:

Stackelberg nr 127

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Stackelberg nr 127

Friherrlig 1714-06-06, introd. 1719.

Stackelberg F12700.jpg

Stackelberg F12701.jpg

TAB 1

Carl Adam Stackelberg, friherre Stackelberg (son av Mattias Stackelberg, se adliga ätten Stackelberg), till Piddul, Thomel och Ropacka på ösel samt Björkenäs i Kisa socken Östergötlands län, vilket han försålde 1721. Född 1669-05-08 på Thomel. Studerade vid universitet och en tid anställd i riksarkivet. Volontär vid livgardet 1686. Fänrik vid Österbottens regemente 1687-06-28. Löjtnant därst. 1690. Ryttmästare vid drottningens livregemente till häst 1691-09-23. Överstelöjtnant för en av egna medel uppsatt värvad infanteribataljon 1700-06-28, som blev totalt uppriven i slagen vid Erastfehr och Hummelhot. Överste för ett av honom värvat livländskt infanteriregemente 1703-02-10. Kontirm.fullm. 1704-05-30. Kommendant på Dünaburg 1709. Generalmajor av infanteriet 1710-07-18 med konfirm.fullm. 1712-12-12. Överkommendant i Stade 1712-02-19. Fången där s. å. 27/8 vid fästningens kapitulation. Överste för garnisonsregementet i Wismar 1714-03-25. Friherre s. å. 6/6 (introd. 1719 under nr 127). Generallöjtnant 1715-11-09. Överste för Smålands tremänningsinfanteriregemente 1717-12-07. Guvernör på ösel 1719-08-26. Avsked ur svensk tjänst 1723-12-13. Generals karaktär 1726-04-21. Död 1749 på Thomel. 'Han var en tapper krigare. Angrep vid Zehna 700 ryssar och kosacker, nedgjorde över hundra av dem samt borttog deras pukor och trumpeter. Måste såsom kommendant i Stade i aug. 1712 efter ett tappert försvar uppgiva fästningen till danskarna. Föll vid Tönningen 1713 ånyo i dansk fångenskap, men frigavs kort därefter. Bevistade belägringen av Stralsund och blev där fången 1715 hos preussarna samt insatt i Spandau men lyckades 1716 befria sig. Var även närvarande vid Fredrikshall, då konungen stupade.' Gift 1:o 1692-01-10 i Reval med friherrinnan Sofia Elisabet von Liewen, begraven 1693-02-10 i Revals domkyrka, dotter av generalmajoren Reinhold Liwe, friherre Liwe (von Liewen), nr 45, och hans 2:a fru Anna Margareta Zöge von Manteuffel. Gift 2:o 1694 med Hedvig Ingeborg Clodt von Jürgensburg, begraven 1710-02-26 i Reval, dotter av lantrådet Gustaf Adolf Clodt von Jürgensburg och hans 1:a fru Brita Stuart, samt syster till generallöjtnanten och lantrådet Johan Adolf Clodt von Jürgensburg, friherre Clodt. Gift 3:o med Ulrika Eleonora von Albedyl, dotter av löjtnanten Georg von Albedyl, till Woidoma, och friherrinnan Elisabet Eleonora von Mengden, samt kusin till generallöjtnanten Henrik Otto von Albedyl, friherre von Albedyl. Gift 4:o 1722 med grevinnan Juliana Christina Bonde af Björnö i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1706-08-30 i Stockholm med generallöjtnanten och lantrådet Johan Adolf Clodt von Jürgensburg, friherre Clodt, i hans 2:a gifte, född 1658, död 1720), född tvilling 1684-01-06, död 1758-02-20, dotter av k. rådet och presidenten friherre Carl Bonde, greve Bonde af Björnö, och hans 1:a fru grevinnan Eleonora Margareta Brahe.

Barn:

 • 1. Reinhold Mattias, född 1692. Godsägare. Död 1747. Se Tab. 2.
 • 2. Carl Vilhelm, född 1695. Lantråd. Död 1750. Se Tab. 4.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1696. Överstelöjtnant. Död 1742. Se Tab. 46.
 • 2. Ingeborg Hedvig. Gift med sin faders kusin, lantrådet Mattias Christoffer Stackelberg, till Piddul, född 1684, död 1744-06-28.
 • 2. Adam Fredrik, född 1703. Lantråd. Död 1768. Se Tab. 47.
 • 2. Augusta Elisabet, död 1740-04-28. Gift 1727 i Reval med kaptenen Gustaf Reinhold von Buddenbrock, född 1697 i Livland, syssling till generallöjtnanten Henrik Magnus von Buddenbrock, natural. och friherre von Buddenbrock.
 • 3. Ulrika Eleonora, död 1759. Gift 1:o 1735-02-16 i Haljalls socken i Estland med sin styvbroder friherre Carl Vilhelm Clodt, född 1707, död 1740. Gift 2:o med ryske gardesfänriken friherre Conrad Fredrik Meijendorff von Yxkull, född 1713, död 1773.
 • 3. Anna Barbara, född 1720-05-15 i Lübeck, död 1779-08-01. Gift med sin frände assessorn Bernt Reinhold Stackelberg, till Kersel, född 1713-11-15, död 1763.
 • 3. Otto Peter, till Woidoma och Carrol. Född 1721. Volontär vid kejserliga armén 1735. Extra ordinarie adjutant hos prins Carl av Lothringen 1738. Exspektantryttmästare vid general Miglios regemente s. å. Avsked 1740. Fick ryttmästares karaktär i Sverige 1741-06-03 men ryska diplomatien blandade sig i saken och fullmakten annulerades. Blev på ryska ministerns anhållan fängslad i Danzig och förd till Sibirien, men efter en tid frigiven. Död ogift 1770-03-15 på Mexhof. Han blev 1738 i slaget vid Cornia sårad i högra sidan.
 • 4. Alexander Julius, född 1727-08-23 i Reval, död s. å.

TAB 2

Reinhold Mattias (son av Carl Adam Stackelberg, friherre Stackelberg, Tab. 1), född 1692-08-10. Ägde Piddul, Thomel, Saltack och Jöggis på Ösel. Död omkr. 1747. Gift 1:o med Magdalena Gertrud von Treyden, av huset Saltack, född 1675-05-13, död 1729-08-04 2:o med sin kusin Anna Christina von Nolcken, född 1699-05-28, dotter av lantrådet Christoffer Reinhold von Nolcken och Ingeborg Christina Stackelberg, samt syster till presidenten Erik Mattias von Nolcken, natural. och friherre von Nolcken.

Barn:

 • 1. Carl Adam, född 1718. Löjtnant. Död 1758. Se Tab. 3.
 • 2. Christina Juliana, född 1735, död 1739.
 • 2. Carl Reinhold, född 1736, död 1739.
 • 2. Anna Lovisa Beata, född 1739, död s. å.
 • 2. Adam Reinhold, född 1740-08-09

TAB 3

Carl'' Adam (son av Reinhold Mattias, Tab. 2), till Jöggis och Cöllen på Ösel. Född 1718-03-09. Fänrik vid Bousquets regemente 1742. Löjtnants avsked. Död 1758-06-01 på Jöggis. Gift med Hedvig Beata von der Osten, genannt Sacken i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1771 med kretsdomaren Carl Adolf von Poll, av en 1772 adlad men ej introd. ätt, född 1718, död 1796-08-17), född 1731-03-05, död 1801-04-07, dotter av lantrådet Johan Gustaf von der Osten, genannt Sacken (brorsons son till lantrådet Georg von der Osten, genannt Sacken, natural. von der Osten, genannt Sacken, nr 832), och Hedvig Beata von Nolcken.

Barn:

 • Hedvig Christina Vilhelmina, född 1750. Gift 1771 med sin faders syssling och sin moders kusin, verkl. ryska statsrådet Carl Mattias von Nolcken, född 1750-08-15.
 • Anna Lovisa Beata, född 1752. Gift 1:o 1782-10-06 med sin frände kaptenen i kursachsisk tjänst Carl Gustaf von Poll, född 1736, död 1789-07-25. Gift 2:o 1792-03-05 med Reinhold Gustaf von Poll, död 1826.
 • Johan Gustaf, född 1754. Legationsråd vid ryska ambassaden i Stockholm 1786–1788. Minister i Genua 1788, sedan i Frankfurt a. M. Rysk kammarherre. Anställd i utrikesdepartementet i S:t Petersburg 1801. Död 1833-06-23.
 • Reinhold Mattias, till Orrisaar i Peude socken på Ösel. Född 1756. Kollegieassessor. Hovråd och ledamot av revisionskommissionen. Död 1836-03-23. Gift 1786-02-21, på Medell med Helena Christina Johanna von Poll, född 1761, död 1828-11-06, dotter av lantrådet och översten Ebbe Ludvig von Poll, till Medell, och Christina Juliana von Berg av huset Erla.

TAB 4

Carl Vilhelm (son av Carl Adam Stackelberg, friherre Stackelberg, Tab. 1), till Thomel, Ropacka, Metzkull och Koik, alla på Ösel. Född 1695-03-14 på Thomel. Sekundfänrik vid livgardet 1716-10-06. Sekundkapten vid Västmanlands regemente 1717-10-25. Premiärkapten därst. 1719-12-30. Kaptens avsked 1728-08-13. Lantråd på Ösel 1739. Köpte 1748-12-13 av greve Moritz av Sachsen allodialbesittningen Wormsö i Estland och inlöste godset Söderby därst. av hauptmannen Andreas von Wetterstrand. Begraven 1750-01-31 på Wormsö och begraven i kyrkan därst., varest hans vapen uppsattes. Gift 1724 med Eva Birgitta von Preis, dotter av assessorn i pernauska lanträtten Georg Preis, adlad von Preis 1695-06-05, men ej introd.2, till Watzkull, och hans 2:a fru Eva Maria von Ceumern, också av en adlad men ej introd. ätt, samt brorsdotter till kanslirådet och envoyén Joakim Fredrik Preis, adlad och friherre Preis.

Barn:

 • Carl Georg, född 1725. Statsråd. Död 1805. Se Tab. 5.
 • Hedvig Juliana, född 1726, begraven 1766-06-19. Gift 1755-03-14 med sin frände ryttmästaren Fredrik Daniel Stackelberg, till Sastäma, född 1704-07-21 död 1791-01-08.
 • Vilhelmina, född 1727, död 1785-10-14. Gift 1757 med sin syssling och sin kusins svåger, polske kammarherren Otto Georg von der Osten, genannt Sacken, till Kaskowa i Ingermanland, född 1728-12-01, död 1803, brorsons sonson till presidenten Georg von der Osten, genannt Sacken, natural. von der Osten, genannt Sacken, nr 832.
 • Otto Christian Engelbrekt, född 1735. Överste. Död 1792. Se Tab. 26.
 • Eleonora Elisabet, död 1800-03-10. Gift 1773-07-10 med sin frände, ryttmästaren Casper Adolf Stackelberg, till Waimel, född 1739, död 1800-03-11.
 • Christina Beata, född 1740, död ogift 1813-11-10.

TAB 5

Carl Georg (son av Carl Vilhelm, Tab. 4), till Thomel, Orrisaar, Ropacka, Metzkull och Koik, alla på Ösel, samt Sutlem i Haggers socken och Riesenberg i Nissi socken, båda i Estland. Född 1725-05-01. Kapten i fransk tjänst. Överstelöjtnant vid ryska livgrenadjärregementet 1757. Utmärkte sig i slaget vid Kunersdorf 1 1759-08-12 och blev på slagfältet befordrad till brigadier. En av adelns representanter vid Peter III:s tronbestigning 1762. Ledamot av Öselska revisionskommissionen 1765-03-08. Ekonomidirektör i estländska kammarhovet. Verkligt ryskt statsråd. Död 1805-10-12 i Reval. Gift 1754-10-13 i Riesenberg med Anna Vilhelmina von Bistram, född 1737, död 1800-04-12 i Riesenberg, dotter av estländska lantrådet Bengt Henrik von Bistram, till Riesenberg och friherrinnan Johanna Charlotta von Tiesenhausen.

Barn:

 • Carl Fredrik, till Leal, Koik och Moisakull. Född 1755. Oberlandgerichtsassessor i Riga 1783. Gift med Aurora von Wattenwyl, död 1812-03-08.
 • Eva Juliana, född 1756-07-25, död 1781-11-07. Gift 1777-03-30 i Reval med sin faders syssling, ryska hovrådet och Öselska adelsmarskalken Lorentz Gottlieb von der Osten, genannt Sacken, född 1738-10-18, död 1798-12-28, brorsons sonson till presidenten Georg von der Osten, genannt Sacken, natural. von der Osten, genannt Sacken, nr 832.
 • Hans Henrik, född 1757. Fredsdomare. Död 1833. Se Tab. 6.
 • Bengt Otto, född 1761-04-08, död 1769-11-22.
 • Peter Gustaf, född 1762. Major. Död 1826. Se Tab. 14
 • Mattias Johan, född 1764-07-14. Ägde Koik och Ropacka. Död ogift 1818-07-07
 • Catharina Charlotta, född 1767-03-05, död 1842-03-07 i Reval. Gift 1784-10-10 på Sutlem med ryske generalen av infanteriet, generalguvernören över Sibirien Gustaf Ernst von Strandman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1774-06-05 i Reval med friherrinnan Natalie Louise von Yxkull-Gyllenband, född 1753-07-19 i Reval, död där 1776-04-25, dotter av överstelöjtnanten friherre Carl Johan von Yxkull-Gyllenband, och Anna Louise Cahdeus), född 1742-12-02 på Sermus, död 1803-01-30 på slottet Leal i Estland.
 • Bengt Otto, till Sutlem och Limmat. Född 1772-05-05 i Reval. Rysk överste. Död 1845-01-25.

TAB 6

Hans Henrik (son av Carl Georg, Tab. 5), till Thomel och Orrisaar. Född 1757-09-26. Student i Göttingen och Paris. Fredsdomare på Ösel 1788. Död 1833-12-10 och begraven i Thomelska familjegraven. Gift 1799 med Charlotta Vilhelmina von Buxhöwden, född 1778-09-29, död 1850-08-06, dotter av ryska legationsrådet Mattias Christoffer von Buxhöwden och Catharina Vilhelmina Louise von Ekesparre.

Barn:

 • Vilhelmina Christina, född 1800-07-28, död 1872-04-13. Gift 1821-09-18 med ryska hovrådet, med. doktorn Gottlieb Vilhelm Zoepffel, född 1788-04-04, död 1868-02-04 i Arensburg.
 • Johanna Charlotta, född 1802-11-07 på Thomel, död ogift 1863-11-23.
 • Carolina Juliana, född 1803, död 1808-06-02.
 • Carolina Matilda, född 1804-12-10, död 1841-04-15. Gift 1830-08-01 med landrichtern Arcadius Julius von Ditmar, till Cabbil, i hans 1:a gifte, född 1807-12-01, död 1866-12-14.
 • Carl Georg Mattias, född 1805-10-06, död 1807-02-18.
 • Mattias Christoffer, född 1807-05-31, begraven 1819-01-20.
 • Helena, född 1811, död 1854-05-11 på Neu Karrishof. Gift 1832 med lantrådet i Estland Ernst von Nolcken, död 1891.
 • Fredrik Otto, född 1812. Lantråd. Död 1862. Se Tab. 7.

TAB 7

Fredrik Otto (son av Hans Henrik, Tab. 6), till Thomel och Orrisaar. Född 1812-03-06. Lantråd på Ösel. Död 1862-05-13. Gift 1:o 1835-08-02 med Marie Alexandra von Nolcken, född 1815-11-17, död 1845-05-21, dotter av lantrådet Gustaf Fredrik Henrik von Nolcken och Agneta Juliana von Bartholomæ. Gift 2:o med 1:a fruns syster Carolina Dorotea von Nolcken, född 1822-06-23, död 1881-11-08.

Barn:

 • 1. Hans Carl Gustaf, född 1836. Lantråd. Död 1897. Se Tab. 8.
 • 1. Carl Otto Baltasar, född 1837-09-20. Junkare vid litauiska gardesregementet. Död 1855-05-20.
 • 1. Henrietta Augusta Charlotta, född 1839-01-03, död 1889-06-11. Gift 1857-12-31 med sin frände baron Reinhold Johan Woldemar Stackelberg, född 1819-12-11, död 1878-07-02.
 • 1. Otto Alexander, till Schlempen i Kurland. Född 1840-10-05 på Pechel. Död 1905-02-28 i Arensburg. Gift 1:o 1867-11-#00 på Keysen med baronessan Leonie Elisabet Laudon, född 1842-01-27 på Keysen, död 1878-06-28, på Schlampen. Gift 2:o 1880-06-#00 i Lisden med sin första frus syster baronessan Matilda Adelheid Loudon, född 1845-12-24, död 1887-02-26 i Lisden. Gift 3:o 1892 med Martha Anna Reim, född 1862-07-27 på Nordeckshof vid Riga.
 • 1. Georg Carl Ernst, född 1842. Lantråd. Död 1907. Se Tab. 11.
 • 1. Helena Elisabet, född 1845-03-07 i Arensburg, död 1931-02-27 i Pernau. Gift 1866-10-14 på Thomel med forskningsresanden och skriftställaren greve Reinhold Filip Johan von Anrep-Elmpt, till Kerstenshof i Livland, född 1833-01-11, död 1888-08-14 i Mainling-Gyll i Siam.
 • 2. Carl Vilhelm Bernhard, född 1847. Godsägare. Död 1906. Se Tab. 12.

TAB 8

Hans Carl Gustaf (son av Fredrik Otto, Tab. 7), till Thomel och Orrisaar. Född 1836-06-22 i Arensburg. Löjtnant vid livgardets semenovska regementet. Ehrenfriedsrichter och lantråd på Ösel. Död 1897-04-02 på Thomel. Gift 1863-10-11, i Arensburg med Ottilia Maria von Buhrmeister, född 1845-01-15, död 1924-03-14, dotter av generalen Otto von Buhrmeister och Vilhelmina von Buxhöwden.

Barn:

 • Maria Vilhelmina Ingeborg, född 1866-04-22 på Thomel. Gift där 1890-08-24 med baron Carl Jakob von Hahn, till majoratet Alaunen i Kurland, från vilken hon 1904-12-09 blev skild, född 1863-07-25, död 1918-12-20 (mördad) i Sedli, guvern. Vitebsk.
 • Otto Reinhold Mattias, född 1868. Lantråd. Se Tab. 9.
 • Carl Gustaf, född 1869-07-13 på Thomel, död s. å.
 • Adelheid Henriette Helena, född 1871-07-05 på Thomel. Gift 1888-10-11 i Thomels socken med löjtnanten friherre Fredrik Carl Rudolf von Palm, född 1859 6/i Stuttgart, död 1911-08-19 i Riga.
 • Berta Matilda, född 1872-08-04 på Thomel. Gift 1894-07-28, i Arensburg med Baltasar Alexander Ludvig Odert von Poll, till Klausholm och Modell, född 1869-02-28.
 • Alexandra Elisabet Hedvig, född 1874-12-30, död ogift 1896-11-14.
 • Artur Erik Herbert, född 1876. Ryttmästare. Död 1914. Se Tab. 10.
 • Marie Josefine Hildegard, född 1877-06-11 på Thomel. Gift 1900-10-06 i Arensburg med baron Carl August Maydell, till Wattel i Estland, född 1866-01-17.
 • Henriette Louise Agnes, född 1878-09-20 på Thomel.
 • Fredrik Alexander Raimund, född 1881-06-09, död 1902-03-11.
 • Gabriella Elisabet Louise, född 1882-10-01 på Thomel. Gift 1905-07-16 i Arensburg med förpaktaren av godset Sandel på Ösel Ernst August von Baer, från vilken hon 1909 blev skild, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1892-05-02 i Arensburg med Gertrud Carolina Julie Marie von Harten, född 1871-04-15 i Arensburg, död 1902-05-25. På Sandel, dotter av med. doktorn Moritz von Harten och Loide von Rehekampff), född 1863-01-17 i Kichlefer.
 • (Hedy) Ellen Margareta, född 1885-10-11 på Thomel, död ogift 1931-11-02.

TAB 9

Otto Reinhold Mattias (son av Hans Carl Gustaf, Tab. 8), till Thomel och Orrisaar, vilka gods exproprierades 1919. Född 1868-04-07 på Thomel. Student i Dorpat 1888. Ehrenfriedsrichter 1911–1915 och lantråd på Ösel 1918. Av bolsjevikerna förd till Krasnojarsk s. å. Rechtsanwalt och stadtverordneter i Arensburg. Kurator för de tyska skolorna därst. 1922. Gift 1900-08-12 i Arensburg med Elisabet (Ilse) Adelaide Berta von Ekesparre, född 1879-08-29 i Olbrück på Ösel, död 1930-04-26 i Arensburg, dotter av öselska lantmarskalken Oskar Arcadi Otto von Ekesparre, och baronessan Berta Annette von Buxhöwden.

Barn:

 • Arvid Hans Gustaf Oskar, född 1901-07-15 i Arensburg, liksom syskonen. Student i Jena. Doktor rer. pol.
 • Hans Fredrik Axel, född 1905-06-14. Student i Dorpat 1924. Officersaspirant (junker) i estniska armén. Död 1926-07-03 i Dorpat.
 • Carl Otto, född 1912-01-31.
 • Karin Berta Marie (Elisabeth), född 1914-10-27 i Thomel.

TAB 10

Artur Erik Herbert (son av Hans Carl Gustaf, Tab. 8), född 1876-03-17 i Arensburg. Löjtnant i rysk tjänst. Ryttmästares avsked. Död 1914-10-28 i Arensburg. Gift 1912-06-02 med Clara Menzel i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1920-12-06 i Halle med doktor Loest), född 1889-01-04 i Oppeln i Schlesien.

Barn:

 • Kurt Gustaf Carl'' Georg, född 1913-07-19 i Arensburg.
 • Vera, född 1914-09-25 i Arensburg.

TAB 11

Georg Carl Ernst (son av Fredrik Otto, Tab. 7), till Peddast på ön Moon, samt Pürkeln, Allendorf, Koddiack och Rammenhof, alla i Livland. Född 1842-08-14 på Thomel. Student i Dorpat 1863. Lantråd på Ösel. Död 1907-04-15 i Pernau. Gift 1866-07-17 i Vevey, Schweiz, med Marie von Schröder i hennes 2:a gifte, från vilken han blev skild, född 1840-03-30, död 1927-05-12 i Charlottenburg, Berlin, dotter av konsuln Johan Fredrik von Schröder.

Barn:

 • Maria Carolina Elisabet Eleonora, född 1867-11-20 på Pürkeln, död 1921-02-18 i Berlin. Gift 1:o 1888-08-10 med baron Julius von Oelsen, född 1861-04-12, död 1904-12-12 (fallen i duell). Gift 2:o 1912-08-08 i Berlin med majoren i preussisk tjänst, friherre Ferdinand Bertram Aloysius Josef Maria von Elverfeldt, född 1872-09-24 på slottet Langen i Oldenburg.

TAB 12

Carl Vilhelm Bernhard (son av Fredrik Otto, Tab. 7), född 1847-07-22 på Thomel. Godsägare. Död 1906-01-27 i Wolmar. Gift 1870-02-11 i Reval med Helena Krylov, född 1852-06-23, i Arensburg, dotter av tulltjänstemannen därst. Leon Krylov och Adelheid Strukov.

Barn:

 • Carl Otto Gustaf, född 1871-02-14 i Arensburg. Gift 1:o 1896-07-26 i Moskva med Anna Sarahov, född 1877-05-14, död 1897-09-17 i Moskva. Gift 2:o 1899-01-08 i S:t Petersburg med Olga Adamini, född 1873-07-11.
 • Carolina Adéle Margareta (Meta), född 1872-04-12 på Holmhof på Ösel. Stiftsdam i adliga jungfrustiftet i Orrekull på nämnda ö.
 • Henriette Helene, född 1873-04-12 på Holmhof. Gift 1891-12-10 på slottet Lohde i Estland med godsägaren Henrik Vilhelm Benno von Wedel, till Wilsenau i Poenals socken, Estland, född 1861-07-21 på Heyde vid Polzin.
 • Ernst Otto Fredrik, född 1874. Tjänsteman. Se Tab. 13.
 • Leon Otto, född 1876-01-05 i Arensburg. Arrendator av Lobenstein i Livland. Gift 1911-04-14 Allo
 • Hildegard Maria Elisabet, född 1880-04-01 i Arensburg.

TAB 13

Ernst Otto Fredrik (son av Carl Vilhelm Bernhard, Tab. 12), född 1874-11-13 i Arensburg. Student vid polytekniska institutet i Dresden. Tjänsteman vid transbajkalska järnvägen i Sibirien 1896. Gift 1902-11-10 i Charbin med Vera Petrov, född 1875-08-16.

Barn:

 • Rotislav, född 1904-05-29 i Charbin, liksom syskonen.
 • Veronika, född 1905-10-04.
 • Orest, född 1910-11-02.

TAB 14

Peter Gustaf (son av Carl Georg, Tab. 5), till Riesenberg i Nissi socken, Sutlem i Haggars socken och Putkas i S:t Martens socken, alla i Estland. Född 1762-05-29 på Sutlem. Kapten vid nevska regementet 1788. Majors avsked. Död 1826-06-30, på Riesenberg. Han byggde 1818 den nuvarande slottsbyggnaden på Riesenberg. Gift 1793-09-16 i Hapsals socken med friherrinnan Magdalena Christina Augusta von Ungern-Sternberg, född 1777-04-05, död 1840-03-29 på Riesenberg, dotter av kammarherren friherre Otto Reinhold Ludvig von Ungern-Sternberg, och friherrinnan Magdalena Charlotta von der Pahlen.

Barn:

 • Magdalena Vilhelmina Charlotta, född 1794-11-04 på Riesenberg, liksom syskonen, död 1874-09-26 Johannis socken i Jerwen. Gift 1812-02-23 på Riesenberg med Christoffer Bernhard von Brevern, född 1786-06-22 Koil
 • Anna Carolina Natalia, född 1795-12-14, död 1842-01-13 i Baden-Baden. Gift 1818-08-28 i Reval med greve Edvard von Manteuffel, född 1795-01-25 i Reval, död 1850-05-29 i Frankfurt a. M.
 • Carl'' Otto, född 1797. Lantråd. Död 1865. Se Tab. 15.
 • Johanna Augusta Charlotta, född 1799-03-08, död 1870-03-09 Wassalem Gift 1821-08-27 med generalmajoren Tomas Carl Ernst von Ramm, till Wassalem, född 1783, död 1837-05-09 på nämnda egendom.
 • Eva Vilhelmina, född 1800-06-14, död 1882-02-08. Gift 1822-02-19 med statsrådet och vice guvernören Carl Fredrik von Below, född 1794-06-03, död 1867-07-27.
 • Alexandra Louise, född 1801-09-12, död 1870-01-27 i Reval. Gift 1817-10-05 med översten Gustaf Magnus von Rennenkampff, född 1786-03-22, död 1854-01-06 Tuttomäggi
 • Peter Ludvig, född 1802. Kapten. Död 1885. Se Tab. 22.
 • Sofie Juliane (Julie), född 1804-07-21, död 1888-05-23. Gift 1824-09-27 med friherre Otto Johan von Hosen, född 1795-01-03, död 1882-08-06.
 • Mattias Constantin, född 1805-11-14. Överste för livgardets grodnoska husarregemente. Död barnlös 1850-07-31 i Paris. Gift 1844-09-28 i S:t Petersburg med Anna Dorotea Cramer, född 1815-03-27, död 1869-03-13 i S:t Petersburg, dotter av österrikiske generalkonsuln i Petersburg Sebastian Cramer och Anna Dorotea Smith.
 • Henriette Pauline, född 1807-06-06, död 1864-10-26 på Riesenberg. Gift där 1829-09-06 med gardeslöjtnanten Johan Henrik von Mohrenschildt, till Jöggis, av en 1650-09-20 adlad, men ej introd. ätt, född 1805-11-01 i Reval, död där 1844-03-13.
 • Ernst Fredrik Edvard Mattias, till Sutlem, född 1810-03-02. Rysk överste. Död 1885-01-25 i Reval. Gift 1847-08-20 med Matilda Sofia Charlotta von Glasenapp, född 1828-02-05, död 1848-09-15, dotter av mannrichtern Gustaf Daniel von Glasenapp och Henrietta von Brevern.
 • Otto Alexander, född 1812. Godsägare. Död 1887. Se Tab. 24.
 • Maria Elisabet, född 1813-10-29, död 1898-08-27 i Reval. Gift 1839-06-21 med friherre Georg Vilhelm von Fersen, till Klosterhof, född 1796-01-29, död 1854-04-24.

TAB 15

Carl Otto (son av Peter Gustaf, Tab. 14), till Riesenberg i Nissi socken i Estland, som han stiftade till fideikommiss inom ätten. Född 1797-01-21 på nämnda egendom. Löjtnant vid ryska gardesartilleriet. Kreisrichter i Estland 1842. Kretsdeputerad 1848 och lantråd 1849. Död 1865-07-14. Gift 1823-09-16, Wenden

Barn:

 • Peter Constantin Nikolai, född 1824-09-06 på Riesenberg, liksom syskonen. Ryttmästare vid storfursten Constantin Nikolajevitj husarregemente. Död ogift 1856-10-07.
 • Carl Otto Constantin, född 1826. Kapten. Död 1894. Se Tab. 16.
 • Magdalena Vilhelmina Charlotta, född 1827-10-11, död 1887-02-06 i Weissenstein. Gift 1856-01-24 på Riesenberg med kreisrichtern baron Carl Wolter von Schilling, född 1827-03-19 Serrefer
 • Edvard Carl Otto, född 1831-04-23 död 1853-04-29.
 • Vilhelm Carl Otto, född 1833. Löjtnant. Död 1865. Se Tab. 17.
 • Nikolai, till Sutlem samt Limmat och Mäküll i Haggers socken, Estland. Född 1835-08-11. Löjtnant. Död ogift 1920-01-27 på Serrefer.
 • Otto Ferdinand Wolter, född 1837. Löjtnant. Död 1909. Se Tab. 19.
 • Lucie Adelaide Helena Pauline, född 1843-03-29, död 1909-03-03 i Wiesbaden. Gift 1865-01-22 med löjtnanten Peter von Essen, till Kerrafer, född 1837-05-04, död 1873-01-08.

TAB 16

Carl'' Otto Constantin (son av Carl Otto, Tab. 15), till Riesenberg. Född där 1826-11-16. Kapten i ryska generalstaben. Död 1894-04-15 i Reval. Gift 1:o 1857-10-15 i Heidelberg med grevinnan Julie Benedikta (Helene-Lulu) Alexandrine von Sievers, född 1832-11-15, död 1863-11-21 på Riesenberg, dotter av greven Carl Edvard von Sievers, till Rasik, och friherrinnan Elisabet von Uexkull. Gift 2:o 1866-12-02 med Harriet Stern i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1852-06-19 med överstelöjtnanten friherre Paul Otto von Ungern-Sternberg, född 1810, död 1863), född 1825-07-23, död 1917-02-24 i Reval.

Barn:

 • Benedikta (Benita) Elisabet Magdalena, född 1860-09-25, på Riesenberg. Gift där 1881-09-25 med sin frände, översten riksgreve Reinhold Gustaf Edvard Stackelberg, född 1845, död 1918.
 • Maria Helena Elisabet, född 1862-07-14. Gift 1881-01-09 med sin frände, godsägaren friherre Peter Ernst Stackelberg, född 1846, död 1919.

TAB 17

Vilhelm Carl Otto, (son av Carl Otto, Tab. 15), till Repnik i Waiwara socken, Estland. Född 1833-11-28 på Riesenberg. Löjtnant vid Fredrik Vilhelm IV:s grenadjärregemente 1852. Avsked 1860. Död 1865-12-15 i Repnik. Gift 1859-06-01 med Alexandrine Emelie von Seydlitz, född 1841-03-30 på Haakhof, död 1862-06-07 på Repnik, dotter av Fredrik von Seydlitz, till Repnik, och Amelie von Hoyningen-Huene.

Barn:

 • Carl'' Otto Fredrik Adam, född 1861. Godsägare. Död 1916. Se Tab. 18.
 • Emelie Amalia Vilhelmina Adelaide Eva, född 1864-04-25, död 1867-04-06.

TAB 18

Carl'' Otto Fredrik Adam (son av Vilhelm Carl Otto, Tab. 17), till Riesenberg samt Gross Lechtigal i Södra Martens socken och Saida i Nissi socken, båda i Estland. Född 1861-05-30 på Repnik. Student i Dorpat 1882. Hakenrichter i Estland 1887. Ehrenfriedensrichter 1896 och kretsdeputerad för Harrien 1899–1905. Förvaltningsledamot i kreditföreningen och i Revaler spritfabriken 1897. Död 1916-04-29 i Reval. Gift 1890-05-14 i Reval med friherrinnan Adina Helena Fanny von Dellingshausen, född 1870-05-23 på Kallentack, död 1925-02-12 i Reval, dotter av ritterschaftshauptmannen friherre Nikolaus von Dellingshausen och Adina von Weiss.

Barn:

 • Anna'' Elisabet, född 1891-03-22 i Reval, död 1902-11-09 på Riesenberg.
 • Adina (Ada) Emilia, född 1892-10-07 i Reval. Gift 1:o 1917-02-07 med Heinz Harald von Hagemeister, från vilken hon blev skild, född 1886-09-26. Gift 2:o 1923-05-22 med Erik von Holst, född 1894-08-30.
 • Carl Otto (Charlot), född 1894-06-08 i Reval. Löjtnant vid irkutska husarregementet 1916-12-18. RRS:tAO4kl. RRS:tStO3kl. Förvaltare av Riesenberg. Gift 1920-05-22 med baronessan Margareta Constance Sofia (Grete) Knorring, från vilken han blev skild, född 1897-09-24 Terrefer
 • Mattias, född 1896-08-20 i Reval. Frivillig vid ryska chevaliergardet. Deltog i världskriget 1916–1917, sedan vid Baltenregementet 1918–1920. Gift 1922-03-07 med sin broders svägerska baronessan Erika Catharina Knorring, född 1900-02-18 Addila
 • Rut, född 1898-07-28 på Riesenberg. Gift.

TAB 19

Otto Ferdinand Wolter (son av Carl Otto, Tab. 15), till Sillamäggi i Waiwara socken, Estland. Född 1837-08-03 på Riesenberg. Löjtnant vid konungens av Preussen, Vilhelm III:s regemente. Död 1909-02-24 på Sillamäggi. Gift 1862-02-13 med sin broders svägerska Maria Elisabet Sofia von Seydlitz, född 1837-12-12 Woljel

Barn:

 • Sofia Amelie Vilhelmina, född 1871-12-15 i Narva. Gift 1900-08-19 på Sillamäggi med direktören Roman Andreas von Antropov, född 1867-12-14.

TAB 20

Edvard Otto Emil (son av Otto Ferdinand Wolter, Tab. 19), till Sutlem, Limmat och Maeküll i Haggers socken, Estland. Född 1867-11-06 i Narva. Student i Dorpat 1889. Kem. kandidat i Leipzig och Sorbonne och docent vid polyteknikum i Riga. Estländska ridderskapets sekreterare 1899. Preses i tyska föreningen 1905 och i Stackelbergska familjestiftelsen 1909. Kammarjunkare 1910. Ställföreträdande ritterschaftshauptman 1911. Lantråd i Estland 1912. Förvisad till Jeniseisk 1915–1917 och till Krasnojarsk 1918. Återkom därifrån och bosatte sig i Tyskland 1920,. Gift 1896-01-09 på Heiligensee med Elisabet (Else) Maria von Sivers, född 1868-08-01 dotter av August von Sivers och Berta von Maydell.

Barn:

 • Nikolai Mark Otto August, född 1896. Doctor phil. Se Tab. 21.
 • Birgitta Beatrice Minni Elisabet, född 1898-04-20. Gift 1927-11-05 med doctor jur., friherre Balthasar von Campenhausen.
 • Elisabet (Isa) Eleonora Berta Sofia, född 1899-09-27.

TAB 21

Nikolai Mark Otto August (son av Edvard Otto Emil, Tab. 20), född 1896-12-04 i Dorpat. Student därst. 1915. Deltog i kriget mot bolsjevikerna 1918–1920. Student i München. Doctor phil. Assistent vid universitetet i Bonn. Gift 1926-03-09 Sixhof

Barn:

 • Elisabet Sonja, född 1927-09-04 i Bonn, liksom brodern.
 • Ulrik, född 1932-07-29.

TAB 22

Peter Ludvig (son av Peter Gustaf, Tab. 14), till Pajack i Nissi socken i Estland. Född 1802-10-23 på Riesenberg i nämnda socken. Kapten vid livgardesartilleriet. Död 1885-03-12. Gift 1828-05-04 Ruil

Barn:

 • Magdalena Pauline (Polly) Charlotta, född 1829-02-15 på Pajack, död 1900-07-24. Gift 1852-06-28 Addila
 • Elisabet, född tvilling 1830-06-16 död s. å.
 • Maud, född tvilling 1830-06-16, död s. å.
 • Eva Pauline, född 1832-09-24 på Pajack, död 1878-01-30 Sompäh Gift 1857-05-04 på Addila med löjtnanten Ludvig Adam Alexander von Renteln, född 1828 i Witebsk, död 1882-12-09 på Sompäh.
 • Sofie, född 1834-04-18, död 1908-12-17 i Reval. Gift 1859-03-03 med ryttmästaren friherre Hans Jakob Magnus von Fersen, född 1831-06-30.
 • Constantin Carl Otto Edvard, född 1835. Lantråd. Död 1892. Se Tab. 23.
 • Elisabet Natalie, född 1836-12-15, död 1841-08-31.

TAB 23

Constantin Carl Otto Edvard (son av Peter Ludvig, Tab. 22), till Pajack. Född 1835-10-30. Student i Petersburg 1854. Junkare vid livgardets ulanregemente 1855. Kornett därst. 1857-02-15. Lantråd. Död 1892-08-09 och begraven s. å. 4/9 i Reval. Han sålde 1892 fäderneegendomen Pajack. Gift 1862-08-16 i Reval med baronessan Catharina von, Salza, född 1843-11-25, död, dotter av kommendanten baron Alexander Woldemar von Salza och Sofia von Berg.

Barn:

 • Peter (Paul) Carl Woldemar, född 1863-06-18. Anställd i ryska marinen. Död ogift 1886-05-12 (nedföll från masten i däck på fartyget).
 • Harriet Anna, född 1866-01-21 i Reval. Gift 1883-11-26 i Riga med godsägaren friherre Fredrik Georg Alfons von der Recke, född 1855-06-16 på Berghof, död 1929-03-24 i Mitau.

TAB 24

Otto Alexander (son av Peter Gustaf, Tab. 14), till Putkas på Dagö. Född 1812-05-10. Student i Dorpat 1830. Gemeinstrichter. Död 1887-01-16 i Hapsal. Gift 1838-07-19 Linden

Barn:

 • Magnus Peter Johan, född 1839. Statsråd. Död 1909. Se Tab. 25.
 • Maria Magdalena, född 1840-12-20 på Linden, död ogift 1928-03-22 i Hapsal.
 • Carl'' Adam Edvard, till Putkas. Född där 1843-12-29. Student i Berlin och vid polytekniska högskolan i Hannover. Död barnlös 1911-10-24 på Putkas. Gift 1895-08-08 Hohenkreuz
 • Evald Otto Alexander, född 1847-02-09 på Putkas. Student i Genève. Kaptenlöjtnant i ryska flottan. Deltog i rysk-turkiska kriget 1877–78. Guldsabel för tapperhet. Kapten av andra rangen. Kavaljer hos storfursten Georg Alexandrovitj och åtföljde denne på hans resor. Kapten av första rangen och kommendör för kejserliga lustjakten Poljarna Swesda 1898–1902. KDDOlgr 1898-10-23. Konteramiral 1901. Yngre flaggman 1902 och befälhavare för Stillahavseskadern. Vice amiral 1907-07-19. RRS:tStO1kl och S:tAO1kl. RFrHL. RGrFrO. RPrRÖO2kl m brilj. Död ogift 1909-08-29 på Putkas.
 • Ebba Johanna Lucia, född 1851-06-21 på Putkas, död 1922-03-11 i Reval. Gift 1880-10-01 på Putkas med godsägaren friherre Alexander Eugen Teodor Clodt von Jurgensburg, till Orrenhof, född 1845-08-10 i Warschau, död 1919-08-28 i Reval.
 • Margareta (Meta) Elisabet, född 1852-06-04 på Putkas.

TAB 25

Magnus Peter Johan (son av Otto Alexander, Tab. 24), född 1839-04-18 Linden Kadett vid artilleriskolan i S:t Petersburg. Fänrik vid livgardesartilleriet. Löjtnants avsked. Anställd vid accisförvaltningen i Ryssland. Verkligt ryskt statsråd 1892. RRS:tV1O2kl. Deltog i rysk-japanska kriget 1904–1905. Avsked 1907. Död 1909-01-15 Kiwidepäh Gift 1865-08-06 på Roethel med Sofie Charlotte Louise von Kursell, född 1843-07-07 i Hapsal, död där 1914-01-27, dotter av gardeskaptenen Otto Vilhelm Fredrik von Kursell och Sofie von Knorring.

Barn:

 • Otto Magnus Jakob Peter Carl Adam, till Kiwidepäh samt Putkas på Dagö (exproprierade 1919). Född 1867-08-18 på Linden. Student i Dorpat 1887. Kretsdeputerad och ledamot av adliga godskreditföreningen i Estland. Äg. Schönfeld i Ostpreussen sedan 1920. Har utg. bl. a. Geschichte der von Stackelberg, Bilder aus der Vergangenheit eines baltischen Geschlechts, Görlitz 1925. Gift 1894-10-07 på Grossenhot med friherrinnan Dorotea (Dolly) Julie Charlotte Adéle von Ungern-Sternberg, född 1870-10-07 i Reval, dotter av friherre Evald Alexander Andreas von Ungern-Sternberg, och riksgrevinnan Adèle Juliana Eufrosyne Margareta Stackelberg av huset Ellistfer.

TAB 26

Otto Christian Engelbrekt (son av Carl Vilhelm, Tab, 4), till Fähna i Kegels socken. Estland, Lilienbach (Novoje Derevnja) i Ingermanland samt Wormsö med Magnushof och Söderby. Född 1735-11-12. Överste och chef för kejsar Peter III:s holsteinska garde. Kammarherre. Död 1792-02-17 på Fähna. Efter återkomsten från en resa i Italien 1784 uppförde han den nuvarande slottsbyggnaden på Fähna, där det dyrbara biblioteket samt konstsamlingarna gjordes till fideikommiss inom släkten. Gift 1:o i Kiel med Anna Christina von Stolle, av holsteinsk adel, dotter av danska kammarrådet Johan Vilhelm von Stolle. Gift 2:o i Narva med Anna Gertruda Christina von Dücker, född 1750-02-27, död 1820-11-01 i Reval, dotter av storfurstliga hovmarskalken Gottschalk Henrik von Dücker och Anna Cramer.

Barn:

 • 1. Gottschalk Vilhelm, till Parjenthal i Goldenbecks socken, Estland. Född 1769-04-03 i Reval, död ogift 1815-04-05 i Reval.
 • 1. Anna Birgitta, född 1770-03-29, död 1841-10-27 i Reval. Gift 1793-06-#31 på Fähna med majoren och mannrichtern friherre Berend Fredrik Reinhold Meijendorff von Yxkull, född 1762, död 1836.
 • 1. Vilhelmina Helena, född 1771-08-23, död 1849-06-22 i Reval. Gift 1812-09-20 på Fähna med hovkirurgen och statsrådet friherre Peter von Bellingshausen, född 1762-01-03, död 1823-12-03.
 • 2. Peter Gottlieb Otto, född 1774. Major. Död 1829. Se Tab. 27.
 • 2. Beata Eleonora, född 1775-10-07 i Reval, död 1827-07-05 i Riga. Gift 1805 med generalmajoren friherre Ludvig von der Osten, genannt Sacken, född 1775-06-10, död 1851-06-20.
 • 2. Carl Georg, född 1776. Överste och kammarherre. Död 1842. Se Tab. 31.
 • 2. Adam Christoffer (Christofph), född 1777-12-12 i Reval. Student i Göttingen och elev av Pestalozzi. Estländska guvernementets överskolinspektör 1818 och grundläggare av folkskoleväsendet därst. Död 1841-11-07. Gift 1810-02-13 med grevinnan Josefina von Brunsvik i hennes 2:a gifte, född 1752-03-02 i Pressburg, död 1821-03-31 Wien, dotter av administratorn greve Anton von Brunsvik och Maria von Adelffy.
 • 2. Catharina Maria, född 1779-01-11 i Reval, död ung.
 • 2. Hedvig Gertruda, född 1780-05-25 i Reval, död ung.
 • 2. Henriette Juliana, född 1781-09-22 Reval, död ung.
 • 2. Arend Fredrik, född 1783. Riddarhussekreterare. Död 1846. Se Tab. 37.
 • 2. Gustaf Henrik, född 1785-03-19 i Reval, död ung.
 • 2. Otto'' Magnus, född 1786-07-25 i Reval. Elev vid pedagogiet i Halle. Student först i Moskva, sedan i Göttingen 1803. Studerade målarkonsten i Dresden och Rom. Företog 1810 en arkeologisk forskningsresa i Grekland, där han 1812 ledde utgrävningen av Apollontemplet vid Figalia. Död ogift 1837-03-23 i S:t Petersburg. Europeiskt känd arkeolog och skriftställare.
 • 2. Alexander, född 1789-01-24 i Reval, död ung.
 • 2. Charlotta Elisabet, född 1790-09-18 i Reval, död 1863-12-11 i S:t Petersburg. Gift 1820-10-30 med översten friherre Josef Fredrik Alexander von Korff, till Sala.

TAB 27

Peter Gottlieb Otto (son av Otto Christian Engelbrekt, Tab. 26), till Fähna. Född 1774-03-18 i Reval. Major i rysk tjänst. Död 1829-11-30 på Fähna. Gift 1803-01-03 i Reval med Charlotta Vilhelmina von der Osten, genannt Sacken, född 1781-09-13 död 1821-02-03 på Fähna, dotter av ryska hovrådet och öselska adelsmarskalken Lorentz Gottlieb von der Osten, genannt Sacken, och friherrinnan Eva Juliana Stackelberg.

Barn:

 • Anna Vilhelmina Juliana, döpt 1803-07-20, död 1875-01-31. Gift 1824-09-12 på Kegel i likanämnd socken, Estland, med sin kusin, gardeskaptenen och lantrådet friherre Casimir Fredrik Meijendorff von Yxkull, född 1795, död 1852.
 • Anna Emelie Charlotta, född 1805-01-29, död 1874-02-21 Lodensee Gift 1822-02-24 på Fähna med kaptenen Johan Moritz Pankratius von Klugen, av en 1688-06-16 adlad, men ej introd. ätt2 i hans 2:a gifte (gift 1:o 1818-07-05 med friherrinnan Anna Amelie Elisabet Stackelberg, född 1789-11-22 på Herküll, död 1819-08-21 på Lodensee, dotter av kammarjunkaren friherre Bernt Wolter Stackelberg, och friherrinnan Margareta Elisabet Stackelberg), född 1791-05-31 på Reval, död 1873-12-01 på Lodensee.
 • Carl Otto Gottlieb, född 1806. Löjtnant. Död 1866. Se Tab. 28.

TAB 28

Carl Otto Gottlieb (son av Peter Gottlieb Otto, Tab. 27), till Fähna samt Waldau i Rappels socken, Estland. Född 1806-12-06. Rysk gardeslöjtnant. Död 1866-03-27 på Fähna. Gift 1833-12-28 på Audem i likan2 socken, Livland, med Pauline Louise Pilar von Pilchau, född 1812-02-16 på Audern, död 1866-07-14 på Fähna, dotter av majoren och ordnungsrichtem Jakob Johan Pilar von Pilchau och Juliana Elisabet Suckni.

Barn:

 • Peter Otto, född 1834-08-26, död 1835-06-12.
 • Julius Cæsar, född 1837-07-08. Rysk gardeskornett. Död ogift 1863-01-25 på Waldau.
 • Adolf Valdemar, född 1839-06-08, död 1840-02-23.
 • Peter Ernst, född 1846. Hakenrichter. Död 1919. Se Tab. 29.
 • Vilhelmina Beata Pauline, född 1848 (1850) 28/11 på Fähna, död 1915-10-28 i Reval. Gift 1:o 1869-05-14 i Reval med baron Emil Ernst Teodor von Maydell, från vilken hon 1889-01-11 blev skild, född 1842-04-07, död 1895-12-07. Gift 2:o 1889-07-21 med agronomen Carl Amply von Wetterstrand, född 1838-05-16, död 1898-02-08 Alt-Harm
 • Anna Barbara Emilia Gabriela, född 1854-06-06, död 1910-12-16. Gift 1880-12-16 i Reval med baron Adam Teodor Nikolai von Maydell, till Russal, född 1853-02-11, död 1898-04-21.

TAB 29

Peter Ernst (son av Carl Otto Gottlieb, Tab. 28), till Fähna, Hummala och Wittenpöwel Schottenpöwel, Huskale i Kegels socken samt, genom sitt gifte, till Rasik, Campen och Kasty, alla i Estland. Född 1846-06-09 på Fähna. Förvaltningsledamot i Revaler Spritfabrik och estländska adliga kreditkassan. Död 1919-01-10 i Wiesbaden. Gift 1881-01-09 med sin fränka friherrinnan Maria Helena Elisabet Stackelberg, född 1862-07-14 i Riesenberg. Dotter av kaptenen friherre Carl Otto Constantin Stackelberg, och grevinnan Julie von Sievers.

Barn:

 • Benita Henriette Gabriele, född 1881-12-09, död ogift 1923-10-27 i Freiburg.
 • Otto Magnus, född 1883-02-12, död barn.
 • Egbert Carl Adam Paul, född 1885. Fänrik. Se Tab. 30.
 • Pauline Constance, född 1886-11-21 på Fähna. Gift där 1910-11-09 med godsägaren Sergei Carl Bernt von Schubert, till Viol, född 1883-12-23.
 • Gertrud (Greta) Anna Louise, född 1887-06-07 på Fähna. Rödakorssyster.

TAB 30

Egbert Carl Adam Paul, (son av Peter Ernst, Tab. 29), till Fähna, Hummala, Wittenpöwel, Peterhof, Taubenpöwel, Rasik och Kasty (alla exproprierade 1919). Född 1885-01-14 på Fähna. Student i Bonn. Under världskriget först fänrik vid ryska livgardets 3:e artilleribrigad 1917, sedan vid Baltenregementet mot bolsjevikerna 1919. Gift 1925-03-18 enl. egen utsago i Reval med Mary von Liphardt av huset Ratshof. Född 1895-09-19 på Schloss Ratshshof i Livland. Sjuksyster i 1. världskriget. Sedan Banktjänsteman och skolkökslärarinna. Dotter av majoratsherren Reinhold Karl von Liphardt och riksgrevinnan Anna Mathilde von Manteuffel.

Barn:

 • Fairy Constance Benita, född 1926-03-05 i Reval.
 • Stefan Christian Ernst Paul, född 1930-01 i Reval.

TAB 31

Carl Georg (son av Otto Christian Engelbrekt, Tab. 26), till Lilienbach i Ingermanland. Född 1776-11-11 i Reval. Rysk överste och kammarherre. Död 1842-06-21 på Lilienbach. Gift 1815-08-13 Mödders

Barn:

 • Carl August, född 1816. Generallöjtnant. Död 1887. Se Tab. 32.
 • Alexander Christoffer, född 1818. General. Död 1895. Se Tab. 36.
 • Anna Natalie Elisabet, född 1819-07-27, död ogift 1902-05-13 i Dresden. Bekant skriftställarinna.
 • Emelie Juliana Carolina, född 1822-05-19, död 1861-04-15. Gift 1848-10-17 med ryske generalmajoren Jakob Julius Vilhelm von Poppen, född 1813-07-17 på Ösel.
 • Helena Maria Louise, född 1823-11-15 i S:t Petersburg, död 1894-04-05. Gift 1849-01-04 på Lilienbach med sin kusin, geheimerådet friherre Carl Fredrik Stackelberg, född 1825, död 1899.
 • Otto Peter, född 1825-06-07. Rysk gardesryttmästare. Död ogift 1880-07-09.
 • Antonie Sofie Charlotte, född 1826-10-06, död 1908-01-18 i S:t Petersburg. Gift 1856-12-21 med majoren Haubolt von Einsiedel.
 • Pauline Sofie Catharina, född 1828-01-25, död 1903-01-30. Gift 1859-06-28 med överstelöjtnanten Woldemar Rudolf Vilhelm von Freymann, av en 1666-08-20 adlad, men ej introd. ätt2, född 1828-11-22, död 1871-07-14.
 • Anna Victorina Elisabet, född 1829-12-05, död 1831-03-04.
 • Marie Catharina Adelheid, född 1832-01-20, död 1834-05-08.

TAB 32

Carl August (son av Carl Georg, Tab. 31), till Lilienbach. Född 1816-12-22. Stabsryttmästare vid ryska livgardet till häst 1843. Ryttmästare 1848. Överste 1853. Generallöjtnant. Kommendör för livgardets kyrassiärregemente 1860. Chef för 2:a gardeskavalleridivisionen. Död 1887-06-30 på Lilienbach. Gift 1843-01-30 med grevinnan Emelie Viktorine Jeanne von Hauke, född 1821-12-27, död 1890-11-07, dotter av ryska krigsministern greve Moritz von Hauke och Sofie Lafontaine samt syster till prins Alexanders av Hessen morganatiska gemål grevinnan Julie von Hauke, som 1858 för sig och ättlingar erhöll furstlig värdighet med titeln prinsessa (och prins) av Battenberg.

Barn:

 • Carl Moritz Reinhold Georg, född 1843-12-12 i S:t Petersburg. Rysk överste. Flygeladjutant hos kejsaren. Kommendör för 13. ryska dragonregementet. Död ogift 1878-08-04 i Messevria vid Burgos.
 • Sofie Natalie Alexandrine Johanna Emelie, född tvilling 1845-06-24 i S:t Petersburg, död där 1846-04-30.
 • Alexandrine Johanna Emelie Natalie, född tvilling 1845-06-24, död 1916-11-20. Gift 1870-12-10 med godsägaren Reinhold Henrik Gaston von Neff, till Munckenhof i S:t Simonis socken, Estland2 född 1841-09-15, död 1906-06-22 i Bad Nauheim.
 • Constantin Nikolai, född 1848. Generallöjtnant. Död 1925. Se Tab. 33.
 • Georg August Paul2 född 1850-07-30. Page vid kejserliga kadettkåren. Kornett vid livgardet till häst 1869-07-12. Under fälttåget mot Kniva 1873 transp. till kosackhären. RRS:tAO3kl, S:tStO2kl, S:t VlO4kl. Deltog i rysk-turkiska kriget 1877–78. Överstelöjtnant 1877-07-04. Överste för kasanska dragonregementet 1878-01-06. Generalmajor 1890-12-05 och chef för transkaspiska kosackbrigaden. RRS:tStO1kl. Kommendör för 15. kavalleridivisionen 1897-12-03. RRS:tAO1kl. Generallöjtnant och chef för 10. kavalleridivisionen 1899-12-06. Kommendör för 2. sibiriska armékåren under fälttåget i Kina. RRS:t VlO2kl. RRVÖO 1901. Chef för 1. kavallerikåren 1902-11-02 och kommenderade nämnda kår under kriget mot Japan 1904-04-05–1905-03-17. RRS:tGO4kl. RRS:tAlexNewO. General av kavalleriet. Död 1913-07-25 i Hungerburg. Gift 1878-03-05 i S:t Petersburg med Jeanne Martin i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Ogrodinsky), född 1843-04-25, död 1911-09-14, dotter av Claudius Martin.
 • Alexander Nikolai Georg, född 1853. Kollegieråd. Död 1903. Se Tab. 34.
 • Maria Magdalena Emilie, född 1860-07-21 i Gatsjina.
 • Nikolai Georg Fredrik Carl, född 1862. Statsråd. Se Tab. 35.

TAB 33

Constantin Nikolai (son av Carl August, Tab. 32), född 1848-06-15 i S:t Petersburg. Page i kejsarens pagekår. Kornett vid livgardet till häst 1867-07-17. Löjtnant 1871-03-28. Stabsryttmästare 1873-08-30. Ryttmästare 1876-04-04. Överste 1878-08-20. Generalmajor och chef för kejserliga hovmusikkapellet 1882-08-24–1897-03-07. Generallöjtnant 1907-04-22. RRS:tStO1kl, S:tAO1kl, S:tVlO3kl. Död 1925-03-30 i Reval. Känd kompositör. Gift 1892-08-31 Mödders

Barn:

 • Marie Dagmar Emelie Alexandrine, född 1893-07-24 i S:t Petersburg. Gift 1927-05-30 i Olaikyrkan i Reval med Fritz Borck.
 • Helene Louise, född 1894-10-05 i S:t Petersburg.

TAB 34

Alexander Nikolai Georg (son av Carl August, Tab. 32), till Lilienbach. Född 1853-07-06 i S:t Petersburg. Kammarpage och kornett vid livgardet till häst 1871-08-11. Stabsryttmästare därst. 1878. Attaché vid ryska legationen i Rom 1884. Sekreterare därst. 1885 och i Paris 1886. Kollegieråd 1887. RRS:tAO 3kl och S:tStO2kl. RSpICO. Död 1903-04-02 på Lilien- bach. Gift 1876-11-04 i S:t Petersburg med baronessan Anastasia (Nina) Charlotte Annette von Korff, född 1852-08-21 Sala

Barn:

 • Carl Paul Alexander, född 1877-08-07 på Sala, död 1904-11-18 på Lilienbach.
 • Nina Emelie Anna Pauline Maria, född 1878-08-03 på Lilienbach, död 1908-04-20 i Torrosowo i Ingermanland. Gift 1904-08-15 i S:t Petersburg med hovrådet friherre Georg Wrangel af Ludenhof, i hans 1:a gifte, född 1876, död 1918.
 • Anna Elfrida Louise, född 1879-12-28 i S:t Petersburg. Gift 1907-05-29 i Warschau med bayerska kammarherren och tyske konsuln i Kovno, friherre Ernst Gustaf von Lerchenfeld, född 1871-07-14.

TAB 35

Nikolai Georg Fredrik Carl (son av Carl August, Tab. 32), till Pöddes i Maholms socken, Estland. Född 1862-10-18 i Gatsjina. Student i Dorpat 1882. Tjänsteman vid kejsarens kansli. Titulärråd 1898. Ceremonimästare vid kejserliga hovet 1903. Hovråd s. å. Verkligt statsråd. Officer vid Baltenregementet mot bolsjevikerna 1919. Gift 1898-11-11 i Dresden med baronessan Helene Pauline von Schilling, född 1873-03-09 i S:t Petersburg. Dotter av kaptenlöjtnanten i ryska marinen baron Gustaf Otto von Schilling och Maria Dorotea Alexandrine Deutrich.

Barn:

 • Constantin Nikolai, född 1899-09-11 i S:t Petersburg. Tjänade vid Baltenregementet 1918–1920. Därefter student i Greifswald samt vid handelshögskolan i München. Diplomerad därifrån.
 • Helena (Nelly) Olga Georgette, född. 1904-06-26 i S:t Petersburg. Gift 1925-09-20 på Pöddes med sin frände friherre André Teofil Carl Stackelberg, född 1898.
 • Olga Charlotte, född 1908-08-28 på Pöddes.

TAB 36

Alexander Christoffer (son av Carl Georg, Tab. 31), född 1818-04-19 på Lilienbach. Junkare vid gardesskolan i S:t Petersburg. Fänrik vid livgardets semenovska regemente 1837-01-01. Genomgick krigsakademien 1841. Stabskapten i ryska generalstaben 1843-02-28. Deltog i fälttågen i Kaukasien. Anställd vid krigsministeriet 1852-09-29. Överste 1855-11-28. Efter freden i Paris 1856 kommissarie i Bessarabien. Inspektör för ryska rikets riksdomäner 1859. Generalmajor 1861. Verkställde gränsregleringen mellan arkangelska guvernementet och Norge 1866. Generallöjtnant 1871-12-25. StkNS:tOO 1872-03-20. General av infanteriet 1887-09-23. RRVÖO, S:tVlO2kl, S:tAO1kl och S:tStO1kl. Död 1895-01-31 i S:t Petersburg. Gift 1881-08-21 med Alexandra Bogolepov, född 1853-04-13, dotter av med. doktorn Alexander Bogolepov.

Barn:

 • Lydia, född 1874-02-02 i S:t Petersburg. Gift 1905-04-#00 i Mukden med ryska översten Sergei Tissarevsky.
 • Alexandrine, född 1878-02-27 i S:t Petersburg. Gift 1911-04-18 i S:t Petersburg med ryska översten Alexander Usjakov.
 • Sergei, född 1886-08-23 i Gatsjina. Lantbruksingenjör. Gift 1915-06-15 i Lausanne med Glafira Popov, född 1879-04-17 i S:t Petersburg.

TAB 37

Arend Fredrik (son av Otto Christian Engelbrekt, Tab. 26), till Wormsö med Magnushof och Söderby samt Parjenthal i Goldenbecks socken, Estland. Född 1783-07-18 i Reval. Student i Göttingen. Estländska ridderskapets sekreterare. Död 1846-01-25 i nämnda stad. Gift 1819-05-23 Kechtel

Barn:

 • Anna Beata Helena, född 1820-02-20, död 1901-01-12. Gift 1845-01-09 i Dorpat med lantrådet Ernst Henrik Vilhelm von Bräsch, till Kersell, född 1822-09-15 död 1883-03-07 i Dorpat.
 • Anna Vilhelmina (Nina) Fromholdina, född 1821-06-30 i Reval, död 1866-12-26 i Rom. Gift 1850-09-22 med godsägaren Hugo Oskar von Mohrenschildt, till Kurrisal, av en 1650-09-20 adlad, men ej introd. ätt, född 1818-06-08 på Kurrisal, död 1899-03-12 i Stuttgart.
 • Otto Fredrik Fromhold, född 1822. Godsägare. Död 1887. Se Tab. 38.
 • Julie Charlotte, född 1823-11-09 i Reval, död 1900-08-09 i S:t Petersburg. Gift 1847-01-01 med verkl. ryska statsrådet Eugen von Schulman, född 1815-02-26, död 1874.
 • Carl Fredrik Henrik, född 1825. Geheimeråd. Död 1899. Se Tab. 39.
 • Nikolai Vilhelm, född 1826-09-29 i Worms. Prokurator vid estländska guvernementet. Ryskt statsråd. Död 1885-10-30 i Reval.
 • Hedvig Vilhelmina, född 1829-04-26 död 1845.
 • Carl Magnus2 född 1830. Löjtnant. Död 1878. Se Tab. 40.
 • Georg Edvard, född 1832-01-04 i Worms, död 1834.
 • Alexander Peter Julius, född 1833. Geheimeråd. Död 1898. Se Tab. 42.
 • Teodor Paul Christoffer, född 1834-10-08. Rysk gardeskornett. Död 1857-09-25 i Montreux, Schweiz.
 • Peter Christoffer Beatus, född 1837-11-02. Jur. doktor. Estländska ridderskapets sekreterare 1864–1871. Död ogift 1873-01-01.

TAB 38

Otto Fredrik Fromhold (son av Arend Fredrik, Tab. 37), till Wormsö med Magnushof och Söderby. Född 1822-08-05. Student i Dorpat 1842 och sedan i Heidelberg. Död 1887-08-15 i Hapsal. Han var den siste private innehavaren av Wormsö, där ett granitblock med inskription härom finnes upprest. Gift 1851 med Barbara von Ganskow, född 1820-06-20 i Tischwin, död i Paris, dotter av senatorn Jakob von Ganskow.

Barn:

 • Fredrik Jakob, född 1852-01-27 på Wormsö. Student i Dorpat 1874. Blev av politiska skäl hindrad att tillträda sin fädernebesittning. Bosatte sig i Paris och blev fransk medborgare 1907.

TAB 39

Carl Fredrik Henrik (son av Arend Fredrik, Tab. 37), till Parjentbal. Född 1825-06-30 senator och chef för 2. departementet av ryska senaten 1873. Ordförande i 1. departementet av nämnda senat och verkligt geheimeråd. RRS:tAlexNewO. Ordförande i en mängd regeringskommittéer. Kurator för de estländska läroanstalterna. Död 1899-11-08 på Parjenr thal. Gift 1849-01-04 på Lilienbach med sin kusin friherrinnan Helena Maria Louise Stackelberg, född 1823-11-15 i S:t Petersburg, död 1894-04-05, dotter av översten och kammarherren friherre Carl Georg Stackelberg, och friherrinnan Natalie Marie Louise von Kaulbars.

 • Barn3:
 • Helena Maria Natalie, född 1850-03-25 i S:t Petersburg, död där 1869-04-02

TAB 40

Carl Magnus (son av Arend Fredrik, Tab. 37), född 1830-09-16. Genomgick rättsskolan i S:t Petersburg. Gardeslöjtnant 1866. Död 1878-01-30 i Nizza. Gift 1862-04-15 i Moskva med Maria Golovin, född 1836-07-30 död 1889-05-25 i München och begraven i mannens grav i Nizza.

Barn:

 • Marie, född 1863-02-11 död 1891.
 • Olga, född 1868-08-15, död ogift 1926 i Wiesbaden.

TAB 41

Maximilian (son av Carl Magnus, Tab. 40), född 1866-03-05 i Florens. Student i Dorpat 1885. Jur. kandidat 1893. Rechtsanwalt (advokat) 1918. Gift 1902-05-26 med Natalie Albrandt, död 1914-09-03 i Lausanne, dotter av verkl. ryska statsrådet Alexander Albrandt.

 • Barn3:
 • Marie, född 1903-05-04.

TAB 42

Alexander Peter Julius (son av Arend Fredrik, Tab. 37), till Marren i Kurland. Född 1833-03-16 på Magnushot på Wormsö. Tjänsteman för särskilda uppdrag hos generalguvernören i Väst-Sibirien. Guvernementsprokurator i Kurland, senator och kurator för Dorpats universitetsdistrikt. Verkligt ryskt geheimeråd och kejserliga senatens överprokurator. Inskriven på riddarhuset i Mitau 1870-03-24. Död 1898-03-16 i Dorpat. Gift 1858-05-12 i S:t Petersburg med baronessan Berta Elisabet von Korff, född 1835-10-02 i sistnämnda stad, död 1902-04-29, Plahnen

Barn:

 • Eva Marie Louise Alexandrine, född 1859-08-19 i S:t Petersburg. Gift 1879-06-23 i Riga med livländska lantrådet Arvid Conrad Magnus von Brasch till Ropkoy, född 1847-06-07 död 1899-10-03.
 • Nikolai Adolf Carl Fredrik Vilhelm, till Parjenthal. Född 1861-12-04 på Marren. Student i S:t Petersburg, Dorpat och Berlin. Jur. kandidat. Adjoint hos överprokuratorn i Rigiska senaten. Rysk kammarherre och verkl. statsråd. RRS:tVlO3kl 1914-01-04. Advokat i Mitau. Gift 1894-04-21 på Kekino i guvern. Charkov med Maria Helena Loretz-Eblin, född 1868-10-01 död 1920-12-23 i Charkov, dotter av sockerfabriksägaren Adolf Loretz-Eblin och N. N. Konradi.
 • Alexandra Elisabet Helena, född 1862, död 1865.
 • Elisabet (Elsa) Berta Catharina, född 1864-02-05 på Marren.
 • Otto Magnus, född 1865. Fänrik. Död 1928. Se Tab. 43.
 • Fredrik Johannes, född 1866-07-20 i Mitau. Godsarrendator. Gift 1895-11-11 i Wenden, Livland, med baronessan Matilda (Tilda) Julie von Grothuss, född 1865-03-13 i Wenden, dotter av baron Carl von Grothuss till Paltemar i Livland och Augusta von Freymann av huset Ermes.
 • Felix Arend Alexander, född 1868. Underlöjtnant. Se Tab. 44.
 • Robert Hugo Edvard, född 1869-06-21. Student vid forstakademien i Elberswalde 1889. Godsarrendator.
 • Vilhelm Teodor2 född 1871-08-21 på Marren. Student i München 1891. Godsarrendator. Död ogift 1928-10-13 i Berlin.
 • Angeline Marie, född 1874-03-24, död 1876-02-28.

TAB 43

Otto Magnus (son av Alexander Peter Julius, Tab. 42), till Türisall i Kegels socken, Estland. Född 1865-06-14 Marren Student i Dorpat 1885. Deltog i världskriget vid Mitaufronten. Fänrik 1915-01-20. D 1928-12-21 Riga. Gift där 1907-04-25 med Ellinor Fredrika Augusta Mentzendorff, född 1874-08-02 på Bilderlingshof vid Riga, dotter av jur. kandidat Anton Mentzendorff Rauden

Barn:

 • Joakim Anton Alexander, född 1908-04-16 i Riga.
 • Fredrika Elisabet, född 1911-02-02 på Fredriksberg vid Riga, död där s. å. 7/2.

TAB 44

Felix Arend Alexander (son av Alexander Peter Julius, Tab. 42), född 1868-04-10 i Mitau. Student i Dorpat och i Leipzig 1891. Underlöjtnant vid Grjasonitska regementet 1915-07-19. RRS:tAO3kl. Efter världskriget anställd vid brittiska bibelsällskapets agentur i Ryssland. Gift 1901-08-12 i Tiflis med Maria Kirchhofer, född 1882-03-28 i Helenendorf i Kaukasus, dotter av läraren Albert Kirchhofer och Emelie Kopp.

Barn:

 • Nikolai Albert Alexander, född 1903. Ingenjör. Se Tab. 45.
 • Elisabet (Lia) Emelie, född 1904-07-08 i Tiflis.
 • Felix Robert, född 1907-05-28 i S:t Petersburg, död 1913-08-24 i Strelna vid nämnda stad.
 • Arend Vilhelm, född 1908-06-24 i Riga. Student i Leipzig.
 • Eva Gertrud Alexandrine, född 1909-08-08 i Riga.
 • Gertrud Charlotta, född 1912-04-03 i Strelna.
 • Bernt Otto Magnus, född 1917-12-19 i Strelna.
 • Fredrik Verner, född 1919-07-01 i Mitau.
 • Felix, född 1921-11-24 i Liebenzell i Württemberg.

TAB 45

Nikolai Albert Alexander (son av Felix Arend Alexander, Tab. 44), född 1903-02-06 i Tiflis. Ingenjör. Lantbrukare. Bosatt i Kärnten. Gift 1929-01-04 i Gauting vid München med Ursula Maria Christina von Rennenkampff, född 1906-12-04 i Leal i Estland, dotter av med. doktorn Carl Johannes Herman von Rennenkampff och hans 1:a fru Maria Magdalena von Sivers.

Barn:

 • Sven Gert, född 1929-08-29 i Berlin-Spandau.
 • Elsa Helena, född 1931-03-22 i Gauting.

TAB 46

Gustaf Adolf (son av Carl Adam Stackelberg, friherre Stackelberg, Tab. 1), till Boserup i Risekatslösa socken Malmöhus län. Född 1696-09-29 Parzimois Volontär vid garnisonsregementet i Wismar 1709. Fänrik vid garnisonsregementet i Stade 1712-01-#00. Fången där s. å. 27/8. Frigiven 1713 med tillstånd att gä i tjänst hos någon främmande makt, som stod i förbund med Danmark. Fänrik i fransk tjänst 1713. Löjtnant s. å. Kapten 1715. Hemkom 1717. Sekundkapten vid östra skånska infanteriregementet s. å. 19/8. Stabsadjutant vid stockholmska armén 1719. Major vid Smålands tremänningsinfanteriregemente s. å. 30/9. Kompanichef därst. 1720-08-28. Major vid garnisonsregementet i Halland 1738-05-12. Överstelöjtnant därst. 1739-12-21. Överstelöjtnant vid Västerbottens regemente. Död 1742 på Boserup. Gift 1725-11-12 i Halmstad med friherrinnan Hedvig Eleonora Faltzburg, född 1693-09-16 i Stockholm, död 1760-04-20 på Boserup, dotter av generalmajoren och landshövdingen Axel von Faltzburg, friherre Faltzburg, och Sofia Örnestedt.

Barn:

 • En son, död späd 1731-09-26 i Halmstad och begraven s. å. 2/10 i kyrkan därst.

TAB 47

Adam Fredrik (son av Carl Adam Stackelberg, friherre Stackelberg, Tab. 1), till Mexhof och Müntenhof i Wittenstens socken, Wodja och Koik i Emmerns socken, Piometz i Turgels socken, Ottenküll i Klein-Marien socken och Fockenhof, alla i Estland. Född 1703-04-09. Mannrichter 1738. Ritterschaftshauptman 1740 och lantråd 1741, allt t. f. 1768-04-22 på Mexhof och begraven i Revals domkyrka. Gift 1727-01-27 i Reval med Catharina Elisabet von Rosen, född 1707-09-05 i Reval, död där 1774-01-11, dotter av lantrådet och ritterschaftshauptmannen Bengt Gustaf von Rosen, av en i okt. 1617 adlad, men ej introd. ätt, och friherrinnan Magdalena Elisabet von Fersen.

Barn:

 • Hedvig'' Elisabet, född 1728-10-10 på Mexhof, död 1758-04-14 i Reval. Gift där 1757-05-29 med kornetten Johan Adam von Grünewaldt, till Koik, i hans 1:a gifte, född 1719-04-18, död 1792-12-28.
 • Carl Gustaf, född 1730, begraven 1735-02-15 i Reval.
 • Fredrik Johan, född 1732-02-07 och begraven 1733-01-20 i Reval.
 • Bernt Reinhold, född 1733. Major. Död 1795. Se Tab. 48.
 • Mattias Fredrik, född 1734. Major. Död 1789. Se Tab. 50.
 • Catharina'' Elisabet, född 1735, död 1816-10-17 på Affel. Gift 1760-05-02 i Reval med sin svåger, kornetten Johan Adam von Grünewaldt i hans 2:a gifte, född 1719, död 1792.
 • Johan Woldemar (Wolmar), född 1736-08-31 på Mexhof. Ägde Wodja. Död 1775-12-22 i Reval. Gift där 1775-06-08 med Henriette Helena von Dücker i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1777-01-19 i Reval med hakenrichtern friherre Georg Johan Stackelberg, i hans 2:a gifte, född 1729, död 1777. Gift 3:o 1779-09-20 med lantrådet Carl Ludvig von Brevern, född 1757-05-20, död 1823-02-15), född 1758-08-19, begraven 1794-10-21, dotter av hovmarskalken Gottschalk Henrik von Dücker och Anna Cramer.
 • Adam Gustaf, döpt 1738-02-12 i Reval, begraven där 1739-04-09.
 • Anna Amalia Elisabet, född 1740/i Reval, död 1818-01-11. Gift 1761-07-26 på Mexhof med sin frände, assessorn, friherre Wolter Adam Stackelberg, född 1728, död 1794.
 • Woldemar, döpt 1741-12-06 i Reval, död barn.
 • Helena Elisabet, född 1743-01-13 i Reval, död 1815-09-16 Orrisaar Gift 1769-06-08 med lantrådet Moritz Engelbrekt von Kursell, född 1744-06-10, död 1799-10-02.
 • Amalia Eleonora Elisabet, döpt 1744-11-#00 på Mexhof, död ogift 1793-12-05 i Reval.
 • Juliana Elisabet, född 1746-02-18 i Reval.
 • Peter Otto, född 1747-11-23 på Mexhof, död 1758-02-26 i Reval.

TAB 48

Bernt Reinhold (son av Adam Fredrik,. 47), till Mexhof, Arrohof och Müntenhof, alla i, samt Laimetz, Jallamötz och Ollepäh, alla i Pillistfers socken i Livland. Född 1733-02-25 i Reval. Major i rysk tjänst. Kretsmarskalk i Estland. Död 1795-01-13 i Wittenstens socken. Gift med Margareta Elisabet von Baranoff, född 1742, död 1820-07-18, dotter av estländska lantrådet Carl Gustaf von Baranoff och Margareta Elisabet von Derfelden.

Barn:

 • Carolina Catharina Elisabet, döpt 1769-09-15 i Reval, död 1829-01-26 Maidell Gift 1789-03-17 på Mexhof med Fredrik August von Maydell, född 1765-10-23, död 1828-06-02.
 • Ferdinand August, född 1773-06-06, död ung.
 • Adam Woldemar, född 1775-09-14, död 1776-02-17.
 • August Vilhelm, född 1776-09-26, död ung.
 • Gustaf Reinhold, född 1777. Hakenrichter. Död 1865. Se. 49.
 • Carl Alexander, född 1781-08-27, död 1782-01-28.

TAB 49

Gustaf Reinhold (son av Bernt Reinhold,. 48), till Mexhof, Müntenhof och Laimetz samt Tecknal i Turgels socken, Estland. Född 1777-11-15 på Mexhof. Hakenrichter. Död 1865-01-12 på Mexhof. Gift 1807-10-18 med Julie Charlotte von Berg, född 1789-10-20, död 1845-08-30 på Mexhof, dotter av lantrådet Jakob Georg von Berg och Ulrika von Ramm.

Barn:

 • Margareta Ulrika Julie, född 1811-02-16 i Reval, död 1873-08-13 på Mexhof. Gift med kaptenen Paul Markov.
 • Jakob (Kino) Bernt Otto, född 1812-06-07 på Mexhof. Ägde nämnda egendom. Död där ogift 1878-04-20.
 • Juliana Augusta Elisabet, född 1813-12-27 på Mexhof, död där 1901-02-29 och begraven på Rappels kyrkogård. Gift 1839-10-26 i Reval med generalmajoren Evert Carl Julius von Krusenstierna, född 1813, död 1882.
 • Carl Adam Melker, född 1816-09-12 på Mexhof.
 • Ferdinand Olof, till Mexhof. Född 1818-03-07 i Reval. Kadett vid ryska sjökadettkåren. Löjtnant vid ryska flottan 1843. Kaptenlöjtnant 1853. Kapten av andra rangen 1862 och av första rangen 1865. Konteramiral och chef för stillahavseskadern 1874. Vice amiral 1884. Ställd i disponibilitet 1885. RRVÖO, S:tVlO2kl m. m. Död barnlös 1903-02-12 på Mexhof. Gift 1882-02-02 med Maria Matilda Louise Rosa Bauer i hennes 2:a gifte (gift 1:o med amiralen furst Rimskij-Korsakov).
 • Woldemar Casper Gregor, född 1820-07-12 på Mexhof, död där 1821-04-27.
 • Anna Gabriella Ingeborg, född 1822-03-07 på Mexhof, död 1903-01-12 i S:t Petersburg. Gift 1842-10-26 i Reval med stabsryttmästaren Carl Gustaf von Rennenkampff, född 1813-04-21 Konofer

TAB 50

Mattias Fredrik (son av Adam Fredrik, Tab. 47), till Wodja, Arrohof och Ottenkull. Född 1734-04-12 på Mexhof. Major i rysk tjänst. Död 1789-08-01 i Reval. Gift 1768-03-24 Kardina ätt, och Helena von Rock.

Barn:

 • Catharina'' Henriette, född 1768-12-24 på Müntenhof, död ogift 1855-10-10 i Reval.
 • Anna'' Maria, född 1769-11-16 på Ottenküll i Klein-Marien socken, Estland, död 1829-06-22 i Luggenhusens socken, Estland. Gift 1791-05-21 Wodja
 • Fredrika'' Helena, född 1770-#15-17, död 1837-10-02 i Reval. Gift 1791-05-21 i Petri socken med lantrådet Henrik August von Bock, till Kersell, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, död 1801.
 • Adam Fredrik, född 1772-03-11 på Ottenküll, död ung.
 • Gustaf Adolf, född 1773. Mannrichter. Död 1848. Se Tab. 51.
 • Amalia Eleonora Elisabet, född 1774-09-01 på Ottenküll, död 1842-12-20 i S:t Petersburg. Gift 1792-12-23 med kaptenen Georg von Krüdener.

TAB 51

Gustaf Adolf (son av Mattias Fredrik,. 50), till Wodja, Arrohot, Ottenküll och Poll. Född 1773-02-17 på Ottenküll. Mannrichter i Wierland. RRS:t VlO4kl. Död 1848-07-20 Poll Gift 1792-09-10 med Anna Sofia Zöge von Manteuffel, född 1775-09-11 på Eigstfer, död 1828-02-03 på Poll, dotter av Vilhelm Johan Zöge von Manteuffel till Alt-Harm och Helena Henriette von Bock.

Barn:

 • Vilhelm Moritz Fredrik, född 1793. Mannrichter. Död 1871. Se Tab. 52.
 • Sofia Henrietta, född 1795-02-04, död ogift 1860-07-09.
 • Alvina Maria, född 1797-09-30, död 1879-03-14. Gift 1820-03-29 med mannrichtern Jean Fredrik de Bonneval Latrobe, född 1769-07-10, död 1846.
 • Antonie Maria, född 1799-09-20 på Poll, död 1844-02-01. Gift 1834-12-16 med statsrådet friherre Otto Christian Sigismund von Ungern-Sternberg, född 1778, död 1861.
 • Augusta Georgina, född 1802-02-02 på Ottenküll, död ogift 1860-09-01.

TAB 52

Vilhelm Moritz Fredrik (son av Gustaf Adolf, Tab. 51), till Poll och Ottenkull. Född 1793-03-22 på Poll. Mannrichter i Wierland. Död 1871-10-14 på Ottenküll. Gift 1830-02-14 i Reval med Alvine Felicite von Kügelgen, född 1812-02-04, död 1893-01-03, dotter av historiemålaren Carl Ferdinand von Kügelgen och Emelie Henriette Zöge von Manteuffel.

Barn:

 • Emelie Helena Sofia, född 1830-11-26. Begraven 1832-06-29.
 • Alvine, född 1831, död 1833-05-07 på Poll.
 • Sofia, född 1832-08-03 på Poll, begraven s. å. 10/10.
 • Vilhelmina, född 1833-08-23 på Ottenküll, liksom de följande syskonen, död ung.
 • Anna Sofia, född 1837-07-08, död ung.
 • Gustaf Adolf, född 1838-09-06, död s. å.
 • Vilhelm Gustaf Fredrik, född 1843-09-03, död 1868.
 • Antonie Vilhelmina, född 1847-03-08, död ogift 1868-01-06 på Ottenküll.

Källor

1Medd. av M. Stackelberg. 2SK. 3Reval. 4Geneal. Handbuch der baltischen Ritterschaften.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: