:

Pfeiff nr 289

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Pfeiff nr 289

Friherrlig 1772-05-27, introd. 1776.

TAB 1

Per Gustaf Pfeiff (riherre Pfeiff (son av Daniel Pfeiff, adlad Pfeiff, se adliga ätten Pfeiff nr 945, tab2), till Lemshaga på Värmdön. Född 1690-02-09. Page hos k. rådet, greve Lillieroot. Förare vid livgardesrekryterna 1707-10-00. Volontär vid livgardet 1709. Sergeant därst. s. å. Fänrik s. å. 9/12. Konfirm. fullm. 1 1711-11-10. Löjtnant 1712-02-30. Kapten 1718-10-13. Major 1741-08-13. Överstelöjtnant 1747-07-21. RSO 1748-09-26. Överste för livgardet 1751-05-08. Avsked 1756-06-30. Generallöjtnants karaktär s. å. 30/6. Friherre 1772-05-27 (introd. 1776 under nr 289). Död 1783-01-19 på Lemshaga och begraven s. å. 2/2. 'Han kommenderades 1717 med manskap att under bevakning föra engelska ministern Jackson på engelska skeppet vid Göteborg, vid vilket tillfälle han fick konung Carl XII:s befallning att taga åtskilliga då benådade Marstrandstångar till rekryter vid livgardet. Var med regementet 1718 till Norge samt 1741 med 1,500 man till Finland.'. Gift 1726-07-24 med friherrinnan Ulrika Eleonora Palmqvist, döpt 1710-08-30, död 1774-04-30 i Stockholm och begraven i Värmdö kyrka, dotter av presidenten Magnus Palmqvist, friherre Palmqvist, och friherrinnan Ulrika Eleonora Stuart.

Barn:

 • Ulrika Eleonora, född 1727-07-29, död ogift 1803-11-10 Brollsta
 • Helena Gustava, född 1728-09-04, död ogift 1799-12-14 Upplunda
 • Magnus, född 1729-09-03 Vretaberg. Volontär vid livgardet 1738. Furir därst. 1741. Förare 1744. Fänrik 1745-07-18. Död 1746-05-28.
 • Sofia, född 1730-10-12, död ogift 1820-06-09 på Lagnö i Värmdö socken.
 • Per Gustaf, född 1731-10-20 på Vretaberg. Page vid hovet. Död 1746-05-15.
 • Anna, född 1732-12-07. Gift 1783-03-16 på Lemshaga med k. sekreteraren, friherre Johan Christoffer von Köhler, född 1737, död 1791.
 • Hedvig, född 1734-04-08, död 1809-04-09 på Älvgärde i Rasbo socken Uppsala län. Gift 1768 med kammarherren, friherre Johan Gabriel von Düben, i hans 2:a gifte, född 1722, död 1797.
 • Carl, född 1735. Överste. Död 1792. Se Tab. 2
 • Daniel, född 1736-08-08 på Vretaberg. Student i Uppsala5 1752-11-07. Hovintendent. Död barnlös 1803-08-17 i Söderköping. 'Han reste utrikes och förvärvade sig mycken kunskap i svarvande och snickrande.'. Gift 1784-10-21 på Rönö kungsgård i Rönö socken Östergötlands län med friherrinnan Eva Christina Sparre, född 1753-08-23 på Stora Alviken i Nykils socken Östergötlands län, död 1813-08-30 i Söderköping, dotter av majoren friherre Bleckert Casimir Sparre, och grevinnan Ulrika Christina Posse.
 • Johan, född 1737. Överstelöjtnant. Död 1799. Se Tab. 9
 • Fredrik, född 1738. Överstelöjtnant. Död 1798. Se Tab. 15
 • Fredrika Ulrika Margareta, född 1741-12-31 på Vretaberg, död 1815-02-09 Ruotsala Gift 1783-02-09 på Lemshaga med sin kusin, kaptenen Lorentz Henrik Ridderborg, nr 1428, född 1743, död 1795.
 • Fredrika Elisabet, född 1743-11-07, död 1746-05-30.
 • Lovisa, född 1747-02-06, död 1793-06-05 på Upplunda. Gift 1769-02-26 på Lemshaga med hovrättsrådet Rudman Bergenstråhle, i hans 3:e gifte, född 1724, död 1813.

TAB 2

Carl (son av Per Gustaf Pfeiff, friherre Pfeiff, tab1), född 1735-07-27 Vretaberg. Volontär vid livgardet 1746-06-06. Kadett vid kadettkåren 1748-07-06. Fänrik vid livgardet 1753-06-07. Löjtnant därst. 1758-07-17. Kapten 1764-07-21. RSO 1767-11-23. Överstelöjtnant i armén 1772-09-13. Överste därst. 1776-12-20. Överstelöjtnant vid änkedrottningens livregemente 1780-04-26. Överste för regementet 1782-02-20. Avsked 1791-02-23. Död 1792-03-25 Bo. Bevistade pommerska kriget 1757–1762 och finska kriget 1788–1790. Gift 1771-05-09 med Ulrika Spaldencreutz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1797-02-16 med klädesfabrikören Adolf Fredrik Lütkens, från vilken hon 1816 blev skild, i hans 2:a gifte, född 1753, död 1823), född 1751-07-14 i Gusums socken Östergötlands län, död 1827-02-01, dotter av lagmannen Gustaf Spalding, adlad Spaldencreutz, och Altea Johanna Adelsvärd, nr 1707.

Barn:

 • Ulrika Altea, född 1772-02-01, död ogift 1799-06-13 Brollsta
 • Gustaf, född 1773-02-04 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1775-02-04. Förare därst. s. å. 13/12. Fänrik 1783-06-04. Löjtnant 1794-06-10. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1795-07-02. Tjänade åren 1808 och 1809 först vid Älvsborgs och sedan vid Västgötadals lantvärnsbataljon. Död ogift 1840-11-17 på Skärsbo. Han bevistade 1788–1790 års finska krig samt därunder ena bataljen i Svensksund, efter vilken han erhöll tapperhetsmedalj.
 • Carl, född 1776-04-11. Fänrik i Västmanlands regemente 1787-03-14. Död ogift 1834-06-23 på Marielund vid Jönköping.
 • Johan Adolf, född 1783. Kammarherre. Död 1837. Se Tab. 7

TAB 3

Per (son av Carl, tab2), född 1777-09-17 på Bo å Lidingön. Volontär vid änkedrottningens livregemente 1786. Underlöjtnant vid artilleriet 1787-05-03. Löjtnant vid Göta livgarde 1794-01-07. Kapten i armén och avsked från regementet 1797-05-29. Major i armén 1808-10-05. Bataljonschef vid Gotlands nationalbeväring 1810. Regementskvartermästare vid södra skånska infanteriregementet 1811-12-31. Kompanichef därst. 1812-02-24. RSO 1814-10-16. Kommendant i Varberg 1816-12-20. Avsked från sistnämnda regemente 1817-02-11 med tillstånd att kvarstå såsom major i armén. Död 1819-08-25 på Varbergs slott. 'Han kommenderades 1808 att under generaladjutanten Focks befäl organisera Roslags kustbevakning samt efter övergången till Åland dess landstorm och tvenne finska bataljoner och beordrades efter reträtten från nämnda ö till kommendant vid Grisslehamn. Bevistade 1813 och 1814 års fälttåg såsom kommendant i Wismar, Rostock, Eckernförde och Kiel samt blev vid infallet i Norge placemajor i Fredrikshall.'. Gift 1799 (lysn. s. å. 31/1 i Stockholm) med Anna Maria Holm i hennes 2:a gifte (gift 1:o med sjökaptenen N. N. Yckenberg), född 1772-08-20, död 1854-11-29 i Hjo, dotter av skeppsbyggmästaren i Stockholm Nils Bengtsson Holm och N. N. Claesdotter Göthe.

Barn:

 • Ulrika Altea, född 1800-06-07. Stiftsjungfru. Död ogift 1846-09-29 Tolabo
 • Aurora Clementina, född 1802-05-02 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död där 1815-03-14.
 • Amalia Charlotta, född 1803-05-13, död ogift 1835-06-13 på Marielund vid Jönköping.
 • Anna Oktavia, född 1805-06-17 i Varberg, död ogift 1883-05-05 i Hjo och begraven därst.
 • Arvid Georg, född 1807. Kapten. Död 1872. Se Tab. 4
 • Adolfina Olivia, född 1812-08-13, död ogift 1836-10-16.

TAB 4

Arvid Georg (son av Per, tab3), född 1807-01-31 i Stockholm. Sergeant vid Älvsborgs regemente 1820-03-30. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1824-11-02. Löjtnant därst. 1832-10-13. Kapten 1846-03-05. RSO 1858-04-28. Avsked ur krigstjänsten 1864-02-09. Död 1872-10-12 Näs och begraven på Bjurbäcks kyrkogård. Gift 1848-05-23 på Sparresäter i Bergs socken Skaraborgs län med Efraima Schönherr, född 1817-10-12 På nämnda egendom, död 1908-05-15 i Skövde ]], dotter av kommerserådet Carl Johan Schönherr och Benedikta Charlotta Billberg.

Barn:

 • Carl'' Georg, född 1849. Kapten. Död 1895. Se Tab. 5
 • Anna Charlotta Fredrika (Anne-Charlotte), född 1851-02-09 Liden. Död 1924-01-13 i Kristianstad. Gift 1879-07-08 i Jönköping med handlanden i Kristianstad Jonas Ejnar Lindgren, född 1850-04-22 i Kristinehamn.

TAB 5

Carl Georg (son av Arvid Georg, tab4), född 1849-06-20 på Liden. Kadett vid Karlberg 1868-05-01. Utexaminerad 1871-01-25. Underlöjtnant vid Västgöta regemente s. å. 3/2. Löjtnant 1878-08-24. Tjänstg. vid generalstaben under olika tider åren 1878–1880. Kapten 1891-08-06. RSO 1893-12-01. Död 1895-04-05 Berga och begraven å Torbjörnstorps kyrkogård. Arrenderade Berga och Åsle i likanämnd socken Skaraborgs län. Gift 1881-03-16 i Stockholm med Hilda Olivia Santos Billbergh, född 1857-07-08 i nämnda stad, dotter av advokatfiskalen Ture Arvid Billbergh, se adliga ätten af Billbergh, och hans 1:a fru Olivia Fåhræus.

Barn:

 • Hilding Georg, född 1882. Löjtnant. Död 1917. Se Tab. 6
 • Elsa Olivia Efraima, född 1883-05-15 på Berga. Stiftsjungfru. Död 1887-12-13 på nämnda egendom.
 • Hilda Frida Emanuella, född 1884-07-23 på Berga. Stiftsjungfru. Gift 1908-01-23 i Oskarskyrkan i Stockholm med godsägaren Henrik Valter Berg von Linde född 1878, död 1916.
 • Ture Arvid Georg, född 1885-09-16 och död 1888-01-06 på Berga.
 • Ellen Anna Martina, född 1887-11-20 på Berga. Stiftsjungfru. Död 1894-09-11 på nämnda egendom.
 • Georg Arvid, född 1891-02-04 och död 1894-05-16 på Berga.
 • Elsa Sofia, född 1892-05-15 på Berga. Stiftsjungfru.

TAB 6

Hilding Georg (son av Carl Georg, tab5), född 1882-02-01 på Berga vid Falköping. Mogenhetsexamen 1901-05-17. Volontär vid Västgöta regemente s. å. 1/6. Sergeant därst. Kadett vid Karlberg 1902. Fanjunkare i regementet 1903. Officersexamen s. å. 2/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 18/12. Löjtnant därst. 1906-07-16. Död 1917-09-26 på Malmslätt (Hedvig Elionoras förs, Stockholm db) genom flygolycka. Gift 1913-04-02 i Halmstads med Emmy Nymansson i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1900-10-18 i Göteborg med asylläkaren, med. licentiat Knut Viktor Hultman, från vilken hon blev skild, född 1861-06-08 i Alingsås, död 1913-05-09 i Lund), född 1880-04-20 i Sävsnäs socken Kopparbergs län, dotter av grosshandlaren Carl Reinhold Nymansson och Alma Carolina Vilhelmina Berglind.

Barn:

 • Per Georg, född 1914-02-25 i Stockholm.
 • Arvid Georg, född 1916-06-28 i Kungsholms förs, Stockholm.

TAB 7

Johan Adolf (son av Carl, tab2), född 1783-06-17 på Bo å Lidingön. Rustmästare 1794-01-08. Fänrik vid Göta garde s. å. 31/1. Transp. till Södermanlands regemente 1801-06-02. Löjtnant därst. 1808-04-02. Kammarjunkare 1812-03-05. Avsked ur krigstjänsten s. å. 24/3. Kammarherre 1815-08-09. Kapten i armén 1816-01-30. Avsked 1818-06-02. Död 1837-05-14 i Jönköping och begraven i Kölingareds socken Älvsborgs län. Gift 1810-10-19 i Göteborg med Sofia Dorotea Fredrika Homeyer, född 1787-10-08 i Volgast, död 1873-01-11 Stockared och begraven i familjegraven å Kölingareds kyrkogård, dotter av kommerserådet Johan Fredrik Homeyer och hans 1:a fru Sofia Dorotea Droesen.

Barn:

 • Carl Fredrik Gustaf, född 1811. Kapten. Död 1880. Se Tab. 8
 • Sofia Ulrika Carolina, född 1815-04-17 i Nyköping, död 1886-12-13 i Mullsjö i Nykyrka socken Skaraborgs län. Gift 1842-09-08 Årås med sin syssling, ryttmästaren Claes Axel Stedt, född 1808, död 1850.

TAB 8

Carl Fredrik Gustaf (son av Johan Adolf, tab7), född 1811-09-21 i Nyköping. Student i Lund 18293. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1832-04-14. Furir därst. s. å. 7/7. Fänrik s. å. 14/7. Löjtnant därst. 1837-05-12. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1840-05-04. Död 1880-11-08 på sin egendom Årås i Kölingareds socken Älvsborgs län och ligger jämte sin fru begraven i familjegraven å Kölingareds kyrkogård. Gift 1843-07-29 på Liljeholmen vid Jönköping med Catharina Sofia (Carin) Stedt, född 1822-09-21 Hällinge, död 1889-09-28 i Stockholm, dotter av kammarherren Claes Fredrik Stedt, och Catharina Elisabet Spaldencreutz.

Barn:

 • Carin Amalia Fredrika Sofia, född 1844-07-08 på Årås, död ogift 1920-11-23 i Engelbrekts förs, Stockholm ]] och begraven på Kölingareds kyrkogård.
 • Carolina Ulrika Charlotta Amalia, född 1846-08-28 Årås, död ogift 1911-03-01 i Hedvig Elionoras förs, Stockholm.
 • Claes Gustaf Adolf, född 1849-07-24 på Årås. Mogenhetsexamen 1870. Student i Uppsala s. å. Examen till rättegångsverken 1875-05-29. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 20/9. Extra ordinarie notarie s. d. Död ogift 1877-04-02 i Stockholm och begraven å Kölingareds kyrkogård.
 • Carl Axel August, född 1852-10-06 och död s. å. 28/11 på Årås och begraven på Kölingareds kyrkogård.

TAB 9

Johan (son av Per Gustaf Pfeiff, friherre Pfeiff, tab1), född 1737-09-13 i Stockholm. Volontär vid galäreskadern i Stockholm 1753. Arklimästare vid arméns flotta 1755-12-26. Konstapel därst. 1762. Fänrik s. å. 31/3. Löjtnant 1770-10-30. RSO 1772-09-22. Kapten 1774-05-02. Major 1777-02-19. Överstelöjtnants avsked 1783-12-19. Död 1799-06-01 i Uppsala. Gift 1779-02-25 Tisslinge med sin kusins dotter Christina Beata Nisbeth, född 1754-02-06 Rösten, död 1808-01-27 i Uppsala, dotter av majoren Johan Axel Nisbeth, och Gertrud Helena Pfeiff.

Barn:

 • Per Gustaf, född 1781. Levde vid faderns död.
 • Ulrika Helena, född 1782-09-15, död 1829-11-11 i Uppsala. Gift där 1800-11-18 med logices et metafysices professorn vid Uppsala akademi, filosofie mag. Per Högmarck 2, född 1767-06-27 i Pataholms köping i Ålems socken Kalmar län, död 1808-07-17 vid Medevi brunn i Västra Ny socken Östergötlands län.
 • Johan Carl, född 1784. Premiärlöjtnant. Död 1841. Se Tab. 10
 • Alexander, född 1791. Löjtnant. Död 1846. Se Tab. 13
 • Anna Christina, född 1794-04-19 i Gryta socken Uppsala län. Stiftsjungfru. Död 1830-07-29 på Tisslinge. Gift 1821-10-18 Östunaberg

TAB 10

Johan Carl (son av Johan, tab9), född 1784-04-17 på Lidingön. Medelstyrman vid arméns flotta 1808-04-07. Konstit. underlöjtnant därst. 1810-10-11. Konfirm. fullm. 1811-10-11. RRS:tAO3kl 1816-11-26. Löjtnant vid arméns flotta 1822-01-28. Premiärlöjtnant vid k. m:ts flotta 1824-12-01. Död 1841-12-01 i Härnösand. Gift 1817-10-26 med Anna Maria Åkerholm, född 1797, död 1878-06-26 Kasby

Barn:

 • Johan Erik, född 1819-04-07, död 1832-12-27.
 • Carl Oskar Ture, född 1825-06-11 på Stenby i Husby-Långhundra socken Stockholms län. Student i Uppsala 1843. Jur. filosofie examen. Hovrättsexamen 1850-06-14. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 30/9. Vice notarie därst. 1852-01-14. Sedan godsägare. Död 1888-02-23 på sin egendom Kasby och begraven jämte sin fru på Uppsala kyrkogård. Gift 1859-10-18 i Uppsala med grevinnan Vilhelmina Augusta (Mina)Lewenhaupt, född 1829-08-06 på Kasby, död där 1906-05-12, dotter av kornetten, greve Gustaf Adolf Lewenhaupt, och Ebba Gustava Bergenstråhle.

TAB 11

Daniel (son av Johan, tab9), född 1789-11-23 på Orkesta i likanämnd socken Uppsala län. Rustmästare vid Upplands regemente 1808-03-24. Fänrik därst. 1809-06-10. Sekundlöjtnant 1812-03-03. GMtf 1815. Kapten 1819-10-06. Avsked med majors n. h. o. v. 1831-04-23. CXIV Joh:s medalj 1854. Död 1869-02-23 i Uppsala. Bevistade 1813 och 1814 års fälttåg. Ägde Vrå i Knivsta socken Stockholms län. Gift 1827-05-01 på Noor i sistnämnda socken med Anna Charlotta Paykull (Anne-Charlotte), född 1791-08-22 Valloxsäby, död 1866-11-28 i Uppsala, dotter av hovmarskalken Gustaf Paijkull, friherre von Paykull, och hans 1:a fru, friherrinnan Anna Elisabet Ehrensvärd.

Barn:

 • Johan Gustaf Viktor, född 1829. Redaktör. Död 1901. Se Tab. 12

TAB 12

Johan Gustaf Viktor (son av Daniel, tab11), född 1829-12-08 Vrå. Student i Uppsala 1849. Arrenderade en tid Fiby i Vänge socken Stockholms län. Redaktör för tidskriften Sanningssökaren 1882–1886. Medredaktör av nämnda tidskrift 1887–1893. Redaktör för Teosofisk tidskrift från 1891. Död 1901-07-29 i Stockholm. Har till svenska språket översatt ett stort antal arbeten, varibland må nämnas: Teodor Parkers samlade skrifter, 8 delar. Max Müller, Religioners uppkomst och utveckling. Arbeten av Emerson och Herbert Spencer. Den gyldene Flaskan av Donelly. Doktor Buck, En studie över människan. De flesta av A. P. Sinnett's större teosofiska arbeten. Den rätta dieten av doktor Anna Kingsford m. m. Gift 1858-09-29 i Uppsala med Hedvig Bring, född 1827-09-16 i Rasbo förs, Stockholms län ]], död 1878-09-26 i Uppsala, dotter av kaptenen Abraham Bring och friherrinnan Johanna Ottiliana von Duben, nr 139.

Barn:

 • Henrik, född 1859-07-06 och död s. d. på Fiby.
 • Edit Hedvig, född 1860-09-13 på Fiby, död 1898-05-25 i Stockholm. Gift 1893-09-10 i nämnda stad Hedvig Eleonora förs i Stockholm med bildhuggaren Nils Otto Hagelin, född 1852-10-01 i Stockholm, död där 1929-05-21.
 • Edla Johanna Charlotta, född 1862-01-05 på Fiby, död 1872-08-17 i Visby.
 • Hedvig Johanna, född 1863-08-21 på Fiby. Gift 1890-11-23 i Stockholm med lektorn i franska och engelska språken vid Nyköpings högre allmänna läroverk, filosofie doktorn Per Hugo Hagelin, född 1856-06-18 i Stockholm, död 1924-08-02 på Mörby lasarett.
 • Fabian Lennart Olof, född 1865-04-23 på Fiby. Civilingenjör. Bosatt i Brasilien.
 • Abraham Viktor Birger, född 1870-08-19 Vrå Elev vid statens järnvägar 1895. Extra ordinarie stationsskrivare 1897. Stationsskrivare 1899. Förste stationsskrivare 1913-11-01. Stationsinspektör 1926-12-23. Död 1937-03-22 i Gränna. Gift 1916-10-01 i Haga förs, Göteborg ]] med Ruth Hilda Charlotta Andersson, född 1889-04-29 i Falköping, död 1939-10-10 i Gränna (Falköping, Skaraborgs län db nr 96), dotter av köpmannen Anders Peter Andersson och Hulda Maria Andersson.

TAB 13

Alexander (son av Johan, tab9), född 1791-11-13 i Gryta socken Uppsala län. Volontär vid Engelbrechtenska regementet 1810-10-26. Fanjunkare därst. 1811-04-01. Livdrabant 1816-11-19. Fänrik vid livbeväringsregementet 1821-05-08. Löjtnant därst. 1823-05-22. Löjtnant vid Hallands infanteribataljon 1825-04-19. Avsked 1831-10-15. Död 1846-10-15 (1846-10-25). Gift 1829-08-16 med Johanna Charlotta Gardtman, född 1810-05-23 Norrby, död 1890-01-17 i Stockholm, dotter av löjtnanten Gustaf Gardtman och Birgitta Wigren.

Barn:

 • Emma Charlotta Birgitta Christina, född 1830-07-12 Segersta. Stiftsjungfru. Död 1898-05-28 i Stockholm. Gift 1856-07-21 Frängsäter med stadsläkaren i Lindesberg, med. doktorn Casimir Gabriel Barthelson, född 1829-08-19 i Norrtälje, död 1878-06-19 i förstn. stad.
 • Sofia Margareta, född 1831-11-08 på Segersta, död 1905-11-13 på Frängsäter. Gift 1853-09-21 Lövsta med bruksägaren Johan Gustaf Viktor von Post, född 1825, död 1902.
 • Carl Emil Gustaf, född 1833-04-26, död ung.
 • Johan August, född 1834-08-22, död 1842-06-10 Berga
 • Teresia Vilhelmina, född 1836-07-12.
 • Augusta Matilda, född 1838-03-00, död s. å. 15/8.
 • Lovisa Adelaide Ingeborg (Adéle), född 1840-01-02 på Norrby, död ogift 1895-01-09 Hageby
 • Alexander Teodor, född 1841. Lantbrukare. Död 1926. Se Tab. 14
 • Ebba Johanna, född 1845-01-25 Berga. Död 1930-05-13 i Vaxholm. Gift 1865-09-28 i Uppsala med regementsläkaren vid kustartilleriet, RVO, med. licentiat Carl Erik Mauritz Wester, född 1836-08-10 i Harbo socken Västmanlands län, död 1913-04-26 i Vaxholm.

TAB 14

Alexander Teodor (son av Alexander, tab13), född 1841-08-18 Berga. Framstående mejeriidkare. Ägde en tid Eneboga i Lilla Malma socken Södermanlands län. Död 1926-10-12 i Huddinge socken Stockholms län. Gift 1:o 1868-08-27 med friherrinnan Ottilia Carolina Fredrika Fleetwood nr 49, född 1844-08-07 Ogesta, död 1875-02-16 på Eneboga, dotter av överstelöjtnanten, friherre Viktor Fleetwood, och hans 1:a fru Anna Charlotta Strömbom. Gift 2:o 1876-05-10 med Sigrid (Fredrika) Charlotta Oldberg, född 1847-05-10 i Västra förs, Nyköping ]], död 1880-11-06 på Eneboga, dotter av landskamreraren Carl Olof Oldberg och Ebba Margareta Ljungqvist. Gift 3:o 1883-09-28 i Stockholm med Sofia Carolina Ottilia Angelika Törnsten, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1892-03-16 i Södertälje med kammarherren, friherre Emil Viktor Fleetwood, i hans 2:a gifte, född 1832, död 1909), född 1850-03-17 i Sundsvall, död 1898-12-31 i Stockholm, dotter av apotekaren Carl Olof Ferdinand Törnsten och Sofia Charlotta Meijer. Gift 4:o 1907-03-28 med Maria Matilda Malmström, född 1875-03-08.

Barn:

 • 1. Otto Ture Viktor, född 1869-08-19 i Eds socken Kalmar län, död där s. å. 21/10.
 • 1. Ebba Anna Charlotta, född 1870-07-25 i Eds socken, död där 1871-02-25.
 • 1. Elin Maria, född 1872-10-16 i Lilla Malma förs, Östergötlands län . GMiqml. GMsjv. Gift 1895-08-18 på Odensviholm med generallotsdirektören KmstkNO, KVO1kI, RSO, GMtbg, m. m., Daniel Ulrik Vilhelm Linder i hans 2:a gifte (gift 1:o 1887-09-18 Hofors, med Sigrid Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1863-06-17 Västerbäck, död 1893-04-26 i Stockholm, dotter av majoren Gustaf Arvid Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, och Gunilla Wærn), född 1855-08-15 i Uppsala, död 1924-03-13 i Oscars förs, Stockholm.
 • 1. Anna Viktoria, född 1873-09-24 på Eneboga. Med. och teol. hedersdoktor. GMiqml. GMsjv. Gift 1898-05-18 i Stockholm med hamnkaptenen i Stockholm, sjökaptenen Carl Adolf Markus Linder, född 1858-03-04, död 1911-07-28 i Stockholm.
 • 2. Carl Teodor, född 1877-03-27 på Eneboga. Mogenhetsexamen 1895-06-08. Volontär vid Vendes artilleriregemente s. å. 10/6. Sergeant 1896-07-14. Elev vid krigsskolan s. å. 24/9. Styckjunkare 1897-08-12. Officersexamen s. å. 29/11. Underlöjtnant vid 2. Göta artilleriregemente s. å. 10/12. Examen i allmänna artillerikursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1900-05-00. Examen i högre artillerikursen därst. 1902-05-00. Löjtnant 1903-04-04. Artilleristabsofficer 1908-07-01. Entledigad från förordnandet att vara artilleristabsofficer 1911-09-14. Kapten vid Smålands artilleriregemente 1912-01-19. 1. adjutant vid II. arméfördelningens stab 1916-11-01. RSO 1918-06-06. Major vid sistnämnda regemente 1922-04-04 och vid positionsartilleriregementet s. å. 14/9. LKrVA 1926. Överstelöjtnant i armén s. å. 3/12 och vid Karlsborgs artilleriregemente 1927-06-03. RVO 1928-06-16. 1932-03-28 överste i armén, s. d. avsked från innehavande överstelöjtnantsbeställning, 1932-02-13 i Stockholm och begraven i Lindköpings domkyrkoförs.
 • 2. Gustaf Alexander, född 1878-04-08 på Eneboga. Mogenhetsexamen i Nyköping 1900-05-26. Elev vid Klotens skogsskola 1901-07-01. Utexaminerad 1902-06-15. Elev vid skogsinstitutet s. å. 1/7. Utexaminerad 1904-06-15. E. jägmästare i Gävle-Dala distrikt 1905-06-29. Assi- stent i Hallands revir 1906-06-11. Förvaltare av Sperlingsholms skogar i Halland och Småland 1906. Länsjägmästare i Hallands län och sekreterare hos skogsyårdsstyrelsen därst. 1907. Placerad såsom e. jägmästare i södra distriktet 1913-05-29. RVO 1920-06-06. Gift 1:o 1907-09-12 i Torup med Maria Fredrika Gadd, från vilken han blev skild, född 1886-05-30 i Halmstad, dotter av kyrkoherden Johan Gadd och Anna Olivia Christina Kjellman. Gift 2:o 1929-12-07 med Karin Helena Lindberg i hennes 2:a gifte, född 1893-06-18, dotter av sjökaptenen Janne Lindberg.

TAB 15

Fredrik (son av Per Gustaf Pfeiff, friherre Pfeiff, tab1), född 1738-11-01 Vretaberg. Kadett vid konungens kadettkår 1753-03-04. Fänrik vid Hälsinge regemente 1756-12-01. Stabsfänrik därst. 1759-05-04. Stabslöjtnant 1765-06-17. Kapten 1767-12-18. Premiärmajor 1772-04-29. RSO 1779-01-24. Överstelöjtnants avsked 1783-12-19. Död 1798-07-23 i Norrköping. Bevistade pommerska kriget 1757–1762. 'Han insattes på fästning för förgripligt tal på en sockenstämma mot regala brännvinsinrättningen men lösgavs sedan'. Gift 1774-07-19 Gotthardsberg med friherrinnan Eva Christina Mareks von Würtemberg, född 1751-04-15 på Frösö kungsgård Jämtlands län, död 1813-02-23 i Norrköping, dotter av fältmarskalken Gotthard Vilhelm Marcks, adlad och friherre Marcks von Würtemberg, och hans 2:a fru, friherrinnan Elisabet Gyllenstierna af Lundholm.

Barn:

 • Per Gustaf, född 1775-07-07, död s. å. 10/8.
 • Elisabet Ulrika, född 1776-12-14, död 1777-06-28.
 • Fredrika Christina, född 1780-05-03, död 1806-01-07 i Stockholm efter barnsäng. Gift 1800-06-05 i Norrköping med stallmästaren och ryttmästaren Adolf Emanuel Lewin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1792 med Lovisa Sofia Krook. Gift 3:o 1811-04-14 Skalunda, med friherrinnan Jacquette Magdalena Falkenberg af Trystorp, från vilken han 1813-09-07 b ev skild., född 1776-11-29 Hultaby, död 1865-01-07 i Stockholm, dotter av Johan Patrik Falkenberg af Trystorp, adopt. friherre Falkenberg af Trystorp, och Hedvig Ulrika Silfversparre), född 1758-11-20, död 1819. 4
 • Gotthard Teodor, född 1784. Fänrik. Död 1843. Se Tab. 16

TAB 16

Gotthard Teodor (son av Fredrik, tab15), född 1784-03-07. Sergeant vid Södermanlands regemente 1794. Fänrik vid Göta garde 1802-03-17, 1802-03-19. Fänrik vid Kajana bataljon 1803-05-03. Avsked 1805-05-25. Död 1843-12-28 i Vadstena. 'Han dömdes 1803 av krigshovrätten att för obevista angivelser mot befälet tjäna tre månader såsom gemen, vilket straff han undergick vid Svea livgarde 1804'. Gift 1806-11-09 Stjärnsand med Lovisa Christina Gripensköld, född 1791-04-16 Hamrum, död 1864-11-18 i Eksjö, dotter av löjtnanten Gustaf Adolf Gripensköld, och Fredrika Boursie.

Barn:

 • Eva Fredrika Lovisa, född 1807-08-31 på Stjärnsand, liksom systrarna, död 1808-03-29.
 • Emilie Vilhelmina, född 1811-11-11, död ogift 1869-07-06 i Eksjö.
 • Carolina Matilda, född 1815-09-16, död ogift 1887-06-11 på Norrby.
 • Sofia Lovisa, född 1820-05-19, död ogift 1896-05-30 i Linköping.

Källor

1Lk. 2Hm (Kalmar). 3Svgn. 4Öä. 5Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: