:

Lillie nr 168

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Lillie nr 168 †

Friherrlig 1719-07-13, introd. 1720. Troligen utdöd 1813-01-13.


TAB 1

Johan Abraham Lillie af Aspenäs, friherre Lillie (son av Bengt Lillie af Aspenäs, se adliga ätten Lillie af Aspenäs nr 109, Tab. 5), friherre och herre till Hjärtared i Tvärreds socken, Älvsborgs län. Född där 1675-12-02. Volontär vid garnisonsregementet i Malmö 1692. Avsked 1693. Volontär vid svenska livregementet till fot 1695. Rustmästare därst. 16961. Furir s. å. 1. Förare s. å. 1. Sergeant 17001. Fältväbel vid Älvsborgs regemente s. å. Fänrik därst. s. å. 14/7. Löjtnant 1701-05-11. Regementskvartermästare 1703-07-07. Kapten 1704-04-12. Major 1710-03-07. Konfirm.fullm. 1712-05-02. Överstelöjtnant s. å. 8/5. Interimskommendant på Ny Älvsborg 1716-04-17. Kommendant därst. 1719-06-27. Friherre s. å. 13/7 (introd. 1720 under nr 168). Kommendant i Göteborg 1719-10-03, vilken beställning han dock undanbad sig. Överkommendant på Vaxholm 1720-04-14. Överstes karaktär 1722-08-07. Överste för Älvsborgs regemente1 1728-05-06. Död 1738-10-19 Bjärka och ligger jämte sin fru och fyra små barn begraven i Tvärreds kyrka. 'Han var en oförfärad och berömlig man, bevistade slaget vid Hälsingborg 1710, där han, sedan hans major, friherre Fleetwood, blivit skjuten, anförde regementet, samt slaget vid Gadebusch 1712. Kommenderades 1713 den 17 febr. till förpostering vid Eidern, då han med 1.500 man måste i tre dygn under bar himmel bliva stående i vatten. Uthärdade därpå belägringen av Tönningen och blev då dansk krigsfånge. Försvarade slutligen tappert den 21 juli 1719 Ny Älvsborgs fästning mot danska vice amiralen Tordenskjold och blev för denna bravur upphöjd i friherrligt stånd.'. Gift 1706-10-09 med Ulrika Eleonora Hierta, född 1681-07-12 Asstorp, död 1761-10-09 på Hjärtared, dotter av generalmajoren Lars Hierta, och hans 1:a fru Magdalena Uggla.

Barn:

 • Claes, född 1708. Kammarherre. Död 1764. Se Tab. 2.
 • Metta Magdalena, till Bjärka. Född 1709-09-02, på Härna i likan, socken, Älvsborgs län, död 1788-05-07 Tunarp. Gift 1750-02-21 på Hjärtared med majoren Johan Gustaf Natt och Dag, i hans 2:a gifte, född 1703, död 1760.
 • Catharina Ebba, född 1710-10-06 på Härna, död 1711-04-04 Sjögården .
 • Hedvig Margareta, till Hjärtared. Född 1712-01-12 på Sjögården, död 1786-09-18 på Hjärtared. Gift 1758-03-28 med överstelöjtnanten Mattias Björnberg, i hans 2:a gifte, född 1698, död 1776.
 • Anna Catharina, född 1715 på Örby överstelöjtnantsboställe i Örby socken, Älvsborgs län, död där 1718-01-12.
 • Maria Benedikta, född 1717-08-09 på Bjärka, död 1796-02-20 Hällstorp. Gift 1748-02-03 på Hjärtared med majoren, friherre Gustaf Erik Fleetwood, född 1707, död 1762.
 • Bengt, född 1719-02-02 på Bjärka, död s. å. 11/2.
 • Ulrika Eleonora, född 1721-05-01 på Örby, död 1784-01-27. Gift 1764-09-14 på Tunarp med kaptenen Johan Gustaf Utter, född 1712, död 1787.
 • Lars, född 1723-06-01 på Hjärtared, död där 1725-05-30 och ligger med tre sina syskon begraven i Tvärreds kyrka.

TAB 2

Claes (son av Johan Abraham Lillie af Aspenäs, friherre Lillie, Tab. 1), till Vänersnäs i Näs socken och Såtenäs i Tuns socken (båda i Älvsborgs län). Född 1708-10-02 Ranåker. Student i Uppsala2 1722-01-31–1729, i Halle4 1729-04-27 och sist i Paris, där han 1731 anställdes i svenska ministerns, friherre von Geddas, kansli. Auskultant i Svea hovrätt. 1733-01-24. Extra ordinarie kanslist i krigskollegieexpeditionen s. å. 1/6 och i kanslikollegieexpeditionen s. å. 6/6. Kanslerssekreterare vid Åbo akademi 1735. Kanslist i hovkanslersexpeditionen 1738-11-03. Tjänstgörande kammarherre 1744-04-18. Död 1764-12-30 på Såtenäs. Gift 1743-10-30 på Vänersnäs med sin kusins frus halvsyster, grevinnan Charlotta Eriana Stenbock, född 1724-01-19 på Såtenäs, död där 1764-06-19 och begraven i Tuns kyrka, dotter av kaptenen, greve Carl Stenbock, och hans 2:a fru, friherrinnan Anna Elisabet Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • Johan Otto, född 1745. Överstelöjtnant. Död 1813. Se Tab. 3.
 • Carl Abraham, född 1746-09-14 på Bjärka, död 1751-10-11 på Vänersnäs och begraven s. å. 9/11 i Tuns kyrka.
 • Bengt Gustaf, född 1747-11-10 på Såtenäs, död 1751-10-25 på Vänersnäs och begraven s. å. 9/11 i Tuns kyrka .
 • Ulrika, född 1748-11-24 på Såtenäs, död 1803-02-06 Högebo. Gift 1780-10-29 på Vänersnäs med sin syssling, majoren Johan von Mentzer, född 1750, död 1806.
 • Fredrika, född 1750-10-30 på Vänersnäs, död 1821-08-06 i Borås. Gift 1785-06-19 Ryfors med majoren Olof Mauritz von Heijne, i hans 2:a gifte, född 1746, död 1818.
 • Charlotta Benedikta, född 1752-11-03 på Vänersnäs, död 1825-04-06 på Falla. Gift 1779-05-09 i Stora Bjurums kyrka Skaraborgs län med sin syssling, ryttmästaren Gustaf Ribbing, född 1747, död 1786.
 • Sofia Gustava, född 1754-07-01 på Vänersnäs, död ogift 1817-03-03 på Nackebo.
 • Lovisa Eleonora, född 1756-02-20 på Vänersnäs, död 1793-07-22 Gislaryd. Gift 1781-01-28 på Näs vid Jönköping med sin syssling, majoren Carl de Frese B, i hans 1:a gifte, född 1750, död 1824.
 • Carl Gustaf, född 1757-08-11 på Vänersnäs. Studerade vid Uppsala universitet. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1775-09-25. Livdrabant 1776-03-13. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1782-06-25. Erhöll permission att resa utrikes 1784-12-07. Avsked 1785-05-18. Fänrik vid Kronobergs regemente 1787-01-16. Kommenderad till Finland på örlogsflottan 1788. Löjtnant 1789-09-14. Avsked s. å. 21/11. Bevistade slaget vid Hogland. Reste utrikes omkring år 1800 och avhördes sedan aldrig.

TAB 3

Johan Otto (son av Claes, Tab. 2), född 1745-06-19 (10/5) på Såtenäs. Volontär vid Västgötadals regemente 1762-01-12. Sergeant därst. 1763-07-01. Sekundadjutant 1761-07-30. Premiäradjutant3 1769-12-21. Löjtnant vid Nylands kavalleriregemente (lätta dragonerna) 1770-03-23. Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente s. å. 22/5. Överjägmästare i Närke 1771-07-24. Transp. till Skaraborgs län3 s. å. 31/7. Ryttmästare i armén 1774-07-20. Ryttmästare vid adelsfanan 1775-05-22. Korpral vid livdrabanterna 1779-02-10: major vid Bohusläns dragonregemente 1780-03-24. Överstelöjtnant därst. 1789-05-23. Avsked 1793-05-11. Död 1813-01-13 på Morlanda i likan, socken, Göteborgs och Bohus län och var troligen den siste av ätten på svärdssidan. Gift 1776-05-16 i Stockholm med Fredrika Segercrona, född 1756-04-26, död efter barnsäng 1777-06-20 på Såtenäs, dotter av statssekreteraren Erik Crispin Wagner, adlad och adopt. Segercrona (ej introd.) och Hedvig Nordberg.

Barn:

 • Claes Erik, född 1777-06-06 i Tuns socken, Älvsborgs län, död där s. å. 5/7.

Källor

1Lk. 2Um. 3Sj. 4At (P.).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: