:

Von Scheiding nr 52

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Scheiding nr 52 †

Friherrlig 1653-08-13, introd. 1655. Utdöd 1797-05-14.


TAB 1

Margareta von Scheiding, friherrinna von Scheiding (dotter av Filip von Scheiding, se adliga ätten von Scheiding nr 71, Tab. 2). Kammarjungfru hos drottning Christina. Död 1650 före 16/4 och begraven s. å. 26/5 i Gillberga kyrka, Södermanlands län. Rymde 1640 utrikes och gifte sig 1642 med riksrådet och amiralen Claes Stiernsköld, friherre Stiernsköld, i hans 1:a gifte, född 1617, död 1676.

TAB 2

Johan Christoffer von Scheiding, friherre von Scheiding (son av Filip von Scheiding, se adliga ätten von Scheiding nr 71, Tab. 2), friherre till Kegel i Harrien, Estland. Född 1634. Blev 1653-08-13 jämte sina syskon och för faderns förtjänster upphöjd i friherrligt stånd (introd. 1655 under nr 52). Student i Uppsala 1654-12-001. Häradshövding i Albo härad i Skåne 1664. Vice president i Dorpats hovrätt 1666-08-04. Ståthållare i Reval 1668-05-04 och ånyo 1674-05-26. Avsked därifrån 1675-06-25. Lantråd i Estland 1684. Död 1685-03-17 utan söner och slöt således själv sin friherrliga ättegren. Gift 1664-08-14 i Stockholm med friherrinnan Margareta Oxenstierna af Eka och Lindö, född 1644-05-15 i Ljungby i Skåne, död före 17124, dotter av landshövdingen, friherre Erik Oxenstierna af Eka och Lindö, och hans 1:a fru Margareta Bielke af Åkerö.

Barn:

 • Sigrid Catharina, född 1666-01-01 i Stockholm, död ogift.
 • Hedvig Margareta, född 1667-03-18 på Gråmunkeholmen i Stockholm, levde ogift 1712.4
 • Eva Johanna, död 1726. Gift efter 17124 med kaptenen vid Södermanlands regemente Jonas Wahlberg i hans 1:a gifte, död 1759-06-24.

TAB 3

Anna Magdalena von Scheiding, friherrinna von Scheiding (dotter av Filip von Scheiding, se adliga ätten von Scheiding nr 71, Tab. 2), född 1636. Levde änka 1687. Gift i Livland med manrichtern och ryttmästaren Bernt Johan Yxkull, till Fickel, Assick, Strandhoff och Harck.

TAB 4

Otto von Scheiding, friherre von Scheiding (son av Filip von Scheiding, se adliga ätten von Scheiding nr 71, Tab. 2), friherre till Kegel, herre till Jaggowall, Walling och Lihoha, arvherre till Welkow och Starkowitz. Född 1637. Student i Uppsala 1654-12-001. Blev 1653-08-13 jämte sina syskon och för sin faders förtjänster upphöjd i friherrligt stånd (introd. 1655 under nr 52). Lantråd i Livland. Död 1714. Gift 1665-07-31 i Stade med Elisabet Dorotea Wrangel, friherrinna Wrangel af Lindeberg, född 1644 posthuma, dotter av riksrådet, fältmarskalken och generalguvernören Herman Hansson Wrangel och hans 3:e fru, grevinnan Amalia Magdalena af Nassau.

Barn:

 • Filip Carl, friherre till Kegel. Född 1666. Kapten i utländsk tjänst. Avsked. Kapten vid harriska lantmilisregementet. Avsked 1701-05-08. Överstelöjtnant. Död barnlös 1722-04-11 på Kegel. Gift med friherrinnan Margareta Agneta Wrangel af Lindeberg, född på 1660-talet, dotter av riksrådet Johan Mauritz Wrangel, friherre Wrangel af Lindeberg, och hans 3:e fru, friherrinnan Beata Kagg.
 • Catharina Helena, född 1667, död 1721-01-16 på Gröbitz. Gift 1:o 1685 med Henrik Berlepsch, till Teuchern, född 1662-09-05, död 1697-05-22. Gift 2:o 1699 med danske majoren Johan Andreas Liebesberg.
 • Herman Adolf, född 1668, död 8 veckor gammal.
 • Volmar, född 1670. Överste. Död 1750. Se Tab. 5.
 • Otto, död ogift 1737-02-25 på Kegel.
 • Christian August. Kornett i fransk tjänst i Katalonien. Död ogift.
 • Amalia Charlotta, begraven 1760-04-06 i Goldenbecks socken, Estland. Gift 1:o 1702-07-13 med sin halvkusin och sin svägerskas halvbroder, översten, friherre Mauritz Fredrik Wrangel af Lindeberg. född 1641, död 1715. Gift 2:o 1728-02-25 med generalmajoren, friherre Otto Johan Maydell, i hans 3:e gifte, född 1682.
 • Adolf Herman. Fänrik vid harriska lantmilisregementet 1701-03-28, därefter löjtnant i holländsk tjänst. Död ogift.

TAB 5

Volmar (son av Otto von Scheiding, friherre von Scheiding, Tab. 4), arvherre till Welkow och Starkowitz. Född 1670. Fänrik vid garnisonsregementet i Stade 1687. Löjtnant vid Tiesenhausens svenska infanteriregemente i holländsk tjänst 1688-09-26. Kaptenlöjtnant därst. 1692-08-04. Kapten 1697. Avsked 1698. Kapten vid harriska lantmilisregementet 1701-03-18. Major s. å. Överstelöjtnant vid konung Stanislai av Polen livgarde 1711-12-10. Kommendant på Dalarö skans 1712-01-29. Avsked därifrån 1713-10-30. Överste och kommendant i Pernow 1719-11-10, vilken plats han dock ej för ryssarnas övervälde kom att tillträda. RSO 1748-11-07. RSWO de la Vigilance. Död 1750-06-24 och ligger jämte sin fru begraven i Holms kyrka, Älvsborgs län. Han bevistade i Holland kampanjen för Heylerswerth. Gift 1708-01-19 med grevinnan Dorotea Charlotta von Fersen, född 1685-03-05, död 1756-01-06, dotter av riksrådet och presidenten Reinhold Johan von Fersen, greve von Fersen, och friherrinnan Anna Sofia von Ungern-Sternberg.

Barn:

 • Reinhold Johan, född tvilling 1708, döpt 1709-04-02 i Halmstad2. Kammarjunkare vid Sachsen-weimarska hovet. Död ogift 1785-12-26 i Reval.
 • Otto, född tvilling 1708, döpt 1709-04-02 i Halmstad2. Kammarjunkare vid Sachsen-weimarska hovet. Död ogift.
 • Ulrika Eleonora, född 1710, död ogift 1736.
 • Dorotea Sofia, döpt 1712-01-05 i Stockholm, död barn.
 • Hans, född 1712. Kapten i preussisk tjänst. Död ogift 1750.
 • Eleonora Sofia, född 1714, död barn.
 • Fredrik, född 1715, döpt s. å. 24/9 i Stockholm. Page vid hovet3 1729-05-16. Hovjunkare3 1733-01-09. Bankokommissarie 1756-01-29. Död ogift 1759-10-31 i Stockholm.
 • Volmar, döpt 1718-01-10 i Stockholm. Kadett vid sachsiska grenadjärregementet 1735-06-00. Fanjunkare därst. 1736. Avsked 1740 och fänrik vid generalmajor Mollendorffs dragonregemente s. å. i juni. Löjtnant 1745-04-00. RSO 1755-01-13. Kapten 1757-07-07. Gick i preussisk tjänst. Major i svenska armén 1759-09-18. Major vid Bohusläns regemente 1763-05-03. Död ogift 1774-10-25 i Vänersborg. 'Han begärde, då kriget utbrast mellan Sverige och Preussen, avsked ur preussiska tjänsten. Blev därför satt i häkte, men flydde och gjorde sedan tjänst vid svenska armén under fälttåget i Pommern. Var under sista året av pommerska kriget adjutant hos generalen en chef, friherre von Lantingshausen.'
 • Filip Herman, född 1719. Överste. Se Tab. 6.
 • Jakob Johan, född 1720. Kapten. Död 1758. Se Tab. 7.
 • Dorotea Charlotta, född 1723, död ogift 1773-06-16 i Göteborg.

TAB 6

Filip Herman (son av Volmar, Tab. 5), född 1719. Major i kursachsisk tjänst. Slutligen överste därst. RSO 1755-01-13. Gift 1761-12-21 med Ertmuthe Lucia von Starschedel, född 1738-08-20, dotter av Fredrik Henrik von Starschedel, herre till Mertzdorff, Borna och Bochera, och Christina von Winckel.

Barn:

 • Ertmuthe Charlotte, född 1764-06-26. Gift i Sachsen.
 • Christina Filipina, född 1765-08-14. Gift i Sachsen.

TAB 7

Jakob Johan (son av Volmar, Tab. 5), till Nordkärr i Holms socken, Älvsborgs län. Född 1720. Volontär vid Västgötadals regemente 1739-08-22. Livdrabant 1740-05-27. Konfirm.fullm. 1741-08-15. Fänrik vid nämnda regemente 1742-04-28. Sekundlöjtnant därst. s. å. 17/5. Kapten 1748-12-05. Död 1758-03-10 på Rügen. Han bevistade fälttågen i Finland och vid Stockholm på 1740- talet samt pommerska kriget. Gift 1755-09-16 Hammar med Anna Beata Roos af Hjelmsäter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kornetten Axel Fromhold Svinhufvud i Västergötland, född 1738, död 1788), född 1734-04-22 på Rosenborg, död 1809-01-06 Västerråda. Dotter av majoren Carl Gustaf Roos af Hjelmsäter, och Marta Magdalena von Stefken.

Barn:

 • Jakob Volmar Abraham, född 1757-09-21 på Nordkärr. Page vid hovet 1771-03-21. Fänrik vid livgardet 1774-03-23. Löjtnant därst. 1777-12-10. Avsked 1783-04-14. Död ogift 1797-05-14 i Vänersborg och slöt ätten på svärdssidan, varför vapnet vid jordfästningen krossades av lagmannen Joh. Fredr. Flach.
 • Charlotta Magdalena, född 1758, död 1835-01-27 Sunnanå Gift 1:o 1779-05-08 Berg Gift 2:o 1795-06-30 på Qvantensburg med kaptenen, friherre Axel Ribbing af Koberg, född 1762, död 1819.

TAB 8

Catharina Elisabet von Scheiding, friherrinna von Scheiding (dotter av Filip von Scheiding, se adliga ätten von Scheiding nr 71, Tab. 2), född 1638. Gift i Livland med översten och lantrådet Bernt Johan Yxkull, till Mecks.

Källor

1Um. 2At (L). 3SAB. 4KA, köpegodsakt 316 II (OA.).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: