:

Bååt nr 12

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för friherrliga ätten Bååt nr 12
Vapensköld för friherrliga ätten Bååt nr 12

Friherrliga ätten Bååt nr 12 †

Friherrlig 1650-01-29, med konfirmationsdiplom 1650-05-25. Introd. 1650. Utdöd 1698-05-19.

TAB 1

Seved Bååt, friherre Bååt (son av Bo Gustafsson, se adliga ätten Bååt), friherre till Härlunda. Född 1615-01-01 på Fållnäs. Häradshövding i Tjurbo härad. Riksråd. Friherre 1650-01-29 jämte brodern Nils. Hovrättsråd i Svea hovrätt. President i kommerskollegium och i Svea hovrätt. Lagman i Karelen. Riksskattmästare, president i kammarkollegium och en av konung Carl XI:s förmyndare. Död 1669-08-19. Gift 1642-11-13 i Stockholm med friherrinnan Magdalena Stenbock, dotter av riksrådet friherre Gustaf Stenbock och grevinnan Beata Margareta Brahe.

Barn:

  • Gustaf, född 1643-09-05 i Stockholm, döpt på Stockholms slott, varvid drottningen bar honom till dopet, död 1643-10-16 i Stockholm.
  • Anna Christina, döpt 1645-06-13 i Stockholm, död 1733-12-21 och var den sista av ätten. Gift 1670-01-16 i Stockholm med sin moders syssling riksrådet friherre Gustaf Banér.
  • Beata Margareta, född 1647-06-11 i Stockholm, död i Stockholm 1671-05-18. Gift 1665-05-07 i nämnda stad med sin farbrors svåger landshövdingen Jakob Fleming.
  • Maria Elisabet, född 1649, död 1682-04-06 på Nybyholm i Enköpings-Näs socken. Gift 1670-01-19 i Stockholm med presidenten Anders Lilliehöök af Fårdala.
  • Carl Gabriel, född 1650. Kansliråd och vice landshövding. Död 1698. Se Tab. 2.

TAB 2

Carl Gabriel Bååt (son av Seved Bååt, friherre Bååt, Tab. 1), friherre till Fållnäs. Född 1650-07-01 i Stockholm. Kammarherre och kansliråd. Vice landshövding i Stockholms och Uppsala län. Död 1698-05-19 i Stockholm utan söner och slöt således friherrliga ätten Bååt på svärdssidan. Gift 1675-11-11 i Stockholm med friherrinnan Christina Bielke, dotter av riksrådet och riksskattmästaren friherre Sten Bielke och hans 1:a fru Brita Rosladin.

Barn:

  • Brita Beata, född 1677-01-31 i Stockholm, död i Stockholm 1697.
  • Elisabet Magdalena, född 1681-08-25 i Stockholm, död i Stockholm 1697-01-16. Hon var förlovad med översten Gustaf Stiernhöök.

TAB 3

Nils Bååt, friherre Bååt (son av Bo Gustafsson, se adliga ätten Bååt), friherre till Härlunda. Född 1617-03-24 på Fållnäs. Överstelöjtnant vid Bülows regemente och norrländska regementet till fot. Friherre 1650-01-29 jämte brodern Seved. Vice guvernör och överkommendant i Narva. Generalmajor av infanteriet. Guvernör i Riga. Död barnlös i Riga 1659-12-31 och slöt således själv sin ättegren. Gift 1652-11-11 på Fållnäs med Elin Fleming i hennes 2:a gifte, dotter av landshövdingen Henrik Fleming och hans 1:a fru Ebba Erlandsdotter Bååt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: