:

Von Buchwaldt nr 68

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Buchwaldt nr 68 †

Friherrlig 1675-12-26, introd. 1680. Utdöd 1709-06-28.

Denna vitt utgrenade Slesvig-Holsteinska adelsätt, som i äldre tider skrev namnet Bokwolde, har sitt ursprung från det gamla Wagrien i trakten av staden Lybeck, med vars borgare den ofta under medeltiden var invecklad i blodiga fejder. Den naturaliserades i Danmark 1642, upphöjdes därst. i friherrligt stånd 1784 med namnet Buchvald-Brocktorff, och fortlever såväl därst. som i Tyskland och Österrike. Den svenska grenen tillhör linjen Sierhagen. Litteratur: Danmarks Adels Aarbog 1905.


Sifridus de Bokwolde. Riddare, levde 1303.

son:

Sifridus de Bokwolde. Förekommer 1325–1338.

son:

Volradus de Bokwolde. Förekommer 1347–1353.

son:

Detlev de Bokwolde. Nämnes törsta gången 1356 och därefter flera gånger under 1360–1380- talen. Var 1394 hertig Gerhards och grevarna Claus' och Alberts råd. Levde ännu 1410.

son:

Detlev van Bokwolde, till Sierau och Hasselburg. Nämnes första gången 1413. Var riddare 1428. Var hertig Adolfs råd 1435 och 1448. Deltog 1447 i hertigens förhandlingar med Ditmarskerna i Lybeck. Pantsatte s. å. byn Loheberg till hospitalet i Neustadt. Var 1460 kungl. råd.

son:

Detlev van Bokwolde, till Sierhagen, Borstel och Neverstorf. Beseglade brev 1429. Sålde gods till Cismars kloster 1460. Var amtman på Segeberg 1461 och beseglade s. å. stadfästelsen på Hamburgs privilegier. Var kungl. råd 1462 och ännu 1474. Levde ännu 1486, då han köpte gods, men var död 1488. Gift med Magdalena Markvardsdotter Hummersbüttel, till Borstel, död 1501-11-11 och begraven i Itzehoe.

son:

Detlev van Bokwolde, till Neverstorf, Sierhagen och Borstel. Beseglade privatförbundet i Kiel 1469 och stadfästelsen å Ditmarskernas privilegier 1470. Stupade i Ditmarsken 1500-02-17.

son:

Markvard van Bokwolde, till Øvelgønne, Sierhagen, Neverstorf och Borstel. Nämnes 1507. Hövidsman i Holstein 1523. Beseglade förbundet i Rendsborg 1533. Deltog i lantdagen i nämnda stad 1540. Död 1545. Gift med Margareta Clausdotter Stake af Ritzerow, död 1550 i Lybeck.

son:

Jaspar van Bokwolde, till Borstel, Sierhagen och Jersbeck. Född omkr. 1528. Nämnes 1540. Ryttmästare. Deltog i tåget mot Ditmarsken 1559. Var hertig Johans hovtjänare 1564. Död 1587-02-24 och begraven i kyrkan i Alten Krempe. 'Han dödade i duell 1543 en kursachsisk adelsman von den Heyde.' Gift med Anna Caisdotter Rantzau i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Clement von der Wisch till Hanerau), död 1595-10-02.

son:

Claus van Bokwolde, till Pehn, Skovbølgaard och Bülle. Levde utan tjänst på sina gods. Död 1626. Gift 1:o 1579 med Emerentia Ahlefeldt, död 1598, dotter av Wulf von Ahlefeldt och Emerentia Rantzau. Gift 2:o med Dorotea Henriksdotter Rantzau, som levde ännu 1642.

son:

1. Caspar von Buchwald, till Skovbølgaard, som han måste sälja och bodde sedan i Flensborg. Död 80 år gammal. Gift 1:o med Anna Rathlou. Gift 2:o med Adelheid von Buchwald, till Wensin, död 1632, dotter av Claus von Buchwald till Wensin och Adelheid von Ahlefeldt.

son:

Fredrik von Buchwald, friherre von Buchwaldt, friherre och herre till Hjularöd och Harlösa, båda i Harlösa socken Malmöhus län. Född 1628-02-13 på fädernegodset Skovbølgaard i Slesvig-Holstein. Musketerare vid Vilhelm III:s av Oranien livgarde 1644. Adelsbursch och pikenerare därst. 1646. Hovjunkare hos hertig Fredrik av Holstein-Gottorp. Kammarjunkare 1652. Inkom till Sverige 1654-09-00 med prinsessan, sedermera drottning Hedvig Eleonora. Kornett vid pfalzgrevens av Sultzbach livkompani i svensk sold 1655. Kornett vid konung Carl X Gustafs livgarde s. å. Ryttmästare därst. s. å. Överstelöjtnant 1657. Överstes titel 1659. Överste för Smålands kavalleriregemente 1674-07-01. Generalmajor av kavalleriet 1675-12-20. Friherre s. å. 26/12 (introd. 1680 under nr 68). Vice guvernör i Skåne. Generallöjtnant av kavalleriet 1690-02-17. Guvernör i Wismar s. å. Död där 1693-06-03 och begraven s. å. 19/9 i Maria kyrka därst. samt därefter förd till Harlösa kyrka. 'Han blev i slaget vid Warschau av en förgiftad pil så illa sårad i ena benet, att han i halvtannat år måste rida utan stövel och därjämte undergå en ganska svår kur.' Gift 1:o 1659-03-20 på Kronborgs slott å Seland i konung Carl X Gustafs och hans gemåls närvaro med den sistnämndas kammarfröken Sofia Elisabet Augusta von Bützotw, född 1626-03-18, död i barnsäng 1663-08-17, dotter av furstl. holsteinske hovmarskalken Josua Christoffersson von Bützow, till Pappendorff, och Catharina von Raben. Gift 2:o 1665 med Benedikta von der Wisch, död 1710, dotter av lantrådet och amtmannen i Gottorp Jurgen von der Wisch och Magdalena Hansdotter Rantzau, till Salsau och Rastor.


Barn:

  • 1. Carl Gustaf, född 1660-01-26, död 1661-07-19.
  • 1. Hedvig Eleonora, född 1661-09-11. Gift med majoren Christoffer Giedde, natural. Gädda, i hans 2:a gifte, född 1637, död 1705.
  • 1. Sofia Elisabet Augusta, född 1663-08-16, död 1720-08-13. Gift 1688 med ryttmästaren Arvid Trolle, natural. Trolle, född 1653, död 1698.
  • 2. Christian Albrecht, född 1666-01-16. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1687-04-14. Löjtnant därst. Kapten vid Nils Bielkes svenska regemente Holland 1688-09-26. Överstelöjtnant vid drottningens livregemente till fot 1699-10-30. Överste för skånska stånddragonregementet 1701-01-30. Överste vid drottningens livregemente till fot s. å. 15/2, men återgick strax till sitt förra regemente. Generalmajor 1706-06-12, men dog dagen förut i Stettin av sina i slaget vid Fraustadt erhållna blessyrer. Begraven i Harlösa kyrka [Lk].
  • 2. Georg. Fänrik vid drottningens tyska livregemente till fot 1687-06-18. Löjtnant därst. 1690-11-06. Kapten 1692. Generaladjutant 1701-07-06. Överste för garnisonsregementet i Riga 1706-06-11. Överste för Jönköpings regemente s. å. 8/7. Död ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava, och utgick med honom denna friherrl. ätt. Han bevistade bland annat slagen vid Holofzin och Poltava.
  • 2. Casper. Var 1693 löjtnant vid Nils Bielkes svenska regemente i Brabant. Död ogift.
  • 2. Emerentia, arvfru till Hjularöd, Harlösa och Jordberga i Skåne. Född 1670, död 1738-12-01. Gift 1695 med översten friherre Reinhold von Liewen, i hans 2:a gifte, född 1653 död 1701.
  • 2. Gustaf Fredrik död ung.
  • 2. Carl Fredrik död ung.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: