:

Soop nr 87

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Soop nr 87 †

Friherrlig 1687-12-24, introd. 1689. Utdöd 1700-03-03.


Erik Soop, friherre Soop (son av Knut Soop, se adliga ätten Soop nr 10, Tab. 34), till Bronäs i Härene socken Älvsborgs län. Född 1643-12-16. Student i Uppsala 1659-04-001. Kapten vid de till uppbyggandet av fästningen Karlsburg i Bremen utkommenderade västgötar 1672-03-06 och vid Södermanlands regemente 1673-03-14. Överstelöjtnant vid Kalmar regemente 1674-03-28. Överste för sistnämnda regemente 1677-10-10. Generalmajor av infanteriet 1686-05-11. Vice guvernör i Riga s. å. 12/5 samt överste för ett dragonregemente s. å. 15/5. Guvernör i nämnda stad 1686. Friherre 1687-12-24 (introd. 1689 under nr 87). Död 1700-03-03 i Stockholm utan söner och slöt således själv sin friherrliga ätt samt begraven i Härene kyrka. 'Han gjorde i yngre åren en utrikes resa och var 1665 i Paris. Begav sig 1673 åter utrikes och bevistade fälttågen vid de kejserliga, holländska och münsterska arméerna.'. Gift 1686-08-11 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med grevinnan Margareta Christiana Oxenstierna af Croneborg, till Hanstavik2 i Västertälje socken Stockholms län, född 1649-09-28, död 1740 och begraven i Härene kyrka, dotter av landshövdingen friherre Ture Oxenstierna, greve Oxenstierna af Croneborg, och hans 1:a fru grevinnan Sigrid Oxenstierna af Korsholm och Wasa.

Barn:

  • Sigrid Christiana, död 1722-03-00. Gift med överstelöjtnanten Carl Benjamin Cantersten, i hans 1:a gifte, född 1689, död 1726.
  • Margareta Beata, död 1765-07-16 i Stockholm. Gift 1715-04-24 (morgongåvobrev 25/4) på Hanstavik med överstelöjtnanten friherre Jakob Lovisin, född 1690, död 1734.

Källor

1Vm. 2Af.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: