:

Von Höpken nr 280

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Höpken nr 280 †

Friherrlig 1771-10-15, introd. 1776. Utdöd 1782-03-07.


Carl Otto von Höpken, friherre von Höpken (son av Carl Otto von Höpken, se adliga ätten von Höpken nr 1414, Tab. 3), född 1715 i Tönning i Schleswig. Kom 1738-08 till Sverige. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1739. Kommissionssekreterare i Köpenhamn s. å. 12/9. Hovjunkare1 1744-04-18. Kammarherre1 s. å. 28/4. Kommissionssekreterare i Paris 1745. Minister vid polska och kursachsiska hovet 1749-10-09. Envoyé extraordinaire därst. 1754-05-27. Rappellerad 1755. Åter envoyé vid nämnda hov 1758. Återkallad därifrån 1765-10-30, sedan beskickningen indragits s. å. 29/7. Statssekreterares fullm. 1767-05-11. RNO s. å. 27/11. President i Wismarska tribunalet 1769-07-12. KNO 1770-04-28. Friherre 1771-10-15 (introd. 1776 under nr 280). Död ogift 1782-03-07 i Wismar och slöt således själv sin friherrl. ätt samt begraven i nämnda stad. 'Han uppfördes trenne gånger på riksrådsförslag, sista gången 1772-05, då i präste- och borgarstånden tvivelsmål uppstod, om han var introducerad svensk adelsman. Emottog i Wismar och åtföljde till Sverige hertig Carls av Södermanland tillkommande gemål, prinsessan Hedvig Elisabet Charlotta.

Källor

1SAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: