:

Von Düring nr 171

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Düring nr 171 †

Friherrlig 1719-10-30, introducerad 1720. Upphöjd i grevligt stånd, men ej introducerad. Utdöd 1759-01-05.

'Denna gamla adliga ätt förmenas härstamma från Böhmen, där redan år 870 herrar von Düring florerade bland den högre adeln. Därifrån kom den till Bremen, varest ättens äldsta stamgods var Düringen, beläget i Lockstede socken vid Lune å. Bland äldre Düringar äro kända Theodoricus 1144, Helvicus 1190, Godefridus 1294, Nicolaus 1279 och Kersten 1357'. – Ätten fortlever talrikt i Tyskland.


Christian von Düring, arvherre till Düringen. Väpnare. Levde 1401.

son:

 • Johan, arvherre till Düringen. Var redan 1386 myndig. Väpnare. Nämnes senast 1390. Gift med Sofia Nagel.

son:

 • Herman, arvherre till Düringen. Väpnare. Nämnes i urkunderna 1430–1454. Gift med Sofia von Luneberg.

son:

 • Otto, arvherre till Düringen. Väpnare. Levde ännu 1510. Gift 1500 med Ilsabe von Borch, dotter av Johan von Borch och Catharina von der Hude.

son:

 • Johan, arvherre till Düringen. Född 1503. Väpnare. Var en av stiftarna av det bremiska ridderskapet 1534. Burgman i Horneburg. Levde 1551. Gift med Wolbrecht Piede von Zesterfleth, dotter av Didrik von Zesterfleth och Elisabet Bären. Han hade med henne tre söner, av vilka var och en bildade en egen ättegren, nämligen Düringar till Düringen, Holde, Russbaden och Bokel. Düringar till Horneburg, Francop och Marsel, samt Düringar till Halenvisch och Belum.

son:

 • Didrik, ärftlig burgman av Horneburg och herre till Francop och Marsel. Död 1617. Gift med Catharina von Issendorff, dotter av Christoffer Hermansson von Issendorff, till Oese m m (en av stamfäderna till adlade ätten von Issendorff), och hans 1:a fru Anna Clemensdotter von der Wisch.

son:

 • Johan. Arvburgman av Horneburg. Ärkebiskoplig bremisk stallmästare samt fogde över Altenland. Född 1666-11-05. Gift 1:o med Maria von Bremer, dotter av Johan Bendixson von Bremer, till Manhausen och Oberndorff, och Maria Segebadsdotter Marschalk. Gift 2:o med Agnes von Schönebeck.

son:

 • Didrik, född 1619. Arvburgman av Horneburg och arvherre till Estebruck. Fogde i Altenland. Död 1686-02-14. Gift med Gertrud von Brobergen, född 1628, död 1687-07-14, dotter av Adolf Hennekesson von Brobergen, till Bassbeck, Frelstorftermühlen och Heuhoff (av samma släkt som adlade ätten von Brobergen), och Maria Ludesdotter Marschalk.

son:

 • Johan Christoffer, till Horneburg, född Horneburg 1658-02-16. Löjtnant i svensk tjänst 1680. Kapten 1682. Överstelöjtnant i holsteinsk tjänst 1688. Överste för livregementet till fot i holsteinsk tjänst 1695. Död 1697-09-04 i Brabant, varest han var med sitt regemente Gift 1688-02-25 med friherrinnan Anna Sabina von Grothusen, född 1665-06-06, död 1718 i Hamburg, dotter av generallöjtnanten Otto Johan von Grothusen, friherre Grothusen, och Margareta von Behr.

son:

 • Johan Christoffer, naturaliserad, friherre (och greve) von Düring, till Tyresö i Tyresö socken, Stockholms län, född 1695-07-22 i Horneburg, Bremen. Kornett vid general Bauditz' holsteinska dragonregemente i Holland (Lk.) 1708-12-01. Kapten vid generallöjtnanten Barners regemente i holsteinsk tjänst 1710-08-30. Överstelöjtnant i svensk tjänst vid Barthiska dragonregementet (Lk.) 1714-08-22. Konfirmationsfullmakt (Lk.) 1714-12-09. Överste för Barthiska dragonregementet (Lk.) 1715-12-07. Överste för tyska dragonregementet 1717-01-10. Naturaliserad svensk adelsman 1719-09-29 (ej introducerad). Friherre 1719-10-30 (introducerad 1720 under nr 171). Överste med överstelöjtnants indelning i norra skånska kavalleriregementet 1721. Överste för norra skånska kavalleriregementet 1727-12-18, generalmajor 1730-01-22. Generallöjtnant 1740-05-05. General 1743-08-09. En av herrar ett hundrade män i Stockholms stads brand- och försäkringscontoir 1746. KSO och RoKavKMO 1748-04-17. Fältmarskalk 1751-04-16. Greve 1751-11-21 (ej introducera). Överståthållare i Stockholm 1753-06-20. Död i Stockholm 1759-01-05 och begraven 1759-01-09 i Tyresö kyrka Stockholms län, och utgick med honom själv hans friherrliga ätt på svärdssidan. 'Han började sina krigsbedrifter i slaget vid Malplaquet, och hade under sin utländska tjänst ofta tillfälle att strida under arvprinsens av Hessen-Kassel, sedermera konung Fredrik I:s ögon. Slutligen, under Stralsunds namnkunniga belägring 1715, visade han ett så käckt förhållande, att konung Carl XII på stället befordrade honom till överste.' Gift 1720-02-02 på Tyresö med grevinnan Catharina Margareta Bonde af Björnö, född 1697-06-16, död 1755-07-09 i Stockholm och begraven 1755-07-14 i Tyresö kyrka, dotter av kungliga rådet och presidenten, friherre Carl Bonde, greve Bonde af Björnö, och hans 2:a fru grevinnan Maria Gustava Gyllenstierna af Ericsberg.

Barn:

 • Gustava Sabina, född 1721-06-22, död 1778-12-15 på Tyresö. Gift 1757-01-06 i Stockholm med riksrådet, friherre (greve) Carl Fredrik Scheffer, född 1715, död 1786.
 • Charlotta Maria Elisabet, född 1722-11-22, död 1723-02-24 och begraven 1723-03-28 i Tyresö kyrka .
 • Ulrika Eleonora, född 1728-12-04, död ogift 1793-12-19 på Tyresö.

Källor

Kurt von Düring, Stammtafeln der Familie von Düring (1920).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: