:

Von Nackreij nr 300

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Nackreij nr 300 †

Friherrlig 1778-12-27, introd. 1779. Utdöd 1783-06-22.

Olof von Nackreij, friherre von Nackreij (son av Lars von Nackreij, se adliga ätten von Nackreij nr 1712, Tab. 2), född 1728-12-07 i Filipstad. Student i Uppsala 1744-08-12. Auskultant i Svea hovrätt 1746-05-05 och i Göta hovrätt 1752-06-00. Vice häradshövding i östersysslet i Värmland s. å. 1/12. Beständig vice häradshövding därst. 1754-03-30. Ord. häradshövding 1756-09-22. Assessor i sistnämnda hovrätt 1761-09-08. Hovrättsråd därst. 1762-06-22. Generalauditör s. å. 29/6. Landshövding i Hallands län 1771-07-09. RNO 1772-11-30. Landshövding i Kronobergs län 1776-04-30. Friherre 1778-01-27 'på drottningens kyrkogångsdag' (introd. 1779 under nr 300). Landshövding i Uppsala län 1782-05-15. Död ogift 1783-06-22 på Uppsala slott och jordf. s. å. 23/8 i Uppsala domkyrka, då vapnet krossades av kanslirådet Bengt Ferrner, samt slöt själv sin friherrliga ätt. Han blev, enl. i livstiden yttrad önskan, begraven på fattighuskyrkogården utom Uppsala, bredvid Verelii grav och under en uppkastad ättehög, prydd med ett träd och en marmorgravvård. 'Han var i yngre åren åtskilliga gånger förlovad, vilket ock en och annan gång bidrog till hans befordran, men slog sedan alltid själv upp. Var eljest en skicklig tjänste- och ämbetsman samt under riksdagarna en bland huvudmännen för mösspartiet. Uppfördes vid 1772 års riksdag på förslag till riksråd, men han undanbad sig detta höga ämbete.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: