:

Grundel-Helmfelt nr 60

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för friherrliga ätten Grundel-Helmfelt nr 60
Vapensköld för friherrliga ätten Grundel-Helmfelt nr 60

Friherrliga ätten Grundel-Helmfelt nr 60 †

Adlad med namnet Hjelmfelt 1646-05-09, introd 1647, friherrlig 1674-02-27, introd 1675, † 1677-07-14.

TAB 1

Simon Grundel, adlad Hjelmfelt, friherre Grundel-Helmfelt, son av Jakob Grundel, adlad Grundel, se adliga ätten Grundel), friherre till Nyenhusen i Österbotten, herre till Iserskij i St Peders sn vid Narva samt Rosana och Nyslott; född 1617-09-25 i Stockholm; fältmarskalk 1668-08-26; generalguvernör över Narva och Ingermanland s å 18/9; riksråd s å 14/6; fältmarskalk över militien i tyska provinserna s å 25/6; friherre 1674-03-27; † 1677-07-14 i slaget vid Landskrona och slöt själv sin ätt samt begr 1678-05-09 i Storkyrkan i Stockholm, där hans epitafium av marmor finns på en pelare i koret. Han var en tapper krigare och stor fältherre, flera gånger svårt skadad. Som guvernör i Riga försvarade han staden och landet omkring tappert mot ryssarna. Var under Karl XI högste befälhavare i slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona. Gift 1:o 1647 i Leipzig med Margareta von Truchses, † 1655-04-23 i Stockholm, dotter av Elias von Truchses, arvherre till Nawendorf i Sachsen och Catharina Dorotea von Breitenbach. 2:o 1656-03-22 på Merrentin i Mark-Brandenburg med friherrinnan Margareta Hedvig von Parr, i hennes 2:a gifte (g 1:o 1642-10-23 i Jauer i Schlesien med översten Daniel Ouvris, född 1596 i Normandie, † 1652-08-21 i Cüstrin), född 1620-04-10 i staden Slesvig; hovmästarinna för prinsessan Hedvig Sofia 1681; † 1686-06-01 i Stockholm och begr i mannens grav i Storkyrkan s å 29/6, dotter av Kur-Brandenburgiske översten och generalkvartermästaren friherre Dominikus von Parr, av huset Parro i Steijermark, och Christina Andersdotter Björnram.

Barn i 1:a äktenskapet med Margareta von Truchses:

  • Margareta Elisabet Grundel-Helmfelt, född 1648, † i Stade 1649-06-30
  • Catharina Margareta Grundel-Helmfelt, † ung.
  • Beata Catharina Grundel-Helmfelt, dp 1649-06-07 i Stockholm, begr 1651-05-06.
  • Lennart Hans Grundel-Helmfelt, född 1650, † 1657 i Riga av pesten.
  • Gustaf Grundel-Helmfelt, född 1651-11-10 i Stockholm och bars till dopet av drottning Kristina; jur doktor i Leiden 1669; apellationsråd och assessor i Wismarska tribunalet 1672-03-06; † ogift 1674-03-27 eller samma dag fadern blev friherre, i Thorn under resa, för att bevista polska kungavalet. Han begravdes i Maria kyrka i Alten-Stettin 1674-04-12, men hans vapen uppsattes i Stockholms Storkyrka. Han var en lärd man, som redan vid 10 års ålder opponerade på ett prästmöte i Narva; förstod och kunde tala hebreiska, grekiska, latin, franska, tyska, engelska, italienska, spanska, holländska, ryska och polska.
  • Margareta Elisabet Grundel-Helmfelt, född 1652 i Stockholm, † i Narva 1660-06-20.
  • Jakob Grundel-Helmfelt, † 1657 i Riga av pesten.

Dotter i andra äktenskapet med Margareta Hedvig von Parr:

  • Louise Charlotte Grundel-Helmfelt, † 1659-07-12, 8 månader gammal.

KÄLLOR

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.


: