:

Raab nr 286

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Raab nr 286

Naturaliserad 1746-10-21, introducerad 1752. Friherrlig 1771-10-15, introducerad 1776.

TAB 1

Adam Johan Raab, naturaliserad och friherre Raab, (son av Carl Raab den yngre, se adliga ätten Raab nr 1586, tab 2), född 1703-06-24 i Reval. Extra ordinarie i krigskollegii militiekontor 1717. Extra kanslist i upphandlingskommissionen 1718. Extra ordinarie kammarskrivare i förutnämnda kollegium 1719. Avsked 1720-05-29. Stadsbokhållare och kassör i Karlshamn 1723-01-29. Stadsbokhållare i Karlskrona 1724-02-17. Rådman i Karlskrona 1728-01-20. Artilleribokhållare vid amiralitetet 1731-09-21. Varvskommissarie vid amiralitetet 1733-02-09. Amiralitetskamrerare i Karlskrona 1740-10-22. Överkommissarie vid amiralitetet 1743-09-28. Naturaliserad svensk adelsman 1746-10-21 (introducerad 1752 på sin farbroders adliga nummer, nr 1586). Extra ordinarie amiralitetskammarråd 1748-03-23. Ordinarie amiralitetskammarråd 1751-05-06. Landshövdings fullm. 1766. Landshövding i Kronobergs län 1769-06-28. Friherre 1771-10-15 (sönerna 1776 introducerade under nr 286). RNO 1772-11-30. Död 1776-02-06 i Växjö och begraven 1776-02-23 i Växjö domkyrka. 'Han var 1731 såsom rådman i Karlshamn riksdagsman för nämnda stad samt ledamot i sekreta utskottet. Nyttjades åren 1732–1735 huvudsakligen vid kommissionen över redogörelseverket vid amiralitetet, varunder han uppsatte de instruktioner för amiralitets kollegium och dess betjäning, vilka 1735 blevo antagna; visade en otrolig arbetsamhet och rådighet samt bestridde ofta sina medbröders ämbeten tillika med sitt eget, varjämte han bidrog till många inrättningars förkovran, därom amiralitetskollegium och sekreta utskottet m. fl. lämnat honom de fördelaktigaste intyg; gjorde sig dessutom förtjänt av det allmänna genom sina utgivna tryckta register med summariskt innehåll över alla k. resolutioner, förordningar, plakater och flera acta publica, som från år 1737 till 1746 äro tryckta; var en utmärkt landshövding, och hans riksdagsberättelse av år 1771 ansågs av riksens ständer med lovord och var ett mönster för andra hövdingars; bevistade bland ridderskapet och adeln flera riksdagar och var därvid ledamot av sekreta utskottet; utarbetade i handskrift ett förnyat hushållslexikon och författade en skrift i andligt ämne, kallad Allt Guds goda etc.; visade slutligen i all sin levnad en praktisk kristendom och genomläste bibeln trenne gånger varje år i femtio års tid.’ Gift 1:o 1730-07-02 med Margareta Christina von Heinen, född 1707, död 1740-05-21, dotter av amiralitetstygmästaren Johan Fredrik von Heinen, och hans 2:a fru, friherrinnan Eva Christina von Otter. Gift 2:o 1741-05-05 i Karlskrona med sin kusins svägerska Catharina Maria Grubbe, född 1706-04-10, dränkte sig i en brunn och begraven 1743-03-24 i Karlskrona, dotter av amiralen och presidenten Gustaf Grubbe, och Anna Christina Lagercrantz. Gift 3:o 1744-06-17 i Nikolai förs, Stockholm med Maria Elisabet Rydingsvärd, född 1723-05-25 Alegård, död Alegård 1782-01-14, dotter av överstelöjtnanten Erik Ryding, adlad Rydingsvärd, och friherrinnan Margareta Christina Thegner.

Barn:

 • 1. Salomon Fredrik, född 1731-05-26. Kaptenlöjtnant vid amiralitetet. Död ogift 1762-07-30 i Stockholm.
 • 1. Carl Adam, född 1732-07-07 Flädingstorp. Lärstyrman vid amiralitetet 1748-08-13. Arklimästare vid amiralitetet 1751-01-08. Konstapel 1752-04-24. Löjtnant 1754-05-04. Kaptenlöjtnant 1758-04-25. Major vid galärflottan 1771-12-18. RSO 1772-05-28. Överstelöjtnant vid amiralitetet 1775-08-07. Avsked 1785-09-17. Död barnlös 1799-03-19 på sin gård Utdala i Oppeby socken, Östergötlands län och begraven 1799-03-31. Gift 1:o 1767-12-27 i Stockholm med Maria Elisabet Wisser i hennes 2:a gifte, född 1730, död 1780-04-30 i Karlskrona och begraven 1780-05-03. Gift 2:o 1781-10-23 på Aspaholm, Östergötlands län med Eva Brita Hvitfeldt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1800-06-13 på Utdala med majoren Åke Göran Holst, i hans 3:e gifte, född 1748, död 1812), född 1760-06-00, död 1834-02-07 Renstad, dotter av hovkvartermästaren och med. doktorn Johan Adolf Hvitfeldt och Brita Carolina Duse.
 • 1. Christina Barbara, född 1733-07-07, död 1755-05-17. Gift 1751-01-13 med amiralitetstygmästaren Carl Gustaf von Schantz, i hans 2:a gifte, född 1683, död 1758.
 • 1. Eva Dorotea, född 1734-09-09, död 1770-07-07 i Stockholm. Gift 1755-09-28 med amiralitetsvarvskommissarien och räntmästaren Nils Lundberg, född 1713, död 1776-01-30 i Stockholm.
 • 1. Johanna Beata, född 1736-06-17 i Karlskrona, död 1804-05-22 Uddarp s län och ligger jämte sin man begraven på Källeryds kyrkogård, Jönköpings län under vackra bautastenar. Gift 1758-12-03 i Karlskrona med överkommissarien Samuel Löfgren, adlad och adopterad Löfvenskjöld, född 1726, död 1804.
 • 1. Axel Engelbrekt, född 1738-03-15 i Karlskrona. Student i Lund (At (P.)) 1749-05-09. Kopist först i amiralitetskammarkontoret, sedan i kollegii kansli 1754 (At (P.)). Student i Uppsala (Hm.) 1756-03-05. Expeditionssekreterare vid flottan. Död ogift 1761-06-06 Eketorp
 • 2. Gustaf Otto, född 1742-01-24 i Karlskrona, död i Karlskrona 1742-04-03 och begraven 1742-04-05.
 • 3. Johan Erik Augustin, född 1745. Kapten. Död 1788. Se Tab. 2
 • 3. Claes Jakob, född 1747. Landshövding. Död 1804. Se Tab. 8
 • 3. Gustaf Otto, född 1751-03-22 i Karlskrona. Kadett vid amiralitetet 1755-09-24. Arklimästare 1766-04-15. Sergeant vid livgardet 1768-12-31. Undergick examen i artilleri och fyrverkeri 1769. Underlöjtnant vid artilleriet på Gotland 1773-04-22. Löjtnant vid artilleriet på Gotland 1782-11-28. Drunknade ogift 1789-12-04 i Göteborg.
 • 3. Adolf Fredrik, född 1753-02-05 i Karlskrona, död 1756-12-16.
 • 3. Christina Barbara, född 1755-09-08 i Karlskrona, död 1765-11-16 på Eketorp.
 • 3. Adam Johan, född 1757-10-02 i Karlskrona, död 1765-10-10 på Eketorp.
 • 3. Carl, född 1759-12-13 i Karlskrona, död 1762-11-20 på Eketorp.
 • 3. Axel Engelbrekt, född tvilling 1762. Major. Död 1811. Se Tab. 23.
 • 3. Adolf Fredrik, född tvilling 1762. Major. Död 1814. Se Tab. 26

TAB 2

Johan Erik Augustin, (son av Adam Johan Raab, naturaliserad och friherre Raab, tab 1), född 1745-11-04 i Karlskrona. Lärstyrman vid amiralitetet 1754-09-05. Kadett vid amiralitetet 1757-01-21. Löjtnant 1766-04-23. Kapten 1777-09-23. Död 1788-11-05 i Karlskrona. Gift 1781-10-07 Ellegården med Lovisa Ulrika Tornqvist i hennes 2:a gifte (gift 1:o med 1766-07-00 med kaptenen vid amiralitetet Axel Cedergren), född 1750, död 1789-05-12 i Västra Esketorp i Förkärla socken, Blekinge län och begraven i Fridlevstads socken, Blekinge län, dotter av översten vid amiralitetet C. G. Tornqvist.

Barn:

 • Johan Jakob, född 1782. Kapten. Död 1837. Se Tab. 3
 • Gustaf Adolf, född 1785-04-10. Kadett vid Karlberg 1798-09-24. Avgången 1801-10-13. Löjtnant i engelsk tjänst. Död i England.
 • Fredrika Elisabet, född 1787-08-12 på Sjöarp. Stiftsjungfru. Död 1834-09-04. Gift 1710-01-03 på Lindevad med bryggaren i Stockholm, löjtnanten vid borgerskapets kavalleriregemente Lorentz Hartman, född 1773 (Öä), död 1820 i Stockholm.

TAB 3

Johan Jakob, (son av Johan Erik Augustin, tab 2), född 1782-10-26 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1796-08-11. Utexaminerad 1798-05-09. Fänrik vid amiralitetet 1798-08-27. Kaptens avsked 1807. Död 1837-08-01 i Hälsingborg. Gift 1806-05-03 Hovdala s socken, Kristianstads län med Catharina Ulrika Ehrenborg, född 1779-06-12 på Hovdala, död 1863-05-12 Göingeholm s län, dotter av kammarherren Christian Didrik Ehrenborg, och Anna Beata Elisabet Silfversparre. Änkefriherrinnan Raab, född Ehrenborg, ägde Göingeholm.

Barn:

 • August Teodor, född 1807. Major. Död 1888. Se Tab. 4.
 • Axel Carl Jakob, född 1808-09-08 Ynglingarum s län. Student i Lund 1821-10-03. Disputerade pro exercitio 1824. Filosofie kandidat examen 1829. Disputerade pro gradu 1829. Promoverad filosofie doktor 1829-06-23. Prästvigd 1840-06-08 (1840-06-28). Pastoralexamen 1841-06-08. Tjänstfri 1867. Filosofie jubeldoktor 1880-05-31. Död ogift 1883-07-09 i Lund. Arrenderade Ynglingarum.
 • Carl Gustaf, född 1809. Kapten. Död 1858. Se Tab. 7
 • Beata Lovisa Amalia, född 1810-10-22 på Ynglingarum, död på Ynglingarum 1813-08-03.
 • Eva Fredrika, född 1812-05-12 på Göingeholm. Stiftsjungfru. Död 1897-10-10 i Malmö. Gift 1830-08-27 på Göingeholm med majoren Otto Salomon Berg von Linde, nr 1917, född 1788, död 1860.
 • Lovisa Amalia, född 1814-04-27 på Göingeholm. Stiftsjungfru. Död 1881-08-23 i Lund. Gift 1835-07-21 på Göingeholm med majoren, friherre Malte August Barnekow, född 1807, död 1870.
 • Hedvig Augusta Matilda, född 1815-12-05 på Göingeholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1841-03-16 på Göingeholm.
 • Ebba Julia Eufrosyne, född 1818-02-22 på Göingeholm. Stiftsjungfru. Död 1821 på Göingeholm.

TAB 4

August Teodor, (son av Johan Jakob, tab 3), född 1807-02-16 Ynglingarum s län. Fanjunkare vid norra skånska infanteriregementet 1821-06-25. Fänrik vid norra skånska infanteriregementet 1822-01-22. Löjtnant 1833-09-28. Löjtnant vid Smålands grenadjärbataljon 1837-03-10. Kapten vid Smålands grenadjärbataljon 1847-02-19. RSO 1851-11-10. Avsked med majors n. h. o. v. 1853-03-17. Död 1888-04-29 i Växjö och i Växjö begraven. Ägde gård i Växjö samt Karlsnäs 1832–1862 och Nydala kloster 1858–1862, båda i Nydala socken, Jönköpings län. Gift 1832-02-16 på Nydala kloster med sin syssling Ulrika Gustava Juliana Silfversparre, född 1809-05-06 på Nydala, död på Nydala 1843-06-23 och begraven å Nydala kyrkogård, dotter av ryttmästaren Carl Silversparre, nr 99, och Carolina Gustava Stedt.

Barn:

 • Carl Jakob August, född 1832. Godsägare. Död 1901. Se Tab. 5

TAB 5

Carl Jakob August (Carl-August), (son av August Teodor, tab 4), född 1832-12-04 i Jönköping. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1853. Avgången från Ultuna lantbruksinstitut 1855. Död 1901-03-09 i Växjö. Ägde från 1863 Fylleskog, Ryssby socken, Kronobergs län. Hermansmåla och Donhalla, alla i Ryssby socken, Kronobergs län samt sedan 1867 Hjälmsänga, Rydaholms socken, Jönköpings län. Åsen, Rydaholms socken, Jönköpings län. Karlsgärde och Holmboda i Rydaholms socken, Jönköpings län. Gift 1860-12-28 Starhult med Emma Christina Samuelsson, född 1840-07-07 på Starhult ]], död 1919-05-08 i Växjö ]], dotter av gästgivaren Samuel Samuelsson och Catharina Gabrielsdotter.

Barn:

 • Carl Teodor, född 1861. Godsägare. Död 1935. Se Tab. 6.
 • Ulrika Carolina Anna Margareta, född 1863-11-29 på Fylleskog, död 1935-08-30 i Lidköping. Stiftsjungfru. Gift på Fylleskog 1893-08-11 med kamreraren vid aktiebolag Lidköpings porslinsfabrik Leopold Teodor Moritz Ahlmann, född 1855-06-28 i Sonderburg på Als, död 1932-08-11 i Lidköping.
 • Carin Emma Augusta Matilda, född 1866-06-30 på Fylleskog (Ryssby förs, Kronobergs län). Stiftsjungfru. Gift 1890-09-10 på Fylleskog med majoren Erland Salomon Valter Hederstierna, född 1858, död 1929.
 • Eva Ebba Fredrika Christina, född 1871-02-02 på Fylleskog. Stiftsjungfru. Gift 1899-01-06 på Fylleskog med godsförvaltaren Hugo Conrad Carlheim-Gyllensköld, född 1870.
 • Eva Elsa Elisabet, född 1878-05-15 på Fylleskog (Ryssby förs, Kronobergs län). Stiftsjungfru. Gift 1900-09-11 i Aringsås kyrka, Kronobergs län med godsägaren, sjökaptenen Gustaf Verner Conrad Beurling, från vilken hon 1908 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1909-06-14 med Anna Maria Ulrika Fredholm i hennes 2:a gifte, född 1873-07-16, dotter av jägmästaren Carl Herman Fredholm och Emma Ulrika Christina Hammarström), född 1872-09-18.

TAB 6

Carl Teodor, (son av Carl Jakob August, tab 5), född 1861-11-02 Boatorp. Ägde Fylleskog, Hjälmsänga, Karlsgärde och Holmboda 1898–1907 samt Säm i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län 1907–1910. Äger hus i Göteborg från 1910 och villa Piksborg i Annerstads socken, Kronobergs län. Död 1935-10-15 i Sigtuna (db nr 15). Gift 1921-06-26 Piksborg s förs, Kronobergs län med Karin Sofia Emelie Malinka Kjellberg, född 1889-08-11 i Stockholm, död 1931-03-26 i Eksjö ]] och begraven i Eldsberga förs, Hallands län, dotter av revisorn i Statskontoret, filosofie doktor Johan Wilhelm Kjellberg och Sigrid Maria Ahlstrand.

Barn:

 • Carl- Johan, född 1922-05-07 på Sjölunden i Annerstads förs, Kronobergs län.
 • Hans Drake, född 1924-02-04 Piksborg s förs, Kronobergs län.

TAB 7

Carl Gustaf, (son av Johan Jakob, tab 3), född 1809-10-03 Ynglingarum s län. Fanjunkare vid norra skånska infanteriregementet 1825-08-24. Fänrik vid norra skånska infanteriregementet 1826-01-10. Underlöjtnant vid livbeväringsregementet 1835-05-16. Löjtnant vid livbeväringsregementet 1835-11-21. Kapten 1843-10-25. RSO 1858-04-28. Död 1858-07-15 Bo. Gift 1848-05-16 Hustegaholm ) 1791-08-07, död 1844-07-11 i Stockholm), född 1822-10-19 i Stockholm, död 1905-03-19 på godset Czarna i Volhynien. Änkefriherrinnan Raab, född Modin, ägde hus i Stockholm.

Barn:

 • Ulrika Sofia Clementina Matilda, född 1850-07-16, död 1918-10-14 i Södertälje (Lidingö förs, db). Gift 1874-11-25 i Stockholm med polske godsägaren Sigismund von Rudnicki, född 1831, död 1901-01-00 i Litauen.
 • Ebba Amalia Charlotta Eufrosyne, född 1852-11-11, död ogift 1921-08-26 i Södertälje och begraven i Lidingö socken.
 • Stanislas Catharina Carolina Gustava, född tvilling 1854-09-01, död 1854-10-02.
 • Hedda Augusta Fredrika Christina, född tvilling 1854-09-01, död 1854-09-30.
 • Hedda Stanislas Catharina Gustava, född 1855-11-03, död 1856-04-03.

TAB 8

Claes Jakob, (son av Adam Johan Raab, naturaliserad och friherre Raab, tab 1), född 1747-08-05 i Karlskrona. Lärstyrman vid amiralitetet 1763-02-23. Medelstyrman vid amiralitetet 1764-12-12. Löjtnant 1767-11-18. Kapten 1773. Sjöartillerilöjtnant 1774-01-28. Major vid sjöartilleriet 1776-06-10. Överstelöjtnant vid amiralitetet 1782. Överste vid amiralitetet 1788-07-21. RSO 1788-07-21. Landshövding i Blekinge 1789-04-28. Avsked 1800-08-02. Död 1804-06-02 Ryssbylund. Han kommenderade i slaget vid Hogland 1788-07-17 örlogsskeppet Enigheten. Gift 1:o 1784-05-16 i Mönsterås kyrka, i Småland med Ebba Gustava Lilliehorn, född 1762-07-24 Kråkerum Gift 2:o 1796-09-13 med Anna Beata Ehrenborg, född 1772-01-14, död 1825-08-22 på Ryssbylund, dotter av kammarherren Christian Didrik Ehrenborg, och Anna Beata Elisabet Silfversparre.

Barn:

 • 1. Christina Maria Petronella, född 1785-07-30 i Karlskrona, död 1809-11-18 Guttorp Gift 1802-12-29 Marielund med ryttmästaren, friherre Melker Falkenberg af Trystorp, född 1776, död 1865.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1786. Kammarherre. Död 1841. Se Tab. 9
 • 1. Per Adam Claes, född 1793. Löjtnant. Död 1821. Se Tab. 20
 • 2. Adam Christian, född 1801. Kammarherre. Död 1872. Se Tab. 22.

TAB 9

Gustaf Adolf, (son av Claes Jakob, tab 8), född 1786-10-06 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1800-09-29. Utexaminerad 1804-09-22. Kornett vid Smålands lätta dragonregemente 1804-10-06. Kornett vid skånska husarregementet 1805-02-00. Löjtnant vid skånska husarregementet 1811-05-14. Ryttmästares avsked 1812-01-07. Kammarherre 1838-01-26. Död 1841-03-03 i Kalmar. Gift 1814-03-06 Em med Sofia Fredrika Ulrika Ulfsparre af Broxvik, född 1781-10-30 på Em, död 1864-04-26 Helgerum, dotter av ryttmästaren Gustaf Ulfsparre af Broxvik, och friherrinnan Helena Birgitta Löwen.

Barn:

 • Claes Gustaf Fredrik, född 1814. Underlöjtnant. Död 1889. Se Tab. 10.
 • Carl Adam Jakob, född 1815. Kammarherre. Död 1902. Se Tab. 17.
 • Johan Otto, född 1816-12-18 Kråkerum. Fanjunkare vid Kronobergs regemente 1828-06-17. Kadett vid Karlberg 1830-10-05. Avgången 1834-03-31. Underlöjtnant i Gotlands nationalbeväring 1839-07-12. Underlöjtnant på stat i Gotlands nationalbeväring 1841-01-25 och vid dalregementet 1842-05-28. Avsked från regementet 1842-11-14 och ur armén 1844-04-17. Död 1861-11-25 Forsby. Gift 1844-05-03 Altuna med sin farbrors frus både kusins dotter och systerdotter Lovisa Sofia Charlotta Wallenstierna, född 1816-08-29 på Altuna, död 1898-03-29 på Forsby, dotter av kaptenen Elis Axel Gabriel Wallenstierna, och Sofia Albertina Wallenstierna. Änkefriherrinnan Raab, född Wallenstierna, ägde del i Altuna 1868–1882 och innehade Forsby till sin död.
 • Axel Oskar, född 1818. Underlöjtnant. Död 1853. Se Tab. 19

TAB 10

Claes Gustaf Fredrik, (son av Gustaf Adolf, tab 9), född 1814-11-08 Guttorp. Fanjunkare vid Smålands husarregemente 1831-02-15. Kornett vid Smålands husarregemente 1832-05-12. Avsked från regementet 1841-08-20 med tillstånd att kvarstå som underlöjtnant i regementet. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå som underlöjtnant i armén 1846-06-19. Död 1889-12-06 Åkerholm. Ägde Sörstad i Vikingstads socken, Östergötlands län 1842–1868 och Nyble i Nyble socken. Gift 1841-09-17 med Sofia Carolina Toresia Forssbeck, född 1818, död 1868-05-18 i Stockholm, dotter av godsägaren Johan Peter Forssbeck och Sofia Gustava Lodin.

Barn:

 • Sofia Carolina, född 1842 26-12-26, död 1918-01-13 i Stockholm. Gift 1866-09-28 på Sörstad med agenten Axel Jakob Elliot, född 1836-02-03, död 1920-01-04 i Stockholm.
 • Gustaf Adolf, född 1844. Kapten. Död 1914. Se Tab. 11
 • Gustaf Fredrik, född 1845. Kapten. Död 1904. Se Tab. 13
 • Gustaf Emil, född 1847. Kapten. Död 1888. Se Tab. 14
 • Carl Gustaf Johan, född 1849-02-12 på Sörstad. Ordinarie elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1870-11-01. Utexaminerad 1872-10-22. Inspektor Helgerum 1867–1870. Förvaltare Sörstad s socken, Östergötlands län från 1885. Arrendator av samma egendom 1886–1888. Död ogift 1920-06-04 i Stockholm, Sabbatsbergs sjukhus.
 • Axel Gustaf, född 1852-05-13, död 1852-08-31.
 • Maria Teresia, född 1853-12-05 på Sörstad, Gift 1877-10-17 i Stockholm med direktören Carl Gustaf Mattias Nisbeth, född 1849, död 1919.
 • Gustaf August, född 1856. Massör. Död 1929. Se Tab. 15
 • Otto Gustaf, född 1861. Lantbrukare. Död 1924. Se Tab. 16

TAB 11

Gustaf Adolf, (son av Claes Gustaf Fredrik, tab 10), född 1844-05-17 i Ryssby socken, Kalmar län. Furir 1864-02-19. Officersexamen 1867. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1867-04-05. Löjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1874-04-01. Kapten 1886-08-18. RSO 1892-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1895-02-15. RVO 1906-12-01. RDDO 1908-09-18. Avsked 1909-01-29. Död 1914-03-16 i Köpenhamn. Ägde genom sitt gifte Brusemåla och Bökemåla i Långemåla socken, Kalmar län. Gift 1872-03-10 i Stockholm med Hilma Augusta Engström, född 1854-03-04, död 1906-01-27 på Brusemåla, naturlig dotter av fältläkaren, med. doktorn Nils Engström.

Barn:

 • Carl Gustaf Nils, född 1873. Agronom. Död 1921. Se Tab. 12
 • Bengt Gustaf Harald, född 1877-02-07 på Brusemåla. Mogenhetsexamen 1895-06-13. Volontär vid Kalmar regemente 1895-06-22. Distinktionskorpral 1896-07-31. Sergeant 1896-08-20. Elev vid krigsskolan 1896-09-24. Fanjunkare 1897-08-12. Officersexamen 1897-11-29. Underlöjtnant vid nämnda krigsskolan 1897-12-10. Löjtnant vid krigsskolan 1901-01-19. Genomgick krigshögskolan 1904–1906. Kapten 1909-10-22. RRS:tStO3kl 1909. RSO 1918-06-06. Major i armén 1920-03-30 och vid dalregementet 1920-04-30. Överstelöjtnant i armén 1926-01-22. Tillförordnad överstelöjtnant vid regementet 1926-09-04. Överstelöjtnant vid Södermanlands regemente 1927-05-27. På övergångsstat vid Södermanlands regemente samma dag och vid dalregementet 1928-02-03. Afsked 1932-02-05. RVO 1938-10-07. Gift 1923-12-26 i Rättviks förs, Kopparbergs län med Anna Viktoria Hedhagen, född 1899-12-29 i Högsby förs.

TAB 12

Carl Gustaf Nils, (son av Gustaf Adolf, tab 11), född 1873-05-02 Brusemåla. Agronom . Död 1921-07-27 i Stockholm, Maria sjukhus. Gift 1907-12-30 i Stockholm med Beda Götilda Maria Dorotea Malmberg, född 1879-09-05 i Norra Sandsjö socken, Jönköpings län, död 1936-11-20 i Stockholm (Kungsholms förs, Stockholm, db nr 277), dotter av fanjunkaren Johan Gustaf Wilhelm Malmberg och Carolina Teresia Herrbert.

Barn:

 • Georg Gustaf Harry, (Se Riddarhusdirektionens protokoll 1935-12-23 § 21), född 1905-01-03 i Stockholm. Realskolexamen 1922-05-30. Tjänsteman hos Vacuum Oil Co. Aktiebolag 1922–1929. I enskild tjänst 1929. Gift 1:o 1934-08-04 i Lovö förs, Stockholm med Anna-Brita Ingegerd Clemmedson, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1938-10-05, i hennes första gifte (gift 2:o 1938-11-17 i Stockholm, Maria förs med Åke Gustaf Verner Beurling, föd 1902-05-16), född 1914-03-12, dotter av disponenten Bengt A Clemmedson och Nilsson. Gift 2:o 1942-08-07 i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm med Ester Birgit Matilda Jonson i hennes andra gifte (gift 1:o 1939-11-12 i Hedvig Eleonora förs i Stockholm med sekret. Ivar Bertil Gunnar Åberg, från vilken hon blev skild 1941-07-28), född 1908-08-03 i Stockholm (Gustav Vasa förs, fb), dotter av majoren, tekn. d:r Fredrik Wilhelm Jonson och h h Ester Helena, född Forssell.
 • Gustaf Arthur Wilhelm , född 1908-01-29 i Stockholm, Gustaf Vasa förs Friherre. Studentexamen 1927-05-12. Officersaspirant 1927-05-12. Officersexamen 1930-04-16. Fänrik vid fortifikationen 1930-04-25.
 • Britta Olga Maria Teresia, född 1911-07-13 i Stockholm, Kungsholms förs. Gift 1934-06-01 i Stockholm, Sofia förs med kamreraren Sten Gustaf Bladh, född 1890-05-24.
 • Carl Gustaf Bengt, född 1916-10-31 i Stockholm, Maria förs. Lantarbetare.

TAB 13

Gustaf Fredrik, (son av Claes Gustaf Fredrik, tab 10), född 1845-09-15 Sörstad s socken, Östergötlands län. Kadett vid Karlberg 1860-02-01. Utexaminerad 1864-06-18. Underlöjtnant i 2. livgrenadjärregementet 1864-07-05, och vid regementet 1869-08-03. Löjtnant i regementet 1875-04-19 och vid regementet 1876-09-22. Överbefälhavare för Norrköpings frivilliga skarpskytteförening 1881-03-26. Kapten 1885-11-06. RSO 1887-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1897-05-07. Död 1904-01-09 på Forsby. Ägde tillsammans med syskonen Sörstad 1868–1876 och ensam Hovby i Västra Eneby socken, Östergötlands län sedan 1891. Gift 1888-12-22 på Sörby i Örtomta socken, Östergötlands län med Ingeborg Christina Maria (Kerstin) Egerström, född 1856-08-31 Harg, död 1917-10-13 i Stockholm, Serafimerlas. ]], dotter av fältläkaren A. Oskar Vilhelm Egerström och Fredrika Laurentia Lindgren.

Barn:

 • Fredrika Christina Teresia (Dicken), född 1889-10-28 i Mjölby socken, Östergötlands län. Stiftsjungfru. Gift 1917-06-10 i Linköping med kaptenen greve Gustaf Adolf Lewenhaupt, född 1886.
 • Sigrid Margareta Elisabet, född 1892-01-12 på Hovby. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1920-10-23 i Stockholm Oscars med löjtnanten vid Södermanlands regemente, RPrJK2kl, Per Einar Engström, född 1890-06-29 i Gävle, död 1929-07-08 i Strängnäs. Gift 2:o 1942-07-26 i Göteborg med regementsläkaren vid Trängen, med. licentiat, fältläk v fv fältläk. kårens reserv Carl Edvard Schreider, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Karin Elsa Margit Lindell, född 1897-09-13), född 1895-12-17 i Stockholm.
 • Claes Hugo Fredrik, född 1893-10-15 Marieberg. Godsägare. Gift 1939-11-11 med Kornelia Theodora Helena Maasen, född 1882-09-12 i Holland.

TAB 14

Gustaf Emil, (son av Claes Gustaf Fredrik, tab 10), född 1847-04-22 på Sörstad. Kadett vid Karlberg 1865-01-16. Utexaminerad 1869-05-31. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1869-06-11. Löjtnant 1878-08-24. Kapten 1887-08-11. Död 1888-10-26 i Stockholm. Ägde Haraldsmåla i Ryssby socken, Kalmar län sedan 1885. Gift 1886-03-08 i Kalmar domkyrka med sin faders sysslings dotter friherrinnan Sofia Louise Sigrid Beata Raab, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1899-01-23 i Linköping med vice häradshövdingen Fredrik August Lilliesköld, i hans 2:a gifte, född 1844, död 1906), född tvilling 1858-04-14 på Haraldsmåla, dotter av löjtnanten, friherre Axel Fredrik Johan August Raab och Anna Lovisa Sigrid Ottiliana Geete.

Barn:

 • Axel Fredrik Hugo Harald, född 1887-03-07 på Haraldsmåla. Sjökadett 1901-10-01. Mogenhetsexamen 1907-05-18. Underlöjtnant i skånska dragonregementets reserv 1910-01-21. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1915-07-23. Ryttmästare 1925-01-16. Verkställande direktör i aktiebolag Isoleringsmaterial. Gift 1919-08-22 i Oskarskyrkan, Stockholm med Göta Grubbens, född 1892-08-15 i Blidö socken, Stockholms län, dotter av konsul Carl Edvard Grubbens och Maria Catharina Sjöblom.
 • Bo Axel Raoul Sebastian, född 1888-02-25 på Haraldsmåla, död på Haraldsmåla 1888-06-20.

TAB 15

Gustaf August, (son av Claes Gustaf Fredrik, tab 10), född 1856-01-07 Sörstad s socken, Östergötlands län. Sjukgymnast. Massör. Död 1929-01-02 i Stockholm, Sofia förs. Ägde Sörstad 1883–1889 samt arrenderade Finedal och Trasthagen på Lidingö, Stockholms län 1897–1898. Gift 1897-05-29 i Stockholm med Hilda Sofia Fredrika Lindström, född 1866-07-10 i Södertälje, död 1935-02-19 i Stockholm, Oscars förs (db 50), dotter av grosshandlaren August Teodor Lindström och Augusta Lind.

Barn:

 • Sonja, född 1898-02-23 på Finedal, död ogift 1927-05-20 i Stockholm, Katarina förs.
 • Saima Christina Sofia (Stina), född 1902-03-18 i Norrsunda förs, Stockholms län, död 1906-02-10.
 • Carl Erik Gustaf, född 1907-10-05 Tjusta. Studentexamen i Stockholm 1927-05-12. Officersexamen 1930-04-16. Fänrik i Svea livgarde 1930-04-25.

TAB 16

Otto Gustaf, (son av Claes Gustaf Fredrik, tab 10), född 1861-07-12 på Sörstad. Agent och lantbrukare. Död 1924-04-17 i Göteborg (Stockholm, Katarina sjukhus, db). Gift 1907-02-02 i Lund med Hortensia Maria Berzelius, född 1871-06-10

Barn:

 • Margit Sofia Teresia, född 1906-04-04 i Lunds domkyrkoförs. Gift 1940-09-15 i Huddinge förs, Stockholm med fabrikör Hilbert Olsson, född 1896-03-16 i Röke förs, Kristianstad län.

TAB 17

Carl Adam Jakob, (son av Gustaf Adolf, tab 9), född 1815-12-18 Kråkerum. Kadett vid Karlberg 1829-08-27. Utexaminerad 1834-08-30. Fänrik vid 2. livgardet 1834-09-27. Löjtnant 1841-07-27. Kaptens avsked 1841-10-11. Kammarherre 1853. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1875. Död 1902-10-21 på Helgerum. Har från trycket utgivit: Om statkarlssystemet i Sverige (1847), Några ord om prästerskapet och kyrkoförfattningen i Sverige (1850), Förtroliga bref till finansministern (4 häften 1862–1865), Om industri och frihandel, H. 1 (1886) och Strödda uppsatser rörande statistik, försvarsväsende och industri (1893). Ägde Helgerum i Västerrums socken, Kalmar län. Fågelvik i Tryserums socken, Kalmar län, och Åkerholm i Lofta socken, Kalmar län. Gift 1842-07-03 i Ryssby kyrka, Kalmar län med Maria Louise Key, född 1823-10-29 på Eds bruk i Eds socken, Kalmar län, död 1921-02-14 i Stockholm, Oscars förs, dotter av löjtnanten Emil Key och friherrinnan Caroline Charlotte Fleetwood.

Barn:

 • Cecilia Maria Carolina Sofia, född 1852-03-31 på Helgerum, död 1910-04-04 i Stockholm, Oscars förs. Gift 1876-09-30 på Helgerum med generallöjtnanten, KVO1kl, RSO, RNO m m, Peter Abraham Fredrik Holmqvist, född 1847-07-12 i Linköping, död 1927-09-15 i Stockholm.
 • Carl Axel Ossian Albert, född 1855. Kammarjunkare. Död 1923. Se Tab. 18.

TAB 18

Carl Axel Ossian Albert, (son av Carl Adam Jakob, tab 17), född 1855-10-05 på Helgerum. Tjänstgörande kammarjunkare 1878-11-30. Tjänstfri vid hovet 1886. Disponent vid Fågelvik 1890. Död 1923-03-30 i Stockholm (Solna förs, db). Ägde Fågelvik i Tryserums socken, Kalmar län. 1901–1904. Gift 1897-05-29 i Stockholm med Vesta Augusta Helling, född 1867-04-03 Vrena, dotter av bruksägaren Bror Filip Leonard Helling och Vesta Teresia In de Betou.

Barn:

 • Anna, född 1900-01-01 i Tryserums socken, Kalmar län, död samma dag.
 • Carl Filip Sven Hugo Ossian, född 1901-03-01 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1919-05-09. Student vid Stockholms högskola 1919. Fänrik i Svea livgardes reserv 1922-12-30. Underlöjtnant 1924-12-31. Jur. kandidat 1925. Löjtnant 1928-02-24. Ombudsman i Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 1930.
 • En dödfödd son 1904-01-16 i Tryserums socken.

TAB 19

Axel Oskar, (son av Gustaf Adolf, tab 9), född 1818-07-10 i Mönsterås socken, Kalmar län. Student i Lund (Lsn.) 1832-06-09. Fanjunkare vid livbeväringsregementet 1835-07-05. Underlöjtnant vid livbeväringsregementet 1840-02-01, och vid Kalmar regemente 1841-08-20. Avsked 1848-05-23. Död 1853-02-01 på Kärrstorp i Kläckeberga socken, Kalmar län. Gift 1846-07-09 i Klara kyrka, Stockholm med grevinnan Alexandra Maria Augusta Charlotta Löwenhielm, född 1817-08-03 i S:t Petersburg, död 1850-03-30 i Kalmar, dotter av en av rikets herrar, greve Carl Axel Löwenhielm, och hans 1:a fru, friherrinnan Ebba Augusta Sofia De Geer af Leufsta.

Barn:

 • Ebba Augusta Sofia Maria, född 1847-08-13, död 1849-01-22.
 • Carl Axel Adolf, född 1848-09-13. Godsägare. Död 1901-08-28 Åkerholm. Gift 1884-01-28 i Borgholm med Judit Lydia Elisabet Wahlin, född 1847-07-27, död 1923-08-28 i Stockholm, Jacobs förs.

TAB 20

Per Adam Claes, (son av Claes Jakob, tab 8), född 1793-01-15 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1806-09-29. Utexaminerad 1812-03-20. Fänrik vid 2. livgardet 1812-03-24. Löjtnant vid livregementets grenadjärkår 1815-05-02. GMts 1815. Avsked 1818-12-19. Död 1821-11-02 på sin egendom Nederäng i Vidbo socken, Stockholms län. Gift 1819-05-11 Altuna med stiftsjungfrun Anna Margareta Wallenstierna, född 1797-04-14, död 1862-09-11 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Olof Gabriel Wallenstierna, och Beata Charlotta af Palén.

Barn:

 • Claes Gabriel, född 1820. Löjtnant. Död 1887. Se Tab. 21.
 • Albert Vilhelm, född 1821, död 1822-09-28 på Kråkerum, Kalmar län.

TAB 21

Claes Gabriel, (son av Per Adam Claes, tab 20), född 1820-05-13 Nederäng. Kadett vid Karlberg 1834-02-15. Utexaminerad 1839-05-14. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår 1839-07-12. Löjtnant vid livregementets dragonkår 1847-12-03. Avsked 1848-04-26. Död 1887-02-19 på Nederäng. Ägde Norrgarn i Bladåkers socken, Stockholms län. Onsta i Skepptuna socken, Stockholms län. Samt Nederäng och Eke i Vidbo socken, Stockholms län. Gift 1:o 1845-10-30 på Nederäng med stiftsjungfrun Charlotta Margareta Ingeborg Ulrika Virgin, född 1819-08-06 Abrahamsgård, död 1875-05-25 i Stockholm, dotter av kammarherren Vilhelm Virgin, och Fredrika Charlotta Bonde. Gift 2:o 1877-10-30 i Stockholm med Clara Gustava Säve, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1858-12-30 i Stockholm med envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire Carl Johan Albert Sandströmer, född 1832, död 1869), född 1838-05-21 i Stockholm, död där 1903-07-23, dotter av livmedikus Salomon Fredrik Säve och Clara Bodila Edbergh. Änkefriherrinnan Raab, född Säve, ägde Tranholmen i Lidingö socken, Stockholms län, Sävenäs masugn i Skellefteå socken, Västerbottens län, huset nr 50 vid Sturegatan i Stockholm och hälften i husen nr 60 och 62 Appelbergsgatan i Stockholm stad samt Nederäng och Eke.

Barn:

 • 1. Claes Inge Vilhelm Mauritz, född 1846-10-15 på Nederäng. Mogenhetsexamen 1869. Student i Uppsala 1869. Död 1870-05-02 i Stockholm.
 • 1. Cecilia Gabriella, född 1848-08-17 på Nederäng, död 1876-05-11 i Hyères i Frankrike. Gift 1875-04-10 i Stockholm med majoren Ernst Robert Ludvig Lind af Hageby, i hans 1:a gifte, född 1837, död 1920.
 • 2. Claes, född tvilling 1878-05-12 i Frankfurt am Main, död samma dag.
 • 2. Clara Margareta, född tvilling 1878-05-12 i Frankfurt am Main, död samma dag.

TAB 22

Adam Christian, (son av Claes Jakob, tab 8), född 1801-08-11 Marielund. Student i Uppsala 1815. Sergeant vid Kalmar regemente 1815. Fanjunkare 1815-12-08. Officersexamen 1816. Fänrik vid Kalmar regemente 1816-08-07. Hovjunkare 1826-05-11. Kammarjunkare 1827-07-04. Löjtnant 1827-07-11. Kammarherre 1837-11-02. Kapten 1838-10-26. En av stiftarna av Kalmar läns brandstodsbolag 1838. Avsked ur krigstjänsten 1845-12-18. LLA 1845. KVO 1856-04-28. Kalmar läns brandstodsbolag ordförande till 1856. Ledamot av riksdagens första kammare 1867–1872. Död 1872-06-08 i Stockholm. Ägde Ryssbylund i Ryssby socken, Kalmar län, Vårby i Huddinge socken och Stora Sickla i Nacka socken, båda i Stockholms län. Om honom se Personh. Tidskrift 1931, h. 1–2. Gift 1:o 1826-09-19, Vindö med friherrinnan Carolina Charlotta Fleetwood i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1821-11-22 på Vindö med kaptenen Emil Key, född 1799-02-21 Stjärnvik, död 1824-12-11 Virum (As.), född 1800-07-24 Mistekärr, död 1837-02-13 på Ryssbylund och begraven på Ryssby kyrkogård, dotter av löjtnanten, friherre Fredrik Vilhelm Fleetwood, och Lovisa Christina Key. Gift 2:o 1839 med Engel Maria Linnerhielm, född 1792-10-27 Ebbetorp, död 1856-01-25 på Ryssbylund, dotter av kanslirådet Jonas Carl Linnerhielm, och hans 1:a fru Helena Maria Ehrenstråhle. Gift 3:o 1862-08-05 på Rowmor nära Glasgow i Skottland med Christiana Young, född 1813-08-12 i Skottland, död 1866-02-14 i Stockholm, dotter av en bankir Young.

Barn:

 • 1. Anna Beata Lovisa Carolina, född 1827-11-11 på Ryssbylund, död 1886-11-30 i Stockholm. Gift 1846-11-24 med kaptenen vid Smålands grenadjärbataljon Andrew John Henry Brithelli, född 1817-06-24 i Kalmar, död 1864-03-01 på Törneby, Kalmar län.
 • 1. Hjalmar Pierrot, född 1829-06-02, död 1832-12-01 på Ryssbylund.
 • 1. Agnes Ingeborg Eva Gunilla, född 1830-12-18, död 1873-03-06 Ultuna. Gift 1855-02-24 på Ryssbylund med föreståndaren för Ultuna lantbruksinstitut, RVO, Hjalmar Kylberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1875-09-22 Hall, med Carolina Margareta Gustava Silfversparre, född 1831-01-12 Kopparbo, död 1905-12-16 i Stockholm, dotter av kaptenen Carl Gustaf Silfversparre, och hans 2:a fru Benedikta Augusta Höök), född 1824-01-06 Såtenäs, död 1885-10-13 Östad
 • 1. Claes Hugo Fredrik, född 1831-11-25. Kadett vid Karlberg 1847-04-01. Utexaminerad 1850-10-31. Underlöjtnant vid Kalmar regemente 1850-11-09. Elev vid allmänna krigsskolan i Berlin 1855-10-01. Utexaminerad från allmänna krigsskolan i Berlin 1858. Tjänstgjorde därunder vid preussiska åttonde artilleriregementet 1856, vid preussiska gardeshusar och 1. gardesulanregementena 1857 och vid preussiska 1. pionjäravdelningen 1858. Adjutant hos svensk-norske ministern i Berlin, generallöjtnanten Carl von Mansbach 1856–1858. Löjtnant vid Kalmar regemente 1857-07-24. Tjänstgjorde i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition från 1858-09-00. Generalstabsofficer 1859-04-20. Translator i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1859. Stabsofficer vid fjärde militärdistriktets stab 1861. Deltog i 2. preussiska armékårens generalstabsövningar 1862. Adjutant hos generalmajoren J. M. Björnstierna på hans beskickning till Köpenhamn för övervarandet av konung Fredrik VII:s begravning 1863. RDDO 1863-12-22. LKrVA 1863-04-28. Anställdes vid danska högkvarteret i Sönderborg 1864-03-06. Bevistade striden vid Dybböl 1864-03-17. Premiärlöjtnant i danska armén 1864-03-23. Tillika chef för Raab-Aaröe'ska strövkårens 1. kompani. Lämnade danska armén efter krigets slut 1864-08-00. Sekreterare i kommittén för upprättande av förslag till reglemente för svenska arméns tjänstgöring i fält 1864. Kapten i armén 1865-01-28. Informationsofficer vid krigsakademien å Karlberg 1865-10-17. Lärare i krigskonst och krigshistoria vid krigshögskolan 1866-01-12–1873-09-00. Tjänstgjorde i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition från 1866-11-19. RNS:tOO 1868-04-05. Kapten vid regementet 1869-10-05. Major i armén 1870-05-25. Övervar danska arméns lägerövningar vid Hald 1870. Sekreterare hos det av riksdagen tillsatta försvarsutskottet under riksdagen 1871. KDDO2gr 1871-10-13. Överstelöjtnant i armén 1872-04-05. Chef för lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1872-05-11. RSO 1872-05-27. Ledamot i kommittén för granskning av det av honom uppgjorda förslag till grunder för ny härordning 1873. Överste och chef för generalstaben 1873-11-05. KNS:tOO1kl 1874-07-07. KDDO2gr samma dag. OffFrHL 1875. Ledamot i kommittén för besvarande av frågan »Vilken plats i landets försvar bör Karlsborgs fästning intaga?» 1876. DFM 1876. Ledamot i kommittén för ordnande av rikets kartverk 1877–1878. Generalmajor i armén 1877-12-14. KSO1kl 1879-12-01. Ledamot i kommittén för lantförsvarets ordnande 1880. Död 1881-12-11 i Stockholm. Har från trycket utgivit åtskilliga arbeten och översättningar rörande militära frågor. Om honom se Personh. Tidskrift 1931, h. 1–2. Gift 1869-09-07 i Stockholm med Louise Johanna Charlotta Grill, född 1841-05-19 i Stockholm, död i Stockholm 1908-01-24, Oscars förs, dotter av livmedikus Johan Daniel Grill och Sofia Grill.
 • 1. Ida Cecilia Margareta, född 1833-07-11, död 1865-03-03 i Stockholm i Jakobs förs, och begraven å Aringsås kyrkogård. Gift 1854-06-06 i Stockholm med sin syssling, friherre Anders Magnus Koskull, i hans 1:a gifte, född 1831, död 1883.

TAB 23

Axel Engelbrekt, (son av Adam Johan Raab, naturaliserad och friherre Raab, tab 1), till Ugglansryd i Ryssby socken, Kronobergs län. Född tvilling 1762 52 Esketorp. Volontär vid Kronobergs regemente 1773-04-20. Furir vid Kronobergs regemente 1774-01-21. Sergeant 1777-01-18. Sergeant vid dalregementet 1777-12-19. Fänrik vid dalregementet 1778-03-11. Löjtnant 1788-10-08. Löjtnant vid Kalmar regemente 1789-09-14. Kapten vid Kalmar regemente 1793-03-14. Major i armén 1796-10-26. RSO 1798-11-28. Avsked 1798-06-18. Död 1811-09-27 på sin sätesgård Ugglansryd. Bevistade hela kriget i Finland 1788–1790. Gift 1796-11-01 Jätsberg med Gustava Catharina Burman, född 1779-03-25 i Stockholm, död 1840-04-17 på Ugglansryd, dotter av assessorn i kammarrevisionen Johan Burman och Catharina Margareta Lund.

Barn:

 • Maria Johanna, född 1798-01-10 på Ugglansryd (på Sjötorp i Tolgs socken, Kronobergs län, död 1867-03-17 på Elmtaryd i Agunnaryds socken, Kronobergs län. Gift 1819-04-23 på Ugglansryd med kaptenen vid Kronobergs regemente, majoren, GMts, Lars Johan Cawalli i hans 2:a gifte (gift 1:o 1810-07-11 Ryd, död 1844 6712 på Elmtaryd och ligger jämte sina två hustrur begraven å Agunnaryds kyrkogård.
 • Adam Johan, född 1799. Kapten. Död 1866. Se Tab. 24
 • Catharina Beata, född 1800-12-14 på Ugglansryd. Gift 1820-03-04 med sin kusin, majoren, friherre Johan Olof Raab, född 1792, död 1856.
 • Gustava Margareta, född 1803-10-08 på Ugglansryd, död 1862-04-22 i Stockholm. Gift 1830-04-30 med överstelöjtnanten, friherre Carl Gustaf Koskull, född 1782, död 1846.
 • Hans Otto, född 1805. Kapten. Död 1861. Se Tab. 25
 • Anna Louisa, född 1808-09-09 på Ugglansryd, död på Ugglansryd 1811-09-14.

TAB 24

Adam Johan, (son av Axel Engelbrekt, tab 23), född 1799-06-21 på Ugglansryd Ryssby Kronobergs län. Fanjunkare vid Kronobergs regemente 1816-02-09. Fänrik vid Kronobergs regemente 1817-02-25. Löjtnant 1825-02-01. Kapten 1834-04-26. Avsked 1848-06-02. Död 1866-01-20 på Ugglansryd och begraven jämte sina hustrur å Ryssby kyrkogård. Ägde Ugglansryd från 1829. Gift 1:o 1830-04-11 i Annerstads kyrka, Kronobergs län med Johanna Gustava Lemchen, född 1810-10-13 Skeen s socken, Kronobergs län, död 1842-05-13 på Ugglansryd, dotter av bruksägaren Joakim Henrik Lemchen och Brita Norlander. Gift 2:o 1844-01-28 på Ugglansryd med stiftsjungfrun Juliana (Julie) Carolina Belfrage, född 1804-10-06 Kyrkeby, död 1896-06-16 på Ugglansryd, dotter av majoren Hans Carl Belfrage, och Elisabet Carolina Sofia von Lagerlöf. Adam Johan Raabs stärbhus ägde Ugglansryd 1866–1881.

Barn:

 • 1. Brita Sofia (Brite-Sophie) Lovisa Gustava, född 1831-08-31 på Ugglansryd, död ogift 1912-12-23 på Ugglansryd, Ryssby förs, Kronobergs län som hon ägde sedan 1881-03-14, och Deranäs i Agunnaryds socken, Kronobergs län.
 • 1. Ebba Henrietta Margareta, född 1832-09-16 på Ugglansryd, död 1921-09-03 Västanå. Gift 1865-09-16 på Ugglansryd med kaptenen vid Kronobergs regemente, RSO, Axel Henrik Kniberg, född 1826-05-21 Munkenäs, död 1901-11-08 i Ljungby.
 • 1. Ulrika Carolina Beata, född 1834-06-12 död 1834-06-17.
 • 1. Eva Amalia Matilda, född 1835-04-06 på Ugglansryd, död 1916-04-06 i Eksjö. Gift på Ugglansryd 1873-05-31 med borgmästaren i Västervik, RVO, Samuel Vilhelm Ahlmark, född 1837-05-12 Ryd, död 1901-02-12 i Västervik.
 • 1. Ulrika Carolina Johanna, född 1836-05-19, död 1836-06-17.
 • 1. Laura Johanna Maria, född 1838-04-23 på Ugglansryd, död 1914-06-18 i Djursholm, Danderyds förs. Gift 1859-06-20 i Ryssby kyrka med agronomen, friherre Carl Axel August Armfelt, född 1831, död 1910.
 • 1. Gustava Catharina Ulrika, född 1840-04-21 på Ugglansryd, död 1916-11-04 i Eksjö. Gift 1863-07-15 på Ugglansryd med regementsintendenten Georg Carl Fredrik von Heideman, född 1833, död 1916.
 • 1. Lovisa, född 1841-08-13, död samma dag.
 • 2. Emilie Carolina Fredrike Lovisa, född 1845-08-22 på Ugglansryd, död 1924-11-08 Västanå. Gift 1874-08-16 i Ryssby kyrka med musikdirektören Laurentius Uno Hjalmar Widestrand, född 1843-05-06 i Örebro, död 1924-02-27 på Ugglansryd.
 • 2. Emma Maria Elisabet Charlotta, född 1849-03-27 på Ugglansryd, död 1908. Gift på Ugglansryd 1876-08-14 med godsägaren Lars Olsson, född 1840-08-23 på Tjörröd i Väsby socken, Malmöhus län, död 1881-02-28 Vedåsa

TAB 25

Hans Otto, (son av Axel Engelbrekt, tab 23), född 1805-11-24 på Ugglansryd. Kadett vid Karlberg 1819-09-28. Fanjunkare vid Kronobergs regemente 1824-04-04. Avgången från krigsskolan 1824-04-10. Fänrik vid Kronobergs regemente 1825-02-15. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1833-05-04. Kapten 1846-03-19. Avsked 1853-03-17. Död 1861-10-12 i Kalmar. Ägde Fledingstorp i Vissefjärda socken, Kalmar län 1843–1861. Gift 1840-09-21 i Växjö med Eva Maria Elisabet Lång, född 1820-09-21, död 1900-12-26 i Kalmar, dotter av kammarrättsrådet Nils Johan Lång och Johanna Maria Stenstrand.

Barn:

 • Nils Edvard, född 1841-08-04 i Växjö. Student i Uppsala 1861-12-14. Kameralexamen 1863-01-27. Jur. preliminärexamen 1865-02-01 och examen till rättegångsverken 1868-01-31. Auskultant i Svea hovrätt 1868-12-11. Extra ordinarie notarie 1868-02-17. Tillförordnad länsnotarie i Södermanlands län en månad 1868. Vice häradshövding 1871-05-31. Tillförordnad konsistorienotarie i Karlstad 1874-10-19–1874-04-19. Tillförordnad rådman, magistratssekreterare och notarius publicus i Uppsala 1874-10-31–1879-12-31. Biträdande civilrådman i Karlstad rådstuvurätt 1874-10-31–1876-09-30. Tillförordnad sekreterare i Karlstads hamndirektion 1875–1884. Tillförordnad brottmålsrådman vid Karlstad rådstuvurätträtt 1876-12-20–1877-01-17 och 1877-07-22–1877-08-21. Tillförordnad borgmästare i Karlstad 1877-07-16–1877-08-31. Polismästare och rådman i Uppsala 1879-12-18. Tillförordnad sekreterare i Uppsala hälsovårdsnämnd 1880–1884. Ledamot i Uppsala byggnadsnämnd 1880–1886. Ledamot i Uppsala kyrkoråd 1884–1892. Ledamot i styrelsen för Uppsala folkskolor sedan 1887. Död 1901-01-19 i Uppsala. Ägde efter faderns död jämte modern och syskonen Fledingstorp med underlydande hemman i Vissefjärda socken, Kalmar län till 1877, då egendomen såldes. Gift 1879-07-31 i Uppsala med Johanna Sofia (Sissi) Ottilia Rydberg, född 1848-12-12 i Hedemora, död 1896-08-11 vid Eda sanatorium i Eda socken, Värmlands län, dotter av häradshövdingen Gustaf Edvard Rydberg och Margareta Sofia Ekeroth.
 • Blenda Gustava Maria, född 1843-06-11 Trehörna, död 1917-12-07 i Adelövs prästgård, Jönköpings län. Gift 1864-12-29 med kontraktsprosten i Stranda kontrakt av Kalmar stift, kyrkoherden i Ålems pastorat Teodor Emanuel Ringberg, född 1831-09-30 i Sandby socken, Kalmar län, död 1901-03-28 i Ålems prästgård.
 • Bror Knut Engelbrekt, född 1845-02-05 på Fledingstorp i Vissefjärda socken, Kalmar län. Mogenhetsexamen 1868. Student i Lund 1868. Jur. preliminärexamen 1869 och examinerad till rättegångsverken 1872. Auskultant i Svea och Göta hovrätter 1873. Vice häradshövding 1876. Länsbokhållare i Kalmar län 1883. Häradsskrivare i Ölands norra fögderi i Kalmar län 1889-08-05. RVO 1909-06-06. Död 1910-07-18 i Ronneby (Borgholms stads förs, db). Gift 1906-10-15 i Borgholm med Augusta Albertina Engelbrecht, född 1865-04-24, död 1920-01-09 i Borgholm.
 • Margareta Lovisa Eufrosyne, född 1850-03-02 på Fledingstorp, död 1865 i Kalmar.
 • Johan Gustaf Ernst, född 1852-01-26 på Fledingstorp. Förvaltare. Död 1883 i Nordamerika.
 • Carl Adam Georg, född 1853-10-21 på Fledingstorp. Elev vid Filipstads bergsskola 1875–1876. Elev på Rockhammars bruk i Fellingsbro socken, Örebro län 1877. Bokhållare vid Rockhammars bruk 1878. Elev vid Åkerholm i Lofta socken, Kalmar län 1879. Inspektor vid Åkerholm 1880–1881. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1881. Utexaminerad från Ultuna 1883. Andre lärare vid Kristinebergs lantbruksskola 1883. Förste lärare vid Kristinebergs lantbruksskola. Förvaltare. Död ogift 1909-05-12 på Västerviks lasarett (Västra Eds förs, Kalmar län, db). Ägde Bettorp och Bröttorp i Möckleby socken, Kalmar län.
 • Syster Eva Matilda, född 1854-12-07 på Fledingstorp, död 1927-12-05 i Kalmar. Gift i Kalmar 1878-05-07 med lanträntmästaren i Kalmar län, RVO, Carl Rudolf Melén, född 1840-03-13 i Kalmar, död i Kalmar 1928-12-14.

TAB 26

Adolf Fredrik, (son av Adam Johan Raab, naturaliserad och friherre Raab, tab 1), född tvilling 1762-02-05 på Esketorp i Nättraby socken, Blekinge län. Volontär 1773. Furir vid Kronobergs regemente 1774-06-27. Sergeant vid Kronobergs regemente 1777-01-18. Fänrik 1778-01-21. Stabslöjtnant 1785-05-18. Stabskapten 1791-02-10. Majors avsked 1798-12-20. Död 1814-07-03 i Växjö. Bevistade kriget i Finland 1788–1790 och var med i affären vid Fredrikshamn 1788 och bataljen vid Uttismalm 1789. Gift 1791-08-17 i Växjö med Maria Helena Osander, adlad Sanderskiöld, född 1769-01-20 i Växjö, död 1837-02-05, dotter av biskopen i Växjö, doktor Olof Osander och hans 2:a fru Christina Elisabet Stobæa.

Barn:

 • Johan Olof, född 1792. Major. Död 1856. Se Tab. 27
 • Adolf Fredrik, född 1793-09-19 i Växjö, död i Växjö 1794-06-09.
 • Ulrika Elisabet, född 1795-10-18 på Växjö-Östragård, död Växjö-Östragård, 1797-03-09.
 • Anna Christina, död 1807-02-25 i Växjö.

TAB 27

Johan Olof, (son av Adolf Fredrik, tab 26), född 1792-09-04 i Växjö. Sergeant vid Kronobergs regemente 1802-06-09. Fänrik i armén 1810-05-01 och vid Kalmar regemente 1812-04-30. Löjtnant vid Kalmar regemente 1818-07-24. Kapten 1828-03-05. Avsked 1831-02-19. Majors titel. Död 1856-02-02 Remmaremåla. Gift 1820-03-24 med sin kusin, friherrinnan Catharina Beata Raab, född 1800-12-14 Ugglansryd, dotter av majoren, friherre Axel Engelbrekt Raab och Gustava Catharina Burman.

Barn:

 • Axel Fredrik Johan August, född 1820. Löjtnant. Död 1882. Se Tab. 28.
 • Adolf Herman Gustaf Daniel, född 1822-07-19, död 1839-04-10.
 • Carl Filip Teodor, född 1824-07-08. Lantbrukare. Död 1885-12-25 Smedjevik. Ägde Råsnäs i Ålems socken, Kalmar län.
 • Hilda Gustava Maria, född 1826-01-08 i Agunnaryds socken, Kronobergs län, död ogift 1896-10-03 i Västerrums socken, Kalmar län.
 • Olof Henrik Lorentz Constantin, född 1828. Löjtnant. Död 1864. Se Tab. 31.
 • Rosalie (Rosa) Aurora Julia Amanda, född 1830-09-09 i Kalmar landsförs, död ogift 1923-11-02 Martabo.

TAB 28

Axel Fredrik Johan August (son av Johan Olof, tab 27), född 1820-08-12 Knapegården. Konstapel vid Gotlands nationalbevärings artilleri 1839-10-10. Sergeant vid Gotlands nationalbevärings artilleri 1840-08-31. Officersexamen 1842-05-12. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1843-01-23. Löjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1850-03-21. Genom byte transporterad till Kalmar regemente 1852-07-02. Avsked 1856-01-23. Död 1882-04-13 Helgerum och begraven på Ryssby kyrkogård. Ägde Haraldsmåla Ryssby socken, Kalmar län 1847–1882 samt Törnerum, Ryssby socken, Kalmar län. Fagerhult, Ryssby socken, Kalmar län. Kannemåla, Ryssby socken, Kalmar län. Pikedala och Undantaget, Ryssby socken, Kalmar län, samt Smedjevik i Madesjö socken, Kalmar län. Gift 1857-07-03, i Stockholm med Anna Lovisa Sigrid Ottilia Geete, född 1831-12-17 Åsvik, död 1922-02-27 i Stockholm, Hedvig Eleonora och begraven på Ryssby kyrkogård, dotter av överstelöjtnanten Sten Erik Geete, och friherrinnan Margareta Lovisa Fleetwood. Änkefriherrinnan Raab, född Geete, ägde tillsammans med barnen Haraldsmåla 1882–1885.

Barn:

 • Sten Johan Axel, född tvilling 1858-04-14 på Haraldsmåla. Död 1858-04-15.
 • Sofia Louise Sigrid Beata, född tvilling 1858-04-14 på Haraldsmåla. Gift 1:o 1886-03-08 i Kalmar med kaptenen, friherre Gustaf Emil Raab, född 1847, död 1888. Gift 2:o 1899-01-23 i Linköping med vice häradshövdingen Fredrik August Lilliesköld, i hans 2:a gifte, född 1844, död 1906.
 • Carl Oskar Sten Gustaf, född 1859. Godsägare. Se Tab. 29

TAB 29

Carl Oskar Sten Gustaf, (son av Axel Fredrik Johan August, tab 28), född 1859-07-19 på Haraldsmåla. Ägde Smedjevik i Madesjö socken, Kalmar län 1885–1896 och Mårbacka i Östra Emterviks socken, Värmlands län 1889–1896. Förvaltare vid Fågelvik 1897–1899, därefter affärsman. Skriftställare. Gift 1:o 1888-05-20 i Stockholm med friherrinnan Beata Sofia Catharina Fock, född 1859-05-08 i Stockholm, död i Stockholm 1923-03-30, Oscars förs, dotter av majoren, friherre Alexander Georg Brandelius Fock, och Fredrika Margareta Jakobina Welin. Gift 2:o 1928-06-28 i Gävle, Hel. Trefaldig. med Anna Louise Berg Stenborg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kamreraren Jakob Bohman, från vilken hon 1928-05-03 blev skild), född 1871-10-03 i Fryksände socken, Värmlands län, dotter av godsägaren Jon Stenborg och Annika Norén.

Barn:

 • 1. Axel Alexander Stensson, född 1889-09-27 på Mårbacka. Styrmansexamen i Kalmar 1911. Sjökaptensexamen i Visby 1912. Styrman i Stockholms rederiaktiebolag Svea 1912–1913 och i Svenska Östasiatiska kompaniet 1913–1916. I kinesisk tjänst 1916. Död barnlös 1931-04-02 i Newchwang i Kina (Ängelholms förs, db). Gift 1922-01-21 i Ängelholms kyrka, Kristianstads län (Stockholm, Oscars förs, vb) med Carin Sofia Malmgren (gift 2:o 1936-09-22 i Stockholm, Kungsholms förs, vb med civil ingenjören Nils Edvard Frykberg, född 1901-06-27), född 1897-10-02 i Halmstad, dotter av egendomsmäklaren August Malmgren och Elise Malmgren.
 • 1. Adolf Viktor Hugo Stensson, född 1890. Korresspondent. Se Tab. 30.

TAB 30

Adolf Viktor Hugo Stensson, (son av Carl Oskar Sten Gustaf, tab 29), född 1890-08-31 på Mårbacka i Östra Emterviks socken, Värmlands län. Studentexamen i Stockholm 1910-05-27. Anställd i Stockholms diskontobank 1910. Privatlärare i språk 1912–1915. Korrespondent i Hanseatiska handelskompaniet 1916–1918, i svenska handelsaktiebolag Youroveta 1919–1920 och i Hemstickningsaktiebolag Viktoria 1920–1927. Gift 1926-10-30 i Aranäs Gränna kyrka, Gränna landsförs (Stockholm, Jacobs förs, vb) med Anna Barbro Weman, född 1894-03-17 Aranäs. Äger 1/4 Aranäs, Bohult och Bjällebäck, alla i Småland, dotter av ingenjören och godsägaren Carl Gustaf Weman och Olga Maria Amalia Schulz. Hon äger tillsammans med modern, Aranäs, Bohult och Bjällebäck.

Barn:

 • Hanna Barbro Olga Beata, född 1927-08-21 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs

TAB 31

Olof Henrik Lorentz Constantin, (son av Johan Olof, tab 27), född 1828-03-14. Kadett vid Karlberg 1846-12-07. Utexaminerad 1852-06-09 Underlöjtnant vid Kalmar regemente 1852-07-02. Löjtnant vid Kalmar regemente 1860-07-09. Död 1864-03-08 Kärrstorp. Arrenderade Kärrstorp. Gift 1856-04-27 med Elise Engquist i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1872-09-07 i Stockholm med kaptenen vid Smålands grenadjärkår, RSO, Herman Viktor Killander i hans 1:a gifte [gift 2:o 1877-09-25 Spällinge, med Eva Aurora Kugelberg, född 1844-02-21 Borg, död Lockebo 1875-07-10 dotter av bruksägaren Carl Herman Engquist och Elise Ekström.

Barn:

 • Carl Johan Constantin, född 1857-07-25 på Kärrstorp. Volontär vid Kalmar regemente 1875-02-04. Mogenhetsexamen 1878-05-28. Avsked från Kalmar regemente 1878-08-01. Volontär vid 2. livgardet, nu Göta livgarde, 1878-08-04. Korpral 1879-05-01. Elev vid krigsskolan 1879-07-14. Sergeant 1881-07-23. Avgick från krigsskolan 1880-06-01. Ånyo antagen 1880-09-01. Utexaminerad 1881-10-31. Underlöjtnant vid Kalmar regemente 1881-11-11. Löjtnant 1886-12-17. Kapten 1898-11-07. RSO 1902-12-01. Avsked 1907-08-30. Död 1918-04-15 i Mariefred. Gift 1887-11-05 i Stockholm med Maria Gunilda Fransiska Schmiterlöw, född tvilling 1864-01-22 i Skövde, död 1919-01-06 i Mariefred, dotter av majoren Georg Vilhelm Schmiterlöw, och Maria Sofia Leontina Broberg.
 • Carl Henrik Eugene, född 1862-07-03 på Kärrstorp, död 1870-02-01 i Stockholm.
 • Axel Hugo Constantin, född 1864-04-24 Lockebo. Volontär vid 2. livgrenadjärregementet 1883-02-02. Mogenhetsexamen 1885-05-05. Sergeant 1886. Elev vid krigsskolan 1886-07-19. Utexaminerad. 1887-10-04. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1887-06-14. Död ogift 1893-03-14 i Stockholm.

Källor

1Storkyrkans i Stockholm Vigselbok 1741. 2Öä. 3Vsn. 4Lsn. 5As. 6At (P.). 7Hm.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: