:

Grönhagen nr 238

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Grönhagen nr 238 †

Friherrlig 1731-07-05, introd. 1756. Utdöd 1777-03-08.


TAB 1

Johan Didrik Grönhagen, friherre Grönhagen (son av Claes Henrik Grönhagen, adlad Grönhagen, se adl. ätten Grönhagen nr 929, Tab. 1), till Sköndal i Brännkyrka socken, Stockholms län. Född 1681-02-11 i Stockholm. Student i Åbo 16981, i Uppsala2 1699-11-02 och i Halle4 1700-11-15. Sekreterare vid kontributionsverket 1712-10-14. Sekreterare vid högsta ordningsmannaämbetet 1718-11-08. Lagman i Västernorrland 1722-03-30. Landshövding på Gotland s. å. 28/6. Friherre 1731-07-05 (sönerna introd. 1756 under nr 238). Död 1738 natten mellan den 3/1 och 4/1 i Visby. Gift 1:o 1708-09-13 med Eva Sofia Göthe, född 1684-05-14, död 1729-04-17, dotter av ambassadören Samuel Eosander, adlad Göthe, och Anna Bertilsdotter. Gift 2:o 1731-09-26 med Magdalena Wilckens, född 1698-12-28, död 1754-06-03 dotter av brukspatronen på Färna bruk, direktören över tjärkompaniet Claes Wilckens och hans 2:a hustru Elisabet Speet.

Barn:

 • 1. Eva Sofia, född 1709-06-29, levde 1772. Gift 1733-08-05 med sin farbroders svåger, löjtnanten Carl Cederstierna, född 1694, död 1756.
 • 1. Johan Samuel, född 1711-02-26, död s. å. 16/7.
 • 1. Johan Gabriel, född 1712. Kapten. Död 1774. Se Tab. 2.
 • 1. Ulrika Eleonora, född 1713-11-03, död 1714-05-28.
 • 1. Carl Fredrik, född 1715-03-21 i Stockholm. Löjtnant i konung Stanislai av Polen tjänst 1735-01-09. Volontär vid adelsfanan 1741. Död ogift 1775-05-22 i Stockholm (Joh.).
 • 1. Fredrika, född 1717-03-01 död 1733-10-22 på Eksebo i Virserums socken, Kalmar län.
 • 1. Ulrik, född 1719-05-04, död s. å. 27/12.
 • 1. Hedvig Elisabet, född 1721-03-15, död s. å. 19/3.
 • 1. En dotter, dödfödd 1722-03-26.
 • 2. Claes Vilhelm, till Torsbo. född. 1732-10-03. Student i Uppsala2 1746-05-05. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium 1751-06-15. Volontär vid Västmanlands regemente 1754-03-01. Furir därst. s. å. 27/5. Sergeant s. å. 22/6. Adjutant vid Västerbottens regemente 1755-06-12. Avsked 1757-05-07. Löjtnant i fransk tjänst 1759. Avsked 1760. Hovjunkare 1762-06-22. Ledamot av tulldirektionen 1766-10-15. Kammarherre 1770-12-21. Död ogift 1777-03-08 i Mariestad och slöt ätten. Han framträdde på riksdagarna 1755–1756 med ett mot »Ärlig svensk» riktat memorial, som blev grundläggande för hovpartiets maktfördelningslära och slöt sig sedermera till yngre mösspartiet, till vars mera bemärkta talare han räknades ända till frihetstidens slut.5
 • 2. Lovisa Johanna, född 1735-09-03, död 1737-03-03.

TAB 2

Johan Gabriel (son av Johan Didrik Grönhagen,. friherre Grönhagen, Tab. 1), född 1712-05-15 i Stockholm. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1733-08. Korpral därst. 1734-02-08. Kvartermästare3. Sergeant vid Kalmar regemente 1743-05-12. Sekundfänrik därst. 1747-09-13. Fänrik3 1748-12-06. Löjtnant 1750-09-19. Kapten 1761-06-22. Avsked 1764-05-02. RSO 1770-04-28. Död 1774-06-12 Kopparbo. Gift 1:o 1736-03-16 med sin kusin Maria Eleonora Grönhagen, från vilken han 1753 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med löjtnanten Jeremias Kraak, född 1706, död 1770-11-28 på Skögle i Fagerhults socken, Kalmar län.), född 1712-02-24, död 1791-01-06 Dansås, dotter av kaptenen Claes Grönhagen, och Hedvig Eleonora Wiraenia, adlad Cederstierna. Gift 2:o 1761-03-25 på Kopparbo med Maria Catharina Fitinghoff, född 1734-05-21 på Figgetorp i Kristvalla socken, död 1782-02-02 i Ljungby socken, Kalmar län, dotter av löjtnanten Carl Samuel Fitinghoff, och Anna Margareta Gärffelt.

Barn:

 • 1. Johan Samuel, född 1736-04-19 i Sjösås prästgård Kronobergs län, död barn.
 • 1. Magdalena Eleonora, född 1737-07-30, död ogift 1793-03-23 på Dansås, sedan hon testamenterat sin kvarlåtenskap till majoren Charles Louis Du Rietz.
 • 1. Johan Didrik, född 1740-06-06 Kulla
 • 2. Carl Samuel, född 1761-09-15 Sibbahult, död där s. å. 16/9.
 • 2. Johan Samuel, född 1763-06-03 på Kopparbo, död där 1765-02-12.
 • 2. Eva Margareta, född 1761-10-06 och död 1765-04-18 på Kopparbo.
 • 2. Sofia Catharina, född 1766-03-03 på Kopparbo. Gift 1788-05-02 med sergeanten Magnus Wetter.
 • 2. Henrik Vilhelm, född 1768-01-10, på Kopparbo, död barn.

Källor

1Lå. 2Um. 3KrAB. 4At (P). 5NF.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: