Sparre nr 11

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för friherrliga ätten Sparre nr 11

Friherrlig

Friherrlig 1647-03-06 Om ättens ursprung och äldre släktled se adliga ätten Sparre af Rossvik. Ätten har förgrenat sig i grevliga ätterna Sparre nr 74, Sparre nr 111, Sparre af Sundby samt Sparre af Söfdeborg.

TAB 1

Sigge Larsson. Erhöll av drottning Margareta gården Götene i likanämnd socken Skaraborgs län 1396 och var bosatt där. Köpte ytterligare jord i Götene socken 1401-02-24 och Brännebol i Götene socken 1402-06-01. Nämnes väpnare 1401–1414. Var »nästa arvinge» till Nils Petersson (kluven sköld, högra fältet schackrutat), som till honom överlät sina gårdar Yllestad och Näs i Vartofta härad, vilka han ärvt efter sina föräldrar 1403-08-01. Tillbytte sig Simonstorp i Grolanda socken Skaraborgs län 1410-07-02. Konungsdomhavande vid räfsteting i Skara 1414-07-05. Uppgives hava levat ännu 1442. Gift 1397 med Kristina Bengtsdotter. Dotter till Bengt Karlsson Färla och Brita Björnsdotter (tre vingar).

Barn:

 • Elin Siggesdotter Sparre till Apelnäs i Roasjö socken Älvsborgs län. Gift före 1442 med häradshövding Lars Jakobsson (två bjälkar med horn), levde ännu 1469. Häradshövding i Redväg 1442-09-29 och 1451-10-18.
 • Lars Siggesson Sparre den äldre. Riksråd. Död 1473. Se Tab. 2.

TAB 2

Lars Siggesson Sparre den äldre Till Simonstorp i Grolanda socken Skaraborgs län och till Bysta i Askers socken Örebro län, som hans 2:a hustru ärvde 1452. Väpnare. Var häradshövding i Frökinds härad 1464. Död 1473 om hösten i Vadstena. Gift på 1430-talet med Märta Mårtensdotter, dotter av Mårten Svan och Ragnhild Håkansdotter. Gift 2:o 1442-01-21 på Simonstorp med Ingeborg Bengtsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med väpnaren Bengt Tomasson, som i vapnet förde en Sparre, i hans 2:a gifte), levde änka 1486, dotter av Bengt Larsson (rödbjälke) och Margit Clausdotter Dowt.

Barn i 1:a giftet:

Barn i 2:a giftet:

 • Sigge Larsson Sparre den yngre. Riksråd. Död 1509. Se Tab. 3.

TAB 3

Sigge Larsson Sparre den yngre till Bysta i Askers socken Örebro län samt Skofteby i Härene socken Skaraborgs län, som han erhöll med sin första fru, och Ågården i Råda socken Skaraborgs län, som han 1492 bebyggde till sätesgård. Född 1442. Väpnare. Riksråd 1477–1496. Deltog i tronföljarvalet 1499, men icke som rådsherre. Bevistade dock sedan ett rådsmöte 1505. Död 1509 mellan den 6 och 10 maj. Han förde i vapnet en röd Sparre i gyllene fält och på hjälmen en krona av guld med fem röda flaggor på vardera sidan. Gift 1:o 1470 eller nyss förut med Brita Bengtsdotter till Skofteby, död 1485 och begraven i Skara domkyrka, dotter av häradshövdingen och väpnaren Bengt Andersson (Öra) och Ragnhild Göstafsdotter. Gift 2:o 1486-09-06 (morgongåvobrev) på Göksholm med Kerstin Månsdotter som levde änka 1519, dotter av lagmannen, riddaren och riksrådet Måns Bengtsson Natt och Dag och hans 3:e hustru Ermegård Fikkesdotter Bülow.

Barn i 1:a giftet:

 • Karin Siggesdotter Sparre född omkr. 1471. Gift 1:o 1491 med frälsemannen Erik Hansson ev. Stiernsköld. Gift 2:o före 1506-07-13 med riksrådet Lindorm Brunsson Forstenasläkten nr
 • Barbro Siggesdotter Sparre till Skofteby. Död senast. 1506. Gift före 1503 med riddaren, riksrådet och lagmannen Nils Olsson (Vinge) i hans 1:a gifte (gift 2:o 1510 med Ingegerd Haraldsdotter som levde ännu 1535, i hennes 2:a gifte. Dotter av häradshövdingen Harald Lake [nr 53] och Ingrid Nilsdotter [Pil], halshuggen 1529 för delaktighet i Västgötaherrarnas uppror.
 • Albrekt Siggesson Sparre levde 1510, men död ej långt därefter.

Barn i 2:a giftet:

 • Margareta Siggesdotter Sparre till Ågården, som hon erhöll vid arvskiftet efter föräldrarna 1524. Född på 1490-talet, levde änka 1563. Gift 1527 vid fastlagstiden med riksrådet och lagmannen i Södermanland Nils Krumme till Örboholm, † 1562. Efter makarna hölls arvskifte 1570-11-07 i Stockholm.
 • Ingeborg Siggesdotter Sparre till Bysta. Efter henne hölls arvskifte 1544. Gift 1:o med hövidsmannen Göran Hansson (Stiernsköld), död 1517. Gift 2:o omkr. 1518 med hövidsmannen Krister Klasson (Horn af Kanckas), död 1520. Gift 3:o 1524-08-24 i Malmö med riksrådet Åke Klassan Tott (nr 26), död 1531.
 • Hebbla Siggesdotter Sparre, levde änka 1570. Gift efter 1524 med riksrådet och amiralen Erik Fleming (nr 4), född 1487, död 1548.
 • Filippa Siggesdotter Sparre, död ogift.
 • Lars Siggesson Sparre den yngre. Riddare, riksråd och riksmarsk. Död 1554. Se Tab. 4.
 • Göran Siggesson Sparre. Skickades 1518 såsom gisslan till konung Christian II och bortfördes till Danmark. Höll sedan med nämnda konung och var med bland den danska besättningen på Västerås. Dödligt sårad då besättningen fördes till Stockholm 1521 och därav död ogift.
 • Nils Siggesson Sparre levde 1510, men död ej långt därefter.

TAB 4

Lars Siggesson Sparre d.y., död på Örebro slott 1554-01-12 och begravd s.å. 16/1 i Örebro kyrka, men därefter sannolikt nedsatt i Munktorps kyrka där en gravsten med han och hans 2:a hustrus namn och vapen finns. Framträder först under striden mellan Sten Sture d. y. och konung Kristian II, i det han jämte fem andra svenska ädlingar, däribland den då unge Gustaf Vasa, 1518 lämnades såsom gisslan åt Kristian och av honom mot tro och lofven bortfördes fången till Danmark. Sedan han återkommit till Sverige, slöt han sig till den af Gustaf Vasa inledda folkresningen och var jämte Berent von Mehlen befälhavare över de av Gustaf från Lybeck anskaffade örlogsskeppen, som hade att bidraga till Stockholms inneslutande. Utnämnd till ståthållare på Örebro slott, skickades han med en krigsstyrka till Skåne, för att i denna danska provins åstadkomma en resning mot Kristian, och införliva den med Sverige, vilket företag dock misslyckades. Sänd 1523 i enahanda syfte till Norge, erövrade han hela landsträckan till Oslo samt lät allmogen i södra Norge svära svenska konungen trohetsed. Av brist på livsmedel måste han likväl vända tillbaka och intog på återvägen största delen av Viken med Karlsborgs slott, vilken erövring dock sedan gick förlorad. Såsom Svea rikes marsk deltog han med det övriga rådet i den på herredagen i Söderköping till Gustaf avgivna försäkran, »att de ville allt försvara, lida och umgälla med konungen». 1525 förordnades han till lagman i Närke, då han i förläning erhöll hela detta landskap jämte ett härad i Södermanland, vilken förläning han bibehöll till sin död. Vid Gustaf Vasas kröning i Uppsala 1528 var han den förste av riksens adel som framkallades och slogs till riddare. Han sändes 1531 jämte flera rådsherrar att hämta konungens första gemål, prinsessan Katarina av Sachsen-Lauenburg, samt förnyade 1536 jämte Gustaf Olofsson Stenbock och Kristofer Andersson Röd i Köpenhamn det under Grevefejden mellan Danmark och Sverige ingångna förbundet. Följande året avgick han med en betydande krigsmakt till Småland »för att hålla konungsräfst efter Sveriges lag och förhöra alla saker och klagomål för rätta, straffa skalkar och hålla dannemän och fromma vid makt». Den stränghet med vilken han vid detta tillfälle gick tillväga, var den egentliga anledningen till Dackefejden, under vilket uppror han och Johan Turesson Tre rosor förordnades till fältöverstar. Gift 1:o 1521-06-24 i Bronäs med Anna Lindormsdotter. Dotter av Lindorm Björnsson Vinge och Kristina Larsdotter. Gift 2:o 1549-03-03 på Gripsholm med Brita Trolle. Dotter av riksrådet Ture Arvidsson Trolle och Magdalena Eriksdotter Gyllenstierna.

Barn i 1:a giftet:

 • Knut Larsson Sparre född 1522-06-05 Rossvik. Död ogift i Wittenberg.
 • Kerstin Larsdotter Sparre född 1523-05-15. Gift 1:o 1544 på Örebro slott med väpnaren och häradshövdingen i Åkerbo härad Göran Åkesson Tott. Gift 2:o med Måns Pedersson Lilliehöök.
 • Ermegård Larsdotter Sparre född 1524-06-21. Gift 1552-01-10 med Erik Tönnesson Tott.
 • Sigge Larsson Sparre född 1525-09-01, Död ogift.
 • Beata Larsdotter Sparre född 1526-12-09, död ogift.
 • Ingeborg Larsdotter Sparre född 1527-08-09, död ogift.
 • Malin Larsdotter Sparre född 1528-07-29 på Örebro slott, död 1597-02-27. Gift 1:o 1552-01-04 på Örebro slott med hövidsmannen Hans Persson Forstenasläkten nr 2. Gift 2:o före 1572 med ståthållaren Erik Jönsson Lillie af Greger Mattssons ätt nr 6.
 • Filippa Larsdotter Sparre född 1529-08-24. Gift med Erik Nilsson Schack.
 • Göran Larsson Sparre född 1530. Furstligt råd. Död 1586. Se adliga ätten Sparre af Rossvik.
 • Linvald Larsson, Sparre född 1532-06-25, död ung.

Barn i 2:a giftet:

 • Erik Larsson Sparre född 1550. Riksråd och kansler. Död 1600. Se Tab. 5.
 • Johan Larsson Sparre född 1551. Ståthållare. Död 1599. Se adliga ätten Sparre af Rossvik.
 • Anna Larsdotter Sparre född 1552, död 1566.
 • Margareta Larsdotter Sparre född 1553, död 1560.

TAB 5

Erik Larsson Sparre född 1550-07-18 på Sundby. Riksråd och kansler. Halshuggen jämte riksråden Gustaf Banér, Sten Banér och Ture Bielke samt krigshövidsmannen Bengt Falk 1600-03-20 på Linköpings torg. Utan all gensägelse ättens mest öfverlägsna personlighet och en typisk representant för den svenska aristokratien i alla tider. Han fick en utmärkt uppfostran samt blef en af sin tids lärdaste män och en framstående skriftställare, som med lika stor skicklighet betjänade sig af det latinska som det svenska språket. Redan 1575 eller 1576 var han riksråd, tjänstgjorde tidtals som vicekansler eller hofkansler och lär särskildt ha intresserat sig för det dåvarande riksarkivets ordnande. Samtidigt blef han lagman i Västmanland och Dalarna och 1582 ståthållare öfver dessa landskap. Som statsrättslig auktoritet var han tvifvelsutan den främste i Sverige på sin tid, och under 1580-talets strider mellan Johan III och hertig Karl, då han afgjordt ställde sig på konungens sida, fick han tillfälle att utveckla sina teorier. Det skedde bl. a. i skriften Pro lege, rege et grege, närmast ett försvar för 1582 års stadga . om kunglig och furstlig rättighet. I andra skrifter från samma tid, i hvilka han bevisligen haft del, diskuterades bl. a. frågan om valrikes eller arfrikes företräde. Han uttalade sig för arfrike, men önskade ett lagbundet sådant. Härmed förenade sig emellertid en högaristokratisk ståndpunkt. Det var "de förnämsta ständerna", som skulle begränsa konungamakten, och medeltidens adelsvälde tedde sig äfven för honom som eftersträfvansvärdt. Hans stora egenskaper togos snart i anspråk på ett annat område, då han (jämte Erik Brahe) 1587 afsändes till Polen för att genomdrifva Sigismunds val till konung. Han visade sig vara en skicklig diplomat, höll ett lysande valtal (tr. s. å.), men nödgades för sakens genomdrifvande afge ett sväfvande och villkorligt löfte om Estlands återlämnande till Polen, som senare skulle bereda honom åtskilligt obehag. I början af hösten 1589 begaf sig Johan III, åtföljd af några riksråd, bland dem S., till Reval och sammanträffade där med Sigismund. Det visade sig snart, att Johan, som redan ångrat sitt samtycke till Sigismunds val till polsk konung, ämnade föra honom med sig tillbaka till Sverige. Det var endast de mest energiska (af S. uppsatta) föreställningar af riksråden och krigsbefälet samt krigsfolkets missnöje, som hindrade planens verkställande. Johan måste ensam återvända, med harm i hjärtat, och hans vrede, underblåst af hertig Karl, vände sig mot riksråden. S. och några andra afsattes, förvisades till sina gårdar och anklagades därefter inför ständerna, som i början af 1590 sammankallades till en riksdag. De beskylldes, i främsta rummet S., för stämplingar mot konungahuset och arfsrätten, de hade skyndat Sigismund ur riket för att själfva få regera, de hade i Reval uppträdt otillbörligt mot konungen och annat mera. Men några verkliga bevis mot deras bestridande af beskyllningarna kunde ej framläggas och någon ständerdom ej utverkas. Konungens förbittring fortfor emellertid, han sökte förgäfves förmå dem till en förödmjukande bekännelse, och först pä dödsbädden återgaf han dem sin nåd. Johans död förändrade hela ställningen. En försoning mellan hertig Karl och riksråden ingicks, och de öfvertogo samfälldt regeringen, tills Sigismund kunde infinna sig. Men Sigismund afreste, utan att lämna efter sig någon tillfredsställande regeringsordning, och riksråden nödgades på hösten 1594 med hertigen träffa en öfverenskommelse om att samfälldt föra regeringen med den sistnämnde som förman. Motsträfvigt nödgades därefter riksråden infinna sig vid Söderköpings riksdag 1595, där hertigen erkändes som riksföreståndare och hvars beslut äfven S. undertecknat. Men när hertigen med vapenmakt ville genomföra beslutets tillämpning i Finland, skildes hans och S:s vägar. På mötet i Stockholm 1596 kom det till en brytning, som hertigens våldsamma tillvägagående snart gjorde obotlig. S. lämnade Sverige 1597, snart följd af andra riksråd, och det sista skedet i hans lif tog sin början. Hans inflytande gjorde sig snart gällande hos Sigismund, och han styrkte konungen i dennes afsikt att med vapen i hand återvinna sitt fädernerike. På en beskickning till Danmark i början af 1598 sökte han förgäfves förmå den danske konungen till väpnadt inskridande mot hertig Karl, och i en mot denne riktad stridsskrift hade han del. Jämte de öfrige landsflyktige rådsherrarna följde han Sigismund till Sverige (1598) och blef äfven jämte dem af konungen efter Stångebro slag utlämnad till hertig Karl. De fångne herrarna hade burit afvog sköld mot sitt land, och deras undergång var beseglad, då den af hertigen ansågs nödvändig för fullföljandet af hans med oböjlig kraft genomförda storverk till värn för Sveriges religiösa och politiska frihet. S. anklagades jämte sina olyckskamrater inför riksdagen i Linköping för högförräderi, blef i trots af ett lysande försvar och oaktadt sin protest mot domstolens befogenhet jämte dem dömd till döden och gick med värdighet och manlig ståndaktighet att lägga sitt hufvud under bilan på Linköpings torg 20 mars 1600. Gift 1578-10-12 i Stockholm med grevinnan Ebba Brahe, dotter av riksdrotset greve Per Brahe och friherrinnan Beata Stenbock.

Barn:

 • Brita Eriksdotter Sparre född 1580-06-06 på Visingsborg, död änka 1639-03 på Lindö. Gift 1618-07-12 med kammarherren Bengt Åkesson Soop.
 • Gustaf Eriksson Sparre född 1582-06-19 på Strömsholm i Kolbäcks socken. Gift 1:o med en dotter till astronomen Tyko Brahe. Gift 2:o med Ragundig von Prössingen från Österrike.
 • Påvel Eriksson Sparre född och död 1583.
 • Beata Eriksdotter Sparre född 1584-08-09 på Sundby, död 1655-11-07 i Stockholm. Gift 1:o 1612-04-03 på Stockholms slott med riksrådet Abraham Eriksson Leijonhufvud. Gift 2:o 1624 med riksrådet och guvernören Carl Filipsson Bonde i hans 2:a gifte.
 • Magdalena Eriksdotter Sparre född 1585-09-29 på Stockholms slott, död 1589-01-00 på Sundby.
 • Johan Eriksson Sparre född 1587. Riksråd. Död 1632. Se Tab. 6.
 • Catharina Eriksdotter Sparre född 1588-12-25 på Sundby, död 1652-06-28 Hjälmarsberg. Gift 1618-07-12 på Sundby med sin svågers halvbroder landshövdingen Gustaf Eriksson Leijonhufvud.
 • Lars Eriksson Sparre född 1590. Riksråd. Död 1644. Se Tab. 7.
 • Sigismund Eriksson Sparre född 1591. Utan känd tjänst. Se adliga ätten Sparre af Rossvik.
 • Peder Eriksson Sparre född 1592. Riksråd och president. Död 1647. Se Tab. 8.
 • Ture Eriksson Sparre född 1593-06-12 i Öja socken, † barnlös 1664-01-17. Friherre till Kronoberg. Hovmarskalk och tillika häradshövding i Sääksmäki härad i Finland. Riksråd och hovrättsråd i Svea hovrätt. Gift 1622-04-06 på Rinkesta med sin broders svägerska Maria Axelsdotter Natt och Dag, dotter av häradshövdingen Axel Johansson Natt och Dag och Ingel Bonde.
 • Carl Eriksson Sparre född 1595. Ståthållare. Död 1632. Se Tab. 9.

TAB 6

Johan Eriksson Sparre född 1587-06-25. Riksråd.

Barn i 1:a giftet:

 • Elisabet Johansdotter Sparre född 1614. Friherrinna. Gift 1650-07-28 i Stockholm med landshövdingen Arvid Horn af Kanckas i hans 2:a gifte.
 • Ebba Johansdotter Sparre född 1615-02-17 på Knapstrup å Seland, död i barnsäng 1644-07-29. Gift 1642-06-29 på Vallstanäs med landshövdingen Bengt Ribbing nr 15.
 • Catharina Johansdotter Sparre, friherrinna Sparre född 1613-(09-05 i Sundby?). Död 1688-11-18 i Stockholm. Gift 1642-06-28 på Vallstanäs i Norrsunda sn med generalmajor Fabian Berendes.

Barn i gifte 2:o:

 • Gustaf Johansson Sparre född 1625-06-22 i Stockholm, död 1626-01-29 på Sundby.
 • Margareta Johansdotter Sparre, född 1629-01-02 i Stockholm, död 1630-05-01 Ålsten.
 • Johan Johansson Sparre, friherre Sparre, född 1630. Assessor. Död 1659. Se Tab. 10.

TAB 7

Lars Eriksson Sparre född 1590-01-01 på Sundby, † 1644-12-18 i Stockholm och begravd i Ytterjärna kyrka. Tillika häradshövding i övre Satakunta härad i Finland. Riksråd. Gift 1:o 1617-10-11 på Uppsala slott med Märta Banér född 1593-03-xx på Djursholm i Danderyd sn, † 1638-06-19 i Stockholm. Gift 2:o 1641-02-02 i Stockholm med Catharina Bååt, levde ännu 1698 eller början av 1699.

Barn i 1:a giftet:

 • Erik Larsson Sparre född 1618, † 1673. Upphöjd till friherre. Se Tab. 11.
 • Christina Larsdotter Sparre, friherrinna Sparre född 1620-04-11 i Stockholm. Upphöjd i friherrligt stånd 1647-03-06 jämte sina farbröder Peder och Ture, samt sina syskon och syskonbarn eller samtliga då levande Sparreska descendenter av riksrådet Erik Larsson Sparre af Sundby. Död 1662-07-01 i Stockholm. Gift med landshövdingen Göran Eriksson Ulfsparre af Broxvik.
 • Ebba Larsdotter Sparre född 1621-11-20 på Sundby, † strax efter dopet.
 • Axel Larsson Sparre född 1622, † ung. Student i Uppsala 1636-04-03.
 • Svante Larsson Sparre född 1623, † 1652. Upphöjd till friherre. Se Tab. 12.
 • Gustaf Larsson Sparre född 1625, † 1690. Upphöjd till friherre. Se Tab. 13.
 • Ebba Larsdotter Sparre född 1626, † 1662-03-19 och begravd s.å. 19/10 i Stockholm. Upphöjd till friherrinna. Kallad den sköna Ebba. Hovfröken hos drottning Kristina. Bekant för sin brevväxling med bemälda drottning, hos vilken hon var mycket uppskattad och kallade henne La belle comtesse. Gift 1653-01-11 på Stockholms slott med riksrådet och generalen greve Jacob Casimir De la Gardie född 1629, † 1658.
 • Carl Larsson Sparre född 1627, † 1701. Upphöjd till friherre. Se Tab. 14.
 • Peder Larsson Sparre född 1628, † 1692. Upphöjd till friherre. Se Tab. 15.
 • Margareta Larsdotter Sparre, friherrinna Sparre (dotter av Lars Eriksson Sparre, se adliga ätten Sparre af Rossvik). Född 1631-05-05 på Dåderö i Ytterjärna socken. Upphöjd i friherrligt stånd 1647-03-06 jämte sina farbröder Peder och Ture, sina syskon och syskonbarn eller samtliga då levande Sparreska descendenter av riksrådet Erik Larsson Sparre af Sundby. Kammarjungfru hos drottning Christina. Död 1660-12-09 i Reval. Gift 1652-11-10 på Stockholms slott med riksrådet fältmarskalken och generalguvernören friherre Bengt Horn af Åminne i hans 1:a gifte.

TAB 8

Peder Eriksson Sparre född 1592-04-25 på Rydboholm i Östra Ryds socken, † 1647-12-23 på Kronoberg. Friherre till Kronoberg. Assessor i Svea hovrätt. Kammarherre hos drottning Maria Eleonora. President i Dorpats hovrätt. Riksråd. President i Göta hovrätt. Upphöjd i friherrligt stånd 1647-03-06 jämte sin broder Ture och sina brorsbarn eller samtliga då levande Sparreska descendenter av riksrådet Erik Larsson Sparre till Sundby med Kronoberg till friherreskap. Gift 1:o 1626-02-21 på Ängsö med Elsa Arvidsdotter Posse. Dotter till hovjunkaren Arvid Lagesson Posse och Brita Gustafsdotter Bååt. Gift 2:o 1640-08-18 på Ängsö med Christina Ryning, dotter till riksrådet och ståthållaren Peder Nilsson Ryning och friherrinnan Kerstin Gyllenstierna.

Barn i 1:a giftet:

 • Gustaf Pedersson Sparre född och död 1627.
 • Maria Pedersdotter Sparre född tvilling 1627-01-17 i Stockholm, levde 1713 då hon ännu ägde Kolshult, men † före 1718 då hennes gods ägdes av dottern Agnes. Gift 1653-06-26 i Stockholm med kommendanten, fältmarskalken och löjtnanten i Wismar Gustaf Wrangel född 1630, † före 1684.
 • Brita Pedersdotter Sparre född 1628-01-02 på Lindö, † 1629-05-27.
 • Erik Pedersson Sparre född och † 1629 i Stockholm.
 • Ebba Pedersdotter Sparre född 1630-04-07 på Ängsö, † 1666-01-05 Ekenäs. Gift 1651-08-17 i Stockholm med sin svågers kusin landshövdingen Claes Banér.
 • Margareta Pedersdotter Sparre född 1631-05-30 i Dorpat, † 1686-10-15 i Stockholm. Gift 1649-06-21 i Stockholm med riksrådet och lagmannen Svante Banér.
 • Görvel Pedersdotter Sparre född 1632-08-24 i Dorpat, † 1659-08-19 på Revals slott. Gift 1654-05-10 på Uppsala slott med sin kusins svåger riksrådet, fältmarskalken och generalguvernören friherre Christer Horn i hans 1:a gifte.
 • Per Pedersson Sparre född 1633, † 1669. Se Tab 16.

Barn i 2:a giftet:

 • Johan Pedersson Sparre född 1642-01-18 i Stockholm, † 1656-05-23.

TAB 9

 • Carl Eriksson Sparre född 1595-01-27 på fädernegården Sundby/D, † 1632-04-24 i Stockholm och begravd i Sparregraven i Öja kyrka. Ståthållare. Gift 1:o 1619-01-10 på Göksholm i Stora Mellösa/T med Margareta Axelsdotter Natt och Dag född 1597-05-01 på Göksholm, † 1623-08-07 på Sundby och begravd i Öja kyrka.

Barn i 1:a giftet:

 • Christina Carlsdotter Sparre, friherrinna Sparre (dotter av Carl Eriksson Sparre, se adliga ätten Sparre af Rossvik). Född 1619-10-03 på Sundby i Öja socken. Upphöjd i friherrligt stånd 1647-03-06 jämte sina farbröder Peder och Ture, sina syskon och syskonbarn eller samtliga då levande Sparreska descendenter av riksrådet Erik Larsson Sparre af Sundby. Död 1669-05-20 i Stockholm. Gift 1636-12-08 med riksrådet och presidenten friherre Bengt Skytte af Duderhof i hans 1:a gifte.
 • Axel Carlsson Sparre Se Tab. 17
 • Ebba Carlsdotter Sparre
 • Maria Elisabet Carlsdotter Sparre friherrinna Sparre född 1623-01-22 på Sundby i Öja socken. Upphöjd i friherrligt stånd 1647-03-06 jämte sina farbröder Peder och Ture, sina syskon och syskonbarn eller samtliga då levande Sparreska descendenter av riksrådet Erik Larsson Sparre af Sundby. Död 1662-12-22 i Stockholm. Gift 1:o 1644-05-08 i Stockholm med överstelöjtnanten Ture Bielke. Gift 2:o 1650-02-17 i Stockholm med sin 1:a mans faders syssling, riksrådet och presidenten friherre Gustaf Bielke.

Barn i 2:a giftet:

 • Erik Carlsson Sparre Se Tab. 18
 • Fredrik Carlsson Sparre
 • Johan Carlsson Sparre.
 • Carl Carlsson Sparre Se Tab. 19

TAB 10

Johan Johansson Sparre, friherre Sparre (son av Johan Eriksson Sparre, se adliga ätten Sparre af Rossvik), friherre till Kronoberg. Född 1630-03-15 på Lindö. Assessor i kommersekollegium. Död 1659-04-20. Gift 1656-05-17 i Riddarholmen/A med sin svågers brorsdotter, hovfröken friherrinna Märta Berns i hennes 1:a gifte, dotter av riksrådet och överståthållaren Johan Berendes och hans 2:a fru friherrinnan Ingeborg Kurck.

Barn:

 • Axel Johansson Sparre döpt 1657-02-22 i Riddarholmen/A, Död ogift 1689-10-05 i Korint på Morea. Kapten i venetiansk tjänst.
 • Ebba Margareta Johansdotter Sparre till Bolmaryd och Vallstanäs. Född 1659-04-01 i Stockholm och döpt s.å. 10/4 i Riddarholmen, död i barnsäng 1698-04-15 på Edeby. Gift 1696-06-25 i Hovsta med sin kusin överstelöjtnant Jesper Cruus af Edeby.

TAB 11

Erik Larsson Sparre, friherre Sparre (son av Lars Eriksson Sparre, se adliga ätten Sparre af Rossvik), friherre till Kronoberg. Född 1618-11-24 på Strömsholm. Landshövding i Hälsingland, Gästrikland, Härjedalen och Ångermanland. Riksråd. President i Åbo hovrätt. Död 1673-10-14. Gift 1650 på Stockholms slott med kammarjungfru friherrinna Barbro af Liebelitz, dotter av riksrådet och överståthållaren Claes Larsson Fleming och hans 1:a fru Anna Göransdotter Snakenborg (Bååt).

Barn:

 • Carl Eriksson Sparre född 1651. Kapten. Stupade ogift 1700-11-20 i slaget vid Narva.
 • Lars Eriksson Sparre född 1652. Kapten. Död ogift 1686-07-18.
 • Claes Eriksson Sparre född 1653. Död ogift 1715.
 • Gustaf Gabriel Eriksson Sparre född 1654-10-05 i Åbo stad. Fänrik. Död ogift 1690-06-12.
 • Märta Eriksdotter Sparre född 1655. Död ogift.
 • Ebba Florentina Eriksdotter Sparre född 1656, död ogift 1700.
 • Anna Johanna Eriksdotter Sparre född 1657-10-08, död 1712. Gift 1677-06-10 med riksrådet och presidenten Johan Creutz född 1657-10-08. Hans 2:a gifte med.
 • Erik Adolf Eriksson Sparre född 1663-11-04 i Åbo stad, † 1690-12-19 på Mittnäs i Karelen. Kornett vid Karelska regementet.

TAB 12

Svante Larsson Sparre, Friherre till Kronoberg. Född 1623-03-07 i Västerås. Landshövding i Uppsala län samt ståthållare på Uppsala slott. Lantmarskalk vid riksdagarna i Stockholm 1649, 1650 och 1651. Död 1652-05-15 i Stockholm. Gift 1646-08-02 i Stockholm med Görvel Bååt, dotter av ståthållaren och assessorn Bo Gustafsson Bååt och Anna Ribbing.

Barn:

 • Maria Eleonora Svantesdotter Sparre född 1647, död 1652-04-16.
 • Märta Svantesdotter Sparre född 1648-08-28 i Stockholm, död 1703-04-12 Sjötorp. Gift 1:o 1664-12-07 i Stockholm med ryttmästaren greve Leonard Lillie. Gift 2:o 1676-12-21 med riksrådet, riksskattmästaren och presidenten friherre Sten Bielke i hans 2:a gifte.
 • Lars Svantesson Sparre född 1649. Kammarherre. Död 1704. Se Tab. 20.
 • En son Svanteson Sparre, död före fadern.
 • Carl Svantesson Sparre, död 1652-06-29.

TAB 13

Gustaf Larsson Sparre, Friherre till Kronoberg. Född 1625-06-16. Landshövding i Västmanlands län. Riksråd. Hovrättsråd i Svea hovrätt. Död 1689-11-14. Gift 1659-11-xx med friherrinnan Beata Åkesdotter (Natt och Dag) född 1630-11-01 i Stockholm, död 1701-03-07 på Rinkesta, Ärla sn. Hennes 1:a gifte 1652-02-02 med riksrådet och friherre Carl Soop af Limingo på Göksholm, Stora Mellösa. Dotter av riksrådet och riksmarsken Åke Axelsson friherre Natt och Dag och hans 1:a fru friherrinnan Elsa Oxenstierna.

Barn:

 • Ebba Gustafsdotter Sparre född 1661-04-08, död 1672-11-19.
 • Elsa Barbro Gustafsdotter Sparre född 1664, död 1731-11-24 i Stockholm. Gift 1682-06-25 på Rinkesta med guvernören greve Gabriel Oxenstierna af Croneborg.
 • Carl Gustaf Gustafsson Sparre född och död 1669.
 • Åke Gustav Gustafsson Sparre född 1671-07-01 och döpt så. 7/3 i Riddarholmen/A. Kapten vid pommerska infanteriregementet. Död ogift 1711-04-09 på Rinkesta, begravd i Västra Vingåkers kyrka. Rinkesta hade han hade sålt ett par månader före sitt frånfälle.
 • Maria Gustafsdotter Sparre, död ogift.

TAB 14

Carl Larsson Sparre, Friherre till Kronoberg. Född 1627 på Revals slott. Överste för Hälsinge regemente. Guvernör på Ösel. Överste för livgardet till häst och fot. Generalmajor av infanteriet. Guvernör över Västernorrland med underliggande lappmarker ävensom Jämtland och Härjedalen. Generallöjtnant. President i trolldomskommissionen. General 1675. Död före 1702-04-11. Gift 1:o 1650-04-06 på Stockholms slott med sin broders svägerska Maria Bååt, dotter av assessorn Bo Gustafsson Bååt och Anna Ribbing. Gift 2:o 1659-01-02 på Kronoberg med Catharina Lucia von Minningerode, dotter av Hans Jobst von Minningerode och Margareta von Falkenberg.

'Barn i 1:a giftet:

 • Carl Carlsson Sparre född 1650-12-10. Generalmajor i venetiansk tjänst. Ogift dödsskjuten 1691-02-18 på Morea.
 • Lars Carlsson Sparre född 1652-11-13, död 1664-09-05.
 • Svante Carlsson Sparre född 1653-10-30, död 1664-09-03.
 • Ture Carlsson Sparre friherre till Kronoberg. Född 1654-12-11 Sundbyholm. Kapten vid prinsens av Oranien garde. Överstelöjtnant vid överste Roxerviers regemente. Överste för ett holländskt infanteriregemente. Död barnlös 1683-05-23 i Stockholm. Gift 1682-12-21 i Stockholm med grevinnan Hedvig Lovisa Horn af Björneborg i hennes 1:a gifte, dotter av riksmarsken och generalfältherren Gustaf Carlsson Horn af Björneborg och hans 2:a fru Sigrid Bielke af Åkerö.
 • Gustaf Carlsson Sparre, född 1656-01-15 i Lowicz i Polen, död före 1657-02-25.
 • Märta Carlsdotter Sparre född tvilling på 1650-talet, död barnlös 1700-07-05 på Marieberg. Gift 1687-01-08 med sin mormors sysslings dotterson presidenten friherre Johan Rosenhane.

'Barn i 2:a giftet:

 • Charlotta Eleonora Carlsdotter Sparre född 1660 på Arensburg på Ösel, död 1697-12-02 i Nyköping i barnsäng. Gift 1695-10-08 på Ulvåsa med lagmannen Johan Tungel i hans 1:a gifte.
 • Jakob Casimir Carlsson Sparre född 1661. Major. Död 1701-08-01. Se Tab. 21.
 • Catharina Maria Carlsdotter Sparre döpt 1663-04-15 i Stockholm. Död i barnsäng 1695-07-21 på Ulvåsa. Gift 1686-08-25 med sin broders svåger överstelöjtnanten friherre Abraham Leijonhufvud i hans 1:a gifte.
 • Beata Juliana Carlsdotter Sparre döpt 1664-11-28 i Stockholm, död 1708. Gift 1686-08-24 på Ulvåsa med överstelöjtnanten och kammarherren Carl Persson Natt och Dag i hans 3:e gifte.
 • Görvel Carlsdotter Sparre född 1666. Hovfröken hos drottning Ulrika Eleonora 1688. Död ogift 1741-01-13 Stensnäs.
 • Margareta Carlsdotter Sparre, död 1720-08-13 Torneby. Gift 1694-08-24 på Ulvåsa med kaptenen Johan Gustaf Boije af Gennäs.
 • Ebba Carlsdotter Sparre, död ogift 1693-06-26 i Stockholm.
 • Erik Carlsson Sparre. Generalmajor i venetiansk tjänst. Död ogift 1708 i Venedig.

TAB 15

Sparre Tab 18 .png

Peder Larsson Sparre, friherre Sparre, fransk greve Sparre (översiktstab 11, son av Lars Eriksson Sparre, se adliga ätten Sparre), friherre till Kronoberg. Född 1628-03-12. Upphöjd i friherrligt stånd 1647-03-06 jämte sina farbröder Peder och Ture, sina syskon och syskonbarn eller samtliga då levande Sparreska descendenter av riksrådet Erik Larsson Sparre af Sundby. Överste för Kronobergs regemente. Guvernör i Riga. Generalmajor av infanteriet. 20/6. Guvernör i Göteborgs och Älvsborgs län. Rikstygmästare. Ambassadör extraordinaire till engelska och franska hoven. Fransk greve. Död 1692-04-04. Gift 1660-09-26 med sin systers svägerska grevinnan Ebba Margareta De la Gardie, dotter av riksrådet och riksmarsken friherre Jakob De la Gardie och grevinnan Ebba Brahe.

Barn:

 • Ebba Jacquette, död 1715-03-07. Gift 1683-05-20 i Stockholm med landshövdingen Carl Falkenberg af Trystorp i hans 2:a gifte.
 • Lars Magnus Pedersson Sparre, fransk greve. Född 1665. Överstelöjtnant. Död 1725. Se Tab. 22.
 • Jakob Pontus, född 1666-10-04, död 1671-08-14 i Stockholm.
 • Hedvig Eleonora. Gick slutligen i ett kloster i Breslau, där hon dog omkr. 1732. Gift 1690-04-10 i Stockholm med generalmajoren greve Mauritz Lewenhaupt från vilken hon blev skild i hans 1:a gifte.

TAB 16

Per Pedersson Sparre född 1633-10-30 i Stockholm, † 1669-06-07 i Verden under resa till varma baden i Schwalbach. Riksråd. Friherre till Kronoberg. Lantmarskalk. Avgick som vicepresident i juni 1663. Gift 1659-03-16 i Nikolai/A med sin systers svägerska friherrinnan Sigrid Horn af Åminne i hennes 2:a gifte och gav till henne som morgongåva Ängsö och 2 000 dukater. Hennes 1:a gifte 1652-07-27 med friherre Göran Paykull. Dotter till riksrådet friherre Claes Horn och friherrinnan Sigrid Oxenstierna.

Barn:

 • Erik Persson Sparre född 1660-02-11 i Göteborg, † barnlös 1736-01-11 på Ryholm. Kallades (?) den halte. Friherre till Ängsö. Kammarherre hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1690. Gift 1719-07-12 i Sjöberg med Aurora Christina Uggla. Dotter till kaptenen Bengt Uggla och hans 2:a hustru Regina Helena Gyllengrip.
 • Johan Sigismund Persson Sparre född 1661, † ogift 1731 på Ryholm. Till Ängsö och Grönsö. Överstelöjtnant vid Hälsinge regemente.
 • Claes Persson Sparre född 1662, † ung.
 • Per Persson Sparre född 1663-04-14 i Stockholm, † 1667-10-14.
 • Barn döpt 1664-01-26 i Riddarholmen/A.
 • Görel (Görvel) Margareta Persdotter Sparre född 1665-04-09 i Stockholm och döpt s.å. 12/4, † 1672-03-08 på Aspenäs.
 • Sigrid Catharina Persdotter Sparre född 1667-05-24 i Stockholm och döpt s.å. 12/6 i Riddarholmen/A, † där 1672-04-15.

TAB 17

Sparre Tab 35.png

Axel Carlsson Sparre, Friherre till Kronoberg, herre till Sundby och Näsby samt Moholm i Mö socken, Skaraborgs län. Född 1620-08-03 på Sundby1 i Öja socken. Häradshövding i Konga härad i Småland. Upphöjd i friherrligt stånd 1647-03-06 jämte sina farbröder Peder och Ture samt sina syskon och syskonbarn eller samtliga då levande Sparreska descendenter av riksrådet Erik Larsson Sparre af Sundby. Riksråd 1655. Lagman i Tio häraders lagsaga. Överståthållare i Stockholm. Död 1679-04-16 på Sundby. Gift 1:o 1645-07-16 i Stockholm med grevinnan Margareta Oxenstierna af Korsholm och Wasa, dotter av riksrådet, riksskattmästaren och riksamiralen friherre Gabriel Oxenstierna af Korsholm och Wasa och Anna Banér. Gift 2:o 1659-08-10 i Stockholm med grevinnan Beata Stenbock, dotter av riksrådet, rikstygmästaren och generalguvernören friherre Erik Gustafsson Stenbock och hans 1:a fru Catharina von Schwerin.

Barn i 1:a giftet:

 • Gabriel Axelsson Sparre född 1646. Överstelöjtnant. Död 1707. Se Tab. 23.
 • Carl Axelsson Sparre född 1648. Kammarherre. Död 1716. Se tab 24.
 • Gustaf Adolf Axelsson Sparre född 1649. Amiral. Död 1692. Se Tab 25.
 • Christina Axelsson Sparre född 1650-07-06, död 1722. Gift 1681-06-09 på Sundby med sin moders syssling och sin mosters svåger, riksrådet och presidenten friherre Knut Kurck i hans 3:e gifte.
 • Axel Axelsson Sparre greve Sparre, född 1652. Fältmarskalk. Död 1728. Se grevliga ätten Sparre nr 74.
 • Johan Axelsson Sparre född 1653. Överstelöjtnant. Död 1701. Se Tab. 26.

Barn i 2:a giftet:

 • Margareta Catharina Axelsdotter Sparre född 1660-05-22 i Stockholm, död där 1702-04-12. Gift 1694-09-06 på Kungsör med hovmarskalken Peter Leuhusen.
 • Charlotta Axelsdotter Sparre född 1661-07-28 i Stockholm, död 1724-02-09. Gift 1695-09-10 på Gripsholm med riksrådet friherre Salomon Cronhielm af Hakunge.
 • Beata Axelsdotter Sparre född 1662-10-17. Kammarfröken hos änkedrottning Hedvig Eleonora. Död ogift 1724 på Sundby.
 • Ebba Maria Axelsdotter Sparre född 1663-12-01, död 1740-11-09. Gift 1:o 1691-06-18, på Stockholms slott med sin frände, hovmarskalken friherre Bengt Rosenhane. Gift 2:o 1709-11-13 med sin moders kusin, generallöjtnanten greve Erik Gustaf Stenbock i hans 2:a gifte.
 • Erik Axelsson Sparre greve Sparre af Sundby, född 1665. Fältmarskalk. Död 1726. Se grevliga ätten Sparre af Sundby.
 • Fredrik Axelsson Sparre född 1667-06-19 i Stockholm. Kapten vid Kronobergs infanteriregemente 1692-07-01. Död ogift 1693-03-27 i Lyon under utrikes resor.
 • Anna Magdalena Axelsdotter Sparre född 1669-10-28, död 1675-06-15.
 • Lars Axelsson Sparre född 1673. Kapten. Död 1703. Se Tab. 27.
 • Ture Axelsson Sparre född och död 1675 på Sundby.

TAB 18

Erik Carlsson Sparre, friherre Sparre (son av Carl Eriksson Sparre, se adliga ätten Sparre af Rossvik). Friherre till Kronoberg. Född 1628-10-20 på Sundby i Öja socken. Kammarherre hos drottning Christina 1649. Drottning Hedvig Eleonoras överskänk 1654. Hovmarskalk hos prins Carl, sedermera konung Carl XI, 1656. Landshövding i Södermanland 1657. Död 1678-09-03. Gift 1654-04-23 med Elisabet Banér, dotter av riksrådet och guvernören Svante Gustafsson Banér och friherrinnan Ebba Grip.

Barn:

 • Görvel Eriksdotter Sparre, till Tärnö. Död 1691-03-00 i Holland. Gift 1678-04-16 i nämnda stad med sin syssling, översten greve Gustaf Mauritz Lewenhaupt i hans 2:a gifte.
 • En son Eriksson Sparre, död före fadern.
 • Carl Vilhelm Eriksson Sparre, till Stäringe. Generallöjtnant i holländsk tjänst samt guvernör i Ostende. Död ogift 1709-10-27 av svåra blessyrer erhållna i slaget vid Malplaquet.
 • Gustaf Fredrik Eriksson Sparre. Död ung och ogift 1686-01-16 i Paris.
 • Ebba Margareta Eriksson Sparre, död ogift 1709.

TAB 19

Carl Carlsson Sparre, friherre Sparre (son av Carl Eriksson Sparre, se adliga ätten Sparre af Rossvik), friherre till Kronoberg. Född posthumus 1632-07-06 på Äsplunda. Ryttmästare vid Upplands ryttare. Hovstallmästare. Död 1672-10-28 i Stockholm. Gift 1659-06-19 i Stockholm med Barbro Cruus, dotter av kammarrådet Johan Jespersson Cruus af Harfvila och grevinnan Catharina Oxenstierna af Södermöre.

Barn:

 • Carl Carlsson Sparre, ryttmästare i engelsk tjänst, död ogift 1693.
 • Jakob Johan Carlsson Sparre. Kapten vid. G. M. Lewenhaupts svenska regemente i Holland. Död ogift 1691 av en styckekula under belägringen av Mons.
 • Axel Carlsson Sparre, till Säby. Volontär vid livgardet. Överstelöjtnant vid Upplands femmänningskavalleriregemente och Smålands kavalleriregemente. Överste för Västgöta stånddragonregemente. Död barnlös 1717-02-10. Gift före 1695-05-01 med sin styvsyster, grevinnan Anna Augusta Oxenstierna af Korsholm och Wasa, dotter av riksrådet och rikstygmästaren greve Gustaf Oxenstierna af Korsholm och Wasa och hans 1:a fru Augusta Maria Babezin.

TAB 20

Lars Svantesson Sparre Född 1649. Kammarherre. Död 1704 på Nygård. Gift 1674-01-18 i Stockholm med sin farbroders styvdotter friherrinnan Charlotta Soop af Limingo, dotter av riksrådet friherre Carl Soop af Limingo och friherrinnan Beata Åkesdotter Natt och Dag.

Barn:

 • Beata Märta Larsdotter Sparre född 1677-05-23 på Nygård, död 1742-05-02. Gift 1697-02-12 i Stockholm med riksrådet Claes Bonde, greve Bonde af Säfstaholm.

TAB 21

Jakob Casimir Carlsson Sparre (son av Carl Larsson Sparre, friherre Sparre, tab 12). Till Ulvåsa. Född 1661. Kapten vid dalregementet. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente. Ryttmästare vid livregementet till häst. Major vid livregementet till häst. Död 1701-08-00 efter långvarig sjukdom. Gift 1683 med friherrinnan Brita Leijonhufvud, dotter av landshövdingen friherre Abraham Leijonhufvud och friherrinnan Brita Kagg.

Barn:

 • Catharina Charlotta Jakobsdotter Sparre döpt 1687-04-22 på Ulvåsa, död 1759. Gift 1715-11-01 Rotenberg med riksrådet friherre Fabian Wrede af Elimä.
 • Carl Gustaf Jakobsson Sparre född 1688. Riksråd. Död 1741. Gift 1723-05-04. Se tab 28.
 • Abraham Jakobsdotter Sparre döpt 1690-07-12 Spång. Kvartermästare vid livregementet till häst. Stupade 1709-06-28 i slaget vid Poltava.
 • Lars Jakobsson Sparre född 1691. Ryttmästare. Död 1721. Se tab 29.
 • Brita Johanna Jakobsdotter Sparre född och död 1692
 • Ebba Margareta Jakobsdotter Sparre född 1693, död 1694.
 • Erik Jakobsson Sparre född och död 1694.
 • Bleckert JakobssonSparre född 1696-12-24 på Ulvåsa. Underofficer. Stupade 1712-12-20 i slaget vid Gadebusch.
 • Hedvig Sofia Jakobsdotter Sparre född 1700-07-19 på Spång, död före 1701-02-17.

TAB 22

Lars Magnus Pedersson Sparre Fransk greve. Kapten. Erhöll 1694-03-31 tillstånd att resa utrikes, trädde i fransk tjänst och antog katolska religionen samt blev sist 1709 överstelöjtnant och major vid franska regementet Royal Allemand. Död 1725 i Frankrike. Gift med Vaillant de la Barsardière från Tournay.

Barn:

 • Josef Magnus Larsson Sparre, fransk greve. Född 1704. Maréchal de camp. Död 1787. Se Tab. 30.
 • Ferdinand Larsson Sparre, fransk greve. Sekundöverste vid ett franskt husarregemente. Död ogift.
 • Pierre Larsson Sparre, fransk greve. Kapten vid regementet Royal Suédois i Frankrike. Lär ha dött ogift 1760.

TAB 23

Gabriel Axelsson Sparre (son av Axel Carlsson Sparre, friherre Sparre, tab 35). Född 1646-12-17 i Stockholm. Överstelöjtnant vid prästdragonregementet. Död 1707. Gift 1671-07-03 på Stora Dala med Ingeborg Christina Ribbing, dotter av landshövdingen Bengt Ribbing och hans 2:a fru Anna Bonde.

Barn:

 • Anna Margareta, född och död 1672 i Stockholm.
 • Margareta Christina, född 1674-08-16 på Stora Dala, död 1753-04-03 Svaneholm. Gift 1719-06-16 med sin halvbroders svåger, generalmajoren friherre Carl Hartvig Fleetwood.
 • Anna Catharina, född 1676. Död ogift 1745.
 • Bengt. Död ogift 1697-02-23 på konvojskeppet Estland under en sjöresa mellan Spanien och Sverige.
 • Henrik, död på 16:e året gammal under resa i Italien.
 • Emerentia, död ung.
 • Axel. Kapten vid ett infanteriregemente i fransk tjänst. Dödsskjuten ogift 1697 vid Barcelona.
 • Erik. Major vid garnisonsregementet i Wismar. Dödsskjuten ogift 1716 vid Stralsund.
 • Knut Gustaf Gabrielsson Sparre född 1684. Kapten. Död 1733. Se tab 31.
 • Ingeborg Beata, född 1685, död ogift 1722.
 • Axel, död sex år gammal.
 • Gabriel, död ung.
 • Agneta, född tvilling, död barn på Sundby.
 • Carl, född tvilling, död barn på Sundby.

TAB 24

Carl Axelsson Sparre född 1648-01-16 i Stockholm. Kammarherre hos änkedrottningen 1670. Död 1716 på Moholm. Gift 1:o 1673-01-08 i Stockholm med Beata Elisabet Falkenberg af Trystorp, dotter av riksrådet Conrad von Falkenberg, natural Falkenberg af Trystorp och friherrinnan Catharina Bonde. Gift 2:o 1690-06-18 på Stockholms slott med drottningens hovjungfru, friherrinnan Anna Ebba Horn af Marienborg, dotter av riksrådet, fältmarskalken och generalguvernören Henrik Henriksson Horn af Kanckas, friherre Horn af Marienborg och hans 3:e fru Emerentia Ribbing.

Barn i gifte 1:o:

 • Axel Carlsson Sparre född 1674. Överstelöjtnant. Död 1715. Se Tab. 32.
 • Carl Carlsson Sparre född 1676. Överste. Död 1754. Se Tab. 33.
 • Catharina, född 1679-10-27, död 1693.
 • Conrad, till Malma. Född 1680-12-04 i Stockholm. Överste. Död barnlös 1744-04-15 på Malma. Gift 1718-08-17 Rotenberg med sin faders sysslings svägerska friherrinnan Anna Eleonora Wachtmeister af Björkö, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen friherre Bleckert Wachtmeister af Björkö och Barbara Christina Wolffradt.
 • Margareta, född 1682-08-06 på Moholm. Hovfröken. Död 1728-04-24 Margreteholm. Gift 1:o med översten Carl Breitholtz i hans 2:a gifte. Gift 2:o 1721-12-13 på Margreteholm med överstelöjtnanten Fredrik Vilhelm von Möller i hans 2:a gifte.
 • Anna Christina, född 1683-09-04 på Moholm, död 1759-01-19 Gäddenäs. Gift 1728-05-05 med generalmajoren greve Anton Adolf af Wasaborg i hans 2:a gifte.
 • Beata, född och död 1685.
 • Anna Christina, född 1686-12-04.
 • Henrik, född 1687-07-15. Kapten i fransk tjänst. Död ogift 1708 i Namur.

Barn i gifte 2:o:

 • Fredrik Henrik Carlsson Sparre född 1691. Generallöjtnant och landshövding. Död 1764. Se Tab. 34.
 • Knut, född 1692-10-12. Löjtnant. Stupade ogift 1718-06-21 vid Fredrikshall.
 • Charlotta Beata, född 1693-09-11, död 1763-09-30. Gift 1733-05-10 på Årås med ryttmästaren friherre Axel Per Wrangel af Lindeberg i hans 2:a gifte.
 • Johan, född 1694-09-11 på Moholm. Löjtnant. Stupade ogift 1718-06-22 vid Fredrikshall.
 • Emerentia, född 1695-10-14 på Moholm, död 1733-01-23 Gärdesboda. Gift 1716-10-22 på Moholm med kabinettskammarherren Lars Hierta.
 • Sven, född 1696-09-18 död ung.
 • Ebba, född 1698-01-10 på Moholm, död 1699-02-07
 • Catharina, född och död 1699 på Moholm.
 • Erik Carlsson Sparre född 1700. Överstelöjtnant. Död 1742. Se Tab. 35.

TAB 25

Gustaf Adolf Axelsson Sparre friherre och herre till Biby i Lista socken. Född 1649-03-13 i Stockholm. Amirallöjtnant. Amiral 1690-12-09. Död 1692-01-12. Gift 1670-09-07 med friherrinnan Elisabet Anna Stiernsköld, dotter av riksrådet och amiralen Claes Stiernsköld och hans 2:a fru Elisabet Kyle.

Barn:

 • Margareta Elisabet, född 1671-06-10, död 1724 Knutstorp. Gift 1690 med amiralgenerallöjtnanten Cornelius Thijsen, adlad och friherre Anckarstierna i hans 2:a.
 • Claes, greve Sparre af Söfdeborg, född 1673. Riksråd och president. Död 1733. Se grevliga ätten Sparre af Söfdeborg.
 • Beata Christina, född och död 1674.
 • Anna Magdalena, född 1675-10-21, död 1756-11-21 Limmared. Gift med amiralen Carl Ruuth.
 • Gustaviana Christina, född 1677-06-22, död ogift 1729 på Gummerud.

TAB 26

Johan Axelsson Sparre född 1653-09-23, † 1701-04-07 på Munstorp, Skånings-Åsaka sn. Överstelöjtnant. Gift 1680-08-20 på Tunarp, Sandhems sn med Margareta Bonde, † 1727 på Monäs och begravd s.å. 7/1 i Fågelås kyrka/R. Se Tab. 75.

TAB 27

Lars Axelsson Sparre född 1673-07-01, † 1703-06-26. Kapten. Gift 1700 med friherrinan Adolfina Johanna Fleetwood född 1676-12-06 på Svaneholm, Ås sn/F, † 1756 på Säter, Eskilsäter sn/S och begravd s.å. 2/12 i kyrkan där. Se Tab. 76.

TAB 28

Carl Gustaf Jakobsson Sparre född 1688-06-01 på Ulvåsa, † 1741-04-24 i Stockholm. Riksråd. Gift 1723-05-04 med Elisabet Derith född i England, † 1766-01-16 i Settle, Yorkshire/GB. Dotter till Eliah Derith och Sara Wright. Adopterad till grevinna Gyllenborg av sin styvfader presidenten och greven Carl Gyllenborg.

TAB 29

Lars Jakobsson Sparre född 1691. Ryttmästare. Död 1721. Se tab 15.

TAB 30

Josef Magnus Larsson Sparre, fransk greve. Född 1704. Maréchal de camp. Död 1787. Se Tab. 20.

TAB 31

Knut Gustaf Gabrielsson Sparre (son av Gabriel Sparre, tab 36). Född 1684 på Stora Dala. Kapten. Död 1733-01-01 i Stockholm. Gift 1713 i Volodga med Sofia Margareta Krüger i hennes 2:a gifte, dotter av bagaråldermannen i Dorpat Cajus Krüger.

Barn:

 • Carl Gabriel, född 1713 i Volodga. Löjtnant i fransk tjänst. Död ogift i Frankrike.
 • Margareta Christina, född 1715 i Volodga, död 1787-04-24 i Skara. Gift 1751-06-23 på Svaneholm i Ås socken med ryttmästaren Hans Adolf Rotkirch.
 • Erik, född 1718. Major. Död 1766. Se Tab. 38.
 • Hedvig, döpt 1722-08-07, död 1738.
 • Fredrik, född 1726 i Stockholm. Löjtnant vid Hessensteinska regementet. Död barnlös 1753-07-01. Gift 1753-03-25 i Pernå socken, Finland, med Margareta Elisabet Schönström, dotter av överstelöjtnanten Peter Schönström och Agneta Skogh.

TAB 32

Axel Carlsson Sparre född 1674. Överstelöjtnant. Död 1715. Se Tab. 64.

TAB 33

Carl Carlsson Sparre född 1676. Överste. Död 1754. Se Tab. 65.

TAB 34

Fredrik Henrik Carlsson Sparre född 1691. Generallöjtnant och landshövding. Död 1764. Se Tab. 66.

TAB 35

Erik Carlsson Sparre född 1700. Överstelöjtnant. Död 1742. Se Tab. 69.

TAB 36

TAB 38

Erik Sparre (son av Knut Gustaf Sparre, tab 37). Född 1718-04-17 i Volodga under faderns fångenskap därst. Major. Död 1766-04-21 på Hjälmaryd. Gift 1744-02-26 Toftenäs med Regina Christina Lillienberg, dotter av assessorn Daniel Dreffling, adlad Lillienberg och hans 2:a fru Christina Margareta Stiernklo.

Barn:

 • Fredrika Christina, född och död 1745.
 • Knut Erik, född och död 1746.
 • Gabriel Gustaf, född och död 1747.
 • Carl Gustaf, född 1750. Kapten. Död 1808. Se tab 39.
 • Axel Daniel, född 1752-12-07 på Hjälmaryd, död där 1753-05-05.
 • Margareta Fredrika, född 1754-07-12 på Hjälmaryd. Stiftsjungfru. Död 1811-02-21 på Stora Kull i Torskinge socken. Gift 1779-07-30 på Hjälmaryd med löjtnanten Harald Adolf Gyllensvärd.
 • Henrik Georg, född 1756. Kapten. Död 1816. Se tab 47.
 • Andreetta Ulrika, född 1758-07-04 på Hjälmaryd. Död 1814-06-11 Torreby. Gift 1786-07-25 Vallerstad med översten Carl Filip Bonde.
 • Claes Erik, född 1760-07-07 på Hjälmaryd. Kapten vid Bohusläns dragonregemente. Död ogift 1787-01-27 i Stockholm.
 • Knut Gustaf, född 1763. Kapten. Död 1837. Se tab 51.

TAB 39

Carl Gustaf Sparre (son av Erik Sparre, tab 38). Född 1750-08-23 på Hjälmaryd. Kapten och regementskvartermästare. Död 1808-03-29 Hjälmsänga. Gift 1778-08-23 i Dagsås kyrka i Halland med Carolina Maria Ehrenpohl, dotter av kammarherren Anders Johansson adlad Ehrenpohl och Ulrika Juliana Rutensköld.

Barn:

 • Ulrika Christina Gustava, född 1779-07-14 på Gustavsberg i Torups socken. Död 1785-10-10 på Hjälmsänga.
 • Carolina Adolfina, född 1780-08-13 på Hjälmsänga, död där 1785-10-27.

Charlotta Vilhelmina, född 1781-09-08 på Hjälmsänga. Stiftsjungfru. Död 1818-03-27. Gift 1803-08-23 på Hjälmsänga med sin kusin, kaptenen Erasmus Adam Nils Ehrenpohl. Ulrika Fredrika Albertina, född 1783-04-18 på Hjälmsänga. Stiftsjungfru. Död 1838-06-11. Gift 1810-05-04 på Hjälmsänga med kaptenen Jon Påhlman.

 • Aurora Henrietta, född 1784-12-29 på Hjälmsänga. Stiftsjungfru. Död 1785-10-01.
 • Sixten David, född 1787. Generalmajor. Död 1843. Se Tab. 40.
 • Ulf Carl, född 1789. Överstelöjtnant. Död 1864. Se Tab. 41.

TAB 40

Sixten David Sparre (son av Carl Gustaf Sparre, tab 39). Född 1787-04-20 på Hjälmsänga. Generalmajor i armén. Gift 1810-07-17 i Stockholm med grevinnan Carolina Sofia Amalia Eleonora Lewenhaupt, dotter av kammarherren greve Charles Emil Lewenhaupt och grevinnan Carolina Juliana Anna Ulrika Lewenhaupt.

Barn:

 • Carolina Sofia Aurora Charlotta Amalia Matilda Alexandra, född 1815-08-15 på Nygård i Lofta socken. Död 1874-05-21 i Stockholm. Gift där 1843-02-07 med kammarherren, majoren friherre Carl Fredrik Fleetwood.
 • Cecilia Agnes Fredrika Emerentia Christina Margareta Beatrix, född 1818-05-31 på Nygård. Stiftsjungfru. Död 1849-12-10 i Strassburg. Gift 1840-07-20 i Hamburg med sin moders kusin på mödernet och syssling på fädernet, kammarherren greve Charles Auguste Lewenhaupt i hans 1:a gifte.
 • Adelaide Hortense Angelique Dorotea Isabella Nancy Anna, född 1820-07-23 på Nygård. Stiftsjungfru, död 1899-01-15 i Västervik och begraven på Ukna kyrkogård. Gift 1851-09-01 i Ober-Brunns kyrka i Elsass med sin svåger greve Charles Auguste Lewenhaupt i hans 2:a gifte.
 • Ebba Constantia Eleonora Juliana Augusta Emilie Rosalie, född 1821-12-15 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1881-10-16 i Sigtuna. Gift 1:o 1839-02-21 på Haga med kammarherren Fredrik Bernhard Ulfsparre af Broxvik. Gift 2:o 1863-12-09 i Sigtuna med regementsläkaren vid Upplands regemente, med. doktorn Simon Fredrik Elisson.
 • Sigrid Maria Josefina Ingeborg Richissa Eufemia Ulfhild, född 1825-09-01. Död 1910-11-17 i Stockholm. Gift i Stocholm 1852-06-08 med kommendörkaptenen friherre Fredrik Ture Cederström.


TAB 41

TAB 42

TAB 43

TAB 44

TAB 45

TAB 46

TAB 47

Henrik Georg Sparre (son av Erik Sparre, tab 38). Född 1756-09-06, Hjälmaryd. Kapten vid livgardet. Död 1816-04-02 på Håringe. Gift 1790-09-26 på Skarhult med Vilhelmina Mariana von Normann, dotter av majoren Carl Melker von Normann och Christina Johanna Wetterwall.

Barn:

 • Gustaf, född 1791-07-13 Fagerhult, död 1800-07-30 på Svinesund i Konungsunds socken.
 • Carl Erik Ambjörn, född 1793-02-23, på Fagerhult, död 1806-11-21.
 • Märta Regina Christina, född 1794-03-08 på Tällerda norregemente i Vetlanda socken, död 1800-08-08 på Svinesund.
 • David Bleckert Casimir, född 1795. Kammarherre. Död 1866. Se Tab. 48.
 • Aurora Vilhelmina Ulrika, född 1796-05-29 Eskhult, död 1868-08-03 i Värnamo. Gift 1:o 1821-06-01 Näsbyholm med majoren vid Jönköpings regemente Carl Gustaf Wallgren. Gift 2:o 1833-10-26 med kammarherren friherre Carl Bernhold Fägerskiöld i hans 2:a gifte.
 • Henrik Hampus Sigge, född 1797-07-25 på Östraby i Hults socken. Fänrik. Död 1815-02-17 Ubbarp.
 • Henrietta, född 1799-03-05 på Svensksund, död 1879-12-28 Skillingaryd. Gift 1823-06-24, på Näsbyholm med löjtnanten greve Johan Fredrik von Seth.
 • Fredrik Vilhelm, född 1800-04-27 på Svensksund. Major i armén 1861-06-15. Gift 1837-09-09 i Arboga med Ulrika Adolfina Beskow, dotter av grosshandlaren Adolf Beskow och Fredrika Stjernberg.
 • Johan Gustaf, född 1801-06-13 på Svensksund, död där 1802-07-27.
 • Regina Charlotta, född 1802-09-10 på Svensksund, död 1832-05-12 på Näsbyholm. Gift 1829-08-28 på Näsbyholm med kaptenen Fredrik Axel Ennes i hans 1:a gifte.
 • Carolina Christina, född 1803-09-18 på Svensksund. Stiftsjungfru. Död 1874-01-19 i Tryserums socken. Gift 1827-09-12 på Earyd med
 • Ernst Gabriel, född 1805-03-12 Bingstad, död 1806-11-14.
 • Anna Fredrika, född 1808-03-04, död ogift 1847-04-11 Vallersta.

TAB 48

David Bleckert Casimir Sparre (son av Henrik Georg Sparre, tab 47). Född 1795-05-20 på Eskhult. Ryttmästare och regementskvartermästare. Kammarherre. Död 1866-04-30 i Västervik. Gift 1830-08-12 i Linköping med grevinnan Carolina Lewenhaupt, dotter av löjtnanten greve Charles Emil Lewenhaupt och Beata Margareta Charlotta Rotkirch.

Barn:

 • Sixten, född och död 1831-11-02.
 • Sofia Amalia Margareta, född 1832-11-08 på Vinäs, död 1873-06-12 Vittvik. Gift 1853-11-20 Lambohov med löjtnanten vid livgrenadjärregementet Johan Henrik Vilhelm Trozelli.
 • Henrik Casimir, född 1834-08-12 på Vinäs. Underlöjtnant. Död 1898-11-18 i Cleveland, Ohio. Gift 1879 med Helen Bradbum Hovey.
 • Mariana Carolina Aurora, född 1835-10-15 på Vinäs, död 1920-05-22 i Gränna. Gift 1861-09-29 i Västervik med ryttmästaren friherre Carl Gustaf Knut Eriksson Sparre.
 • Knut Erik Sixten, född 1837-04-18, död 1844-05-25 på Vinäs.
 • Carolina Cecilia Adelaide Ebba Sigrid, född 1838-09-11, död 1839.
 • Carl Axel Ambjörn, född 1839. Kapten. Död 1910. Se Tab. 49.
 • Bo Grip Bleckert, född 1841-02-13 på Vinäs. Död ogift 1868-06-07 i Västervik.
 • Sigrid Honorine Cecilia, född 1843-03-12 på Vinäs, död 1929-05-19 i Stockholm. Gift 1870-10-18 i Västervik med överstelöjtnanten Otto Vilhelm Claes Johan Nordenfalk.
 • Lars Sigge Fridolf, född 1844-07-06.
 • Emilia Ottiliana Gunilla, född 1845-10-27, på Hällerö, död ogift 1910-03-14 i Stockholm.
 • Ulrika Eleonora Constantia, född 1847-07-27 på Hällerö.
 • Märta Charlotta Ingeborg, född 1849-04-24 på Hällerö, död 1929-03-18 i Ängelholm. Gift 1876-11-02 i Västervik med ryttmästaren vid skånska husarregementet Filip von Platen.
 • Blenda Vilhelmina Isabella, född 1850-05-21 på Hällerö.

Ulf Claes Vilhelm, född 1852. Major. Död 1922. Se Tab. 50.

TAB 49

TAB 50

TAB 51

Knut Gustaf Sparre (son av Erik Sparre, tab 38). Född 1763-07-23 Hjälmaryd. Kapten i armén och stabsadjutant. Död 1837-06-11 på Gräntsö i Loftahammars socken. Gift 1788-06-10 på Skedingsnäs med Petronella Catharina von Schaeij, dotter av hovrättsrådet Johan Vilhelm von Schaeij och Catharina Ullholm.

Barn:

 • Vilhelmina Christina, född 1789-09-06 på Skedingsnäs. Stiftsjungfru. Död 1855-06-01 på Gräntsö. Gift 1816-06-02 på Ubbarp
 • Lovisa Ulrika, född 1790-09-14 på Skedingsnäs. Stiftsjungfru. Död 1849-12-20 i Västervik. Gift 1818-08-25 med apotekaren i Karlshamn Ulrik Snellman.
 • Petronella Gustava, född 1792-02-04 på Skedingsnäs. Stiftsjungfru. Död 1821-06-14 i Karlskrona. Gift 1817-01-29 på Ubbarp med prosten och kyrkoherden i Fjälkinge pastorat Claes Johan Schaar i hans 1:a gifte.
 • Johanna Maria Charlotta, född 1793-08-27 på Skedingsnäs. Stiftsjungfru. Död 1798-12-30 på Skedingsnäs.
 • Carl Johan, född 1795. Kapten. Död 1841. Se tab 52.
 • Erik Fredrik, född 1798. Överstekammarjunkare. Död 1876. Se Tab. 60.
 • Jeanette Adelaide, född 1802-02-09, död 1803-04-13 på Sjöstorp.

TAB 52

TAB 53

TAB 54

TAB 55

TAB 56

TAB 57

TAB 58

TAB 59

TAB 60

Erik Fredrik Sparre son av Knut Gustaf Sparre, tab 51). Född 1798-09-29 på Skedingsnäs. Major i armén. Överstekammarjunkare. Död 1876-04-07 i Västervik. Gift 1832-10-14 på Kasimirsborg med grevinnan Sofia Julia Lewenhaupt, dotter av löjtnanten greve Charles Emil Lewenhaupt och Beata Margareta Charlotta Rotkirch.

Barn:

 • Ebba Margareta Sofia, född 1834-08-25 på Gräntsö, död 1920-09-19 i Västervik. Gift 1854-01-12 på Gränsö med kaptenen friherre Svante Filip Verner von Schwerin.
 • Carl Gustaf Knut Eriksson, född 1835. Ryttmästare. Död 1913. Se Tab. 61.
 • Ingeborg Catharina Erika, född 1837-10-17 på Gräntsö, död 1910-01-20 i Köpenhamn. Gift 1870-11-08 i Västervik med konteramiralen Carl Henrik Kreüger i hans 2:a gifte.

TAB 61

Carl Gustaf Knut Eriksson Sparre (son av Erik Fredrik Sparre, tab 60). Född 1835-12-14 på Gränsö. Direktör vid Gotlands länsfängelse. Direktör vid kronoarbetsstationen på Tjurkö. Död 1913-08-19 i Örebro. Gift 1861-09-29 i Västervik med friherrinnan Mariana Carolina Aurora Sparre, dotter av kammarherren friherre David Bleckert Casimir Sparre och grevinnan Carolina Lewenhaupt.

Barn:

 • Ingeborg Sofia Carolina, född 1862-07-13 på Gräntsö, död 1923-06-23 i Örebro. Gift 1881-09-27 i Västervik med majoren vid livregementet till fot Gustaf Erik Zethelius.
 • Erik Gustaf Casimir, född 1863. Lotskapten. Död 1905. Se Tab. 62.
 • Knut Gustaf Sixten, född 1866-09-17 på Gräntsö. Död 1913-06-15 i Bryssel. Gift 1905-12-27 med Christina Matilda Mannerstråle, dotter av brukspatronen Otto Christoffer Mannerstråle och Matilda Tisell.

TAB 62

TAB 64

TAB 65

TAB 66

Fredrik Henrik Sparre (son av Carl Sparre, tab 63). Född 1691-03-12 på Moholm. Generalmajor av infanteriet. Landshövding i Västernorrland. Generallöjtnant 1760. Landshövding i Österbotten. Död 1764-06-30 i Gävle. Gift 1:o 1718-09-14 i Stockholm med Virginia Christina Lilliehöök af Fårdala, dotter av översten Gabriel Lilliehöök af Fårdala och Brita Christina Bonde. Gift 2:o 1728-08-18 med sin kusins svägerska grevinnan Ulrika Maria Tessin, dotter av riksrådet och överstemarskalken Nikodemus Tessin och hans 1:a fru grevinnan Hedvig Eleonora Stenbock.

Barn i gifte 1:o:

 • Charlotta Fredrika, döpt 1719-06-07. Hovfröken hos Lovisa Ulrika 1745. Hovmästarinna 1768. Fick riksrådinnevärdighet 1778. Överhovmästarinna hos drottningen 1780. Död 1795-12-20 i Stockholm. Gift där 1748-02-18 med en av rikets herrar, överhovjägmästaren greve Carl Reinhold von Fersen.
 • Brita Christina, född 1720, död 1776-12-08 i Stockholm Hedvig Eleonora förs i Stockholm. Gift 1739-05-22 med riksrådet greve Carl Fredrik Törnflycht.
 • Anna Ebba, född 1721, död 1736.
 • Carl, född 1723. Riksråd och överståthållare. Död 1791. Se Tab. 67.
 • Christina Ulrika, född 1722-12-07 i Stockholm, död 1723-03-26 på Moholm.
 • Fredrika Ulrika, döpt 1725-12-07 i Stockholm.
 • Gabriel Erik, född 1726. Landshövding. Död 1804. Se Tab. 68.

Barn i gifte 2:o:

TAB 67

TAB 68

TAB 69

TAB 70

TAB 71

TAB 72

TAB 73

TAB 76

TAB 77

Av okänt ursprung

 • Inge Valter Sparre född 1916-04-07 i Örgryte och döpt den 12/4, † 1985-07-29 i Höllviksnäs/M. Moderns namn: Lilly Johansson född 1886-05-20 (?). Bosatt i Halmstad på Torsgatan 16 omkr. 1916-1937.

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.