Von Börstell nr 71

Från Adelsvapen-Wiki

F 071.jpg

Friherrliga ätten von Börstell nr 71 †

Friherrlig 1676-12-28, introd. 1678. Utdöd 1679.

Denna ätt härstammade från en gammal adlig ätt från Magdeburg, som är känd redan 1455 genom Hans von Börstel till Blekendort och Wester-Egeln. Hans ättling var nedanstående Cordt. Ätten utdog i Tyskland 1771. (Ka.)


  • Cordt von Börstel, herre till Gusten och Plotsko. Oberhauptman i Bemburg 1606. Han var 1572 med vid det sk parisiska blodsbröllopet.

son:

  • Henrik von Börstel. Geheimeråd och president i Bernburg. Död 1647.

son:

  • Fredrik von Börstel, friherre von Börstell, friherre och herre till Plotsko. Född i Sachsen. Gick i svensk tjänst och blev 1658 löjtnant vid konung Carl X Gustafs garde. Löjtnant med överstelöjtnants karaktär vid änkedrottningen Hedvig Eleonoras livgarde 1661-12-03. Överstelöjtnant vid general Wurtz' allianskärer mot turkarna 1664-04-05. Överste för Skaraborgs infanteriregemente 1665-03-10. Kommendant i Göteborg 1674-09-21. Friherre 1676-12-28, (introd. 1678 under nr 71). Kommendant på Bohus 1678-06-03. Generalmajor av infanteriet s. å. 10/8. Överkommendant i Göteborg. Död ogift 1679-09 och slöt själv sin friherrliga ätt. Han är bekant för sitt tappra försvar av Bohus fästning i juni och juli månader 1678.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.