:

Zülich nr 122

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Zülich nr 122 †

Adlad 1705-12-07, introd. 1707. Friherrlig 1711-09-03, introd. 1719. Utdöd 1823-10-28.

TAB 1

Gustaf Zülich, adlad och friherre Zülich (son av Anton Zülich, se adliga ätten Zülich nr 1407), född 1666-04-18 på Bersemünde i Dahlens socken, i Livland. Officer i polsk tjänst 1687. Major vid ett litauiskt dragonregemente därst. Överstelöjtnant i sachsisk tjänst 1698. Avsked 1700. Generaladjutant vid Vellingks armé s. å. Överstelöjtnant vid Nylands infanteriregemente 1703-07-01. Adlad 1705-12-07 jämte sin broder Carl Fredrik (introd. 1707 under nr 1407). Överste för franska dragonregementet 1707. Överste vid Tavastehus läns infanteriregemente s. å. 11/11. Generalmajor 1711-04-21. Friherre s. å. 3/9 (introd. 1719 under nr 122). Överste för pommerska kavalleriregementet 1713-03-27. Fången 1715-10-23 vid Stralsund. Hemkom 1718-09-00. Generallöjtnant 1719-09-11. Minister vid sachsiska hovet 1728-12-26. Överste för Kalmar regemente 1730-05-11. Överste för drottningens livregemente i Pommern och överkommendant i Stralsund 1732-12-20. Minister vid polska hovet 1733–1734. General av infanteriet 1740-08-05. Död 1743-06-16 i Stralsund och begraven i Büenhorst i svenska Pommern. Han utmärkte sig särskilt i kalabaliken i Bender. Gift 1:o 1698 i Riga med N. N. von Friedrichs, död 1710 i nämnda stad av pesten jämte två sina söner. Gift 2:o 1717-04-09 med Hedvig Sofia von Göben, dotter av kaptenlöjtnanten Peter von Göben och Adelheid Margareta von Bähr samt syssling till herrarna Göben, adlade von Göben.

Barn:

 • 2. Margareta Gertrud, född 1718-01-29. Gift 1740-01-20 med danska etatsrådet Henrik Rudolf von Mewius, till Zarrentin, av en 1665-09-24 adlad, men ej introd. ätt1, född 17092, död2 1764-07-18.
 • 2. Peter Anton, född 1720. Kammarherre. Död 1774. Se Tab. 2.
 • 2. Gustaf Johan, född 1721-01-15, död 1723-04-06.
 • 2. Fredrika Ulrika, född 1723-02-21. Gift 1751-02-10 med överstelöjtnanten i preussisk tjänst Alexander Sigismund von Kracht.
 • 2. Joakim Christoffer, född 1724-03-03 i Pommern. Volontär vid drottningens livregemente 1739-04-29. Korpral därst. 1740-06-30. Förare s. å. 17/12. Underofficer i kursachsisk tjänst 17/12. Fänrik vid drottningens livregemente i Stralsund 1743-12-02. Var från 1744-01-28 åter i sachsisk tjänst. Löjtnant därst. Skjuten ogift 1745-12-15 i bataljen vid Kesselsdorf i Sachsen.
 • 2. Sofia Elisabet, född 1725-04-04, död 1808-10-08 Gross-Cordshagen Gift 1755-10-10 med kaptenen i dansk tjänst Carl Fredrik von Mühlenfels i hans 2:a gifte, född 1712, död 1776.
 • 2. Charlotta, född 1727-04-04, död 1808-04-18. Gift 1752-09-27 med Carl von Beckendorff, till Stewelin.
 • 2. Carl Emanuel, född 1728-05-26, död 1733-03-20.
 • 2. Fredrik, född 1730-08-13, död 1732-02-10.
 • 2. Christiana, född 1731-12-18, död 1732-08-15.
 • 2. August Adam, född 1734. Kapten. Död 1777. Se Tab. 3.
 • 2. Christian Vilhelm, född 1738. Amtshauptman. Död 1823. Se Tab. 4.

TAB 2

Peter Anton (son av Gustaf Zülich, adlad och friherre Zülich, Tab. 1), till Willerswalde i Horsts socken, Pommern. Född 1720-02-17 i Pommern. Volontär vid drottningens livregemente 1737-02-28. Korpral därst. s. å. 22/6. Rustmästare vid Bousquets regemente s. å. 29/12. Förare därst. 1738-03-29. Avsked 1739-07-01. Fänrik vid drottningens livregemente s. å. 8/9. Löjtnants avsked 1743-12-02. Kammarherre. Död 1774-06-20 på Willerswalde. Gift 1748-11-22 med Margareta Lucia von Driberg, dotter av kammarjunkaren Carl Fredrik von Driberg, till Sprentz, och Charlotta Sofia von Wieregg.

Barn:

 • Hedvig Sofia, född 1749-10-11, död ogift 1802-02-17 i Bartmanshagen i Pommern.
 • Charlotta Sofia, född 1751-06-15, död ogift på 1790-talet i Bützow i Pommern.
 • Carl Gustaf, född 1754-08-02, död ogift och utan känd tjänst 1783-11-10.

TAB 3

August Adam (son av Gustaf Zülich, adlad och friherre Zülich, Tab. 1), född 1734-02-02. Kapten i Braunschweigsk tjänst. Död 1777-09-25. Gift 1767-02-20 med sin broders svägerska Charlotta von Grabbe, dotter av en kapten von Grabbe.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1770-05-03. Löjtnant i preussisk tjänst. Död ogift 1802-10-24.
 • Gustaf Georg, född 1772-07-01. Kapten i preussisk tjänst. RPrOPlemér. Skjuten ogift 1807 vid Kolberg, då en skans intogs av fransmännen.

TAB 4

Christian Vilhelm (son av Gustaf Zülich, adlad och friherre Zülich, Tab. 1), född 1738-06-24. Löjtnant i preussisk tjänst 1753. Avsked 1759. Amtshauptman i Wolgast 1762, vilken befattning upphörde 1768. Död utan söner 1823-10-28 i Barth i Pommern och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1760-09-28 med Fredrika von Grabbe, född 1736-02-22, död 1809-04-02 dotter av en kapten von Grabbe.

Barn:

 • Sofia Christina Antoinetta, född 1761-09-28 i Gerdeswalde. Gift 1800-09-20 på Zarrentin med sin kusin, kommendanten i Magdeburg, översten von Beckendorff.

Källor

1SK. 2Lange, Vitæ Pomeranorum (1898).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: