:

Sparre nr 11

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för friherrliga ätten Sparre nr 11
Vapensköld för friherrliga ätten Sparre nr 11

Friherrlig

Friherrlig 1647-03-06 Om ättens ursprung och äldre släktled se adliga ätten Sparre af Rossvik. Ätten har förgrenat sig i grevliga ätterna Sparre nr 74, Sparre nr 111, Sparre af Sundby samt Sparre af Söfdeborg.

TAB 1

Sigge Larsson. Erhöll av drottning Margareta gården Götene i likanämnd socken Skaraborgs län 1396 och var bosatt där. Köpte ytterligare jord i Götene socken 1401-02-24 och Brännebol i Götene socken 1402-06-01. Nämnes väpnare 1401–1414. Var »nästa arvinge» till Nils Petersson Schack av Skyvalla [Kluven Sköld med höger fält i rött och vänster fält i silver med svarta schackrutor] som till honom överlät sina gårdar Yllestad och Näs i Vartofta härad, vilka han ärvde 1403-08-01 efter sina föräldrar. Tillbytte sig Simonstorp i Grolanda socken Skaraborgs län 1410-07-02. Konungsdomhavande vid räfsteting i Skara 1414-07-05. Uppgives hava levat ännu 1442. Gift 1397 med Kristina Bengtsdotter. Dotter till Bengt Karlsson Färla och Brita Björnsdotter [Tre Vingar].

Barn:

 • Elin Siggesdotter Sparre till Apelnäs i Roasjö socken Älvsborgs län. Gift före 1442 med häradshövding Lars Jakobsson [Två bjälkar med horn], levde ännu 1469. Häradshövding i Redväg 1442-09-29 och 1451-10-18.
 • Lars Siggesson Sparre den äldre, † 1473. Se Tab. 2.

TAB 2

Lars Siggesson Sparre den äldre, † 1473 om hösten i Vadstena. Till Simonstorp i Grolanda socken Skaraborgs län och till Bysta i Askers socken Örebro län, som hans 2:a hustru ärvde 1452. Väpnare. Var häradshövding i Frökinds härad 1464. Gift på 1430-talet med Märta Mårtensdotter, dotter till Mårten Svan och Ragnhild Håkansdotter. Gift 2:o 1442-01-21 på Simonstorp med Ingeborg Bengtsdotter, levde änka 1486. Hennes 2:a gifte (1:a giftet med väpnaren Bengt Tomasson, som i vapnet förde en Sparre, i hans 2:a gifte). Dotter till Bengt Larsson [Rödbjälke] och Margit Clausdotter Dowt.

Barn i 1:a giftet:

Barn i 2:a giftet:

 • Sigge Larsson Sparre den yngre. Riksråd. † 1509. Se Tab. 3.

TAB 3

Sigge Larsson Sparre den yngre född 1442, † 1509 mellan den 6 och 10 maj. Till Bysta i Askers socken Örebro län samt Skofteby i Härene sn/R, vilken han erhöll med sin första fru, samt Ågården i Råda/R som han 1492 bebyggde till sätesgård. Väpnare och riksråd 1477–1496. Deltog i tronföljarvalet 1499, men icke som rådsherre. Bevistade dock sedan ett rådsmöte 1505. Han förde i vapnet en röd Sparre i gyllene fält och på hjälmen en krona av guld och fem röda flaggor på vardera sidan. Gift 1:o 1470 eller nyss förut med Brita Bengtsdotter till Skofteby, † 1485 och begravd i Skara domkyrka, dotter av häradshövdingen och väpnaren Bengt Andersson Öra och Ragnhild Göstafsdotter. Gift 2:o 1486-09-06 (morgongåvobrev) på Göksholm med Kerstin Månsdotter som levde änka 1519. Dotter till lagmannen, riddaren och riksrådet Måns Bengtsson Natt och Dag och hans 3:e hustru Ermegård Fikkesdotter Von Bülow.

Barn i 1:a giftet:

 • Karin Siggesdotter Sparre född omkr. 1471. Gift 1:o 1491 med frälsemannen Erik Hansson troligen Stiernsköld. Gift 2:o före 1506-07-13 med riksrådet Lindorm Brunsson Forstenaätten.
 • Barbro Siggesdotter Sparre till Skofteby, † senast 1506. Gift före 1503 med riddaren, riksrådet och lagmannen Nils Olsson Vinge, † 1529. Halshuggen för delaktighet i Västgötaherrarnas uppror. Hans 2:a gifte 1510 med Ingegerd Haraldsdotter som levde ännu 1535, i hennes 2:a gifte. Dotter till häradshövding Harald Lake och Ingrid Nilsdotter Pil,
 • Albrekt Siggesson Sparre levde 1510, men † ej långt därefter.

Barn i 2:a giftet:

 • Margareta Siggesdotter Sparre född på 1490-talet, levde änka 1563. till Ågården, som hon erhöll vid arvskiftet efter föräldrarna 1524. Gift 1527 vid fastlagstiden med riksrådet och lagmannen i Södermanland Nils Krumme till Örboholm, † 1562. Efter makarna hölls arvskifte 1570-11-07 i Stockholm.
 • Ingeborg Siggesdotter Sparre till Bysta. Efter henne hölls arvskifte 1544. Gift 1:o med hövidsmann Göran Hansson Stiernsköld, † 1517. Gift 2:o omkr. 1518 med hövidsmann Krister Klasson Horn af Kanckas, † 1520. Gift 3:o 1524-08-24 i Malmö med riksrådet Åke Klasson Tott, † 1531.
 • Hebbla Siggesdotter Sparre, levde änka 1570. Gift efter 1524 med riksrådet och amiralen Erik Fleming född 1487, † 1548.
 • Filippa Siggesdotter Sparre, † ogift.
 • Lars Siggesson Sparre den yngre, † 1554. Riddare, riksråd och riksmarsk. Se Tab. 4.
 • Göran Siggesson Sparre, † ogift 1521?. Skickades 1518 såsom gisslan till konung Christian II och bortfördes till Danmark. Höll sedan med nämnda konung och var med bland den danska besättningen på Västerås. Dödligt sårad då besättningen fördes till Stockholm 1521 och därav † ogift.
 • Nils Siggesson Sparre levde 1510, men † ej långt därefter.

TAB 4

Lars Siggesson Sparre d.y., † på Örebro slott 1554-01-12 och begravd s.å. 16/1 i Örebro kyrka, men därefter sannolikt nedsatt i Munktorps kyrka där en gravsten med han och hans 2:a hustrus namn och vapen finns. Framträder först under striden mellan Sten Sture d. y. och konung Kristian II, i det han jämte fem andra svenska ädlingar, däribland den då unge Gustaf Vasa, 1518 lämnades såsom gisslan åt Kristian II och av honom mot tro och lofven bortfördes fången till Danmark. Sedan han återkommit till Sverige, slöt han sig till den av Gustaf Vasa inledda folkresningen och var jämte Berent Von Melen befälhavare över de av Gustaf från Lybeck anskaffade örlogsskeppen, som hade att bidraga till Stockholms inneslutande. Utnämnd till ståthållare på Örebro slott, skickades han med en krigsstyrka till Skåne, för att i denna danska provins åstadkomma en resning mot Kristian, och införliva den med Sverige, vilket företag dock misslyckades. Sänd 1523 i enahanda syfte till Norge, erövrade han hela landsträckan till Oslo samt lät allmogen i södra Norge svära svenska konungen trohetsed. Av brist på livsmedel måste han likväl vända tillbaka och intog på återvägen största delen av Viken med Karlsborgs slott, vilken erövring dock sedan gick förlorad. Såsom Svea rikes marsk deltog han med det övriga rådet i den på herredagen i Söderköping till Gustaf avgivna försäkran, »att de ville allt försvara, lida och umgälla med konungen». 1525 förordnades han till lagman i Närke, då han i förläning erhöll hela detta landskap jämte ett härad i Södermanland, vilken förläning han bibehöll till sin död. Vid kröningen av Gustaf Vasa i Uppsala 1528 var han den förste av riksens adel som framkallades och slogs till riddare. Han sändes 1531 jämte flera rådsherrar att hämta konungens första gemål, prinsessan Katarina av Sachsen-Lauenburg, samt förnyade 1536 jämte Gustaf Olofsson Stenbock och Kristofer Andersson [Röd] i Köpenhamn det under Grevefejden mellan Danmark och Sverige ingångna förbundet. Följande året avgick han med en betydande krigsmakt till Småland »för att hålla konungsräfst efter Sveriges lag och förhöra alla saker och klagomål för rätta, straffa skalkar och hålla dannemän och fromma vid makt». Den stränghet med vilken han vid detta tillfälle gick tillväga, var den egentliga anledningen till Dackefejden, under vilket uppror han och Johan Turesson Tre rosor förordnades till fältöverstar. Gift 1:o 1521-06-24 i Bronäs med Anna Lindormsdotter. Dotter till Lindorm Björnsson Vinge och Kristina Larsdotter. Gift 2:o 1549-03-03 på Gripsholm med Brita Trolle. Dotter av riksrådet Ture Arvidsson Trolle och Magdalena Eriksdotter Gyllenstierna.

Barn i 1:a giftet:

 • Knut Larsson Sparre född 1522-06-05 Rossvik. † ogift i Wittenberg.
 • Kerstin Larsdotter Sparre född 1523-05-15. Gift 1:o 1544 på Örebro slott med väpnaren och häradshövdingen i Åkerbo härad Göran Åkesson Tott. Gift 2:o med Måns Pedersson Lilliehöök.
 • Ermegård Larsdotter Sparre född 1524-06-21. Gift 1552-01-10 med Erik Tönnesson Tott.
 • Sigge Larsson Sparre född 1525-09-01, † ogift.
 • Beata Larsdotter Sparre född 1526-12-09, † ogift.
 • Ingeborg Larsdotter Sparre född 1527-08-09, † ogift.
 • Malin Larsdotter Sparre född 1528-07-29 på Örebro slott, † 1597-02-27. Gift 1:o 1552-01-04 på Örebro slott med hövidsmannen Hans Persson Forstenasläkten nr 2. Gift 2:o före 1572 med ståthållaren Erik Jönsson Lillie af Greger Mattssons ätt nr 6.
 • Filippa Larsdotter Sparre född 1529-08-24. Gift med Erik Nilsson Schack.
 • Göran Larsson Sparre född 1530. Furstligt råd. † 1586. Se adliga ätten Sparre af Rossvik.
 • Linvald Larsson, Sparre född 1532-06-25, † ung.

Barn i 2:a giftet:

 • Erik Larsson Sparre född 1550. Riksråd och kansler. † 1600. Se Tab. 5.
 • Johan Larsson Sparre född 1551. Ståthållare. † 1599. Se adliga ätten Sparre af Rossvik.
 • Anna Larsdotter Sparre född 1552, † 1566.
 • Margareta Larsdotter Sparre född 1553, † 1560.

TAB 5

Erik Larsson Sparre född 1550-07-18 på Sundby, † 1600-03-20. Halshuggen på Linköpings torg jämte riksråden Gustaf Banér, Sten Banér, Ture Bielke samt krigshövidsmann Bengt Falk. Riksråd och kansler. Utan all gensägelse ättens mest överlägsna personlighet och en typisk representant för den svenska aristokratin i alla tider. Han fick en utmärkt uppfostran samt blev en av sin tids lärdaste män och en framstående skriftställare, som med lika stor skicklighet betjänade sig av det latinska som det svenska språket. Redan 1575 eller 1576 var han riksråd, tjänstgjorde tidtals som vicekansler eller hovkansler och lär särskilt ha intresserat sig för det dåvarande riksarkivets ordnande. Samtidigt blev han lagman i Västmanland och Dalarna och 1582 ståthållare över dessa landskap. Som statsrättslig auktoritet var han tvivelsutan den främste i Sverige på sin tid, och under 1580-talets strider mellan Johan III och hertig Karl, då han avgjort ställde sig på konungens sida, fick han tillfälle att utveckla sina teorier. Det skedde bl. a. i skriften Pro lege, rege et grege, närmast ett försvar för 1582 års stadga om kunglig och furstlig rättighet. I andra skrifter från samma tid, i vilka han bevisligen haft del, diskuterades bl. a. frågan om valrikes eller arvrikes företräde. Han uttalade sig för arvrike, men önskade ett lagbundet sådant. Härmed förenade sig emellertid en högaristokratisk ståndpunkt. Det var e förnämsta ständerna som skulle begränsa konungamakten, och medeltidens adelsvälde tedde sig även för honom som eftersträvansvärt. Hans stora egenskaper togs snart i anspråk på ett annat område, då han (jämte Erik Brahe) 1587 avsändes till Polen för att genomdriva Sigismunds val till konung. Han visade sig vara en skicklig diplomat, höll ett lysande valtal (tr. s. å.), men nödgades för sakens genomdrivande avge ett svävande och villkorligt löfte om Estlands återlämnande till Polen, som senare skulle bereda honom åtskilligt obehag. I början av hösten 1589 begav sig Johan III, åtföljd av några riksråd, bland dem S., till Reval och sammanträffade där med Sigismund. Det visade sig snart, att Johan, som redan ångrat sitt samtycke till Sigismunds val till polsk konung, ämnade föra honom med sig tillbaka till Sverige. Det var endast de mest energiska (av S. uppsatta) föreställningar av riksråden och krigsbefälet samt krigsfolkets missnöje, som hindrade planens verkställande. Johan måste ensam återvända, med harm i hjärtat, och hans vrede, underblåst av hertig Karl, vände sig mot riksråden. S. och några andra afsattes, förvisades till sina gårdar och anklagades därefter inför ständerna, som i början af 1590 sammankallades till en riksdag. De beskylldes, i främsta rummet S., för stämplingar mot konungahuset och arvsrätten, de hade skyndat Sigismund ur riket för att själva få regera, de hade i Reval uppträtt otillbörligt mot konungen och annat mera. Men några verkliga bevis mot deras bestridande av beskyllningarna kunde ej framläggas, och någon ständerdom kunde ej utverkas. Konungens förbittring fortfor emellertid, han sökte förgäves förmå dem till en förödmjukande bekännelse, och först pä dödsbädden återgav han dem sin nåd. Johans död förändrade hela ställningen. En försoning mellan hertig Karl och riksråden ingicks, och de övertog samfällt regeringen, tills Sigismund kunde infinna sig. Men Sigismund avreste, utan att lämna efter sig någon tillfredsställande regeringsordning, och riksråden nödgades på hösten 1594 med hertigen träffa en överenskommelse om att samfällt föra regeringen med den sistnämnde som förman. Motsträvigt nödgades därefter riksråden infinna sig vid Söderköpings riksdag 1595, där hertigen erkändes som riksföreståndare och vars beslut även S. undertecknat. Men när hertigen med vapenmakt ville genomföra beslutets tillämpning i Finland, skildes hans och S:s vägar. På mötet i Stockholm 1596 kom det till en brytning, som hertigens våldsamma tillvägagående snart gjorde obotlig. S. lämnade Sverige 1597, snart följd av andra riksråd, och det sista skedet i hans lif tog sin början. Hans inflytande gjorde sig snart gällande hos Sigismund, och han styrkte konungen i dennes avsikt att med vapen i hand återvinna sitt fädernerike. På en beskickning till Danmark i början av 1598 sökte han förgäves förmå den danske konungen till väpnat inskridande mot hertig Karl, och i en mot denne riktad stridsskrift hade han del. Jämte de övriga landsflyktiga rådsherrarna följde han Sigismund till Sverige 1598 och blev även jämte dem av konungen efter Stångebro slag utlämnad till hertig Karl. De fångne herrarna hade burit avog sköld mot sitt land, och deras undergång var beseglad, då den af hertigen ansågs nödvändig för fullföljandet av hans med oböjlig kraft genomförda storverk till värn för Sveriges religiösa och politiska frihet. S. anklagades jämte sina olyckskamrater inför riksdagen i Linköping för högförräderi, blev i trots av ett lysande försvar och oaktat sin protest mot domstolens befogenhet jämte dem dömd till döden och gick med värdighet och manlig ståndaktighet att lägga sitt huvud under bilan på Linköpings torg 20 mars 1600. Gift 1578-10-12 i Stockholm med grevinnan Ebba Brahe, dotter av riksdrotset greve Per Brahe och friherrinnan Beata Stenbock.

Barn:

 • Brita Eriksdotter Sparre född 1580-06-06 på Visingsborg, † änka 1639-03 på Lindö. Gift 1618-07-12 med kammarherren Bengt Åkesson Soop.
 • Gustaf Eriksson Sparre född 1582-06-19 på Strömsholm i Kolbäcks socken. Gift 1:o med en dotter till danske alkemisten och astronomen Tyko Brahe. Gift 2:o med Ragundig von Prössingen från Österrike.
 • Påvel Eriksson Sparre född och † 1583.
 • Beata Eriksdotter Sparre född 1584-08-09 på Sundby, † 1655-11-07 i Stockholm. Gift 1:o 1612-04-03 på Stockholms slott med riksrådet Abraham Eriksson Leijonhufvud. Gift 2:o 1624 med riksrådet och guvernören Carl Philipsson Bonde i hans 2:a gifte.
 • Magdalena Eriksdotter Sparre född 1585-09-29 på Stockholms slott, † 1589-01-00 på Sundby.
 • Johan Eriksson Sparre född 1587. Riksråd. † 1632. Se Tab. 6.
 • Catharina Eriksdotter Sparre född 1588-12-25 på Sundby, † 1652-06-28 på Hjälmarsberg. Gift 1618-07-12 på Sundby med sin svågers halvbroder landshövding Gustaf Eriksson Leijonhufvud.
 • Lars Eriksson Sparre född 1590. Riksråd. † 1644. Se Tab. 7.
 • Sigismund Eriksson Sparre född 1591. Utan känd tjänst. Se adliga ätten Sparre af Rossvik.
 • Peder Eriksson Sparre född 1592. Riksråd och president. † 1647. Se Tab. 8.
 • Ture Eriksson Sparre född 1593-06-12 i Öja socken, † barnlös 1664-01-17. Friherre till Kronoberg. Hovmarskalk och tillika häradshövding i Sääksmäki härad i Finland. Riksråd och hovrättsråd i Svea hovrätt. Gift 1622-04-06 på Rinkesta med sin broders svägerska Maria Axelsdotter Natt och Dag, dotter av häradshövdingen Axel Johansson Natt och Dag och Ingel Bonde.
 • Carl Eriksson Sparre född 1595. Ståthållare. † 1632. Se Tab. 9.

TAB 6

Johan Eriksson Sparre född 1587-06-25. Riksråd.

Barn i 1:a giftet:

 • Elisabet Johansdotter Sparre född 1614. Friherrinna. Gift 1650-07-28 i Stockholm med landshövdingen Arvid Horn af Kanckas i hans 2:a gifte.
 • Ebba Johansdotter Sparre född 1615-02-17 på Knapstrup å Seland, † i barnsäng 1644-07-29. Gift 1642-06-29 på Vallstanäs med landshövdingen Bengt Ribbing nr 15.
 • Catharina Johansdotter Sparre, friherrinna Sparre född 1613-(09-05 i Sundby?). † 1688-11-18 i Stockholm. Gift 1642-06-28 på Vallstanäs i Norrsunda sn med generalmajor Fabian Berendes.

Barn i gifte 2:o:

 • Gustaf Johansson Sparre född 1625-06-22 i Stockholm, † 1626-01-29 på Sundby.
 • Margareta Johansdotter Sparre, född 1629-01-02 i Stockholm, † 1630-05-01 Ålsten.
 • Johan Johansson Sparre, friherre Sparre, född 1630. Assessor. † 1659. Se Tab. 10.

TAB 7

Lars Eriksson Sparre född 1590-01-01 på Sundby, † 1644-12-18 i Stockholm och begravd i Ytterjärna kyrka. Tillika häradshövding i övre Satakunta härad i Finland. Riksråd. Gift 1:o 1617-10-11 på Uppsala slott med Märta Banér född 1593-03-xx på Djursholm i Danderyd sn, † 1638-06-19 i Stockholm. Gift 2:o 1641-02-02 i Stockholm med Catharina Bååt, levde ännu 1698 eller början av 1699.

Barn i 1:a giftet:

 • Erik Larsson Sparre född 1618, † 1673. Upphöjd till friherre. Se Tab. 11.
 • Christina Larsdotter Sparre, friherrinna Sparre född 1620-04-11 i Stockholm. Upphöjd i friherrligt stånd 1647-03-06 jämte sina farbröder Peder och Ture, samt sina syskon och syskonbarn eller samtliga då levande Sparreska descendenter av riksrådet Erik Larsson Sparre af Sundby. † 1662-07-01 i Stockholm. Gift med landshövdingen Göran Eriksson Ulfsparre af Broxvik.
 • Ebba Larsdotter Sparre född 1621-11-20 på Sundby, † strax efter dopet.
 • Axel Larsson Sparre född 1622, † ung. Student i Uppsala 1636-04-03.
 • Svante Larsson Sparre född 1623, † 1652. Upphöjd till friherre. Se Tab. 12.
 • Gustaf Larsson Sparre född 1625, † 1690. Upphöjd till friherre. Se Tab. 13.
 • Ebba Larsdotter Sparre född 1626, † 1662-03-19 och begravd s.å. 19/10 i Stockholm. Upphöjd till friherrinna. Kallad den sköna Ebba. Hovfröken hos drottning Kristina. Bekant för sin brevväxling med bemälda drottning, hos vilken hon var mycket uppskattad och kallade henne La belle comtesse. Gift 1653-01-11 på Stockholms slott med riksrådet och generalen greve Jacob Casimir De la Gardie född 1629, † 1658.
 • Carl Larsson Sparre född 1627, † 1701. Upphöjd till friherre. Se Tab. 14.
 • Peder Larsson Sparre född 1628, † 1692. Upphöjd till friherre. Se Tab. 15.
 • Margareta Larsdotter Sparre, friherrinna Sparre född 1631-05-05 på Dåderö i Ytterjärna socken. Upphöjd i friherrligt stånd 1647-03-06 jämte sina farbröder Peder och Ture, sina syskon och syskonbarn eller samtliga då levande Sparreska descendenter av riksrådet Erik Larsson Sparre af Sundby. Kammarjungfru hos drottning Christina. † 1660-12-09 i Reval. Gift 1652-11-10 på Stockholms slott med riksrådet fältmarskalken och generalguvernören friherre Bengt Horn af Åminne i hans 1:a gifte.

TAB 8

Peder Eriksson Sparre född 1592-04-25 på Rydboholm i Östra Ryds socken, † 1647-12-23 på Kronoberg. Friherre till Kronoberg. Assessor i Svea hovrätt. Kammarherre hos drottning Maria Eleonora. President i Dorpats hovrätt. Riksråd. President i Göta hovrätt. Upphöjd i friherrligt stånd 1647-03-06 jämte sin broder Ture och sina brorsbarn eller samtliga då levande Sparreska descendenter av riksrådet Erik Larsson Sparre till Sundby med Kronoberg till friherreskap. Gift 1:o 1626-02-21 på Ängsö med Elsa Arvidsdotter Posse. Dotter till hovjunkaren Arvid Lagesson Posse och Brita Gustafsdotter Bååt. Gift 2:o 1640-08-18 på Ängsö med Christina Ryning, dotter till riksrådet och ståthållaren Peder Nilsson Ryning och friherrinnan Kerstin Gyllenstierna.

Barn i 1:a giftet:

 • Gustaf Pedersson Sparre född och † 1627.
 • Maria Pedersdotter Sparre född tvilling 1627-01-17 i Stockholm, levde 1713 då hon ännu ägde Kolshult, men † före 1718 då hennes gods ägdes av dottern Agnes. Gift 1653-06-26 i Stockholm med kommendanten, fältmarskalken och löjtnanten i Wismar Gustaf Wrangel född 1630, † före 1684.
 • Brita Pedersdotter Sparre född 1628-01-02 på Lindö, † 1629-05-27.
 • Erik Pedersson Sparre född och † 1629 i Stockholm.
 • Ebba Pedersdotter Sparre född 1630-04-07 på Ängsö, † 1666-01-05 Ekenäs. Gift 1651-08-17 i Stockholm med sin svågers kusin landshövdingen Claes Banér.
 • Margareta Pedersdotter Sparre född 1631-05-30 i Dorpat, † 1686-10-15 i Stockholm. Gift 1649-06-21 i Stockholm med riksrådet och lagmannen Svante Banér.
 • Görvel Pedersdotter Sparre född 1632-08-24 i Dorpat, † 1659-08-19 på Revals slott. Gift 1654-05-10 på Uppsala slott med sin kusins svåger riksrådet, fältmarskalken och generalguvernören friherre Christer Horn i hans 1:a gifte.
 • Per Pedersson Sparre född 1633, † 1669. Se Tab. 16.

Barn i 2:a giftet:

 • Johan Pedersson Sparre född 1642-01-18 i Stockholm, † 1656-05-23.

TAB 9

 • Carl Eriksson Sparre född 1595-01-27 på fädernegården Sundby/D, † 1632-04-24 i Stockholm och begravd i Sparregraven i Öja kyrka. Ståthållare. Gift 1:o 1619-01-10 på Göksholm i Stora Mellösa/T med Margareta Axelsdotter Natt och Dag född 1597-05-01 på Göksholm, † 1623-08-07 på Sundby och begravd i Öja kyrka.

Barn i 1:a giftet:

 • Christina Carlsdotter Sparre född 1619-10-03 på Sundby i Öja socken. Upphöjd i friherrligt stånd 1647-03-06 jämte sina farbröder Peder och Ture, sina syskon och syskonbarn eller samtliga då levande Sparreska descendenter av riksrådet Erik Larsson Sparre af Sundby. † 1669-05-20 i Stockholm. Gift 1636-12-08 med riksrådet och presidenten friherre Bengt Skytte af Duderhof i hans 1:a gifte.
 • Axel Carlsson Sparre Se Tab. 17
 • Ebba Carlsdotter Sparre
 • Maria Elisabet Carlsdotter Sparre friherrinna Sparre född 1623-01-22 på Sundby i Öja socken. Upphöjd i friherrligt stånd 1647-03-06 jämte sina farbröder Peder och Ture, sina syskon och syskonbarn eller samtliga då levande Sparreska descendenter av riksrådet Erik Larsson Sparre af Sundby. † 1662-12-22 i Stockholm. Gift 1:o 1644-05-08 i Stockholm med överstelöjtnanten Ture Bielke. Gift 2:o 1650-02-17 i Stockholm med sin 1:a mans faders syssling, riksrådet och presidenten friherre Gustaf Bielke.

Barn i 2:a giftet:

 • Erik Carlsson Sparre Se Tab. 18
 • Fredrik Carlsson Sparre
 • Johan Carlsson Sparre.
 • Carl Carlsson Sparre Se Tab. 19

TAB 10

Johan Johansson Sparre född 1630-03-15 på Lindö. Assessor i kommersekollegium. † 1659-04-20. Friherre. Gift 1656-05-17 i Riddarholmen/A med sin svågers brorsdotter, hovfröken friherrinna Märta Berns i hennes 1:a gifte, dotter av riksrådet och överståthållare Johan Berendes och hans 2:a fru friherrinnan Ingeborg Kurck.

Barn:

 • Axel Johansson Sparre döpt 1657-02-22 i Riddarholmen/A, † ogift 1689-10-05 i Korint på Morea. Kapten i venetiansk tjänst.
 • Ebba Margareta Johansdotter Sparre till Bolmaryd och Vallstanäs. Född 1659-04-01 i Stockholm och döpt s.å. 10/4 i Riddarholmen, † i barnsäng 1698-04-15 på Edeby. Gift 1696-06-25 i Hovsta med sin kusin överstelöjtnant Jesper Cruus af Edeby.

TAB 11

Erik Larsson Sparre född 1618-11-24 på Strömsholm. Landshövding i Hälsingland, Gästrikland, Härjedalen och Ångermanland. Riksråd. President i Åbo hovrätt. † 1673-10-14. Gift 1650 på Stockholms slott med kammarjungfru friherrinna Barbro af Liebelitz, dotter av riksrådet och överståthållaren Claes Larsson Fleming och hans 1:a fru Anna Göransdotter Snakenborg (Bååt.

Barn:

 • Carl Eriksson Sparre född 1651. Kapten. Stupade ogift 1700-11-20 i slaget vid Narva.
 • Lars Eriksson Sparre född 1652. Kapten. † ogift 1686-07-18.
 • Claes Eriksson Sparre född 1653. † ogift 1715.
 • Gustaf Gabriel Eriksson Sparre född 1654-10-05 i Åbo stad. Fänrik. † ogift 1690-06-12.
 • Märta Eriksdotter Sparre född 1655. † ogift.
 • Ebba Florentina Eriksdotter Sparre född 1656, † ogift 1700.
 • Anna Johanna Eriksdotter Sparre född 1657-10-08, † 1712. Gift 1677-06-10 med riksrådet och presidenten Johan Creutz född 1657-10-08. Hans 2:a gifte med.
 • Erik Adolf Eriksson Sparre född 1663-11-04 i Åbo stad, † 1690-12-19 på Mittnäs i Karelen. Kornett vid Karelska regementet.

TAB 12

Svante Larsson Sparre, Friherre till Kronoberg. Född 1623-03-07 i Västerås. Landshövding i Uppsala län samt ståthållare på Uppsala slott. Lantmarskalk vid riksdagarna i Stockholm 1649, 1650 och 1651. † 1652-05-15 i Stockholm. Gift 1646-08-02 i Stockholm med Görvel Bååt, dotter av ståthållaren och assessorn Bo Gustafsson Bååt och Anna Ribbing.

Barn:

 • Maria Eleonora Svantesdotter Sparre född 1647, † 1652-04-16.
 • Märta Svantesdotter Sparre född 1648-08-28 i Stockholm, † 1703-04-12 Sjötorp. Gift 1:o 1664-12-07 i Stockholm med ryttmästaren greve Leonard Lillie. Gift 2:o 1676-12-21 med riksrådet, riksskattmästaren och presidenten friherre Sten Bielke i hans 2:a gifte.
 • Lars Svantesson Sparre född 1649. Kammarherre. † 1704. Se Tab. 20.
 • En son Svanteson Sparre, † före fadern.
 • Carl Svantesson Sparre, † 1652-06-29.

TAB 13

Gustaf Larsson Sparre född 1625-06-16, † 1689-11-14. Landshövding i Västmanlands län. Riksråd. Hovrättsråd i Svea hovrätt. Friherre till Kronoberg. Gift 1659-11-xx med friherrinnan Beata Åkesdotter Natt och Dag född 1630-11-01 i Stockholm, † 1701-03-07 på Rinkesta, Ärla sn. Hennes 1:a gifte 1652-02-02 med riksrådet och friherre Carl Soop af Limingo på Göksholm, Stora Mellösa. Dotter av riksrådet och riksmarsken Åke Axelsson friherre Natt och Dag och hans 1:a fru friherrinnan Elsa Oxenstierna.

Barn:

 • Ebba Gustafsdotter Sparre född 1661-04-08, † 1672-11-19.
 • Elsa Barbro Gustafsdotter Sparre född 1664, † 1731-11-24 i Österåker och begravd s.å. 1731-11-29. Gift 1682-06-25 på Rinkesta med guvernören greve Gabriel Oxenstierna af Croneborg.
 • Carl Gustaf Gustafsson Sparre född och † 1669.
 • Åke Gustav Gustafsson Sparre född 1671-07-01 och döpt så. 7/3 i Riddarholmen/A, † ogift 1711-04-09 på Rinkesta och begravd i Västra Vingåkers kyrka. Rinkesta hade han hade sålt ett par månader före sitt frånfälle. Kapten vid pommerska infanteriregementet.
 • Maria Gustafsdotter Sparre, † ogift.

TAB 14

Carl Larsson Sparre, Friherre till Kronoberg. Född 1627 på Revals slott. Överste för Hälsinge regemente. Guvernör på Ösel. Överste för livgardet till häst och fot. Generalmajor av infanteriet. Guvernör över Västernorrland med underliggande lappmarker ävensom Jämtland och Härjedalen. Generallöjtnant. President i trolldomskommissionen. General 1675. † före 1702-04-11. Gift 1:o 1650-04-06 på Stockholms slott med sin broders svägerska Maria Bååt, dotter av assessorn Bo Gustafsson Bååt och Anna Ribbing. Gift 2:o 1659-01-02 på Kronoberg med Catharina Lucia von Minningerode, dotter av Hans Jobst von Minningerode och Margareta von Falkenberg.

Barn i 1:a giftet:

 • Carl Carlsson Sparre född 1650-12-10, † ogift 1691-02-18 på Morea. Blev skjuten till döds .Generalmajor i venetiansk tjänst.
 • Lars Carlsson Sparre född 1652-11-13, † 1664-09-05.
 • Svante Carlsson Sparre född 1653-10-30, † 1664-09-03.
 • Ture Carlsson Sparre friherre till Kronoberg. Född 1654-12-11 Sundbyholm. Kapten vid prinsens av Oranien garde. Överstelöjtnant vid överste Roxerviers regemente. Överste för ett holländskt infanteriregemente. † barnlös 1683-05-23 i Stockholm. Gift 1682-12-21 i Stockholm med grevinnan Hedvig Lovisa Horn af Björneborg i hennes 1:a gifte, dotter av riksmarsken och generalfältherren Gustaf Carlsson Horn af Björneborg och hans 2:a fru Sigrid Bielke af Åkerö.
 • Gustaf Carlsson Sparre, född 1656-01-15 i Lowicz i Polen, † före 1657-02-25.
 • Märta Carlsdotter Sparre född tvilling på 1650-talet, † barnlös 1700-07-05 på Marieberg. Gift 1687-01-08 med sin mormors sysslings dotterson presidenten friherre Johan Rosenhane.

Barn i 2:a giftet:

 • Charlotta Eleonora Carlsdotter Sparre född 1660 på Arensburg på Ösel, † 1697-12-02 i Nyköping i barnsäng. Gift 1695-10-08 på Ulvåsa med lagmann Johan Tungel i hans 1:a gifte.
 • Jakob Casimir Carlsson Sparre född 1661. Major. † 1701-08-01. Se Tab. 21.
 • Catharina Maria Carlsdotter Sparre döpt 1663-04-15 i Stockholm. † i barnsäng 1695-07-21 på Ulvåsa. Gift 1686-08-25 med sin broders svåger överstelöjtnanten friherre Abraham Leijonhufvud i hans 1:a gifte.
 • Beata Juliana Carlsdotter Sparre döpt 1664-11-28 i Stockholm, † 1708. Gift 1686-08-24 på Ulvåsa med överstelöjtnanten och kammarherren Carl Persson Natt och Dag i hans 3:e gifte.
 • Görvel Carlsdotter Sparre född 1666. Hovfröken hos drottning Ulrika Eleonora 1688. † ogift 1741-01-13 Stensnäs.
 • Margareta Carlsdotter Sparre, † 1720-08-13 Torneby. Gift 1694-08-24 på Ulvåsa med kapten Johan Gustaf Boije af Gennäs.
 • Ebba Carlsdotter Sparre, † ogift 1693-06-26 i Stockholm.
 • Erik Carlsson Sparre. Generalmajor i venetiansk tjänst. † ogift 1708 i Venedig.

TAB 15

Peder Larsson Sparre, friherre Sparre, fransk greve Sparre, friherre till Kronoberg. Född 1628-03-12. Upphöjd i friherrligt stånd 1647-03-06 jämte sina farbröder Peder och Ture, sina syskon och syskonbarn eller samtliga då levande Sparreska descendenter av riksrådet Erik Larsson Sparre af Sundby. Överste för Kronobergs regemente. Guvernör i Riga. Generalmajor av infanteriet. 20/6. Guvernör i Göteborgs och Älvsborgs län. Rikstygmästare. Ambassadör extraordinaire till engelska och franska hoven. Fransk greve. † 1692-04-04. Gift 1660-09-26 med sin systers svägerska grevinnan Ebba Margareta De la Gardie, dotter av riksrådet och riksmarsken friherre Jakob De la Gardie och grevinnan Ebba Brahe.

Barn:

 • Ebba Jacquette Pedersdotter Sparre, † 1715-03-07. Gift 1683-05-20 i Stockholm med landshövdingen Carl Falkenberg af Trystorp i hans 2:a gifte.
 • Lars Magnus Pedersson Sparre, fransk greve. Född 1665. Överstelöjtnant. † 1725. Se Tab. 22.
 • Jakob Pontus Pedersson Sparre född 1666-10-04, † 1671-08-14 i Stockholm.
 • Hedvig Eleonora Pedersdotter Sparre. Gick slutligen i ett kloster i Breslau, där hon dog omkr. 1732. Gift 1690-04-10 i Stockholm med generalmajor greve Mauritz Lewenhaupt från vilken hon blev skild i hans 1:a gifte.

TAB 16

Per Pedersson Sparre född 1633-10-30 i Stockholm, † 1669-06-07 i Verden under resa till varma baden i Schwalbach. Riksråd. Friherre till Kronoberg. Lantmarskalk. Avgick som vicepresident i juni 1663. Gift 1659-03-16 i Nikolai/A med sin systers svägerska friherrinnan Sigrid Horn af Åminne i hennes 2:a gifte och gav till henne som morgongåva Ängsö och 2 000 dukater. Hennes 1:a gifte 1652-07-27 med friherre Göran Paykull. Dotter till riksrådet friherre Claes Horn och friherrinnan Sigrid Oxenstierna.

Barn:

 • Erik Persson Sparre född 1660-02-11 i Göteborg, † barnlös 1736-01-11 på Ryholm. Kallades (?) den halte. Friherre till Ängsö. Kammarherre hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1690. Gift 1719-07-12 i Sjöberg med Aurora Christina Uggla. Dotter till kaptenen Bengt Uggla och hans 2:a hustru Regina Helena Gyllengrip.
 • Johan Sigismund Persson Sparre född 1661, † ogift 1731 på Ryholm. Till Ängsö och Grönsö. Överstelöjtnant vid Hälsinge regemente.
 • Claes Persson Sparre född 1662, † ung.
 • Per Persson Sparre född 1663-04-14 i Stockholm, † 1667-10-14.
 • Barn döpt 1664-01-26 i Riddarholmen/A.
 • Görel (Görvel) Margareta Persdotter Sparre född 1665-04-09 i Stockholm och döpt s.å. 12/4, † 1672-03-08 på Aspenäs.
 • Sigrid Catharina Persdotter Sparre född 1667-05-24 i Stockholm och döpt s.å. 12/6 i Riddarholmen/A, † där 1672-04-15.

TAB 17

Axel Carlsson Sparre, Friherre till Kronoberg, herre till Sundby och Näsby samt Moholm i Mö socken, Skaraborgs län. Född 1620-08-03 på Sundby1 i Öja socken. Häradshövding i Konga härad i Småland. Upphöjd i friherrligt stånd 1647-03-06 jämte sina farbröder Peder och Ture samt sina syskon och syskonbarn eller samtliga då levande Sparreska descendenter av riksrådet Erik Larsson Sparre af Sundby. Riksråd 1655. Lagman i Tio häraders lagsaga. Överståthållare i Stockholm. † 1679-04-16 på Sundby. Gift 1:o 1645-07-16 i Stockholm med grevinnan Margareta Oxenstierna af Korsholm och Wasa, dotter av riksrådet, riksskattmästaren och riksamiralen friherre Gabriel Oxenstierna af Korsholm och Wasa och Anna Banér. Gift 2:o 1659-08-10 i Stockholm med grevinnan Beata Stenbock, dotter av riksrådet, rikstygmästaren och generalguvernören friherre Erik Gustafsson Stenbock och hans 1:a fru Catharina von Schwerin.

Barn i 1:a giftet:

 • Gabriel Axelsson Sparre född 1646. Överstelöjtnant. † 1707. Se Tab. 23.
 • Carl Axelsson Sparre född 1648. Kammarherre. † 1716. Se tab 24.
 • Gustaf Adolf Axelsson Sparre född 1649. Amiral. † 1692. Se Tab 25.
 • Christina Axelsson Sparre född 1650-07-06, † 1722. Gift 1681-06-09 på Sundby med sin moders syssling och sin mosters svåger, riksrådet och presidenten friherre Knut Kurck i hans 3:e gifte.
 • Axel Axelsson Sparre greve Sparre, född 1652. Fältmarskalk. † 1728. Se grevliga ätten Sparre nr 74.
 • Johan Axelsson Sparre född 1653. Överstelöjtnant. † 1701. Se Tab. 26.

Barn i 2:a giftet:

 • Margareta Catharina Axelsdotter Sparre född 1660-05-22 i Stockholm, † där 1702-04-12. Gift 1694-09-06 på Kungsör med hovmarskalken Peter Leuhusen.
 • Charlotta Axelsdotter Sparre född 1661-07-28 i Stockholm, † 1724-02-09. Gift 1695-09-10 på Gripsholm med riksrådet friherre Salomon Cronhielm af Hakunge.
 • Beata Axelsdotter Sparre född 1662-10-17. Kammarfröken hos änkedrottning Hedvig Eleonora. † ogift 1724 på Sundby.
 • Ebba Maria Axelsdotter Sparre född 1663-12-01, † 1740-11-09. Gift 1:o 1691-06-18 på Stockholms slott med sin frände, hovmarskalken friherre Bengt Rosenhane. Gift 2:o 1709-11-13 med sin moders kusin, generallöjtnanten greve Erik Gustaf Stenbock i hans 2:a gifte.
 • Erik Axelsson Sparre född 1665, † 1726. Se grevliga ätten Sparre af Sundby.
 • Fredrik Axelsson Sparre född 1667-06-19 i Stockholm. Kapten vid Kronobergs infanteriregemente 1692-07-01. † ogift 1693-03-27 i Lyon under utrikes resor.
 • Anna Magdalena Axelsdotter Sparre född 1669-10-28, † 1675-06-15.
 • Lars Axelsson Sparre född 1673. Kapten. † 1703. Se Tab. 27.
 • Ture Axelsson Sparre född och † 1675 på Sundby.

TAB 18

Erik Carlsson Sparre. Friherre till Kronoberg. Född 1628-10-20 på Sundby i Öja socken. Kammarherre hos drottning Christina 1649. Drottning Hedvig Eleonoras överskänk 1654. Hovmarskalk hos prins Carl, sedermera konung Carl XI, 1656. Landshövding i Södermanland 1657. † 1678-09-03. Gift 1654-04-23 med Elisabet Banér, dotter av riksrådet och guvernören Svante Gustafsson Banér och friherrinnan Ebba Grip.

Barn:

 • Görvel Eriksdotter Sparre, till Tärnö. † 1691-03-00 i Holland. Gift 1678-04-16 i nämnda stad med sin syssling, översten greve Gustaf Mauritz Lewenhaupt i hans 2:a gifte.
 • En son Eriksson Sparre, † före fadern.
 • Carl Vilhelm Eriksson Sparre, till Stäringe. Generallöjtnant i holländsk tjänst samt guvernör i Ostende. † ogift 1709-10-27 av svåra blessyrer erhållna i slaget vid Malplaquet.
 • Gustaf Fredrik Eriksson Sparre. † ung och ogift 1686-01-16 i Paris.
 • Ebba Margareta Eriksson Sparre, † ogift 1709.

TAB 19

Carl Carlsson Sparre, friherre Sparre, friherre till Kronoberg. Född posthumus 1632-07-06 på Äsplunda. Ryttmästare vid Upplands ryttare. Hovstallmästare. † 1672-10-28 i Stockholm. Gift 1659-06-19 i Stockholm med friherrinnan Barbro Cruus, dotter av kammarråd Johan Jespersson Cruus af Gudhem och grevinnan Catharina Oxenstierna af Södermöre.

Barn:

 • Carl Carlsson Sparre, ryttmästare i engelsk tjänst, † ogift 1693.
 • Jakob Johan Carlsson Sparre. Kapten vid. G. M. Lewenhaupts svenska regemente i Holland. † ogift 1691 av en styckekula under belägringen av Mons.
 • Axel Carlsson Sparre, till Säby. Volontär vid livgardet. Överstelöjtnant vid Upplands femmänningskavalleriregemente och Smålands kavalleriregemente. Överste för Västgöta stånddragonregemente. † barnlös 1717-02-10. Gift före 1695-05-01 med sin styvsyster, grevinnan Anna Augusta Oxenstierna af Korsholm och Wasa, dotter av riksrådet och rikstygmästaren greve Gustaf Oxenstierna af Korsholm och Wasa och hans 1:a fru Augusta Maria Babezin.

TAB 20

Lars Svantesson Sparre Född 1649. Kammarherre. † 1704 på Nygård. Gift 1674-01-18¨ i Stockholm med sin farbroders styvdotter friherrinnan Charlotta Soop af Limingo, dotter av riksrådet friherre Carl Soop af Limingo och friherrinnan Beata Åkesdotter Natt och Dag.

Barn:

 • Beata Märta Larsdotter Sparre född 1677-05-23 på Nygård, † 1742-05-02. Gift 1697-02-12 i Stockholm med riksrådet och greven Claes Bonde af Säfstaholm.

TAB 21

Jakob Casimir Carlsson Sparre Till Ulvåsa. Född 1661. Kapten vid dalregementet. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente. Ryttmästare vid livregementet till häst. Major vid livregementet till häst. † 1701-08-00 efter långvarig sjukdom. Gift 1683 med friherrinnan Brita Leijonhufvud, dotter av landshövdingen, friherre Abraham Leijonhufvud och friherrinnan Brita Kagg.

Barn:

 • Catharina Charlotta Jakobsdotter Sparre döpt 1687-04-22 på Ulvåsa, † 1759. Gift 1715-11-01 på Rotenberg med riksrådet friherre Fabian Wrede af Elimä.
 • Carl Gustaf Jakobsson Sparre född 1688. Riksråd. † 1741. Gift 1723-05-04. Se tab 28.
 • Abraham Jakobsdotter Sparre döpt 1690-07-12 Spång. Kvartermästare vid livregementet till häst. Stupade 1709-06-28 i slaget vid Poltava.
 • Lars Jakobsson Sparre född 1691. Ryttmästare. † 1721. Se tab 29.
 • Brita Johanna Jakobsdotter Sparre född och † 1692
 • Ebba Margareta Jakobsdotter Sparre född 1693, † 1694.
 • Erik Jakobsson Sparre född och † 1694.
 • Bleckert Jakobsson Sparre född 1696-12-24 på Ulvåsa. Underofficer. Stupade 1712-12-20 i slaget vid Gadebusch.
 • Hedvig Sofia Jakobsdotter Sparre född 1700-07-19 på Spång, † före 1701-02-17.

TAB 22

Lars Magnus Pedersson Sparre Fransk greve. Kapten. Erhöll 1694-03-31 tillstånd att resa utrikes, trädde i fransk tjänst och antog katolska religionen samt blev sist 1709 överstelöjtnant och major vid franska regementet Royal Allemand. † 1725 i Frankrike. Gift med Vaillant de la Barsardière från Tournay.

Barn:

 • Josef Magnus Larsson Sparre, fransk greve. Född 1704. Maréchal de camp. † 1787. Se Tab. 30.
 • Ferdinand Larsson Sparre, fransk greve. Sekundöverste vid ett franskt husarregemente. † ogift.
 • Pierre Larsson Sparre, fransk greve. Kapten vid regementet Royal Suédois i Frankrike. Lär ha dött ogift 1760.

TAB 23

Gabriel Axelsson Sparre född 1646-12-17 i Stockholm. Överstelöjtnant vid prästdragonregementet. † 1707. Gift 1671-07-03 på Stora Dala med Ingeborg Christina Ribbing, dotter av landshövdingen Bengt Ribbing och hans 2:a fru Anna Bonde.

Barn:

 • Anna Margareta Larsdotter Sparre född och † 1672 i Stockholm.
 • Margareta Christinaa Larsdotter Sparre född 1674-08-16 på Stora Dala, † 1753-04-03 Svaneholm. Gift 1719-06-16 med sin halvbroders svåger, generalmajoren friherre Carl Hartvig Fleetwood.
 • Anna Catharinaa Larsdotter Sparre född 1676. † ogift 1745.
 • Bengt Larsson Sparre † ogift 1697-02-23 på konvojskeppet Estland under en sjöresa mellan Spanien och Sverige.
 • Henrik Larsson Sparre, † på 16:e året gammal under resa i Italien.
 • Emerentia Larsdotter Sparre † ung.
 • Axel Larsson Sparre, ogift † 1697 i Barcelona. Dödsskjuten. Kapten vid ett infanteriregemente i fransk tjänst.
 • Erik Larsson Sparre, ogift † 1716 i Stralsund. Dödsskjuten. Major vid garnisonsregementet i Wismar.
 • Knut Gustaf Gabrielsson Sparre född 1684. Kapten. † 1733. Se tab 31.
 • Ingeborg Beata Larsdotter Sparre född 1685, † ogift 1722.
 • Axel Larsson Sparre, † sex år gammal.
 • Gabriel Larsson Sparre, † ung.
 • Agneta Larsdotter Sparre född tvilling, † som barn på Sundby.
 • Carl Larsson Sparre, född tvilling, † som barn på Sundby.

TAB 24

Carl Axelsson Sparre född 1648-01-16 i Stockholm. Kammarherre hos änkedrottningen 1670. † 1716 på Moholm. Gift 1:o 1673-01-08 i Stockholm med Beata Elisabet Falkenberg af Trystorp, dotter av riksrådet Conrad von Falkenberg, natural. Falkenberg af Trystorp och friherrinnan Catharina Bonde. Gift 2:o 1690-06-18 på Stockholms slott med drottningens hovjungfru, friherrinnan Anna Ebba Horn af Marienborg, dotter av riksrådet, fältmarskalken och generalguvernören friherre Henrik Henriksson Horn af Marienborg och hans 3:e fru Emerentia Ribbing.

Barn i 1:a giftet:

 • Axel Carlsson Sparre född 1674. Överstelöjtnant. † 1715. Se Tab. 32.
 • Carl Carlsson Sparre född 1676. Överste. † 1754. Se Tab. 33.
 • Catharina Carlsdotter Sparre född 1679-10-27, † 1693.
 • Conrad Carlsson Sparre född 1680-12-04 i Stockholm, † barnlös 1744-04-15 på Malma. Sparre till Malma. Överste. Gift 1718-08-17 på Rotenberg med sin faders sysslings svägerska friherrinnan Anna Eleonora Wachtmeister af Björkö, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen friherre Bleckert Wachtmeister af Björkö och Barbara Christina Wolffradt.
 • Margareta Carlsdotter Sparre född 1682-08-06 på Moholm. Hovfröken. † 1728-04-24 Margreteholm. Gift 1:o med överste Carl Breitholtz i hans 2:a gifte. Gift 2:o 1721-12-13 på Margreteholm med överstelöjtnant Fredrik Vilhelm von Möller i hans 2:a gifte.
 • Anna Christina Carlsdotter Sparre född 1683-09-04 på Moholm, † 1759-01-19 Gäddenäs. Gift 1728-05-05 med generalmajoren greve Anton Adolf af Wasaborg i hans 2:a gifte.
 • Beata Carlsdotter Sparre född och † 1685.
 • Anna Christina Carlsdotter Sparre född 1686-12-04.
 • Henrik Carlsson Sparre född 1687-07-15. Kapten i fransk tjänst. † ogift 1708 i Namur.

Barn i 2:a giftet:

 • Fredrik Henrik Carlsson Sparre född 1691. Generallöjtnant och landshövding. † 1764. Se Tab. 34.
 • Knut Carlsson Sparre född 1692-10-12, † ogift 1718-06-21. Stupade vid Fredrikshall. Löjtnant.
 • Charlotta Beata Carlsdotter Sparre född 1693-09-11, † 1763-09-30. Gift 1733-05-10 på Årås med ryttmästaren friherre Axel Per Wrangel af Lindeberg i hans 2:a gifte.
 • Johan Carlsson Sparre född 1694-09-11 på Moholm, † ogift 1718-06-22. Stupade vid Fredrikshall. Löjtnant.
 • Emerentia Carlsdotter Sparre född 1695-10-14 på Moholm, † 1733-01-23 Gärdesboda. Gift 1716-10-22 på Moholm med kabinettskammarherren Lars Hierta.
 • Sven Carlsson Sparre född 1696-09-18 † ung.
 • Ebba Carlsdotter Sparre född 1698-01-10 på Moholm, † 1699-02-07
 • Catharina Carlsdotter Sparre född och † 1699 på Moholm.
 • Erik Carlsson Sparre född 1700. Överstelöjtnant. † 1742. Se Tab. 35.

TAB 25

Gustaf Adolf Axelsson Sparre friherre och herre till Biby i Lista socken. Född 1649-03-13 i Stockholm. Amirallöjtnant. Amiral 1690-12-09. † 1692-01-12. Gift 1670-09-07 med friherrinnan Elisabet Anna Stiernsköld, dotter av riksrådet och amiralen Claes Stiernsköld och hans 2:a fru Elisabet Kyle.

Barn:

 • Margareta Elisabet Gustafsdotter Sparre född 1671-06-10, † 1724 Knutstorp. Gift 1690 med amiralgenerallöjtnanten, friherre Cornelius Anckarstierna i hans 2:a gifte.
 • Claes Gustafsson Sparre född 1673. Riksråd och president. † 1733. Se grevliga ätten Sparre af Söfdeborg.
 • Beata Christina Gustafsdotter Sparre född och † 1674.
 • Anna Magdalena Gustafsdotter Sparre född 1675-10-21, † 1756-11-21 Limmared. Gift med amiral Carl Ruuth.
 • Gustaviana Christina Gustafsdotter Sparre född 1677-06-22, † ogift 1729 på Gummerud.

TAB 26

Johan Axelsson Sparre född 1653-09-23, † 1701-04-07 på Munstorp, Skånings-Åsaka sn. Överstelöjtnant. Gift 1680-08-20 på Tunarp, Sandhems sn med Margareta Bonde, † 1727 på Monäs och begravd s.å. 7/1 i Fågelås kyrka/R.

Barn:

 • Axel Johansson Sparre född 1681-10-24, † ogift 1705 i Thorn.
 • Carl Filip Johansson Sparre född 1682, † ung.
 • Maria Johansdotter Sparre född 1682-12-01, † 1716-10-21. Gift 1711 med major Zakarias Rehnberg, † 1756.
 • Margareta Johansdotter Sparre, † barnlös. Gift 1707-03-14 i Norrköping med kapten Didrik Vilhelm Von Wittren.
 • Ulrika Johansdotter Sparre, † ung.
 • Ingeborg Johansdotter Sparre född 1691-03-11, † 1766-09-14 på Gäddenäs, Bällefors sn/R. Gift 1717-04-12 med överstelöjtnant Gustaf Adolf Hård af Segerstad född 1678, † 1773.

TAB 27

Lars Axelsson Sparre född 1673-07-01, † 1703-06-26. Kapten. Gift 1700 med friherrinan Adolfina Johanna Fleetwood född 1676-12-06 på Svaneholm, Ås sn/F, † 1756 på Säter, Eskilsäter sn/S och begravd s.å. 2/12 i kyrkan där.

Barn:

 • Beata Christina Larsdotter Sparre född 1701-12-21, † 1739. Gift med sin moders kusin vice amiral och friherre Eric Siöblad, † 1741.

TAB 28

Carl Gustaf Jakobsson Sparre född 1688-06-01 på Ulvåsa, † 1741-04-24 i Stockholm. Riksråd. Gift 1723-05-04 med Elisabet Derith född i England, † 1766-01-16 i Settle, Yorkshire/GB. Dotter till Eliah Derith och Sara Wright. Adopterad till grevinna Gyllenborg av sin styvfar presidenten och greven Carl Gyllenborg.

TAB 29

Lars Jakobsson Sparre född 1691. Ryttmästare. † 1721-09-23.

Barn:

 • Sigge Larsson Sparre född 1718, † 1790. Se Tab. 36.
 • Bleckert Casimir Larsson Sparre född 1721, † 1792. Se Tab. 37.

TAB 30

Josef Magnus Larsson Sparre, fransk greve. Född 1704. Maréchal de camp. † 1787.

Barn:

 • Alexandre Serafin Joseph Josefsson Sparre född 1736-09-06 i Lille/FR, † barnlös 1801-03-xx i Frankrike Gift 1763-02-12 med Anne Adelaide Camuset. Dotter till kungliga sekreteraren Camuset som var ganska rik.
 • Louis Ernst Josef Josefsson Sparre född 1737, † efter 1795. Se Tab. 38.

TAB 31

Knut Gustaf Gabrielsson Sparre född 1684 på Stora Dala. Kapten. † 1733-01-01 i Stockholm. Gift 1713 i Volodga med Sofia Margareta Krüger i hennes 2:a gifte, dotter av bagaråldermannen i Dorpat Cajus Krüger.

Barn:

 • Carl Gabriel Knutsson Sparre född 1713 i Volodga. Löjtnant i fransk tjänst. † ogift i Frankrike.
 • Margareta Christina Knutsdotter Sparre född 1715 i Volodga, † 1787-04-24 i Skara. Gift 1751-06-23 på Svaneholm i Ås socken med ryttmästare Hans Adolf Rotkirch.
 • Erik Knutsson Sparre, född 1718. Major. † 1766. Se Tab. 39.
 • Hedvig Knutsdotter Sparre döpt 1722-08-07, † 1738.
 • Fredrik Knutsdotter Sparre född 1726 i Stockholm. Löjtnant vid Hessensteinska regementet. † barnlös 1753-07-01. Gift 1753-03-25 i Pernå socken, Finland, med Margareta Elisabet Schönström, dotter av överstelöjtnant Peter Schönström och Agneta Skogh.

TAB 32

Axel Carlsson Sparre född 1674-12-04. Överstelöjtnant. † 1715. Fänrik i fransk tjänst. Gift 1713 med N.N. Bodancon

Barn:

 • Josef Axelsson Sparre född 1714, † 1739 troligen i Bayern.
 • Maria Anna Axelsson Sparre född 1715. Bodde i München.

TAB 33

Carl Carlsson Sparre född 1676. Överste. † 1754.

Barn:

 • Carl Gustaf Carlsson Sparre född 1733-04-27, † ogift 1755-06-19 i Douai/FR.
 • Beata Gustafsdotter Sparre född 1734-08-18, † 1787-01-16 på Gäddenäs, Bällefors sn. Gift 1752-06-21 på Moholm med landshövdingen och greve Adam Otto Lagerberg född 1726, † 1798.

TAB 34

Fredrik Henrik Carlsson Sparre född 1691-03-12 på Moholm. Generalmajor av infanteriet. Landshövding i Västernorrland. Generallöjtnant 1760. Landshövding i Österbotten. † 1764-06-30 i Gävle. Gift 1:o 1718-09-14 i Stockholm med Virginia Christina Lilliehöök af Fårdala, dotter av översten Gabriel Lilliehöök af Fårdala och Brita Christina Bonde. Gift 2:o 1728-08-18 med sin kusins svägerska grevinnan Ulrika Maria Tessin, dotter av riksrådet och överstemarskalken Nikodemus Tessin och hans 1:a fru grevinnan Hedvig Eleonora Stenbock.

Barn i 1:a giftet:

 • Charlotta Fredrika Fredriksdotter Sparre döpt 1719-06-07. Hovfröken hos Lovisa Ulrika 1745. Hovmästarinna 1768. Fick riksrådinnevärdighet 1778. Överhovmästarinna hos drottningen 1780. † 1795-12-20 i Stockholm. Gift där 1748-02-18 med en av rikets herrar, överhovjägmästaren greve Carl Reinhold von Fersen.
 • Brita Christina Fredriksdotter Sparre född 1720, † 1776-12-08 i Stockholm Hedvig Eleonora förs i Stockholm. Gift 1739-05-22 med riksrådet greve Carl Fredrik Törnflycht.
 • Anna Ebba Fredriksdotter Sparre född 1721, † 1736.
 • Carl Fredriksson Sparre född 1723, † 1791. Se Tab. 40.
 • Christina Ulrika Fredriksdotter Sparre född 1722-12-07 i Stockholm, † 1723-03-26 på Moholm.
 • Fredrika Ulrika Fredriksdotter Sparre döpt 1725-12-07 i Stockholm.
 • Gabriel Erik Fredriksson Sparre född 1726, † 1804. Se Tab. 41.

Barn i 2:a giftet:

TAB 35

Erik Carlsson Sparre född 1700-07-12. Överstelöjtnant. † omkring 1742-05-20 i byn Gazegawitz i Böhmen nära Bayerska gränsen under franska arméns marsch till Prag.

Barn:

 • Henning Eriksson Sparre född 1740-11-09, † 1816. Se Tab. 42.

TAB 36

Sigge Larsson Sparre född 1718-10-27, † 1790-05-17.

TAB 37

Bleckert Casimir Larsson Sparre född 1721, † 1792.

TAB 38

Louis Ernst Josef Josefsson Sparre född 1737, † efter 1795. Gift 1:o 1763-12-11 i Paris med Adelaide Thérèse Hardouin de Beaumois född 1740, † 1795-07-xx. Dotter till Charles Hardouin de Beaumois och Jeanne Marguerite de Nesle. Gift 2:o 1795 med Marianne de Four.

Barn:

 • Louis Ernest Josef Sparre född 1780-07-08 i Paris, † 1845-07-09. Se Tab. 43.

TAB 39

Erik Knutsson Sparre (son av Knut Gustaf Sparre, tab 37). Född 1718-04-17 i Volodga under faderns fångenskap därst. Major. † 1766-04-21 på Hjälmaryd. Gift 1744-02-26 Toftenäs med Regina Christina Lillienberg, dotter av assessorn Daniel Dreffling, adlad Lillienberg och hans 2:a fru Christina Margareta Stiernklo.

Barn:

 • Fredrika Christina Eriksdotter Sparre född och † 1745.
 • Knut Erik Eriksson Sparre född och † 1746.
 • 'Gabriel Gustaf Eriksson Sparre född och † 1747.
 • Carl Gustaf Eriksson Sparre född 1750. Kapten. † 1808. Se Tab. 44.
 • Axel Daniel Eriksson Sparre född 1752-12-07 på Hjälmaryd, † där 1753-05-05.
 • Margareta Fredrika Eriksdotter Sparre född 1754-07-12 på Hjälmaryd. Stiftsjungfru. † 1811-02-21 på Stora Kull i Torskinge socken. Gift 1779-07-30 på Hjälmaryd med löjtnant Harald Adolf Gyllensvärd.
 • Henrik Georg Eriksson Sparre född 1756. Kapten. † 1816. Se Tab. 45.
 • Andreetta Ulrika Eriksdotter Sparre född 1758-07-04 på Hjälmaryd. † 1814-06-11 Torreby. Gift 1786-07-25 på Vallerstad med överste Carl Filip Bonde.
 • Claes Erik Eriksson Sparre född 1760-07-07 på Hjälmaryd. Kapten vid Bohusläns dragonregemente. † ogift 1787-01-27 i Stockholm.
 • Knut Gustaf Eriksson Sparre född 1763. Kapten. † 1837. Se Tab. 46.

TAB 40

Carl Fredriksson Sparre född 1723, † 1791. Riksråd och överståthållare. Gift 1756-12-14 med Ulrika Eleonora Strömfelt, kammarfröken hos drottning Lovisa Ulrika.

Barn:

 • Johan Carl Fredrik Carlsson Sparre 1758-04-02, † 1764-07-18 i Gävle.

TAB 41

Gabriel Erik Fredriksson Sparre född 1726. Landshövding. † 1804. Gift 1757-07-13 med friherrinna Helena Juliana Coyet född 1724-07-15, † 1769-09-25 på Trolle-Ljungby.

Barn:

 • Ulrika Lovisa Maria Gabrielsdotter Sparre född 1762-06-29, † 1848-10-22. Gift 1780-09-10 med Carl Axel Trolle Wachtmeister af Johannishus född 1754, † 1810.

TAB 42

Henning Eriksson Sparre född 1740-11-09, † 1816.

Barn:

 • Carl Christian Fredrik Henning Henningsson Sparre född 1801, † 1849. Se Tab. 47.

TAB 43

Louis Ernest Josef Sparre född 1780-07-08 i Paris, † 1845-07-09 hastigt av slag på Marsfältet i Paris. Gift 1:o 1798-10-11 med Mari de Montoholon-Semonville, † 1807-04-09 i Paris. Dottern till överste Matthieu de Montoholon-Semonville och Angeliqué Aimée de Roslaing. Gift 2:o 1823-05-19 med Carolina Naldi, † 1876-12-26 i Brizay.

Barn:

 • Louis Ernest Gustave Sparre född 1802-03-23, † 1866-07-05 i Paris. Se Tab. 48.

TAB 44

Carl Gustaf Eriksson Sparre född 1750-08-23 på Hjälmaryd, † 1808-03-29 på Hjälmsänga. Kapten och regementskvartermästare. Gift 1778-08-23 i Dagsås kyrka i Halland med Carolina Maria Ehrenpohl, dotter av kammarherren Anders Johansson Ehrenpohl och Ulrika Juliana Rutensköld.

Barn:

 • Ulrika Christina Gustava Carlsdotter Sparre född 1779-07-14 på Gustavsberg i Torups sn, † 1785-10-10 på Hjälmsänga.
 • Carolina Adolfina Carlsdotter Sparre född 1780-08-13 på Hjälmsänga, † där 1785-10-27.
 • Charlotta Vilhelmina Carlsdotter Sparre född 1781-09-08 på Hjälmsänga, † 1818-03-27. Stiftsjungfru. Gift 1803-08-23 på Hjälmsänga med sin kusin, kapten Erasmus Adam Nils Ehrenpohl.
 • Ulrika Fredrika Albertina Carlsdotter Sparre född 1783-04-18 på Hjälmsänga, † 1838-06-11. Stiftsjungfru. Gift 1810-05-04 på Hjälmsänga med kapten Jon Påhlman.
 • Aurora Henrietta Carlsdotter Sparre född 1784-12-29 på Hjälmsänga. Stiftsjungfru. † 1785-10-01.
 • Sixten David Carlsson Sparre född 1787. Generalmajor. † 1843. Se Tab. 49.
 • Ulf Carl Carlsson Sparre född 1789. Överstelöjtnant. † 1864. Se Tab. 50.

TAB 45

Henrik Georg Sparre född 1756-09-06, Hjälmaryd. Kapten vid livgardet. † 1816-04-02 på Håringe. Gift 1790-09-26 på Skarhult med Vilhelmina Mariana von Normann, dotter av major Carl Melker von Normann och Christina Johanna Wetterwall.

Barn:

 • Gustaf Henriksson Sparre född 1791-07-13 Fagerhult, † 1800-07-30 på Svinesund i Konungsunds sn.
 • Carl Erik Ambjörn Henriksson Sparre född 1793-02-23, på Fagerhult, † 1806-11-21.
 • Märta Regina Christina Henriksdotter Sparre född 1794-03-08 på Tällerda norregemente i Vetlanda socken, † 1800-08-08 på Svinesund.
 • David Bleckert Casimir Henriksson Sparre född 1795. Kammarherre. † 1866. Se Tab. 51.
 • Aurora Vilhelmina Ulrika Henriksdotter Sparre född 1796-05-29 Eskhult, † 1868-08-03 i Värnamo. Gift 1:o 1821-06-01 på Näsbyholm med majoren vid Jönköpings regemente Carl Gustaf Wallgren. Gift 2:o 1833-10-26 med kammarherren friherre Carl Bernhold Fägerskiöld i hans 2:a gifte.
 • Henrik Hampus Sigge Henriksson Sparre född 1797-07-25 på Östraby i Hults socken. Fänrik. † 1815-02-17 Ubbarp.
 • Henrietta Henriksdotter Sparre född 1799-03-05 på Svensksund, † 1879-12-28 Skillingaryd. Gift 1823-06-24 på Näsbyholm med löjtnanten greve Johan Fredrik von Seth.
 • Fredrik Vilhelm Henriksson Sparre född 1800-04-27 på Svensksund, † 1870-12-14 i Gränna lfs. Barnlös. Major i armén 1861-06-15. Gift 1837-09-09 i Arboga med Ulrika Adolfina Beskow, dotter av grosshandlare Adolf Beskow och Fredrika Stjernberg.
 • Johan Gustaf Henriksson Sparre född 1801-06-13 på Svensksund, † där 1802-07-27.
 • Regina Charlotta Henriksdotter Sparre född 1802-09-10 på Svensksund, † 1832-05-12 på Näsbyholm. Gift 1829-08-28 på Näsbyholm med kapten Fredrik Axel Ennes i hans 1:a gifte.
 • Carolina Christina Henriksdotter Sparre född 1803-09-18 på Svensksund. Stiftsjungfru. † 1874-01-19 i Tryserums socken. Gift 1827-09-12 på Earyd, Fryele sn med löjtnant Gustaf Adlerbielke född 1798, † 1850.
 • Ernst Gabriel Henriksson Sparre född 1805-03-12 Bingstad, † 1806-11-14.
 • Anna Fredrika Henriksdotter Sparre född 1808-03-04, † ogift 1847-04-11 Vallersta.

TAB 46

Knut Gustaf Sparre född 1763-07-23 Hjälmaryd. Kapten i armén och stabsadjutant. † 1837-06-11 på Gräntsö i Loftahammars sn. Gift 1788-06-10 på Skedingsnäs med Petronella Catharina von Schaeij, dotter av hovrättsrådet Johan Vilhelm von Schaeij och Catharina Ullholm.

Barn:

 • Vilhelmina Christina Knutsdotter Sparre född 1789-09-06 på Skedingsnäs, † 1855-06-01 på Gräntsö. Stiftsjungfru. Gift 1816-06-02 på Ubbarp
 • Lovisa Ulrika Knutsdotter Sparre född 1790-09-14 på Skedingsnäs, † 1849-12-20 i Västervik. Stiftsjungfru. Gift 1818-08-25 med apotekaren i Karlshamn Ulrik Snellman.
 • Petronella Gustava Knutsdotter Sparre född 1792-02-04 på Skedingsnäs, † 1821-06-14 i Karlskrona. Stiftsjungfru. Gift 1817-01-29 på Ubbarp med prosten och kyrkoherden i Fjälkinge pastorat Claes Johan Schaar i hans 1:a gifte.
 • Johanna Maria Charlotta Knutsdotter Sparre född 1793-08-27 på Skedingsnäs, † 1798-12-30 på Skedingsnäs. Stiftsjungfru.
 • Carl Johan Knutsson Sparre född 1795. Kapten. † 1841. Se Tab. 52.
 • Erik Fredrik Knutsson Sparre född 1798, † 1876. Se Tab. 53.
 • Jeanette Adelaide Knutsdotter Sparre född 1802-02-09, † 1803-04-13 på Sjöstorp.

TAB 47

Carl Christian Fredrik Henning Henningsson Sparre född 1801-07-12 i Saar-Union, † 1849-09-26 i Mannheim. Skrev sig från och med 1832 greve Von Sparre-Kroneberg. Gift 1832-02-28 med grevinnan Amalia Eleonora Sofia Vilhelmina Lovisa Paulina Echbrecht von Durchheim-Montmartin född 1801, † 1847.

Barn:

 • Louise Maximiliana Paulina Carolina Gabriella Carlsdotter Von Sparre-Kroneberg född 1835-01-16, † i Mannehim som barn.
 • Alfrede Henrietta Ebba Johanna Carlsdotter Von Sparre-Kroneberg född 1836-05-06 i Mannheim, † 1904-03-13 i Karlsruhe.
 • August Erik Paul Carlsson Von Sparre-Kroneberg född 1838, † 1883. Se Tab. 54.

TAB 48

Louis Ernest Gustave Sparre född 1802-03-23, † 1866-07-05 i Paris. Fransk greve. Gift 1:o 1828-06-26 med Hippolite Louise Gabrielle Marie de Grammont-Caderousse född 1806-03-14, † barnlös 1844-02-20. Gift 2:o 1847 med Louise Chapelain de Séréville de Crenay född 1821, † 1897-03-15 på slottet Brunette.

Barn i 2:a giftet:

 • Alexandre Mari Georges Eric Sparre född 1848-04-11, † ogift 1876-03-01 på slottet Brunette. Fransk greve.
 • Magnus Marie Louis Sparre född 1849-05-12, † efter 1912. Se Tab. 55.
 • Henri Sparre, † som barn. Fransk greve, åt vilken hertigen av Bordeaux stod fadder.
 • Ebba Birgitta Ingeborg Marie Sparre född 1854, † 1928-06-26. Fransk grevinna. Gift 1873-05-20 med greve Ludovic Henri Marie de Piolenc i hans 2:a gifte. Hans 1:a gifte med Marie Jeanne des Roys.
 • Birgitta Sparre född 1859-06-01, † 1931-04-13. Fransk grevinna. Gift 1880-06-24 med Joseph de Papin de Lafarge.

TAB 49

Sixten David Eriksson Sparre född 1787-04-20 på Hjälmsänga. Generalmajor i armén. Gift 1810-07-17 i Stockholm med grevinnan Carolina Sofia Amalia Eleonora Lewenhaupt, dotter av kammarherren greve Charles Emil Lewenhaupt och grevinnan Carolina Juliana Anna Ulrika Lewenhaupt.

Barn:

 • Carolina Sofia Aurora Charlotta Amalia Matilda Alexandra Sixtensdotter Sparre född 1815-08-15 på Nygård i Lofta socken, † 1874-05-21 i Stockholm. Gift 1843-02-07 i Stockholm med kammarherren, majoren och friherre Carl Fredrik Fleetwood.
 • Cecilia Agnes Fredrika Emerentia Christina Margareta Beatrix Sixtensdotter Sparre född 1818-05-31 på Nygård. Stiftsjungfru. † 1849-12-10 i Strassburg. Gift 1840-07-20 i Hamburg med sin moders kusin på mödernet och syssling på fädernet, kammarherren greve Charles Auguste Lewenhaupt i hans 1:a gifte.
 • Adelaide Hortense Angelique Dorotea Isabella Nancy Anna Sixtensdotter Sparre född 1820-07-23 på Nygård. Stiftsjungfru, † 1899-01-15 i Västervik och begraven på Ukna kyrkogård. Gift 1851-09-01 i Ober-Brunns kyrka i Elsass med sin svåger greve Charles Auguste Lewenhaupt i hans 2:a gifte.
 • Ebba Constantia Eleonora Juliana Augusta Emilie Rosalie Sixtensdotter Sparre född 1821-12-15 i Stockholm. Stiftsjungfru. † 1881-10-16 i Sigtuna. Gift 1:o 1839-02-21 på Haga med kammarherre Fredrik Bernhard Ulfsparre af Broxvik. Gift 2:o 1863-12-09 i Sigtuna med regementsläkaren vid Upplands regemente, med. doktor Simon Fredrik Elisson.
 • Sigrid Maria Josefina Ingeborg Richissa Eufemia Ulfhild Sixtensdotter Sparre född 1825-09-01. † 1910-11-17 i Stockholm. Gift i 1852-06-08 i Stockholm med kommendörkaptenen friherre Fredrik Ture Cederström.

TAB 50

Ulf Carl Carlsson Sparre född 1789-12-17, Överstelöjtnant. † 1864.

Barn:

 • Carl Henrik Ulfsson Sparre född 1832, † 1873. Se Tab. 56.
 • Erik Ambjörn Ulfsson Sparre född 1833-08-04, † 1877-08-20. Gift 1858-09-28 i Växjö med stiftsjungfru Eva Maria NINA Catharina Jenny Von Heideman.
 • Knut Johan Ulfsson Sparre född 1835, † 1929. Landshövding. Se Tab. 57.

TAB 51

David Bleckert Casimir Sparre född 1795-05-20 på Eskhult. Ryttmästare och regementskvartermästare. Kammarherre. † 1866-04-30 i Västervik. Gift 1830-08-12 i Linköping med grevinnan Carolina Lewenhaupt, dotter av löjtnanten greve Charles Emil Lewenhaupt och Beata Margareta Charlotta Rotkirch.

Barn:

 • Sixten Davidsson Sparre född och † 1831-11-02.
 • Sofia Amalia Margareta Davidsdotter Sparre född 1832-11-08 på Vinäs, † 1873-06-12 Vittvik. Gift 1853-11-20 på Lambohov med löjtnanten vid livgrenadjärregementet Johan Henrik Vilhelm Trozelli.
 • Henrik Casimir Davidsson Sparre född 1834-08-12 på Vinäs. Underlöjtnant. † 1898-11-18 i Cleveland, Ohio. Gift 1879 med Helen Bradbum Hovey född 1851.
 • Mariana Carolina Aurora Davidsdotter Sparre född 1835-10-15 på Vinäs, † 1920-05-22 i Gränna. Gift 1861-09-29 i Västervik med ryttmästaren friherre Carl Gustaf Knut Eriksson Sparre.
 • Knut Erik Sixten Davidsson Sparre född 1837-04-18, † 1844-05-25 på Vinäs.
 • Carolina Cecilia Adelaide Ebba Sigrid Davidsdotter Sparre född 1838-09-11, † 1839.
 • Carl Axel Ambjörn Davidsson Sparre född 1839. Kapten. † 1910. Se Tab. 58.
 • Bo Grip Bleckert Davidsson Sparre född 1841-02-13 på Vinäs. † ogift 1868-06-07 i Västervik.
 • Sigrid Honorine Cecilia Davidsdotter Sparre född 1843-03-12 på Vinäs, † 1929-05-19 i Stockholm. Gift 1870-10-18 i Västervik med överstelöjtnanten Otto Vilhelm Claes Johan Nordenfalk.
 • Lars Sigge Fridolf Davidsson Sparre född 1844-07-06.
 • Emilia Ottiliana Gunilla Davidsdotter Sparre född 1845-10-27, på Hällerö, † ogift 1910-03-14 i Stockholm.
 • Ulrika Eleonora Constantia Davidsdotter Sparre född 1847-07-27 på Hällerö.
 • Märta Charlotta Ingeborg Davidsdotter Sparre född 1849-04-24 på Hällerö, † 1929-03-18 i Ängelholm. Gift 1876-11-02 i Västervik med ryttmästaren vid skånska husarregementet Filip von Platen.
 • Blenda Vilhelmina Isabella Davidsdotter Sparre född 1850-05-21 på Hällerö.
 • Ulf Claes Vilhelm Davidsson Sparre född 1852. Major. † 1922. Se Tab. 59.

TAB 52

Carl Johan Knutsson Sparre född 1795-10-22 på Skedingsnäs, † 1841-08-04 i Söderköping och begravd på Skönbergs kyrkogård. Kapten. Gift 1831-09-22 på Stjärnfors bruk, i Ljusnarsbergs sn/T med Hedvig Fredrika Cederborgh född 1815-04-21 på Dalkarlshytte bruk i Lindesbergs lfs/T, † 1896-10-18 på Röfors bruk i Medåkers sn/U. Dotter till bruksägare Erik Reinhold Cederborgh på Vedevåg och Hedvig Eleonora Rosensvärd

Barn:

 • Catharina Eleonora Fredrika Märta Carlsdotter Sparre född 1832-06-21 på Röfors bruk, † 1912-08-09 på Kråk i Mölltorps sn/R. Gift 1851-06-24 på Röfors bruk med brukspatronen och fil. dr. Rikard Mikael Ehrenborg född 1821, † 1877.
 • Knut Erik Sixten Carlsson Sparre född 1833, † 1884. Se Tab. 60.
 • Carl Axel Fredrik Carlsson Sparre född 1836, † 1900. Se Tab. 61.

TAB 53

Erik Fredrik Sparre född 1798-09-29 på Skedingsnäs, † 1876-04-07 i Västervik och begravd i familjegraven på kyrkogården utanför Västervik. Major i armén. Överstekammarjunkare. Gift 1832-10-14 på Kasimirsborg med grevinnan Sofia Julia Lewenhaupt, dotter av löjtnanten greve Charles Emil Lewenhaupt och Beata Margareta Charlotta Rotkirch.

Barn:

 • Ebba Margareta Sofia Eriksdotter Sparre född 1834-08-25 på Gräntsö, † 1920-09-19 i Västervik. Gift 1854-01-12 på Gränsö med kaptenen friherre Svante Filip Verner von Schwerin.
 • Carl Gustaf Knut Eriksson Sparre född 1835. Ryttmästare. † 1913. Se Tab. 62.
 • Ingeborg Catharina Erika Eriksdotter Sparre född 1837-10-17 på Gräntsö, † 1910-01-20 i Köpenhamn. Gift 1870-11-08 i Västervik med konteramiralen Carl Henrik Kreüger i hans 2:a gifte.

TAB 54

August Erik Paul Carlsson Von Sparre-Kroneberg född 1838-06-04, † 1883-02-12. Gift 1866-12-01 med Wilhelmine Le Maistre född 1837-02-18, † 1918-01-06 i Karlsruhe.

Barn:

 • Erik Fredrik Ferdinand Augustsson Sparre född 1868.
 • Fredrik Carl Ludvig Augustsson Sparre född 1871, † 1915. Se Tab. 63.

TAB 55

Magnus Marie Louis Sparre född 1849-05-12, † efter 1912. Gift 1874-12-02 med Louise-Aimée Marguerite Marie [de Monspey]] född 1851-02-08.

Barn:

 • Marie Josephe Louise Birgitte Sparre född 1878-03-30 i S:t Georges de Reneins, † 1968-10-26 eller 1971-03-29 i Orange, Vaucluse, Frankrike. Fransk grevinna. Gift 1899-04-06 med greve Gaston de Raousset-Soumabre.
 • Cathérine Louise Birgitte Marie Sparre född 1880-02-10 i S:t Georges de Reneins, † ogift 1958-02-05 i Lyon. Fransk grevinna.
 • Eric Ludovic Joseph Marie Magnusson Sparre född 1880, † 1962. Se Tab. 64.

TAB 56

Carl Henrik Ulfsson Sparre född 1832-03-31 på Starby kungsgård, † 1873-03-05 på Höganäs. Gift 1859-09-12 i Stockholm med Henrietta Emilie Antoinetta Rudolfina Cederström född 1832-10-27 på Beatelunds fidelkommiss i Ingarö sn, † 1926-02-10 i Engelbrekt/A.

Barn:

 • Anna Lovisa Carlsdotter Sparre född 1860-07-03 på Barnängen/A, beläget vid Hammarby sjö, † 1944-12-13 i Hedvig Eleonora/A. Gift 1880-08-06 på Beatelund med överstelöjtnant Birger Brynjulf Thams född 1851-05-09 i Kristiania, † 1928.
 • Emilia Ebba Sofia Carlsdotter Sparre född 1862-03-14 i Stockholm, † 1947-03-05 i Skeppsholm/A. Gift 1885-09-08 med kommendörkapten Gustaf Henrik Lidbeck född 1859-08-18 i Västerås, † 1942-07-30 i Skeppsholm/A.
 • Ulf Lars Carlsson Sparre född 1864, † 1947. Se Tab. 65.
 • Per Sixten Carlsson Sparre född 1870, † 1950. Se Tab. 66.

TAB 57

Knut Johan Ulfsson Sparre född 1835-04-07, † 1929-05-31. Landshövding. 1861-10-15 i Växjö med Johanna Hanna Julia Sofia Von Baumgarten född 1836-11-27 i Växjö, † 1912-12-09 i Gustav Vasa/A

Barn:

 • Hanna Sigrid Knutsdotter Sparre född 1862-08-17 i Växjö, † 1961-03-11 i Uppsala domkyrko. Gift 1890-05-22 med vice häradshövding Sven Herman Ludvig Rydin född 1861-10-02 i Uppsala, † 1930-03-27 i Engelbrekt/A.
 • Sofia Anna Knutsdotter Sparre född 1866, † ogift 1923-06-24 i Gustav Vasa/A.
 • Ulf Carl Knutsson Sparre född 1866, † 1928. Se Tab. 67.

TAB 58

Carl Axel Ambjörn Davidsson Sparre född 1839-09-16 på Vinäs, † 1910-10-23 på Leonardsberg i Östra Eneby sn/E. Porträtt- och historiemålare. Kapten i armén. Avsked från regementet 1875-01-15, och avsked ur armén 1878. Gift 1870-07-14 i Kristina kyrka i Falun med Emma Josefina Munktell född 1851-06-29 på Grycksbo bruk/W, † 1913-09-18 i Rättvik. Paret skilde sig 1891-02-03.

Barn:

 • Märta Augusta Carolina Emma Axelsdotter Sparre född 1871-02-28 i Wien, † 1940-06-25 på Barksäter, Östra Vingåker/D. Gift 1893-07-12 i Stockholm med översten och generalmajoren i armén m.m. John Gustaf Gerhard Améen född 1867-09-26 i Karlskrona, † 1930-10-27 i Blacksta/D.

TAB 59

Ulf Claes Vilhelm Davidsson Sparre född 1852-05-02 på Lambohov, Slaka sn/E, † 1922-04-27 i Linköping. Gift 1:o 1884-08-26 i Linköping med Marianne De la Gardie född 1856-10-31, † 1909-08-19. Gift 2:o 1910-11-08 i S:t Petri/M med Edit Hanna Diona Af Ekenstam född 1868-01-07 i Stora Malm, † 1948-09-08.

Barn i 1:a giftet:

 • Per Ulfsson Sparre
 • Gunilla Ulfsdotter Sparre
 • Carin Ulfsdotter Sparre
 • Ulf Ulfsson Sparre
 • Lars Ulfsson Sparre
 • Robert Ulfsson Sparre

TAB 60

 • Knut Erik Sixten Carlsson Sparre född 1833, † 1884.

Barn:

TAB 61

Carl Axel Fredrik Carlsson Sparre född 1836, † 1900.

Barn:

TAB 62

Carl Gustaf Knut Eriksson Sparre född 1835-12-14 på Gränsö. Direktör vid Gotlands länsfängelse. Direktör vid kronoarbetsstationen på Tjurkö. † 1913-08-19 i Örebro. Gift 1861-09-29 i Västervik med friherrinnan Mariana Carolina Aurora Sparre, dotter av kammarherren friherre David Bleckert Casimir Sparre och grevinnan Carolina Lewenhaupt.

Barn:

 • Ingeborg Sofia Carolin Carlsdotter Sparre född 1862-07-13 på Gräntsö, † 1923-06-23 i Örebro. Gift 1881-09-27 i Västervik med majoren vid livregementet till fots Gustaf Erik Zethelius.
 • Erik Gustaf Casimir Carlsson Sparre född 1863. Lotskapten. † 1905. Se Tab. .
 • Knut Gustaf Sixten Carlsson Sparre född 1866-09-17 på Gräntsö. † 1913-06-15 i Bryssel. Gift 1905-12-27 med Christina Matilda Mannerstråle, dotter av brukspatron Otto Christoffer Mannerstråle och Matilda Tisell.

TAB 63

Fredrik Carl Ludvig Augustsson Sparre född 1871-06-26, † 1915-11-17. Gift 1896-12-27 i Chicago med Maria Magdalena Scherer född 1871-05-05 i Frankfurt, † 1968-12-31.

Barn:

TAB 64

Eric Ludovic Joseph Marie Magnusson Sparre född tvilling 1880-02-10, † 1962-07-01. Gift 1911-03-09 med Elisabet de Forbin La Barben född 1890-09-15, † 1959-08-16.

Barn:

TAB 65

Ulf Lars Carlsson Sparre född 1864-02-10, † 1947-07-07-.

TAB 66

Per Sixten Carlsson Sparre född 1870, † 1950-02-08.

TAB 67

 • Ulf Carl Knutsson Sparre född 1866, † 1928.

TAB 68

TAB 69

TAB 70

Av okänt ursprung

 • Inge Valter Sparre född 1916-04-07 i Örgryte och döpt den 12/4, † 1985-07-29 i Höllviksnäs/M. Moderns namn: Lilly Johansson född 1886-05-20 (?). Bosatt i Halmstad på Torsgatan 16 omkr. 1916-1937.

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: