:

Stake nr 47

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Stake nr 47 †

Friherrlig 1654-04-04, introd. s. å. Utdöd 1795-03-12.

TAB 1

Harald Stake, friherre Stake (son av Erik Stake, se adliga ätten Stake nr 110, Tab. 20), friherre till Vik, herre till Hönsäter i Österplana socken och Lilla Bjurum i Vättlösa socken (båda i Skarab.). Ökna i Bogsta socken Södermanlands län och Forsby i Knivsta socken Stockholms län. Född 1598-06-20 på sin färdernegård Hönsäter. Kammarpage hos hertig Johans av Östergötland gemål, hertiginnan Maria Elisabet 1614. Kammarjunkare hos konung Gustaf II Adolf 1618. Tog 1620 tjänst i Holland vid prins Moritz' av Oranien livgarde. Fänrik vid översten Johan Reuters regemente i Sverige 1623. Kornett vid Upplands ryttare 1624. Häradshövding i Stranda härad i Kalmar län 1625-06-20, löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1627. Ryttmästare därst. 1629-09-08, major 1634. Överstelöjtnant 1635-07-03. Överste för regementet 1638-04-20. Landshövding i Skaraborgs län 1648-09-29. Friherre 1654-04-04 och skrev sig friherre till Vik (introd. s. å. under nr 47). I landshövdingsbeställningen konfirmerad 1655-07-02 generalmajor av kavalleriet 1657-04-09. Guvernör i Bohuslän 1658-03-27 riksråd s. å. 22/4. Generallöjtnant 1659-12-30. Krigsråd 1664-02-24. Åter guvernör i Bohuslän s. å. 17/9. Avsked från sina ämbeten 1677-04-08. Död s. å. 28/9 på Hönsäter, dit han sjuk blivit flyttad från Kunghäll och begraven i Österplana kyrka. 5Han sändes 1620-08-00 av konung Gustaf II Adolf och på hans bekostnad till Holland för att lära sig krigskonsten samt utmärkte sig redan då i slaget vid Fleurus den 19 aug. 1622, i det han genom sin dristiga tapperhet räddade hertigen av Braunschweig ur spanjorernas händer. Följde med konung Gustaf II Adolf ut i tyska kriget och frälsade honom vid Burgstall, ej långt från lägret vid Würten år 1631, från att bliva tagen till fånga, genom att han med sitt kompani angrep och drev på flykten ett helt kejserligt regemente, varvid han själv blev blesserad i huvudet. Berömdes högligen för denna tappra gärning av konungen, som sedan fäste honom vid sin personliga tjänst, under vilken han deltog i de följande händelserna vid Leipzig, Halle, Leck, Erfurt, Würtzburg, Donauwerth, Nürnberg och sist vid Lützen, där konungen stupade. Bevistade sedan slagen vid Nördlingen, Hirschfeld, Dömitz, Wolfshagen och Wittstock samt erövringen av Werber skans. Överraskade den 2 nov. 1635 med blott 300 man den befästade staden Lüben, där han fick mycket byte, men blev kort därefter i en skärmytsling med brandenburgarna illa skjuten i kindbenen och fick tungan genomstungen samt fördes fängsligt till Königsberg, varifrån han utväxlades 1637. Övervar sedermera erövringen av Torgau, stormningen av Leipzig samt träffningarna vid Dömitz, Leuthen och Perleberg. Visade hemma i landet mot danskarna lika prov på tapperhet, i det han den 16 april 1644 vid Hasslebro i Skåne nedgjorde 700 snapphanar, slog danska generalerna Krabbe vid Örgryte och Hannibal Sehestedt vid Göteborg och Lerje. Fick 1657 befälet över de trupper, som skulle agera mot norska gränsen och slog, samfällt med andra, fienderna vid Tjurholmen, Genevads bro, Hjärtum, Partille, Svarteborg och Uddevalla, men belägrade trenne gånger förgäves Hald (Fredrikshall) i Norge samt fick för sitt tappra försvar till skänks av Carl X Gustaf ett lantgods i Ermeland och en guldkedja. Emottog slutligen efter freden styrelsen av Bohuslän, där han anlade och förbättrade fästningarna Carlsten, Gustafsborg och Bohus samt inrättade landet på svenskt sätt.'. Gift 1:o 1639-02-04 med Magdalena Sparre af Rossvik i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1632-06-25 Rossvik, med ryttmästaren Johan Nilsson Ekeblad, död 1636), född 1612-11-03, död 1656-02-01 på Lilla Bjurum och begraven s. å. 1/6 i Vättlösa kyrka, dotter av ryttmästaren Bengt Göransson Sparre af Rossvik och Kerstin Åkesdotter Bååt. Gift 2:o 1662-08-10 med (friherrinnan) Carin Bielke i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1623 med hovstallmästaren Knut Ulfsparre af Broxvik, död 1642. Gift 2:o 1644-02-11 på Öjered i Lundby socken, Älvsb., med majoren Carl Lillie af Aspenäs, född 1608, död 1653), född 1599, död 1695-04-17 och begraven i Lundby kyrka, dotter av riksrådet och ståthållaren Claes Bielke, friherre till Vik, och hans 2:a fru Elsa Bielke.

Barn:

 • 1. Kerstin, född 1640, död 1677-09-00 och begraven 1678-09-08 i Österplana kyrka. Gift 1661-03-31 i Stockholm med landshövdingen friherre Åke Ulfsparre af Broxvik. nr 37, i hans 1:a gifte, död 1701.
 • 1. Carin, född 1641-02-20, död efter 1709-03-06 och begraven i Fågelås' kyrka Skaraborgs län. Gift 1:o med kammarherren och kaptenen Ture Turesson (Natt och Dag), friherre Natt och Dag, nr 23, född 1626, död 1660. Gift 2:o med sin svågers syssling, generallöjtnanten och landshövdingen Johan Hård af Segerstad, i hans 2:a gifte, född 1617, död 1691.
 • 1. Bengt, född på 1640-talet, död ung.
 • 1. Anna, född 1646-06-02, död 1730-04-03 på Moanäs i Fågelås' socken och begraven s. å. 15/4. Gift med översten Gustaf Hård af Segerstad, nr 17, död 1688.
 • 1. Märta, född 1647, död 1714-10-00 och begraven i Segerstads kyrka. Gift 1670-02-12 på Öjared med överstelöjtnanten friherre Gustaf Miles Fleetwood, född 1642, död 1705.
 • 1. Åke, död barn.
 • 1. Gustaf. Student i Uppsala1 1662-09-25. Erhöll 1669-07-15 respass till främmande land. Död ogift 1672-10-28 i Leiden i Holland.
 • 1. Ingeborg, levde 1679. Gift 1:o med överstelöjtnanten Sven Ribbing, född 1640, död 1677. Gift 2:o 1685-01-25 på Ökna med landshövdingen Arent Carlsson Silfversparre, född 1646, död 1726.

TAB 2

Erik (son av Harald Stake, friherre Stake, Tab. 1), friherre till Vik och herre till Lilla Bjurum. Student i Uppsala1 1656-04-26. Kaptenlöjtnant vid Västgötadals regemente 1666-06-11. Död 1672-02-13 Livered och begraven 1674-08-23 i Österplana kyrka jämte brodern Gustaf. Gift med Ebba Ulfsparre af Broxvik i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1658-11-09 Trästena, med landshövdingen friherre Erik Oxenstierna af Eka och Lindö, i hans 2:a gifte, född 1616, död 1662), begraven 1670-03-09 i Örslösa socken2 Skaraborgs län, dotter av regementskvartermästaren Johan Ulfsparre af Broxvik, och hans 1:a fru Brita Torstensdotter av Forstenasläkten, nr 2.

Barn:

 • Brita Christina, född3 1722-09-12. Gift med hovstallmästaren Gustaf Hård af Segerstad, född 1654, död 1714.

TAB 3

Johan (son av Harald Stake, friherre Stake, Tab. 1), friherre till Vik och herre till Hönsäter. Student i Uppsala1 1662-09-25. Löjtnant. Död 1710-08-26 och begraven i Österplana kyrka.2. Gift 1680 med sin systers styvdotter Helena Sofia Hård af Segerstad, död 1695-02-04 Sannäs s socken Jönköpings län och begraven i Hönsätersgraven i Österplana socken, dotter av generallöjtnanten Johan Hård af Segerstad, och hans 1:a fru Brita Lillie af Greger Mattssons ätt.

Barn:

 • Catharina, född 1681-08-18, död ogift 1706-04-15.
 • Johan Gustaf, född 1682. Page hos konungen. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1700-11-11. Löjtnant därst. s. å. 7/12. Död 1702-08-17[4].
 • Magdalena Brita, född 1683, död ung. Harald, född 1684-11-09, död 1695-07-04 i Stockholm. Magdalena Brita, född 1687-08-17, död 1753-05-13. Gift 1717-09-06 med majoren Hans Kanterberg, född 1680, död 1721. Gift 2:o 1723-01-08 Bossgården med majoren Gustaf Lenck, född 1687, död 1737.
 • Gustaf Erik, född 1689-02-05, död 1709-02-16.
 • Johan, född 1691. Löjtnant. Död 1746. Se Tab. 4.

TAB 4

Johan (son av Johan, Tab. 3), till Hönsäter. Född 1691-06-17. Gemen vid Aschebergs regemente. Kvartermästare därst. Kornett 1710-02-10. Löjtnant 1712-09-17 avsked 1716-09-17. Död 1746-10-15 på Hönsäter. Gift 1712-06-01 Svaneberg med Augusta Christina Soop, döpt 1693-04-24 på sistnämnda egendom, död 1745-05-18 dotter av majoren Gustaf Soop, och hans 1:a fru friherrinnan Magdalena Christina Posse af Säby.

Barn:

 • Magdalena Sofia, född 1718-09-01 död 1723-12-20.
 • Harald Gustaf, till Hönsäter. Född 1727-10-20. Student i Uppsala1 1742-10-02. Volontär vid Skaraborgs regemente. 'Var sedan avita'. Död ogift 1795-03-12 på Hönsäter och slöt ätten samt var den sista av Stakenamnet. Det friherrliga vapnet sönderslogs vid begravningen av friherre Harald Fleetwood efter hållet tal.

Källor

1Um. 2At (Sch). 3At (P). 4Lk.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: