Von Liewen nr 45

Från Adelsvapen-Wiki

F 045.jpg

Friherrliga ätten von Liewen nr 45 †

Urgammal adel. Friherrlig 1653-09-24, introd. 1654. Utdöd 1917-01-29.

Namnet skrevs i äldre tider omväxlande Liwe, under vilken namnform den synes hava blivit introducerad, Liewen, som från 1700-talets början blev den i Sverige allmänt brukade, samt Letwe, Lieve och Lieven. – Ättens ursprung är utan tvivel lettiskt och namnet taget av fosterjorden: Livland. Vapnet är, så när som på sköldens färg, detsamma som släkten von Ungerns, och sannolikt har något samband mellan dessa båda gamla släkter funnits. I urkunderna förekommer tidigast Gert Live, som 1269-04-25 är vittne vid en av Rigas ärkebiskop Albrekt Suerbeer utfärdad handling. Sedermera uppträder släkten även i Estland, där den blev bofast, då nämnde Gerts sonsons sonson Heinrich Live 1389 tillbytte sig godset Parmel därstädes. Tidigt kom en gren av släkten till Kurland. Såsom dess stamfader nämnes ovannämnde Heinrichs son Lüdekes ene son Johan. Från dennes sonsons sonson Heinrich härstammade tvenne linjer, av vilka den ena 1801-07-19 upphöjdes i romerskt riksgrevligt stånd, men snart utslocknade. Den andra, från nyssnämnda Heinrichs son Reinhold härstammande kurländska linjen, lever ännu i Livland. Kurland och Ryssland i tvenne grenar. Av dessa för den äldre friherrlig titel, särskilt på grund av kejserlig ukas 1862-04-03. Änkan efter Otto Heinrich von Lieven, av den yngre grenen, Charlotte Margarete von Gaugreben (vars moder tillhörde svenska friherrliga ätten Posse af Säby) uppfostrade kejsar Paul I:s barn, blev överhovmästarinna hos Alexander I samt upphöjdes jämte sina söner 1799-03-05 i rysk grevlig och 1826-09-03 i furstlig värdighet. Furstarna Lieven leva ännu. – Den svenska grenen, som var av den estländska linjen, till Parmel, m. m., är ej intagen å något av östersjöprovinsernas riddarhus, men andra grener äro intagna som friherrliga å livländska, kurländska och öselska riddarhusen under nr 380,381 och 51, som grevlig och furstlig å livländska under nr 325, som grevlig å kurländska under nr 239 och 253 och som furstlig därstädes under nr 278. Dessa skriva namnet Lieven.


Liewen%20F4500.jpg

TAB 1

Gert Live. Läntagare och vasall 1269 under ärkebiskopen av Riga.

Barn:

 • Johannes Live, 'filius Gerardi Lyvonis', levde 1292 i Riga.

Barn:

 • Ludolphus Live, levde 1341 och förde ättens vapen.

Barn:

 • Lüdeke Live. Länstagare och vasall under ärkebiskopen av Riga. Levde 1350.

Barn:

 • Heinrich Live, till Parmel i Goldenbecks socken i Estland, som han 1389-06-29, tillbytte sig av Bartolomeus von Tiesenhausen mot arvejord vid Berson i Livland.

Barn:

 • Lüdeke Live, till Parmel, kallas 1420 riddare.

Barn:

 • Lüdeke Live, till Parmel. Riddare. Levde 1471.

Barn:

 • Jürgen Live, till Parmel och Hellenbeck (Soinitz), likaledes i Goldenbecks socken. Levde 1515 men var död 1525. Gift med Anna von Yxkull i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Christian Titfer).

Barn:

 • Heinrich Live, till Parmel, Hellenbeck och Stenhusen, alla i Goldenbecks socken. Blev vid Leals intagande 1563 tillfångatagen av svenskarna och förd till Sverige samt förlorade alla sina gods. Gift med Margareta von Farensbach, dotter av Reinhold von Farensbach och Margareta Yxkull.

Barn:

 • Reinhold Live, till Parmel och Hellenbeck. Född 1549. Tog liksom sin fader till en början parti för Danmark och hertig Magnus, men svor 1582 svenska kronan tro- och huldhetsed samt återfick faderns förbrutna gods. Adelsdeputerad 1599. Lantråd i Estland och överste för estländska adelsfanan. Levde ännu 1615. Gift 1:o med sin fränka Margareta von Farensbach, dotter av lantrådet Henrik Georgsson von Farensbach och Anna Berndtsdotter Taube. Gift 2:o 1604 med Adelheid von Treijden, av huset Parjental, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Henrik Fitinghoff).

Barn:

 • Jürgen Liwe, friherre Liwe, född 1580, död 1659. Se tab 2.
 • Bernhard Liwe. Ryttmästare och lantmarskalk. Död 1649. Se tab 4.

TAB 2

Jürgen Liwe, friherre Liwe (son av Reinhold Live, tab 1), till Parjental och Stenhusen. Född 1580. Kapten. Friherre jämte sina brorsöner Reinhold och Bernhard Otto 1653-09-24 (introducerad 1654 under nr 45). Död 1659-03-01. Hans vapen och epitafium uppsattes i Goldenbecks kyrka i Estland. Gift 1:o med Elisabet Yxkull, till Kosch. Gift 2:o med Anna von Ramm, till Padis, död före 1677.

Barn:

 • 2. Helena. Gift 1637 med Ernst Johan von Berg, till Luist, död 1693.
 • 2. Anna Sofie, död 1680. Gift med översten och lantrådet Christian Toll, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Benedikte von Rekentin), död 1677.
 • 2. Anna Margareta, död 1677.

TAB 3

Jürgen Liwe (son av Jürgen Liwe, friherre Liwe, tab 2). Stupade 1633 under 30-åriga kriget. Gift med Elisabet Wrangel.

Barn:

 • Jürgen. Var 1655 löjtnant vid R. J. von Yxkull-Gyllenbands värvade skvadron2. Major. Stupade 1657 under belägringen av Pernau och utslocknade med honom den äldsta i Sverige naturaliserade ättegrenen.

TAB 4

Bernhard Liwe (son av Reinhold Live, tab 1), till Parmel och Soinitz samt Kurrisal i S:t Johannis socken. Ryttmästare för ett kompani värvade ryttare 1629. Lantmarskalk i Estland. Död 1649.1 Gift med Gertrud Yxkull, som levde änka 16771, dotter av ryttmästaren Reinhold Yxkull, arvherre till Kosch, Herkull och Padenorm och Sofia Yxkull, till Padenorm och Felks samt syster till krigsrådet Otto Yxkull, friherre von Yxkull-Gyllenband.

Barn:

 • Reinhold Liwe, friherre Liwe, svarta Liwen kallad, född 1621, död 1665. Se Tab. 5.
 • Bernhard Otto Liwe, friherre Liwe, vita Liwen kallad, född 1625, död 1699. Se Tab. 9.

TAB 5

Reinhold Liwe, friherre Liwe, svarta Liwen kallad (son av Bernhard Liwe, tab 4), friherre till Eksjö, herre till Kurrisal samt Weissenfeld i Roetels socken i Estland. Född 1621-11-19. Kom i svensk tjänst 16401. Kornett vid Fritz Löwens regemente. Löjtnant därst. 16421. Kapten vid livgardet 1645. Major därst. 1646-04-17. Överstelöjtnant 1651. Friherre 1653-09-24, jämte brodern Bernhard Otto och farbrodern Jürgen och med Eksjö stad samt åtskilliga gods och gårdar i Småland till friherrskap, vilka gods förut blivit under Norrköpings besluts villkor donerade till hans farfader, översten Reinhold Liwe (introd. 1654 under nr 45). Guvernör på Ösel 1654. Tillika kommendant på Arensburgs slott därst. s. å. 27/6. Överste 16601. Generalmajor av infanteriet 1664-10-14. Död 1665-09-19 på Weissenfeld och begraven 1667-02-18 i Revals domkyrka. Gift 1:o 1646-03-02 i Stockholm med Hedvig von Wartensleben, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1634 med ryttmästaren Johan Rosencrantz af Granhammar), död 1657-03-20, dotter av furstl. Schaumburgska geheimerådet Simon Hansson von Wartensleben och friherrinnan Dorotea Petersdotter von Ganse, till Glemsted. Gift 2:o 1658 med Anna Margareta Zöge von Manteuffel i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Georg Anton von Reich, gift 3:o med kaptenen Reinhold Wrangel, friherre Wrangel af Adinal, död 1702), begraven 1693-02-10 i Revals domkyrka 3, dotter av överstelöjtnanten Joakim Fredrik Zöge von Manteuffel och Helena von Horn.4

Barn:

 • 1. Bernhard (von Liewen), född 1651. General. Död 1703. Se Tab. 6.
 • 1. Reinhold (von Liewen). Page hos konung Carl XI i tre år och kammarpage ett år. Fänriks karaktär5 1671-11-07. Fick s. å. tillstånd att resa till Arensburg för att där av sin svåger von Rappholt lära fyrverkerikonsten. Fänrik vid von Wulffens skånska dragonregemente5 1672-07-24. Ryttmästare vid livregementet till häst 16772. Ryttmästare vid estniska adelsfanan 1696. Överstelöjtnant därst. 1700-04-26. Enligt en uppgift6 stupade han 1701-12-30 vid Erastfehr, enligt en annan7 fången därst. och död 1704 i Moskva.
 • 1. Christina. Gift före 1671 med överstelöjtnanten vid artilleriet Hans Baltzar von Rappholt, farbroder till bruksägaren Tomas Baltzar von Rappholt, natural. von Rappholt, nr 1870.
 • 1. Eva Elisabet, död ogift.[1]
 • 1. Gertrud, död ogift 1672.[1]
 • 2. Helena, död 1727-12-10 i Reval3 och begraven s. å. 18/12 i domkyrkan därst. Gift med generalmajoren av kavalleriet i svensk tjänst, sedermera ryske generallöjtnanten och geheimekrigsrådet Wolmar Anton von Schlippenbach, född 1658, död 1722 och begraven s. å. 17/2 i domkyrkan i Reval, av samma släkt som grevliga ätten von Schlippenbach.
 • 2. Sofia Elisabet1, begraven 1693-02-10 i Revals domkyrka3 på samma gång som modern. Gift 1692 med guvernören och generalen Carl Adam Stackelberg, friherre Stackelberg, i hans 1:a gifte, död 1749.
 • 2. Hedvig Charlotta, döpt 1663-01-08 i Stockholm Hovförs [RHB].
 • 2. Joakim Fredrik (von Liewen), född 1665-08-06. Ryttmästare vid drottningens livregemente till häst6 1688-11-06. Ryttmästare vid estniska adelsfanan 1700-04-26. Major därst. 1701-11-20. Överstelöjtnant 1702-02-18. Lantråd. Död 1713-08-17 och begraven3 1714-02-19 i Revals domkyrka, där hans vapen och epitafium uppsattes.1 Gift med Agneta Helena von Strassburg, född 1666, död 1730-03-06 i Reval3 och begraven 1731-02-29 i domkyrkan i Reval3, dotter av1 assessorn i Dorpats hovrätt Hans Strassburg, adlad von Strassburg 1650-10-24, men ej introducerad.8
 • En son och tre döttrar, döda unga före fadern.[1]

TAB 6

Bernhard von Liewen (son av Reinhold Liwe, friherre Liwe, tab 4), friherre och herre till Vik i Balingsta socken och Bärby i Giresta socken, båda i Uppsala län. Född 1651-08-20. Kadett vid franska gardet 1669. Volontär vid. Gift Ulfsparres regemente i holländsk tjänst 1671. Avsked 1672-10-15. Fänrik vid livgardet 1673. Löjtnant därst. 1675-09-10. Kapten 1676-01-05. Kammarherre 1678-09-13. Major vid livgardet s. å. 12/10. Överstelöjtnant därst. 1679-07-21. Överste vid k. m:ts drabanter till häst och vid livgardet 1686-05-12. Generalmajor av infanteriet och överste för dalregementet 1696-07-25. Generallöjtnant av infanteriet samt guvernör över Wismars stad och län 1698-07-04. General 1703-04-14. Död s. å. 18/5 vid belägringen av Thörn, träffad vid konung Carl XII:s sida av en kanonkula, som borttog högra benet samt begraven 1704-05-06 och ligger jämte båda sina fruar i Hornska familjegraven i Jakobs kyrka i Stockholm, där hans epitafium med vapen samt fäderne- och möderneanor över honom uppsattes (enl. annan uppgift1 begraven i Linköpings domkyrka ). Han var en klok och tapper general och över honom slogs ej långt efter hans död en medalj, graverad av B. Richter. Gift 1:o 1681-03-15 med grevinnan Sigrid Oxenstierna af Croneborg, döpt 1659-07-00 i Stockholm (?f. 1660-07-30)1, död 1688-09-30 och begraven s. å. 15/9 i Jakobs kyrka i Stockholm, dotter av landshövdingen, friherre Ture Oxenstierna, greve Oxenstierna af Croneborg, och hans 2:a fru, friherrinnan Beata Leijonhufvud. Gift 2:o 1689-07-09 med grevinnan Hedvig Lovisa Horn af Björneborg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1682-12-21 i Stockholm med översten, friherre Ture Sparre, född 1654, död 1683), född 1655-09-14 i Stockholm, död 1715 eller 1716, dotter av riksmarsken och generalfältherren Gustaf Carlsson Horn af Kanckas, greve Horn af Björneborg, och hans 2:a fru Sigrid Bielke af Åkerö.

Barn:

 • 1. En son, född 1682, död späd.
 • 1. Charlotta Ulrika, född 1683-10-23 (2/11), död 1735-10-01. Gift 1708-10-04 i Stockholm med riksrådet, greve Gustaf Bonde af Björnö, i hans 1:a gifte, född 1682, död 1764.
 • 1. En son, född 1685-06-23.
 • 1. Beata, född 1686. Hovfröken hos drottning Ulrika Eleonora16 1703-06-30, död ogift 1729-03-10 i Stockholm och begraven i Linköpings domkyrka .1
 • 1. Carl, död före 1698. [Måhända någon av de förestående, till namnet ej kända.] [1]
 • 2. Bernhard, född 1690. Student i Uppsala9 1704-10-18. Död 1705 och begraven i Hornska graven i Jakobs kyrka i Stockholm. [1]
 • 2. Johanna Christina, död 1702. [1]
 • 2. Eleonora.
 • 2. Carl Gustaf, född 1695. Kammarherre. Död 1722. Se Tab. 7.
 • ?2. Bernhard Vilhelm.

TAB 7

Carl Gustaf (son av Bernhard von Liewen, tab 6), till Vik. Född 16951. Kammarherre hos hertig Carl Fredrik av Holstein-Gottorp. Död 1722-02-28. Gift 1721-05-31 med grevinnan Ulrika Juliana Brahe i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1723-03-28 med riksrådet och generallöjtnanten, greve Nils Gyllenstierna av Björksund och Helgö, nr 45, född 1670, död 1731), född 1704-08-25 i Stockholm. Överhovmästarinna vid hovet 1762. Död 1765-04-10 Björksund och begraven i Bälinge kyrka Södermanlands län, dotter av generalmajoren, greve Abraham Brahe, och hans 1:a fru, grevinnan Eva Bielke.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1722. Landshövding. Död 1770. Se Tab. 8.

TAB 8

Carl Gustaf Von Liewen född posthuma 1722-05-04, † 1770-06-16 och begraven i Bielkeska gravkoret i Uppsala domkyrka 1. (son av Carl Gustaf, tab 7), till Vik. Student i Lund 17351 och i Uppsala9 1740-02-25. Volontär vid fortifikationen 1740-04-15. Löjtnant vid Hamiltonska regementet 1741-07-23. Avsked 1743-12-13. Kavaljer på riksrådet, greve Carl Gust. Tessins ambassad till preussiska hovet 1744. Kammarherre 1745-01-15. Ständigt uppvaktande kammarherre hos drottningen16 1751-05-08. RRS:tAO. Kavaljer hos prins Carl 1756. Hovmarskalk 1759-12-20. Tjänstfri16 1762-06-28. Landshövding i Stockholms län16 1768-11-22. Han skickades 1751 till lantgrevl. Hessen-Casselska hovet att notificera konung Fredrik I:s död. Förordnades 1752-10-01 att under sin vård taga hertig Carl. Sändes slutligen 1754-12-12 till ryska hovet för att lyckönska till storfursten Paul Petrovitj's födelse. Gift 1746-04-20 med friherrinnan Ulrika Eleonora Ribbing af Zernava född 1723-05-18 i Stockholm, † där 1787-06-18, dotter av generaladjutanten, friherre Lennart Ribbing af Zernava, och friherrinnan Elsa Elisabet Banér.

Barn:

 • Ulrika Elisabet Von Liewen född 1747-02-12, † 1775-05-16 i Uppsala. Hovfröken16 1764-11-29. Uppges ha haft ett förhållande med kung Adolf Fredrik och med honom fått dottern Fredrika Charlotta Forsberg även kallad Lolotte född 1764, † 1840-01-07, se TAB 57: Stenbock. Gift 1770-12-23 i Stockholm med sin kusin kammarherren och friherre Charles De geer af Leufsta född 1747, död 1805 i hans 1:a gifte.
 • Carl Gustaf Von Liewen född 1748-10-04 i Stockholm, † ogift 1809-07-26 i Stockholm och slöt den äldre ättegrenen. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1757-03-20. Rustmästare vid livgardet 1762-08-05. Fänrik därst. 1764-07-21. Kapten i fransk tjänst vid regementet Royal Suédois 1770-02-22. Löjtnant vid livgardet 1772-07-08. Överste i fransk tjänst vid kavalleriregementet Royal Allemand s. å. 11/9. RSO s. å. 12/9. Major i armén s. å. 13/9. Kammarherre hos änkedrottningen 1774-11-23. Stabskapten vid livgardet 1777-04-03. Kapten 1780-05-03. Överstelöjtnant i armén 1782-09-01. RFrO Plemér 1787-06-14. Överste i armén och överstelöjtnant vid Södermanlands regemente 1788-01-19. Överstelöjtnant vid Kronobergs regemente 1792-12-18. Generaladjutant 1793-01-24. Avsked från sistnämnda regemente s. å. 20/12. Generalmajor 1795-11-02. KSO 1800-06-14. Avsked ur krigstjänsten 1805-04-11. Trädde åter i tjänst s. å. 19/11. Generallöjtnant 1806-07-12. Ordförande i krigshovrätten. Deltog i fransk tjänst i amerikanska frihetskriget och bevistade 1789 och 1790 års fälttåg i Finland.

TAB 9

Bernhard Otto Liwe, friherre Liwe, vita Liwen kallad (son av Bernhard Liwe, tab 4), friherre och herre till Parmel och Raggafer, båda i Estland. Född 1625. Ryttmästare. Friherre 1653-09-24 jämte sin broder Reinhold och farbroder Jürgen (introd. 1654 under nr 45). Major vid estniska adelsfanan 1655-05-17. Överstelöjtnant därst. 1656-04-24. Konfirm.fullm. 1660-07-13. Överstes karaktär 1666-07-06. Överste för ett regemente utkommenderade svenska och finska ryttare 1673-04-07. Överste för Åbo läns kavalleriregemente s. å. 26/4. Avsked 1695-04-16. Död 1699 före 4/6 och begraven 1700-02-23 i Reval.3 Gift 1:o med Elisabet von Löwen, dotter av generallöjtnanten och lantrådet Fredrik Löwe, natural. Löwe (nr 1739) och Agneta Maidel. Gift 2:o 1663-11-03 i domen i Reval med Elisabet Gertrud Wrangel, av huset Ellistfer, som levde änka 1699, dotter av Herman Jürgensson Wrangel, till Kaifer och Walket, och Anna Bernhardsdotter Taube.

Barn:

 • 1. Bernt Otto (von Liewen), född 1645. Överste. Död 1685. Se Tab. 10.
 • 1. Gustaf Fredrik (von Liewen). Ryttmästare. Död 1676. Se Tab. 27.
 • 1. Reinhold (von Liewen), född 1653. Överste. Död 1701. Se Tab. 28.
 • 1. Carl. Major vid överste Wangelins regemente i romersk kejserlig tjänst 1678-01-21. Död ogift 1684-12-00
 • 2. Två barn, begraven 1665-03-05 i Reval [RHH].
 • 2. Hans Henrik, greve von Liewen, född 1664, död 1733. Se grevl. ätten von Liewen.
 • 2. Anna Margareta, döpt 1667-09-18 i Reval3, död i barnsäng 1704-03-11. Gift 1682-10-25 med generallöjtnanten Johan Adolf Clodt von Jurgensburg, friherre Clodt, i hans 1:a gifte, född 1658, död 1720.
 • 2. Herman Johan (von Liewen), född 1669. Major. Död 1707. Se Tab. 29.

TAB 10

Bernt Otto von Liewen (son av Bernhard Otto Liwe, friherre Liwe, tab 9), född 1645-05-04 i Livland. Löjtnant i utländsk tjänst. Kapten, vid överste Wangelins regemente i romersk kejserlig tjänst 1677-05-19. Ryttmästare vid Åbo läns kavalleriregemente s. å. 18/9. Överste i förutn. utländska tjänst, däruti han dog1 1684-08-14. Han ihjälsköt år 1670 förrädiskt på landsvägen löjtnanten Didrik Adolf Vellingk och rymde därför utrikes, men fick 1675-09-28 pardon. Gift med Lucia Wartensleben, död 1724, syster till preussiska fältmarskalken och generalguvernören i Berlin, greve Alexander Herman von Wartensleben.

Barn:

 • Christina, död späd.
 • Sofia Ursula.1 Gift med överstelöjtnanten6 Christian Evold von Fürstenberg, född 1684 i Kurland.6
 • Henrik. Kapten i preussisk tjänst.
 • Agneta. Gift med överstelöjtnanten Johan von Fürstenberg.
 • Bernt Vilhelm, född 1685. Generallöjtnant. Död 1771. Se Tab. 11.

TAB 11

Bernt Vilhelm (son av Bernt Otto, tab 10), till Lärkesholm i Örkelljunga socken, Kristianstads län. Född posthumus 1685-02-06 i Estland. Volontär vid guvernörsregementet i Riga 1700. Förare därst. 1703. Sergeant 1704-02-08. Fänrik vid Liewens livländska regemente s. å. 16/9. Sekundlöjtnant därst. 1706-05-12. Premiärlöjtnant 1708-11-28. Kapten 1710-08-13. Sekundkapten vid Västmanlands regemente 1711-08-12. Premiärkapten därst. 1714-12-10. Kapten vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1717-05-31. Major därst. 1718-05-14. Överstelöjtnant 1720-02-26. Transp. till garnisonsregementet i Halland. Kommendant i Landskrona 1724–1739. Överstelöjtnant vid Kronobergs regemente 1739-10-25. Överste för sistnämnda regemente 1746-12-31. RSO 1748-09-26. Generalmajor i armén 1756-11-16. Generallöjtnant 1759-11-15. KSO s. å. 28/4. Chef för Savolaks regemente 1765-04-22. Avsked ur krigstjänsten s. å. 3/6. Död 1771-02-09 på Lärkesholm och begraven i ett gravvalv invid Örkelljunga kyrka [Lk]. 'Han var med vid Klissov, i belägringarna av Reval och Stralsund, vid Gadebusch samt Tönningens övergång, då han blev fången och förd till Fyen, men erhöll efter ett år konungens av Danmark pass att gå till Brandenburg. Avgav vid 1747 års riksdag, emot erhållande av premium, ett projekt till rovdjurs utdödande medelst ludring, vilket å flere orter hade en lycklig verkan.' Gift 1722-05-10 med grevinnan Anna Magdalena Taube, född 1697-04-06, död 1770-02-05 på Lärkesholm, dotter av riksrådet, fältmarskalken och generalguvernören, friherre Gustaf Adam Taube af Kudding, greve Taube, och friherrinnan Anna Dorotea von Fersen.

Barn:

 • Fredrik Adam, född 1723. Ryttmästare. Död 1777. Se Tab. 12.
 • Gustaf Vilhelm, född 1726. Kapten. Död 1806. Se Tab. 14.
 • Anna Dorotea Charlotta, född 1727-11-18, död 1730-05-06 och begraven s. å. 20/6 i Östra Sönnarslövs kyrka, Kristianstads län.
 • Bernt Malte, född 1730-12-18 Maltesholm Volontär vid Kronobergs regemente 1745. Förare därst. 1747-05-01. Sergeant 1749-05-30. Fänrik 1750-09-19. Stabslöjtnant 1754-05-09. Stabskapten 1764-05-02. Kapten 1772-05-20. RSO s. å. 30/5. Sekundmajor 1776-12-19. Premiärmajor 1782-12-20. Transp. till Bohusläns dragonregemente 1788-05-31. Avsked s. å. 10/12. Död barnlös 1805-09-17 i Växjö. Gift 1782-10-22 Ebbetorp med Ulrika Eleonora Hammarberg, född 1738-07-18 Bläsinge s län, död 1794-03-01 på majorsbostället Silkesnäs i Skatelövs socken, Kronobergs län, dotter av hov jägmästaren Samuel Gustaf Hammarberg, och hans 3:e fru Anna Christina Linneria, adlad Linnerhielm.
 • Hans Henrik, född 1732. Kapten. Död 1805. Se Tab. 18.
 • Carl Johan, född 1733. Överstelöjtnant. Död 1798. Se Tab. 24.
 • Vilhelmina Magdalena, född17 1737-05-13 på Lärkesholm, död 1785-08-24 i Kvenneberga prästgård, Kronobergs län. Gift 1768-09-02 på Lärkesholm med överstelöjtnanten August Wallenstierna, född 1712, död 1777.

TAB 12

Fredrik Adam (son av Bernt Vilhelm, tab 11), född 1723-03-15. Volontär vid Bousquets regemente 1732. Underofficer därst. 1734-03-03. Fänrik 1737-10-05. Löjtnant 1742-07-04. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1748-11-09. Vid norra skånska kavalleriregementet 1749-05-23. Regementskvartermästare vid sistnämnda regemente 1750-08-21. Ryttmästares karaktär 1752-10-30. Ryttmästare vid regementet 1753-09-27. Avsked 1759-02-23. RSO s. å. 28/4. Död 1777. Han bevistade finska kriget på 1740-talet. Gift 1754-02-26 på Vrams Gunnarstorp i Norra Vrams socken, Kristianstads län med Magdalena Berch, född 1729-11-10 på nämnda egendom, död 1788-10-25 i Ängelholm och begraven s. å. 7/11 dotter av översten Casper Johan Bergk, natural. Berch, och Hedvig Sofia Elisabet Gädda.

Barn:

 • Anna Magdalena, född 1755-03-10 Årup, död där s. å. 23/3
 • Hedvig Sofia Elisabet, född 1756-04-21, död ogift 1843-05-31 i Hälsingborg.
 • Bernt Vilhelm, född 1757-09-23 på Årup, död där 1758-02-05.
 • Johan Vilhelm, född 1759-02-12 på Årup. Volontär vid norra skånska kavalleriregementet 1776-04-07. Kvartermästare därst. 1779-06-14, rustmästare vid von Saltzas regemente 1780-09-15. Förare därst. 1781-05-31. Sergeant vid Kronobergs regemente 1785-04-25. Fänrik därst. s. å. 2/5. Kornett vid norra skånska kavalleriregementets reservbataljon 1795-04-07. Löjtnant därst. 1797-01-30. Avsked 1801-09-16. Död barnlös 1838-06-16. Han bevistade finska kriget på 1780-talet och var därunder med vid Högfors, Valkeala, Värälä och Nappas (Kaipiais?) m. fl. ställen. Gift 1:o 1801-07-28 Borstorp s län med Eva Elisabet Glimborg, född 1779-09-28 i Ängelholm, död 1828-02-14 på Vilhelmsberg i Asmundtorps socken, Malmöhus län, dotter av postmästaren och tullinspektören Jöns Glimborg och Sara Grahn. Gift 2:o 1829-04-22 på Vilhelmsberg med Anna Margareta Timelin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1842-11-22 med arrendatorn Pål Eriksson), dotter av regementspastorn Per Timelin och Anna Catharina Hofverberg.11
 • Anna Magdalena, född 1760-02-08 på Årup, död 1825-06-01 i Ängelholm. Gift med handlanden Peter Bremberg, född 1749-09-16, död 1827-01-14 i Ängelholm.
 • Carl Gustaf, född 1761-07-10 på Vrams Gunnarstorp, död s. å. 30/7.
 • Gustava Dorotea, död 1763-03-31 Lärkesholm s län, död 1826-02-16 på Rydebäck i Kvistofta socken, Malmöhus län. Gift 1793-11-06 Hjälmshult med lagmannen Gustaf Adolf Löwenhielm, i hans 2:a gifte, född 1745, död 1823.
 • Ulrika Eleonora, född 1764-05-10 på Lärkesholm, död ogift 1811-07-24 i Ängelholm.
 • Harald Gustaf, född 1772. Major. Död 1818. Se Tab. 13.

TAB 13

Harald Gustaf (son av Fredrik Adam, tab 12), född 1772-06-21 i Hälsingborg. Volontär vid husarregementet 1789-06-16. Fanjunkare därst. 1790-05-27. Kornett 1791-04-24. Löjtnant 1794-04-18. Löjtnant vid livhusarregementet s. å. 11/8. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementets reservbataljon 1796-05-15. Ryttmästare vid adelsfanan s. å. 11/9. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet (skånska husarregementet) s. å. 19/12. Majors avsked 1811-02-28. Död 1818-02-04 i Ängelholm och begraven s. å. 11/2. Gift 1809-11-27 Oshult med Mariana Magdalena Burensköld, från vilken han 1815-08-00 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1829-03-24 med kaptenen vid Kronobergs regemente, majoren och postmästaren i Karlshamn Carl Johan Stockenberg, född 1797-04-03, död 1842-10-03 i Karlshamn)10, född 1789-06-23 död 1869-03-31 dotter av hovjägmästaren Fredrik Erik Burensköld, och Ulrika von Krassow.

Barn:

 • Fredrik Ulrik, född 1810-10-24 i Ängelholm, död 1811.

TAB 14

Gustaf Vilhelm (son av Bernt Vilhelm, tab 11), född 1726-11-11. Volontär vid Kronobergs regemente 1739. Förare därst. 1741-12-19. Sergeant 1745-06-25. Fänrik 1749-05-09. Löjtnant 1750-09-19. Kapten 1759-09-10. RSO 1761-11-23. Avsked 1762-04-01. Död 1806-10-20 på Borstorp vid Ängelholm. Bevistade pommerska kriget på 1760-talet. Gift 1760-05-20 med sin broders svägerska Sofia Tott, född 1737-09-09 på Skabersjö i likanämnd socken, Malmöhus län, död 1785-06-07 Blågård s län, dotter av ryttmästaren Otto Tott, natural. och adopt. Tott, och hans 1:a fru Christina Kaas.

Barn:

 • Vilhelmina Magdalena, född 1762-08-20 Bläsinge Gift 1809-04-03 på Hovmantorp i likanämnd socken, Kronobergs län med handelsmannen i nämnda stad John Thornberg.
 • Fredrik Vilhelm, född 1764. Major. Död 1817. Se Tab. 15.
 • Carl Gustaf, född 1765-10-01, död 1766-06-09 på Bläsinge och begraven s. å. 14/6.
 • Dorotea, född 1768-07-30, död 1772-03-08 på Bläsinge och begraven s å 15/3.
 • Christina Sofia, född 1771-02-21. Död ogift 1848-04-02 i Malmö.

TAB 15

Fredrik Vilhelm (son av Gustaf Vilhelm, tab 14), född 1764-04-13 Bläsinge. Volontär vid fortifikationen 1777-08-14. Sergeant vid Kronobergs regemente 1780-04-12. Fänrik därst. 1781-04-03. Löjtnant i regementet 1789-11-21. Stabslöjtnant 1791-02-10. Kapten vid regementet 1792-12-18. RSO 1799-11-16. Major i armén 1805-03-25. Avsked 1808-02-16. Död 1817-05-20 i Ronneby. Bevistade kriget i Finland 1789 och 1790, var med vid Uttismalm, Liikkala och Värälä 1789. Vid Valkeala och Nappas (Kaipiais?) 1790, där han fick svåra kontusioner av en kanonkula i huvudet och högra låret. Gift 1798-11-18 på Hovmantorp med Johanna Magdalena Segerheim, född 1782-10-10 på Virestadsnäs i Virestads socken, Kronobergs län, död 1838-05-09 i Karlskrona, dotter av majoren Zakarias Sundin, adlad Segerheim, och Maria Anna Hellenstierna.

Barn:

 • Sofia Mariana, född 1799-09-18 på Hovmantorp i likanämnd socken, Kronobergs län, död 1800.1
 • Sofia Mariana, född 1801-06-21 på Hovmantorp. Stiftsjungfru. Död 1873-06-06 i Helsingborg. Gift 1841-09-29 i Skabersjö socken, Malmöhus län med sin syssling, ryttmästaren, friherre Tage Thott, född 1798, död 1885.
 • Emilia Augusta Vilhelmina, född 1803-05-24 på Hovmantorp. Stiftsjungfru. Död 1862-01-17 i Amiralitetsförs, Karlskrona. Gift 1824-12-22 i Ronneby med expeditionskommissarien och kassören vid k. m:ts flotta Carl Adam Wolijn i hans 3:e gifte (gift 1:o 1817-10-20 på Augerum, Blekinge län, med Beata Lovisa Schweder, född 1796-03-15, död 1820-12-14, dotter av amiralitetsrådet Carl Schweder och Anna Margareta Hollström. Gift 2:o 1822-04-22 i Karlskrona med sin svägerska Fredrique Amalia Schweder, född 1801-08-03, död 1823-01-22), född 1791-12-14 i Karlskrona, död där 1857-08-14.
 • Hilda Henrika Christina, född 1814-02-26 i Ronneby, död ogift 1898-02-17 i Örebro.

TAB 16

Bernhard (son av Gustaf Vilhelm, tab 14), född 1766-12-18 Bläsinge s län. Page vid k. hovet 1778-11-20. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1785-04-20. Stabsfänrik och löjtnant därst. 1790-12-15. Kapten 1795-04-30. RSO 1801-05-23. Avsked 1802-05-06. Tullinspektor i Falköping. Avsked. Död 1846-10-15 i Linköping. Bevistade finska kriget 1790. Gift 1:o 1795-07-26 Börstad s socken, Östergötlands län med Anna Sofia Iggeström, född 1775 i Linköping, död där 1821-04-22, dotter av fältkommissarien och kronofogden Anders Eriksson Iggeström och Brita Christina Thun. Gift 2:o 1826-01-19 med Maria Gustava Charlotta von Stapelmohr, född 1787-12-24 Kungsbro, död 1884-03-14 i Linköping, dotter av kaptenen Gustaf Rudolf von Stapelmohr, och Gustava Lovisa von Wilskman, av en adlad men ej introd. ätt.

Barn:

 • 1. Christina Sofia, född 1796-06-22 på Börstad, död där 1797-08-28.
 • 1. Gustava Vilhelmina Ulrika, född 1798-02-15 på Börstad, död ogift 1879-07-13 i Stockholm.
 • 1. Lovisa Dorotea, född 1800-01-05 Bölnorp .
 • 1. Bernt Vilhelm, född 1802-01-10 på Bölnorp. Student i Uppsala 182112. Filosofie kandidat 182812. Död ogift 1840-11-20 i Stockholm.
 • 1. Carl Gustaf, född 1804-01-22 på Bölnorp, död 1820-06-15 i Linköping.
 • 1. Otto Fredrik, född 1807-02-18 Tornby, död där 1809-04-14.
 • 1. Bernhard Otto Reinhold, född 1809-10-21 i Linköping, död där 1828-06-09.
 • 1. Fredrik Georg, född 1812. Handlande. Död 1875. Se Tab. 17.
 • 2. Lovisa Vilhelmina Charlotta Bernhardina, född 1826-04-03 i Linköping, död ogift 1853-08-29 i nämnda stad.
 • 2 Carl Henrik Teodor, född 1828-05-23, död 1829-05-06 i Linköping.

TAB 17

Fredrik Georg (son av Bernhard, tab 16), född 1812-05-30 Köpetorp. Var en tid handlande i Linköping. Död 1875-06-08 i Stockholm. Gift 1:o 1839-01-26 i Nyköping med Eva Eufrosyne Welckewitz, från vilken han 1847-06-19 blev skild, född 1807-02-11 Mariefred, död 1885, dotter av stadskirurgen Carl Peter Welckewitz och Hedvig Christina Blomqvist. Gift 2:o 1852 med Sofia Gustava Blanck, född 1812-07-28, död 1864-10-13 i Maria förs, Stockholm.

Barn:

 • 1. Carl Bernhard Fredrik, född 1840-01-20 i Linköping, död barn.

TAB 18

Hans Henrik (son av Bernt Vilhelm, tab 11), född 1732-05-03 Lärkesholm s län. Volontär vid Kronobergs regemente 1746. Förare därst. 1749-05-30. Fänrik 1752-06-23. Löjtnant 1762-03-09. Kaptens avsked s. å. 13/9. Död 1805-02-19 Vanås å. 1/3. Gift 1762-03-10 på Tomarp med friherrinnan Ulrika Makeléer, född 1746-04-02 Johannesberg, död 1802-05-08 i Laholm, dotter av kaptenen, friherre Johan Adolf Makeléer (Maclean) och friherrinnan Sofia Lovisa Leijonhufvud.

Barn:

 • Magdalena Sofia, född 1764-02-27 Bälinge s län, död där s. å. 16/4.
 • Henrietta Ulrika, född 1765-05-30 Gammaltorp s län, död 1849-12-06. Gift 1787-10-03 med löjtnanten Erik Stefan Ljungfelt, född 1753, död 1833.
 • Adolf Vilhelm, född 1767-04-08 på Gammaltorp. Volontär vid Sprengtportska regementet 1784-11-05 förare därst. 1785-07-22. Död 1790-08-03 i affären vid Kronstadt.
 • Magdalena Sofia, född 1768-12-08, död 1769-04-10.
 • David Ludvig, född 1770. Kornett. Död 1852. Se Tab. 19.
 • Gustaf Rutger, född 1772. Överste. Död 1835. Se Tab. 20.
 • Johan Reinhold, född 1773-08-08 Brödåkra s län. Sergeant vid Sprengtportska regementet 1790-09-18. Fänrik därst. 1795-06-14. Premiäradjutant vid konungens eget värvade regemente 1796-03-07. Avsked 1812-07-21 död ogift.
 • Anton, född 1774-11-03 Bälinge Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1790-04-08. Korpral vid södra skånska kavallerireg. Död s. å. 17/5. Livdrabant s. å. 21/10. Kornett 1793-02-08. Löjtnant 1801-11-29. Ryttmästare vid skånska karabinjärregementet 1808-02-15. Avsked 1816-12-17 med krigsråds karaktär. Död ogift 1840-10-15 i Eskilstorps socken, Malmöhus län.
 • Anna Dorotea, född 17751, död 1778-10-25.
 • Mariana Lovisa, född 1778-01-11 Harbäckshult. Gift 1818-04-27 i Törnestorps prästgård i Dannäs socken, Jönköpings län med komministern i Dannäs Daniel Molander, född 1779-01-01 i Moheda socken, Kronobergs län, död 1830-02-06 i Törnestorps prästgård.
 • Jakob Vilhelm, född 1785. Kofferdibåtsman. Död 1858. Se Tab. 21.

TAB 19

David Ludvig (son av Hans Henrik, tab 18), född 1770-09-24 Lärkesholm s län. Kammarpage hos konungen16 1792-06-18 avsked på begäran16 1795-05-12. Korpral vid norra skånska regementet till häst 1790-04-14. Livdrabant 1791-10-31. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1792-04-18. Avsked med löjtnants karaktär 1820-10-19. Död 1852-09-08. Gift 1813-07-13 med Ragnild Andersdotter, född 1788-02-02 i Rya socken, Kristianstads län, död 1847-10-06 Harbäckshult s län.

Barn:

 • Anton Albin, född 1815-07-27 i Örkelljunga socken. Husar vid kronprinsens husarregemente 1831-11-01. Korpral därst. 1835-10-15. Fanjunkare 1851-07-05. Svärdsman 1853-04-28. Avsked 1866-01-06. Död ogift 1888-02-25 i Malmö.
 • Gustava, född 1822-04-03 i Örkelljunga socken, död 1888-11-22 i Växjö. Gift 1847-04-23 i Eksjö med översten, friherre Georg Miles Ulrik Fleetwood, född 1803, död 1862.
 • Vilhelm Adolf, född 1825-09-14 i Örkelljunga socken. Volontär i danska armén 1848. Genomgick exercisskolan i Köpenhamn 1849 april–maj. Anställd i danska armén vid första förstärkningsjägarekårens 3. kompani s. å. 7/5. Deltog i en förpostfäktning vid Sonderburg s. å. 11/5. Befullmäktigad till underofficer vid samma kompani s. å. 12/5. Bevistade bombardementet av nämnda stad s. å. 17/5. Deltog i en förpostfäktning vid nyssnämnda stad s. å. 23/5. Bevistade slaget vid Fredericia, där nämnda kår var ett av de regementen, vilka utgjorde avantgardet, s. å. 6/7. Till följd därav föreslagen till officer s. å. 9/7. Sekundlöjtnants avsked s. å. 19/9. Underlöjtnant i svenska armén 1853-09-02 och vid Gotlands nationalbeväring 1856-02-07. Löjtnant 1861-02-26. Kapten 1868-05-20. Dansk fälttågsmedalj 1877-04-06. RSO 1878-11-30. Avsked 1883-09-14. Död ogift 1891-03-03 i Ängelholm.

TAB 20

Gustaf Rutger (son av Hans Henrik, tab 18), född 1772-05-14 Brödåkra s län. Sekundkorpral vid södra skånska kavalleriregementets vargering 1790-03-26. Kvartermästare därst. s. å. 4/7. Avsked 1791-02-02. Sergeant vid konungens eget värvade regemente s. å. 15/3. Fänrik därst. 1793-09-02. Officersexamen s. å. 17/9. Löjtnant i armén 1799-12-18. Löjtnant vid regementet 1801-10-26. Kapten och regementskvartermästare därst. 1811-06-11. GMtf 1815-04-15. Kapten med kompani 1817-06-03. RSO 1818-05-11. Major 1821-05-14. Överstelöjtnant i armén 1823-07-04. T. f. kommendant i Landskrona 1826-07-01–1826-10-01. Avsked 1829-04-24 då regementet upplöstes. Överste i armén s. å. 22/5. Död 1835-01-13 i Stockholm. Gift 1824-02-08 Torsåker med stiftsjungfrun Ulrika Christina von Törne, född 1801-01-27, död 1840-01-29 Nobynäs, dotter av landshövdingen Mikael von Törne, och friherrinnan Eva Augusta Löwen.

Barn:

 • Antoinetta Ulrika Augusta, född 1825-08-28 i Landskrona, död 1859-01-21 på Åkerslund vid Eksjö. Gift 1843-07-16 i Eksjö stads kyrka med översten Gustaf Georg Henrik Stierngranat, född 1806, död 1871.

TAB 21

Jakob Vilhelm (son av Hans Henrik, tab 18), född 1785-07-13 Harbäckshult s län. Volontär vid konungens eget värvade regemente 1800-11-13. Sergeant därst. s. å. 22/4. Fanjunkare 1806-07-19. Fänrik vid Kalmar lantvärns 2. bataljon 1808-08-07. Anställd i handelsflottan. Död 1858-04-11 i Onsala socken, Hallands län. Gift 1814-07-24 i Onsala socken, med Brita Cajsa Persdotter i hennes 2:a gifte, född 1784-07-21 i nämnda socken, död där 1878-11-10.

Barn:

 • Gustaf Anders, född 1821. Styrman. Död 1852. Se Tab. 22.

TAB 22

Gustaf Anders (son av Jakob Vilhelm, tab 21), född 1821-08-12. Kofferdistyrman. Död 1852-03-01 i Rio de Janeiro. Gift 1:o 1844-01-04 i Onsala socken, med Johanna Charlotta Nilsson, född 1820-10-24 i nämnda socken, död där 1844-07-24, dotter av sjökaptenen Christian Nilsson och Ingrid Helena Hulthén. Gift 2:o 1851-01-20 i Onsala socken med sin svägerska Betzy Nilsson, född 1826-06-09 i nämnda socken, död där 1888-05-02.

Barn:

 • 2. Christian Vilhelm, född 1851. Skeppsredare. Död 1917. Se Tab. 23.

TAB 23

Christian Vilhelm (son av Gustaf Anders, tab 22), född 1851-08-27 Hunsas Examen vid navigationsskolan i Göteborg. Sjökapten. Biträde åt sin frände, skeppsredaren Hulthén i Hälsingborg, i skötseln av dennes segelfartyg. En av stiftarna av firman Carl J. Lundwall & C:o i nämnda stad 1884, och en av dess ledare, då firman ombildats till aktiebolag. Verkst. direktör i rederibolaget Hebe, Nestor, Trio och Walhall samt i försäkringsaktiebolaget Försöket. Död 1917-01-29 i Hälsingborg ]] och utgick ätten med honom. Gift 1885-07-16 i Skellefteå med Carolina Stillström, född 1855-03-18 i Onsala socken, dotter av sjökaptenen Lorents Petter Stillström och Maren Otte Fürst.

Barn:

 • Betty Maria, född 1886-05-25 i Helsingborg. Med henne utslocknade friherrliga ätten von Liewen Gift 1911-04-28 i Hälsingborg med kammarskrivaren i tullverket, kaptenen i Göta trängkårs reserv Boris Helmer Wistrand, född 1882-03-04 i Stockholm.

TAB 24

Carl Johan (son av Bernt Vilhelm, tab 11), född 1733-07-07 Lärkesholm s län. Volontär vid Kronobergs regemente 1746-05-01. Sergeant vid kronprinsens regemente 1750-02-28. Sergeant vid förstn. regemente s. å. 19/9. Stabsfänrik därst. 1752-06-23. Stabskornett vid norra skånska kavalleriregementet 1753-09-27 löjtnant därst. 1757-12-06. Ryttmästare 1760. Avsked 1761-05-06. Kommendant på Dronningskär vid Karlskrona 1778-05-14. Överstelöjtnants karaktär 1793-11-18. Död 1798-07-21 på Kungsholms kastell vid nämnda stad. Bevistade kriget i Pommern 1758 och 1759. Gift 1:o 1759-06-29 med Hedvig Tott, född 1736-08-22 på Skabersjö i likanämnd socken, Malmöhus län, död 1778-03-23 i Lärka i Örkelljunga socken, dotter av ryttmästaren Otto Tott, natural. och adopt. Tott, och hans 1:a fru Christina Kaas. Gift 2:o 1786-11-19 på Drottningskär13 med Sibilla Sofia Kallenberg, född 1751-11-16 i Landskrona13, död 1820-07-18 i Ängelholm, dotter av rådmannen i Landskrona Jöns Kallenberg och Sibilla Christina Engellau.

Barn:

 • 1. Bernt Vilhelm, född 1760-06-01 på Lärkesholm. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1774-11-05. Page vid hovet 1775-06-08. Kammarpage16 1778-02-12. Kornett i armén s.å. 8/9. Ridpage16 1779-06-07. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1780-06-12. Löjtnant därst. 1784-12-20. Stabsryttmästare 1791-04-24. Sekundmajor 1804-12-20. Premiärmajor vid skånska dragon-, sedan husarregementet 1805-08-14. Överstelöjtnants avsked 1813-01-28. RSO 1809-07-03. Död ogift 1825-06-30 på Turinge mölla i Finja socken, Kristianstads län.
 • 1. Anna Christina, född 1761-08-17, död s. å. 17/12.
 • 1. Charlotta Dorotea, född 1763-04-05, död ogift 1807-07-08 på Skabersjö i likanämnd socken, Malmöhus län och begraven s. å. 24/7.
 • 1. Carl Fredrik, född 1765-06-18, död s. å. 25/6.
 • 1. Gustaf Adam, född 1766-11-04, död 1768-06-16.
 • 1. Tage, född 1768-02-09, död 1770-10-29.
 • 1. Carl Johan, född 1771. Kapten. Död 1820. Se Tab. 25.
 • 2. Bernt Malte, född 1790. Häradshövding. Död 1869. Se Tab. 26.

TAB 25

Carl Johan (son av Carl Johan. tab 24), född 1771-07-23. Skeppsgosse 1779-12-23. Sergeant vid Kalmar regemente 1787-08-19. Fänrik därst. 1788-10-23. Löjtnant i armén 1789-02-11. Löjtnant vid regementet 1796-04-20. Transp. till konungens eget värvade regemente 1797-12-24. Kapten därst. 1802-04-07. Avsked 1813-02-23. Död 1820-04-16 Pilshult. Gift 1807-05-10 i Hälsingborg med stiftsjungfrun Antoinetta Elisabet von Hauswolff, född 1777-11-29 Billesholm, död 1826-09-25 i Barkåkra socken, Kristianstads län, dotter av översten Olivier Salomon von Hauswolff, och hans 1:a fru Elisabet Dorotea Francken.

Barn:

 • Ulrika Hedvig Elisabet, född 1807-11-16 i Landskrona, död ogift 1845-04-06 i Lund.
 • Olivia Taga Sofia, född 1808-11-29. Stiftsjungfru. Död 1843-04-10 i Visby och begraven s. å. 17/4. Gift där 1830-10-22 med borgmästaren i nämnda stad, vice häradshövdingen, RVO, Svante Johan Matthiesen, född 1799, död 1878-08-14 i Visby.
 • Carl Justus Vilhelm, född 1811-01-30 i Landskrona, död där s. å. 1/2.
 • Antoinetta Ottiliana Fredrika, född 1812-06-06 i Landskrona, död 1819-12-09.
 • Carolina Justina, född 1813-07-15, död 1815-07-09 på Roslätt i Skåne.
 • Carl Johan, född 1818-07-29 i Hälsingborg. Sergeant vid Gotlands nationalbeväring 1837-02-12. Underlöjtnant vid 1. Livgrenadjärregementet 1841-04-20. Löjtnant därst. 1849-01-26. Avsked s. å. 30/10. Överflyttade till Nordamerika.

TAB 26

Bernt Malte (son av Carl Johan, tab 24), född 1790-12-09 på Kungsholms sjökastell, Karlskrona. Student i Lund 1805. Kammarjunkare. Häradshövdings n. h. o. v.18 1815-01-31. Häradshövding i östra härads domsaga av Jönköpings län 1818-07-24. RNO 1864-01-28. Död 1867-01-17 i Eksjö. Gift 1819-07-23 Grantinge s län med Annetta Carolina Battram, född 1799-11-16, död 1782-02-06 i Eksjö, dotter av lagmannen och häradshövdingen Lars Henrik Battram och Hedvig Magdalena Krumlinde.

Barn:

 • Anna Vilhelmina, född 1820-06-20 i Stoby socken, död 1837-11-05 i Eksjö.

TAB 27

Gustaf Fredrik von Liewen (son av Bernhard Otto Liwe, friherre Liwe, tab 9). Tjänade som fänrik vid spanska och franska arméerna. Fänrik vid Västmanlands regemente. Löjtnant vid Upplands regemente 1672-07-23. Ryttmästare vid Åbo läns kavalleriregemente2 1673-12-12. Kapten vid majoren Carl Gust. Skyttes dragonskvadron 1675-07-29. Kapten vid rikskanslerens skvadron s. å. 7/10. Ryttmästare vid adelsfanan 1676-08-16. Död s. å. 4/12 i slaget vid Lund. Bevistade som ryttare kriget mot Bremen 1666. Hans döttrar kallade sig von Liewen. Gift med Hillevi Margareta Kyle, född 1641-11-30, som 1681-04-18 av konungen erhöll 300 daler silvermynt såsom begravningshjälp för sin man. Begraven 1682-10-22 i Nikolai förs, Stockholm jämte dottern Elsa Maria1, dotter av landshövdingen Hans Kyle, och hans 2:a fru Elisabet Catharina von der Lühe.

Barn:

 • Gustaviana, född 1674-12-04 Körunda, död 1756-03-11 Korpegården. Gift 1694-11-11 i Flisby socken, Jönköpings län med löjtnanten Christoffer Caspersson Cederholm, född 166(8)14, död 1705.
 • Elisabet Christina, född 1676-05-11 på Körunda, död 1737. Hon blev efter faderns död benådad med 200 daler silvermynts pension. Gift 1701-09-24 i Flisby socken med översten Anders Boije af Gennäs, född 1668, död 1727.
 • Elsa Maria, född 1676-06-11 på Körunda. Begraven 1682-10-22 i Nikolai förs, Stockholm.1

TAB 28

Reinhold von Liewen (son av Bernhard Otto Liwe, friherre Liwe. tab 9), född 1653-05-11. Fänrik vid livgardet 1673. Löjtnant därst. 1675-09-10. Kapten 1676. Kammarherre hos konungen8 1677–1693-12-30. Överstelöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1686-05-11. Transp. till Södermanlands regemente 1688-12-28. Överste för tyska livregementet till fot 1693-12-30. Tillika kommendant i Landskrona 1694-01-03. Död 1701-01-20, jordfäst s. å. 4/6 i Landskrona, och begraven i Geddegraven i Hälsingborgs stads kyrka. Gift 1:o 1680 med friherrinnan Anna Ralamb i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1673-07-08 i Stockholm med riksrådet Edmund Figrelius, adlad och friherre Gripenhielm, i hans 2:a gifte, född 1622, död 1675), född 1649-05-12 på Lövstaholm, död 1691-12-07 i Stockholm, dotter av riksrådet, överståthållaren och president en Claes Brorsson Rålamb, friherre Rålamb, och hans 1:a fru Anna Stålarm. Gift 2:o 1695-10-04 med friherrinnan Emerentia von Buchwaldt, född 1670, död 1738-12-01 Hjularöd, dotter av generallöjtnanten Fredrik von Buchwald, friherre von Buchwaldt, och hans 2:a fru Benedikta von der Wisch.

Barn:

 • 1. Tre söner, döda som barn.
 • 1. Bernt Otto. Student i Uppsala 1692-04-23. Adjutant vid tyska livregementet till fot. Fänrik därst. 1700-09-26. Löjtnant vid Liewens livländska infanteriregemente 1701-05-28. Fänrik vid livgardet 1703-01-08. Löjtnant därst. 1705-12-21. Stupade ogift 1709-06-29 i slaget vid Poltava [Lk].
 • 1. Arvid, döpt 1687-07-28 i Stockholm, död ogift18 1731-02-04 på Hjularöd och begraven s. å. 27/2.
 • 2. Fredrika Benedikta, död 1711.
 • 2 Charlotta Elisabet, till Hjularöd, Harlösa och Jordberga, född 1699-08-25 i Landskrona, död 1761-09-22 på Hjularöd och begraven s. å. 19/8 i Harlösa kyrka, varest hon för Dellvigska ätten låtit inrätta ett gravkor. Gift18 1720-10-23 med översten Bernt Vilhelm von Dellvig, natural. von Dellvig, nr 1771, född 1686, död 1741.
 • 2. Sofia Christina, född 1700-11-07, död ogift 1740-02-23 på Sövestad18 i likanämnd socken, Malmöhus län.

TAB 29

Herman Johan von Liewen (son av Bernhard Otto Liwe, friherre Liwe, tab 9), född 1669 i Reval6. Löjtnant vid G. M. Lewenhaupts svenska infanteriregemente i Holland 1688-10-20. Ryttmästare vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente6 1692-05-12. Major därst.6 1701-11-20. Död 1707-09-23 i Riga.15 och begraven 1708-02-28 i Reval. Gift 1704-11-29 Tyko

Barn:

 • Johanna Christina, född 1704 (?), död 1743-11-12. Gift 1730 med översten, friherre Claes Fleming af Liebelitz, född 1685, död 1766.

Källor

1O. F. Strokirk, Kultur- och personhistoriska anteckningar III. 2At (KrA). 3R. H. H. 4H. v. Baensch, Geschichte der Familie von Wrangel. 5KrAB. 6Lk. 7Kd. 8SK. 9Um. 10Kp. 11Hm. 12Oö. 13Ls. 14Öä. 15Rf. 16SAB. 17At (S). 18At (P.).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.