-08-01, död 1737 och begraven i Ryds kyrka. Gift 1:o 1685-11-19 med kaptenen Johan Bonde, född 1663, död 1695. Gift 2:o 1700 med generalmajoren Carl Gustaf Roos af Hjelmsäter, friherre Roos, i hans 2:a gifte, född 1655, död 1722.
  • Knut, född 1669, död 1672.
  • Tomas, född 1670-09-25 i Stockholm. Fänrik vid. Gift med Lewenhaupts regemente 1688-10-02. Kapten vid stralsundska garnisonsregementet. Generaladjutant vid auxiliärtrupperna vid Rhenströmmen. Kapten vid Peter Makeléers infanteriregemente 1692-09-04. Död ogift 1695-11-39 i Stockholm och begraven i familjegraven i Västra Ryds kyrka, Uppsala län.
  • Carl, född 1672. Överlöjtnant vid amiralitetet1. Fick 1692 tillstånd att i utlandet ytterligare utbilda sig i navigationskunskaper.1
  • Maria Lovisa, född 1674, död 1699. Gift med överstelöjtnanten Carl Svinhufvud af Qvalstad, i hans 1:a gifte, död 1708.

Källor

1At (P.). 2At (S).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: