:

Staël von Holstein nr 204

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Staël von Holstein nr 204 †

Friherrlig 1731-06-14, introd. s. å. Utdöd 1763-12-17.


Georg Bogislaus Staël von Holstein, friherre Staël von Holstein (son av Johan Staël von Holstein, natural. Staël, se adliga ätten Staël von Holstein nr 834, Tab. 25), till Vapnö i likanämnd socken Hallands län. Född 1685-12-06. Volontär vid livgardet 1700-02-20. Sergeant vid artilleriet 1701. Kornett vid ingermanländska dragonregementet s. å. 24/11. Löjtnant vid De la Gardies livländska infanteriregemente 1702-05-12. Kapten därst. 1703-06-10. Konfirm.fullm. 1705-03-06. Major vid Skaraborgs regemente 1711-11-09. Överstelöjtnant därst. 1713-08-19. Överste för samma regemente 1717-12-17. Kommendant i Göteborg. Avsked 1720-08-04. Generalmajor och chef för hertigens av Holstein livgarde samt hans generalkrigskommissarie 1721. Kommendant i Kristianstad. RPrO de la Générosité. Friherre 1731-06-14 (introd. s. å. under nr 204). Överste och kommendant på Kalmar slott 1733-05-29. Landshövding i Kalmar län och på Öland samt överkommendant därst. 1734-12-16. Generallöjtnants titel 1743. RSO 1748-09-26. KmstkSO 1751-12-04. Landshövding och överkommendant i Malmöhus län 1754. RoKavKMO s. å. 25/11. Fältmarskalk 1757. Död i Malmö 1763-12-06 på sin födelsedag och slöt själv sin friherrliga ätt samt ligger jämte båda sina fruar begraven i en av honom uppbyggd grav bakom altaret i Vapnö kyrka, där deras marmorkistor ses. 'Han blev 1704 vid Narva fången och förd till Moskva, men sedermera utväxlad och kom åter till Sverige 1711. Blev s. å. av senaten i Stockholm skickad med en expedition till konung Carl XII i Bender. Gjorde fälttåget i Norge 1718 samt bidrog året därpå att befria Älvsborg från danska amiralen Tordenskjolds anfall. Avsändes 1743 av konung Fredrik I och riksens ständer till hertig Adolf Fredrik av Holstein, som då vistades i Hamburg, för att tillkännagiva honom, att han var förklarad efterträdare på svenska tronen. Gjorde sin egendom Vapnö till fideikommiss för sin äldsta broders ättlingar.'. Gift 1:o 17102 i Moskva med grevinnan Ingeborg Christina Horn af Rantzien, född omkr. 16892, död 1761-04-20 på Vapnö, dotter av riksrådet och generalfälttygmästaren Henning Rudolf Horn af Rantzien, friherre och greve Horn af Rantzien, och grevinnan Helena Sperling. 'Hon blev 1704 vid Narvas övergång bortförd i rysk fångenskap, varifrån hon återkom först 1722, just som mannen, vilken trodde henne vara död, skulle gifta sig med den, som sedermera blev hans andra fru.' 2:o 1761-10-00 med Sofia Elisabet Ridderschantz, med vilken han redan 1722 varit på väg att gifta sig, född 1697-04-05 Lillö s län, död 1787-11-03 på Araslöv i Färlövs socken Kristianstads län och begraven s. å. 9/11, dotter av överstelöjtnanten Johan Haltast, adlad Ridderschantz, och Sofia Maria Ulfelt, nr 19.

Barn:

  • 1. Anna Helena Juliana, död 1724-11-04 på Sperlingsholm i Övraby socken Hallands län och begraven s. å. 8/11 i Sperlingska graven i Halmstads kyrka .
  • 1. Anna Helena Juliana, född 1725-08-21 på Sperlingsholm, död 1729-11-04 enl. likkistplåten i Halmstads kyrka.1

Källor

1At (Sch).2At (P).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: