Patkull von Posendorff nr 131

Från Adelsvapen-Wiki

F 131.jpg

Friherrliga ätten Patkull VON POSENDORF nr 131 †

Friherrlig 1716-12-16, introd. 1719. Utdöd 1723. Om ättens äldre släktled, se adliga ätten Patkull.

Wolter Patkull, till Posendorf i Ubbenorms socken, Livland, vilket han ägde 1552 och erhållit vid arvskiftet efter fadern. Levde 1569. Gift 1554 med Agneta von Rosen, dotter av1 Johan von Rosen, till Klein-Roop, och Gertrud von Ungern.

Barn:

  • Johan Patkull, till Posendorf, som han ägde 1598 och i vars besittning han konfirmerades av konung Gustaf II Adolf 1631-12-02. Född 1563. Hovmästare hos hertiginnan Sofia (konung Gustaf I:s dotter) 1606 1610. Var kammarherre 1631. Drottning Christinas kammarjunkare. 'Kallas sedan uti ett bemälda drottnings brev av den 30 nov. 1645, kammarherre'. Död 1646, lämnande en son och generalkommissarien Henrik Baltzarsson von Falkenberg och Elisabet von Vietinghoff samt syster till riksrådet Conrad von Falkenberg, natural. Falkenberg af Trystorp, samt landshövdingen Melker von Falkenberg, natural. Falkenberg af Bålby.

Barn:

  • Henrik Patkull, till Posendorf (konfirm. av drottning Christina 1652). Född 1607-07-20. Page hos konung Gustaf II Adolf 1628. Fänrik vid det gamla blå regementet. Var 1648 löjtnant vid adelns rusttjänst i wendiska kretsen, 1663 överstelöjtnant vid trondhjemska regementet och 1675 överste. Levde 1681-12-13, men var död 1683-07-26, då Posendorf reducerades från hans arvingar. Gift 1:o 1638 med Lucia von Treyden, död före 1668, dotter av ryttmästaren och ståthållaren på Gdow Johan von Treyden och Elisabet von Tiesenhausen. Gift 2:o med Vendla Rosenberg, döpt 1645-06-08 Stockholm, död 16801, dotter av krigsrådet Simon Simonsson Snare, adlad Rosenberg, och Margareta Larsdotter.

Barn:

  • 1. Georg Reinhold Patkull, friherre Patkull, född 1656. Fänrik vid livgardet 1677. Löjtnant därst. 1682-09-30. Regementskvartermästare 1689-04-27. Kapten 1692-01-16. Överstelöjtnant vid Västgötadals regemente 1697-06-14. Överste för det av honom upprättade Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1703-03-12. Överste för Västgötadals regemente 1705-02-04. Vice landshövding i Älvsborgs län 1708-11-11. Generalmajor av infanteriet 1710-11-11. Vice guvernör i Göteborgs och Bohus län 1715. Landshövding i Jönköpings län 1716-05-04. Friherre s. å. 10/12 och skulle skriva sig friherre Patkull von Posendorf (introd. 1719 under nr 131). Avsked 1719. Död barnlös 1723 i Göteborg och slöt således själv sin friherrliga ätt, jordfäst s. å. 12/11 i Kristina kyrka i Göteborg samt begraven s. å. 25/11 i Stora Lundby kyrka Göteborgs och Bohus län, där även hans fru ligger begraven och deras vapen och epitafium finnas. 'Han trädde 1687 i utrikes tjänst och bevistade året därpå såsom volontär fälttåget under prins Eugen mot turkarna i Ungern samt belägringen av Belgrad. Slog och nedgjorde jämte majoren Hans Henr. von Tiesenhausen 1700 den 28 okt. i Livland en rysk trupp, men blev på återfärden s. d. tillfångatagen av ryssarna, dock, kort efter slaget vid Narva s. å. 20/11 befriad. Förjagade 1703-10-00 ett av Oginskis partier i Kur land och drev sedan kort före jul ett annat på flykten. Anförde 1712 vid passagen av Damgarten i Pommern eftertrupperna och kommenderade i slaget vid Gadebusch s. å. 20/12 med vanlig tapperhet ena flygeln av svenska armén. Blev 1713-05-06 fången hos danskarna vid Tönningens övergång, men kom s. å. lös och hemkom 1713-10-17'. Gift 1695-12-09 på Tunbyholm med Anna Catharina Lovisa de Mortaigne i hennes andra gifte (gifte 1:o med med generalmajoren Hans Christoffer Kock, adlad Kock von Crimstein) född 1623, död 1690 dotter av friherre Barthold de Mortaigne och Catharina Dorotea von Hertingshausen.

Källor

1Medd.av baron W. Wrangell, Reval.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.