Boije af Gennäs nr 294

Från Adelsvapen-Wiki

F 294.jpg

Friherrliga ätten Boije af Gennäs nr 294

Friherrlig 1771-10-15, introd. 1777.

Ätten immatrikulerades på finska riddarhuset 1818-01-23 under nr 20. Grenar av ätten finnas även i Tyskland och Indien.

Boije af Gennäs F29400.jpg

TAB 1

Hans Henrik Boije af Gennäs, friherre Boije at Gennäs (son av Anders, se adl. ätten Boije af Gennäs, Tab. 27), född 1716 döpt. 1716-04-15 på Södra Ladugården i Skällviks socken, Östergötlands län. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1732-09-00. Furir därst. 1733-04-04 sergeant 1736-11-04 lantjägare i Jönköpings län 1737-06-27 fänrik vid Västmanlands regemente 1740-02-13. Sekundlöjtnant därst. 1742-08-19. Med tur från 2/4 s. å. Premiärlöjtnant 1743-05-13. Kaptenlöjtnant 1744-01-21. Regementskvartermästare 1746-09-17. Kapten 1747-01-30. Major vid Björneborgs regemente 1748-04-13. RSO 1759-05-01. Överstelöjtnant i armén s. å. 7/12 med tur från 1758-04-25. Landshövding i Nylands och Tavastehus län 1761-08-24. Friherre 1771-10-15 och fick 1773-02-22 konungens tillstånd att på sin friherrl. värdighet adoptera sin broder Erik Gustafs barn (med dem introd. 1777 under nr 294). KSO 1772-11-30. President i statskontoret s. å. 31/12. KmstkSO 1775-04-28. Avsked 1778-06-13. Död 1781-10-02 Högtorp ättegren. Han deltog i samtliga riksdagar 1738–1772 och var därunder bl. a. ledamot av sekreta utskottet 1755–56, 176062 och 1769–70. Bevistade 1741–42 års fälttåg i Finland [Bbl]. Gift 1740-12-23 med Anna Helena Hermelin, född 1720-01-07, död 1793-07-22 i Stockholm, dotter av kaptenen Olof Hermelin, och Anna Margareta von Strokirch.

Barn:

 • Adolf Henrik, född 1745-02-18 Ösby, död barn.
 • Erik Gustaf, född 1748-08-18 Degerhof, död s. å. i okt. på Åland.
 • Anna Elisabet, född 1752-04-17, död 1807-04-26 i Stockholm. Gift 1776-10-17 där med kanslirådet friherre Carl Gustaf Adlermarck, i hans 2:a gifte, född 1747. Död 1810.

TAB 2

Johan Gustaf Boije at Gennäs, adopt. friherre Boije af Gennäs (son av Erik Gustaf Boije at Gennäs, se adl. ätten Boije af Gennäs, Tab. 28), till Orrnäs i Ödeshögs socken, Östergötlands län. Född 1723-01-23 Biskopsberga. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1731. Korpral därst. 1733. Kvartermästare 1738. Fänrik vid hessiska trupperna och prins Maximilians regemente 1745. Löjtnant i hessisk tjänst 1747-12-00. Kapten vid Spens' regemente i svensk tjänst 1749-03-21. RSO 1751-12-04. Avsked 1761-06-22. Adopt. friherre 1773-02-22 (introd. 1777). Död 1785-01-26 på Orrnäs. Gift 1754-10-20 med friherrinnan Christina Charlotta von Köhler, född 1735-10-00 på Orrnäs, död där 1819-12-26, dotter av generallöjtnanten friherre Georg Reinhold von Köhler, och grevinnan Maria Christina Cronhielm af Flosta.


 • Georg Reinhold, född 1755-11-07, volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1763. Korpral därst. s. å. 13/10. Kadett i Karlskrona. Fänrik vid Blixenska regementet i Stralsund 1774-11-09 genom byte. Fänrik vid drottningens livregemente 1777-05-13. Avsked s. å. 22/9. Ryttmästare vid Paninska regementet i rysk tjänst. Ihjälstucken i duell i Oranienbaum 1781.
 • Maria Charlotta, född 1757-01-06, död ogift 1781-08-06 i Vadstena.
 • Hedvig Ulrika, född 1761-05-26 på Sjöstorps kungsgård i Ödeshögs socken, Östergötlands län, död 1843-09-27 i Linköping. Gift 1782-12-17 på Orrnäs med majoren greve Carl Emil Cronhielm af Hakunge, i hans 2:a gifte, född 1752, död 1806.
 • Elisabet Gustava, född 1762-10-07, död ogift 1832-11-09 i Göteborg.
 • Erik Gustaf, född 1763. Generaladjutant och landshövding. Död 1815. Se Tab. 3.
 • Adam Fredrik, född tvilling 1766-05-12 på Sjöstorp. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1775-03-10. Arklimästare vid amiralitetet 1778-09-30. Fänrik därst. 1781-06-05. Amiralitetslöjtnant 1788-12-00. Kapten 1793-12-22. Avsked 1816-08-18. Död 1840-04-18 Österhagen. Gift 1830-07-07 i nämnda socken, med Catharina Isaksdotter, född 1774.
 • Frans, född tvilling 1766-05-23 på Sjöstorp, död där s. å. 8/6
 • Johan Ernst, född 1767-05-18 på Sjöstorp, död där s. å. 19/7
 • Johan Ludvig, född 1768. Revisionssekreterare. Död 1841. Se Tab. 4.
 • Brita Eleonora, född 1769-11-15 på Sjöstorp, död ogift 1840-01-29 i Stockholm.
 • Anna Helena, född 1770-12-13 på Sjöstorp, död där 1771-11-09.
 • Axel Johan, född 1772-09-07 på Sjöstorp. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1788-08-19. Löjtnant därst. 1794-04-18. Stabskapten 1799-12-19. Ryttmästare vid adelsfanan 1805-05-04. Avsked 1811-01-15. Död ogift 1845-10-02 på invalidinrättningen på Ulriksdal.
 • Henrietta Sofia, född 1773-05-02 på Orrnäs, död där s. å. 28/5
 • Lars Ulrik, född 1774-09-09 på Orrnäs, död där s. å. 20/12.
 • Ulrika Sofia, född 1775-09-20 på Orrnäs, död 1779-01-26.
 • Christina Margareta, född 1777-01-06 på Sjöstorp, död 1859-05-15 i Lidköping. Gift 1799-08-16 i Ödeshögs socken, med sin kusin majoren Erik Gustaf Boije af Gennäs, i hans 2:a gifte, född 1768, död 1819.
 • Carl Fredrik, född 1778-06-06 på Orrnäs, död 1779-04-17.

TAB 3

Erik Gustaf (son av Johan Gustaf Boije af Gennäs, adopt. friherre Boije at Gennäs, Tab. 2), född 1763-08-00. Antagen till krigstjänst 1772. Fänrik vid arméns flottas Stockholmseskader 1779-04-28 och vid von Saltzas regemente i Göteborg 1780-06-12. Löjtnant därst. 1785-05-00. Kavaljer hos kronprinsen Gustaf Adolf 1787-12-11. Kapten vid von Stedingkska regementet 1792-05-10. Överadjutant och major i armén s. å. 15/5. Premiärmajor vid Jämtlands dragonregemente 1793-10-23. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1795-05-03. Hovmarskalk hos konung Gustaf IV Adolf s. å. 2/11. Avsked från premiärmajorsbeställningen s. å. 20/12. RSO 1800-06-14 överste i armén och generaladjutant 1802-06-28. Överstelöjtnant vid Kalmar regemente1 1803-01-31. Vice landshövding i Jönköpings län 1805-05-12. Landshövding därst. 1806-11-19. Död 1815-08-15. Gift 1796-05-03, på Stockholms slott med hovfröken hos hertiginnan av Södermanland, friherrinnan Charlotta Magdalena Klingspor, född 1778-10-22 i Stockholm, död 1854-02-21 på Drottningholm, dotter av fältmarskalken och en av rikets herrar, friherre Vilhelm Mauritz Klingspor, greve Klingspor, och hans 1:a fru Anna Charlotta af Petersens.


 • Hedvig Charlotta, född 1797-01-22 i Ödeshögs socken. Hovfröken2 1818-04-01. Död 1848-06-21 på Dalbyö i Västerljungs socken, Södermanlands län. Gift 1819-08-26 med lagmannen Ulrik Gustaf Lindencrona, i hans 3:e gifte, född 1785, död 1846.
 • Anna Magdalena Eleonora, född 1798-11-28, död 1801-12-28 Älvgärde .
 • Gustaf Adolf, född 1801-04-25 på Älvgärde, död där 1802-10-26.
 • Johan Mauritz, född 1803-04-24 i Stockholm, död där 1805-03-23
 • Erik Gustaf, född 1806-01-00, död s. å 27/3 i Jönköping.
 • Hans Henrik, född 1808 i maj, död 1811-02-08, i Jönköping.
 • Christina Fredrika, född 1809-06-28, död 1810-06-28 i Jönköping.
 • Göran Vilhelm, född 1811-05-20. Student i Uppsala 1826. Kansliexamen 1829. Hovrättsexamen 1830. Auskultant i Svea hovrätt s. å. Kopist i justitierevisionsexpeditionen 1840-11-22. Kammarjunkare. Död ogift 1850-04-19 i Stockholm.

TAB 4

Johan Ludvig (son av Johan Gustaf Boije at Gennäs, adopt. friherre Boije af Gennäs, Tab. 2), född 1768-05-24 på Sjöstorp i Ödeshögs socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1783-10-10. Examen till rättegångsverken 1785-05-02. Auskultant i Göta hovrätt 1785-06-13. Extra notarie därst. 1787-10-30. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1788-12-02. Kopist därst. 1792-12-05. Sekreterare i lagkommissionen 1793-03-02. Kanslist s. å. 6/11. Protokollssekreterare 1794-03-07. 1. expeditionssekreterare 1798-10-24. Revisionssekreterare 1802-02-08 tillika ledamot av konvojkommissariatet 1805-05-01–1816-09-18. Deltog i riksdagarna 1789,1800 och 1810–1841. Ledamot av tablåkommittén 1835-11-04. Avsked från revisionssekreterareämbetet 1836-01-23. KVO 1841-07-04 ledamot av lagberedningen s. å. 22/8 död s. å. 20/10 på Vrangsjö i Marbäcks socken, Jönköpings län. Bekant riksdagstalare och politiker [Bbl]. Gift 1:o 1806-05-25 Sörby med Anna Maria Wennerstedt, född 1785-07-09 Solberga, död 1820-12-28 i Lidköping, dotter av kaptenen Gabriel Wennerstedt, och friherrinnan Ulrika Funck. Gift 2:o 1821-12-24 på Vrangsjö med Beata Elisabet Stålhammar, född 1786-12-24 Göberg, död 1829-01-26, dotter av kaptenen Carl Adolf Stålhammar, och Anna Dorotea Bogeman.


 • 1. Johan Gabriel Ludvig, född 1807-03-01. Sergeant vid Göta artilleriregemente. Fänrik vid Västgöta regemente 1830-03-14. Avsked 1831-09-07. Död ogift 1852-12-02 i Stockholm.
 • 1. Anna Helena Christina, född 1808-04-06 Klackeborg s socken, Östergötlands län. Stiftsjungfru. Död ogift 1870-04-05 i Södertälje.
 • 1. Maria Charlotta Emilia, född 1809-05-29 på Klackeborg. Stiftsjungfru. Död 1876-05-27 i Stockholm. Gift 1847-03-16 med slottspastorn på Nya Älvsborgs fästning Samuel Johan Engström, från vilken hon blev skild, född 1815-02-13 i Eskelhems socken, på Gotland, död 1857 i Göteborg.
 • 2. Hilda Dorotea Hedviga, född 1824-01-03 på Vrangsjö. Stiftsjungfru. Död 1910-01-23 i Gränna. Gift 1847-07-06 i Eksjö med majoren i armén, kaptenen vid Smålands grenadjärkår, RSO, Nils Fredrik Hjertström, född 1805-08-18 i Gränna, död där 1887-09-13.
 • 2. Carl Gustaf Torgny, född 1825-05-01 på Vrangsjö, död 1834-09-28 i Norrköping.

TAB 5

Göran Boije af Gennäs, adopt. friherre Boije af Gennäs (son av Erik Gustaf Boije af Gennäs, se adl. ätten Boije af Gennäs, Tab. 28), till Klackeborg i Järstads socken, Östergötlands län. Född 1725-06-28 på Sjöstorps kungsgård i Ödeshögs socken, Östergötlands län. Volontär y id Östgöta kavalleriregemente 1747. Korpral därst. 1748. Kvartermästare s. å. Löjtnant vid Posses regemente 1750-08-21 löjtnant vid kronprinsens regemente 1757-05-26. Kapten vid drottningens livregemente i Stralsund 1761-06-22 avsked 1764-05-02. RSO 1767-12-23. Adopt. friherre 1773-02-22 (introd. 1777). Majors n. h. o. v. 1773-03-10 död 1785-02-13 på Klackeborg. Gift 1:o 1763-01-16 Kalvesta med Sofia Lovisa von Schwerin af Grellenberg, född 1725-07-23 på Kalvesta, död där 1765-02-15 och begraven s. å. 27/2, jämte en dödfödd dotter, dotter av kaptenen Hans von Schwerin, natural. von Schwerin af Grellenberg, och hans 2:a fru Anna Maria Gyllencartau. Gift 2:o 1765-12-06 Tornby med sin sysslings dotter Juliana Eleonora Boije af Gennäs, född 1735-08-26 på Tornby, död 1795-06-06 på Klackeborg, dotter av majoren Anders Boije af Gennäs, och Catharina Maria Boije af Gennäs.


 • 2. Maria Charlotta, född 1766-09-20 död s. å. 24/9 Torvinge .
 • 2. Hans Erik, född 1767, död som barn.
 • 2. Fredrika Eleonora, född 1768-06-13 på Torvinge, död ogift 1848-10-30 i Linköping.
 • 2. Carolina Gustava, född 1769-10-19 på Torvinge, död ogift 1844-04-02 i Linköping.
 • 2. Christina Charlotta, född 1770-11-23 på Torvinge, död ogift 1823-12-22 i Färila socken, Gävleborgs län.
 • 2. Erik Gustaf, född 1772. Kapten. Död 1820. Se Tab. 6.
 • 2. Maria Catharina, född 1773-08-15 på Torvinge, död s. å. 10/12.
 • 2. Hans Henrik, född 1775-03-10 1 1776-05-09 på Klackeborg.
 • 2. Hans Ludvig Adam, född 1776-06-10 på Klackeborg. Fänrik vid Hälsinge regemente 1790-03-07 löjtnant därst. 1799-12-18 stabskapten 1812-03-03 död ogift 1817-12-27 i Stockholm.

TAB 6

Erik Gustaf (son av Göran Boije af Gennäs, adopt. friherre Boije at Gennäs, Tab. 5), född 1772-05-26 på Torvinge. Fänrik vid Västmanlands regemente 1790-03-25 och vid Jämtlands regemente 1794-06-07 löjtnant vid sistnämnda regemente 1795-12-20 stabskapten därst. 1810-12-18 avsked 1813-01-19 död 1820-08-12 g i Stockholm. Han gjorde fälttåget mot Ryssland 1790. Gift 1804-08-12 i Stockholm med Rosalie Palmroth, född 1771-08-19, död 1838-03-07 i Stockholm, dotter av assessorn i Svea hovrätt Carl Fredrik Palmroth och Christina Rosa Taraval.3


 • Eleonora Catharina, född 1807-09-22 i Bergs socken, Jämtlands län stiftsjungfru. Död ogift 1868-06-15 på Heikkilä i Finland.
 • Gustava Rosalie, född 1809-12-11 i Bergs socken, död 1811-06-24 i Ovikens socken, Jämtlands län.
 • Fredrika Sofia, född 1811-06-02 i Ovikens socken. Stiftsjungfru. Död ogift 1879-04-07 i Kalmar.
 • Erik Vilhelm, född 1815-10-06 student i Uppsala 1832. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1839-03-22. Avsked 1841-02-15. Död 1880-08-13 på sin egendom Över-Näs i Roslagsbro socken, Stockholms län och var den siste av ätten på manssidan i Sverige. Gift 1840-08-31 Olhamra med stiftsjungfrun Edla Albertina Vilhelmina Grundelstierna, född 1818-05-12 på sistnämnda egendom, död 1889-02-20 i Roslagsbro prästgård, dotter av ryttmästaren Albin Julius Grundelstierna, och Hedvig Catharina Wijnbladh.

TAB 7

Erik Ernst Boije af Gennäs, adopt. friherre Boije af Gennäs (son av Erik Gustaf Boije af Gennäs, se adl. ätten Boije af Gennäs, Tab. 28), till Sjötuna i Kumla socken, Östergötlands län. Född 1727-06-25 på Sjöstorps kungsgård. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1743. Kvartermästare därst. 1745. Löjtnant i fransk tjänst 1748. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1758. Konfirm.fullm. s. å. 2/12. Kapten vid Österbottens regemente 1764-05-02. Adopt. friherre 1773-02-22 (introd. 1777). RSO 1772-05-28 majors avsked s. å. 28/10. Död 1784-11-02 på Sjötuna. Gift 1:o 1767-11-22 på Sjöstorps kungsgård med sin broders svägerska, friherrinnan Hedvig Ulrika von Köhler, född 1732-06-11, död 1771-10-04 Romanäs, dotter av generallöjtnanten friherre Georg Reinhold von Köhler, och grevinnan Maria Christina Cronhielm at Flosta, nr 55. Gift 2:o 1773-08-29 på Sjötuna med Margareta Charlotta von Hauswolff i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1758-09-26 med majoren Lars Bertil Roxendorff, i hans 2:a gifte, född 1700, död 1769), född 1726-04-09, död 1792-07-25 på Sjötuna, dotter av kaptenen Hans Achates Hauswolff, adlad och adopt. von Hauswolff, men ej introd., och hans 1:a fru Catharina Elisabet Roxendorff.


 • 1. Gustaf Reinhold, född 1769. Generallöjtnant. Död 1836. Se Tab. 8.
 • 1. Christina Ulrika, född 1771-10-03 på Romanäs, död s. å. 26/11.

TAB 8

Gustaf Reinhold (son av Erik Ernst Boije al Gennäs, adopt. friherre Boije af Gennäs, Tab. 7), född 1769-03-18 i Vasa stad. Antagen i krigstjänst 1785. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1786-04-13. Löjtnant därst. 1789-11-21. Kapten i armén 1790-07-29. Kapten vid livgrenadjärregementet 1793-07-06. Stabskapten8 1794-06-23. Regementskvartermästare1 s. å. 26/11. RSO 1799-11-16 major s. å. 19/12. Avsked 1802-10-06 med tillstånd att såsom major kvarstå i armén. Överadjutant hos konungen 1803-08-15. Överstelöjtnant i armén och generaladjutant av flygeln 1805-06-16. Departementschef vid militära departementet av generalguvernörsämbetet i Pommern8 1806-07-01. Ryttmästare vid adelsfanan 1807-04-17. Överste i armén s. å. 25/9. Generaladjutant 1809-09-26. Överste för Västerbottens regemente 1811-06-25. Chef för konungens eget värvade regemente 1812-02-18. RRS:tAO2kl. Generalmajor 1813-01-24. Generallöjtnant 1814-01-08 (kon. firm. s. å. 1/3)8. RSOmstk2kl s. å. 26/6. RRS:tAO1kl. RPrRÖO1kl. Inspektor för 3. infanteriinspektionen 1815-08-08. Avsked från chefskapet för konungens eget värvade regemente s. å 18/7. KSO s. å. 12/3. Kmstk SO 1818-05-11. Avsked ur krigstjänsten 1825-04-26. Lämnade riket och bosatte sig i Finland. Ströks enligt K. M:ts beslut 1829-05-17 ur de svenska ordensmatriklarna och avsade sig därefter i skrivelse till svenske ministern i Berlin jämväl rätten att bära de utländska ordnarna.8 Död å Haga gård i Janakkala socken, 1836-02-16. Han deltog i finska fälttåget 1788–1790, i pommerska 1806 och 1807, i tyska 1813 och 1814, samt skickades 1815 till Berlin i anledning av Pommerns avträdande [Bbl]. Gift 1:o 1791-08-26 i Linköping med sin kusin Magda-Albertina Boije af Gennäs, född 1766-10-26, död 1792-08-27 i Linköping i barnsäng tillika med barnet, dotter av översten Adam Ludvig Boije af Gennäs, och Hedvig Christina Boije at Gennäs, adopt. friherrinna Boije at Gennäs. Gift 2:o 1793-09-15 i Skeda socken, Östergötlands län med Anna Brita Sparschuch, född 1774. Dotter av assessoren Lars Sparschuch och Anna Brita Älf. Gift 3:o 1818-10-01 med sin kusin friherrinnan Sofia Christina von Köhler, född 1787-11-11, död 1862-08-18 i Stockholm, dotter av vice presidenten friherre Axel Johan von Köhler, och hans 2:a fru Brita Carleson.


 • 1. Ett barn, född 1792, död strax.
 • 2. Fredrik Ernst Johan, född 1795-06-01 på Valla i S:t Lars socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1810. Hovrättsexamen 1813. Vice häradshövding. Kammarjunkare. Död ogift 1862-08-18 i Vadstena.
 • 2. Reinhold Gustaf, född 1798-03-18 på Valla. Student i Uppsala 1810. Kadett vid Karlberg 1813-01-10. Konstit. kompaniofficer vid krigsakademien s. å. 10/7 utexamen 1814-05-07 kornett vid Mörnerska husarerna s. å. 17/5. Löjtnant vid kronprinsens husarregemente 1816-04-30. Ryttmästare i generalstaben 1823-07-04. Avsked 1829 och gick till sjöss som kofferdimatros. Död i Nya Holland. Han deltog i norska fälttåget 1814.
 • 3. Hedvig Ebba Henrika, född 1819-09-28 Västra på Valla, död 1820-05-04 i Örebro.
 • 3. Brita Sofia Lovisa, född 1821-04-25 i Örebro, död där 1822-06-28.
 • 3. Emilia Marianne Charlotta, född 1823-03-23 död ogift 1893-12-23 i Köpenhamn.

TAB 9

Carl Vilhelm Boije at Gennäs, adopt. friherre Boije at Gennäs (son av Erik Gustaf Boije af Gennäs, se adl. ätten Boije at Gennäs, Tab. 28), född 1730 på Sjöstorps kungsgård i Ödeshögs socken, Östergötlands län. Löjtnant vid flottan. Adopt. friherre 1773-02-22 (introd. 1777). Stannade under sina sjöresor i Bombay i Indien, där han skall hava blivit kommendant. Död 1784 i Bombay. Gift, men med vem är ej känt.


 • William. Överstelöjtnant.

TAB 10

Charles (son av Carl Vilhelm Boije af Gennäs, adopt. friherre Boije af Gennäs, Tab. 9), til Gafton. Född 1762. Död 1833. Gift 1:o 1794 med Mary Bullock, död 1807. Gift 2:o 1811 med Ann Aldons, död 1859.


 • 1. Mary C. Selby, född 1797.
 • 1. Charles Henry, född 1807.
 • 2. Robert Tomas, född 1811.
 • 2. Pamela Eliza, född 1813.
 • 2. Anna Charlotta, född 1814, död 1887. Gift med kaptenen G. Ellis.
 • 2. William, född 1817.
 • 2. Catherine Jane, född 1819.
 • 2. Marthe Maud, född 1824.
 • 2. Fredrik Josef George, född 1828.

TAB 11

Hedvig Christina Boije af Gennäs, adopt. friherrinna Boije af Gennäs (dotter av Erik Gustaf Boije af Gennäs, se adl. ätten Boije af Gennäs, Tab. 28), född 1731. Adopt. friherrinna 1773-02-22 (introd. 1777). Död 1800. Gift 1751-12-31, Sjöstorp med sin syssling översten Adam Ludvig Boije af Gennäs, född 1730, död 1786.

TAB 12

Fredrik Boije af Gennäs, adopt. friherre Boije af Gennäs (son av Erik Gustaf Boije af Gennäs, se adl. ätten Boije at Gennäs, Tab. 28), född 1732 på Sjöstorps kungsgård. Student i Uppsala4 1748-10-21. Volontär vid Spens' regementet 1749. Kornett vid husarerna 1758-04-29. Löjtnant därst. 1760-02-07. Ryttmästare 1768-09-27. Adopt. friherre 1773-02-22 (introd. 1777). Postdirektör i Stralsund 1773-09-23. RSO s. å. Överstelöjtnant 1777. Landshövdings titel 1796-02-12. Död 1809-12-18 i Stralsund. Gift 1770 med Fredrika Carolina von Blessingh, född 1752-02-20, död 1828-02-04, dotter av översten Carl Adam von Blessingh, och friherrinnan Cordula Fredrika Taube.


 • Gustaf, född 1770. Generalmajor. Död 1834. Se Tab. 13.
 • Charlotta, född 1772, död s. å.
 • Fredrik Carl, född 1773. Kammarherre och överstelöjtnant. Död 1857. Se Tab. 14.
 • Carl Henrik, född 1774. Major. Död 1851. Se Tab. 15.
 • Hedvig Ulrika, född 1775, död 1813.
 • Sofia Lovisa, född 1776-11-00, död 1803. Gift 1802-01-03 med översten Carl Vilhelm Silfverskiöld, född 1774, död 1841.
 • Fredrika Vilhelmina, född 1783 i jan., död 1802-01-22 på Landt-Rügen. Gift 1801 i Stralsund med en kapten von Bagewitz på Rügen.

TAB 13

Gustaf (son av Fredrik Boije af Gennäs, adopt. friherre Boije af Gennäs, Tab. 12), född 1770-05-02 (1770-05-03) i Stralsund och hölls av konung Gustaf III till dopet. Sergeant vid prins Fredrik Adolfs regemente s. å. 2/7. Sergeant vid Västmanlands regemente 1775-08-17. Fänrik därst. 1779-02-07. Stabsfänrik 1784-07-11. Stabslöjtnant 1785-12-14. Löjtnant vid Psilanderhjelmska regementet 1787-12-19. Stabskapten vid Hintzensternska bataljonen 1789-05-17 blev, då nämnda bataljon reducerades, placerad på extra stat på drottningens livregemente 1791-03-06. Kapten därst. 1794-03-06. Kompanichef 1795-06-11. Major i armén 1800-09-29. RSO 1801-05-28. Överstelöjtnant i armén och generaladjutant av flygeln 1805-06-16 major vid drottningens livregemente 1808-12-29. Överstelöjtnant 1810-05-01. Överste i armén 1815-01-17 gick vid Pommerns avträdande 1815 i preussisk tjänst och blev överste i preussiska infanteriregementet nr 33 (= före detta drottningens livregemente) s. å. 3/11 avsked ur svensk tjänst s. å. 20/12 RPrJohO. Chef för Stralsundska lantvärnsregementet 1817-07-31 och för 2. lantvärnsregementet 1820-03-16. Avsked med generalmajors karaktär 1824-02-11 RPrRÖO3kl 1833-01-30. Död 1834-07-29 i Bahn i Preussen. Gift 1:o med Hedvig Vilhelmina Bernhard, från vilken han 1811-05-28 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1812-01-19 med generallöjtnanten Bengt Erland Franc-Sparre, friherre (och greve) Franc-Sparre, född 1774, död 1837), född 1775-05-10 i Berlin, död 1829-09-04 dotter av bankiren Bernhard i Berlin och hans hustru, född Flies. Gift 2:o 1826-09-26 med Christina Maria Lindencrona, från vilken han även blev skild 1827-12-11. Född 1776-07-18 Möckelsnäs, dotter av majoren Adolf Ludvig Lindencrona, och Margareta Sofia Horn al Rantzien. Gift 3:o 1831-10-08 i Berlin med Maria Charlotta Lovisa Fredrika Heinrich, född 1793-01-19 i Stettin, dotter av en timmerman.


 • 3. Fredrika Vilhelmina, född 1818-07-26 i Stralsund.
 • 3. Carl Gustaf, född 1822-06-03 i Stralsund.

TAB 14

Fredrik Carl (son av Fredrik Boije af Gennäs, adopt. friherre Boije at Gennäs, Tab. 12), född8 1773-07-07 i Stralsund. Volontär vid Blixenska regementet1 1775-06-01. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1776-06-06 kornett därst. 1777-06-06 fick kornetts indelning 1784-11-04 löjtnant 1789-11-21 student i Uppsala8 1788-11-13 löjtnants indelning 1797-04-27 stabsryttmästare 1798-02-09 ryttmästare på stat1 1805-02-09 major i armén 1810-11-27. 3. Major vid regementet1 1812-07-21 Överstelöjtnant i armén 1814-05-23 RSO 1815-06-20. Kammarherre hos drottningen 1816. LKrVA 1817-05-28. Avsked ur krigstjänsten 1820-12-20. Riddarhusdirektör 1823-11-20 ledamot av konstföreningens inköpsnämnd 1838–18466. LFrKA 18408. CXIV Joh:smedalj 1855. Död 1857-02-08 i Stockholm. Han deltog i alla under hans tjänstetid förefallande fälttåg och är bekant för sitt målarelexikon och andra utgivna skrifter [Bbl], Gift 1795-01-16 med Ulrika Hierta, född 1763-05-14 i Karlskrona, död 1854-03-31 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Johan Lorentz Hierta, och Christina Elisabet von Stauden.


 • Anna Fredrika, född 1802-07-05 Isleryd, död där s. å. 15/10.

TAB 15

Carl Henrik (son av Fredrik Boije af Gennäs, adopt. friherre Boije af Gennäs, Tab. 12), döpt 1774-07-17 i Nikolai kyrka i Stralsund. Furir vid drottningens livregemente 1777-09-18 fänrik vid Psilanderhjelmska regementet 1785-05-15. Fänrik vid Helsinge regemente s. å. 18/5. Löjtnant vid Hintzensternska bataljonen 1789-07-17 7 och vid drottningens livregemente 1791. Kapten därst. 1800-09-29 RSO 1810-05-04 majors titel 1815-06-11 gick i preussisk tjänst och blev major vid preussiska infanteriregementet nr 33 s. å. 23/12 avsked 1817-07-09 död 1851-01-02 i Stralsund. Gift 1:o 1810-10-13 i Barth i Pommern med Sofia Amalia von Hintzenstern, död 1812, dotter av generalmajoren Carl Ludvig von Hintzenstem, natural. von Hintzenstern, och hans 2:a fru, född von Plessen från Mecklenburg. Gift 2:o 1814 med Lovisa Tigerström, född 1796, död 1830-03-22 i Stralsund, dotter av Carl Tigerström, och hans 1:a fru Christina Friederichs.


 • 2. Lovisa, född 1816-05-01.
 • 2. Ferdinand, född 1817-11-29 död 1819-09-14.
 • 2. Alpina, född 1820-05-28.
 • 2. Carl, född 1821-08-05, död 1830-05-21.
 • 2. Malte Fredrik, född 1824-01-13, död 1851-10-31 Var gift.

TAB 16

Bengt Axel Boije af Gennäs, adopt. friherre Boije af Gennäs (son av Erik Gustaf Boije at Gennäs, se adl. ätten Boije at Gennäs, Tab. 28), till Lahdentaka i Tyrvändö kapell av Hattula socken, i Finland. Född 1734-03-05 på Sjöstorps kungsgård i Ödeshögs socken, Östergötlands län. Student först i Uppsala¤4 1748-10-21 sedan i Greifswald och Leipzig. Sergeant vid Björneborgs regemente 1757-05-09 fänrik därst. 1760-05-07 adopt. friherre 1773-02-22. (Introd. 1777). Löjtnant 1774-03-09 kapten och regementskvartermästare 1779-04-23 avsked 1783-05-28. DöD 1808-09-22 på Lahdentaka. Gift 1:o 1775-08-17 på nämnda egendom med sin faders sysslings sondotter Sofia Margareta Boije af Gennäs, född 1750-04-05 på Lahdentaka, död där 1779-06-09 dotter av landshövdingen Otto Ernst Boije af Gennäs, och Jacquette Margareta Falkenberg af Trystorp. Gift 2:o 1781-05-31 Hermansaari


 • 1. Charlotta Margareta, född 1776-05-30 död 1854-05-13 i Lovisa. Gift 1800-12-24 på Lahdentaka med kaptenen friherre Erik Magnus Ulfsparre af Broxvik, i hans 2:a gifte, född 1766, död 1809.
 • 2. Christina Elisabet, född 1781, död 1782-02-20 på Lahdentaka.
 • 2. Lovisa Elisabet, född 1782, död 1790-10-02 på Lahdentaka.
 • 2. Gustaf Reinhold, född 1784. Kapten. Död 1852. Se Tab. 17.
 • 2. Christina Gustava Charlotta, född 1785-07-30 i Tyrvändö socken, död 1857-03-11 i Tavastehus. Gift 1810-10-06 på Lahdentaka med lanträntmästaren Gustaf Vilhelm Don Kræmer, nr 1959, född 1772, död 1855.
 • 2. Axel Ulrik, född 1787, död 1789-07-13 på Labdentaka.
 • 2. Hedvig Sofia Maria, född 1789-03-26 på Lahdentaka, död 1850-07-26 å Pätilä i Koskis kapell. Gift 1815-07-18 på Lahdentaka med löjtnanten vid Tavastehus regemente Anders Gustaf Appelroth, född 1776-03-22 död Toijala
 • 2. Ulrika Lovisa Eleonora, född 1792-02-16 på Lahdentaka, död ogift 1863-11-15 i Tavastehus.
 • 2. Axel Erik, född 1793. Bankdirektör. Död 1872. Se Tab. 20.
 • 2. Johan Fredrik, född 1795. Hovråd. Död 1856. Se Tab. 22.
 • 2. Otto Abraham, född 1797-03-07 på Lahdentaka. Underlöjtnant vid finska topogr. kåren 1812-11-05 löjtnant därst. 1814-08-13 kapten vid finska kadettkåren 1818-04-05 överstelöjtnant därst. 1823-03-10 överstelöjtnant vid Viborgska infanteriregementet s. å. 18/5 immatrikulerad på finska riddarhuset under nr 20 bland friherrar 1818-01-28 chef för sistnämnda regemente 1831-05-03. Överste 1834-12-27. Placerad på arméinfanteriet 1835-11-03. Chef för fältmarskalken, hertigen av Wellingtons infanteriregemente 1838-01-31. Avsked s. å. 12/4 t. f. guvernör i S:t Michels län 1840-11-25. Guvernör därst. 1842-04-30 RRS:tAO2kl 1846-04-19 avsked från guvernörsämbetet 1847-11-25 död 1865-10-30 i Åbo. Gift 1827-11-03 11 i Viborg med Amalia Jænisch i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Carl Ollongren, troligen tillhörande ätten Ållongren i Finland nr 115, död 1823-11-02), född 1799-10-19, död 1879-04-15 i Åbo, dotter av kommerserådet Andreas Jænisch och Helena Jænisch.

TAB 17

Gustaf Reinhold (son av Bengt Axel Boije at Gennäs, adopt. friherre Boije at Gennäs, Tab. 16), född 1784-07-08. Fänrik vid Nylands läns infanteriregemente 1787-06-30 kadett vid Karlberg 1796-09-23 utexaminerad6 1800-09-29 fänrik vid Jägerhornska regementet s. å. 20/10. Sekundadjutant därst. 1802-12-16 löjtnant vid Adlercreutzska lätta infanteriregementet 1804-06-29 kaptens avsked 1810-02-20 immatrikulerad på finska riddarhuset under nr 20 bland friherrar 1818-01-28. Död 1852-11-26 Haga Gift där 1812-09-17 med stiftsjungfrun friherrinnan Hedvig Eleonora Leijonhufvud, född 1793-03-05, död 1878-12-20 på Haga, dotter av överstelöjtnanten friherre Erik Abraham Leijonhufvud, och Helena Elisabet von Burghausen.


 • Christina Elisabet, född 1813-09-05 på Haga, död 1901-02-24 Hyvikkälä Gift 1844-09-05 på Haga med vice häradshövdingen Anders Conrad Casimir Baer i hans 2:a gifte (gift 1:o 1836-09-19 på Niemis gård i Kalvola socken, med Fredrika Amalia Granfelt, född 1812-02-12 död 1839-09-08 Haalis
 • Axel Abraham, född 1816-01-16, död s. å. 1/2.
 • Erika Gustava, född 1817-03-16 på Haga, död 1898-02-26 i Helsingfors. Gift 1849-06-23 på Haga med häradshövdingen Carl Evert von Knorring, i hans 2:a gifte, född 1796, död 1861.
 • Hedvig Charlotta, född 1819-09-24 död ogift 1840-01-17 i Tavastehus.
 • Margareta Lovisa, född 1823-02-27 på Haga, död 1899-04-18 i Tavastehus. Gift 1856-02-08 med sin kusin översten Axel Henrik Gustaf von Kræmer, född 1811, död 1893.
 • Hans Gustaf, född 1828. Kammarherre. Död 1903. Se Tab. 18.
 • Johan Reinhold, född 1836. Stabskapten. Död 1887. Se Tab.19.

TAB 18

Hans Gustaf (son av Gustaf Reinhold, Tab. 17), född 1828-12-19 på Haga. Student i Helsingfors 1843-06-15. Auskultant i Åbo hovrätt 1847-12-21. Extra notarie därst. 1848-06-21. Extra kammarskrivare i kejserliga senatens för Finland ekonomidepartement s. å. 22/12. Vice häradshövding 1852-06-19 kammarjunkare vid kejs. hovet 1876-07-17 kammarherre 1879 i maj. RRS:tStO2kl 1883-04-14. Var vice lantmarskalk vid lantdagarna i Helsingfors 1885, 1888 och 1891. Död 1903-10-22 på Haga. Han ägde Haga, Hälilä, Konttila och Rehakka i Janakkala socken. Gift 1857-07-08 Haalis


 • Hedvig Elisabet Henrietta, född 1858-08-18, död s. å. 24/8.
 • Rolf Gustaf Casimir, född 1863-09-17 på Haga. Student i Helsingfors 1882-05-25. Filosofie kandidat 1885-12-16 promoverad filosofie mag. 1886-05-31. Jur. utr. kandidat 1890-01-29 auskultant i Åbo hovrätt s. å. 3/2. Äger Haga, Hälilä och Rehakka säterier i Janakkala socken. Död 1930-11-08 på Haga.

TAB 19

Johan Reinhold (son av Gustaf Reinhold, Tab. 17), född 1836-06-13 på Haga. Student i Helsingfors 1854-02-04. Underofficer vid 6. (Tavastehus) finska indelta skarpskyttebataljon 1855-04-22 underfänrik därst. s. å. 23/6 porte-épéefänrik s. å. 16/12. Fänrik 1856-08-25. Underlöjtnant 1858-08-21. Löjtnant 1863-02-15. Stabskaptens avsked 1868-06-08 uppsyningsman vid Valkiakoski kanal 1869-06-18 uppsyningsman vid Taipale och Konnus kanaler i Leppävirta socken, 1874-04-09, död 1887-02-05 på Taipale. Gift 1859 med Ida Helena Lovisa Blåfield, född 1838-05-31, död 1916-08-09 i Viborg, dotter av överstelöjtnanten Ivar Erik Blåfield, och Ida Aurora Augusta Charpentier.


 • Gustaf Erik Abraham, född 1860-06-20 död s. å. 21/6.
 • Axel Reinhold, född 1862-01-05, död s. å. 22/4.
 • Hedvig Helena, född 1863-02-20. Död 1938-11-08 i Viborg. Gift 1883-07-31 med kyrkoherden i Viborgs stads finska förs., prosten Carl Ruben Jauhiainen, född 1859-09-21, i Kuopio.
 • Anna Irene, född 1866-04-24 Hiitis Död 1948-12-04 i Tammerfors. Gift 1887-08-29, i Tavastehus med ingenjören Georg Axel Westerstråhle i hans 2:a gifte, född 1856-12-22 i Uleåborg.

TAB 20

Axel Erik (son av Bengt Axel Boije af Gennäs, adopt. friherre Boije at Gennäs, Tab. 16), född 1793-07-19. Student i Åbo 1807-12-07. Auskultant i Åbo hovrätt 1811-06-22 kopist i kommittén för finska ärendena i S:t Petersburg s. å. 30/11. Kanslist därst. 1814-10-24. Registrator 1820-02-08 protokollssekreterares titel 1824-05-13. Registrator vid kejsarens kansli och statssekretariat för Finland 1826-03-31 direktör i Finlands växel-, depositions- och lånebank s. å. 3/9. RRS:tW1O4kl 1830-08-14 direktör för Finlands banks växelkontor i Kuopio 1840-05-02. RRS:tAO2kl 1851-04-20 avsked 1860-06-06, död 1872-10-08 i Borgå. Gift 1829-07-21 Perheniemi


 • Axel Robert, född 1830. Hovråd. Död 1909. Se Tab. 21.
 • Carl Otto Bernhard, född 1832-07-20 död 1833-04-16 i Helsingfors.
 • Emil Reinhold, född 1834-12-05 i Helsingfors. Kadett vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Midshipman vid 40. ryska sjöekipaget 1853-08-25 transp. till 23. ryska sjöekipaget 1855-08-15 löjtnant. Transp. till 3. sjöekipaget 1863-03-26 RRS:tStO3kl 1864-01-13. Kaptenlöjtnant 1870-01-00. Död 1874. Gift 1872 med Leonida Elers, överlärarinna vid törsta kvinnliga gymnasiet i Warschau. GM i S:tAO:s band 1905.
 • Anna Matilda, född 1836-01-07 i Helsingfors, död 1878-11-30 i Viborg. Gift 1860-12-27 med provinsialläkaren i Viborg, hovrådet, med. doktorn och kirurg, mag. Axel Erik Åkesson, född 1817-05-02 i Borgå, död 1892-08-23 på Björkö tullbevakningsstation 1 Viborgs län.
 • Maria Charlotta Adelaide, född 1837-07-01 i Helsingfors, död ogift 1912-03-30 i Viborg.
 • Lovisa Emilia Augusta, född 1839-07-02 i Helsingfors, död 1844-03-10 i Kuopio.
 • Olga Amalia, född 1841-10-13, död 1877-11-09 Eriksdal Gift 1871-01-14 i Borgå med godsägaren Johan Vilhelm Appelgren i hans 1:a gifte, född 1843-03-01 i Pudasjärvi, död 1883-04-26 på Eriksdal.
 • Knut Georg, född 1845-02-03 i Kuopio. Student i Helsingfors 1866-09-22. Anställd vid Föreningsbankens kontor i Sordavala. Föreståndare för sagda bankkontor. Tillika krono- och stadskassör i Sordavala 1879. Avsked. Död barnlös 1910-06-05 i Sordavala. Gift 1880-01-08 i Sordavala med Hulda Agnes Natalia Sylvin, född 1855-11-26, död 1938-06-17 i Helsingfors, dotter av kyrkoherden i Sääksmäki pastorat, prosten Erik Reinhold Sylvin och Selma Heloise Aurora Bergenstråhle.
 • Ottiliana Vilhelmina, född 1848-04-12, död 1880-01-27 på Eriksdal. Gift 1879-04-03 i Borgå med sin svåger, godsägaren Johan Vilhelm Appelgren i hans 2:a gifte, född 1843-03-01, i Pudasjärvi, död 1883-04-26 på Eriksdal.

TAB 21

Axel Robert (son av Axel Erik, Tab. 20), född 1830-12-13 i Helsingfors. Porte-épéefänrik vid konungens av Preussen ryska grenadjärregemente. Fänrik därst. 1851-03-13. Underlöjtnants avsked 1853-02-20. Ingick åter i tjänst som fänrik vid konungens av Neapel ryska infanteriregemente 1854-05-10. Underlöjtnant därst. 1855-02-21 transp. till prins Carls av Preussen ryska infanteriregemente 1856-12-17. Löjtnant därst. 1858-05-30. Transp. till telegrafstyrelsen i Ryssland s. å. 26/8. Chef för Bjälostokska järnvägsstationen 1863-02-19. Kollegiisekreterares grad. Stationschef för Jelisawetinskaja station å Baltiska järnvägen på 1880-talet. Hovråd. Avsked. Död 1909-11-02 på godset Kakuj i guvernementet Rjäsan. Gift 1855-02-04 med Wera Duschkin, född 1838-09-18, i Reval. Död 1926-12-17 på Katroj.


 • Vera, född 1856-03-12 Gift 1878 med Woldemar Duschkin, död.
 • Alexei, född 1857-06-17 underofficer vid Wjatska infanteriregementet 1873-06-24. Transp. till Bjelomorska infanteriregementet s. å. 15/11. Transp. till Ryssland. Död ogift på 1910-talet.
 • Anna, född 1859-12-05. Gift med N. N. Balkasjin, Död.
 • Sofia, född 1861-11-09. Gift 1877 med godsägaren Anatol Samorjedov, död.
 • Alexandra, född 1866-02-25. Gift med godsägaren N. N. Terechov, död.
 • Olga, född 1868-02-07. Gift med N. N. Paltsjevski, död.

TAB 22

Johan Fredrik (son av Bengt Axel Boije af Gennäs, adopt. friherre Boije af Gennäs, Tab. 16), född 1795-06-21 i Tyrvändö sn9. Underlöjtnant vid 2. finska jägareregementet 1812-10-10. Löjtnant därst. 1815-01-01. Immatrikulerad på finska riddarhuset under nr 20 bland friherrar 1818. Transp. till 1. finska infanteriregementet 1820-02-16. Sekundkapten därst. 1821-03-16. Chef för 1. kompaniet av finska undervisningsskarpskyttebataljonen 1823-01-01. RRS:tAO4kl 1826-05-21. Stabskapten vid 3. finska skarpskyttebataljonen 1827-06-04. Kaptens avsked 1831-02-10. Anställd för särskilda uppdrag hos guvernören över Nylands län 1832-12-19. Kollegiiassessors titel 1835-01-13. Hovråd 1838-01-11. Tullförvaltare i Åbo 1840-05-05. Död 1856-06-13 i Åbo. Gift 1826-01-21 i Vasa med friherrinnan Augusta Christina Rotkirch, född 1806-03-22 Storby


 • Augusta Ulrika Sofia, född 1826-10-11, död ogift 1880-10-07 i Åbo.
 • Axel Fredrik, född 1828-06-21 kadett vid sjökadettkåren i S:t Petersburg 1840-03-24. Midshipman vid 15. ryska sjöekipaget 1846-09-02. Transp. till 5. sjöekipaget 1848-11-08. Löjtnant därst. 1850-12-18. Anställd vid 2. kanonslupsbrigaden 1854-04-30. RRS:tStO3kl 1856-12-29. Transp. till 17. sjöekipaget. Adjutant hos generalamiralen. Kaptenlöjtnant. Transp. till 3. sjöekipaget 1863-03-14. RRS:tStO2kl 1864-01-13. Kapten av 2. rangen 1866-01-13. RRS:tAO2kl 1869-01-00. TMO. KGrFrO s. å. i sept. Kapten av 1. rangen 1870-01-00. RRS:tAO2kl med kr. 1872. KFrHL. Konteramiral 1881-08-22. Avsked s. å. 21/9. Död barnlös 1903-03-18 i Le Cannet, och begraven i Janakkala. Gift 1882-04-16 med Eugenie Dasjkov, född 1842-12-29, död 1906-04-03 i Helsingfors.
 • Emelie Charlotta, född tvilling 1830-12-03, död 1895-05-31 död Helsingfors. Gift 1853-01-11 i Åbo med finske senatorn Adolf Waldemar Wallensköld, finska adl. ätten nr 194, född 1828-05-30 i Åbo, död 1873-03-17 i Helsingfors.
 • Matilda Lovisa, född tvilling 1830-12-03, död 1832-08-28 Hyvikkälä

Källor

1 KrAB. 2 SAB. 3 Ash. 4 Um. 5 Wä. 6 Hc. 7 RHG. 8 Bbl. 9 Medd. av filosofie doktor K. Blomstedt, Helsingfors.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.