:

Leijonberg nr 89

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Leijonberg nr 89 †

Friherrlig 1687-12-24, introd. 1689. Utdöd 1691. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Leijonkloo.


Johan Barckman, adlad och friherre Leijonberg. (Son av Jakob Barckman, se adliga ätten Leijonkloo nr 841, tab 1), till Finninge (nu Olivehäll) vid Strängnäs. Döpt 1625-02-07 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm. Student i Uppsala1 1638-03-09. Skickad såsom kommissarie till protektorn Cromwell i England 1655-06-14. Adlad 1658-04-25 (ej introd.). Resident i England2 1661-07-13. Förklarad av konung Carl II av Storbritannien för knight (riddare) och baronet s. å. Assessor i kommerskollegium 1664-05-07, men tillträdde ej, utan reste s. å. 25/5 i regeringens uppdrag till England2. Envoyé därst. 1672-05-04. Hovråd 1674-04-03. Åter envoyé extraordinaire till England 1680-05-11. Friherre 1687-12-24 (introd. 1689 J under nr 89). Död 1691-082 i London och slöt själv sin friherrliga ätt. Gift 1:o 1655-05-08 med drottning Christinas kammarjungfru (kammarfröken) Catharina Paulina, adlad Olivecrantz, född 1628-02-13 i Strängnäs, död i barnsäng 1659-12-11 i Stockholm, begraven i Storkyrkan 1660-01-06 och sedan förd till Olivecrantzska graven i Strängnäs domkyrka 3, dotter av ärkebiskopen, doktor Laurentius Paulinus Gothus, och hans 2:a hustru Brita Eriksdotter. Gift 2:o i England med en engelska, änkefru Hwittkell.

Barn:

  • 1. Anna, död som barn.
  • 1. Sara, död som barn.
  • 1. Benjamin, född 1658-10 i London, död 1660-08-04 i Stockholm och begraven i Olivecrantzska graven i Strängnäs domkyrka.
  • 1. Brita Catharina, född 1659-12-07 i Stockholm, död 1685-04-11, jordfäst 1686-05-13 Stockholm och begraven i Olivecrantzska graven i Strängnäs domkyrka. 'Hon uppfostrades i London och kunde tala franska, engelska och holländska'. Gift 1680-05-25 i Malmö med lagmannen Johan Malmén, adlad Cedercrantz, i hans 1:a gifte, född 1646, död 1699.

Källor

1Um. 2Ak. 3S:t Nikolai församl:s i Sth. kyrkoarkiv.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: