:

Cederhielm nr 134

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Cederhielm nr 134 †

Adlad 1686-04-10, introducerad 1686 friherrlig 1718-01-04, introducerad 1719. Utdöd 1811-02-08.

Ätten är av samma ursprung som adliga ätten Gyllenpalm. – Namnet fortlever därigenom att medlemmar av ätten Montgomery, som bliva innehavare av fideikommisset Segersjö, skola jämte äldste sonen bära namnet Montgomery-Cederhielm.


TAB 1

Germund Palm, adlad och friherre Cederhielm (son av Johan Olofsson, se adliga ätten Gyllenpalm nr 1023. Tab. 1), friherre till Möckelsnäs i Stenbrohults socken, Kronobergs län. Född 1635 i Sala stad. Student i Uppsala. Auskultant i Svea hovrätt 1653. Fiskal och rådman vid Salberget. Vice häradshövding. Fältkommissarie i Skåne 1658 och 1659. Mönsterskrivare vid Västmanlands regemente 1661 (KrAB). Regementssekreterare Västmanlands regemente 1662 (KrAB). Auditör vid livgardet. Vice lagman i Södermanland. Justitieborgmästare i Halmstad 1665-07-29. Landssekreterare i Halland 1668-12-21. Häradshövding i Albo härad i Småland 1670-07-16. Assessor i Göta hovrätt 1675-04-08. Adlad 1686-04-10 (introducerad 1686 mellan nr 1073 och 1074). Lagman i Blekinge 1686-04-12. Lagman i Västergötland och på Dal 1690-07-04. Vice landshövding först i Älvsborgs län 1711-03-20 och sedan i Skaraborgs län 1711-12-16. Landshövding i Skaraborgs län 1712-03-30. Avsked 1716-10-14. Friherre 1718-01-04 (introducerad 1719 under nr 134), död 1719. Gift 1658-06-27 På Eskilstuna slott med Maria Christoffersdotter Stenqvist, född 1631-04-21, död 1712-07-27 och begraven i Gällstads kyrka Älvsborgs län, dotter av prosten och kyrkoherden i Eskilstuna, Klosters och Fors församlings pastorat av Strängnäs stift Christophorus Siggonis (broder till Anders Siggesson, adlad Falkengréen, nr 313) och hans 1:a hustru Elisabet Kula eller Lod, som var av samma släkt som ätterna Palmstierna och Schillerfelt.

Barn:

 • Christoffer Johannes (Liber scholæ Cathedralis Wexionensis.), född 1660 (Liber scholæ Cathedralis Wexionensis.). Inskrevs i Växjö skola (Liber scholæ Cathedralis Wexionensis.) 1672-06-04. Student i Uppsala (Um.) 1675-07-22. (? Christoffer Cederhielms fru Brita Wallman, dotter av rådmannen Sven Larsson Wallman, dog 1693-07-27 i Vänersborg). (RHG (utan härledning).)
 • Germund, född 1661: president. Död 1741. Se Tab. 2.
 • Anna Elisabet, född 1662. Gift 1694 med prosten och kyrkoherden i Varnhems pastorat av Skara stift Abrahamus Andreæ Brinck i hans 1:a gifte (gift 2:o 1700 med Maria Fegræus i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1695 med kyrkoherden i Varnhems pastorat Gustaf Baas, död 1699-04-24]. Död 1736, dotter av kontraktsprosten, kyrkoherden i Mariestads pastorat Torbern Fegræus och Ursula Loccenia) (Hm.). Död 1713-12-07. Maria, född, född 1663, död 1731 Säter och begraven 1731-01-04. Gift med hovrättsrådet Gudmund Nordberg, adlad Löwenhielm, född 1656, död 1739.
 • Carl Gustaf, född 1664 (Liber scholæ Cathedralis Wexionensis.). Inskriven i Växjö skola (Liber scholæ Cathedralis Wexionensis.) 1673-03-06. Student i Uppsala (Um.) 1675-07-22. Död 1680.
 • Ebba Catharina, född 1665, död 1754-09-12 på Möckelsnäs och ligger jämte sin man begraven i Stenbrohults kyrka. Gift 1708 med sin syssling majoren Abraham Falkengréen, född 1670, död 1738.
 • Abraham. Ryttmästare. Död ogift i Ungern.
 • Brita Christina, född 1669, död 1754-01-07 på Brunnsnäs i Brunns socken, Älvsborgs län. Gift 1712-01-00 med lagmannen Benjamin Dannerberg, adlad Dannerhielm, i hans 2:a gifte, född 1664, död 1730.

TAB 2

Germund (son av Germund Palm, adlad och friherre Cederhielm, Tab. 1), friherre till Säby och Cedersberg, båda i Vists socken, Östergötlands län, herre till Charlottenberg i Vinnerstads socken och Sörby i Örtomta socken, Östergötlands län, Säbylund i Kumla socken, Örebro län samt Edshult i Kumla socken, Jönköpings län. Född 1661-09-13. Inskriven i Växjö skola (Liber scholæ Cathedralis Wexionensis.) 1672-06-04. Student i Uppsala (Um.) 1675-07-22. Auskultant i Svea hovrätt. Justitieborgmästare Lidköping (At (RA)) 1680-12-17. Häradshövding i Hanekinds, Bankekinds, Åkerbo, Skärkinds och Memmings härader i Östergötland 1681-11-05. Kallande sig då Palmstedt. Fick 1682-03-04 Kungl Maj:ts tillstånd att göra tjänstbyte med domhavanden i Väne, Flundre och Bjärke härad, vilket byte förklarades skola återgå 1684-05-31. Ledamot av skogskommissionen i Västergötland 1688. Vice landshövding i Östergötland. 1689. Assessor i Svea hovrätt 1699-10-18. Tillika bisittare i lagkommissionen 1702-02-11. Lagman i Närke 1704-04-22. Guvernör för hertig Carl Fredrik av Holstein 1706-04-27 (–1716). Lagman i Östergötland 1711-06-23. Landshövding i Södermanland 1711-10-05. President i Göta hovrätt 1723-09-02. Död 1741-08-26 på Charlottenborg, och efter honom gavs i testamente till Vists kyrka ett orgelverk. 'Han blev 1692 anbefalld att ånyo upptaga och avgöra en svår och vidlyftig rättegångstvist emellan Västerdalarne och Stora Kopparbergs län, som över 200 års tid varit vid åtskilliga domstolar driven och avdömd än till ena, än till andra landskapets fördel, och blev hans dom av konungen till evärdelig efterlevnad fastställd.' Gift 1:o (Öä.) 1683-01-07 med Anna Margareta Nyman, döpt 1665-02-05 i Skänninge (Öä.). Död 1716-02-22 på Sörby och begraven 1716-03-05, dotter av rådmannen i Skänninge Jöns Larsson Nyman (Öä.) och Margareta Lindeman, kungl rådet greve Erik Lindschölds syster. Gift 2:o 1719-01-13 i Nyköping med grevinnan Fredrika Henrietta Albertina Anna Maria Lewenhaupt, född 1691-06-25 i Brüssel, död 1766-02-18 Västerby, dotter av riksrådet greve Adam Ludvig Lewenhaupt, och grevinnan Brita Dorotea Lewenhaupt.

Barn:

 • 1. Elisabet Maria, född 1684-01-09 i Jönköping, död 1689-01-29.
 • 1. Anna Margareta, född 1687-02-26, döpt i Linköpings domkyrka, död 1729-06-08 på Sörby och begraven 1729-06-17. Gift 1:o 1713-05-28 på Sörby med assessorn Johan Lundins, adlad Lillienadler, född 1671, död 1721. 2.o 1725-04-08 på Sörby med kammarherren Carl Rutger von Braunjohan, i hans 2:a gifte, född 1680, död 1759.
 • 1. Anna Christina, född 1690 och döpt 1690-11-20 i Linköping.
 • 1. Elisabet Maria, född 1691-10-12 i Linköping, begraven 1723-03-19 i Jakobs församling, Stockholm. Ogift. Hon ägde Ulberstad i Skärkinds socken, Östergötlands län.
 • 1. Ebba Catharina, född 1692-11-18, döpt 1692-11-20 i Linköping, död 1717-04-08 på Sörby och begraven 1717-04-23. Ägde Tillorp i Vikingstads socken, Östergötlands län. Gift med kaptenen Otto Fredrik Stålhammar, i hans 1:a gifte, född 1695, död 1753.
 • 1. Carl Gustaf, född 1693-07-02 på Sturefors. Student i Uppsala (Um.) 1710-02-11. Auskultant i Svea hovrätt 1715. Svensk kammarherre (SAB.) 1722-08-08. Avsked 1724-06-15. Död ogift i Paris 1740. 'Genom misshushållning blev friherre Cederhielm i så stor skuld i Paris, att hans borgenärer inmanade honom vintern 1724 på Chatelet, där han i all sin övriga livstid satt i kvarstad. Men, obegripligt nog, förde han i sitt häkte den yppigaste levnad och hade en korrespondens, som årligen drog 4,000 livrés i postpenningar, samt visste allt, vad som i hemlighet tilldrog sig i de europeiska hovens kabinetter. Han är även känd för sina kvicka epigrammer över franska hovet, m fl tryckta skrifter.'
 • 1. Mauritz Bleckert, född 1695-01-09 på Sturefors. Student i Uppsala (Um.) 1710-02-11. Hovjunkare. Reste utrikes 1723. Sköt ihjäl sig själv 1728-04-08 i Paris. 'Under sitt vistande utrikes hade han fått en hederstvist med en resande och genom sina förtjänster mycket namnkunnig svensk adelsman, och trätan dem emellan skulle avgöras genom duell på pistoler, vartill mötesplatsen utsattes i Schweiz hos en gammal officer, som tjänt konung Carl XII. Innan duellen skulle försiggå, fortsatte adelsmannen sin resa till Italien och uträttade där, vad han borde. Emellertid kom Cederhielm till stället någon tid förut och övade sig då så väl med skjutande i officerens trädgård, att han med pistol kunde genomskjuta en vit styver, när han ville, och då hans vederdeloman återkom och fick se hans färdighet, begärde han ingen annan upprättelse, utan blevo de fullkomliga vänner.'
 • 1. Christina Eleonora, född 1702-04-25 i Stockholm, död 1736-11-27 och begraven 1736-12-03. Gift 1734-04-28 med landshövdingen friherre Nils Lilliecreutz, i hans 1:a gifte, född 1700, död 1764.

TAB 3

Erik Germund (son av Germund, Tab. 2), till Hinseberg, som han sålde på 1730-talet, och Säby samt Holm i Över-Lännäs socken, Västernorrlands län och Alvestad i Jäders socken, Södermanlands län. Född 1685-02-12 i Linköping. Student i Uppsala (Skp.) 1698-11-14. Auskultant i Svea hovrätt 1702. Utrikes resor 1704–1707. Häradshövding i Södermanland 1706. Häradshövding i Svartsjö och Strömsholms län 1707-01-28. Vice lagman i Östergötland 1713, i Närke 1716 och i Södermanland 1718. Häradshövding i Arboga läns lagsagas andra domsaga eller Norbergs samt Norra och Södra Snefringe härader 1718-10-11. Assessors titel 1719-05-28. Vice lagman i Västmanland 1718, i Dalarne 1723 och i Västerbotten 1727. Var häradshövding i Öster- och Väster-Rekarne och Selebo härader 1725. Lagman i Tiohärads lagsaga 1741-08-18. Död 1743-11-01 på Alvestad (begraven 22/11). Gift 1715 med Catharina Ebba Natt och Dag, född 1689-03-21 på Säby, död 1764-08-08 Västerby, dotter av överstelöjtnanten och kammarherren Carl Natt och Dag, och hans 3:e fru friherrinnan Beata Juliana Sparre.

Barn:

 • Erik Julius, till Edshult i Edshults socken, Jönköpings län mm. Född 1729-11-21. Volontär vid Södermanlands infanteriregemente 1737. Sergeant därstädes 1745. Rustmästare vid livgardet 1746. Sergeant därstädes 1748. Fänrik 1749-03-21. Kapten vid garnisonsregementet i Göteborg 1751-01-12. Kapten vid livdragonerna 1756-03-26. RSO 1759-04-28. Genom byte ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1761-01-13. Major vid Östgöta kavalleriregemente 1761-08-03. Överstelöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1770-09-24. Genom byte överstelöjtnant vid Bohusläns dragoner 1771-07-15. Överste i armén 1772-09-13. Löjtnant vid livdrabantkåren 1773-07-01. Överste för Östgöta kavalleriregemente 1774-10-24. Generalmajor 1782-09-01. KSO 1/9. Avsked med pension 1783-09-20. Död barnlös 1793-10-27 på Västerby. Under pommerska fälttåget var han överadjutant hos generallöjtnanten greve Fersen. Gift 1761-04-26 i Stockholm med grevinnan Magdalena Margareta Stenbock, född 1744-06-19. Statsfru hos drottning Sofia Magdalena. Död 1822-07-18 i Linköping, dotter av vice landshövdingen greve Gustaf Leonhard Stenbock, och grevinnan Fredrika Eleonora Horn af Ekebyholm.
 • Adam Ludvig, född 1732-03-01 i Eskilstuna, död 1735-09-30 (enligt gravstenen i Vists kyrka ). (At (Sch))

TAB 4

Germund Carl (son av Erik Germund, Tab. 3), till Säby, Cedersberg, Sörby och Västerby. Född 1717-05-09 på Sörby, döpt 1717-05-23. Student i Uppsala (Um) 1730-10-01 och i Lund 1734-11-04. Auskultant i Svea hovrätt 1737 (EÄ 1733) och i Göta hovrätt 1735. Hovjunkare (SAB.) 1744-04-30. Häradshövding i Norra och Södra Tjusts härader i Småland 1747-11-05. Assessor i Göta hovrätt 1754-02-28. Kammarherre (SAB.) 1754-02-20. Vice lagman i Kalmar län 1756. Hovrättsråd 1757-03-08 med tur ifrån 1756-12-14. Lagman i Kalmar län och på Öland 1761-02-04. Landshövdings fullmakt 1779-10-25. President i Åbo hovrätt 1780-12-13, vilket ämbete han tillträdde 1781-02-07. RNO 1781-11-26. Avsked 1788-02-08. Död 1789-10-30 på Sörby. Gift 1:o 1749 på Sörby 23/2 med (friherrinnan) Catharina Gustava von Siegroth, född 1727-10-16 död 1750-09-04, Kappsta ) och begraven 1750-09-11, dotter av översten (kejserl tyskrom. friherren) Conrad Gustaf von Siegroth, och friherrinnan Christina Gustaviana Fägerskiöld. Gift 2:o 1754-07-05 med stiftsjungfrun friherrinnan Lovisa Charlotta von Saltza, född 1720-05-11, död 1804-07-10, i Linköping, dotter av generalmajoren och landshövdingen Jakob Ludvig von Saltza, friherre von Saltza, och friherrinnan Anna Charlotta Kruuse af Verchou.

Barn:

 • 2. Adam Germund, född 1750-07-03 på Kappsta, son i 1:a giftet, död på Kappsta 1750-07-16.
 • 2. Germund Ludvig (greve Cederhielm), till Säby, Cedersberg, Sörby och Västerby. Född 1755-04-08 i Jönköping. Student i Uppsala 1768. Livdrabant 1770. Kornett vid lätta dragonerna 1774-12-20. Capitaine a la suite vid Prince d'Ahrenbergs regemente i fransk tjänst 1778. Överste à la suite därstädes (Skp) 1780-06-24. Kapten vid lätta dragonerna (Skp) 1781-03-21. Attaché i Paris 1783. Sekundmajor vid nämnda dragonregemente 1785-04-18. Premiärmajor (KrAB.) 1788-01-24. Avsked 1789-02-23. Överstekammarjunkare (Skp) 1811-05-16. KNO (Skp) 1811-11-25. Guvernör för arvprinsen Oskar (Skp) 1812-10-27 –1815-04-30. En av rikets herrar 1814-02-20. RoKavKMO 1818-05-11. Greve 1822-05-07 (ej tntrod.). Död ogift 1841-02-08 i Linköping, och utgick med honom friherrliga ätten Cederhielm. Begraven 1841-03-05 i Vists kyrka. Han gjorde flera gånger vidsträckta utrikes resor.

TAB 5

Josias (son av Germund Palm, adlad och friherre Cederhielm, Tab. 1), till Lindholmen i Orkesta socken, Stockholms län. Född 1673-05-04 (4/3). Student i Uppsala (Um.) 1693-03-10. Registrator vid livländska kontoret i kungliga kansliet 1700-04-19. Registrator vid utrikesstatsexpeditionen 1703-09-25. Referendariesekreterare vid finska expeditionen 1705. Sekreterare vid finländska, ingermanländska och livländska expeditionen 1708-02-28. Statssekreterare vid utrikesexpeditionen 1721. Riksråd 1723-08-12. Ambassadör till ryska hovet 1725. RRS:tAlexNewskyO 1726. Entledigad från riksrådssämbetet 1727-08-03. Död 1729-09-23 på Lindholmen. 'Han blev vid Poltava 1709 fången men lösgavs emot sin revers och reste till Stockholm för att lämna regeringen underrättelser om konungens lyckliga räddning ur fiendens händer vid Dnieprströmmen samt framgiva tsar Peters propositioner om fångarnas utväxling. Återvände därefter i fångenskapen, då han måste gå med i tsarens segerintåg i Moskva, och kom ej hem till Sverige förrän 1721 efter fredsslutet.' Gift 1704-05-01 med Anna Åkerhielm, född 1678-04-11. Död 1730, dotter av statssekreteraren och generalpostdirektören Samuel Månsson Agriconius, adlad Åkerhielm, och Catharina Mollsdorff.

Barn:

 • Samuel Fredrik, född 1707-10-00, död späd.
 • Adam Josias, född 1723-10-11. Student först i Åbo 1732 (Lå.), sedan i Lund, där han dog 1740-05-18.

TAB 6

Carl Vilhelm (son av Josias, Tab. 5), till Lindholmen. Född 1705-02-03. Student i Uppsala (Um.) 1717-03-15. Kammarherre. Död 1769-03-02 i Stockholm. Han var den förste, som vid riksdagen 1734-06-01 föreslog inrättandet av ett adligt jungfrustift, samt var en av vetenskapsakademiens stiftare. Gift 1731 i Stockholm med sin mosters styvsons änka Anna Margareta von Strokirch i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1717-11-24 med kaptenen Olof Hermelin, född 1694, död 1728), född 1698 i Riga, död 1763-02-06, i Stockholm, dotter av ekonomiståthållaren Mikael Strokirch, adlad von Strokirch, och Johanna Elisabet Thumb von Weingarten.

Barn:

 • Anna Elisabet, döpt 1731-12-10 i Stockholm, död 1732.
 • Margareta Hedvig, döpt 1733-02-12 i Jakobs församling, Stockholm, död 1733-03-00.
 • Samuel Germund, döpt 1735-08-10 i Jakobs församling, Stockholm.
 • Margareta Vilhelmina, född 1737-02-12 död 1796-09-12 Kettinge Gift 1:o 1763-03-02 i Stockholm med översten Gustaf Geete, född 1724, död 1774. Gift 2:o 1776-12-22 Ribbingebäck med sin broders svåger, kaptenen Bengt Gustaf Tigerhielm, född 1731, död 1783. Germund Adam, till Ribbingebäck, född 1740-08-09. Student i Uppsala (Um.) 1749-06-27. Auskultant i Svea hovrätt. Död ogift 1808-05-18 på Ribbingebäck och begraven på Österunda kyrkogård. (At (Sch).)

TAB 7

Josias Carl (son av Carl Vilhelm, Tab. 6), till Lindholmen samt Segersjö i Lännäs socken, Örebro län och Västberga i Brännkyrka socken, Stockholms län. Född 1734-04-11 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1741-07-23. Examen 1750. Auskultant i kommerskollegium 1750-07-16. Fullmäktig i riksens ständers kontor 1762–65. Tullråd 1765. Kammarråds titel 1765-01-10. Kammarherre. Avsked från tullen 1766. Kommerseråd över stat 1786-08-25. Död 1795-11-21 på Västberga och begraven 1796-01-13 [Ak.]. Han gjorde Segersjö till fideikommiss för sin dotterson, översten Josias Montgomery och dennes manliga avkomlingar, äldste son efter son, med föreskrift, att fideikommissarien och hans äldste son alltid skola, jämte sitt eget släktnamn, bära namnet Cederhielm, vadan innehavaren av Segersjö kallar sig Montgomery-Cederhielm. Gift 1757-10-09 med Catharina Margareta Tigerhielm, född 1733-10-06 död 1816-04-09 på Lindholmen, dotter av kaptenen Bengt Gustaf Tigerhielm, och Maria Ulrika Adlerbaum.

Barn:

 • Margareta Ulrika, född 1758-10-20, död 1833-03-08 i Stockholm och begraven i Cederhielmska graven i Klara kyrka. Gift 1:o 1776-03-26 på Segersjö med översten friherre Carl Fredrik Leijonhielm, född 1735, död 1780. Gift 2:o 1783-10-05 på Lindholmen med översten Robert Montgomery, i hans 3:e gifte, född 1737, död 1798.

Källor

Rosman, H., Bjärka-Säby och dess ägare, Bd 2 (Uppsala 1924) s. 223 ff. (Kap. VI).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: