:

Taube af Karlö nr 34

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Taube AF KARLÖ nr 34

Friherrlig 1652-02-14, introd. s. å.

Om ättens äldre släktled se adliga ätten Taube. Den immatrikulerades på riddarhusen i Reval 1752 under nr 60 och i Riga under nr 357. Dess friherrliga värdighet har i Ryssland erkänts av kejserliga senaten 1855-09-05 och 1857-01-07 samt av riksrådet 1865-12-20 och 1866-07-21. Ättenamnet skulle skrivas även Taube af Maydel och Carlöö.

TAB 1

Bernt Taube, friherre Taube af Karlö (son av Ludvig Taube, se adliga ätten Taube nr 734, Tab. 1), till Maydel i Jördens socken och Goldenbeck i likan, socken, båda i Estland. Löjtnant under Moritz Wrangels fana 1614. Ryttmästare över lantsåtarne i Estland 1622. Lantråd i Estland 1633. Överstelöjtnant 1634. Överste för ridderskapets och adelns i Estland rusttjänst 1643. Friherre 1652-02-14 (introd. s. å. under nr 34). Gift med Sofia Yxkull, dotter av Vilhelm Johansson Yxkull, till Kosch, och Gertrud Carstensdotter Titfer, till Wenden.

Barn:

 • Vilhelm, till Karlö i Estland. Kammarherre. Hovmarskalk 1651-01-04. Riksråd 1653-10-03. Generalrikspostmästare 1654-02-08–1655-07-08 och 1658-07-07–1661-09-13. Överstemarskalk hos drottning Hedvig Eleonora 1655-07-08. Död barnlös 1662-02-28 och begraven 1663-12-06 i Riddarholmskyrkan. Gift med Görvel Posse i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1626-10-19 med ståthållaren och rikskammarrådet Carl Eriksson Sparre, nr 7, i hans 2:a gifte, född 1595, död 1632. Gift 2:o 1635-12-13 i Stockholm med riksrådet och guvernören friherre Johan De la Gardie, i hans 2:a gifte, född 1582, död 1640), född 1600. Hovmästarinna hos drottning Maria Eleonora 1649. Överhovmästarinna 1664-07-04. Död 1671-02-14 på Stockholms slott och begraven i Riddarholmskyrkan, dotter av hovjunkaren Arvid Lagesson Posse, och Brita Gustafsdotter (Bååt).
 • Bernt, född 1619. Generalmajor. Död 1696. Se Tab. 33.
 • Robert. Överste. [7]
 • Otto Reinhold, född 1627. Landshövding. Död 1689. Se Tab. 36.
 • Luitgard, död änka 1670. Gift med Didrik Wrangel till Heimar.
 • Gertrud. Gift med översten friherre Fabian Fromhold Reinholdsson von Tiesenhausen.
 • Sofia. Gift 1640 med kaptenlöjtnanten Casper Wrede, friherre Wrede af Elimä, död 1667.
 • Helena, levde 1693. Gift 1:o med lantrådet i Estland Bernhard von Scharenberg, död 1645. Gift 2:o 1646 i Reval med lantrådet Johan Hastfer, född 1608, död 1674, farfader till herrarna Hastfer, natural. och friherrar Hastfer.
 • Anna Elisabet. Gift 1:o med ryttmästaren Adam Johan von Schrapfer i hans 2:a gifte (gift 1:o 1644 med Magdalena von Essen, född 1625-06-24, död 1646-03-14), begraven 1656-07-14 i Reval. Gift 2:o med lantrådet Magnus Nieroth i hans 2:a gifte [gift 1:o med Helena Horn af Kanckas i hennes 2:a gifte, dotter av riksrådet Henrik Horn af Kanckas, och Anna Jönsdotter Snakenborg (Bååt)], död före 1670.
 • Sofia Elisabet. Gift med N. N. von Nienen.

TAB 2

Ludvig (son av Bernt Taube, friherre Taube af Karlö, Tab. 1), till Maydel och Karlö. Överstelöjtnant vid estländska adelsfaneregementet 1655. Överste för ett värvat rytteriregemente 1656-02-01. Död efter 1672 (1674-08-02)2 och begraven 1675-02-10 i Revals domkyrka. Gift 1:o 1641-09-30 med Hedvig Taube, född 1621-08-24, död 1646-04-23, dotter av mannrichtern Bernt von Taube till Etz och Elisabet Tiesenhausen. Gift 2:o med Sofia von Tiesenhausen2, begraven 1664-01-18 i Revals domkyrka.

Barn:

 • 1. Sofia Helena, född 1642-09-15, död 1681-11-15 och begraven 1682-02-20 i Reval. Gift 1662-01-20 med ryttmästaren Hans Wrangel, till Koil i hans 2:a gifte, född 1638, död 1683.
 • 1. Ludvig Vilhelm. Överste. Död 1698. [#TAB 4|Se Tab. 4.]]
 • 2. Sofia Elisabet, levde ogift 1682.
 • 2. Gertrud Margareta, levde ogift 1682.
 • 2. Luitgard, levde ogift 1682.
 • 2. Hedvig. Gift 1685-02-03 i Reval med Magnus Nieroth, till Megel i Odenpäh socken, Livland.
 • 2. Kuno, levde 1682.
 • 2. Fromhold Johan, född 1661. Kapten. Död 1710. [#TAB 5|Se Tab. 5.]]

TAB 3

Bernt (son av Ludvig, Tab. 2). Major vid överste Wrangels dragonregemente. Död före 1711-08-08. Gift med Kunigunda Elisabet Stryk i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Albrekt Lantingshausen).

Barn:

 • Hedvig Sofia, död 1712-01-22 i barnsäng på Woiseck i Klein S:t Johannis socken, i Livland och begraven s. å. 3/2 i Oberpahlens kyrka. Gift 1711-04-08 i Reval med landrichtern Jakob Johan von Brömssen, i hans 1:a gifte, född 1688, död 1768.
 • Margareta Elisabet. Gift 1706-01-13 med friherre Carl Gustaf von Yxkull-Gyllenband, född 1677, död före 1720.

TAB 4

Ludvig Vilhelm (son av Ludvig, Tab. 2). Hovjunkare hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1662-05-13. Kaptenlöjtnant vid Hälsinge regemente 1667-09-15. Kapten 1670-06-15. Major 1675-07-04. Överstelöjtnant 1677-08-23. Överste för regementet 1683-08-07. Död 1698-05-13. [3]. Gift 1671-02-20 med Barbara Sofia von Ramm, född 1646-04-03 på Padis, död 1702-05-11, dotter av mannrichtern Claes von Ramm, till Padis, och Sofia Elisabet von Liewen.

Barn:

 • Hedvig Elisabet, döpt 1671-12-29 i Reval, död före 1705. Gift 1696-11-03 med löjtnanten Johan von Baranoff, till Waetz, i hans 1:a gifte, född 1666, död 1719.
 • Bernt Vilhelm, född 1672. Fänrik vid Hälsinge regemente 1687-09-26.[3]
 • Claes. Fänrik vid Hälsinge regemente 1695-02-27. Drunknade 1699-06-27. [3]
 • Sofia Helena, död efter 1746. Gift 1705-10-19 i Reval med ryttmästaren friherre Jurgen Johan Wrangel af Adinal, död 1719.

TAB 5

Fromhold Johan (son av Ludvig, Tab. 2), till Rickhoilz i Nuckö socken, Estland, som han erhöll genom sitt gifte. Född 1661. Kapten i svensk tjänst 1686. Avsked. Mannrichter och estländska ridderskapets hauptmann. Kapten vid harriska lantmilisregementet 1701-03-05. Avsked s. å. 6/5. Död 1710. Gift 1694-01-30 i Reval med friherrinnan Anna Elisabet von der Pahlen, döpt 1674-12-20 i Reval, död 1710-10-22 på Rickholtz, dotter av majoren och lantrådet Gustaf Christian von der Pahlen, friherre von der Pahlen, och hans 1:a fru Margareta Dorotea von Metstaken.

Barn:

 • Margareta Elisabet, döpt 1695-06-25 i Reval, liksom syskonen.
 • Gustaf Vilhelm, född 1696 i Reval. Hakenrichter. Död 1772. Se Tab. 6.
 • Anna Christina, döpt 1699-02-16 i Reval.
 • Fromhold Johan, döpt 1700-05-27 i Reval.
 • Hedvig Helena, döpt 1701-12-23, död 1740 i Reval.

TAB 6

Gustaf Vilhelm (son av Fromhold Johan, Tab. 5), till Rickholtz. Döpt 1696-09-14 i Reval. Hakenrichter. Immatrikulerad på riddarhuset i Reval 1752. Död 1772-04-02 i Reval. Gift med Vilhelmina von Rehbinder, född 1697-08-28, död 1755-12-19 på Rickholtz.

Barn:

 • Gustaf Christian, född 1718, död 1771. [#TAB 7|Se Tab. 7.]]
 • Gertrud Margareta, döpt 1719-03-23 på Rickholtz, död 1739 Takfer å. 25/3. Gift 1737-09-01 på Rickholtz med assessorn Georg Gustaf von Aderkas i hans 2:a gifte (gift 1:o 1728-07-16 med Helena Christina von Rohr, död 1736-03-20, dotter av Hans Christoffer von Rohr och Anna Catharina von Cronmann. Gift 3:o 1740-09-23 på Takfer med Margareta Elisabet Pistolekors, döpt 1722-04-02 på Patzal, död 1748-12-03 på Takfer, dotter av mannrichtern Johan Erik Pistolekors, och hans 1:a fru baronessan Sofia Helena von Rosen. Gift 4:o 1749-07-06 i Karusens socken med sin 3:e frus styvmoders syster Johanna Helena Gyllenlood, född 1706-08-05 i Reval, dotter av generalmajoren Hans Johan Gyllenlood, och Sofia Elisabet Staël von Holstein), född 1699-07-03.
 • Anna Christina, döpt 1720-12-18 på Rickholtz. Gift 1758-09-29 i Jürgens socken, Estland, med löjtnanten Carl Fredrik von Zander.
 • Fromhold Johan, född 1723. Kapten. Död 1789. [#TAB 16|Se Tab. 16.]]
 • Vilhelmina, döpt 1724-05-04 på Rickholtz.
 • Arent Vilhelm, född 1725. Assessor. Död 1786. [#TAB 26|Se Tab. 26.]]
 • Carl Ludvig, döpt 1727-03-31 på Rickholtz. Assessor. Död 1795-03-03 på nämnda egendom.
 • Eva Maria, döpt 1729-03-26 på Rickholtz. Gift efter 1754 med ryske generalmajoren baron Gustaf Christian von Rehbinder i hans 2:a gifte (gift 1:o 1746 med friherrinnan Anna Sofia von Tillisch, född 1726, död 1754, dotter av platsmajoren i Glückstadt friherre von Tillisch), född 1722-07-17, död efter 1786.

TAB 7

Gustaf Christian (son av Gustaf Vilhelm, Tab. 6), döpt 1718-04-23 Rickholtz Flyttade till Ryssland. Död där 1771. Gift 1:o 1743-05-26 i Kegels socken, Estland, med Anna Sofia von Nieroth, döpt 1723-01-25 i sistnämnda socken, begraven 1755-06-17, dotter av assessorn Per Reinhold von Nieroth och N. N. von Schreiterfeldt. Gift 2:o 1757-10-01 på Sommerpahlen i Anzens socken, Livland med Barbara Sofia von Möller, född 1734-03-29, död 1804-05-13 i Wesenberg, dotter av löjtnanten Christoffer Johan von Möller och Margareta Sidonia von Müller.

Barn:

 • 1. Anna Vilhelmina, född 1744-06-16 i Kegels socken.
 • 1. Gustaf Reinhold, född 1745. Kapten. [#TAB 8|Se Tab. 8.]]
 • 1. Sofia Christina, född 1747-01-22 i Kegels socken.
 • 1. Eva Juliana, döpt 1748-04-24 på Rickholtz.
 • 1. Johan Fromman, född 1750-05-11, begraven 1756-02-02 i Helmet.
 • 2. Vilhelm Johan, född 1759. Kapten. Död 1809. [#TAB 9|Se Tab. 9.]]

TAB 8

Gustaf Reinhold (son av Gustaf Christian, Tab. 7), till Neu-Tellist. Född 1745-12-07 Kattentack Kapten i rysk tjänst. Gift 1772-08-03 med Agneta Elisabet von Gersdorff, född 1747-09-27 i Reval, död 1812-08-14 i Pernau, dotter av överstelöjtnanten Carl Fredrik von Gersdorff, och Johanna Charlotta Christina von Wrangell.

Barn:

 • Carl Johan Gustaf, född 1773-07-30.
 • Adolf Fredrik, född 1774-12-09. Gift med N. N. Suckmin.

TAB 9

Vilhelm Johan (son av Gustaf Christian, Tab. 7), född 1759-05-19. Kapten i rysk tjänst. Stadtvoigt i Wesenberg. Död 1809-04-20. Gift 1:o 1785-08-15 i Wesenberg med Anna Juliana von Rehbinder, född 1770-04-02, död 1802-07-25, dotter av generalmajoren Arend Vilhelm von Rehbinder och Anna Helena von Friderici. Gift 2:o med Anna von Felden.

Barn:

 • 1. Carl Vilhelm, född 1786-01-20 i Wesenberg.
 • 1. Gotthard Peter Andreas, född 1787. Vice guvernör. Död 1871. Se Tab. 10.
 • 1. Fredrik Herman, född 1788. Statsråd. Död 1856. Se Tab. 11.
 • 1. Julia Sofia Helena, född 1789-06-21 i Wesenberg, död 1825-05-12. Gift 1810-10-21 med generalmajoren och kommendanten i Gatsjina Fredrik Vilhelm von Stenger i hans 1:a gifte.
 • 1. Carl Johan Georg, född 1793-04-20 i Wesenberg, död där 1794 och begraven s. å. 30/4.

TAB 10

Gotthard Peter Andreas (son av Vilhelm Johan, Tab. 9), född 1787-02-11 i Wesenberg. Ryskt statsråd. Vice guvernör i Grodno. Död 1871-12-23 i Wolmar i Livland. Gift 1831-02-13 med Sofie Henriette von Berg, född 1809-04-11, död 1893-10-16 i Wolmar, dotter av godsägaren Fredrik August von Berg och friherrinnan Catharina von Budberg.

Barn:

 • Fredrik Vilhelm, född 1835-05-30, död 1859 i Grodno.

TAB 11

Fredrik Herman (son av Vilhelm Johan, Tab. 9), född 1788-02-27 i Wesenberg. Kapten vid ryska flottan. Kretschef vid tullverket i Astrakan. Ryskt verkligt statsråd och chef för tulldistriktet i Libau i Kurland. Död 1856-05-19 i Libau. Han och äldre brodern immatrikulerades 1842 under nr 357 på livländska riddarhuset. Gift 1:o 1817-02-10 med friherrinnan Carolina Catharina Sofia von Budberg, född 1797-06-08, död 1834-10-12 i S:t Petersburg, dotter av assessorn friherre Otto Christoffer von Budberg, och hans 1:a fru Sofia Juliana Catharina von Berg. Gift 2:o 1836-02-27 på Abenkatt i Helmets socken, i Livland med sin förra frus halvsyster friherrinnan Eleonore Sofie Henriette von Budberg, född 1812-10-07, död 1878-08-25 på Soden, dotter av friherre Otto Christoffer von Budberg, och hans 2:a fru Anna Charlotta von Anrep.

Barn:

 • 1. Otto Vilhelm, född 1817. Vice amiral. Död 1880. Se Tab. 12.
 • 1. Fredrik Voldemar, född 1819. Godsägare. Död 1893. Se Tab. 13.
 • 1. Louise Juliane, född 1834-04-22 i S:t Petersburg. Gift 1861-08-30 i Walk i Livland med Georg Carl Johan von Reutern.
 • 2. Anna Juliane Friederike Sofie, född 1837-12-02.

TAB 12

Otto Vilhelm (son av Fredrik Herman, Tab. 11), född 1817-10-25. Vice amiral i rysk tjänst. Generaladjutant och direktör i sjöförsvarsdepartementet. Död 1880-07-05. Gift med Nathalie Assing, död 1888 i S:t Petersburg.

Barn:

 • Marie, född 1857-12-05 i Kronstadt. Rysk hovfröken. Gift 1880-01-30 i S:t Petersburg med generalmajoren Axel Fredrik Carl Pancratius von Krusenstern, nr 460, född 1851, död 1913.
 • Nelly. Gift med N. N. Graff.
 • Aline.

TAB 13

Fredrik Voldemar (son av Fredrik Herman, Tab. 11), född 1819-11-12 i Mannheim. Ägde en tid såsom pant godset Rosenbeck i Roops socken i Livland. Död 1893-03-18 i Riga. Gift 1852-07-25 med Matilde Charlotte Walter, född 1829-09-20 på Rodenpois i Livland.

Barn:

 • Rikard Peter, född 1853, död 1864-09-01.
 • Arnold Otto Fredrik, född 1857. Överste. Död 1911. Se Tab. 14.
 • Gerhard Erik Otto, född 1865. Verkl. statsråd. Se Tab. 15.
 • Fromhold, född 1870, död s. å.

TAB 14

Arnold Otto Fredrik (son av Fredrik Voldemar, Tab. 13), född 1857-06-15 Rosenbeck Underlöjtnant vid 34. ryska infanteriregementet 1877. Utexaminerad från ryska krigsakademien 1884. Militäragent i Belgrad 1889. Överste i ryska generalstaben 1892. Död 1911. Han deltog i rysk-turkiska kriget 1877–1878 och blev därunder sårad. Gift 1896-06-30 med furstinnan Alexandra Russiev i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Pavlenko).

Barn:

 • Marie. Gift med Etienne Ostelletzky.

TAB 15

Gerhard Erik Otto (son av Fredrik Voldemar, Tab. 13), född 1865-10-16 på Rosenbeck. Rysk kammarjunkare 1896. Tjänstg. i inrikesministeriet. Kammarherre. Verkl. statsråd. Avsked. Gift med hovfröken grevinnan Marie von Osten-Sacken, dotter av greve Vladimir von Osten-Sacken och furstinnan Alexandra Urussov.

Barn:

 • Boris, född 1898.
 • Nina.

TAB 16

Fromhold Johan (son av Gustaf Vilhelm, Tab. 6), till Rickholtz i Nuckö socken, Estland. Född 1723-02-07. Kapten i preussisk tjänst. Död 1789-04-01. Gift 1777-12-28 med friherrinnan Augusta Juliana von Fersen, född 1749-12-14, död 1810-03-25, dotter av lantrådet friherre Henrik Herman von Fersen, till Nömküll, och Anna Helena von Fersen.

Barn:

 • Gustaf Vilhelm Henrik, född 1788. Ryttmästare. Död 1854. Se Tab. 17.
 • Anna Helena Vilhelmina, född 1780-07-26, död 1851-04-27 på Lückholm. Gift 1797-10-02 med ryttmästaren baron Fredrik Gottlieb von Rosen, till Birkas, död 1847-12-19.

TAB 17

Gustaf Vilhelm Henrik (son av Fromhold Johan, Tab. 16), till Rickholtz. Född där 1778-12-25. Ryttmästare i rysk tjänst. Mannrichter i Estland. Död 1854-10-03 på Rickholtz. Gift 1807-12-06 i Reval med baronessan Gustava Teofila von Fersen, döpt 1780-05-12 på Sipp, död 1853-01-31 på Rickholtz, dotter av lantrådet, baron Gustaf Vilhelm von Fersen, till Sipp, och grevinnan Margareta Elisabet von Manteuffel.

Barn:

 • Arkadi, född 1809-03-28 på Rickholtz, liksom syskonen, död 1831.
 • Gustaf Vilhelm, född 1810-06-18, död 1828-01-19.
 • Augusta Adelaide Luitgard, född 1812-06-26, död 1862-09-17. Gift 1836-06-29 på Rickholtz med friherre Georg Vilhelm von Fersen, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1823-06-22 på Russal med sin kusin friherrinnan Dorotea Margareta Charlotta von Fersen, född 1798-05-28 i Reval, död 1835-01-12 på Klosterhof, dotter av godsägaren friherre Georg Gustaf von Fersen och hans 1:a fru Anna Vilhelmina Elisabet von Kochius. Gift 3:o 1839-06-21 med friherrinnan Maria Elisabet von Stackelberg, född 1814-10-29, död 1898-08-27 i Reval, dotter av godsägaren friherre Peter von Stackelberg och friherrinnan Magdalena von Ungern-Sternberg), född 1796-01-29 på Adsel, död 1854-04-24 på Klosterhof.
 • Georg Fredrik Constantin, född 1815-01-28. Junkare vid ett ulanregemente. Död 1835-11-22 i S:t Petersburg.
 • Otto Fromhold, född 1817. Hakenrichter. Död 1881. Se Tab. 18.
 • Robert Voldemar, född 1820. Manngerichtsassessor. Död 1870. Se Tab. 24.

TAB 18

Otto Fromhold (son av Gustaf Vilhelm Henrik, Tab. 17), född 1817-09-29 på Rickholtz. Rysk stabskapten. Hakenrichter i Estland. Död 1881-04-17 på sitt gods Laupa i Turgels socken i Estland. Gift 1853-09-15 med friherrinnan Anna von Dellingshausen, född 1833-05-18 Jess

Barn:

 • Viktor Carl Gustaf, född 1854. Godsägare. Död 1914. Se Tab. 19.
 • Axel Fredrik Voldemar, född 1856. Godsägare. Död 1917. Se Tab. 20.
 • Constantin Edvard, född 1857. Godsägare. Död 1921. Se Tab. 21.
 • Helene Julie (Ella), född 1860-02-29 på Laupa. Statsfru hos drottning Viktoria 1916-12-30. PrRKM1 o. 3kl. Würt. Ch. Kr. BadKrHjK. NedONO. GV:sJmt 1928-06-16. Död 1930-12-27 i Stockholm. Gift 1884-03-26 i Reval med envoyén greve Arvid Fredrik Taube, född 1853, död 1916.
 • Roman August, född 1862. Godsägare. Död 1918. Se Tab. 22.
 • Otto Ivan, född 1867. Före detta godsägare. Se Tab. 23.

TAB 19

Viktor Carl Gustaf (son av Otto Fromhold, Tab. 18), född 1854-08-24 Laupa Student vid polyteknikum i Riga. Ägde Laupa och genom sitt gifte Cabbal i Pillistfers socken i Livland. Död 1914-09-24 på Cabbal. Gift där 1884-08-07 med friherrinnan Sofie Charlotte Elise von Vietinghoff-Scheel, född 1863-09-19, död 1926-05-06 i Reval (jf i S:t Nikolai kyrka ), dotter av friherre Richard von Vietinghoff-Scheel och friherrinnan Sofie von Vietinghoff-Scheel.

Barn:

 • Gustaf Rikard Otto, född 1885-07-24, död 1886-03-14.

TAB 20

Karin Kari Sofie, född 1887-03-25 i Reval. Gift 1907-08-24 med friherre Heinrich von Molcken född 1878.

 • Helene Annette, född 1889-05-17. Gift 1910-05-05 i Reval med friherre Roman von Tiesenhausen till Erlaa, född 1882-04-11 på Sehless Tuddulin i Estland.
 • Arvid Axel Voldemar, född 1899-03-18 i Reval. Se Tab 19A
 • Inga Helena, född 1904-11-10 i Reval. Gift 1923-07-17 med Otto von Wetter-Rosenthal, född 1896-02-01 på Peidefer, nära Fellin i Estland.

TAB 19A

Arvid Axel Voldemar, (översiktstab., son av Viktor Carl Gustaf tab. 19) Född 1899-03-18 i Reval. Gift 1:o 1933-04-25 i München med Josepha Bichler, född 1895-06-16 i München.

Barn:

 • 1. Evert. Född 1934-02-01 i München.
 • 1. Holger, född 1935-06-12 i Reval.

TAB 20

Axel Fredrik Voldemar (son av Otto Fromhold, Tab. 18), född 1856-01-15 på Laupa. Student vid universitetet i Dorpat. Kornett vid 3. ulanregementet Smolensk. Avsked 1881. Hakenrichter i Vierland. Ägde Forel i S:t Jakobi socken i Estland, vilket han dock försålde. Död 1917-12-30 i Reval. Gift 1884-05-03 i S:t Petersburg med Ebba Beata von Grünewaldt, född 1859-04-16 i sistnämnda stad, dotter av ryska verkl. statsrådet, med. doktorn Johan Georg Otto von Grünewaldt och grevinnan Beata Stenbock.

Barn:

 • Anna Beata (Any), född 1885-12-22 i S:t Petersburg, död 1913-03-05 i Dorpat. Gift 1905-07-14 i Reval med godsägaren friherre Edvard Georg von Nolcken, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1915-10-29 med baronessan Helene Pauline Charlotte Engelhardt, född 1895-06-18 Jaegel
 • Ebba Margareta, född 1887-09-27 på Forel. Gift 1909-10-01 i Dorpat med sin systers svåger, godsägaren friherre Axel Voldemar von Nolcken, född 1883.
 • Beata, född 1889-07-04 på Forel. Gift 1920-04-14 i Reval med August Detlof von Schulman, född 1886-11-23.
 • Otto Fromhold, född 1891-09-11 på Forel. Fänrik i rysk tjänst 1915. Kornett vid 3. ulanregementet Smolensk 1916. RRS:tGO. Kornett vid estländska jägarregementet till häst mot bolsjevikerna 1919. Gift 1921-08-14 (EÄ 1920-08-00) i Reval med Else Adele Feldkuhn i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1917-10-07 i Tallinn med Rudolf Johannes Martinson (EÄ N. N. Martinsohn), född 1899-03-01 i Libau, från vilken hon blev skild 1921-04-27. Gift 3:o 1926-03-13 med friherre Conrad Gottschalk Reinhold von Yxkull-Gyllenband/T21/, född 1893.)
 • Viktor Beatus, född 1895-10-15 på Forel. Fänrik vid estniska Baltenregementet 1919. Därefter köpman i Reval till 1925, då han överflyttade till Amerika. Gift 1922-08-22 i S:t Jakobi socken i Estland med friherrinnan Anna Anita Valerie Stackelberg, född 1904-08-21 på Kurküll i nämnda socken, dotter av godsägaren friherre Georg Rudolf Stackelberg, och Carmen Anna de Vedja.
 • Axel Reinhold Nikolai, född 1901-10-22 Mexhof Köpman i Reval.

TAB 21

Constantin Edvard (son av Otto Fromhold, Tab. 18), född 1857-08-26 på Laupa. Stabsryttmästare vid husarregementet Pavlograd. Under världskriget anställd vid arméstaben i Dvinsk (Dünaburg). Död 1921-04-08 på Laupa. Ägde Tikfer i Kosch's socken i Estland, vilket exproprierades 1919. Gift 1883-10-10 i Suvalki med Barbara Gardenin, död 1913-10-10 i Reval, dotter av generalmajoren Jakob Gardenin och N. N. Galavatzki.

Barn:

 • Maria, född 1885-03-03 i Wilna. Gift 1:o 1905-04-24 i Reval med fänriken Peter Teodor Gregor von Brevern, född 1878-04-26 på Altenhof, död 1917-03-09 i fängelse på Kronstadt. Gift 2:o 1925-05-24 med Eyolf von zur Mühlen.
 • Vladimir, född 1890, död 1893.

TAB 22

Roman August (son av Otto Fromhold, Tab. 18), född 1862-10-15 på Laupa. Student vid universitetet i Dorpat. Kretsdeputerad i Harrien. Död 1918-01-19 i Reval. Ägde Pachel i Haggers socken i Estland, vilket han försålde. Gift 1890-09-10 i Reval med Marie von Bagghufvud, född 1870-06-12 i Odessa, dotter av ryttmästaren och kammarherren Paul von Bagghufvud, och hans 1:a fru grevinnan Marie Agnes von Kotzebue.

Barn:

 • Roman Paul Nikolai, född 1891-08-07 på Pachel. Kornett vid ryska garde à cheval 1915. RRS:tStO3kl och S:tAO4kl med påskrift: för tapperhet. Död ogift 1916-10-28 i Reval.
 • Marie Elisabet (Musa), född 1895-03-27 i Reval. Gift där 1917-01-07 med löjtnanten vid ryska flottan, friherre Valentin Mikael Herman Wrede af Elimä, från vilken hon 1931 blev skild, född 1886.

TAB 23

Otto Ivan (son av Otto Fromhold, Tab. 18), född 1867-11-02 på Laupa. Student vid polyteknikum i Riga. Under världskriget reservtänrik först i Zarskoje selo, sedan i Petrograd. Ägde Laupa till dess det 1919 exproprierades. Gift 1896-08-22 Ocht

Barn:

 • Ernst Gottlieb, född 1899-08-05, död 1901. Margareta, född 1900-09-08 på Laupa.
 • Annette Ebba (Ella), född 1902-01-29 på Laupa.
 • Renata, född 1904.
 • Alexander Roman Otto, född 1905-11-17.
 • Kitty Sofie Helga, född 1911-03-03.

TAB 24

Robert Voldemar (son av Gustaf Vilhelm Henrik, Tab. 17), född 1820-11-16. Manngerichtsassessor och hakenrichter i Insular-Wiek. Död 1870-08-14. Ägde Rickholtz, Nömküll och Sutlep, alla i Nuckö socken i Estland. Gift 1855-11-16 på Padis med Charlotte Marie Julie von Ramm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1853-05-12 på Padis med sin kusin, godsägaren Nikolai Christoffer Tomas von Ramm, till Ochtel, född 1823-07-06 på Vassalem, död 1854-07-05 på Ochtel), född 1823-09-06 på Padis, död 1886-02-07 i Reval, dotter av lantrådet Claes Gustaf Reinhold von Ramm till Padis-Kloster och grevinnan Caroline Vilhelmina Johanna von Manteuffel.

Barn:

 • Teofila Caroline Charlotte Ernestine (Erna), född 1857-12-08 på Rickholtz. Gift 1879 i Reval med Adolf von Gutzkowski, född 1854-10-23 i Narva, död 1895-07-26 i Reval.
 • Arvid Gustaf Nikolai Fromhold, född 1860-06-29 på Rickholtz, död 1880-06-12 genom olyckshändelse vid Jendel.
 • Edvard Alfred Gustaf, född 1864. Hakenrichter. Död 1917. Se Tab. 25.

TAB 25

Edvard Alfred Gustaf (son av Robert Voldemar, Tab. 24), född 1864-01-02 på Rickholtz. Student i Dorpat. Rysk kammarjunkare. Hakenrichter. Kretsdeputerad för Wick. Död (mördad) 1917-12-02 på Rickholtz. Ägde Rickholtz, Nömkull och Sutlep. Gift 1890-02-08 med baronessan Pauline Gabrielle Girard de Soucanton, född 1871-10-23, dotter av baron Maurice Girard de Soucanton till Jewe och Pauline Julie Augusta von Stenger.

Barn:

 • Helena Pauline Julie (Helly), född 1891-03-29 på Rickholtz. Gift 1915-12-05 i Reval med Alexander von Barlöwen, till Attel, född 1875-04-30.
 • Arvid Bernt Gustaf Etienne, född 1905-10-14 i Reval. Ägde fäderneegendomarna, tills de exproprierades 1919.

TAB 26

Arent Vilhelm (son av Gustaf Vilhelm, Tab. 6), arvherre till Widdruk i Poenals socken i Estland. Född 1725-09-27 på Rickholtz. Assessor. Död 1786-11-04 på Rachküll i Kattkülls socken i Estland och begraven s. å. 27/11. Gift 1748-07-04 i Kegels socken, Estland, med Gertruda Elisabet von Knorring, död 1782-02-21.

Barn:

 • Gustaf Reinhold, född 1749-04-05 i Kegels socken.
 • Margareta Vilhelmina, döpt 1750-11-06 Pajak Gift 1775-07-25 på Widdruk med kommendanten i Kronstadt, generalmajoren Johan Henrik von Klugen, av en 1688-06-16 adlad men ej introd. ätt, född 1747-06-08 Lodensee t.
 • Magnus Vilhelm, född 1758. Ordnungsrichter. Död 1797. Se Tab. 27.
 • Bernt Ludvig, född 1764. Mannrichter. Död 1810. [#TAB 32|Se Tab. 32.]]

TAB 27

Magnus Vilhelm (son av Arent Vilhelm, Tab. 26), till Widdruk i Poenals socken och Poidifer i S:t Simonis socken, båda i Estland. Född 1758. Kapten i rysk tjänst. Ordnungsrichter i Estland. Död 1797 under en resa till Jewe och begraven s. å. 28/8 i S:t Simonis kyrka. Gift 1778-12-26 Alp

Barn:

 • Juliana Elisabet, född 1779-09-20 i Goldenbecks socken. Robert Vilhelm, född 1781-01-09 i Goldenbecks socken. Överste vid ryska gardesartilleriet. RRS:tVlO4kl och S:tGO4kl. Stupade 1812 vid Borodino.
 • Carl Peter, född 1782. Stabskapten. [#TAB 28|Se Tab. 28.]]
 • Juliana Gertruda, född 1783-06-20 på Poidifer. Gift 1808-05-08 i Goldenbecks socken med artillerilöjtnanten Carl Andreas von Brawen.
 • Carl Vilhelm Peter, född 1784-10-03, på Poidifer.
 • Eleonora Margareta, född 1785-12-25 i Goldenbecks socken, död 1787 på Poidifer och begraven s. å. 12/4.
 • Anton Fromhold, född 1787. Överste. Död 1848. Se Tab. 29.
 • Magnus, född 1789. Rysk generallöjtnant och senator. Död 1849-07-25. Gift med N. N. Medvedjen.

TAB 28

Carl Peter (son av Magnus Vilhelm, Tab. 27), född 1782-03-21 Poiditer Stabskapten i rysk tjänst. Gift 1814-11-13 i Reval med sin yngste farbroders änka Fredrika Margareta Juliana von Baranoff i hennes 3:e gifte (gift 1:o med sin farbroder, majoren i hessen-kasselsk tjänst Johan Voldemar von Baranoff, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1750-11-23. Död 1817-02-02 på Kasargen. Gift 2:o 1795-06-30 på Neu Kasti i Merjama socken i Estland med kaptenen friherre Bernt Ludvig Taube af Karlö, född 1764, död 1810), döpt 1765-04-27 i Reval, dotter av ryttmästaren Georg Gustaf von Baranoff och Maria Dorotea von Brümmer.

Barn:

 • Julius Gustaf Magnus Peter, född 1816-03-07 på Kasti, död där 1819-01-06.

TAB 29

Anton Fromhold (son av Magnus Vilhelm, Tab. 27), född 1787-01-26 på Poidifer. Överste i rysk tjänst. Död 1848-01-08 i S:t Petersburg. Gift med sin kusin Margareta Juliana von Mohrenschildt, född 1795-10-19, död 1849-09-01 i Reval, dotter av majoren Johan Henrik von Mohrenschildt, av en 1650-09-20 adlad men ej introd. ätt (Morensköld) och grevinnan Ottiliana Helena Douglas.

Barn:

 • Alexander Fredrik, född 1825. Generalmajor. Död 1875. Se Tab. 30.
 • Maximilian (Maxim), född 1827. Generalguvernör i Omsk. Medlem av ryska riksrådet. Gift 1859-04-00 i S:t Petersburg med Marie Obradonitj, född 1836, dotter av generalmajoren Joakim Obradonitj.
 • Magnus Carl. Rysk general av kavalleriet och generalguvernör över stepperna. Gift med Marie Jefimovna Leontjev.
 • Robert.
 • Voldemar, född 1833. Generalmajor. Död 1891. [#TAB 31|Se Tab. 31.]]

TAB 30

Alexander Fredrik (son av Anton Fromhold, Tab. 29), född 1825-07-07. Officer vid ismailovska gardesregementet. Överste och kommendör för 9. ingermanländska infanteriregementet 1867. Generalmajor och militärguvernör i Vitebsk 1872. Död 1875-07-24. Gift med Ljubova Andrejevna Kisljakov.

Barn:

 • Alexander, född 1867-05-14. Student i S:t Petersburg 1887. Rysk kollegiesekreterare. Tjänstg. 1899 i finansministeriet.
 • Vera, född 1868-08-14.
 • Vladimir, född 1870-03-03. Student i S:t Petersburg. Ingenjör vid ryska väg- och vattenbyggnadsministeriet (1899).
 • Eugen, född 1872-03-31.
 • Serafima, född 1874-03-13.

TAB 31

Voldemar (son av Anton Fromhold, Tab. 29), född 1833-01-18. Fänrik vid kaukasiska skyttebatal jonen 1848. Adjutant vid grenadjärregementet König Friedrich Wilhelm 1863. Överstelöjtnant 1866. Kommendör för 32. intanterireservbataljonen. Generalmajor 1884. Avsked. Död 1891-10-26 i S:t Petersburg. Gift med Sofia Mikailovna Jefimovitj.

Barn:

 • Georg, född 1873 i Tver. Var 1913 stabsryttmästare vid ryska officerskavalleriskolan.

TAB 32

Bernt Ludvig (son av Arent Vilhelm, Tab. 26), född 1764. Kapten vid infanteriregementet Kexholm. Mannrichter i Wiek. Död 1810-09-09 på sin egendom Kasti i Merjama socken. Gift där 1795-06-30 med Fredrika Margareta Juliana von Baranoff i hennes 2:a gifte (se Tab. 28), döpt 1765-04-27 i Reval, dotter av ryttmästaren Georg Gustaf von Baranoff och Maria Dorotea von Brümmer.

Barn:

 • Julius Georg, död barnlös i guvernementet Orel.

TAB 33

Bernt (son av Bernt Taube, friherre Taube af Karlö, Tab. 1), till Kosch i Fickels socken i Estland. Född 1619-10-09. Överstelöjtnant vid Upplands regemente 1649. Överste för ett värvat tyskt fotregemente1 1655-04-07. Kommendant i Stralsundi s. å. 28/7. Överste för född d. Fabian Berendes' finska dragonregemente hösten 16561. Generalmajor 1675-04-08. Lantråd i Estland. Död 1696-05-03 och begraven 1698-09-16 i Revals domkyrka, där hans huvudbaner finnes.4. Gift med Elisabet Dorotea von Engdes, begraven 1666-02-13 i Revals domkyrka, dotter av lantrådet Hans von Engdes, till Pöddes, och friherrinnan Elisabet von Fersen.

Barn:

 • Margareta Elisabet, född 1658-07-24, begraven 1721-03-17 i Revals domkyrka. Gift med generalmajoren friherre Fritz Wachtmeister af Björkö, i hans 2:a gifte, född 1646, död 1723.

TAB 34

Henrik Johan (son av Bernt Taube, friherre Taube af Karlö, Tab. 1), till Hördel i Jördens socken i Estland. Fänrik vid livgardet 1644-06-28. Löjtnant därst. 1645. Kapten 1649. Avsked s. å. Överstelöjtnant vid brodern Bernts värvade regemente 1655-05-19. Överste för Hälsinge regemente 1660-03-22. Död 1669-12-15 i Reval under garnisonstjänst i nämnda stad och begraven 1671-02-16 i domkyrkan därst. Gift med Anna Magdalena Bock, som efterlevde 1671-06-10.

Barn:

 • Johanna Luitgard. Gift 1684-03-11 med kaptenen vid livländska lantdragonskvadronen Ludvig Johan Taube.
 • Två söner, begraven 1665-01-10 i Revals domkyrka. Reinhold Henrik, döpt 1666-11-24 i Reval. Magnus Sigfrid, född 1669. Kapten. Se Tab. 35.

TAB 35

Magnus Sigfrid (son av Henrik Johan, Tab. 34), till Hördel. Född 1669. Volontär vid Tiesenhausens (sedan Skyttes) livländska infanteriregemente 1689-06-00. Fänrik därst. Löjtnant 1698-12-03. Kapten vid Albedyhls dragonregemente 1700-05-12. Konfirm.fullm. 1701-03-15. [5]. Gift med Elisabet Dorotea von Engdes.

Barn:

 • Anna Helena, döpt 1705-08-03 i Reval.

TAB 36

Otto Reinhold (son av Bernt Taube, friherre Taube af Karlö, Tab. 1), till Lunia i Dorpats socken. Född 1627-11-27. Fänrik vid livgardet 1648. Kapten därst. 1655. Överste för Upplands regemente 1664-11-00. Överste för Viborgs läns regemente 1665-02-06. Kommendant i Dorpat 16666 och landshövding i Dorpats län. Död 1689-05-17 och begraven i Revals domkyrka, varest hans huvudbaner finnes.4 Gift 1654-03-15 med Margareta Oxe, född omkr. 1630, levde änka 1690, dotter av landshövdingen Erik Oxe, och hans 1:a fru Margareta Lillie af Greger Mattssons ätt.

Barn:

 • Eufrosyne Sofia, född 1655, död 1704. Gift 1674-03-28 med överstelöjtnanten och lantrådet Herman von Bellingshausen, född 1636-12-13, död 1704-12-00
 • Tre söner, döda före fadern.
 • Hedvig Margareta, född 1659-02-01, död 1686-03-19 i Dorpat. Gift 1683-03-22 med Otto von Mengden, till Roper-bek och Moikenhot.
 • Christina Elisabet, död före 1700. Gift med ståthållaren Gustaf Adolf Strömfelt, i hans 1:a gifte, född 1640, död 1717.
 • Catharina Ebba. Gift 1685-09-06 i Reval med översten friherre Hans Henrik Rehbinder, i hans 2:a gifte, född 1645, död 1700.
 • Helena Renata, född 1665, död 1746-12-18. Gift 1690-09-03 med generalmajoren friherre Carl Fredrik von Mengden, född 1666, död 1734.

Källor

Ättens genealogi är uppgjord av baron George Wrangell enligt handlingar i estländska ridderskapets arkiv.

1Ckg. 2A. Taube, Släkten Taube (1913). 3Bergström, Helsinge regementes chefer (1909). 4At I, sid. 146. 5Lk. 6Bu. 7Ka, reduktionskommisionens dokument för Nylands och Tavastehus län (OA).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: