:

Lillieroth nr 108

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten LILLIEROOT nr 108 †

Adlad 1674-09-07, ej introducerad. Friherrlige 1697-01-15, introducerad 1698. Utdöd 1705-04-19.

Nils Eosander, adlad, friherre (och greve) Lillieroot (son av Johannes Nicolai Eosander, se adliga ätten Göthe. Tab. 1), född 1636-04-25 i Åsbo prästgård, Östergötlands län. Student i Uppsala 1655-10-00. Kommissionsråd till Barbariet 1667-11-22. Kommissionssekreterare i Frankrike 1669-02-16. Sekreterare i kommerskollegium 1673-06-07, men tillträdde ej, emedan han 1669-12-13 fick befallning att stanna vid franska hovet. Adlad 1674-09-07 (ej introducerad). Återkallad 1675-03-27. Ånyo kommissionssekreterare i Frankrike 1676-04-12. Extra ordinarie envoyé i Frankrike 1677-11-09. Hovråd 1677-11-20. Tillstånd att återvända hem 1680-03-18. Sändebud till Köpenhamn 1681-01-31. Ånyo envoyé till Paris 1681-03-31 och stannade i Paris med ett kortare avbrott 1686 till 1689. Ledamot av kommissionen för prövning av ersättningskrav till följd av kaperier 1691-07-01. Envoyé till Haag 1691-10-09 och till London 1695-00-12. Extra ordinarie ambassadör till Rijsvijk 1697-01-15. Friherre 1697-01-15 (introducerad 1698 under nr 108). Ambassadör hos generalstaterna 1698-08-15. Återkallad 1702-11-13, men kvarstannade i Haag till 1703-08-08. Kungligt råd 1702-11-13. Hemkom hösten 1703. Kansler för universitetet i Pernau 1703-07-09. Greve 1701 (ej introducerad). Död barnlös 1705-04-19 i Stockholm och slöt själv sin ätt samt begraven 1705-04-23 i Jakobs kyrka, varest hans vapen varit uppsatt [Ak]. Gift 1692-09-06 med Eva Sofia Olivecrantz, född 1670-04-00, död 1733-04-15 i Stockholm och begraven i Strängnäs domkyrka, dotter av kanslirådet och generalguvernören Johan Larsson Paulin, adlad Olivecrantz, och Brita Björnklou.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: