Sparre nr 11

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för friherrliga ätten Sparre nr 11

Friherrlig

Friherrlig 1647-03-06 Om ättens ursprung och äldre släktled se adliga ätten Sparre af Rossvik. Ätten har förgrenat sig i grevliga ätterna Sparre nr 74, Sparre nr 111, Sparre af Sundby samt Sparre af Söfdeborg.

TAB 1

Peder Eriksson Sparre friherre Sparre (son av Erik Larsson Sparre, se adliga ätten Sparre af Rossvik), friherre till Kronoberg. Född 1592-04-25 på Rydboholm i Östra Ryds socken. Assessor i Svea hovrätt. Kammarherre hos drottning Maria Eleonora. President i Dorpats hovrätt. Riksråd. President i Göta hovrätt. Upphöjd i friherrligt stånd 1647-03-06 jämte sin broder Ture och sina brorsbarn eller samtliga då levande Sparreska descendenter av riksrådet Erik Larsson Sparre till Sundby med Kronoberg till friherreskap. Död 1647-12-23 på Kronoberg. Gift 1:o 1626-02-21 på Ängsö med Elsa Arvidsdotter Posse. Dotter till hovjunkaren Arvid Lagesson Posse och Brita Gustafsdotter Bååt. Gift 2:o 1640-08-18 på Ängsö med Christina Ryning, dotter av riksrådet och ståthållaren Peder Nilsson Ryning och friherrinnan Kerstin Gyllenstierna af Lundholm.

Barn i gifte 1:o:

 • Gustaf, född och död 1627
 • Maria Pedersdotter Sparre född tvilling 1627-01-17 i Stockholm, levde 1713 då hon ännu ägde Kolshult. Gift 1653-06-26 i Stockholm med kommendanten, fältmarskalken och löjtnanten i Wismar Gustaf Sparre.
 • Brita, född 1628-01-02 på Lindö, död 1629-05-27.
 • Erik, född och död 1629 i Stockholm.
 • Ebba, född 1630-04-07 på Ängsö, död 1666-01-05 Ekenäs. Gift 1651-08-17 i Stockholm med sin svågers kusin, landshövdingen Claes Banér.
 • Margareta, född 1631-05-30 i Dorpat, död 1686-10-15 i Stockholm. Gift 1649-06-21 i Stockholm med riksrådet och lagmannen Svante Banér.
 • Görvel, född 1632-08-24 i Dorpat3, död 1659-08-19 på Revals slott. Gift 1654-05-10 på Uppsala slott med sin kusins svåger, riksrådet, fältmarskalken och generalguvernören friherre Christer Horn af Åminne i hans 1:a gifte.
 • Per, född 1633. Riksråd. Död 1669. Se Tab 2.

Barn i gifte 2:o:

 • Johan, född 1642-01-18 i Stockholm. Död 1656-05-23.

TAB 2

Per Sparre (son av Peder Eriksson Sparre, friherre Sparre, tab 1), friherre till Kronoberg. Född 1633-10-30 i Stockholm. Guvernör i Livland. Lantmarskalk. Guvernör i Livland. Död 1669-06-07 i Verden under resa till varma baden i Schwalbach. Gift 1659-03-16 i Stockholm med sin systers svägerska friherrinnan Sigrid Horn af Åminne i hennes 2:a gifte, dotter av riksrådet friherre Claes Horn af Åminne och friherrinnan Sigrid Oxenstierna.

Barn:

 • Erik den halte, friherre till Ängsö. Född 1660-02-11 i Göteborg. Kammarherre hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1690. Död barnlös 1736-01-11 på Ryholm. Gift 1719-07-12 Sjöberg med Aurora Christina Uggla, dotter av kaptenen Bengt Uggla och hans 2:a fru Regina Helena Gyllengrip.
 • Johan Sigismund, till Ängsö och Grönsö. Född 1661. Överstelöjtnant vid Hälsinge regemente. Död ogift 1731 på Ryholm.
 • Claes, född 1662, död ung.
 • Per, född 1663-04-14 i Stockholm, död 1667-10-14.
 • Görvel Margareta, född 1665-04-09 i Stockholm, död 1672-03-08 på Aspenäs.
 • Sigrid Catharina, född 1667-05-24 i Stockholm, död där 1672-04-15.

TAB 3

Ture Eriksson Sparre, friherre Sparre (son av Erik Larsson Sparre, se adliga ätten Sparre af Rossvik), friherre till Kronoberg. Född 1593-06-20 i Öja socken. Hovmarskalk. Tillika häradshövding i Sääksmäki härad i Finland. Riksråd och hovrättsråd i Svea hovrätt. Död barnlös 1664-01-17. Gift 1622-04-06 Rinkesta med sin broders svägerska Maria Axelsdotter (Natt och Dag), dotter av häradshövdingen Axel Johansson (Natt och Dag) och Ingel Bonde.

TAB 4

Elisabet Sparre, friherrinna Sparre (dotter av Johan Eriksson Sparre, se adliga ätten Sparre af Rossvik), född 1614. Gift 1650-07-28 i Stockholm med landshövdingen Arvid Horn af Kanckas i hans 2:a gifte.

TAB 5

Catharina Sparre, friherrinna Sparre (dotter av Johan Eriksson Sparre, se adliga ätten Sparre af Rossvik), född 1618-09-05 Sundby. Död 1688-11-23 i Stockholm. Gift 1642-06-29 på Vallstanäs i Norrsunda socken med generalmajoren Fabian Berendes.

TAB 6

Johan Johansson Sparre, friherre Sparre (son av Johan Eriksson Sparre, se adliga ätten Sparre af Rossvik), friherre till Kronoberg. Född 1630-03-15 på Lindö1. Assessor i kommersekollegium. Död 1659-04-20. Gift 1656-05-18 med sin svågers brorsdotter, hovfröken friherrinna Märta Berendes i hennes 1:a gifte, dotter av riksrådet och överståthållaren Johan Berendes och hans 2:a fru friherrinnan Ingeborg Kurck.

Barn:

 • Axel. Född 1657-03-00 på Vallstanäs11. Kapten i venetiansk tjänst. Död ogift 1689-10-05 i Korint på Morea.
 • Ebba Margareta, till Bolmaryd och Vallstanäs. Född 1659-04-01 i Stockholm, död i barnsäng 1698-04-15 på Edeby. Gift 1696-06-25 Hovsta med sin kusin överstelöjtnanten Jesper Cruus af Edeby.

TAB 7

Erik Larsson Sparre, friherre Sparre (son av Lars Eriksson Sparre, se adliga ätten Sparre af Rossvik), friherre till Kronoberg. Född 1618-11-24 på Strömsholm. Landshövding i Hälsingland, Gästrikland, Härjedalen och Ångermanland. Riksråd. President i Åbo hovrätt. Död 1673-10-12. Gift 1650 på Stockholms slott med kammarjungfru friherrinna Barbro af Liebelitz, dotter av riksrådet och överståthållaren Claes Larsson Fleming och hans 1:a fru Anna Göransdotter Snakenborg (Bååt).

Barn:

 • Carl, född 1651. Kapten. Stupade ogift 1700-11-20 i slaget vid Narva.
 • Lars, född 1652. Kapten. Död ogift 1686-07-18.
 • Claes, född 1653. Död ogift 1715.
 • Gustaf Gabriel, född 1654. Fänrik. Död ogift 1690-06-13.
 • Märta, född 1655. Död ogift.
 • Ebba Florentina, född 1656, död ogift 1700.
 • Anna Johanna, född 1657, död 1712. Gift 1677-06-10 med riksrådet och presidenten Johan Creutz i hans 1:a gifte.

TAB 8

Svante Larsson Sparre, friherre Sparre (son av Lars Eriksson Sparre, se adliga ätten Sparre af Rossvik). Friherre till Kronoberg. Född 1623-03-07 i Västerås. Landshövding i Uppsala län samt ståthållare på Uppsala slott. Lantmarskalk vid riksdagarna i Stockholm 1649, 1650 och 1651. Död 1652-05-15 i Stockholm. Gift 1646-08-02 i Stockholm med Görvel Bååt, dotter av ståthållaren och assessorn Bo Gustafsson (Bååt) och Anna Ribbing.

Barn:

 • Maria Eleonora, född 1647, död 1652-04-16.
 • Märta, född 1648-08-28 i Stockholm, död 1703-04-12 Sjötorp. Gift 1:o 1664-12-07 i Stockholm med ryttmästaren greve Leonard Lillie. Gift 2:o 1676-12-21 med riksrådet, riksskattmästaren och presidenten friherre Sten Bielke i hans 2:a gifte.
 • Lars, född 1649. Kammarherre. Död 1704. Se Tab. 9.
 • En son, död före fadern.
 • Carl, död 1652-06-29.

TAB 9

Lars Sparre (son av Svante Sparre, friherre Sparre, tab 8), friherre till Kronoberg. Född 1649. Kammarherre. Död 1704 på Nygård. Gift 1674-01-18 i Stockholm med sin farbroders styvdotter friherrinnan Charlotta Soop af Limingo, dotter av riksrådet friherre Carl Soop af Limingo och friherrinnan Beata Åkesdotter (Natt och Dag).

Barn:

 • Beata Märta, född 1677-05-23 på Nygård, död 1742-05-02. Gift 1697-02-12 i Stockholm med riksrådet Claes Bonde, greve Bonde af Säfstaholm.

TAB 10

Gustaf Larsson Sparre, friherre Sparre (son av Lars Eriksson Sparre, se adliga ätten Sparre af Rossvik), friherre till Kronoberg. Född 1625-06-16. Landshövding i Västmanlands län. Riksråd. Hovrättsråd i Svea hovrätt. Död 1689-11-14. Gift 1659 med friherrinnan Beata Åkesdotter (Natt och Dag) i hennes 2:a gifte, dotter av riksrådet och riksmarsken Åke Axelsson friherre Natt och Dag och hans 1:a fru friherrinnan Elsa Oxenstierna.

Barn:

 • Ebba, född 1661-04-08, död 1672-11-19.
 • Elsa Barbro, född 1664, död 1731-11-24 i Stockholm. Gift 1682-06-25 på Rinkesta med guvernören greve Gabriel Oxenstierna af Croneborg.
 • Carl Gustaf, född och död 1669.
 • Åke, född 1671-07-01. Kapten vid pommerska infanteriregementet. Död ogift 1711.
 • Maria, död ogift.

TAB 11

Ebba den sköna Sparre, friherrinna Sparre (dotter av Lars Eriksson Sparre, se adliga ätten Sparre af Rossvik). Född 1626. Upphöjd i friherrligt stånd 1647-03-06 jämte sina farbröder Peder och Ture, sina syskon och syskonbarn eller samtliga då levande Sparreska descendenter av riksrådet Erik Larsson Sparre af Sundby. Hovfröken hos drottning Christina. Död 1662-03-19. Gift 1653-01-11 på Stockholms slott med riksrådet och generalen greve Jakob Casimir De la Gardie.

TAB 12

Carl Larsson Sparre, friherre Sparre (son av Lars Eriksson Sparre, se adliga ätten Sparre af Rossvik), friherre till Kronoberg. Född 1627 på Revals slott. Överste för Hälsinge regemente. Guvernör på Ösel. Överste för livgardet till häst och fot. Generalmajor av infanteriet. Guvernör över Västernorrland med underliggande lappmarker ävensom Jämtland och Härjedalen. Generallöjtnant. President i trolldomskommissionen. General 1675. Död före 1702-04-11. Gift 1:o 1650-04-06 på Stockholms slott med sin broders svägerska Maria Bååt, dotter av assessorn Bo Gustafsson (Bååt) och Anna Ribbing. Gift 2:o 1659-01-02 på Kronoberg med Catharina Lucia von Minningerode, dotter av Hans Jobst von Minningerode och Margareta von Falkenberg.

Barn i gifte 1:o:

 • Carl, född 1650-12-10. Generalmajor i venetiansk tjänst. Ogift dödsskjuten 1691-02-18 på Morea.
 • Lars, född 1652-11-13, död 1664-09-05.
 • Svante, född 1653-10-30, död 1664-09-03.
 • Ture, friherre till Kronoberg. Född 1654-12-11 Sundbyholm. Kapten vid prinsens av Oranien garde. Överstelöjtnant vid överste Roxerviers regemente. Överste för ett holländskt infanteriregemente. Död barnlös 1683-05-23 i Stockholm. Gift 1682-12-21 i Stockholm med grevinnan Hedvig Lovisa Horn af Björneborg i hennes 1:a gifte, dotter av riksmarsken och generalfältherren Gustaf Carlsson Horn af Björneborg och hans 2:a fru Sigrid Bielke af Åkerö.
 • Gustaf, född 1656-01-15 i Lowicz i Polen, död före 1657-02-25.
 • Märta, född tvilling på 1650-talet, död barnlös 1700-07-05 på Marieberg. Gift 1687-01-08 med sin mormors sysslings dotterson presidenten friherre Johan Rosenhane.

Barn i gifte 2:o:

 • Charlotta Eleonora, född 1660 på Arensburg på Ösel, död 1697-12-02 i Nyköping i barnsäng. Gift 1695-10-08 på Ulvåsa med lagmannen Johan Tungel i hans 1:a gifte.
 • Jakob Casimir, född 1661. Major. Död 1701. Se Tab. 13.
 • Catharina Maria, döpt 1663-04-15 i Stockholm. Död i barnsäng 1695-07-21 på Ulvåsa. Gift 1686-08-25 med sin broders svåger överstelöjtnanten friherre Abraham Leijonhufvud i hans 1:a gifte.
 • Beata Juliana, döpt 1664-11-28 i Stockholm, död 1708. Gift 1686-08-24 på Ulvåsa med överstelöjtnanten och kammarherren Carl Persson (Natt och Dag) i hans 3:e gifte.
 • Görvel, född 1666. Hovfröken hos drottning Ulrika Eleonora 1688. Död ogift 1741-01-13 Stensnäs.
 • Margareta, död 1720-08-13 Torneby. Gift 1694-08-24 på Ulvåsa med kaptenen Johan Gustaf Boije af Gennäs.
 • Ebba, död ogift 1693-06-26 i Stockholm.
 • Erik. Generalmajor i venetiansk tjänst. Död ogift 1708 i Venedig.

TAB 13

Jakob Casimir Sparre (son av Carl Larsson Sparre, friherre Sparre, tab 12). Till Ulvåsa. Född 1661. Kapten vid dalregementet. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente. Ryttmästare vid livregementet till häst. Major vid livregementet till häst. Död 1701-08-00 efter långvarig sjukdom. Gift 1683 med friherrinnan Brita Leijonhufvud, dotter av landshövdingen friherre Abraham Leijonhufvud och friherrinnan Brita Kagg.

Barn:

 • Catharina Charlotta, döpt 1687-04-22 på Ulvåsa, död 1759. Gift 1715-11-01 Rotenberg med riksrådet friherre Fabian Wrede af Elimä.
 • Carl Gustaf, född 1688. Riksråd. Död 1741. Se tab 14.
 • Abraham, döpt 1690-07-12 Spång. Kvartermästare vid livregementet till häst. Stupade 1709-06-28 i slaget vid Poltava.
 • Lars, född 1691. Ryttmästare. Död 1721. Se tab 15.
 • Brita Johanna, född och död 1692
 • Ebba Margareta, född 1693, död 1694.
 • Erik, född och död 1694.
 • Bleckert, född 1696-12-24 på Ulvåsa. Underofficer. Stupade 1712-12-20 i slaget vid Gadebusch.
 • Hedvig Sofia, född 1700-07-19 på Spång, död före 1701-02-17.

TAB 18

Sparre Tab 18 .png

Peder Larsson Sparre, friherre Sparre, fransk greve Sparre (översiktstab 11, son av Lars Eriksson Sparre, se adliga ätten Sparre), friherre till Kronoberg. Född 1628-03-12. Upphöjd i friherrligt stånd 1647-03-06 jämte sina farbröder Peder och Ture, sina syskon och syskonbarn eller samtliga då levande Sparreska descendenter av riksrådet Erik Larsson Sparre af Sundby. Överste för Kronobergs regemente. Guvernör i Riga. Generalmajor av infanteriet. 20/6. Guvernör i Göteborgs och Älvsborgs län. Rikstygmästare. Ambassadör extraordinaire till engelska och franska hoven. Fransk greve. Död 1692-04-04. Gift 1660-09-26 med sin systers svägerska grevinnan Ebba Margareta De la Gardie, dotter av riksrådet och riksmarsken friherre Jakob De la Gardie och grevinnan Ebba Brahe.

Barn:

 • Ebba Jacquette, död 1715-03-07. Gift 1683-05-20 i Stockholm med landshövdingen Carl Falkenberg af Trystorp i hans 2:a gifte.
 • Lars Magnus, fransk greve. Född 1665. Överstelöjtnant. Död 1725. Se Tab. 19.
 • Jakob Pontus, född 1666-10-04, död 1671-08-14 i Stockholm.
 • Hedvig Eleonora. Gick slutligen i ett kloster i Breslau, där hon dog omkr. 1732. Gift 1690-04-10 i Stockholm med generalmajoren greve Mauritz Lewenhaupt från vilken hon blev skild i hans 1:a gifte.

TAB 19

Lars Magnus Sparre (son av Peder Larsson Sparre, friherre Sparre, fransk greve Sparre, tab 18), fransk greve. Kapten. Erhöll 1694-03-31 tillstånd att resa utrikes, trädde i fransk tjänst och antog katolska religionen samt blev sist 1709 överstelöjtnant och major vid franska regementet Royal Allemand. Död 1725 i Frankrike. Gift med Vaillant de la Barsardière från Tournay.

Barn:

 • Josef Magnus, fransk greve. Född 1704. Maréchal de camp. Död 1787. Se Tab. 20.
 • Ferdinand, fransk greve. Sekundöverste vid ett franskt husarregemente. Död ogift.
 • Pierre, fransk greve. Kapten vid regementet Royal Suédois i Frankrike. Lär ha dött ogift 1760.

TAB 32

Christina Sparre, friherrinna Sparre (dotter av Lars Eriksson Sparre, se adliga ätten Sparre af Rossvik). Född 1620-04-11 i Stockholm. Upphöjd i friherrligt stånd 1647-03-06 jämte sina farbröder Peder och Ture, samt sina syskon och syskonbarn eller samtliga då levande Sparreska descendenter av riksrådet Erik Larsson Sparre af Sundby. Död 1662-07-01 i Stockholm. Gift med landshövdingen Göran Eriksson Ulfsparre af Broxvik.

TAB 33

Margareta Sparre, friherrinna Sparre (dotter av Lars Eriksson Sparre, se adliga ätten Sparre af Rossvik). Född 1631-05-05 på Dåderö i Ytterjärna socken. Upphöjd i friherrligt stånd 1647-03-06 jämte sina farbröder Peder och Ture, sina syskon och syskonbarn eller samtliga då levande Sparreska descendenter av riksrådet Erik Larsson Sparre af Sundby. Kammarjungfru hos drottning Christina. Död 1660-12-09 i Reval. Gift 1652-11-10 på Stockholms slott med riksrådet fältmarskalken och generalguvernören friherre Bengt Horn af Åminne i hans 1:a gifte.

TAB 34

Christina Sparre, friherrinna Sparre (dotter av Carl Eriksson Sparre, se adliga ätten Sparre af Rossvik). Född 1619-10-03 på Sundby i Öja socken. Upphöjd i friherrligt stånd 1647-03-06 jämte sina farbröder Peder och Ture, sina syskon och syskonbarn eller samtliga då levande Sparreska descendenter av riksrådet Erik Larsson Sparre af Sundby. Död 1669-05-20 i Stockholm. Gift 1636-12-08 med riksrådet och presidenten friherre Bengt Skytte af Duderhof i hans 1:a gifte.

TAB 35

Sparre Tab 35.png

Axel Carlsson Sparre, friherre Sparre (son av Carl Eriksson Sparre), friherre till Kronoberg, herre till Sundby och Näsby samt Moholm i Mö socken, Skaraborgs län. Född 1620-08-03 på Sundby1 i Öja socken. Häradshövding i Konga härad i Småland. Upphöjd i friherrligt stånd 1647-03-06 jämte sina farbröder Peder och Ture samt sina syskon och syskonbarn eller samtliga då levande Sparreska descendenter av riksrådet Erik Larsson Sparre af Sundby. Riksråd 1655. Lagman i Tio häraders lagsaga. Överståthållare i Stockholm. Död 1679-04-16 på Sundby. Gift 1:o 1645-07-16 i Stockholm med grevinnan Margareta Oxenstierna af Korsholm och Wasa, dotter av riksrådet, riksskattmästaren och riksamiralen friherre Gabriel Oxenstierna af Korsholm och Wasa och Anna Banér. Gift 2:o 1659-08-10 i Stockholm med grevinnan Beata Stenbock, dotter av riksrådet, rikstygmästaren och generalguvernören friherre Erik Gustafsson Stenbock och hans 1:a fru Catharina von Schwerin.

Barn i gifte 1:o:

 • Gabriel, född 1646. Överstelöjtnant. Död 1707. Se Tab. 36.
 • Carl, född 1648. Kammarherre. Död 1716. Se tab 63.
 • Gustaf Adolf, född 1649. Amiral. Död 1692. Se Tab 74.
 • Christina, född 1650-07-06, död 1722. Gift 1681-06-09 på Sundby med sin moders syssling och sin mosters svåger, riksrådet och presidenten friherre Knut Kurck i hans 3:e gifte.
 • Axel, greve Sparre, född 1652. Fältmarskalk. Död 1728. Se grevliga ätten Sparre nr 74.
 • Johan, född 1653. Överstelöjtnant. Död 1701. Se Tab. 75.

Barn i gifte 2:o:

 • Margareta Catharina, född 1660-05-22 i Stockholm, död där 1702-04-12. Gift 1694-09-06 på Kungsör med hovmarskalken Peter Leuhusen.
 • Charlotta, född 1661-07-28 i Stockholm, död 1724-02-09. Gift 1695-09-10 på Gripsholm med riksrådet friherre Salomon Cronhielm af Hakunge.
 • Beata, född 1662-10-17. Kammarfröken hos änkedrottning Hedvig Eleonora. Död ogift 1724 på Sundby.
 • Ebba Maria, född 1663-12-01, död 1740-11-09. Gift 1:o 1691-06-18, på Stockholms slott med sin frände, hovmarskalken friherre Bengt Rosenhane. Gift 2:o 1709-11-13 med sin moders kusin, generallöjtnanten greve Erik Gustaf Stenbock i hans 2:a gifte.
 • Erik, greve Sparre af Sundby, född 1665. Fältmarskalk. Död 1726. Se grevliga ätten Sparre af Sundby.
 • Fredrik, född 1667-06-19 i Stockholm. Kapten vid Kronobergs infanteriregemente 1692-07-01. Död ogift 1693-03-27 i Lyon under utrikes resor.
 • Anna Magdalena, född 1669-10-28, död 1675-06-15.
 • Lars, född 1673. Kapten. Död 1703. Se Tab. 76.
 • Ture, född och död 1675 på Sundby.

TAB 36

Gabriel Sparre (son av Axel Carlsson Sparre, friherre Sparre, tab 35). Född 1646-12-17 i Stockholm. Överstelöjtnant vid prästdragonregementet. Död 1707. Gift 1671-07-03 på Stora Dala med Ingeborg Christina Ribbing, dotter av landshövdingen Bengt Ribbing och hans 2:a fru Anna Bonde.

Barn:

 • Anna Margareta, född och död 1672 i Stockholm.
 • Margareta Christina, född 1674-08-16 på Stora Dala, död 1753-04-03 Svaneholm. Gift 1719-06-16 med sin halvbroders svåger, generalmajoren friherre Carl Hartvig Fleetwood.
 • Anna Catharina, född 1676. Död ogift 1745.
 • Bengt. Död ogift 1697-02-23 på konvojskeppet Estland under en sjöresa mellan Spanien och Sverige.
 • Henrik, död på 16:e året gammal under resa i Italien.
 • Emerentia, död ung.
 • Axel. Kapten vid ett infanteriregemente i fransk tjänst. Dödsskjuten ogift 1697 vid Barcelona.
 • Erik. Major vid garnisonsregementet i Wismar. Dödsskjuten ogift 1716 vid Stralsund.
 • Knut Gustaf, född 1684. Kapten. Död 1733. Se tab 37.
 • Ingeborg Beata, född 1685, död ogift 1722.
 • Axel, död sex år gammal.
 • Gabriel, död ung.
 • Agneta, född tvilling, död barn på Sundby.
 • Carl, född tvilling, död barn på Sundby.

TAB 37

Knut Gustaf Sparre (son av Gabriel Sparre, tab 36). Född 1684 på Stora Dala. Kapten. Död 1733-01-01 i Stockholm. Gift 1713 i Volodga med Sofia Margareta Krüger i hennes 2:a gifte, dotter av bagaråldermannen i Dorpat Cajus Krüger.

Barn:

 • Carl Gabriel, född 1713 i Volodga. Löjtnant i fransk tjänst. Död ogift i Frankrike.
 • Margareta Christina, född 1715 i Volodga, död 1787-04-24 i Skara. Gift 1751-06-23 på Svaneholm i Ås socken med ryttmästaren Hans Adolf Rotkirch.
 • Erik, född 1718. Major. Död 1766. Se Tab. 38.
 • Hedvig, döpt 1722-08-07, död 1738.
 • Fredrik, född 1726 i Stockholm. Löjtnant vid Hessensteinska regementet. Död barnlös 1753-07-01. Gift 1753-03-25 i Pernå socken, Finland, med Margareta Elisabet Schönström, dotter av överstelöjtnanten Peter Schönström och Agneta Skogh.

TAB 38

Erik Sparre (son av Knut Gustaf Sparre, tab 37). Född 1718-04-17 i Volodga under faderns fångenskap därst. Major. Död 1766-04-21 på Hjälmaryd. Gift 1744-02-26 Toftenäs med Regina Christina Lillienberg, dotter av assessorn Daniel Dreffling, adlad Lillienberg och hans 2:a fru Christina Margareta Stiernklo.

Barn:

 • Fredrika Christina, född och död 1745.
 • Knut Erik, född och död 1746.
 • Gabriel Gustaf, född och död 1747.
 • Carl Gustaf, född 1750. Kapten. Död 1808. Se tab 39.
 • Axel Daniel, född 1752-12-07 på Hjälmaryd, död där 1753-05-05.
 • Margareta Fredrika, född 1754-07-12 på Hjälmaryd. Stiftsjungfru. Död 1811-02-21 på Stora Kull i Torskinge socken. Gift 1779-07-30 på Hjälmaryd med löjtnanten Harald Adolf Gyllensvärd.
 • Henrik Georg, född 1756. Kapten. Död 1816. Se tab 47.
 • Andreetta Ulrika, född 1758-07-04 på Hjälmaryd. Död 1814-06-11 Torreby. Gift 1786-07-25 Vallerstad med översten Carl Filip Bonde.
 • Claes Erik, född 1760-07-07 på Hjälmaryd. Kapten vid Bohusläns dragonregemente. Död ogift 1787-01-27 i Stockholm.
 • Knut Gustaf, född 1763. Kapten. Död 1837. Se tab 51.

TAB 39

Carl Gustaf Sparre (son av Erik Sparre, tab 38). Född 1750-08-23 på Hjälmaryd. Kapten och regementskvartermästare. Död 1808-03-29 Hjälmsänga. Gift 1778-08-23 i Dagsås kyrka i Halland med Carolina Maria Ehrenpohl, dotter av kammarherren Anders Johansson adlad Ehrenpohl och Ulrika Juliana Rutensköld.

Barn:

 • Ulrika Christina Gustava, född 1779-07-14 på Gustavsberg i Torups socken. Död 1785-10-10 på Hjälmsänga.
 • Carolina Adolfina, född 1780-08-13 på Hjälmsänga, död där 1785-10-27.

Charlotta Vilhelmina, född 1781-09-08 på Hjälmsänga. Stiftsjungfru. Död 1818-03-27. Gift 1803-08-23 på Hjälmsänga med sin kusin, kaptenen Erasmus Adam Nils Ehrenpohl. Ulrika Fredrika Albertina, född 1783-04-18 på Hjälmsänga. Stiftsjungfru. Död 1838-06-11. Gift 1810-05-04 på Hjälmsänga med kaptenen Jon Påhlman.

 • Aurora Henrietta, född 1784-12-29 på Hjälmsänga. Stiftsjungfru. Död 1785-10-01.
 • Sixten David, född 1787. Generalmajor. Död 1843. Se Tab. 40.
 • Ulf Carl, född 1789. Överstelöjtnant. Död 1864. Se Tab. 41.

TAB 40

Sixten David Sparre (son av Carl Gustaf Sparre, tab 39). Född 1787-04-20 på Hjälmsänga. Generalmajor i armén. Gift 1810-07-17 i Stockholm med grevinnan Carolina Sofia Amalia Eleonora Lewenhaupt, dotter av kammarherren greve Charles Emil Lewenhaupt och grevinnan Carolina Juliana Anna Ulrika Lewenhaupt.

Barn:

 • Carolina Sofia Aurora Charlotta Amalia Matilda Alexandra, född 1815-08-15 på Nygård i Lofta socken. Död 1874-05-21 i Stockholm. Gift där 1843-02-07 med kammarherren, majoren friherre Carl Fredrik Fleetwood.
 • Cecilia Agnes Fredrika Emerentia Christina Margareta Beatrix, född 1818-05-31 på Nygård. Stiftsjungfru. Död 1849-12-10 i Strassburg. Gift 1840-07-20 i Hamburg med sin moders kusin på mödernet och syssling på fädernet, kammarherren greve Charles Auguste Lewenhaupt i hans 1:a gifte.
 • Adelaide Hortense Angelique Dorotea Isabella Nancy Anna, född 1820-07-23 på Nygård. Stiftsjungfru, död 1899-01-15 i Västervik och begraven på Ukna kyrkogård. Gift 1851-09-01 i Ober-Brunns kyrka i Elsass med sin svåger greve Charles Auguste Lewenhaupt i hans 2:a gifte.
 • Ebba Constantia Eleonora Juliana Augusta Emilie Rosalie, född 1821-12-15 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1881-10-16 i Sigtuna. Gift 1:o 1839-02-21 på Haga med kammarherren Fredrik Bernhard Ulfsparre af Broxvik. Gift 2:o 1863-12-09 i Sigtuna med regementsläkaren vid Upplands regemente, med. doktorn Simon Fredrik Elisson.
 • Sigrid Maria Josefina Ingeborg Richissa Eufemia Ulfhild, född 1825-09-01. Död 1910-11-17 i Stockholm. Gift i Stocholm 1852-06-08 med kommendörkaptenen friherre Fredrik Ture Cederström.

TAB 47

Henrik Georg Sparre (son av Erik Sparre, tab 38). Född 1756-09-06, Hjälmaryd. Kapten vid livgardet. Död 1816-04-02 på Håringe. Gift 1790-09-26 på Skarhult med Vilhelmina Mariana von Normann, dotter av majoren Carl Melker von Normann och Christina Johanna Wetterwall.

Barn:

 • Gustaf, född 1791-07-13 Fagerhult, död 1800-07-30 på Svinesund i Konungsunds socken.
 • Carl Erik Ambjörn, född 1793-02-23, på Fagerhult, död 1806-11-21.
 • Märta Regina Christina, född 1794-03-08 på Tällerda norregemente i Vetlanda socken, död 1800-08-08 på Svinesund.
 • David Bleckert Casimir, född 1795. Kammarherre. Död 1866. Se Tab. 48.
 • Aurora Vilhelmina Ulrika, född 1796-05-29 Eskhult, död 1868-08-03 i Värnamo. Gift 1:o 1821-06-01 Näsbyholm med majoren vid Jönköpings regemente Carl Gustaf Wallgren. Gift 2:o 1833-10-26 med kammarherren friherre Carl Bernhold Fägerskiöld i hans 2:a gifte.
 • Henrik Hampus Sigge, född 1797-07-25 på Östraby i Hults socken. Fänrik. Död 1815-02-17 Ubbarp.
 • Henrietta, född 1799-03-05 på Svensksund, död 1879-12-28 Skillingaryd. Gift 1823-06-24, på Näsbyholm med löjtnanten greve Johan Fredrik von Seth.
 • Fredrik Vilhelm, född 1800-04-27 på Svensksund. Major i armén 1861-06-15. Gift 1837-09-09 i Arboga med Ulrika Adolfina Beskow, dotter av grosshandlaren Adolf Beskow och Fredrika Stjernberg.
 • Johan Gustaf, född 1801-06-13 på Svensksund, död där 1802-07-27.
 • Regina Charlotta, född 1802-09-10 på Svensksund, död 1832-05-12 på Näsbyholm. Gift 1829-08-28 på Näsbyholm med kaptenen Fredrik Axel Ennes i hans 1:a gifte.
 • Carolina Christina, född 1803-09-18 på Svensksund. Stiftsjungfru. Död 1874-01-19 i Tryserums socken. Gift 1827-09-12 på Earyd med
 • Ernst Gabriel, född 1805-03-12 Bingstad, död 1806-11-14.
 • Anna Fredrika, född 1808-03-04, död ogift 1847-04-11 Vallersta.

TAB 48

David Bleckert Casimir Sparre (son av Henrik Georg Sparre, tab 47). Född 1795-05-20 på Eskhult. Ryttmästare och regementskvartermästare. Kammarherre. Död 1866-04-30 i Västervik. Gift 1830-08-12 i Linköping med grevinnan Carolina Lewenhaupt, dotter av löjtnanten greve Charles Emil Lewenhaupt och Beata Margareta Charlotta Rotkirch.

Barn:

 • Sixten, född och död 1831-11-02.
 • Sofia Amalia Margareta, född 1832-11-08 på Vinäs, död 1873-06-12 Vittvik. Gift 1853-11-20 Lambohov med löjtnanten vid livgrenadjärregementet Johan Henrik Vilhelm Trozelli.
 • Henrik Casimir, född 1834-08-12 på Vinäs. Underlöjtnant. Död 1898-11-18 i Cleveland, Ohio. Gift 1879 med Helen Bradbum Hovey.
 • Mariana Carolina Aurora, född 1835-10-15 på Vinäs, död 1920-05-22 i Gränna. Gift 1861-09-29 i Västervik med ryttmästaren friherre Carl Gustaf Knut Eriksson Sparre.
 • Knut Erik Sixten, född 1837-04-18, död 1844-05-25 på Vinäs.
 • Carolina Cecilia Adelaide Ebba Sigrid, född 1838-09-11, död 1839.
 • Carl Axel Ambjörn, född 1839. Kapten. Död 1910. Se Tab. 49.
 • Bo Grip Bleckert, född 1841-02-13 på Vinäs. Död ogift 1868-06-07 i Västervik.
 • Sigrid Honorine Cecilia, född 1843-03-12 på Vinäs, död 1929-05-19 i Stockholm. Gift 1870-10-18 i Västervik med överstelöjtnanten Otto Vilhelm Claes Johan Nordenfalk.
 • Lars Sigge Fridolf, född 1844-07-06.
 • Emilia Ottiliana Gunilla, född 1845-10-27, på Hällerö, död ogift 1910-03-14 i Stockholm.
 • Ulrika Eleonora Constantia, född 1847-07-27 på Hällerö.
 • Märta Charlotta Ingeborg, född 1849-04-24 på Hällerö, död 1929-03-18 i Ängelholm. Gift 1876-11-02 i Västervik med ryttmästaren vid skånska husarregementet Filip von Platen.
 • Blenda Vilhelmina Isabella, född 1850-05-21 på Hällerö.

Ulf Claes Vilhelm, född 1852. Major. Död 1922. Se Tab. 50.

TAB 51

Knut Gustaf Sparre (son av Erik Sparre, tab 38). Född 1763-07-23 Hjälmaryd. Kapten i armén och stabsadjutant. Död 1837-06-11 på Gräntsö i Loftahammars socken. Gift 1788-06-10 på Skedingsnäs med Petronella Catharina von Schaeij, dotter av hovrättsrådet Johan Vilhelm von Schaeij och Catharina Ullholm.

Barn:

 • Vilhelmina Christina, född 1789-09-06 på Skedingsnäs. Stiftsjungfru. Död 1855-06-01 på Gräntsö. Gift 1816-06-02 på Ubbarp
 • Lovisa Ulrika, född 1790-09-14 på Skedingsnäs. Stiftsjungfru. Död 1849-12-20 i Västervik. Gift 1818-08-25 med apotekaren i Karlshamn Ulrik Snellman.
 • Petronella Gustava, född 1792-02-04 på Skedingsnäs. Stiftsjungfru. Död 1821-06-14 i Karlskrona. Gift 1817-01-29 på Ubbarp med prosten och kyrkoherden i Fjälkinge pastorat Claes Johan Schaar i hans 1:a gifte.
 • Johanna Maria Charlotta, född 1793-08-27 på Skedingsnäs. Stiftsjungfru. Död 1798-12-30 på Skedingsnäs.
 • Carl Johan, född 1795. Kapten. Död 1841. Se tab 52.
 • Erik Fredrik, född 1798. Överstekammarjunkare. Död 1876. Se Tab. 60.
 • Jeanette Adelaide, född 1802-02-09, död 1803-04-13 på Sjöstorp.


TAB 60

Erik Fredrik Sparre son av Knut Gustaf Sparre, tab 51). Född 1798-09-29 på Skedingsnäs. Major i armén. Överstekammarjunkare. Död 1876-04-07 i Västervik. Gift 1832-10-14 på Kasimirsborg med grevinnan Sofia Julia Lewenhaupt, dotter av löjtnanten greve Charles Emil Lewenhaupt och Beata Margareta Charlotta Rotkirch.

Barn:

 • Ebba Margareta Sofia, född 1834-08-25 på Gräntsö, död 1920-09-19 i Västervik. Gift 1854-01-12 på Gränsö med kaptenen friherre Svante Filip Verner von Schwerin.
 • Carl Gustaf Knut Eriksson, född 1835. Ryttmästare. Död 1913. Se Tab. 61.
 • Ingeborg Catharina Erika, född 1837-10-17 på Gräntsö, död 1910-01-20 i Köpenhamn. Gift 1870-11-08 i Västervik med konteramiralen Carl Henrik Kreüger i hans 2:a gifte.

TAB 61

Carl Gustaf Knut Eriksson Sparre (son av Erik Fredrik Sparre, tab 60). Född 1835-12-14 på Gränsö. Direktör vid Gotlands länsfängelse. Direktör vid kronoarbetsstationen på Tjurkö. Död 1913-08-19 i Örebro. Gift 1861-09-29 i Västervik med friherrinnan Mariana Carolina Aurora Sparre, dotter av kammarherren friherre David Bleckert Casimir Sparre och grevinnan Carolina Lewenhaupt.

Barn:

 • Ingeborg Sofia Carolina, född 1862-07-13 på Gräntsö, död 1923-06-23 i Örebro. Gift 1881-09-27 i Västervik med majoren vid livregementet till fot Gustaf Erik Zethelius.
 • Erik Gustaf Casimir, född 1863. Lotskapten. Död 1905. Se Tab. 62.
 • Knut Gustaf Sixten, född 1866-09-17 på Gräntsö. Död 1913-06-15 i Bryssel. Gift 1905-12-27 med Christina Matilda Mannerstråle, dotter av brukspatronen Otto Christoffer Mannerstråle och Matilda Tisell.

TAB 63

Carl Sparre (son av Axel Carlsson Sparre, friherre Sparre, tab 35). Född 1648-01-16 i Stockholm. Kammarherre hos änkedrottningen 1670. Död 1716 på Moholm. Gift 1:o 1673-01-08 i Stockholm med Beata Elisabet Falkenberg af Trystorp, dotter av riksrådet Conrad von Falkenberg, natural Falkenberg af Trystorp och friherrinnan Catharina Bonde. Gift 2:o 1690-06-18 på Stockholms slott med drottningens hovjungfru, friherrinnan Anna Ebba Horn af Marienborg, dotter av riksrådet, fältmarskalken och generalguvernören Henrik Henriksson Horn af Kanckas, friherre Horn af Marienborg och hans 3:e fru Emerentia Ribbing.

Barn i gifte 1:o:

 • Axel, född 1674. Överstelöjtnant. Död 1715. Se Tab. 64.
 • Carl, född 1676. Överste. Död 1754. Se Tab. 65.
 • Catharina, född 1679-10-27, död 1693.
 • Conrad, till Malma. Född 1680-12-04 i Stockholm. Överste. Död barnlös 1744-04-15 på Malma. Gift 1718-08-17 Rotenberg med sin faders sysslings svägerska friherrinnan Anna Eleonora Wachtmeister af Björkö, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen friherre Bleckert Wachtmeister af Björkö och Barbara Christina Wolffradt.
 • Margareta, född 1682-08-06 på Moholm. Hovfröken. Död 1728-04-24 Margreteholm. Gift 1:o med översten Carl Breitholtz i hans 2:a gifte. Gift 2:o 1721-12-13 på Margreteholm med överstelöjtnanten Fredrik Vilhelm von Möller i hans 2:a gifte.
 • Anna Christina, född 1683-09-04 på Moholm, död 1759-01-19 Gäddenäs. Gift 1728-05-05 med generalmajoren greve Anton Adolf af Wasaborg i hans 2:a gifte.
 • Beata, född och död 1685.
 • Anna Christina, född 1686-12-04.
 • Henrik, född 1687-07-15. Kapten i fransk tjänst. Död ogift 1708 i Namur.

Barn i gifte 2:o:

 • Fredrik Henrik, född 1691. Generallöjtnant och landshövding. Död 1764. Se Tab. 66.
 • Knut, född 1692-10-12. Löjtnant. Stupade ogift 1718-06-21 vid Fredrikshall.
 • Charlotta Beata, född 1693-09-11, död 1763-09-30. Gift 1733-05-10 på Årås med ryttmästaren friherre Axel Per Wrangel af Lindeberg i hans 2:a gifte.
 • Johan, född 1694-09-11 på Moholm. Löjtnant. Stupade ogift 1718-06-22 vid Fredrikshall.
 • Emerentia, född 1695-10-14 på Moholm, död 1733-01-23 Gärdesboda. Gift 1716-10-22 på Moholm med kabinettskammarherren Lars Hierta.
 • Sven, född 1696-09-18 död ung.
 • Ebba, född 1698-01-10 på Moholm, död 1699-02-07
 • Catharina, född och död 1699 på Moholm.
 • Erik, född 1700. Överstelöjtnant. Död 1742. Se Tab. 69.

TAB 66

Fredrik Henrik Sparre (son av Carl Sparre, tab 63). Född 1691-03-12 på Moholm. Generalmajor av infanteriet. Landshövding i Västernorrland. Generallöjtnant 1760. Landshövding i Österbotten. Död 1764-06-30 i Gävle. Gift 1:o 1718-09-14 i Stockholm med Virginia Christina Lilliehöök af Fårdala, dotter av översten Gabriel Lilliehöök af Fårdala och Brita Christina Bonde. Gift 2:o 1728-08-18 med sin kusins svägerska grevinnan Ulrika Maria Tessin, dotter av riksrådet och överstemarskalken Nikodemus Tessin och hans 1:a fru grevinnan Hedvig Eleonora Stenbock.

Barn i gifte 1:o:

 • Charlotta Fredrika, döpt 1719-06-07. Hovfröken hos Lovisa Ulrika 1745. Hovmästarinna 1768. Fick riksrådinnevärdighet 1778. Överhovmästarinna hos drottningen 1780. Död 1795-12-20 i Stockholm. Gift där 1748-02-18 med en av rikets herrar, överhovjägmästaren greve Carl Reinhold von Fersen.
 • Brita Christina, född 1720, död 1776-12-08 i Stockholm Hedvig Eleonora förs i Stockholm. Gift 1739-05-22 med riksrådet greve Carl Fredrik Törnflycht.
 • Anna Ebba, född 1721, död 1736.
 • Carl, född 1723. Riksråd och överståthållare. Död 1791. Se Tab. 67.
 • Christina Ulrika, född 1722-12-07 i Stockholm, död 1723-03-26 på Moholm.
 • Fredrika Ulrika, döpt 1725-12-07 i Stockholm.
 • Gabriel Erik, född 1726. Landshövding. Död 1804. Se Tab. 68.

Barn i gifte 2:o:

TAB 74

Gustaf Adolf Sparre ( son av Axel Carlsson Sparre, friherre Sparre, tab 35), friherre och herre till Biby i Lista socken. Född 1649-03-13 i Stockholm. Amirallöjtnant. Amiral 1690-12-09. Död 1692-01-12. Gift 1670-09-07 med friherrinnan Elisabet Anna Stiernsköld, dotter av riksrådet och amiralen Claes Stiernsköld och hans 2:a fru Elisabet Kyle.

Barn:

 • Margareta Elisabet, född 1671-06-10, död 1724 Knutstorp. Gift 1690 med amiralgenerallöjtnanten Cornelius Thijsen, adlad och friherre Anckarstierna i hans 2:a.
 • Claes, greve Sparre af Söfdeborg, född 1673. Riksråd och president. Död 1733. Se grevliga ätten Sparre af Söfdeborg.
 • Beata Christina, född och död 1674.
 • Anna Magdalena, född 1675-10-21, död 1756-11-21 Limmared. Gift med amiralen Carl Ruuth.
 • Gustaviana Christina, född 1677-06-22, död ogift 1729 på Gummerud.

TAB 77

Maria Elisabet Sparre, friherrinna Sparre (dotter av Carl Eriksson Sparre, se adliga ätten Sparre af Rossvik), född 1623-01-22 på Sundby i Öja socken. Upphöjd i friherrligt stånd 1647-03-06 jämte sina farbröder Peder och Ture, sina syskon och syskonbarn eller samtliga då levande Sparreska descendenter av riksrådet Erik Larsson Sparre af Sundby. Död 1662-12-22 i Stockholm. Gift 1:o 1644-05-08 i Stockholm med överstelöjtnanten Ture Bielke. Gift 2:o 1650-02-17 i Stockholm med sin 1:a mans faders syssling, riksrådet och presidenten friherre Gustaf Bielke.

TAB 78

Erik Carlsson Sparre, friherre Sparre (son av Carl Eriksson Sparre, se adliga ätten Sparre af Rossvik). Friherre till Kronoberg. Född 1628-10-20 på Sundby i Öja socken. Kammarherre hos drottning Christina 1649. Drottning Hedvig Eleonoras överskänk 1654. Hovmarskalk hos prins Carl, sedermera konung Carl XI, 1656. Landshövding i Södermanland 1657. Död 1678-09-03. Gift 1654-04-23 med Elisabet Banér, dotter av riksrådet och guvernören Svante Gustafsson Banér och friherrinnan Ebba Grip.

Barn:

 • Görvel, till Tärnö. Död 1691-03-00 i Holland. Gift 1678-04-16 i nämnda stad med sin syssling, översten greve Gustaf Mauritz Lewenhaupt i hans 2:a gifte.
 • En son, död före fadern.
 • Carl Vilhelm, till Stäringe. Generallöjtnant i holländsk tjänst samt guvernör i Ostende. Död ogift 1709-10-27 av svåra blessyrer erhållna i slaget vid Malplaquet.
 • Gustaf Fredrik. Död ung och ogift 1686-01-16 i Paris.
 • Ebba Margareta, död ogift 1709.

TAB 79

Carl Carlsson Sparre, friherre Sparre (son av Carl Eriksson Sparre, se adliga ätten Sparre af Rossvik), friherre till Kronoberg. Född posthumus 1632-07-06 på Äsplunda. Ryttmästare vid Upplands ryttare. Hovstallmästare. Död 1672-10-28 i Stockholm. Gift 1659-06-19 i Stockholm med Barbro Cruus, dotter av kammarrådet Johan Jespersson Cruus af Harfvila och grevinnan Catharina Oxenstierna af Södermöre.

Barn:

 • Carl, ryttmästare i engelsk tjänst, död ogift 16934
 • Jakob Johan. Kapten vid. G. M. Lewenhaupts svenska regemente i Holland. Död ogift 1691 av en styckekula under belägringen av Mons.
 • Axel, till Säby. Volontär vid livgardet. Överstelöjtnant vid Upplands femmänningskavalleriregemente och Smålands kavalleriregemente. Överste för Västgöta stånddragonregemente. Död barnlös 1717-02-10. Gift före 1695-05-01 med sin styvsyster, grevinnan Anna Augusta Oxenstierna af Korsholm och Wasa, dotter av riksrådet och rikstygmästaren greve Gustaf Oxenstierna af Korsholm och Wasa och hans 1:a fru Augusta Maria Babezin.

Källor