:

Broman nr 222

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Broman nr 222 född

Friherrlig 1747-12-12, introd. 1752. Utdöd 1763-04-03.

1 SAB. 2 RHHj.

Erland Broman, friherre Broman (son av Carl Broman, adlad Broman, se adl. ätten Broman, Tab. 2), friherre till Rosersberg i Norrsunda socken Stockholms län, samt herre till Segersjö i Lännäs socken, Örebro län. Född 1704-11-01 på Bergby i Vendels socken, Uppsala län. Student i Lund. Hovjunkare1 1722-06-25. Auskultant i Svea hovrätt 1724-02-19. Kammarherre 1731-07-05. Assessor i kommerskollegium 1734-09-19. Kommerseråd 1739-09-11. Deputerad för utarbetande av en assurans- och haveriordning 1740-11-15. Hovmarskalk1 1741-08-05. President i kommerskollegium 1747-03-09. Friherre s. å. 12/12 (introd. 1752 under nr 222). Ledamot av statskommissionen 1748. R o K av KMO s. å. Död 1757-01-19 i Stockholm och begraven i Veckholms kyrka i Uppland. 'Han var konung Fredrik I:s bekanta gunstling och deltog mycket i riksdagsvälvningarna på sin tid' [Ak]. Gift 1:o2 1726-08-25 med Eva Johanna Drakenhielm, född 1704-12-02 Malma, död 1747-08-27 på Rosersberg och begraven 1748-05-22 i Ludgo socken, Södermanlands län2, dotter av ryttmästaren Johan Christoffer Drakenhielm, och friherrinnan Anna Elisabet Clerck. Gift 2:o 1748-03-01 Kungshatt med hovfröken grevinnan Vilhelmina Magdalena Taube, född 1720, död 1757-08-00 och begraven s. å. 2/9 i Jakobs förs. i Stockholm, dotter av riksrådet och överamiralen friherre Edvard Didrik Taube af Odenkat, greve Taube, och Christina Maria Falkenberg af Trystorp.

Barn:

  • 1. Carl Vilhelm. Född 1727-09-02 på Malma, död s. å. i dec. och begraven s. å. 26/12.
  • 1. Anna Eva, född 1728, död 1730 i dec. och begraven s. å. 30/12.
  • 2. Fredrika Lovisa, född 1749-01-05 i Stockholm, död 1803-12-23 Måstena. Gift 177(4) med kommerserådet Anders Plomgren, adlad von Plomgren, född 1730, död 1810.
  • 2. Fredrik Erland, född 1750-01-17, död 1763-04-03 i Stockholm och utgick med honom friherrl. ätten Broman på svärdssidan.
  • 2. Carl Edvard, döpt 1752-05-31 i Stockholm Hovförsamlingen, död ung.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: