:

Fägerskiöld nr 97

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Fägerskiöld nr 97

Friherrlig 1692-09-22, introd. 1693.

Fägerskiöld F9700.jpg

TAB 1

Fromhold Fägerskiöld, friherre Fägerskiöld, (son av Lars Fegier, adlad Pegierskiöld, sedermera Fägerskiöld, se adliga ätten Fägerskiöld nr 340). Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1655. Kvartermästare därst. s. å. Kornett 1657 med fullm. 1659-02-11. Reformerad (sekund)ryttmästare 1660. Premiärryttmästare vid livgardet till häst 1674-05-04. Major därst. 1679-09-18. Överstelöjtnant 1680-03-10. Överste för sistnämnda regemente 1688-04-14. Friherre 1692-09-22 jämte brodern Johan (introd. 1693 under nr 97). Landshövding i Närke och Värmland 1693-12-20. Generalmajor s. d. Död 1706-10-29, såsom det förmenas av sin dräng ihjälskuten, då han låg och aktade på rävar samt begraven s. å. 15/11 i Örebro kyrka, troligen i Kurtzelska graven: vapnet ses strax till vänster om altaret. 'Han var bland annat med i tredagarsslaget vid Warschau, vid landstigningen på Seland, samt vid Halmstad och Lund, varest han blev illa blesserad och sargad.'. Gift med Catharina Lillie af Aspenäs, dotter av överstelöjtnanten Peder Lillie af Aspenäs, och Maria Amia von Lepel.

Barn:

 • Catharina Christina, född 1658, död 1754-01-03 Dingelvik och begraven s. å. 19/2 i Steneby kyrka. Gift 1:o 1692-08-28 i Stockholm med regementskvartermästaren Peter Rolander, adlad Myrtengren, i hans 2:a gifte, född 1650, död 1693. Gift 2:o 1698-03-007 på Stockholms slott med kaptenen Lorentz Svinhufvud i Västergötland, nr 199, död 1708. Gift 3:o 1715-07-14 i Steneby kyrka 7 med majoren Ludvig Tessmar, adlad Tessmar, född 1677, död 1718.
 • Carl Fredrik. Fänrik vid Nylands infanteriregemente. Löjtnant därst. 1691-07-08. Död ogift.
 • Per. Ryttare vid livregementet till häst 1686. Kornett därst. 1688-09-24. Löjtnant1 1693-05-13. Ogift ihjälskjuten 1697-02-19 av två sina drängar.
 • Lars, född 1664. Överstelöjtnant. Död 1719. Se Tab. 2
 • Maria. Gift med fortifikationslöjtnanten i Stade Isak Mellin, död 1702.2
 • Hedvig Eleonora, född 1676, död 1754-03-22 på Stora Tollstad i Sjögestads socken, Östergötlands län och begraven s. å. 29/3. Gift 1698-04-14 med kaptenen, friherre Reinhold Fredrik Rehbinder, död 1712.

TAB 2

Lars, (son av Fromhold Fägerskiöld, friherre Fägerskiöld, Tab. 1), friherre och herre till Vinstorp (Vinsarp) i Dalums socken, Älvsborgs län. Född 1664. Volontär 16783. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1682-10-24. Kornett vid adelsfanan 1688-11-20. Åter kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1690-03-17. Löjtnant därst. 1694-08-18. Kaptenlöjtnant 1700-03-23. Ryttmästare 1703-07-23 major vid södra skånska kavalleriregementet 1710-05-05. Major vid Västgöta kavalleriregemente s. å. 13/10. Konfirm. fullm. 1712-01-08. Avsked s. å. 7/3. Överstelöjtnants karaktär 1718. Död 1719 och begraven s. å. 6/3 i Dalums kyrka. Gift 1698 med Margareta Hierta, född 1676-01-09, död 1740, dotter av generalmajoren Lars Hierta, och hans 1:a fru Magdalena Uggla.

Barn:

 • Magdalena, född 1699-01-14 Rycka. Gift 1718-07-18 med kaptenen Reinhold Fierschatt, adlad Fägerhierta, född 1677, död 1761.
 • Catharina Johanna, född 1700-08-24 på Rycka.
 • Eva Anna, född 1702-01-05 Alebäck, död 1717 och begraven s. å. 27/9 i Dalums kyrka
 • Huldrika, född 1703-08-03 på Alebäck. Gift med kaptenen Anders Gustaf Hård af Torestorp, född 1684, död 1757.
 • Fromhold Johan, född 1705. Major. Död 1783. Se Tab. 3
 • Margareta, född 1706-08-25 Silboholm, död 1773-08-12 Korpagården. Gift med löjtnanten Casper Adolf Cederholm von Schmalensée i hans 3:e gifte (gift 1:o 1723-12-29 med Anna Maria Kafle, död 1735, dotter av kornetten Hans Katle, nr 70, och Märta Beata Soop. Gift 2:o med Anna Brita Barchius, född 1715, död 1740, dotter av biskopen i Västerås stift Nils Barchius och Maria Steuch, adlad Steuch)4, född 1701, död 1785-08-01 på Korpagården.
 • Lars. Kornett och livdrabant. Död ogift.
 • Anna Maria, född 1708-12-19 på Silboholm, död 1780-06-30 Rangeltorp. Gift 1743 med löjtnanten Jonas Granfelt från Dal, nr 1179, i hans 3:e gifte, född 1696, död 1759.
 • Märta Christina, född 1710-01-08 på Silboholm, död 1747-10-30 Larvs socken8, Skaraborgs län. Gift 1744-11-02 med majoren Johan Ulrik Cedercrona, i hans 2:a gifte, född 1695, död 1780.
 • Gustava Johanna, född 1712-11-00, död 1717 och begraven s. å. 27/9 i Dalums kyrka

TAB 3

Fromhold Johan, (son av Lars, Tab. 2), till Vinstorp samt Lundby i Blidsbergs socken och Örneberg i Timmele socken, alla i Älvsborgs län. Född 1705-02-23 på Alebäck. Volontär vid Älvsborgs regemente. Regementskvartermästare och kapten därst. 1743-06-13. Majors avsked. Död 1783-04-25 på Örneberg och ligger jämte sin fru begraven i Dalums kyrka. Gift 1744-06-24 med Eva Lovisa von Burguer, född 1716-12-19, död 1781-03-22 på Örneberg, dotter av översten Arnold Niklas Burguer, adlad von Burguer, och Metta Elisabet Reenstierna.

Barn:

 • Jean Lorentz, född 1745-03-30 i Böne socken, Älvsborgs län, död s. å. 29/6.
 • Erik Gustaf, född 1746. Ryttmästare. Död 1799. Se Tab. 4.
 • Margareta Elisabet, född 1747-02-27, död 1822-08-23 på Vinstorp. Gift 1768-10-13 med majoren Magnus Johan Palmcrantz, född 1744, död 1818.
 • Lovisa Ulrika, född 1748-09-01, död 1823-02-10 i Skövde. Gift 1765-08-02 på Örneberg med ryttmästaren Magnus Borgenstierna, född 1734, död 1798.
 • Carl Johan, född 1751. Major. Död 1832. Se Tab. 5
 • Märta Maria, född 1754-05-07 i Ryda socken8, Skaraborgs län, död 1787-03-08 på Örneberg. Gift 1786-03-24 på Årås med kaptenen vid Skaraborgs regemente Nils Klockenfelt.
 • Per Adolf, född 1755-10-08 i Ryda socken8, död 1758-05-21.

TAB 4

Erik Gustaf, (son av Fromhold Johan, Tab. 3), född 1746-02-25 i Böne socken, Älvsborgs län. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1762-09-15. Korpral därst. 1763-03-08. Livdrabant 1765-07-15. Löjtnant i armén 1769-04-04. Ryttmästares avsked 1775-09-08. Död 1799-04-10. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1784-04-23 på Gålstad vid Skara med friherrinnan Vendela Lovisa Rehbinder, född 1758-04-04, död 1830-12-23 i Hjo, dotter av kaptenen, friherre Claes Henrik Rehbinder, och Aurora Charlotta Strömhielm.

Barn:

 • 1. Eva, född 1776, död 1780-06-05 på Stora Kålltorp i Gerums socken, Skaraborgs län.
 • 2. Johan Henrik, född 1785-01-14. Levde utan tjänst. Död ogift 1821-08-06.
 • 2. Gustaf Magnus, född 1786-01-01. Studerande. Död 1805.
 • 2. Eva Charlotta, född 1787-06-06 Lundby, död ogift.
 • 2. Peter Niklas, född 1788-04-23, död 1789-10-19.
 • 2. Anna Elisabet, född 1789-05-04. Kallade sig Erikson. Död 1873-12-04 i Göteborg.
 • 2. Maria Lovisa, född 1791-03-11 Örneberg, död 1801-04-08 i Skövde.
 • 2. Vendela Carolina, född 1796, död 1828-12-10. Gift 1826-10-19 i Fogelås socken, Skaraborgs län med garvaren i Hjo Johan Benjamin Ringman, född 1797.

TAB 5

Carl Johan, (son av Fromhold Johan, Tab. 3), till Vinstorp. Född 1751-06-12. Antagen till krigstjänst som volontär 1766. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1768-01-02. Livdrabant s. å. 6/4. Stabskornett 1773-07-03. Löjtnant 1775-09-05. Stabsryttmästare 1777-12-10. Premiärryttmästare5 1792-12-18. Major 1795-05-04. Avsked med pension och tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1796-10-26. Död 1832-07-01 på Vinstorp. Gift 1816-09-22 med Barbara Kjellgren, född 1762-11-23, död 1842-02-01 på Vinstorp.

Barn:

 • Carl Bernhold, född 1789. Kammarherre. Död 1851. Se Tab. 6
 • Johan Filip (Jan), född 1795-05-28 på Vinstorp. Rustmästare vid Älvsborgs regemente 1815-09-02. Bataljonsadjutant därst. 1816-06-25. Fänrik 1817-06-03. Löjtnant 1827-10-31. Kapten 1837-06-20. Avsked från regementet 1847-06-21 och ur krigstjänsten 1853-06-01. Död 1865-04-05 på sin egendom Lönnarp i Böne socken, Älvsborgs län. Gift där 1833-08-22 med Beata Fredrika Charlotta Karlström i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1815-01-28 med kaptenen Johan Isak Treffenberg, född 1785, död 1831), född 1797-04-26 på Stora Stolan i Bergs socken, Skaraborgs län, död 1855-03-05 på Lonnarp, dotter av kaptenen Johan Georg Karlström, och hans 1:a fru, grevinnan Eleonora Elisabet Lagerberg.

TAB 6

Carl Bernhold, (son av Carl Johan, Tab. 5), född 1789-01-26 på Vinsarp (Vinstorp) i Dalums socken, Älvsborgs län. Student i Lund 18076. Jur. examen därst. 18096. Vice häradshövding. Kammarjunkare 1830. Kammarherre 1844. Död 1851-05-23 i Värnamo Pilagård i Värnamo socken, Jönköpings län. Gift 1:o 1816-11-01 på Dannäs i likanämnda socken, Jönköpings län med Eva Eleonora Dahlgren, född 1792-10-05 i Borås, död 1832-03-28 på Dannäs, dotter av brukspatronen Per Dahlgren och Johanna Winge. Gift 2:o 1833-10-26 med friherrinnan Aurora Vilhelmina Ulrika Sparre i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1821-06-01 Näsbyholm, med majoren vid Jönköpings regemente, RSO, Carl Gustaf Wallgren, född 1780-12-14 i Leppävirta socken i Finland, död 1821-09-28 Granstorp, död 1796-05-29 Eskhult, död 1868-08-03 i Värnamo, dotter av kaptenen, friherre Henrik Georg Sparre, och Vilhelmina Mariana von Norrman.

Barn:

 • 1. Charlotta Lovisa Johanna, född 1817-08-12 på Dannäs, liksom alla syskon och halvsyskon, död 1859-07-22 Kasimirsborg. Gift 1851-02-28 på Dannäs med häradshövdingen i Norra och Södra Tjusts domsaga Carl Peter Carlson, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1843-08-10 i Rogberga socken, Jönköpings län, med Brita Lemchen, född 1814-09-26, död 1847-09-21 i Gamleby, dotter av bruksägaren Joakim Henrik Lemchen och Brita Norlander), död 1814-08-10 i Tunhems socken, död 1859-09-28 på Kasimirsborg.
 • 1. Carl Peter Filip, född 1819. Överstelöjtnant. Död 1894. Se Tab. 7.
 • 1. Barbara Fredrika, född 1820-08-02, död 1901-05-10 i Väboholm i Reftele socken, Jönköpings län. Gift 1849-10-19 på Dannäs med kaptenen Gustaf Fredrik Planting-Gyllenbåga född 1819, död 1913.
 • 1. Lars Fromhold, född 1822-02-01. Sergeant vid Jönköpings regemente. Underlöjtnant vid Älvsborgs regemente 1843-08-07. Löjtnant 1848-01-14. Kapten 1859-05-04. RSO 1868-06-03. Död s. å. 16/9 på Härna kaptensboställe i likanämnd socken, Älvsborgs län.
 • 1. Maria Elisabet, född 1823-03-03, död 1905-04-19 i Värnamo. Gift 1844-08-07 på Dannäs med regementsläkaren vid Smålands grenadjärbataljon, provinsialläkaren i Värnamo distrikt, med. och filosofie doktorn, kir magister Lars Teodor Sjöbeck, född 1805-07-15 i Lund, död 1872-03-26 i Värnamo.
 • 1. Johan Vilhelm, född 1826. Major. Död 1911. Se Tab. 11.
 • 1. Bror Fredrik, född 1827. Magistratssekreterare. Död 1916. Se Tab. 13.
 • 1. Carolina Ingeborg, född 1828-11-13, död 1893-09-09 i Eslöv i Västra Sallerups socken, Malmöhus län. Gift 1856-08-29 Lönnarp med kaptenen vid Älvsborgs regemente, stationsinspektoren vid Eslövs station å statens järnvägar, RSO, Leopold Bergström, född 1827-10-07 på Lönnarp, död 1908-01-10 i Eslöv.
 • 1. Emilia Aurora, född 1830-11-07, död ogift 1901-03-17 i Värnamo.
 • 2. Eva Elisabet (Betty), född 1834-08-12, död ogift 1880-08-16 i Stockholm.
 • 2. Ebba Adelaide, född 1835-12-30, död 1836-10-22 på Dannäs.
 • 2. Casimir Viktor, född 1839. Stationsinspektor. Död 1906. Se Tab. 16
 • 2. Knut Henrik, född 1840. Civilingenjör. Död 1912. Se Tab. 17.

TAB 7

Carl Peter Filip, (son av Carl Bernhold, Tab. 6), född 1819-07-12 på Dannäs. Sergeant vid Smålands husarregemente 1835-10-20. Officersexamen 1839. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 5/10. Löjtnant 1850-03-21. Ryttmästare 1859-04-15. RSO 1863-05-03. Major 1868-12-04. Överstelöjtnant i armén 1879-03-07. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armen s. d. Avsked ur armén 1883-01-08. Död 1894-05-16 Liljenäs till följd av olyckshändelse. Arrenderade 1838–1894 Liljenäs. Gift 1847-11-12 på Dannäs med sin styvsyster Ulrika Jeanette Aurora (Ulla) Wallgren, född 1821-08-25 Granstorp, död 1903-10-12 i Värnamo, dotter av majoren Carl Gustaf Wallgren och friherrinnan Aurora Vilhelmina Ulrika Sparre.

Barn:

 • Eva Ingeborg Ulrika, född 1848-08-08, död s. å. 11/12 på Liljenäs.
 • Carl Tord Henrik Fromhold, född 1849. Stationsinspektör. Död 1898. Se Tab. 8.
 • Gustaf Bernhold Vilhelm (Villie), född 1851-05-16 på Liljenäs, liksom bröderna. Sjökapten. Död 1920-02-01 på Stora Liden i Säters socken, Skaraborgs län,. Gift 1911-10-11 på Stora Liden (Säters förs., Skaraborgs län, vb) med sin kusin, friherrinnan Adelaide Fredrique Fägerskiöld, född 1860-04-25 på Grimstorp i Sandhems socken, Skaraborgs län, dotter av majoren friherre Johan Vilhelm Fägerskiöld, och Aurora Lovisa Charlotta Ulrika Adlerbielke.
 • Sixten Filip Valfrid, född 1852-12-13. Volontär vid Smålands grenadjärbataljon 1872. Mogenhetsexamen 1874-12-16. Elev vid krigsskolan 1875-07-14. Kammarpage hos konungen s. å. Utexaminerad 1876-10-17. Underlöjtnant vid nämnda bataljon s. å. 24/11. Transp. till Smålands husarregemente s. å. 15/12. Löjtnant 1886-08-18. Ryttmästare i regementet och regementskvartermästare 1893-09-08. Ryttmästare vid regementet 1895-11-07. RSO 1896-12-01. Avsked 1903-05-01. Erhöll tillstånd att såsom ryttmästare inträda i Smålands husarregementets reserv 1904-06-17. Rullföringsområdesbefälhavare vid Karlshamns rullföringsområde 1905–1921. Major i armén 1907-10-18. Avsked ur armén 1920-09-17. Död 1928-10-28 i Växjö. Gift 1883-09-19 Marieberg med friherrinnan Reinholdina Hedvig Elisabet (Dina) Rudbeck, född där 1856-04-22, död 1934-12-12 i Växjö, dotter av godsägaren, underlöjtnanten, friherre Ture Gustaf Alexander Johan Axel Rudbeck, och grevinnan Augusta Stanislas Creutz.
 • Fritz Ivar Petrus, född 1865-07-05, död 1869-03-04 i Växjö.

TAB 8

Carl Tord Henrik Fromhold, (son av Carl Peter Filip, Tab. 7), född 1849-11-15 på Liljenäs. Anställd vid enskilda järnvägsundersökningar 1871. Nivellör vid statens järnvägsbyggnader 1872. Stationsingenjör vid Varberg–Borås järnvägsbyggnad 1877. Stationsinspektor vid Horred å Varberg–Borås järnväg 1880. Stationsinspektor i Varberg 1889. Död där 1898-06-27. Gift 1880-09-20 i Växjö med Hildegard Erika Johanna Charlotta (Milda) Ohlson, född 1851-11-22 Vrangabo,. Lärarinna i musik vid realskolan i Varberg. Avsked från nämnda befattning 1911-12-27. Musiklärarinna i Stockholm. Död där 1924-04-12, Matteus förs., ]], dotter av fanjunkaren, kamreraren i Smålands hypoteksförening i Växjö Gustaf Mauritz Ohlson och Carolina Maria Wickström.

Barn:

 • Carl Gustaf Viktor Fromhold, född 1881. Stationsinspektor. Se Tab. 9.
 • Hilda Eva Maria Torborg (Thora), född 1883-07-20 i Horreds socken, Älvsborgs län. Extra ordinarie postexpeditör 1904-05-02. Biträdande postexpeditör i Varberg 1906-04-30. Postexpeditör hos generalpoststyrelsen 1909-04-28. Avsked 1911. Gift 1911-07-17 i Varberg, med bankkamreraren Vilhelm Salomon Markstedt, född 1878-06-08 i Skellefteå, död 1939.
 • Signe Carolina Ulrika, född 1885-08-19 i Horreds socken. Extra ordinarie postexpeditör 1907-05-23. Biträdande postexpeditör i Varberg 1908-12-28, i Kungsbacka 1910-09-23, i Nybro 1911-09-20. Postexpeditör hos generalpoststyrelsen s. å. 10/10. GV:s PostJubM 1924-08-16.
 • Tord Yngve Bernhold, född 1888-10-07 i Horreds socken. Elev vid statens järnvägar 1907–1909 och vid bergslagernas järnvägar 1910. Kontorsskrivare vid sistnämnda järnväg 1912. Byråbokhållare därst. 1921-01-01. Död ogift 1923-09-19 i Göteborg.
 • Gerda Maria Ebba, född 1893-02-22 i Varberg. Kontorsskrivare hos järnvägsstyrelsen 1919. Gift 1936-03-22 i Stockholm (Gustaf Wasa, vb), med tjänstemannens hos järnvägsstyrelsen, löjtnanten Gustaf Albert Johannes Brage i hans 1:a gifte, född 1888-04-24.

TAB 9

Carl Gustaf Viktor Fromhold, (son av Carl Tord Henrik Fromhold, Tab. 8), friherre, född 1881-09-30 i Horreds socken, Älvsborgs län. Extra ordinarie stationsskrivare vid Varberg–Borås järnväg 1896. Stationsskrivare därst. 1900. Förste stationsskrivare 1913. Stationsinspektorsassistent 1919. Stationsinspektor i Varberg 1923. Gift 1914-06-23 i Varbergs förs., med Lilian Hilma Elisabet Wetterqvist, född 1887-03-12 i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län, dotter av folkskolläraren Emil Fredrik Wetterqvist och Anna Charlotta Andersson.

Barn:

 • Carl, friherre, född 1917-10-26 i Varberg.
 • Hildegard Anita, född 1919-07-27 i Varberg.
 • Ingrid Margareta, född 1922-03-31 i Varberg.

TAB 10

Johan Anton, (son av Carl Peter Filip, Tab. 7), friherre, född 1856-08-19 Liljenäs, Jönköpings län. Genomgick ridkurs på Strömsholm 1884–1885. Ridlärare först i Jönköping samt sedermera i Karlstad, Uppsala och Stockholm. Kontrollör vid sockertillverkningen inom Göteborgs och Bohus län. Gift 1:o 1898-12-25 med Hulda Adela Johansson Örn , från vilken han blev skild genom Wäxjö stifts domkapitels skiljobrev 1905-12-20, i hennes 1:a gifte, född 1876-11-28 i Nittorps socken, Älvsborgs län,. Utflyttad t. Danmark 1905. Gift 2:o 1924-10-04 i Stockholm, Engelbrekts förs., med Anna Fredrika Vilhelmina (Erika)'' Landgren, från vilken han blev skild genom Högsta domstolens utslag 1940-02-05, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Albert Möller, född 1871-12-21), född 1877-10-05 i Wäxjö, dotter av gårdsägaren Johan Landgren och Anna Christina Schnell.

Barn:

 • 1. Gösta Yngve Thorkild , friherre, född 1899-08-07 i Köpenhamn, S:t Jakobs förs. Aukt fastighetsmäklare. Gift 1927-06-24 i Köpenhamn med Signe Birgit Sandström i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Carlberg, från vilken hon blev skild), född 1899-11-22 i Karlshamn. Dotter av disponenten Edvard Sandström och Iréne Carlsson.
 • 1. Tyra Adèle, född 1904-11-09 i Lund. Utflyttad till Danmark 1906-01-02 från Moheda förs.

TAB 11

Johan Vilhelm, (son av Carl Bernhold, Tab. 6), född 1826-02-22 på Dannäs i likanämnd socken, Jönköpings län. Sergeant vid Jönköpings regemente 1842-11-26. Fanjunkare vid Skaraborgs regemente 1846-04-11. Underlöjtnant s. å. 17/10. Löjtnant 1853-03-01. Kapten 1862-09-18. RSO 1871-05-27. Major i armén 1878-05-18. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i armén s. d. Avsked 1910-02-02. Död 1911-06-04 på Stora Liden i Säters socken, Skaraborgs län,. Gift 1855-08-12 på Hjälmsäter i Örtomta socken, Östergötlands län med sin styvmoders systerdotter Aurora Lovisa Charlotta Ulrika (Ulla) Adlerbielke, född 1828-02-10 på Earyd i Fryele socken, Jönköpings län, död 1915-01-10 på Stora Liden (Säters förs., Skaraborgs län, db), dotter av löjtnanten Gustaf Adlerbielke, och friherrinnan Carolina Christina Sparre.

Barn:

 • Eva Amalia Carolina, född 1857-04-03 Grimstorp, död 1917-01-24 i Göteborg (Skövde förs., db). Gift 1875-10-20 i Skövde med disponenten för Skövde mekaniska verkstad, civilingenjören, RVO, Johan Georg Grönvall, född 1839-05-16 på Björksäter i Råda socken, Skaraborgs län, död 1924-02-03 i Skövde.
 • Adelaide Fredrique, född 1860-04-25 på Grimstorp i Härja förs., Skaraborgs län,. Gift 1911-10-11 på Stora Liden med sin kusin, sjökaptenen, friherre Gustaf Bernhold Vilhelm Fägerskiöld, född 1851, död 1920.
 • Lars Vilhelm Casimir, född 1866. Kapten. Död 1938. Se Tab. 12.

TAB 12

Lars Vilhelm Casimir, (son av Johan Vilhelm, Tab. 11), friherre, född 1866-02-07 Grimstorp, Skaraborgs län. Volontär vid Skaraborgs regemente 1887-02-14. Mogenhetsexamen i s. å. 6/6. Sergeant i regementet 1888. Elev vid krigsskolan s. å. 18/6. Utexaminerad 1889-10-24. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 16/11. Löjtnant 1895-06-07. Kapten 1906-03-16. RSO 1910-06-06. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1917-03-02. Förste kontrollör vid sockertillverkningen i riket. Tillsyningsman vid allm. brännvinsnederlaget i Eslöv, denatureringskontrollant därst. Död 1938-11-22 i Eslöv, jordfäst i Pålsjö, Häsingborg s.å. nov. 26 (Maria förs., Hälsingborg, db nr 284). Gift 1904-04-20 i Sundsvalls kyrka med Hildur Vera Alexandra Frölén, född 1878-11-01, dotter av , borgmästaren i Sundsvall Lars Fredrik August Frölén och Hildur Ingeborg Alexandra Vessblad.

Barn:

 • Lars Fredrik Vilhelm Larsson, friherre, född 1905-03-06 Lassebo, Skaraborgs län. Agronom. Kontrollassistent.
 • Eva Ulrika Alexandra Larsdotter, född 1909-04-06 Lassebo, Skaraborgs län,.

TAB 13

Bror Fredrik, (son av Carl Bernhold, Tab. 6), född 1827-09-23 på Dannäs i likanämnd socken, Jönköpings län. Student i Lund 1848-12-20. Examen till rättegångsverken 1853. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. samt i Göta hovrätt 1854. Extra ordinarie kanslist s. å. Extra ordinarie notarie 1857. Vice häradshövding s. å. Rådman, magistratssekreterare och notarius publicus i Köping 1861-05-06. Avsked 1901. Död 1916-01-05 i Västerås,. Gift 1872-02-20 i Köping med Torborg Augusta Vilhelmina Schelin, född 1845-11-19, död 1901-11-29 i Köping, dotter av faktorn Fredrik Vilhelm August Schelin och Hildegard Josefina Henning.

Barn:

 • Anna, född 1868-03-30 i Köping, liksom syskonen. RHD 1893-09-28. Död 1904-01-09 i Västerås. Gift 1901-05-15 i Köping med stadsfogden Carl August Danström, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1904-11-12 i Ramsjö socken, Gävleborgs län, med Edla Maria Charlotta Granath, född 1881-08-20, dotter av stationsmästaren August Granath och Carolina Charlotta Kjellblom), född 1870-06-05 i Himmeta socken, Västmanlands län.
 • Märta Augusta Ingeborg Aurora, född 1872-12-20, död 1873-04-12 i Köping.
 • Bror Vilhelm, född 1874-03-10, död s. å. 20/3 i Köping.
 • Ingrid Fredrika, född 1875-05-08, död 1917-04-24 i Palermo. Gift där 1910 med kontorschefen Hans Schneider från Tyskland.
 • Ivan Sixten Fromhold, född 1877. Ingenjör. Se Tab. 14.
 • Per Åke Fredrik, född 1881. Bergsingenjör. Död 1926. Se Tab. 15.

TAB 14

Ivan Sixten Fromhold, (son av Bror Fredrik, Tab. 13), friherre, född 1877-06-26 i Köping.Elev vid Chalmers tekniska läroanstalt 1899–1903. Utexaminerad från dess fackavdelning för mekanik och maskinlära 1903. Ritare vid Elektriska aktiebolaget Magnet, Ludvika samt A.S.E.A., Västerås 1903–1905. Studieresa till Tyskland och Schweiz 1906. Ritare vid Chrome Steel Works, Chrome, New Yersey, USA 1907. Assistent mechanical superintendent v United States Metals Ref. Co, Chrome, N. Y., USA 1908–1913. Bränsleekonom vid Stora Kopparbergs bergslags aktiebolag, Falun 1913–1921. Gift 1910-10-06 New York med Barbara (Betty) Eder från Österrike, född 1885-02-06 i Kollnbrunn, Österrike, dotter av vingårdsägaren Paul Eder och Anna Maria Heinrich.

Barn:

 • Karl Fredrik Vilhelm, friherre, född 1911-12-20 i Falun, död 1924-07-03 i Hedemora.
 • Hans Bror Åke, friherre, född 1913-12-22 i Falun.
 • Ingrid Barbro, född 1916-07-21 i Falun, Kristine förs.,.

TAB 15

Per Åke Fredrik, (son av Bror Fredrik, Tab. 13), friherre, född 1881-05-18 i Köping. Elev vid Harnäs bruk 1899–1902. Utexaminerad från Falu bergsskolas högre avd. 1903. Ingenjör vid Sävenfors hytta 1903–1904. Martin- och hyttarbetare vid Avesta järnverk 1904–1905. Smidesingenjör vid Korså bruk 1905–1906. Tillfällig elev vid bergshögskolan 1906–1907. Praktiserat vid olika järnverk i Tyskland 1906. Laboratorieföreståndare och materialprovare vid Surahammars bruk 1908–1910. Studieresor till Tyskland, Frankrike, Schweiz och Italien 1910–1912 och till England 1913. Assistent vid tekniska högskolans materialprovningsanstalt 1914–1915. Laboratorieföreståndare samt ingenjör för härdverk och smedja vid Svenska kullagerfabriken, Katrineholmsverken 1915–1918. Ingenjör inom centralförvaltningen av Svenska kullagerfabriken i Göteborg med placering vid Lutonverken, England, 1919–1921. Metallurg hos J. & C. G. Bolinders mek. verkstadsaktiebolag i Stockholm 1921. LSTF 1914–1925. Död 1926-01-11 i Äppelviken i Bromma förs., Stockholm,. Gift 1916-07-22 Varnhems kyrka i Skarke förs., Skaraborgs län, med Ruth Hedvig Grönwall , född 1887-03-28 i Skövde, dotter av ingenjören Johan Georg Grönwall och friherrinnan Eva Amalia Carolina Fägerskiöld.

Barn:

 • John Erland, friherre, född 1917-04-28 i Katrineholm i Stora Malms förs., Södermanlands län,.
 • Anna, född 1918-08-29 i Katrineholm, St. Malms förs., död 1939-03-10 å Sävsjö sanatorium i Norra Ljunga förs., Jönköpings län
 • Ulrika (Ulla), född 1920-06-05 i Katrineholms förs.,.

TAB 16

Casimir Viktor, (son av Carl Bernhold, Tab. 6), född 1839-01-28 på Dannäs i likanämnd socken, Jönköpings län. Sjökaptensexamen 1861. Biljettör vid statens järnvägar 1863. Stationsskrivare 1864. Stationsinspektor vid Rotebro 1872-07-15, vid Björnlunda 1873-09-01, vid Pålsboda 1879-10-01 och vid Katrineholm 1882-08-01. Död 1906-07-21 i Nybro. Gift 1867-10-07 i Stockholm med Ingeborg Teodolinda Vilhelmina Aspling, född 1846-06-04 i Gävle, ]], död 1932-02-24 i Stockholm (S:t Eriks sjukhus, db), dotter av sjökaptenen Carl Vilhelm Aspling och Lovisa Margareta Schedin.

Barn:

 • Signe Lovisa Aurora Ingeborg, född 1869-10-23 i Stockholm. Gift 1:o 1898-06-21 i Katrineholm med stationsinspektoren Carl Ludvig Ekström, från vilken hon 1900 blev skild, född 1869-01-02. Gift 2:o 1903-12-06 i Stockholm med kontorschefen Lars Fredrik Göran Laséen, från vilken hon även blev skild, född 1871-07-18.
 • Herta Maria Elisabet, född 1874-04-20 vid Björnlunda, död där s. å. 12/11.

TAB 17

Knut Henrik, (son av Carl Bernhold, Tab. 6), född 1840-11-24 på Dannäs. Student i Uppsala 1860. Elev vid statens järnvägsbyggnader 1861. Nivellör där 1862–1865. Arbetsingenjör vid Uddevalla–Vänersborg–Herrljunga järnvägsbyggnad 1865–1869. Överingenjör för Ulricehamn–Vartofta järnvägsbyggnad 1871–1874. Entreprenör för järnvägsbyggnaden vid Lidköping–Håkantorp 1877–1880, Stockholm–Rimbo 1882–1885, Härnösand–Sollefteå 1891–1895 och Vikbolandets 1892–1894. Artist (målare). Död 1912-07-08 i Trosa,. Gift 1865-09-10 Berg med Georgina Sofia Gunilla Adelsköld, född 1843-03-25 i Karlstad, död 1886-08-14 i Arvika, dotter av majoren Georg Teodor Adelsköld, och Gustava Zettervall.

Barn:

 • Henrik Carl Teodor, född 1866-06-13 i Sparlösa socken, Skaraborgs län. Lantbrukselev. Sjöman. Död 1912-11-27 i Uppsala (Trosa stadsförs., db).
 • Erik Aksel , född 1868-07-29 i Sparlösa socken, död 1871-07-31.
 • Sigrid, född 1869-09-19 i Härna socken, Älvsborgs län, död ogift 1920-02-24 i Uppsala.
 • Axel Helge, född tvilling 1871-09-30 i Härna socken. Nivellör. Ingenjör. Deltog såsom frivillig å boernas sida i kriget mellan England och Transvaal år 1900 samt blev därunder av engelsmännen tillfångatagen och förd till S:t Helena. Järnvägsingenjör i Transvaal i Sydafrika. Död 1926-02-23 i Jinia. Sydafrika.
 • Helga Davida, född tvilling 1871-09-30 i Härna socken, Bosatt på Staten Island, New York. Gift med White.

TAB 18

Gustaf, (son av Fromhold Fägerskiöld, friherre Fägerskiöld, Tab. 1), friherre och herre till Gäddeholm i Irsta socken, Västmanlands län. Page vid hovet. Kvartermästare vid livregementet till häst 1688-12-01. Kornett därst. 1690-09-01. Löjtnant 1693-09-02. Ryttmästare 1700-09-29. Dödsskjuten 1702-07-08 i en skärmytsling med sachsarna ej långt från Klissov i Polen. Gift med Christina Magdalena Fleming, som levde 1715, dotter av guvernören Per Fleming, och Märta Posse.

Barn:

 • Catharina Eleonora, död 1738-07-25 Hummelsta. Gift 1:o efter 17159 med majoren Bogislav Johan von Greiff, natural. von Greiff, född 1697, död 1719. Gift 2:o 17259 med livdrabanten och kornetten Isak Schleicher, född 1706 i Västmanland, 'ihjälskjuten av en okänd 1740-12-06 genom ett fönster i Västerås'.
 • Metta (Märta) Charlotta, döpt 1698-02-04 i Dingtuna socken, Västmanlands län, död 1743-12-27 Svartsjö och begraven 1744-04-12. Gift 1717-10-21 med majoren Crispin Jernfelt, adlad Jernfeltz, född 1694, död 1757.
 • Christina Gustaviana, född 1699-11-07 i Dingtuna socken, död 1740-10-11 och begraven i Nyköpings östra kyrka. Gift 1:o med kaptenen Vilhelm Julius von Segerdahl, död 1719. Gift 2:o 1724-02-23 med översten (romerskkejserl. friherren) Conrad Gustaf von Siegroth, född 1694, död 1762.

TAB 19

Johan Fägerskiöld, friherre Fägerskiöld, (son av Lars Fegier, adlad Fegierskiöld, sedermera Fägerskiöld, se adliga ätten Fägerskiöld), till Vinstorp (Vinsarp) i Dalums socken, Älvsborgs län. Född 1648. Fänrik vid Älvsborgs infanteriregemente 1669-09-08. Löjtnant vid Hälsinge regemente s. å. 12/10. Kapten vid förstn. regemente3 1673-10-06. Ryttmästare vid livregementet till häst3 1677-05-20. Generaladjutant vid skånska armén 16783. Överstelöjtnant vid Älvsborgs regemente 1680-04-06. Överste för Västgötadals regemente 1691-12-05. Friherre 1692-09-23 jämte sin broder Fromhold (introd. 1693 under nr 97). Vice landshövding i Älvsborgs län 1693-08-16 med bibehållande av överstebeställningen3. Död ogift 1705-01-08 och begraven i Dalums kyrka. Han slöt själv sin friherrl. ättegren.

Källor

1 lr. 2Mf. 3Lk. 4Oö. 5KrAB. 6Svgn. 7At (S). 8RHHj. 9At (Sch).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: