:

Wennerstedt nr 264

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Wennerstedt nr 264 †

Friherrlig 1759-10-16, introd. 1776. Utdöd 1815-02-21.

TAB 1

Carl Gustaf Wennerstedt, friherre Wennerstedt (son av Anders Winnerstedt, adlad Wennerstedt, se adliga ätten Wennerstedt nr 1000, Tab. 1), friherre till Skogaholm i Svennevads socken, Örebro län samt herre till Skörtinge i Skärkinds socken, Östergötlands län och Attarp i Bankeryds socken, Jönköpings län. Döpt 1692-10-21 Sörby [enl. Svennevads sockens husförhörsbok, född 1693-12-08]. Student i Uppsala. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet 1708. Volontär vid livgardet 1709. Korpral därst. s. å. Avsked 1710-10-10. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente s. å. 18/10. Sekundlöjtnant därst. 1711-08-22. Premiärlöjtnant 1712-02-16. Konfirm.fullm. 1716-11-10. Ryttmästare 1717-08-18. Kapten vid livdragonregementet 1718-06-26. Extra ordinarie kammarherre1 hos konung Fredrik I 1722-05-04. Lagman i Västernorrland 1728-04-04 och i Östergötland 1741-04-02. Landshövding i Stora Kopparbergs län 1742-11-18. RNO 1751-12-04. President i Göta hovrätt 1755-11-22. KNO 1757-11-21. Friherre 1759-10-16 (introd. 1776 under nr 264). Avsked 1771-01-25. Död 1778-02-07 på Skogaholm och begraven i Wennerstedtska graven vid Svennevads kyrka. 'Han bevistade under sin militära tjänst 1718 års fälttåg i Norge och Fredrikshalls belägring. Sökte såsom landshövding i Dalarne förmå dalkarlarna att avstå från sitt uppror 1743 men förgäves, utan blev han av dem i stället bemött med mycken hårdhet och så sjuk han var under stark vakt medförd som fånge till Stockholm på deras tåg dit, varom han år 1766 lät i Örebro trycka en berättelse.' Gift 1727 Borrud med Ebba Magdalena Hierta, född 1701-06-03 Häggatorp, död 1761-04-00, dotter av generalmajoren Lars Hierta, och hans 2:a fru Maria Christina Bonde.

Barn:

  • Maria Catharina, född 1728-07-06 på Borrud, död 1803-01-19 Åminne Hon inrättade i nämnda socken en skola och ett fattighus. Gift 1756-06-20 på Skogaholm med sin svågers brorson, generalmajoren och landshövdingen friherre Magnus Vilhelm Armfelt, född 1725, död 1795.
  • Ebba Margareta, född 1730-04-14 på Skogaholm, död 1802-04-13 Runstorp s socken, Östergötlands län. Gift 1750 med överstelöjtnanten friherre Reinhold Armfelt, född 1719, död 1762.
  • Gustaf Filip, född 1732. Generalmajor. Död 1815. Se TAB. 2.
  • Ingeborg Helena, född 1734-11-17, död ogift 1760.
  • Vilhelm, född 1740. Överstelöjtnant. Död 1780. Se Tab. 3.

TAB 2

Gustaf Filip (son av Carl Gustaf Wennerstedt, friherre Wennerstedt, Tab. 1), till Skogaholm. Född 1732-04-18 på Främmestad i likanämnd socken, Skaraborgs län. Kadett (volontär) vid artilleriet 1748-02-12. Underlöjtnant därst. 1750-12-31. Löjtnant vid Savolaks regemente 1756-08-05. Kapten réformé vid regementet la Dauphine i fransk tjänst s. å. 9/5 och gjorde med franska armén en kampanj. Konstit. kapten vid dalregementet 1757-11-09. Konfirm.fullm. 1758-07-17. RSO 1761-11-23. Kapten vid Kronobergs regemente 1763-07-04. Major därst. 1764-05-02. Sekundmajor vid Hälsinge regemente 1765-07-14. Major vid lätta dragonregementet 1770-03-23. Överstelöjtnant i armén 1772-09-13 och vid norra skånska kavalleriregementet 1774-06-06. Transp. till Östgöta kavalleriregemente s. å. 20/7. Överste i armén 1780-06-12 och vid regementet 1783-09-20. Generalmajors avsked 1787-02-20. Död 1815-02-21 på Skogaholm utan söner och slöt således ätten på svärdssidan samt ligger jämte sin fru begraven i familjens grav i Svennevad. Bevistade kriget i Pommern 1757–1759 samt därunder belägringen i Demmin och blockaden i Stralsund, belägringen vid Peenemünde och av Anklam 1759 och där fången. Gift 1775-04-18 Håberg med Brita Elisabet Tersmeden, född 1758-05-11, död 1810-12-10 på Skogaholm, dotter av hovintendenten Erik Tersmeden, C, och hans 1:a fru Carolina Sabina Rosenstam.

Barn:

  • Brita Carolina, född 1776-08-27 Kungsnorrby, död 1835-02-25 i Örebro och ligger jämte sin man begraven i Wennerstedtska graven i Svennevad. Gift 1798-10-23 i Svennevads kyrka med sin fasters mans brorson, generalmajoren friherre Carl Armfelt, född 1764, död 1846.
  • Ebba Gustava, född 1778-06-25 på Kungsnorrby, död 1845-07-15 Boda Gift 1811-05-28 i Svennevads kyrka med överstelöjtnanten Frans Magnus Eneskjöld, född 1774, död 1822.
  • Vilhelmina, född 1781-12-08 på Skogaholm, död 1864-02-05 på Björngården vid Lidköping. Gift 1812-06-04 i Svennevads kyrka med kammarjunkaren, majoren och RSO Carl Henrik Bernhard von Braun, av en adlad, men ej introd. ätt, född 1779-07-12 Sjögården, död 1868-01-15 på Björngården.

TAB 3

Vilhelm (son av Carl Gustaf Wennerstedt, friherre Wennerstedt, Tab. 1), till Skörtinge i Skärkinds socken, Östergötlands län. Född 1740-09-20 i Svennevads socken. Student i Uppsala2 1752-02-25. Volontär vid Löwenfelska regementet i Stralsund 1756-06-24. Förare därst. 1757-05-18. Fänrik i armén 1758-02-24 och vid nämnda regemente s. å. 25/4 samt vid livgardet s. å. 10/7. Löjtnant därst. 1763-12-08. Major i armén 1772-09-13. Kapten vid gardet 1773-06-21. Överstelöjtnant i armén 1777-06-06. RSO 1779-01-24. Död 1780-05-20 i Stockholm och begraven s. å. 25/5 i Jakobs kyrka. Gift 1778-08-14 i Västra Husby kyrka, Östergötlands län med grevinnan Charlotta Filippina von Schwerin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1785-12-16 på Skörtinge med hovstallmästaren friherre Gustaf Adolf Klingspor, född 1746, död 1800), född 1755-05-28, död 1823-01-12, dotter av riksrådet och överstemarskalken friherre Jakob Filip von Schwerin, greve von Schwerin, och grevinnan Charlotta Sofia Margareta von Bohlen.

Barn:

  • Magdalena Charlotta, född 1779-11-18, död 1847-02-27 i Norrköping. Gift 1798-05-08 Grönlund med sin styvfaders brorson, hovmarskalken greve Gustaf Klingspor, född 1772, död 1840.

Källor

1SAB. 2Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: