:

Strömfelt nr 76

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga och grevliga ätterna Strömfelt nr 125 och 76 utdöda

Friherrlig 1713-06-20, introd. 1719. Grevlig 1731-06-14, introd. s. å. Utdöd 1745-09-03.


Johan Carl Strömfelt, friherre och greve Strömfelt (son av Carl Filip Strömfelt, se adliga ätten Strömfelt nr 224, Tab. 8), till Landsjö i Kimstads socken Östergötlands län. Född 1678-02-23 på nämnda egendom. Musketerare vid livgardet 1697-01-02. Pikenerare därstädes s. å. 19/4. Furir 1698-01-08. Förare s. å. 9/6. Sergeant s. å. Kornett vid livdragonregementet 1700-01-18 löjtnant därstädes s. å. 29/11. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1702-07-16. Kapten vid livdragonregementet 1704-12-27. Major vid bremiska dragonregementet 1707-04-02. Överstelöjtnant därstädes 1709-09-08. Överste för regementet 1711-03-13. Generalmajor av kavalleriet 1713-03-27. Friherre s. å. 20/6 (introd. 1719 under nr 125). Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom 1714-02. Åter fången 1715-11-05 vid Stresow. Hemkom 1717-11. Generallöjtnant 1719-05-25. Överhauptman i Wismar 1720-06-28. Chef för Närkes och Värmlands regemente 1723-08-01. Riksråd 1727-07-08. Greve 1731-06-14 (introd. s. å. under nr 76). Död 1736-10-26 i Stockholm och begraven i Kimstads kyrka, där hans epitafium uppsattes. Gift med Hedvig Elisabet Wrangel, född 1687. Hovmästarinna i 1736-11-12. Överhovmästare hos drottning Lovisa Ulrika 17442. Guvernant för de kungliga barnen 17462. Död 1751-03-08, dotter av översten Jurgen Johan Wrangel (farfader till herrarna Wrangel, natural. Wrangel) och hans 1:a fru grevinnan Margareta Stenbock.

Barn:

  • Ulrika Eleonora, född2 1724-09-11. Hovfröken hos drottning Ulrika Eleonora1 1739-01-28 och hos drottning Lovisa Ulrika 17442. Kammarfröken1 1748-05-30. Avsked1 1756-05-10. Överhovmästarinna hos drottningen1 1777-05-16. Död 1780-04-30 i Stockholm. Gift 1756-12-14 med riksrådet och överståthållaren friherre Carl Sparre, född 1723, död 1791.
  • Agneta Margareta, född tvilling 1725-12-07 i Stockholm. Hovfröken hos drottning Lovisa Ulrika1 1741-12-01. Död i barnsäng 1760-08-15 och begraven 1761-11-27 i Kimstads kyrka. Gift 1754-10-10 på Stockholms slott med generalmajoren och landshövdingen friherre Carl Adlerfelt, i hans 2:a gifte, född 1719, död 1769.
  • Carl Johan, född tvilling 1725-12-07 i Stockholm. Student i Uppsala3 1737-01-31. Fänrik vid livgardet 1743-06-31. Fick 1745-05-01 tillstånd att gå i preussisk tjänst. Död s. å. 3/9 under fälttåget i Schlesien och slöt ätten på svärdssidan. Hans epitafium uppsattes i Kimstads kyrka .

Källor

1SAB. 2At (Sch). 3Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: