:

Posse af Hedensund nr 25

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för friherrliga ätten Posse af Hedensund nr 25
Vapensköld för friherrliga ätten Posse af Hedensund nr 25

Friherrliga ätten Posse af Hedensund nr 25 †

Friherrlig 1651-03-26. † 1689-12-26

TAB 1

Knut Göransson Posse, friherre Posse af Hedensund (son av Göran Posse, se adlad ätten Posse), född 1592-03-02 på Hammarskog i Dalby socken, död 1664-04-05 på Hammarskog. Uppfostrades i Polen och hade 1623 och 1624 befäl vid flottan där. Kärleken till fäderneslandet förmådde honom likväl att av Gustaf II Adolf söka utverka sig tillstånd att återkomma till Sverige. Hans rehabilation bifölls, och sedan han aflagt trohetsed, erhöll han 1625 sina till kronan indragna arvegods tillbaka. 1633 nämnes han såsom ståthållare i Södermanland, blev året därefter landshövding i Östergötland, 1635 drottning Maria Eleonoras hovråd och 1637 landshövding i Södermanland. 1641 upphöjdes han till riksråd, blev 1645 överståthållare i Stockholm och samma år lagman i Norrfinne lagsaga, 1650 assessor i Svea hovrätt samt året därefter friherre, då han skrev sig till Hedensund. 1651 utnämnd till president i Göta hovrätt, förordnades han 1657 till lagman i Medelpad tog avsked 1662. Gift 1618-11-14 i Danzig med sin syssling Ingeborg Torstensdotter, dotter av slottsloven på Älvsborg Torsten Lennartsson (Forstenasläkten ) och Märta Posse.

Barn:

 • Elisabet Posse, död ung
 • Gabriel Posse, död ung
 • Anna Maria Posse till Ekedal. Född 1621, död 1672-04-13 Hovsta. Gift 1648-06-09 i Stockholm med riksrådet och presidenten, friherre Johan Gyllenstierna af Lundholm, från vilken hon 1669 blev skild.
 • Elisabet Posse, född 1625-01-02, död 1639-05-09 i Nyköping.
 • Gustaf Posse, född 1626. Riksråd och president. Död 1676. Se Tab. 2.
 • Göran Posse, död barn.

TAB 2

Gustaf Knutsson Posse, friherre till Arnäs (son av Knut Posse, Tab. 1), född 1626-05-29 i Stockholm, död 1676-04-13 i Stockholm. Riksråd och president. Redan före hans hemkomst från studier i Europa hade drottning Kristina utnämnt honom till sin kammarherre och skickade honom, så snart han anmält sig vid hovet, i ett viktigt ärende till Carl Gustaf i Tyskland. Han tjänstgjorde sedermera vid hovet till 1653, då han utnämndes till landshövding i Jönköpings län, med hvilket han året därefter fick förena Kronobergs hövdingedöme. Av Carl X utnämnd till den i Sverige dittills ovanliga befattningen av geheimeråd, med åliggande att deltaga i kansliärendena och andra statsangelägenheter. Redan 1657 fungerade han som landtmarskalk vid provinsialmötet i Jönköping för Småland och Östergötland, och vid den utskottsriksdag, som Carl X 1658 sammankallade till Göteborg. Vid den i januari 1660 samlade riksdagen i Göteborg, förordnades han åter av konungen till landtmarskalk och utnämndes kort därefter till riksråd. Under Carl XI:s omyndighetstid blef han 1664 hovrättsråd i Åbo hovrätt, vilken befattning han genast utbytte mot en dylik i Göta hovrätt, och förordnades till president därstädes 1665, erhöll 1669 en domsaga i Värmland. Gift 1:o 1651-12-02 i Stockholm med friherrinnan Maria Eleonora Banér, dotter av riksrådet och riksmarskalken Axel Gustafsson Banér och grevinnan Ebba Brahe. Gift 2:o 1662-07-09 i Stockholm med friherrinnan Märta Berendes, dotter av riksrådet, överståthållaren och presidenten Johan Berendes och friherrinnan Ingeborg Kurck.

Barn i gifte 1:o med Maria Eleonora Banér:

 • Christina Posse, född 1652-08-15, död 1724-05-16 på Svärtinge i Östra Eneby socken. Gift 1676-01-20 i Arboga med överstelöjtnanten Adam Schulman.
 • Axel Gabriel Posse, död ung 1655.
 • Knut Posse, friherre till Arnäs samt. Född 1655-09-17 på Jönköpings slott. Ryttmästare. Död ogift 1677-04-25 i Uddevalla.
 • Lennart Posse, friherre till Arnäs. Född 1656-09-15. Häradshövding. Död ogift 1689-12-26 och slöt friherrliga ätten Posse af Hedensund på svärdssidan.
 • Gustaf Posse, född 1657, död 1658.
 • Ebba Posse, född och död 1659.
 • Ebba Beata Posse, född 1660-12-01, död 1697 i barnsäng. Gift 1:o med överstelöjtnanten Johan Axel Kruse af Elghammar. Gift 2:o 1696 med majoren Johan Kjulman, adlad Kuhlhielm.

Barn i gifte 2:o med Ebba Brahe:

 • Ingeborg Gustaviana Posse, född 1663-05-01 i Stockholm, död 1676-04-01 på Lerberga.
 • ? Johan Lage Posse, född och död 1664.
 • Charlotta Posse, född 1664, död barn.
 • Anna Elisabet Posse, född 1665-06-12 på Hellekis, död 1704-11-16 i Stockholm. Gift 1694-01-21 i Stockholm med landshövdingen, friherre Åke Ulfsparre af Broxvik.
 • Carl Posse, född 1666. Dödad ogift 1689-10-05 på Morea i venetianernas krig mot turkarna. Ryttmästare
 • Marta Eleonora Posse, född 1667, död 1727-12-06 på Hovsta. Hovfröken hos änkedrottning Hedvig Eleonora. Gift 1696-11-24 på Stockholms slott med sin svågers sysslings son, majoren Gustaf Ulfsparre af Broxvik.
 • Hedvig Charlotta Posse, född 1667. Död ogift 1725-03-21. Hovfröken
 • Gustaf Posse, döpt 1668-03-12 i Jönköping, död före fadern.
 • Maria Eleonora Posse. Död ogift 1694-11-06 i Stockholm. Hovfröken hos Ulrika Eleonora den äldre

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon


: