:

Tilas nr 248

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Tilas nr 248 †

Friherrlig 1766-07-02 och 1771-02-12, introd. 1772. Utdöd 1830-03-20.

TAB 1

Daniel Tilas, friherre Tilas (son av Olof Tilas, adlad Tilas, se adliga ätten Tilas nr 1616), född 1712-03-13 på Gunnilbo bruk i Skinnskattebergs socken Västmanlands län. Student i Uppsala1 1728-10-10. Var två år hos domare på landet från 17303. Auskultant i bergskollegium 1732-03-23. Respass till inrikes bergverken3 s. å. 30/4. Extra ordinarie kanslist i advokatfiskalskontoret därst. 1734. Vice notarie 1738-04-18. LVA 1739-06-16. Hovjunkare hos konung Fredrik I s. å. 21/12. Direktör över bergverken i Jämtland och Härjedalen 1740-04-26. Ledamot av gränskommissionen mot Norge 1741–1745. Kammarherre 1743-04-11. T. f. sekreterare i bergskollegium 1744-11-06. Assessor därst. 1745-05-07. Ledamot av statskommissionen 1748, 49 och 573. Bergsråd 1755-10-04. RNO 1757-04-28. Landshövdings titel 1762-02-17. Ledamot av historiska akademien i Göttingen 17652. Friherre 1766-07-02 (introd. 1772 under nr 248 tillika med sin broder Olof, som 1771 blivit adopterad friherre). KNO 1767-06-05 med valspråk: Vivitur Ingenio. Riksheraldiker 17682. Död 1772-10-27 i Stockholm och begraven i Hjärneska familjegraven i Bromma kyrka Stockholms län. 'Han gjorde 1735 en resetur sockenvis igenom hela Österdalarne, varvid naturalhistorien var hans egentliga föremål, samt fortsatte vidare sin resa över fjällen, till de norska nordanfjällska bergverken ända till Trondhjem. Förordnades 1737 den 1 aug. att bevista durchfartskommissionen i Finland för undersökning om en kanals anläggande mellan Päijännesjön och havet, vilket pågick ett och ett halvt år, varunder han besökte åtskilliga finska orter. Reste 1738 på bergskollegii anmodan till Ryssland, där han under tre månaders tid, icke utan fara, gjorde sig underrättad om bergverken, synnerligast dem vid Onegasjön. Deltog 1741 till 1745 i gränskommissionen mellan Sverige och Norge och genomvandrade då hela fjällryggen från Västerdalarne upp till Torneå lappmark samt korsade i olika riktningar och mestadels till fots de flera mil breda tvistemarkerna. Var en ivrig och utmärkt genealog och har i den vägen efterlämnat betydliga samlingar i handskrift, som nu förvaras i riksarkivet.' Gift 1:o 1740-12-11 med friherrinnan Hedvig Reuterholm, döpt 1719-03-16 i Stockholm, död 1741-12-18 i barnsäng, dotter av landshövdingen Nils Esbjörnsson Reuterholm, adlad von Reuterholm, friherre Reuterholm, och Hedvig Sofia von Leopolden. Gift 2:o 1743-05-12 med friherrinnan Anna Catharina Åkerhielm af Margretelund, född 1722-01-07 Margretelund, död 1772-10-08, dotter av riksrådet och överstemarskalken Samuel Åkerhielm, friherre Åkerhielm af Margretelund och friherrinnan Anna Christina Feif.

Barn:

 • 1. Maria Sofia, född 1741-12-14, död 1743 och begraven s. å. 29/8 i Österåkers kyrka .
 • 2. Samuel Olof, född 1744-08-29 i Stockholm. Student i Uppsala1 1761-03-03. Auskultant i bergskollegium 1765-10-17. Kommissionssekreterare i Konstantinopel 1770. Död ogift 1772-09-15 i sistnämnda stad.
 • 2. Anna Gustava, född 1746-09-25, död 1747-10-07 i Stockholm.
 • 2. Daniel Axel, född 1747-09-15 i Stockholm. Auskultant i bergskollegium 1767-04-29. Extra ordinarie notarie därst. 1770-11-05. Extra arklimästare vid galärflottan i Stockholm 1773. Arklimästare 1777. Volontaire gentilhomme på franska flottan 1778. Fänrik vid arméns flotta 1779-12-06. 2. Löjtnant på en fransk kapare 1780, med den fången s. å. 11/11. 2. löjtnant på en holländsk örlogsfregatt 1781. Erhöll den medalj, som prinsen-ståthållaren av Holland utdelade till minne av sjöslaget vid Doggersbank 1781-08-05. Avsked ur holländsk tjänst med kaptens karaktär 1783-08-06. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1785-09-27. Avsked 1787-07-07. Reste 1788 till Amerika och lät aldrig mera höra utav sig.
 • 2. Carin Lovisa, född 1749-03-19, död s. å. 19/4.
 • 2. Erik August, född 1751-09-25. Kadett vid arméns flotta 1763. Furir s. å. 30/7. Sergeant 1765-08-29. Styckjunkare vid Stockholms eskader 1766-02-20. Konstapel vid galäreskadern 1767. Officersexamen 1771-12-16. Löjtnant 1773-03-03. Kapten vid amirali- tetet. Död barnlös 1815-09-22 Svärdsta samt slöt denna ättegren på svärdssidan. Gift 1791-04-05 i Nyköping med sin kusin, friherrinnan Maria Sofia Tilas, född 1748-06-21, död 1810-06-21 Harlinge, dotter av översten Olof Tilas, adopt. friherre Tilas, och Hedvig Christoffersdotter, adlad Adlersparre.
 • 2. Hedvig Carolina, född 1753-04-23. Stiftsjungfru. Död ogift 1820-03-23 i Söderköping.
 • 2. Fredrik Gustaf, född 1754-12-15, död 1755-02-19.
 • 2. Brita Mariana, född 1758-01-21, död ogift 1801-10-28 i Söderköping.

TAB 2

Olof Tilas, adopt. friherre Tilas (son av Olof Tilas adlad Tilas, se adliga ätten Tilas nr 1616), född 1719-05-10 på ryttmästarbostället Brunna i Torstuna socken Västmanlands län. Student i Uppsala1 1732-11-23. Volontär vid livregementet till häst 1737-11-02. Korpral därst. 1740-06-29. Adjutant 1742-11-12. Kornett 1743-08-16. Löjtnant 1747-09-08. Ryttmästare 1751-04-06. RSO 1757-04-28. Var 1761 och 1762 chef för regementets kommendering i pommerska kriget under friherre Silfverhielms sjukdom. Sekundmajor 1765-03-18. Premiärmajor 1770-11-22. Friherre 1771-02-12 och adopt. på sin äldre broders friherrliga värdighet (med honom introd. 1772 under nr 248). Överstelöjtnant i armén 1772-07-29. Överstes avsked 1775-12-06. Död 1790-09-12 i Nyköping. 'Han bevistade 1758–1762 pommerska kriget och deltog därunder i flera attacker och skärmytslingar. Hans upphöjelse i friherrligt stånd skall hava varit den sista handling konung Adolf Fredrik undertecknade i anseende till konungens oförmodade dödsfall, som inträffade samma dag klockan 8 på aftonen.'. Gift 1747-06-09 med Hedvig Christoffersdotter, adlad Adlersparre, född 1729-01-16, död 1815-06-03 i Söderköping, dotter av statskommissarien Christoffer Christofferssen och Sofia Nordlind.

Barn:

 • Maria Sofia, född 1748-06-21, död 1810-06-21 Harlinge. Gift 1791-04-05 i Nyköping med sin kusin, kaptenen friherre Erik August Tilas, född 1751, död 1815.
 • Hedvig Ulrika, född 1750-01-14, död s. å. 20/1.
 • Olof Daniel, född 1753-08-06. Student i Uppsala1 1762-05-22. Volontär vid livregementet till häst 1767-10-08. Korpral därst. s. å. 25/11. Kvartermästare 1771-05-31. Avsked 1776-09-28. Sergeant vid livgardet s. å. Fänrik vid Upplands regemente s. å. 18/12. Löjtnant vid Österbottens regemente 1786-04-12. Kapten vid Kymmenegårds bataljon 1787-07-26. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1792-12-18. Död ogift 1807-05-21 i Stockholm.
 • Gudmund Hjärne, född 1754-07-13. Volontär vid livregementet till häst 1767-10-13. Sekundkorpral därst. s. å. 25/11. Korpral 1772-01-29. Kvartermästare 1774-10-28. Adjutant 1775-03-22. Löjtnant i regementet 1777-08-07. Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1783-05-28. Kapten i regementet 1786. Stabskapten 1790. Avsked 1792-06-13. Tullförvaltare i Uddevalla. Överdirektörs fullm. 1802-03-02. Död barnlös 1829-04-15 Jönköping. Gift 1801-09-25 Tunbyholm s län med Margareta Maria von Dellwig, född 1774-11-30, död 1817-02-11 i Jönköping, dotter av ryttmästaren Christian Georg von Dellwig, och friherrinnan Gustava Johanna Hamilton af Hageby.
 • Fredrik August, född 1758. Hovjägmästare. Död 1830. Se Tab. 3.

TAB 3

Fredrik August (son av Olof Tilas, adopt. friherre Tilas, Tab. 2), född 1758-10-02. Volontär vid livregementet till häst 1768-12-24. Korpral 1774-05-27. Kvartermästare s. å. 12/12. Adjutant 1775-12-20. Kornett 1776-05-22. Hovjunkare hos änkedrottningen4 1778-03-13. Understallmästare 1779-12-09. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1782-10-29. Överjägmästare i Blekinge län 1793-05-17. Hovjägmästare 1794-02-02. Avsked från överjägmästartjänsten 1814-03-08. Död 1830-03-20 i Jönköping och slöt såväl denna ättegren, som hela ätten. Gift 1805-11-22 Tunbyholm s län, med sin broders svägerska Jakobina Henrietta von Dellwig, född 1771-08-03, död 1818-12-08 på Götberga i Skirö socken Jönköpings län, dotter av ryttmästaren Christian Georg von Dellwig, och friherrinnan Gustava Johanna Hamilton af Hageby.

Barn:

 • Olof Christian Gustaf Dellwig, född 1808-07-30, död 1809-05-09.

Källor

1Um. 2At (P). 3Ab. 4SAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: