:

Pincier nr 109

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Pincier nr 109 †

Adlad 1693-09-16, introd. s. å. Friherrlig 1698-08-01, introd. 1701. Utdöd 1730.

Herman Pincier. Härstammade från en gammal adlig ätt i Tühringen, nedsatte sig i Hessen och levde år 1450.

Barn:

 • Albrekt Pincier. Munk i cistercienserklostret Haina i Hessen 1481, men blev efter klostrets upphörande vid reformationen rådman i Rauschenburg och gifte sig.

Barn:

 • Christian Pincier. Borgmästare i Wetterau 1520. Gift 1519, men med vilken är ej känt.

Barn:

 • Herman Pincier, född 1532 och yngst av tio syskon. Ståthållare i grevskapet Nidda. Död 1570. Gift 1559 med furstinnan Elisabet av huset Öhe från Österrike, i hennes 2:a gifte, död 1585-08-02 i Rauschenburg av pesten, änka efter greve Johan av Nassau och gift 3:e gången 1577 med räntmästaren N. N. von Weitershausen i Rauschenburg.

Barn:

 • Ludvig Pincier, född 1560-01-06. Jur. utr. doktor i Marburg 1588-11-21. Domkapitlets i Lübeck dekanus samt regerande hertigen av Holstein-Gottorp Johan Adolfs och ärkebiskopens i Bremen och biskopen i Lübeck hertig Johan Fredriks av Schleswig-Holstein geheimeråd 1606. Död 1612-12-26 i Lübeck. Gift 1:o 1589 med Anna von Hintzen, född 1572-01-13, död 1599-06-15, dotter av en borgmästare von Hintzen i Stade. Gift 2:o med Margareta von Weitersheim från Mecklenburg.

Barn:

 • 1. Herman Pincier, född 1598-07-09. Domkapitlets i Lübeck kanonikus och senior samt gross-voigt. Död 1688. Gift 1:o 1621-02-09 med Elisabet Langerman, född 1691-09-06, död 1632, dotter av furstl. brandenburgska hovrådet samt dekanus i Hamburg Laurentius Langerman. Gift 2:o 1634-02-03 med Margareta Werdmeijer.

Barn:

 • 1. Ludvig Pincier den yngre, född 1624-04-10 i Lübeck. Jur. utr. doktor i Harderwijk 1657. Domkapitlets i Lübeck dekanus 1658. Biskopens av Lübeck hertig August Fredriks av Holstein hov- och kansliråd 1679. Död 1702-11-19 och begraven s. å. 5/12 i Lübecks domkyrka. Gift 1659 med Christina Langia Hudeman, född 1659, död 1702, dotter av danska generalsuperintendenten i Schleswig-Holstein, prosten i Münsterdorfs, Segebergs och Pinnebergs konsistorier, pastor primarius i staden Krempe, magister Johannes Hudeman.

Barn:

 • Johan Ludvig Pincier, friherre Pincier, friherre till Königstein, arvherre till Öhe och Dallroth. Född1 1660-08-01 i Lübeck. Informator hos arvprinsen Fredrik av Holstein-Gottorp 1686. Sekreterare 1687. Hovråd. Svensk adelsman 1693-09-16 (introd. s. å., näst efter nuvarande nr 1270, men utesluten ur matrikeln 1727, då de släkter avfördes, som voro introducerade såsom friherrliga och grevliga). Bemälde herres geheime- och statsråd 1695. Hans generalkrigskommissarie samt amtman i Töndern. Friherre 1698-08-01 (introd. 1701 under nr 109). Domprost i Lübeck 1699. Geheimeråd i Danmark och RDDO 1710-08-22. Direktor i högsta rätten i Gottorp samt amtman över Aabenraa och Løgumkloster 1714. Död1 1730-10-05 Och slöt själv sin friherrliga ätt. 'Han åtföljde hertigen av Holstein på alla dess resor, även till Sverige. Bevistade 1696 å hertigens vägnar kongressen i Hamburg till biläggande av stridigheterna med Danmark. Undertecknade jämte sin svåger Magn. Wedderkop på hertigens vägnar trawenthalska freden 1700.' Gift med Anna Catharina Bartels i hennes 2:a gifte (gift 1:o med gottorpska hovrådet Jakob von Massau), dotter av med. doktor Bartels i Hamburg1.

Barn:

 • Christina Elisabet.
 • Fredrika Amalia, begraven 1757-01-20 i Stockholm. Gift 1:o 1713 med sin kusin, geheimerådet och överhovmästaren Gottfrid von Wedderkop, från vilken hon blev skild, född 1690, död 1741. Gift 2:o med överkammarherren och konferensrådet Johan Adolf Roepsdorph, adlad von Roepsdorff, i hans 2:a gifte, död 1735.
 • Hedvig Sofia, född 1696-09-16. Gift med sin kusin och sin systers svåger, generalarvpostmästaren Fredrik Christian von Wedderkop, född 1696. Död 1756.
 • Fredrik, kanonici i Lübeck och död före fadern.
 • Carl Ludvig, kanonici i Lübeck och död före fadern.

Källor

1Bricka, Dansk Biogr. Lexikon.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: