:

Dickson nr 406

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna Dickson nr 2340 och 406

Adlad 1880-04-09 enl. 37 § R.F., introd. s. å. Friherrlig 1885-06-05 enl. 37 § R.F., introd. 1886.


TAB 1

William Dickson (översiktstab. 1), född omkr. 1570. Gift med Isabel Wanch.

Barn:

 • William, född omkr. 1597. Gift 1621-10-00 i Kelso med Marion Scott.

Barn:

 • Robert, döpt 1622-11-17 i Kelso. Gift där 1648-04-00 med Bessie Perke.

Barn:

 • Robert, döpt 1655-01-22 i Kelso. Gift där 1681-05-00 med Margaret Aldcorn.

Barn:

 • James, döpt 1688-07-21 i Kelso. Gift där 1719-12-23 med Margaret Slowman.

Barn:

 • Robert, döpt 1720-10-16 i Kelso. Silversmed därst. Gift där 1747-05-31 med Janet Robertsson.

Barn:

 • James, född 1748-04-21 (ej 1/5) i Kelso, död 1820-08-10 i Montrose i Skottland. Gift 1780-06-29 i Perth med C. Moorie, född 1755-09-18 i Perth, död 1813-12-13 och begraven i Perth, dotter av Andrew Moorie och Barbara Brown.

Barn:

 • James Dickson, född 1784-02-03 i Montrose. Överflyttade till Sverige 1809 och blev grosshandlare i Göteborg, där han grundade den kända firman »James Dickson & C:i». Erhöll kommerserådstitel 1837. RNO 1838. Död 1855-11-17 i Göteborg. Gift där 1814 med Eleonora Margareta Bagge, född 1795-01-12 i nämnda stad, död där 1857-12-08, dotter av grosshandlaren och brukspatronen Carl Jakob Bagge och Catharina Elisabet Beckman.

Barn:

 • Oskar Dickson (adlad och friherre Dickson, född 1823-12-02 i Göteborg. Genomgick handelsinstitut i nämnda stad 1839 och Klügmans handelsakademi i Lübeck 1841. Anställdes på James Dickson & C:is kontor i Göteborg s. å. och på Dickson Brothers & C:is kontor i London 1846. Disponent för de dicksonska egendomarna i Norrland 1847. Grosshandlare och bolagsman i firman James Dickson & C:o 1850. RNO 1858. Ledamot av drätselkommissionen i Göteborg 1861. RDDO 1862-07-21. Stadsfullmäktig i nämnda stad 1863. KDDO1gr 1866-03-28. Ledamot av kommittén för skandinaviska utställningen i Stockholm s. å. Ledamot av kommittén för världsutställningen i Paris 1867. Ledamot av hospitalsdirektionen i Göteborg s. å. LVVS 1872. Ordförande i sundhetsnämnden i Göteborg 1873. OffItKrO 1874. KVO1kl 1875-03-16. Hedersjuryman vid geografiska kongressen i Paris s. å. Ledamot av Royal geographical society i London s. å. HLFS s. å. Erhöll svenska jägarförbundets silvermedalj s. å. HLVS 1876. RRS:tStO2kl m kr s. å. KNS:tOO1kl 1877-02-10. Ledamot av den skandinaviska växelkommittén s. å. Filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitetets fyrahundraårs jubelfest s. å. 6/9. HLVVS s. å. LVA 1878-03-13. Adlad 1880-04-09 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. 14/9 under nr 2340). KmstkNO s. å. 24/4. Hedersledamot av svenska segelsällskapet s. å. 26/4. HLÖS s. å. StOffItKrO s. å. KItS:tMLO s. å. Erhöll guldmedaljer av konungen, vetenskapsakademien, svenska segelsällskapet och Göteborgs vetenskaps- och vitterhetssamhälle »med anledning av hans kraftiga medverkan till den vetenskapliga forskningsfärd, varunder till berömmelse för honom själv och hela svenska namnet Asien blivit för första gången kringseglat» s. å. RC XIII:sO 1881-01-28. Upphöjd i friherrligt stånd 1885-06-05 enl. 37 § R.F. (introd. 1886-05-01 under nr 406). Biogr å SBL. Död 1897-06-06 på sin egendom Almnäs. Friherre Dickson har genom storartat mecenatskap fäst sitt namn vid vår tids geografiska och naturvetenskapliga forskning. Ägde Skeppsta bruk i Gåsinge socken, Södermanlands län, Almnäs i Norra Fågelås socken Skaraborgs län samt hus i Göteborg. Gift 1857-03-10 i Stockholm med grevinnan Marika Julie von'' Rosen, född 1836-11-26 i Aten i Grekland, död 1917-11-30 i Göteborg, Vasa förs. ]], dotter av översten, greve Adolf Eugen von Rosen, och Eufrosyne Rizo-Rangabé.

Barn:

 • Oskar Adolf (översiktstab. 2), född 1857-12-04 i Göteborg, liksom syskonen, död 1865-06-07.
 • Charles Peter, född 1859-05-11, död 1876-06-23, drunknade vid Bokedalen i Partilleds socken, Göteborgs och Bohus län under försök att rädda en vän.
 • Marika Eufrosyne, född 1861-05-06, död 1926-05-06 i Stockholm. Gift 1885-11-04 i Göteborg med kammarherren, greve Göran Gustafsson Posse, nr 51, född 1856, död 1917.
 • Zoë Elisabet, född 1863-11-11, död 1925-10-14 Tisenhult. Gift 1886-04-02 i Göteborg med före detta kaptenen Axel Gregory'' Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, nr 66, född 1858, död 1943-03-01 i Stockholm.
 • Osborn Axel, friherre vid faderns död 1897, född 1866. Direktör. Död 1921. Se Tab. 2.
 • Helen Carolina, född 1868-09-04, död ogift 1893-02-24 i Göteborg.
 • Eliza Isabella, född 1871-01-05, död 1878-11-12 i Göteborg.
 • Douglas George, friherre vid äldre broderns död 1921, född 1874-05-01. Ägde en tid Säby i Järfälla socken, Stockholms län. Död 1940-04-01 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs. db 84). Gravs. å Örgryte gamla kyrkogård. Gift 1927-12-19 med Kerstin Alexandra Örnberg (Gift 2:o 1940-09-18 med Panayotis Pipinelis, född 1899-03-21 i Pireus) född 1901-06-05 i Göteborg, Masthuggets förs, född Larsson tagit namnet Örnberg. Dotter av elektr. montören Svante Andersson och Anna Lovisa Larsson.
 • Valter Herbert, född 1879. Grosshandlare. Död 1909. Se Tab. 3.

TAB 2

Osborn Axel (översiktstab. 2, son av Oskar Dickson, adlad och friherre Dickson, Tab. 1), friherre vid faderns död 1897, född 1866-03-30 i Göteborg. Prokurist för firman James Dickson & C:o 1890-04-28. Delägare i nämnda firma 1892-01-11–1899. Verkst. direktör i Svartviks aktiebolag 1890 och i aktiebolag Dickson & C:o 1898-10-29. Död 1921-03-16 i London. (Göteborg, Vasa förs., db). Gift 1916-12-02 i Köpenhamn med sin broders svägerska Inga Augusta Leila Damkier, född 1883-10-30 i Rudkiöbing, Danmark, dotter av redaktören Axel Damkier och Odga Gelga Hjelm.

Barn:

 • Marika, född 1918-05-15 i Göteborg, Vasa förs
 • Maud Helen, född 1919-11-25 i Göteborg, Vasa förs

TAB 3

Valter Herbert (översiktstab. 2, son av Oskar Dickson, adlad och friherre Dickson, Tab. 1), född 1879-01-02 i Göteborg. Elev vid Göteborgs handelsinstitut 1897. Grosshandlare i nämnda stad. Direktör i Fröviks bruks aktiebolag. Styrelseledamot i rederiaktiebolag Transatlantic och i Sveriges allm. sjöförsäkringsaktiebolag. Död 1909-06-09 i nämnda stad Göteborgs domk. förs. ]]. Gift 1904-01-23 i Köpenhamn med Ellen Emelie Damkier i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1912-02-17 i Göteborg (Göteborgs domk. förs., vb) med majoren Hugo Nikolaus Otto Teodor Ankarcrona, född 1878), född 1882-06-08 i Rudkiöbing, dotter av redaktören Axel Damkier och Odga Gelga Hjelm.

Barn:

 • Oscar Herbert, född 1906-07-17 på Särö i Släps socken Hallands län, liksom systern. Död 1941. Se Tab. 3A.
 • Sonja Olga Marika, född 1909-09-08. Gift 1929-10-12 på Särö med underlöjtnanten friherre Malte Fabian Barnekow, född 1904.

TAB 3A

Oscar Herbert (son av Walter Herbert Tab. 3), friherre vid farbroderns död 1940-04-01, född 1906-07-17 Särö Hallands län. Direktör. Död 1941-12-11 i Stockholm. Gift 1929-11-09 i Köpenhamn med Inge Luplau Möller från Danmark i hennes 1:a gifte fr vilken han blev skild 1939, född 1897-11-22), född 1905-08-22, dotter av arkitekten Thorkel Möller och Luplau.

Barn:

 • Madeleine Elise Jean Marika, född 1931-12-28 i Göteborg.
 • Oscar James Walter, född 1936-01-30 i Göteborg

Källor

Enligt nyare forskningar, verkställda av R. Hargreaves-Mawdsley i Bristol, voro ättens tidigare släktled följande.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: