:

Cronhielm nr 94

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Cronhielm nr 94 †

Adlad 1675-09-08 (ej introd.). Friherrl. 1691-11-16, introd. 1693. I friherrlig värdighet utgången 1843-10-16.

Ätten har utgrenat sig i grevliga ätterna Cronhielm af Flosta, och Cronhielm af Hakunge.

Cronhielm%20F9400.jpg


TAB 1

Christoffer Krumbiegel (Crumbügel). Notarius publicus i Dippoldiswalde i Sachsen. Landsdomare i nämnda land. Död före 1640. Gift med Regina Cammerath i hennes 1:a gifte (gift 2:o med k. köksmästaren i Stockholm Ewald Wolff), död änka 1667-04-12 i Stockholm [1].

son:

 • Polykarpus Crumbügel, adlad och friherre Cronhielm, friherre till Flosta i Altuna socken, Västmanlands län och Hakunge i Össebygarns socken, Stockholms län, herre till Hvilsta i Klosters socken, Södermanlands län samt Segloraberg i Seglora socken och Hyltenäs i Örby socken (båda i Älvsborgs län). Född 1629 i Dippoldiswalde. Kammartjänare hos drottning Christina 1648. Skrivare i klädkammaren 1649. Husgerådsmästare 1650-10-18. Kommissarie och chartæ-sigillatæ-inspektor 1661. Extra ordinarie assessor i kammarrevisionen 1666-12-20. Assessor därst. 1673-04-29. Adlad 1675-09-08 (ej introd.). Ledamot av kommissionen rörande indelningsverket i Uppland och Västergötland 1679-11-21. Kammarråd 1688-08-18. Landshövding i Skaraborgs län 1690-04-14. Friherre 1691-11-16 (introd. 1693 under nr 94). Landshövding i Västerås län samt över silver- och järnbergslagen 1693-06-11. Ståthållare på Västerås slott och deltog såsom sådan i bergskollegii sessioner. Död 1698-04-14 på Västerås slott och begraven i Jakobs kyrka, Stockholm, där hans vapen uppsattes [Ab]. Gift med Hebbla Standorph, dotter av Salomon Standorph från Danzig och Brita Andersdotter, en brorsdotter till Erik Göransson Tegel.

Barn:

 • Polykarpus, död ung.
 • Hebbla Regina, död 1703-03-06. Gift 1682-03-21 med kammarrevisionsrådet Johan Krook, adlad Ehrenkrook, död 1720.
 • Brita, född 1661-09-06 i Stockholm, död där 1697-06-29 och begraven s. å. i familjegraven i Jakobs kyrka. Gift 1692-08-07 på Marieholm i Leksbergs socken, Skaraborgs län med riksrådet och presidenten Johan Paulin, adlad, friherre och greve Lillienstedt, i hans 1:a gifte, född 1655, död 1732.
 • Christoffer. Student i Uppsala2 1677-09-26. Kammarherre hos prins Carl (sedermera konung Carl XII). Stallmästare. Död ogift 1691-03-07 och begraven s. å. 22/11 i Jakobs Kyrka, Stockholm.
 • Gustaf, greve Cronhielm af Flosta, född 1664, död 1737. Se grevl. ätten Cronhielm af Flosta, Tab. 1.
 • Jakob, född 1665. Assessor. Död 1712. Se Tab. 2.
 • Salomon, greve Cronhielm af Hakunge, född 1666. Död 1724. Se grevl. ätten Cronhielm af Hakunge, Tab. 1.
 • Johan. Kammarpage hos konung Carl XI 1689-01-01. Fänrik vid Mellins regemente 1690-04-01. Ingick i franska armén och var med vid Namurs belägring och slaget vid Stenkirchen 1691. Kapten vid Västmanlands regemente 1692-12-02. Major därst. 1702-12-16. Överstelöjtnant vid skånska ståndsdragonregementet 1705-02-11. Stupade ogift 1706-02-03 i slaget vid Fraustadt.
 • Catharina, döpt 1674-05-07 i Stockholm, död 1731-11-02 och begraven s. å. 11/11 i Östra Eneby kyrka, Östergötlands län. Gift 1692-09-01 på Marieholm med majoren Gabriel Piädeståhl, adlad Gyllenståhl, i hans 2:a gifte, död 1705.
 • Barbara Dorotea (sannolikt den dotter, som döpt 1679-01-17 i Hovförsaml. i Stockholm), död 1706-05-10 i Jönköping. Gift 1704-038 med landshövdingen Erland Broman, i hans 1:a gifte, död 1744.

TAB 2

Jakob (son av Polykarpus Crumbügel, adlad och friherre Cronhielm, Tab. 1), döpt 1665-10-10 i Stockholm. Student i Uppsala2 1677-09-26. Aktuarie i kammarrevisionen 1688. Kommissarie därst. s. å. Assessor 1690-04-14. Död 1712-01-03 i Göteborg. Gift 1693-06-06 med Sigrid Christina Klingstedt, född 1672, död 1722-07-19 mycket hastigt på Lundby och begraven s. å. 26/7, dotter av landshövdingen Jonas Klingius, sedermera Kling, adlad Klingstedt, och hans 1:a fru Susanna Ulfvenklou.

Barn:

 • Hebbla Susanna, född 1694-05-04, död 1758-07-20 Ringstad. Gift 1715-03-03 i Stockholm med majoren Isak Gyllenhammar, född 1689, död 1757. De hava förärat altartavlan till Östra Eneby kyrka, Östergötlands län.
 • Eva Christina, döpt 1695-06-06 i Stockholm, död 1770-12-20. Gift 1:o 1720-12-04 med arkiatern Johan Linder, adlad Lindestolpe, i hans 2:a gifte, född 1678, död 1724. Gift 2:o 1725 med sin kusin, översten, greve Axel Cronhielm af Hakunge, född 1699, död 1739.
 • Sigrid Jakobina, döpt 1696-05-04 i Stockholm, död 1753-09-04 och begraven i Hölö kyrka, Södermanlands län. Gift 1:o med överstelöjtnanten Tomas Clerck, född 1680, död 1745. Gift 2:o med överstelöjtnanten Johan Grüner, adlad Grüner, i hans 3:e gifte, född 1688, död 1768.
 • Jakob, född 1697. Löjtnant. Död 1786. Se Tab. 3.
 • Carl, född 1698. Kapten. Död 1770. Se Tab. 7.
 • Gustaf, född 1700-02-22 i Stockholm. Page hos änkedrottningen Hedvig Eleonora 1712. Volontär vid livgardet 1715-01-20. Volontär vid amiralitetet s. å. Arklimästare därst. 1716-02-09. Underlöjtnant 1717-07-03. Artillerilöjtnant vid volontärregementet. Skeppskapten 1722-06-30. Löjtnant i holländsk tjänst 1725-04-06. Kaptenlöjtnant därst. 1731-02-27. Kommendörkapten vid svenska amiralitetet 1735-07-28. RSO 1748-11-07. Kommendör vid amiralitetet 1749-08-09. Schoutbynacht 1757-02-17. Död barnlös s. å. 12/9 i Karlskrona. Gift 1737-02-02 med Magdalena Juliana Canterhielm, född 1711-05-13, död 1765-07-05 i Karlskrona, dotter av amiralitetssekreteraren Nils Canterhielm, och Margareta Charlotta Billingsköld.
 • Johanna Regina, född 1701, död ogift 1790-01-31 i Stockholm.
 • Salomon, född 1705. Överste. Se Tab. 8.

TAB 3

Jakob (son av Jakob, Tab. 2), till Sund, Söderhova och Rävsjö, alla i Värmdö socken, Stockholms län. Född 1697-05-03. Page vid k. hovet 1713. Volontär vid livgardet 1717-06-12. Sergeant därst. 1718-02-06. Fänrik s. å. 6/10. Löjtnant 1732-06-21. Avsked för sjuklighet 1741-07-30. RSO 1770-05-05. Död 1786-01-16 på sin sätesgård Sund. Gift 1735-02-04 med friherrinnan Beata Antoinetta Mörner af Morlanda, född 1718-11-07 (1717-11-19), död 1767-07-21 och nedsatt i Jakobs kyrka s kor i Stockholm 1769-03-14, dotter av överstelöjtnanten friherre Carl Fredrik Mörner af Morlanda, och Maria Sofia Sparfvenfelt.

Barn:

 • Jakob Fredrik, född 1735-11-23 i Stockholm och begraven där 1736-01-16.
 • Sigrid Maria, född 1737-01-17, död ogift 1820-12-18 på Sund.
 • Beata Sofia, född 1738-08-17, död 1803-09-29 Siggestad Gift 1775-09 med överstelöjtnanten Carl Ludvig Christoffer von Scheven, i hans 2:a gifte, född 1737, död 1809.
 • Carl Gustaf, född 1739. Ryttmästare. Död 1822. Se Tab. 4.
 • Eva Christina, född 1741-06-25, död 1818-01-05 i Linköping. Gift 1762-03-23 med sin dubbelsyssling, löjtnanten Carl Du Rietz. född 1723, död 1801.
 • Charlotta Fredrika, född 1743-03-08 i Stockholm, begraven s. å. 21/6 i Kungsholms förs., Stockholm.
 • Jakob, född 1745-04-14. Löjtnant vid husarregementet. Död ogift på Sund och begraven 1768-09-24 i Värmdö kyrka .

TAB 4

Carl Gustaf (son av Jakob, Tab. 3), född 1739-09-21 i Stockholm. Volontär vid fortifikationen 1755-09-15. Kadett vid artilleriet 1756-05-06. Fanjunkare vid Gula husarerna 1758-12-02. Kornett därst. 1760-12-12. Kornett vid adelsfanan 1767-04-30. Löjtnant i armén 1775. Löjtnant vid adelsfanan 1778-05-08. Ryttmästares avsked 1781-07-16. DöD 1822-05-29 i Norrköping. Gift 1777-08-05 i Östra Ryds kyrka, Östergötlands län med Beata Maria Gyllencreutz, född 1757-10-04 på Bossgård i Drothems socken, Östergötlands län, död 1832-09-15 i Norrköping, dotter av kaptenen Carl Gustaf Gyllencreutz, och Beata Magdalena Leijonancker.

Barn:

 • Beata Jakobina Maria, född 1778-04-25, död 1779-03-09 Viby .
 • Jakob Gustaf, född 1779. Kornett. Död 1808. Se Tab. 5.
 • Sigrid Lovisa, född 1780-10-28 o på Viby. Stiftsjungfru. Död 1814-08-26 på Bona bruk i Västra Ny socken, Östergötlands län och begraven i Grillska familjegraven i Godegårds kyrka Östergötlands län. Gift 1813-12-16 i Krokeks kyrka Östergötlands län med bruksägaren Gustaf Grill i hans 1:a gifte (gift 2:o 1836-04-11 Medevi
 • Beata Sofia Ulrika, född 1782-06-25 på Viby. Stiftsjungfru. Död ogift 1831-03-16 i Linköping.
 • Magdalena Charlotta, född 1786-08-22. Stiftsjungfru. Född 1793-01-05 på Viby.
 • Antoinetta Elisabet, född 1788-05-10 på Viby. Stiftsjungfru. Död 1866-07-22 i Stockholm. Gift 1:o 1811-05-12 i Krokeks kyrka med kaptenen Johan Henrik von Schneidau, från vilken hon blev skild 1823-08-27, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1826-02-12 med Anna Maria Friedman i hennes 2:a gifte [gift 1:o med pappersfabrikören Nils Hultström i Mönsterås]), född 1775-07-07, död 1837-05-04. Gift 2:o 1823 i Stockholm med löjtnanten vid 1. livgrenadjärregementet Anders Sebastian Agrén, död 1850-02-20.
 • Polykarpus, född 1790. Kapten. Död 1843. Se Tab. 6.
 • Eva Magdalena, född 1793-07-22. Stiftsjungfru. Död 1796-04-03 på Viby.
 • Hebbla Regina, född 1794-12-21 på Viby. Stiftsjungfru. Död 1874-09-25 på Bona. Gift 1811-11-26 på Stora Vik i Krokeks socken med sin systers svåger bruksägaren Christian Ulrik Grill, född 1777-04-13 på Godegård3, död 1831-03-10 i Linköping och begraven i Grillska familjegraven i Godegårds kyrka.3

TAB 5

Jakob Gustaf (son av Carl Gustaf, Tab. 4). Född 1779-04-09 i Söderköping. Kornett vid finska livdragonregementet4 1781-12-12. Fänrik vid Åbo läns lätta infanteribataljon4 1795-10-07. Livdrabant 1802-10-06. Avsked med tillstånd att såsom kornett kvarstå i armén 1803-07-05. Död 1808-05-19 i Norrköping. Gift 1804-05-21 i Norrköping med Anna Rebecka Eklund i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1813 med komministern i Väderstads församl., Östergötlands län, Samuel Niklas Moselius i hans 1:a gifte [gift 2:o 1816 med Christina Lovisa Blohm, född 1788, död 1855, dotter av lantbrukaren Carl Adolf Blohm och Hedvig Lovisa Rundén], född 1783-02-10 i Askeby socken, Östergötlands län, död 1857-03-31)5, född 1783, död 1814.5

Barn:

 • Anna Beata Sofia Vilhelmina Jakobina, född 1806-04-20 i Norrköping. Stiftsjungfru 1818-06-12. Död ogift 1875-12-03 i Stockholm.
 • En son, död 1808-05-21.

TAB 6

Polykarpus (son av Carl Gustaf, Tab. 4). Född 1790-10-13 på Viby. Gjorde under riksdagen och kröningen i Norrköping 1800 pagetjänst. Kadett vid Karlberg 1803-09-29. Utexamen6 1808-05-03. Underlöjtnant vid artilleriet s. å. 10/5. Löjtnant vid örlogsflottan 1814-06-14. Kapten därst. 1821-11-05. Avsked 1830-05-13. Död 1843-10-16 på Ulriksdals slott och utgick med honom på svärdssidan friherrl. ätten Cronhielm. Gift 1813-03-18 Gotthardsberg med friherrinnan Elisabet Christina Marcks von Würtemberg, född 1778-02-22 Saltarö, död 1822-09-29, dotter av hovjunkaren och auditören, friherre Carl Eugenius Marcks von Würtemberg, och Anna Christina Sandman.

Barn:

 • Carl Polykarpus Vilhelm, född 1813-11-04 på Kulla Östergötlands län, död där s. å. 7/11.

TAB 7

Carl (son av Jakob, Tab. 2), till Adlerskog i Västra Eneby socken, Östergötlands län. Född 1698. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1714-12-08. Sergeant därst.8 1714-12-26. Fänrik 1716-06-13. Sekundlöjtnant 1718-05-13. Premiärlöjtnant 1719-09-30. Konfirm.fullm.81720-02-22. Avsked 1724-04-29. Kaptens karaktär 1734. Död 1770-01-18. Han skänkte 1745 predikstolen till Västra Eneby kyrka. Gift 1:o 1722-12-13 Sonstorp s socken, Östergötlands län med Charlotta Palmstierna, född 1699-06-27, död 1745-11, dotter av lagmannen Magnus Magnusson Schiller, adlad Palmstierna. och Brita Magdalena von Preutz. Gift 2:o 1746-08-23 Malma med Margareta Elisabet Stålhammar, född 1731-08-24, död 1795-03-29 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Per Stålhammar, och Elsa Bock af Näs.

Barn:

 • 2. Sigrid Carolina, född 1767-03-14 på Adlerskog.

TAB 8

Salomon (son av Jakob, Tab. 2), född 1705. Stack ihjäl en bonde på Svärdsbro gästgivaregård i Södermanland. Gick sedan 1725 i fransk tjänst och antog katolska läran. Var 1753 kapten vid tyska grenadjärregementet Bentheim i Frankrike. Sist överste i fransk tjänst och RFrOS:tLouis. Levde ännu 1773 i Strassburg. Gift med 'fältskären Boijes i Metz dotter'.

Barn:

 • Ludvig, född 1744-09 i Frankrike. Uppfostrad i katolska läran. Var 1753 fänrik vid Benthelmska regementet i nämnda land.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: