Ehrensvärd nr 267

Från Adelsvapen-Wiki

F 267.jpg

Friherrliga ätten Ehrensvärd nr 267

Friherrlig 1764-06-26, introducerad 1776.

Ehrensvärd F26700.png

TAB 1

Carl Ehrensvärd, friherre Ehrensvärd, (son av Johan Jakob Schæffer, adlad Ehrensvärd, se adliga ätten Ehrensvärd nr 1542), född 1713-01-29. Kvartermästare vid Hessiska livregementet till häst 1729-03-28. Adjutant vid Hessiska livregementet 1731-10-20. Kornett 1732-12-24, styckjunkare vid svenska artilleriet 1735-12-04 . Underlöjtnant vid svenska artilleriet 1736-03-29. Avsked ur hessiska tjänsten 1739-06-26. Löjtnant vid artilleriet 1740-02-18. Kapten vid artilleriet 1741-12-04. Konfirmationsfullmakt 1742-10-29. Major samt kommendant på Vaxholm 1747-06-09. RSO 1748-11-07. Erhöll 1749-02-21 fullmakt att genom kapitulation upprätta ett artillerikompani av 150 man till ständig garnison samt att däröver vara chef. Överstelöjtnant 1753-02-16. Överste med säte och stämma i krigskollegium 1759-11-27. Överste för artilleriet 1761-07-07. Friherre 1764-06-26, jämte sina bröder Augustin och Fredrik (sönerna introducerade 1776 under nr 267). Generalmajor 1769-04-25. Avsked 1770-01-15. Död 1770-01-25 i Stockholm och begraven i Solna kyrka. Han var en utmärkt skicklig fortifikations- och artilleriotficer. Gift 1:o 1743-07-05 i Stockholm med friherrinnan Margareta Gyllengranat, född 1719-12-11. Död 1762-11-01 Hallunda, dotter av generalmajoren Gustaf Gyllengranat, friherre Gyllengranat, och Maria Zimmerman. Gift 2:o 1764-09-02 Uttersberg med grevinnan Anna Antoinetta Gyllenborg, född 1730-05-25, död 1789-03-18 i Stockholm, dotter av presidenten greve Fredrik Gyllenborg, och friherrinnan Elisabet Stierncrona.)

Barn:

 • 1. Anna Maria, född 1744-09-03. Stiftsjungfru. Död 1814-09-17 Åkeshov. Gift 1760-12-19 med majoren Gustaf Fredrik Palmfelt, född 1725, död 1772.
 • 1. Gustaf Johan, född 1746-02-20. Antagen till krigstjänst 1753. Styckjunkare vid artilleriet 1761-09-31. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1762-05-04. Kommenderad till tjänstgöring vid arméns flotta 1762-07-12. Fänrik vid finska galäreskadern 1762-12-14. Ämnessven i vetenskapsakademien 1766-04-16. Kammarherre hos kronprinsen sedermera konung Gustaf III (SAB.) 1767-11-28–1780-05-01. Direktör vid hovkapellet (SAB.) (chef för svenska teatern) 1772-07-14–1776. RNO 1776-09-24. Fullmäktig i generaltullarrendesocieteten 1777. Envoyé extraordinaire till Holland 1780 och till Berlin 1782. KNO 1782-09-01. Död ogift 1783-02-24 i Berlin och blev där begraven. Han var 1770– 1771 kronprinsen följaktig på dennes utländska resa och är känd som en av sin tids yppersta memoarförfattare. Hans Dagboksanteckningar, förda vid Gustaf III:s hov utgåvos 1877–1878 av E. Västra Montan.) Överstruket EÄ.
 • 1. Margareta Charlotta, född 1747-07-11. Stiftsjungfru. Död 1808-05-18 på Stora Djulö i Stora Malms socken, Södermanlands län. Gift 1775-11-28 Södertuna med kammarherren Carl Uggla, i hans 2:a gifte, född 1725, död 1803.
 • 1. Carl August, född 1749-11-04 i Stockholm. Kadett vid artilleriet 1753-01-11. Styckjunkare vid artilleriet 1762-05-26. Underlöjtnant 1767-08-11. Löjtnant vid finska lätta dragonkåren 1770-03-23. RSO 1772-09-12. Kapten vid nämnda kår 1772-09-25. Major därstädes 1775-05-22. Överstelöjtnant 1777-06-06 . Transporterad till premiärmajor 1778-03-08 . Överste i armén 1783-06-02. Envoyé vid spanska hovet 1784. KSO 1794-11-24. KmstkSO 1799-11-16. Envoyé plénipotentiaire till Paris 1801 . Generalmajor i armén 1801-05-04. Återkallad från beskickningen i Paris 1804. Generallöjtnant 1804-05-25. Död ogift 1805-02-24 i Stockholm.) Överstruket EÄ.
 • 1. Catharina Vilhelmina, född 1754-07-11, på Vaxholms fästning (At(Sch.)). Hovfröken (SAB.) 1770-11-23. Statsfru hos änkedrottningen Lovisa Ulrika 1777. Tjänstfri 1782. Död 1798-02-05 i Stockholm och begraven i Storkyrkan. Gift 1777-01-30 på Fredrikshov med hovmarskalken Sten Abraham Piper B, född 1738, död 1813.
 • 1. Johan August, född 1755-06-24 på Vaxholms fästning (At(Sch.)). Antagen till krigstjänst 1766. Stabsfänrik vid Jämtlands dragonregemente 1770-10-15. Löjtnant vid Jämtlands dragonregemente 1773-05-13. Löjtnant vid drottningens livregemente 1774-06-06. Stabsadjutant och kapten i armén 1778-05-04. Stabskapten vid drottningens livregemente 1780-11-12. Överadjutant hos konungen och major i armén 1786-07-01. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1792-05-06. Överstelöjtnant vid Bohusläns regemente 1793-07-15. Överste i armén 1796-03-07. RSO 1797-11-01. Död ogift 1802-06-09 i Stockholm.
 • 1. Jakob August, född 1757-03-29 på Vaxholms fästning (At(Sch.)). Kadett vid artilleriet 1766-01-28. Sergeant vid artilleriet 1769-01-30. Styckjunkare 1771-06-13. Fänrik vid arméns flotta 1771. Löjtnant vid arméns flotta 1774-05-02. Kapten 1777-02-19. Död ogift 1778-06-02 i Toulon i Frankrike.
 • 1. Fredrik, född 1762-10-08 Hallunda, död ung.
 • 2. Carl Fredrik, född 1767-01-07 i Stockholm. Kadett vid artilleriet. Sergeant vid artilleriet 1772-03-31. Page hos änkedrottningen 1777-07-17. Underlöjtnant 1780-02-26. Ämnessven i vetenskapsakademien 1788-04-09. Löjtnant 1789-08-09. Dömd från tjänsten 1792-05-24 och 1792-08-15 av Svea hovrätt för medvetande om mordet på konung Gustaf III dömd förlustig sitt adliga stånd samt skyldig att mista liv, ära och gods samt varda halshuggen. Straffet förvandlades av Kungl. maj:t genom nåd till evig landsflykt, med förlust av adelskap och alla medborgerliga rättigheter. Omedelbart efter domens avkunnande begav han sig ur riket och bosatte sig i Köpenhamn, där han efter modern antog namnet Gyllembourg. Skriftställare. Död 1815 i Köpenhamn. Gift där 1801-02-17, med skriftställarinnan Tomasine Christine Buntzen i hennes 2:a gifte (g. 1:o 1790-05-07, med skalden och skriftställaren Peter Andreas Heiberg, från vilken hon 1800 blev skild, född 1758-11-16 i Vordingborg i Danmark, död 1841-04-30 i Paris), född 1773-11-09 i Köpenhamn, död där 1856-07-02, dotter av stadsmäklaren Köpenhamn Johan Buntzen och hans 2:a hustru Anna Bolette Sangaard
 • 2. Anna Elisabet, född 1768-05-07, död 1794-06-16 Valloxsäby. Gift 1790-10-14 Risberga med hovmarskalken Gustaf Paykull, friherre von Paykull, i hans 1:a gifte, född 1757, död 1826.

TAB 2

Fredrik Ehrensvärd, friherre Ehrensvärd, (son av Johan Jakob Schæffer, adlad Ehrensvärd, se adliga ätten Ehrensvärd nr 1542), född 1719 Hökerum och döpt 1719-12-07. Hantlangare vid artilleriet 1737-02-02. Student i Uppsala 1737-03-12. Löjtnant vid gotländska artilleristaten 1741-08-14. Löjtnant vid regementet Royal Alsace i Frankrike 1744. Kaptenmekanikus i Sverige 1746-06-30. Tygmästare vid artilleriet i Finland 1748-04-30. Major vid Stockholms artilleristat 1758. Överstelöjtnant vid Stockholms artilleristat 1759-09-20. RSO 1761-04-28. Överste i armén 1761-08-03. Friherre jämte sina bröder Augustin och Carl 1764-06-26, (introducera 1776 under nr 267). Överste för Jämtlands regemente 1769-02-16. Generalmajors avsked 1769-10-02. Död 1807-01-25 Björknäs. Gift 1759-02-04 med friherrinnan Margareta Palmfelt, född 1721-11-11, död 1807-01-16 på Björknäs, dotter av riksrådet Gustaf Palmfelt, friherre Palmfelt, och friherrinnan Anna Lovisin.

Barn:

 • Gustaf Fredrik, född 1760. Kapten. Död 1812. Se Tab. 3
 • August, född 1761, död 1761-07-22.
 • Fredrik, född 1764-06-06 död 1764-06-09.
 • Margareta, född 1767, död 1768 och begraven 1768-06-11 i Jakobs kyrka, Stockholm, 57 veckor gammal.

TAB 3

Gustaf Fredrik, (son av Fredrik Ehrensvärd, friherre Ehrensvärd, tab 2), född 1760-02-05. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1770. Transporterad till Smålands kavalleriregemente 1774-12-01. Student i Uppsala 1776. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1777-03-05. Adjutant vid Smålands kavalleriregemente 1777. Löjtnant 1782-12-20. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant kvarstå i armén 1785-09-27. Löjtnant och tillförordnad kompanichef vid Närkes 1. lantvärnsbataljon 1808. Kapten. Död 1812-05-20 Grimetons prästgård Hallands län och begraven i Wolffradtska graven på Grimetons kyrkogård. Gift 1785 med stiftsjungfrun Christina Crusebjörn, född 1760-12-18, Malmsjö, död 1801-06-01 på Södertuna i Frustuna socken, Södermanlands län, dotter av vice häradshövdingen Erik Gustaf Crusebjörn, och hans 2:a fru Maria Christina Bom.

Barn:

 • Gustaf Erik, född 1786-07-28, på Malmsjö. Extra ordinarie tjänsteman i rikets ständers bank. Avskedad därifrån 1808. Sedan vid lantvärnet. Kallas sjökadett i boupptäckning efter mostern Ebba Maria Crusebjörn 1814-09-17. Död 1825-08-09 i Stockholm i Maria förs, Stockholm.
 • Margareta, född 1787-06-26 död ogift 1842-01-24 på Lövstalund i Grödinge socken.
 • Johan August, född 1789-03-12. Fänrik vid livregementets grenadjärkår 1805-02-09. Avsked såsom fänrik i armén 1806-07-09. Död 1807-01-11 på Malmsjö.
 • Maria Christina, Född 1790-07-08. Stiftsjungfru. Död ogift 1875-07-02, Ävinge
 • Fredrik, född 1791. Överste och postinspektör. Död 1859. Se Tab. 4.
 • Lovisa, född 1793-09-29 i Grödinge socken. Stiftsjungfru. Död 1852-06-23. Gift 1821-05-27 på Malmsjö med friherre Axel Vilhelm Löwen, i hans 2:a gifte, född 1783, död 1863.
 • Anna Catharina, född 1794-02-11, död 1795-07-02.
 • Ebba, född 1795-02-22. Stiftsjungfru. Död ogift 1861-04-12, Häringe
 • Johanna Fredrika, född 1796-06-08, död 1797-12-11 på Södertuna.
 • Anna Elisabet, född 1797, död 1797-12-07 på Södertuna.
 • Frans Adolf, född 1798. Ryttmästare. Död 1868. Se Tab. 6
 • Sofia, född 1801-01-06, död 1814-02-12 på Lövstalund under Skälby i Grödinge socken och begraven 1814-02-17.

TAB 4

Fredrik, (son av Gustaf Fredrik, tab 3), född 1791-09-08. Student i Åbo 1808 (Lå.). Kadett vid Karlberg 1808-04-08. Utexaminerad 1812-03-20. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1812-03-24. Löjtnant vid Svea artilleriregemente 1820-06-24. Kapten 1825-04-19. Major 1837-02-10. RSO 1837-06-24. RRS:tAO 2kl 1838-06-00. Överstelöjtnant i armén 1843-07-04. Tygmästare i Stockholm 1850-10-00. Överstelöjtnant vid regementet 1854-02-13. CXIV Joh:s medalj 1855-07-16. Postinspektör i Nyköping 1856-11-14. Överstes n. h. o. v. 1856-12-02. Död 1859-11-10 i Nyköping. Gift 1826-04-02 i Stockholm med Anna Vilhelmina Schmidt, född 1805-06-17, död 1856-12-11 i Stockholm, dotter av grosshandlaren i Stockholm Johan Christian Schmidt och Anna Christina Lind.

Barn:

 • Johan Fredrik August, född 1827-05-02, död 1830-02-27.
 • Anna Christina Matilda, född 1829-01-17, död 1830-02-02.
 • Ebba Lovisa Vilhelmina, född 1830-07-15, död 1840-04-26.
 • Emilia Margareta, född 1833-04-05 i Stockholm, död 1899-09-06 i Paris. Gift 1856-10-29 med med grosshandlaren i Stockholm Robert Vilhelm Lindström.
 • Fredrik Adolf Vilhelm, född 1835. Överstelöjtnant. Död 1913. Se Tab. 5.
 • Lovisa Henrietta (Lisen), född 1839-07-27 i Stockholm, död 1901-02-09 i Kristiania. Gift 1867-05-21 med fullmäktigen i norska kyrko- och undervisningsdepartementet, jur. kandidat Christoffer Weidemann, född 1824-01-11, död 1903.

TAB 5

Fredrik Adolf Vilhelm, (son av Fredrik, tab 4), född 1835-01-02 i Stockholm. Sergeant vid Västmanlands regemente 1852-12-22. Fanjunkare 1853-05-18. Student i Uppsala 1853. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente 1854-03-28. Löjtnant 1859-07-02. Kapten 1870-09-10. RNS:tOO 1875-09-07. RSO 1876-12-01. Major 1878-05-10. Överstelöjtnant 1889-04-05. Avsked 1891-04-17. Död 1913-12-09, i Västerås. Gift 1860-09-08, i Stockholm med Augusta Maria Lindström, född i Stockholm 1841-07-19 död 1869-11-15 Djurgården

Barn:

 • Anna Maria Louise, född 1861-06-23, på Harbonäs i Harbo socken, Västmanlands län, död ogift 1926-03-15, i Uppsala (Västerås förs, db).
 • Anna Augusta, född 1863-07-20, på Harbonäs, död 1909-01-29 i Kristiania. Gift 1888-12-18 i Oslo kyrka, Kristiania med ingenjören Henrik Heyfte Theiste, född 1857-01-23 i Kristiania.

TAB 6

Frans Adolf, (son av Gustaf Fredrik, tab 3), född 1798-03-01. Kadett vid Karlberg 1813-05-04. Utexaminerad 1817-09-23. Kornett vid skånska karabinjärregementet 1817-09-30. 2. Löjtnant vid regementet, nu skånska dragonregementet, 1822-12-20. 1. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1824-04-27. tillförordnad adjutant vid 2. kavalleriinspektionen. Ryttmästares avsked 1834-03-08. Död 1868-03-12 i Lund. Gift 1827-12-29 Hanstavik med Julia Augusta Dufva, född där 1806-12-29, död 1858-04-10 i Lund, dotter av kammarrådet Nils Dufva och Catharina Lovisa Berg.

Barn:

 • Adelaide Louisa Christina, född 1829-03-10 på Erikstorp vid Landskrona, död 1911-05-08 i Lund. Gift där 1857-03-06 med professorn, en av de 18 i svenska akademien, KmstkNO m m., filosofie jubeldoktorn Gustaf Håkan Jordan Ljunggren, född 1823-03-06 i Lund, död där 1905-08-31.
 • Nils August, född 1830. Kammarherre. Död 1898. Se Tab. 7
 • Bror Emil, född 1832. Kapten. Död 1901. Se Tab. 11
 • Hilda Ebba Margareta, född 1833-03-22 på Nygård, i Broby socken, Kristianstads län, död som barn.
 • Bror Fredrik Vilhelm, född 1834-07-07 på Nygård, död där 1835-10-21.
 • Augusta Ebba Maria, född 1836-02-24 på Nygård, död ogift 1924-09-11 i Lund stads förs,.
 • Eva Hilda Amalia (Emilia), född 1838-12-29, på Nygård, död ogift 1887-03-19 i Lund.

TAB 7

Nils August, (son av Frans Adolf, tab 6), född 1830-07-09 på Erikstorp. Student i Lund 1848-04-15. Preliminärexamen 1848-12-19 och examamen till rättegångsverken 1852-06-04. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1852-06-08. Vice häradshövding 1858-01-11. Notarie i nämnda hovrätt 1862-03-05. Adjungerad ledamot i hovrätten första gången 1865-04-03. Ombudsman i Kristianstads enskilda bank 1868. Fullmäktig i civilstatens pensionsinrättning 1872. RVO 1884-12-01. Ledamot i styrelsen för Malmö sodafabriksaktiebolag 1855-12-01, aktuarie och arkivarie i nämnda hovrätt 1886-09-30. Verkställande direktör i Kristianstads boktryckeriaktiebolag 1886. Inträdde i Kristianstads enskilda banks styrelse 1887. Kammarherre 1888-12-01. Avsked från arkivarie- och aktuariebefattningarna 1895-08-09. Död 1898-12-22 i Stockholm. Ägde hus i Malmö och i Kristianstad. Gift 1864-10-19 i Malmö med sin broders svägerska Alida Maria Lovisa Elsner, född 1842-07-03, i S:t Petri förs, Malmö ]], död 1921-12-02 i Oscars förs, Stockholm ]], dotter av grosshandlaren Per Mattias Elsner och Henrika Cecilia Teodora Thomson.

Barn:

 • Henriette Julie, född 1867-01-04 i Kristianstad. Gift 1888-10-19. Överstelöjtnanten, greve Gustaf Archibald Hamilton, från vilken hon 1897-11-10 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1859.
 • Carl-August Frans Adolf, Södra 1868. Major. Död 1935. Se Tab. 8.

TAB 8

Carl-August Frans Adolf, (son av Nils August, tab 7), född 1868-10-10 i Kristianstad. Volontär vid Svea livgarde 1887-05-28. Mogenhetsexamenen 1888-06-06. Sergeant vid Svea livgarde 1889-05-29. Elev vid krigsskolan 1889-07-17. Utexaminerad 1890-10-27. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente 1890-10-31. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1895-08-19. Kapten 1904-11-04. RSO 1911-06-06. Avsked med tillstånd att såsom kapten kvarstå i regementets reserv 1919-03-07. Major i armén 1919-11-07. Anställd vid försäkringsaktiebolag Heimdal i Stockholm 1919. Död 1935-03-24 i Stockholm och begraven i Solna (Stockholm, Oskar, db) Gift. 1:o 1898 17/ 9 i Gustaf Adolfskyrkan, Hälsingborg med Johanna Lovisa Augusta (Loysa) Sjöcrona, från vilken han 1923-07-12, blev skild, född 1867-07-18 Skromberga, död 1942-04-09 i Stockholm (Engelbr. db nr 65) dotter av översten Hans Aron Sjöcrona (se adliga ätten Sjöcrona) och Martina Catharina Alexandra Sjöcrona. Gift 2:o 1923-08-14 i svenska kyrkan (Sthlm, Jacobs förs, vb), Köpenhamn med Eva Signy Maria Burström, född 1883-11-02 i Mönsterås, dotter av köpmannen Otto Leonard Burström och Adelina Maria Nilsson.

Barn:

 • 1. Görel, född 1899-09-06, i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1939-07-01 å Baskgårdens vilohem, Hedemora (Hedemora db 58) (Oscars förs, Sth db 204). Gift 1925-02-19 i Florens med löjtnanten i italienska kavalleriet Livio Picozzi, född 1898-02-16 i Pisa.
 • 1. Torsten Carl Augustin, född 1901-07-17 i Stockholm. Skogspraktikant.

TAB 9

Nils Gustaf (son av Nils August, tab 7), född 1871-12-04 i Kristianstad. Mogenhetsexamen 1890-12-08. Volontär vid Vendes artilleriregemente 1890-12-15. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1892-05-27. Elev vid krigsskolan 1892-08-16. Utexaminerad 1893-10-31. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1893-11-17. Löjtnant vid Vendes artilleriregemente 1898-06-03. Löjtnant vid positionsartilleriregementet 1904-02-26. Kapten vid positionsartilleriregementet 1904-12-31. RRS:tAO3kl 1909-07-03. RSO 1914-09-30. Major 1916-11-24. Överförd på övergångsstat 1926-09-04. Avsked 1926-12-05. Gift 1898-09-25 i tyska kyrkan, Helsingfors med Mary Constance Furuhjelm, född 1869-10-10 i Nikolajevsk i Amurlandet, död 1911-06-05, i Stockholm, dotter av amiralen Johan Hampus Furuhjelm, och Anna Elisabet von Schoultz.

Barn:

 • Anna Brigitta, född 1899-10-29, i Stockholm. Gift 1922-04-13 med jur. kandidat Johan Otto Söderhielm född 1898.
 • Johan Nils Gustaf, född 1902-03-28, i Kristianstad. Student i Stockholm 1921-05-12. Med. kandidat vid Karolinska institutet 1924-12-13.

TAB 10

Nils, (son av Nils August, tab 7), född 1875-11-04 i Kristianstad. Mogenhetsexamen 1894-06-03. Volontär vid skånska dragonregementet 1894-06-07. Sergeant vid skånska dragonregementet 1895-08-01, elev vid krigsskolan 1895-09-25. Fanjunkare 1896-08-12. Utexaminerad 1896-12-03. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1896-12-09. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1902-12-19. Kansliexaminerad vid universitetet i Lund 1907-05-31. Attaché vid beskickningen i Bryssel och Haag 1907-11-00–1908-05-00. Ryttmästare 1910-07-04. RSO 1917-06-06. Avsked 1925-11-06. Död 1942-01-14 i Malmö. Eldbegraven. Gravsatt å Malmö Östra Kykogården. Gift 1912-12-30 i Johannes förs, Stockholm med Elsa Emma Hilda Julie Ribbing, nr 15, född 1883-05-11 Kvarnarp. Dotter av ryttmästaren vid Smålands husarregemente Bengt Erik Lennart Ribbing, och Hilda Maria Sofia Arfwedson.

Barn:

 • Nils Lennart, född 1919-10-10 i Lund.
 • Elsa Hilda Alida (Essie), född 1921-07-10 i Lund.

TAB 11

Bror Emil, (son av Frans Adolf, tab 6), född 1832-03-07 i Landskrona. Sergeant vid norra skånska infanteriregementet 1849-07-16. Fanjunkare vid norra skånska infanteriregementet. Underlöjtnant 1851-07-05. Löjtnant 1860-03-06. Kapten 1870-08-02. RSO 1876-12-01. Avsked 1882-03-31. Död 1901-11-26 på sin villa Saaris vid Hälsingborg. Ägde Remmarlöv i Hälsingborg socken, Malmöhus län. Gift 1863-10-05 i Malmö med Hilda Catharina Ferdinanda Elsner, född 1843-10-23 i Malmö (S:t Petri förs, fb). Död 1916-03-19 i Hälsingborg ]], dotter av grosshandlaren Per Mattias Elsner och Henrika Cecilia Teodora Thomson.

Barn:

 • Fredrik, född 1864-07-29 i Malmö, död 1868-12-23 på Remmarlöv.
 • Hilda, född 1865-12-29 i Malmö, död 1868-12-06 på Remmarlöv.
 • Carl Fredrik, född 1867-01-08 på Remmarlöv, liksom de yngre syskonen. Mogenhetsexamen 1884-12-10. Student i Lund 1885. Preliminärexamen 1887-04-02 och examen till rättegångsverken 1889-01-30. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1889-03-12. Vice auditör vid skånska husarregementet 1892-02-19. Vice häradshövding 1893-12-20. Avsked från auditörsbefattningen 1895-01-00. tillförordnad brottmålsnotarie i Hälsingborg 1895. Civilmålsnotarie i Hälsingborg 1899-04-20. Förste rådman 1904-03-15. Avsked 1911-09-19. Gift 1902-09-15 i Hälsingborg med Lilly Hildur Linnea Persson-Henning från vilken han blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1889-09-23 i Hälsingborg med löjtnanten, friherre Hans Henriksson von Essen, född 1852, död 1896. 3:o 1906-10-05 i Raus kyrka, Malmöhus län, med ryttmästaren Jurgen Henrik Gösta Fock B, född 1875), född 1866-01-21 i Hälsingborg, död 1936. Dotter av grosshandlaren och konsuln Nils Persson och Otilda Brynhild Sandberg.
 • Ivan Alexander, född 1870-12-17. Lantbruksbiträde på Remmarlöv. Död där 1893-12-06.
 • Ebba Hilda Emilia, född 1872-01-07, död 1873-02-07 på Remmarlöv.
 • Miles William, född 1873-04-04, Död 1873-05-12, på Remmarlöv.
 • Olga Hilda, född 1874-09-07, död 1910-10-14, i Stockholm (Hälsingborgs stadsförs, db).
 • Emil Valdemar Fredrik, född 1877, död 1937. Ryttmästare. Se Tab. 13.

TAB 12

Bror August, (son av Bror Emil, tab 11), född 1868-12-23 på Remmarlöv i förs, med samma namn, Malmöhus län. Lantbrukare. Ägare Willands farm i Nosaby socken, Kristianstads län. Gift 1903-02-03 i Spokane, Wash., USA, med Lydia (Ella) Hassel , född 1884-10-02 i Kils förs, , Värmlands län. Dotter av läraren Carl Emil Hassel och Emma Maria Sundström.

Barn:

 • Anna Margaretha , född 1904-01-22 i Colfax, Wash., USA.
 • Karl-Fredrik , född 1905-01-23 i Vinona, Wash., USA. Död 1921-04-07 i Kristianstad.
 • Johan Alexander, född 1919-07-04 i Nosaby förs, Kristianstads län.

TAB 13

Emil Valdemar Fredrik, (son av Bror Emil, tab 11), född 1877-10-12 på Remmarlöv, i förs med samma namn, Malmöhus län. Volontär vid skånska husarregementet 1899-05-30. Mogenhetsexamen 1899-12-07. Elev vid krigsskolan 1900. Fanjunkare 1901. Utexaminerad 1901-11-26. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1901-12-05. Löjtnant därst. 1906-12-07. Husarregementet 1906-12-07. Ryttmästare 1917-05-04. RSO 1922-06-06. Överförd till övergångsstat 1927-06-09 fr.o.m. 1928-01-01. Avsked 1929-05-16 fr.o.m. 1929-05-30. Major i armén 1929-11-22. Död 1939-01-06 i Helsingborg. Gift 1909-10-22 i Malmö (Helsingborgs stadsförs, vb) med Laura Marie Nicoline Jeanette Gravenhorst Lövenstierne, född 1886-02-27 Vegeholm s län. Dotter av kammarherren Robert Peter August Gravenhorst Lövenstierne och Terese Holmblad.

Barn:

 • Torborg Terese Hilda Olga, född 1910-10-03 i Hälsingborgs stadsförs,. Gift 1931-05-23 i Hälsingborg med skeppsredaren konsul Nils Ivar Stellan Banck i hans 1:a gifte
 • Maude Britken Laura, född 1912-08-17 i Hälsingborgs förs,. Gift 1937-04-24 i Hälsingborg, Maria förs, med länsjägmästaren i Kronobergs län Olof Wilhelm Fredrik Ros, född 1902-11-25 i Kalmar län.
 • Fredrik Johan Schæffer Valdemar, född 1922-07-23 i Hälsingborg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.