:

Wrangel af Sauss nr 279

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Wrangel AF SAUSS nr 279

Friherrlig 1771-10-15, introd. 1776.

Wrangel af Sauss F27900.png

TAB 1

Fredrik Ulrik Wrangel af Sauss, friherre Wrangel af Sauss, (son av Otto Reinhold Wrangel, natural. Wrangel af Sauss, se adliga ätten Wrangel af Sauss nr 1770, Tab. 4), till Åkerby i Gräve socken, Örebro län, som han inköpte på 1770-talet. Född 1719-04-01 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1723-01-01. Förare därst. 1726-08-23. Sergeant 1731-06-21. Fänrik 1733-03-06. Löjtnant i fransk tjänst 1736 och vid förutn. garde 1740-11-13. Kapten och regementskvartermästare därst. 1745-06-22. Överstelöjtnant vid Jönköpings regemente 1747-08-27. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1754-06-18. Överste i armén 1759-06-25 och för södra skånska kavalleriregementet 1761-03-02. Generalmajor 1768-12-22. Avsked 1770-03-02. Friherre 1771-10-15 jämte sin broder Anders Reinhold (introd. 1776 under nr 279). Död 1793-12-04 i Örebro. Han bevistade fälttåget i Finland 1741 och 1742 samt i Pommern 1757–1760. Gift 1:o 1754-07-30 med friherrinnan Anna Margareta Hamilton af Hageby, född 1737-07-23, död 1761-09-23 efter barnsäng Kungsnorrby, dotter av hovmarskalken friherre Carl Fredrik Hamilton af Hageby, och grevinnan Christina Anna Brahe. Gift 2:o 1764-07-10 på Vittskövle i likanämnd socken, Kristianstads län med friherrinnan Brita Eleonora Barnekow, född 1735-08-08, död 1808-11-23 Runnaby, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Christian Barnekow, friherre Barnekow, och grevinnan Eva Charlotta Juliana Viktoria Stenbock.

Barn:

 • 1. Otto Fredrik, född 1755-10-03 på Kungsnorrby. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1768-09-22. Sekundadjutant därst. 1769-05-30. Löjtnant 1774-06-06. Ryttmästare 1778-05-06. Major i regementet 1790-01-27. Sekundmajor vid regementet 1791-12-20. Avsked 1796-04-30. Död ogift s. å. 5/5 Svabesholm s län.
 • 1. Carl Reinhold, född 1756. Major. Död 1798. Se Tab. 2
 • 1. Brita Christina, född 1758-01-12, död s. å. 15/11 i Brunneby socken.
 • 1. Anton Johan, född 1761-09-14, död s. å. 20/12 i Brunneby socken.
 • 2. Eva Margareta, född 1766-04-09 i Stockholm, död 1839-12-12 Kristineberg och begraven s. å. 22/12. Gift 1795-09-01 med majoren greve Carl Fredrik Ducker, nr 61, född 1747, död 1828.
 • 2. Ulrika Eleonora, född 1768-03-01, död 1829-06-18 Friggesby. Gift 1:o 1785-10-16 på Åkerby med majoren Axel Melchior von Meijerhelm, född 1745, död 1792. Gift 2:o 1793-09-22 på Åkerby med majoren friherre Jakob Otto Cronstedt, född 1766, död 1828.
 • 2. Christian Anton, född 1776. Hovmarskalk. Död 1868. Se Tab. 3.

TAB 2

Carl Reinhold, (son av Fredrik Ulrik Wrangel af Sauss, friherre Wrangel af Sauss, Tab. 1), född 1756-11-14 Kungsnorrby. Sergeant vid livgardet 1768-08-22. Stabsfänrik vid Sprengtportenska regementet 1771-06-05. Löjtnant därst. 1775-08-09. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1776-11-13. Kavaljer hos hertigen av Östergötland 1779-09-16. Kapten vid sistnämnda regemente 1781-05-30. Kapten vid Upplands regemente s. å. 15/10. Premiärmajor därst. 1788-02-29. Avsked s. å. 12/8. Förste kavaljer hos bemälde hertig 1794-03-29. Död 1798-02-12 i Örebro. Gift 1783-10-26 i Stockholm med friherrinnan Ulrika Augusta Sparre, född 1762-10-06, död 1792-04-28 Nynäs, dotter av rikskansleren friherre Fredrik Sparre, greve Sparre, och hans 1:a fru och syssling grevinnan Brita Christina Sparre af Sundby.

Barn:

 • Margareta Christina, född 1784-09-01 på Nynäs, död 1786-01-30.
 • Fredrik Anton, född 1786-07-13 på Nynäs. Student i Uppsala. Extra ordinarie kanslist vid justitierevisionsexpeditionen 1804-12-19. Kopist vid inrikes civilexpeditionen 1807. Kanslist vid ecklesiastikexpeditionen 1810-01-11. Protokollssekreterare därst. s. å. 17/5. Hovjunkare hos änkedrottningen Sofia Magdalena 1811. Kammarherre hos konungen 1816-01-24. Förste expeditionssekreterare i sistnämnda expedition 1817-03-12. Härold vid NO 1832-11-26. Avsked från expeditionssekreterarebefattningen 1837-12-30. Drunknade ogift 1842-02-02 i Stockholm, då han om aftonen skulle gå hem från en bekant, boende i Stadsgården. Han var skicklig botanist och efter honom äro algsläktet Wrangelia och algarten Calothrix Wrangelii uppkallade.
 • Christina Charlotta, född 1787-12-24, död 1865-05-07 i Stockholm. Gift 1827-05-06 Lagerlunda med landshövdingen Fabian Ulfsparre af Broxvik, i hans 3:e gifte, född 1767, död 1842.
 • Anna Margareta, född 1789-05-04 på Nynäs, död ogift 1812-07-23 Åkerö

TAB 3

Christian Anton, (son av Fredrik Ulrik Wrangel af Sauss, friherre Wrangel af Sauss, Tab. 1), född 1776-05-12 Åkerby. Sergeant vid Västmanlands regemente 1778-06-09. Kvartermästare vid livregementet till häst 1784-09-03. Kornett vid livregementsbrigadens dragonkår, då kallad husarkår, s. å. 18/10. Löjtnant därst. 1792-12-18. Ryttmästare vid samma kår 1796-10-29. Avsked 1807-12-03. RSO 1809-07-03. Hovmarskalk 1836-07-21. Död 1868-11-20 på Uddarp Kristianstads län och ligger jämte sin fru begraven på Motala kyrkogård. 'Han var 1809 adjutant hos Georg Adlersparre, då han med västra armén tågade till Stockholm.' Ägde efter fadern Åkerby, vilket han senare försålde. Gift 1809-09-22 på Apertin i Kils socken, Värmlands län med sin fränka grevinnan Agneta Sofia Löwenhielm, född 1791-09-20 på Long i Grums socken, Värmlands län, död 1856-01-18 i Motala, dotter av kaptenen greve Carl Gustaf Löwenhielm, och Agneta Sofia Wrangel.

Barn:

 • Tönnes Fredrik, född 1810. Kammarherre. Död 1878. Se Tab. 4.
 • Agneta Sofia, född 1812-09-18 på Åkerby, död där 1842-04-17 och begraven på Gräve kyrkogård. Gift 1834-02-21 på Åkerby med majoren Carl Gustaf af Geijerstam, född 1802, död 1891.
 • Carl'' Gustaf, född 1814. Kammarherre. Död 1907. Se Tab. 6.
 • Eleonora Augusta, född 1815-04-09 på Åkerby, död där 1816-04-06.
 • Eva Ulrika Charlotta Augusta, född 1817-03-12 på Åkerby, död 1891-02-12 Norsholm s socken, Östergötlands län. Gift 1837-09-28 på förstn. egendom med ryttmästaren friherre Adolf Julius Adelswärd, född 1812, död 1864.
 • Eleonora Catharina Lovisa, född 1818-11-12 på Åkerby, död där 1822-08-03.
 • Christian Anton, född 1820. Kapten. Död 1892. Se Tab. 9.
 • Margareta Christina, född 1821-11-03 på Åkerby, död 1891-06-25 i Linköping. Gift där 1870-10-04 med bruksägaren, filosofie doktorn Per August Wassrin, född 1804-06-15, död 1878-12-15 i Linköping.
 • Lovisa Matilda, född tvilling 1823-08-19 på Åkerby, död ogift 1911-10-04 i Skövde.
 • Ebba Mariana, född tvilling 1823-08-19 på Åkerby, död ogift 1916-03-26 i Skövde.
 • Mauritz Otto, född 1827. Kammarherre. Död 1890. Se Tab. 10.

TAB 4

Tönnes Fredrik, (son av Christian Anton, Tab. 3), född 1810-07-01 Åkerby. Korpral vid livregementets husarkår 1817-03-31. Avsked 1827-07-10. Sergeant vid Svea artilleriregemente s. å. 29/7. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente 1828-07-20. Kornett vid livregementets husarkår 1830-01-23. Löjtnant därst. 1836-02-27. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant utan lön kvarstå i husarkåren 1842-02-23. Avsked ur kåren med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1846-04-29. Avsked ur krigstjänsten 1849-03-27. Kammarherre 1869-01-28. Död 1878-10-05 i Stockholm. Gift 1839-06-04 på Degernäs i Karlskoga socken, Örebro län med Carolina Emilia af Chapman, född 1811-07-22 på nämnda egendom, död 1884-07-01 i Uppsala, dotter av översten Gustaf Adolf Neüendorff, adlad och adopt. af Chapman, och Carolina Maria Camitz.

Barn:

 • Sofia Carolina Natalia Augusta, född 1840-12-30 Brotorp. Hovfröken hos hertiginnan av Dalarna 1864. Död 1897-03-26 i Stockholm. Gift 1868-07-22 på Haga slott i Solna socken, Stockholms län med överstelöjtnanten vid Upplands regemente, RSO, m. m. Sven Hjalmar Thestrup, född 1836-10-27 i Stockholm, död 1891-10-24 i Uppsala.
 • Carl'' Gustaf, född 1842. Fältintendent. Död 1913. Se Tab. 5.
 • Ida Emilia Matilda, född 1846-02-13 i Kristinehamn. Död 1913-05-26, Skederi förs., Ög. Gift 1870-11-26 i Stockholm med grosshandlaren i nämnda stad Robert Vilhelm Gestrin, född 1834-03-09 i sistnämnda stad.
 • Agneta Sofia, född 1851-02-14 i Gränna. Stiftsjungfru. Död ogift 1901-09-21 Magnehult
 • Fredrika Henrika Malvina Mariana (Henriette), född 1853-04-07 i Gränna, död ogift 1901-02-07 Magnehult

TAB 5

Carl'' Gustaf, (son av Tönnes Fredrik, Tab. 4), född 1842-12-30 på Bjurbäckens bruk i Lungsunds socken, Värmlands län. Kadett vid Karlberg 1857-04-14. Utexaminerad därst. 1862-01-21. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 28/1. Löjtnant därst. 1864-04-05. Kapten i regementet 1874-03-06 och vid regementet 1876-06-02. T. f. regementsintendent 1880-06-15 och regementsintendent vid nämnda regemente 1881-04-26. RSO 1884-12-01. RPdaCO 1886-10-29. RVO 1888-12-01. Vistades med understöd av statsmedel i Ryssland och Finland för att taga kännedom om intendenturväsendet i nämnda land 1889. Major i armén 1891-03-13. Förordnad att tills vidare bestrida fördelningsintendentsbefattningen vid fjärde fördelningen och militärdistriktet 1892-12-31. Fältintendent av 2. graden i intendenturkåren 1893-03-03. Fältintendent av 2. graden med lön på stat och förordnad till fördelningsintendent vid fjärde arméfördelningen s. å. 30/3. Fältintendent av 1. graden 1895-12-13. Avsked från majorsbeställningen 1898-12-09. Avsked med tillstånd att kvarstå i intendenturkårens reserv 1911-01-20. Avsked från beställningen i nämnda reserv 1912-12-31, död 1913-11-12 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård. Gift 1:o 1872-04-17 i Stockholm med Sigrid Sofia Matilda Elisabet (Siri) von Essen, från vilken han 1876 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1877-12-30 i Stockholm med författaren Johan August Strindberg, från vilken hon 1891 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1849-01-22 i Stockholm, död där 1912-05-14), född 1850-08-17 i nämnda stad, död 1912-04-21 i Helsingfors (Sthl, Maria förs., db), dotter av stabskaptenen Carl Reinhold von Essen, nr 723, och Elisabet Charlotta In de Betou. Gift 2:o 1881-10-08 i Stockholm med Sofia Elisabet In de Betou, född 1856-07-26 på Backa kaptensboställe i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län, död 1930-10-11, i Lidingö villastad Stockholms län ]], dotter av överstelöjtnanten Carl Johan In de Betou och Rosa Amalia Liljedahl.

Barn:

 • 1. Sigrid Carolina Elisabet, född 1873-04-16, och död 1877-01-13 i Stockholm.

TAB 6

Carl'' Gustaf, (son av Christian Anton, Tab. 3), född 1814-02-07 Åkerby. Kadett vid Karlberg 1829-01-31. Utexaminerad 1835-06-13. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente s. å. 14/7. Attaché vid beskickningen i Wien 1838. Löjtnant 1842-01-25. Avsked ur krigstjänsten 1848-05-30. Ledamot av direktionen för skånska hypoteksföreningen. Kammarherre 1861. Ordförande i styrelsen för skånska livränteanstalten. Ordförande i styrelsen för Eslövs sparbank med kringliggande ort 1866. Landstingsman för Malmöhus län. Död 1907-02-21 på sin egendom Kristineberg i Borrlunda socken, Malmöhus län. Gift 1843-09-20 Sinclairsholm s län med friherrinnan Magdalena Elisabet (Malin) Gyllenkrok, född 1819-10-13 Åraslöv s län, död 1886-10-29 på Kristineberg, dotter av majoren friherre Fredrik Elof Gyllenkrok, och grevinnan Christina Brita Dücker.

Barn:

 • Christian Fredrik, född 1847. Överhovstallmästare. Död 1932. Se Tab. 7.
 • Helmut Carl Gustaf, född 1856-07-13 på Kristineberg. Överingenjör vid elektricitetsbolaget Union i Berlin. Död 1899-04-30 i nämnda stad.
 • Magdalena Augusta, född 1861-01-26 på Kristineberg. Gift 1891-05-09 med generallöjtnanten Johan Gustaf Fabian Wrangel, född 1858, död 1923.

TAB 7

Christian Fredrik, (son av Carl Gustaf, Tab. 6), född 1847-10-31 i Ängelholm. Student i Lund 1864-04-16. Fanjunkare vid skånska dragonregementet s. å. 18/4. Officersexamen 1865-04-29. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1866-07-04. Avsked ur krigstjänsten 1874-11-13. Ordförande inom Harjagers härad av Malmöhus läns hushållningssällskap 1876. Ledamot av styrelsen för Malmöhus läns lantbruksskola på Oregården 1878. Dess ordförande 1887. Ledamot av styrelsen för sparbanken för Eslöv med kringliggande ort s. å. RVO 1890-12-01. Ledamot av Svenska mosskulturföreningens styrelse 1894. RNO 1896-06-29. RDDO 1897-01-21. Tjänstgörande kabinettskammarherre hos konung Oscar II 1898-09-20. KNO2kl 1900-12-01. Chef för stuteriöverstyrelsen 1901-05-24. LLA 1802. KVO1kl 1905-12-01. RPrKrO2kl m kr 1906. StOffBLeopO 1907. KNO1kl s. å. 6/6. OIISGbmt s. d. Tjänstgörande kabinettskammarherre hos konung Gustaf V 1908-01-09. TMO1kl s. å. RRS:tAO1kl s. å. HL av Malmöhus läns hushållningssällskap 1911-06-19. GV:sOlM 1912. Överhovstallmästare s. å. 16/8. StkItS:tMLO 1913. Entledigad från chefskapet för stuteriöverstyrelsen 1916-06-30. KmstkNO s.å. 16/12. HLLA 1920-01-19. KmstkVO 1922-03-12. GV:sJmt 1928-06-16. Död 1932-01-23 på Ellinge v. Sallerups förs., Malm. Ägde Ellinge i Västra Sallerups socken och Kristineberg i Borrlunda socken, (båda i Malmöhus län). Gift 2:o 1881-08-10 på Sövdeborg i Sövde socken, Malmöhus län med grevinnan Ebba Ulla Amalia Elisabet (Lily) Piper, född 1861-11-30 på nämnda egendom, död 1924-10-07 på Ellinge v. Sallerups förs., Malm ]], dotter av överhovstallmästaren greve Erik Carl Alfred Piper, och Ebba Vilhelmina von Haffner.

Barn:

 • Christina Brita Elisabet, född 1882-12-09 på Ellinge. Stiftsjungfru. Död 1893-11-03 på nämnda egendom.
 • Carl Gustaf Alfred Fredrik Axel, född 1885. Godsägare. Se Tab. 8.

TAB 8

Carl Gustaf Alfred Fredrik Axel, (son av Christian Fredrik, Tab. 7), född 1885-04-23 på Ellinge. Äg. Ellinge i Västra Sallerups socken och Kristineberg i Borrlunda socken. Gift 1910-08-25 i S:t Petri kyrka i Malmö, med Stina Mörner, född 1887-05-15 i nämnda stad,, dotter av hovmarskalken Christer Hampus Mörner, och Ebba Mariana Ottilia Elisabet Hallenborg.

Barn:

 • Magdalena Elisabet, född 1911-06-13 på Kristineberg
 • Carl'' Gustaf Fredrik, född 1914-01-26.
 • Agneta Sofia, född 1917-04-27. Konstnärinna.

TAB 9

Christian Anton, (son av Christian Anton, Tab. 3), född 1820-07-24 Åkerby. Furir vid Värmlands regemente 1836-10-11. Underlöjtnant därst. 1840-06-19. Löjtnant 1845-04-10. Regementskvartermästare 1854-03-07. Kapten 1855-04-12. Avsked 1856-05-07. Död 1892-05-19 Kristineberg. Gift 1855-09-19 i Karlstad med Hedvig Charlotta Bernhardina Fröding (Betty), född 1830-08-05 i Karlstad, död 1872-10-09 på Gunneruds bruk i Alsters socken, Värmlands län, dotter av bruksägaren Jan Fröding och Christina Gustava Branzell.

Barn:

 • Agnes Gustava, född 1857-03-28 Byn. Gift 1880-03-30 i Karlstad med godsägaren Carl Axel von Below, från vilken hon 1906-10-17 blev skild, född 1852-05-13 Vålberga, död 1915.

TAB 10

Mauritz Otto, (son av Christian Anton, Tab. 3), född 1827-03-01 Åkerby. Furir vid livregementets grenadjärkår 1843-04-30. Studentexamen 1844-06-13. Underlöjtnant vid nämnda kår 1846-03-13. Löjtnant därst. 1855-06-09. Kavaljer hos arvfurstarna s. å. 14/12. Adjutant hos kronprinsen. 1858-05-03. RDDO 1859-01-01. Kapten i armén s. å. 22/6. Kammarherre hos drottning Lovisa s. å. 5/8. Adjutant hos konungen s. å. 6/8. RÖJKrO3kl s. å. RPrRÖO3kl s. å. OffItS:tMLO 1862-08-31. Kapten vid kåren 1864-07-19. RNS:tOO 1867-09-09. RPrKrO2kl s. å. KDDO2gr 1869-08-03. RSO 1870-06-11. Tjänstfri vid hovet 1871. Major vid kåren 1875-04-30. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1880-05-07. Avsked ur krigstjänsten 1886-04-02. Död 1890-05-12 i Stockholm. Gift 1860-08-27 i Fredriksstad i Norge med Eugenie Fredrika Rehbinder, född 1837-10-19 i Berlin, död 1924-07-21 i Vaxholm och begraven på Solna kyrkogård (Solna förs., db), dotter av översten i norska artilleriet Gustaf Christian Rehbinder och Karine Matea Thrane.

Barn:

 • Sofia Lovisa (Lily), född 1861-08-14 i Västerås. Målarinna. Gift 1898-04-12 i engelska kyrkan i Stockholm med artisten i London Robert Christie, född 1869-01-04, död 1928-01-11.
 • Herman Gustaf Mauritz, född 1864. För detta generalmajor. Se Tab. 11.

TAB 11

Herman Gustaf Mauritz, (son av Mauritz Otto, Tab. 10), född 1864-11-05 i Västerås. Mogenhetsexamen 1884-07-11. Volontär vid Svea artilleriregemente s. å. 13/6. 2. Konstapel därst. 1885-10-11. 1. Konstapel s. å. 22/12. Sergeant 1886-05-15. Elev vid krigsskolan s. å. 19/7. Utexaminerad 1887-10-03. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente s. å. 31/10. Löjtnant därst. 1892-09-03. Transp. till Karlskrona artillerikår 1894-05-11. Kapten därst. 1895-06-07. Kapten vid kustartilleriet 1901-12-30. Major därst. 1904-05-27. LKrVA 1906. RSO 1907-12-01. Överstelöjtnant vid kustartilleriet 1908-08-28. Överste i kustartilleriet och t. f. chef för Vaxholms kustartilleriregemente samt tjänstf. kommendant i Vaxholms fästning 1913-01-14. LÖM s. å. KItS:tMLO s. å. RNO 1914-09-30. OffFrHL s. å. Överste vid kustartilleriet och chef för Vaxholms kustartilleriregemente samt kommendant i Vaxholms fästning s. å. 6/11. KSO2kl 1916-06-06. KSO1kl 1919-06-21. KFinlVRO 1kl 1920. RKSM 1924-05-00. Generalmajor och chef för kustartilleriet s. å. 3/10. HLÖS s. å. Avsked från nämnda chefskap med kvarstående såsom generalmajor i kustartilleriets reserv 1929-09-26. Gift 1899-09-20 i Amiralitetskyrkan i Karlskrona med Estrid Elisabet (Essie) Ericson, född 1872-03-14. Dotter av kaptenen vid flottan Axel Georg Ericson och Julie Marie Nordenskjöld.

Barn:

 • Agneta, född 1901-06-08 i Karlskrona. Gift 1933-10-07 i Strängnäs domkyrka med e. stiftsamanuensen jur. kandidat Sten Axel Lundberg, född 1899-06-15 i Visby. Död 1936-11-22 i Visby.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: