Marcks von Würtemberg nr 263

Från Adelsvapen-Wiki

F 263.jpg

Friherrliga ätten Marcks von Würtemberg nr 263

Friherrlig 1759-10-16, introd. 1776. Medlemmar av ätten skriva sig Marks von Würtemberg.


TAB 1

Marcks von Reutlingen. Kom under 30-åriga kriget från Würtemberg till konung Gustaf II Adolfs krigshär såsom ryttmästare och var sist överstelöjtnant samt skall slutligen nedsatt sig i Livland. Gift med N. N. Barclay.

Barn:

 • Johan Marcks, född omkr. år 1640 i Bremen. Fortifikationskassör i Reval, Pernau och Dorpat 1675. Konstituerad att förrätta lantrichterämbetet i Livland under pesttiden. Död 1710 i Pernau av pesten. Hans och hans sons konterfej, målade av Ehrenstrahl, gingo förlorade i vådelden på Högsrum 1741. Gift 1683 med Anna Margareta von Rehausen, född 1659, död 1741-04-05 Högsrum och begraven i Fliseryds kyrka, dotter av majoren Gotthard Rehausen, adlad von Rehausen, och Hedvig von Bildstein.

Barn:

 • Gotthard Vilhelm Marcks, adlad och friherre Marcks von Würtemberg, född 1688, död 1778. Se Tab. 2.
 • Carl Gustaf Marcks, adlad Marcks von Würtemberg, född 1693, död 1775. Se adliga ätten Marcks von Würtemberg, Tab. 1.

TAB 2

Gotthard Vilhelm Marcks, adlad och friherre Marcks von Würtemberg (son av Johan Marcks, Tab. 1), född 1688-05-14 i Riga. Student i Pernau. Volontär vid garnisonsregementet i Pernau 1699-01-00. Konduktör vid fortifikationen i Livland 1703-01-00. Fänrik vid Erik Sparres regemente i fransk tjänst 1705. Löjtnant därst. Sekundkapten vid samma regemente. Löjtnant vid Schwengelms pernauska infanteriregementet. Regementskvartermästare därst. 1 1710-07-11. Kapten vid Nylands infanteriregemente s. å. 4/11. Major vid Nylands kavalleriregemente 1713-12-21. Konfirm. fullm. 1 1717-02-25. Generaladjutant vid jämtländska armén 1718-03-18. Generaladjutant vid stockholmska armén 1719. Adlad 1720-03-19 jämte brodern Carl Gustaf (introd. s. å. under nr 1726). Överstelöjtnant vid karelska skvadronen 1726-10-15. Överste för Jämtlands dragonregemente 1739-05-07. Generalmajor av kavalleriet 1747-02-06. RSO 1750-03-27. KSO s. å. 17/4. Överste för Södermanlands regemente s. å. 31/10. Generallöjtnant 1751-06-18. RoKavKMO 1754-11-25. General av infanteriet 1755-04-29. Friherre 1759-10-16 (introd. 1776 under nr 263). Fältmarskalk 1763-03-01. Överste för Österbottens regementet s. å. 9/5. Avsked 1772-01-14. Död 1778-02-17 Gotthardsberg och begraven i Lerbo kyrka, där hans epitafium finnes, 'Under kampanjen vid Trondhjem i Norge 1718 gjorde han med de frivilliga vid Stene skans första anfallet på fienden, vilken han bortjagade, samt lockade kommendanten utur Skognäs skans och övertalade sedan besättningen att giva sig, varvid han fick ett ansenligt förråd av levnads- och krigsförnödenheter.'. Gift 1:o 1710-11-16 med Anna Elisabet Hauenschildt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1694-09-13 med överstelöjtnanten och chefen för dorpatska lantmilisbataljonen Georg Gustaf Wrangel, född 1665-05-22, stupade 1708-09-29 i slaget vid Liesna), 1 född 1678-01-14, död 1743-06-00 på Frösön Jämtlands län, dotter av generalmajoren Detlof Hauenschildt, adlad 1651-12-17 men ej introd. 2, och hans 2:a fru, friherrinnan Sofia Helena Nieroth. Gift 2:o 1744-09-09 med friherrinnan Elisabet Gyllenstierna af Lundholm, född 1713-11-14, död 1798-01-08 på Gotthardsberg, dotter av landshövdingen, friherre Axel Erik Gyllenstierna af Lundholm, och hans 1:a fru Catharina Elisabet de Charlière.

Barn:

 • 1. Gotthard Vilhelm, döpt 1714-06-14 i Stockholm, död 1721-05-00.
 • 2. Erik Vilhelm, till Gotthardsberg. Född 1746-12-08 på Frösö kungsgård Jämtlands län. Volontär vid Södermanlands regemente 1749-05-00. Sergeant därst. 1761-06-30. Livdrabant 1766-10-02. Löjtnant i armen 1771-10-30. Avsked 1779-02-10. Död ogift 1819-12-24 i Stockholm.
 • 2. Carl Eugenius, född 1748. Hovjunkare. Död 1812. Se Tab. 2.
 • 2. Fredrik Gustaf, född 1749-06-15 på Frösön-, volontär vid fortifikationen 1764-07-20. Konduktör vid Stockholmsbrigaden 1765-06-17. Fänrik vid Söder- manlands regemente 1769-11-09. Löjtnant därst. 1776-10-22. Kapten 1780-03-15. Död ogift 1790-03-15 under fälttåget i Finland.
 • 2. Eva. Christina, född 1751-04-13 på Frösön, död 1813-02-23 i Norrköping. Gift 1774-07-19 på Gotthardsberg med överstelöjtnanten, friherre Fredrik Pfeiff, född 1738, död 1798.
 • 2. Adolf Johan, född 1755-02-03 Dagöholm Avsked 1768-06-02 student i Uppsala 1770-02-13. Död där 1771-11-30 och begraven i Lerbo kyrka Södermanlands län.

TAB 3

Carl Eugenius, (son av Gotthard Vilhelm Marcks, adlad och friherre Marcks von Würtemberg, Tab. 2), född 1748-02-02 på Frösön. Volontär vid Södermanlands regemente 1760-02-12. Sergeant därst. s. å. 10/12 och vid Österbottens regemente 1766-01-30. Kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente s. å. 17/7. Hovjunkare 1767-11-25. Auskultant i Svea hovrätt 1768-05-10. E. notarie därst. s. å. 20/11. Vice notarie 1770-03-09. Vice auditör vid livdrabantkåren s. å. 14/12. Auditör därst. 1771-02-01. Auditör vid Nylands infanteriregemente 1773-12-08. Avsked 1774-01-14. Död 1812-01-29 på Gotthardsberg, som han 1798 inlöst. Han köpte 1773 Vårholma säteri i Värmdö socken Stockholms län, vilket han 1797 försålde. Gift 1774-05-31 i Stockholm med Anna Christina Sandman, född 1751-12-04, död 1828-04-23 Hjärmesta, dotter av bokbindaren i Stockholm Jonas Sandman och Sara Jäger.

Barn:

 • Carolina Vilhelmina, född 1775-03-24 på Vårholma död ogift 1840-04-20.
 • Elisabet Christina, född 1778-02-22 (23/2) på Saltarö i Värmdö socken, död 1822-09-29. Gift 1813-03-18 på Gotthardsberg med kaptenen, friherre Polykarpus Cronhielm nr 94, född 1790, död 1843.
 • Aurora Charlotta, född 1780-11-19 på Vårholma död 1785-07-22.
 • Axel Vilhelm, född 1782-11-16 i Stockholm, död 1783-05-13 på Vårholma.
 • Carl Eugen(ius), född 1788. Överjägmästare. Död 1860. Se Tab. 4.

TAB 4

Carl Eugen(ius), (son av Carl Eugenius, Tab. 3), född 1788-06-21 Vårholma. Kadett vid Karlberg 1801-09-26. Utexaminerad 1806-03-29. Fänrik vid änkedrottningens livregemente s. å. 12/4 och vid Södermanlands regemente s. å. 28/7. Avsked från regementet 1812-11-07 och ur armén s. å. 14/7. Överjägmästares karaktär s. d. Död 1860-03-05 Skåra. 'Han kommenderades med regementet till norska gränsen 1808 och blev s. å. den 20 april vid Lundby kvarnar blesserad av en kula i armen. Inlöste 1812 efter faderns död Gotthardsberg, vilken familjeegendom han året därpå försålde för 38,000 r:dr banko, varefter han inköpte Skåra.'. Gift 1814-07-04 med Catharina Ulrika Strandberg, född 1793-02-22 i Stigtomta prästgård, död 1856-07-02, dotter av kyrkoherden i Stigtomta pastorat av Strängnäs stift, fältprosten Olof Strandberg och Eva Ulrika Carelius.

Barn:

 • Ulrika Christina Charlotta Eugenia, född 1815-07-22, död ogift 1834-08-10.
 • Gotthard Vilhelm Ulrik Eugen, född 1816. Godsägare. Död 1886. Se Tab. 5.
 • Ulrika Carolina Sofia Antonia (Antoinette), född 1818-09-27 på Skåra, död ogift 1904-12-22 i Nyköping.
 • Ulrik Johan Teodor Ludvig, född 1820. Underlöjtnant. Död 1904. Se Tab. 6.
 • Ulrik Carl Axel Napoleon, född 1822-03-10, död 1823-07-07.
 • Ulrik Carl Axel Napoleon, född 1823-11-20. Korpral vid Svea livgarde. Död 1852-05-09 i Stockholm.
 • Anna Ulrika Johanna Matilda, född 1825-06-26, död 1828-06-23.
 • Ulrika Hortensia Amalia Aurora, född 1827-04-28, död 1828-05-03.
 • Ulrik Adolf Robert Hieronymus Jerome, född 1834. Major. Död 1907. Se Tab. 7.

TAB 5

Gotthard Vilhelm Ulrik Eugen, (son av Carl Eugenius, Tab. 4), född 1816-10-05 Skåra. Godsägare. Död 1886-09-24 på sin egendom Ön i Ludgo socken Södermanlands län. Gift 1854-10-15 Grova med Maria Charlotta Jakobina Ahlenius, född 1826-12-20 Rosendal, död 1914-10-24 i Gnesta, (Frustuna församling, Södermanlands län. Dotter av mönsterskrivaren Per Gustaf Ahlenius och Lovisa Christina Strandberg.

Barn:

 • Gotthard Vilhelm, född 1855-08-25 på Helgesta i Stigtomta socken. Mogenhetsexamen i Nyköping 1874. Elev vid skogsinstitutet 1876-06-01. Utexaminerad 1878-05-31. E. jägmästare i Jönåkers revir i Södermanlands län s. å. Extra ordinarie amanuens i domänstyrelsen 1883-02-01. Död ogift 1891-05-09 vid Gnesta i Frustuna socken Södermanlands län.
 • Ulrika Amalia Charlotta, född 1866-07-10 på Helgesta, död där 1871-03-02.

TAB 6

Ulrik Johan Teodor Ludvig, (son av Carl Eugenius, Tab. 4), född 1820-02-12 i Stigtomta socken. Underkanoniär vid flottan 1836-07-19. Kanoniär 1837-06-01. Avsked 1839-11-20. Furir vid 2. livgardet s. å. 23/11. Sergeant därst. 1840-01-27. Underofficersexamen s. å. 16/5. Avsked från nämnda garde s. å. 15/8. Furir vid Södermanlands regemente 1841-04-19. Sergeant 1846-03-31. Bataljonsadjutant s. å. 10/7. Fanjunkare 1848-05-02. Svärdsman 1860-05-05. Avsked 1871-04-20. Underlöjtnant i armén s. å. 12/5. Ledamot av direktionen för livränte- och kapitalförsäkringsanstalten för Linköpings stad och stift 1890. Död 1904-02-26 i Linköping. Gift 1860-04-23 i Nyköping med Clara Gustava Kjellgren, född 1828-08-31 i Nyköpings västra församling ]], död 1910-05-19 i Linköpings församling ]], dotter av mältaren Erik Kjellgren och Brita Stina Persdotter .

Barn:

 • Erik Teodor, född 1861-05-11 på Torvsäter i Björnlunda socken Södermanlands län. Mogenhetsexamen i Nyköping 1878-06-11. Student i Uppsala s. å. 26/9 filosofie kandidat 1880-05-25 och jur. kandidat 1885-09-12. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 8/10. Vice häradshövding 1887-12-20. 17/12. Född fiskal i nämnda hovrätt 1888-11-30. Adjungerad ledamot första gången 1890-08-22. Fiskal 1891-05-29. Assessor 1891-01-26. T. f. revisionssekreterare s. å. 23/11. Ledamot av kommittén för utarbetande av ny fiskestadga s. å. 1/6. Ledamot av kommittén för utredande av frågan om statens ansvar för skada av ämbetsförseelser 1895. Ledamot av lagbyrån 1896-01-01–1901-09-30. Revisionssekreterare 1898-05-13. Sekreterare i 1898 års särskilda riksdagsutskott för behandling av lagförslag ang. makars egendomsförhållanden. RNO s. å. 1/12. Häradshövding i Södra Åsbo och Bjäre härads domsaga 1900-12-05. Svensk ordförande i 1901 års skandinaviska kommitté för lagstiftning om köp av lösegendom m. fl. till obligationsrätten hörande ämnen. KNO2kl 1901-11-30. Justitieråd 1903-10-30. KNS:tOO1kl 1904-10-22. KNO1kl 1905-05-15. Konsultativt statsråd 1905-11-07–1906-05-29. Åter justitieråd 1906-05-31. Jur. hedersdoktor vid Uppsala universitet 1907-05-24. LMA 1908. Ledamot av lagrådet 1909-06-00. KmstkNO 1913-06-06. Avsked från justitierådsämbetet s. å. 31/3. Delegerad för förhandlingar med Norge i renbetesfrågan 1913–1918. Ordförande i norrländska kolonisationskommittén 1916–1918. Ordförande i kommittén för utredande av frågan om de neutrala staternas intressen vid och efter krigets avslutande 1918. En av Sveriges delegerade vid förhandlingar under fredskongressen i Paris rörande nationernas förbund 1919-03-15. StkNS:tOO s. å. 13/10. ChilAM s. å. Sakkunnig i folkrätt inom utrikesdepartementet s. å. i sept. Ordförande i obligationsrättskommittén s. å. En av Sveriges delegerade vid neutrala staters konferens i Haag 1920 rörande upprättandet av en internationell domstol. T. f. president i Svea hovrätt 1920-05-14. Preses i musikaliska akademien s. å. StkDDO 1921-01-26. Ett av Sveriges ombud vid Ålandsöarnas neutralisering s. å. 26/9. StOffFrHL 1922. Statsråd och minister för utrikes ärendena (excellens) 1923-11-11–1924-10-18. President i Svea hovrätt 1925-06-28. LVVS s. å. StkFinlVRO s. å. RoKavKMO 1926-06-06. 1931-04-30 beviljad nådigt afsked från presidentämbetet fr. o. m. den 3/5 s. å, därvid Kungliga Majt. betygat sitt synnerliga välbehag över hans under en lång följd år i olika befattningar ådagalagda skicklighet samt städse bevisade trohet och nit. 1931-04-30 förordnad att fr. o. m. 3/5 s. å. och tills vidare vara ordförande i lagberedningen. 1933-11-10 utsedd att för ytterligare sex år fr. o. m. den 9/12 s. å. vara ledamot av permanenta skiljedomstolen i Haag. 1935-02-01 tilldelad medaljen i guld av adertonde storleken med inskrift "Illis quorum meruerne labores" att i kedja av guld bäras om halsen. Biogr. i Väd?. Död 1937-03-05 i Saltsjöbaden (Stockholms Oscars församling db 81) och begraven i Linköpings domkyrkoförsamling. Gift 1895-08-01 i Östermalms kyrka i Stockholm med Olga Carolina Clotilde Kotzian, född 1865-02-17 i Livorno, Italien, död 1938-08-31 i Oscars församling, Stockholm (db nr 238), dotter av köpmannen Giacomo Kotzian och Clotilde Rosa Orsini.
 • Julia Ulrika Birgitta, född 1863-10-07 Torvsäter. Mogenhetsexamen i Stockholm 1883-05-17. Lärarinna vid Vänersborgs elementarläroverk för flickor 1890–1894. Lärarinna vid Stockholms nya samskola 1894. Föreståndarinna för Whitlockska samskolan i Stockholm 1918. Avsked. Död 1941-12-25 i Engelbrekts församling, Stockholms län (db nr 308).
 • Ulrika Elisabet (Ulla), född 1866-09-24 på Torvsäter. Genomgick högre lärarinneseminariet 1884–1887. Lärarinna vid Uppsala högre elementarläroverk för flickor 1895. Gift 1904-07-21 med arkitekten Jean Paul Guichard född 1872-07-15. Död 1942-01-12 i Paris.
 • Robert Olof, född 1868-11-04 på Torvsäter. Biograf i Väd. Mogenhetsexamen i Stockholm 1886-05-29. Volontär vid pontoniärbataljonen s. å. 1/6 och vid 2. livgrenadjärregementet s. å. 27/12. Sergeant 1887-05-27. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Utexaminerad 1808-10-17. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 9/11. Löjtnant därst. 1893-09-02. Aspirant vid generalstaben 1892–1895. Stabsadjutant och löjtnant därst. 1897-08-18. Stabsadjutant och kapten 1901-09-27. Kapten i regementet 1903-10-30 och vid regementet 1906-01-19. Överadjutant och major vid generalstaben 1908-02-21. RSO 1909-01-19/6 RFrHL s. å. Överadjutant och överstelöjtnant vid generalstaben 1911-07-13. Överstelöjtnant vid Västerbottens regemente 1913-04-14. LKrVA s. å. Överste och chef för norra skånska infanteriregementet 1914-10-16. Chef för 2. infanteribrigaden 1917-12-04. KSO2kl 1918-06-06. KItKrO 1920. OffFrHL s. å. KSO1kl 1921-06-06/6 på övergångsstat 1926-09-04 avsked 1928-10-26. Gift 1922-07-04 i Dorotheenkirche i Wien med Olga Amalia Ridderstad i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1890-05-20 i Stockholm med godsägaren Carl Gunnar Jakob Ridderstad, född 1854, död 1910. Gift 2:o 1917-07-26 i Linköping med byråchefen i lantbruksstyrelsen Moritz Vilhelm Heyman i hans 2:a gifte, född 1858-06-09 i Göteborg, död 1918-01-20 i Stockholm), född 1869-04-05 i Väddö socken Stockholms län, död 1939-02-04 i Stockholm, jordfästa i Norra Kremateriet, Stockholm (Lindköpings domkyrkoförsamling db nr 50), dotter av godsägaren Ivan Fredrik Soldan Ridderstad, och Vilhelmina Amalia Magdalena Wulff.

TAB 7

Ulrik Adolf Robert Hieronymus Jerome, (son av Carl Eugenius, Tab. 4), född 1834-06-22 Skillra. Student i Uppsala 1852-09-25. Kansliexamen 1856-05-00. Postman vid sänkning av Yngarn m. fl. sjöar i Södermanland s. å. Genomgick högre artilleriläroverket å Marieberg 1857-10-01–1860-03-16. Nivellör vid Gävle–Dala järnväg 1857. Lärare vid Stockholms slöjdskola 1857–1859. Nivellör vid statens järnvägsbyggnad 1860–1863. Löjtnant vid väg- och vattenbyggnadskåren 1862-11-28. Stationsingenjör vid Ystad–Eslövs järnvägsbyggnad 1863–1866. Utförde ingenjörsarbeten vid Höganäs stenkolsverk 1867. Kanslist hos statsutskottet riksdagarna 1868–1869. Arbetschef vid hospitalsbyggnaden å Hisingen vid Göteborg 1868 och vid anläggandet av nämnda stads vattenledning 1869–1870. Distriktsingenjör vid Frövi–Ludvika järnvägs byggnad 1871–1872. Distriktsingenjör vid Bergslagernas järnvägsbyggnad 1872–1879. Kapten 1875-01-22. Tekniskt biträde i väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1879. RVO s. å. 1/12. Byråingenjör i nämnda styrelse 1882-12-12 kontrollant vid S:t Johannes kyrkobyggnad i Stockholm 1884–1890. Studerade med offentligt understöd under arbete varande järnvägsbyggnader i Tyskland 1885. Tillsyningsman för broarna och Vägen mellan Stockholm och Drottningholm sedan 1886. Föredragande för ärenden rörande enskilda järnvägar i nyssn. styrelse sedan 1888. Major 1891-04-10. RNO 1893-12-01. Ledamot av riddarhusdirektionen s. å. Avsked från byråingenjörsbefattningen 1899-09-20. Avsked från förordnande att vara föredragande hos väg- och vattenbyggnadsstyrelsen s. å. 29/9. Död 1907-05-18 i Stockholm. Har utgivit »Matrikel öfver officerare vid väg- och vattenbyggnadskåren 1851–1889» (1889). Gift 1871-04-10 i Österhaninge kyrka Stockholms län med Agda Eulalia Catharina Selly Lagervall, född 1847-02-02 i Grödinge prästgård Stockholms län, död 1921-09-16 i Hedvig Elionoras församling, Stockholm ]], dotter av kyrkoherden i Österhaninge pastorat av Strängnäs stift Magnus Christian Lagervall och Hedvig Maria Catharina Wagner.

Barn:

 • Carl Adrian Hieronymus, född 1875. Bokhållare/6 död 1928. Se Tab. 8.
 • Magnus Vilhelm Eberhard, född 1876. Kapten. Se Tab. 9.

TAB 8

Carl Adrian Hieronymus, (son av Ulrik Adolf Robert Hieronymus, Tab. 7), född 1875-07-18 i Göteborg. Mogenhetsexamen 1894-05-18. Volontär vid 2. livgrenadjärregementet 1894–1895. Bokhållare hos aktiebolag Stockholms handelsbank 1896. Tjänsteman i Västerbottens enskilda banks avdelningskontor i Stockholm 1897. Kontorsskrivare å Stockholms stads drätselnämnds kammarkontor 1906-02-00. Bokhållare hos Stockholms stads fastighetsnämnd 1921-01-14. Död 1928-11-04 i Danderyds församling, Stockholm. Gift 1:o 1906-03-03 i nämnda stad med Valborg Viva Maria Kruhs, från vilken han 1910-09-12 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1920-07-30 i Engelbrekts församling, Stockholm ]] med jur. doktor Carl Heinrich Saller, född 1874-04-05. Gift 3:o 1925-07-29 i svenska kyrkan i Köpenhamn med hovrådet, doktor Alois M. Sammern), född 1879-07-23, dotter av hovbokhandlaren Carl Fredrik Kruhs och Maria Nordström. Gift 2:o 1922-01-04 i Kungsholms församling, Stockholm ]] med Ester Johanna Sjögren, född 1893-08-15, dotter av verkmästaren Carl Rudolf Sjögren och Johanna Maria Lovisa Holm.

Barn:

 • 1. Gunnar Vilhelm, född 1907-09-23 i Stockholm, död s. d.
 • 1. Irma Gunvor Ulrika, född 1910-01-02 i Oscars församling, Stockholm.

TAB 9

Magnus Vilhelm Eberhard, (son av Ulrik Adolf Robert Hieronymus, Tab. 7), född 1876-12-14 i Göteborg. Mogenhetsexamen 1895-05-18/6 volontär vid Norrlands artilleriregemente s å. 3/5. Sergeant därst. 1896-08-08. Elev vid krigsskolan s. å. 24/9. Officersexamen 1897-11-29. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 12/12. Examen i allmänna artillerikursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1900-05-00. Löjtnant 1901-10-04. Examen i högre artillerikursen vid nämnda högskola 1902-05-00. Kapten 1910-03-04. RSO 1918-06-06. Kapten i regementets reserv 1926-12-17. Justerare av mått och vikt i Jämtlands län 1929. Död 1930-12-24 i Östersund och begraven i Solna församling, Stockholm (db 337). Gift 1909-11-24 i Oscars församling, Stockholm ]] med Ingrid Linroth, född 1882-04-17 i Stockholm, dotter av generaldirektören Claes Mauritz Linroth, och Hildur Carolina Stuart.

Barn:

 • Hildur Carin Ulrika, född 1910-12-03 i Boden
 • Eva Valborg Eulalia, född 1911-11-12 i Boden. Textillärare.
 • Claes'' Erik Vilhelm, född 1914-05-03 i Östersund.
 • Sten Eberhard Jerome, född 1916-12-25 i Östersund. FFrM2kl. FMM med sv och sp. Ingenjör.


Källor

1Lk. 2SK.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.