:

Von Knorring nr 177

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Knorring nr 177 †

Friherrlig 1720-01-29, introducerad 1720. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-09-17 under nr 9 bland friherrar.


Knorring%20F17700.jpg

TAB 1

Göran Johan von Knorring, naturaliserad Knorring och friherre von Knorring (son av Casper Fredrik von Knorring, se adliga ätten Knorring nr 809, Tab. 3), född 1657-11-10 på Tervalampi (Kf.) i Nylands län. Naturaliserad svensk adelsman 1672-09-12 jämte sin äldre halvbroder (introducerad under nr 809). Musketerare vid Upplands regemente 1674. Sergeant vid Upplands regemente 1675. Fänrik 1675. Kornett vid adelsfanan 1676. Kaptenlöjtnant vid adelsfanan 1676. Ryttmästare 1677. Ryttmästare vid livregementet till häst 1679-11-30. Reste till Holland 1687 och ingick i Generalstaternas tjänst. Överstelöjtnant vid Erskins svenska regemente i Holland 1688-09-30. Överste för Erskins svenska regemente 1690. Överste för Helsinge regemente 1700-03-13. Vice guvernör i Kurland och kommendant på Mitau 1701. Lade Mitau under Sverige 1706. Avsked 1708-12-04. Friherre 1720-01-29 (introducerad 1720 under nr 177). Död 1726-06-08 i Stockholm samt ligger jämte sin fru begraven i Kungsholms kyrka, varest hans friherrlige vapen synes. 'Han var en tapper krigare och blev flera gånger blesserad, försvarade modigt Mitau med blott 600 man i 6 veckor mot tsar Peter själv och 30,000 ryssar'. Gift 1683-05-30 i Stockholm med Catharina Cronström, född 1662-09-23 i Garpenbergs socken, Kopparbergs län. Död 1742-11-29 på Harbonäs i Harbo socken, Västmanlands län och begraven 1742-12-13, varefter liket nedsattes bredvid mannens i Kungsholms kyrka, Stockholm, dotter av kammarrådet Isak Kock, adlad Cronström, och Christina Hanssén.

Barn:


 • Robert Johan, född 1684-05-13 i Karelen. Fänrik i holländsk tjänst 1696. Konstapel vid artilleriet (Lk.) i svensk tjänst 1700-03-31. Fänrik vid Helsinge regemente 1700-12-06. Löjtnant vid Helsinge regemente 1702-01-11. Död 1703-01 i Mitau.
 • Gustaf, född 1685-07-24. Fänrik vid Helsinge regemente 1703-05-08. Konfirmationsfullmäktige 1703-06-27. Löjtnant vid Helsinge regemente 1704-03-09. Löjtnant vid Dückers dragonregemente 1705-02-11. Sekundkapten vid Dückers dragonregemente 1705-04-24. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Död 1714-10-16 i Verkoturie [Lk 1. Gift med N N Weidman från Pommern och hade med henne en son, Jürgen, vilken dog som barn.
 • Isak, född 1687. Överstelöjtnant. Död 1755. Se Tab. 2.
 • Christina, född 1688-05-28, död 1752-06-01 på Hylteberg i Gällaryds socken, Jönköpings län. Gift 1705 med översten Paul Bethun, naturaliserad Bethun, nr 1402, i hans 2:a gifte» född 1665, död 1729.
 • Göran Anton Albert, född 1691. Lagman. Död 1766. Se Tab. 3.
 • Vilhelm Henrik, född 1692. Kammarherre. Död 1763. Se Tab. 23.
 • Johan Adolf, född 1693-11-05. Student i Uppsala (Um.) 1704-04-19. Fältväbel vid Hälsinge och Gästrike tre- och femmänningsinfanteribataljon. Fänrik vid Hälsinge och Gästrike tre- och femmänningsinfanteribataljon 1709-04-02. Löjtnant vid Hälsinge regemente (Lk.) 1709-11-06. Sekundkapten vid förstn. regemente 1712-04-16. Gick sedan i holländsk tjänst, däri han dog ogift 1721.
 • Dorotea Sofia, födda tvillingar 1696 i Maastricht,
 • Charlotta Elisabet, döda som barn.
 • Carl, född 1697-08-08 på Rörstrand vid Stockholm, död 1697
 • Ett barn, född 1699, död 1699

TAB 2

Isak (son av Göran Johan von Knorring, naturaliserad Knorring och friherre von Knorring, Tab. 1), till Ottinge i Lofta socken, Kalmar län och Redberga i Marka socken, Skaraborgs län. Född 1687-02-03 i Stockholm. Sergeant vid Hälsinge regemente 1702. Fänrik vid Hälsinge regemente 1703-04-08. Sekundlöjtnant 1705-03-04. Premiärlöjtnant 1707-09-12. Regementskvartermästare 1708-12-05.. Kapten 1709-06. Majors karaktär 1722-05-04. Överstelöjtnants karaktär. född 1755-09-21 På Forsby i Västra Eds socken, Kalmar län. 'Han blev fången vid Perevolotjna och svårt sårad samt förd till Sabacksan, varest han måste kvarstanna till fredsslutet'. Gift 1726-05-10 med Eva Christina de Besche, född 1705-02-21, död 1770-05-01 dotter av brukspatronen Isak de Besche, och Christina Sabina von Benner.

Barn:

 • Hedvig Christina, född 1725-07-07, död 1801-03-16 på Bjursund i Loftahammars socken, Kalmar län. Gift 1741-08-09 med ryttmästaren, friherre Georg Henrik Lybecker, född 1720, död 1776.
 • Göran Isak, till Ottinge och Forsby. Född 1727-09-30. Antagen i krigstjänst 1744. Fänrik vid livgardet 1747-06-21. Löjtnant vid livgardet 1750-04-18. Kapten 1758-10-13. RSO 1767-11-23. Avsked 1767-05-25. Död 1797-06-17 på Forsby. Bevistade pommerska kriget. Han gav till riddarhuset en fond, varav pension skall utgå till en fröken av Knorringska eller Lybeckerska namnet.
 • Eva Catharina, född 1728-12-18, död 1785-07-20 på Hällerö i Eds socken, Kalmar län och ligger jämte sin man begraven i Eds kyrka. Gift 1753-05-08 på Forsby med kaptenlöjtnanten Fredrik Johan Götherhielm. Född 1720, död 1771.
 • En son, död 1730-05-01 i Lofta socken, 1/2 år gammal.
 • Otto Vilhelm, död 4 år gammal.

TAB 3

Göran Anton Albert (son av Göran Johan von Knorring, naturaliserad Knorring och friherre von Knorring, Tab. 1), till Redberga i Marka socken, Skaraborgs län och Strömsberg i Ljungarums socken, Jönköpings län. Född 1691-02-20. Student i Uppsala (Lk.) 1705-01-02. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1709-08-04. Auskultant i Svea hovrätt 1709. Privatsekreterare hos sin morbroder, envoyén Cronström i Paris. Auditör vid livdrabantkåren 1718-09-16. Extra ordinarie assessor i Göta hovrätt 1719-06-15. Assessor i Göta hovrätt 1721-11-03. Hovrättsråd 1733-03-20. Lagman i Älvsborgs läns lagsaga 1733-05-05. Avsked 1750-03-09. RNO 1759-04-23. Död 1766 1471. Gift 1720-07-05 med sin kusins styvdotter Gertrud Tham, född 1702-11-05 i Göteborg, död 1773-04-17 på Strömsberg, dotter av kommerserådet Sebastian Tham, och hans 2:a fru Catharina Scharenberg.

Barn:

 • Fredrik Göran, född 1722-01-10, död 1726-08-12.
 • Isak, född 1723. Kammarherre. Död 1798. Se Tab. 4.
 • Catharina Elisabet, född 1724-01-14, död 1773-05-12 Huskvarna och begraven 1773 1875. Gift 1745-06-25 med överdirektören Fredrik Ehrenpreus, nr 1313, född 1714, död 1794.
 • Helena Albertina, född 1725-10-19, 1800-10-02 på sin gård Ulås i Våxtorps socken, Jönköpings län. Gift 1747-08-07 med ryttmästaren Jakob Reenstierna, född 1714, död 1796.
 • Vilhelm, född 1726. Löjtnant. Död 1761. Se Tab. 6.
 • Gustaf Sebastian, född 1728. Ryttmästare. Död 1764. Se Tab. 7.
 • Hedvig Christina, född 1729-01-10, död 1729-04-10.
 • Beata Maria, född 1731-03-15, död 1791-01-08 på Björneberg i Järstorps socken, Jönköpings län. Gift 1752-07-10 med sin broders svåger, krigsrådet Carl Soop, född 1729, död 1786.
 • Casper Johan, född 1732-08-15, död 1733-04-01.
 • Ulrika Charlotta, född 1733-11-24, död 1800 i Stockholm. C. 1755-07-11 med kammarherren Arvid Johan Teel, nr 550, född 1720, död 1799.
 • Ludvig Egenolf, född 1735-03-31, död 1735-07-10.
 • Göran Johan, född 1736. Notarie. Död 1779. Se Tab. 16.
 • Birgitta, född 1737-10-07, död strax.
 • Birgitta, född 1737-10-07, död strax.
 • Gertrud Antoinetta, född 1740-01-04, död 1799-06-14 på Strömsberg. Gift 1760-09. med överdirektören för salpetersjuderistaten i Småland och Östergötland Christoffer Hedman, adlad Hedercrantz 1770-01-23 men ej introducerad (SK.), född 1711-04-22, död 1773-12-10 i Jönköping.
 • Carl Adolf, född 1742-02-10, död 1742.

TAB 4

Isak (son av Göran Anton Albert, Tab. 3), till Redberga i Marka socken, Skaraborgs län. Född 1723-02-05. Student i Lund (At (P.).) 1742-10-27. Extra ordinarie kanslist i kungliga kansliet. Kammarherre (SAB.) 1750-05-04. Avsked (SAB.) 1764-09-28. Död 1798-03-19 på Röa i Bredviks socken, Skaraborgs län. Gift 1764-09-28 med Lovisa Sofia Nordencrantz, född 1744-10-27, död 1776-02-12 på Röa, dotter av kommerserådet Anders Backmansson, adlad Nordencrantz, nr 1891, och Margareta Sofia Schröder.

Barn:

 • Elisabet Albertina Margareta, född 1765-04-06 på Rössberga i Valtorps socken, Skaraborgs län, död 1802-09-09 på Stora Dala i Dala socken, Skaraborgs län. Gift 1788-03-30 på Stora Dala egendom med sin halvkusin, majoren Casper Tham. i hans 1:a gifte, född 1750, död 1805.
 • Anton, född 1766. Överstelöjtnant. Död 1834. Se Tab. 5.
 • Ludvig, född 1767-12-11 på Redberga (RHHj.), död på Rosberga (RHHj.) 1768-06-08.
 • Louisa Sofia, född 1769-05-08 på Redberga (RHHj.), död på Redberga (RHHj.) 1770-11-09.
 • Ulrika Catharina, född 1770-12-04 på Redberga (RHHj.), död på Redberga (RHHj.) 1771-07-12.
 • Gustaf, född 1772-08-25 på Redberga (RHHj.). Page hos konung Gustaf III 1787-03-02. Stabsfänrik vid Skaraborgs regemente 1789-06-02. Sekundadjutant vid Skaraborgs regemente 1792-10-29. Stabslöjtnant 1796-03-07. Kapten 1800-12-20. Major 1812-07-28. RSO 1813-01-28. Överstelöjtnant i armén 1814. Överstes avsked 1819-02-16. Död ogift 1823-04-04 i Mariestad. Han bevistade 1813 och 1814 års kampanjer i Tyskland och Norge och blev i affären vid Roslau blesserad i vänstra armen.
 • Vilhelm, född 1774-01-06 på Redberga (RHHj.). Fänrik vid Skaraborgs frikår 1788-12-17. Stallpage 1791-11-15. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1793-02-01 med tur från 1788-12-17. Stabskornett vid Västgöta kavalleriregemente 1797-04-12. Löjtnant 1797-04-27. Stabslöjtnant vid Västgöta dragonregemente (SAB.) 1807-12-05. Stabsryttmästare 1808-02-15. Ryttmästare (KrAB.) 1810-09-15. Kapten vid Västgöta regemente. Major i armén (SK.) 1814-08-25. RSO 1817-01-28. Major vid regementet 1820-02-15. Avsked (SK.) 1822-12-10. Död ogift 1852-02-15 Bränningeberg .
 • Carl Ludvig, född 1775-06-05 på Röa. Stabsfänrik vid Skaraborgs regemente 1786-09-21. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1802-06-05. Stabskapten 1810-05-08. Avsked 1811-06-25. Död ogift 1848-11-06 i Lidköping (SK.). 'Han blev 1807 den 25 aug. då fransmännen överraskade Dänholmen, efter ett tappert motstånd fången och förd till södra Frankrike, där han måste i tre år kvarstanna.'

TAB 5

Anton (son av Isak, Tab. 4), född 1766-09-08 på Redberga (RHHj.) i Marka socken, Skaraborgs län. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1772. Bordpage hos änkedrottning Lovisa Ulrika 1777-02-01. Kammarpage 1780. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1782-06-26. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente 1787-12-10. Kapten 1791-04-24. Stabskapten 1792-05-21. Regementskvartermästare vid livregementets värvade infanteri 1793-06-30. Major i armén 1796-02-28. Premiärmajor vid Skaraborgs regemente 1799-11-15. RSO 1802-12-09. Överstelöjtnant i armén 1805-07-22 och vid regementet 1808-01-16. Avsked 1810-05-15. Död 1834-05-17 Börstorp. 'Han bevistade 1788 90 års finska krig, varunder han bland annat den 1 sept. 1788 försvarade yttersta fältvakten vid Högfors mot ryssarnas anfall, var även 1808 med i Norge och blev där fången'. Gift 1802-09-16 på Börstorp med grevinnan Augusta Spens, född 1781-11-29, död 1857-04-17 i Mariestad, dotter av kaptenen, greve Carl Gabriel Spens, och hans 1:a fru friherrinnan Ulrika Augusta Palbitzki.

Barn:

 • Henrika Lovisa Augusta, född 1803-11-05 på Skålltorp i Skärvs socken, Skaraborgs län, död 1845-06-04 1822-10-15 med sin kusin, majoren Per Sebastian Tham, i hans 1:a gifte, född 1793, död 1875.
 • Albertina Ulrika, född 1805-01-06 på Skålltorp, död ogift 1890-01-06 i Mariestad.
 • Sofia Charlotta, född 1807-01-20, död ogift 1829-10-19.
 • Gustava Fredrika, född 1808-11-03 på Skålltorp, död 1888-11-28 i Mariestad. Gift 1836-02-27 i Mariestad med sin kusin, kammarherren Gustaf Gudmund
 • Antoinetta, född 1811-01-16, död 1846-09-18 på Hassle- Säby i Berga socken, Skaraborgs län. Gift 1828-09-27 med kaptenen Adolf Ludvig von Hofsten, född 1798. Död 1867.
 • Vilhelmina Carolina, född 1813-06-11, död 1855-06-16 på Börstorp. Gift 1837-08-24 i Mariestad med sin morfars mors sysslings dottersons son, generalmajoren, friherre Carl Herman Leuhusen, född 1810, död 1879.

TAB 6

Vilhelm (son av Göran Anton Albert, Tab. 3), född 1726-11-19. Volontär vid Skaraborgs regemente (KrAB.). Kornett vid Västgöta kavalleriregemente (KrAB.) 1750-08-21. Löjtnants avsked 1756-05-31. Död 1761-07-05 vid Borås. Gift 1754 med Hedvig Eleonora Feltstierna, född 1733-04-03, död 1771-03-17 på Stora Håven i Fröjereds socken, Skaraborgs län, dotter av majoren Sven Feltstierna, och Maria Elisabet Lagerberg.

Barn:

 • Göran Albrekt Anton, född 1755-12-17 Karstorp, död 1756-12-14 på Uddetorp i Bergstena socken, Älvsborgs län.
 • Göran Albrekt Anton, född 1757-07-02 på Uddetorp, död på Uddetorp 1758-05-01.
 • Carl Adam, född 1759-05-20 på Uddetorp. Levde utan tjänst på sin egendom Karstorp. Död ogift 1786-04-01 på Karstorps egendom.

TAB 7

Gustaf Sebastian (son av Göran Anton Albert. Tab. 3), till Attorp i Sams socken, Älvsborgs län. Född 1728-01-15. Volontär vid drottningens livregemente. 1746 korpral vid Smålands kavalleriregemente 1748. Kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente 1749. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1750-08-21. Stabslöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1756-10-14. Löjtnant (Lsn.) 1758-07-01. Ryttmästares avsked (SK.) 1759-03-14, död 1764-02-29 på Attorp. Gift 1751-09-10 med stiftsjungfrun Christina Soop, född 1723-01-13, död 1809-03-26, i Mariestad, dotter av lagmannen Åke Soop, och Margareta Tersmeden, adlad och friherrinna Cedercreutz.

Barn:

 • Göran Åke, född 1752-07-08, död 1752-09-30.
 • Johan Henrik, född 1753-10-14. Student i Lund 1768 (Lsn.). Volontär vid Gyllengranatska regementet 1768. Sergeant 1770-12-18. Premiäradjutant vid Skaraborgs regemente 1771-12-11. Sekundadjutant vid Kronobergs regemente 1775-10-26. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1777 676. Livdrabant 1779-02-10. Avsked 1780-07-20. Död 1789-01-06 på Hällerö i Eds socken, Kalmar län. Gift 1780-05 i Stockholm efter enlevering med sin syssling Sabina Juliana Hedvig Götherhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1796-07-29 med sin en annan syssling och sin 1:a mans kusin, löjtnanten, friherre Georg Albert Anton von Knorring, född 1764, död 1806), född 1762-07-27 på Hällerö, död 1835-03-03 Alhorva
 • Adolf Fredrik, född 1754. Hovrättsauskultant. Död 1802. Se Tab. 8.
 • Louisa Ulrika, född tvilling 1754-08-23, död ogift 1809-01-09 i Mariestad.
 • Carl Gustaf, född 1755-08-18, död 1757-06-23.
 • Göran Isak, född 1756-09-08 död 1757-07-28.
 • Carl Gustaf, född 1757. Major. Död 1808. Se Tab. 11.
 • Anton Ludvig, född 1760-01-17, död 1760-10-06.
 • Gertrud Margareta Christina, född 1761-01-09, död 1787-10-24 på Säby vid Mariestad. Gift 1781-10-19 på Attorp med sin kusin, lanthushållaren, friherre Gabriel Posse af Säby, född 1748, död 1820.
 • Isak, född 1763-12-30 i Gällstads socken, Älvsborgs län. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1778-08-14. Fänrik vid Västmanlands regemente 1779-02-07. Transporterad till Skaraborgs regemente 1779-07-22. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1786-04-12. Död ogift 1789-04-10 på rusthållet Ingarud vid Mariestad.

TAB 8

Adolf Fredrik (son av Gustaf Sebastian, Tab. 7), född tvilling 1754-08-23. Student i Lund 1768 (Lsn.). Auskultant. i Göta hovrätt. Död 1802-12-13 Tiberg. Gift 1787-06-03 i Karlskrona med Ebba Christina Grubbe, född 1763-07-12 Limmared, död 1804-08-08 på Tiberg, dotter av konteramiralen Carl Gustaf Grubbe, och Anna Magdalena Rutensparre.

Barn:

 • Sebastian Carl, född 1789. Överste. död 1858. Se Tab. 9.
 • Adolf, född 1790-06-10 på Attorp. Premiärlöjtnant vid kunglig majestäts flotta 1824-12-01. Avsked 1840-08-04. Sjökapten. Död barnlös 1847-01-08 vid Sjötorp i Lyrestads socken, (Skaraborgs län), och ligger begraven på Lyrestads kyrkogård, där hans gravvård ses. Gift 1833-01-23 i Stockholm med Christina Lovisa Bergerus, död 1855-05-07 vid Sjötorp, nära 65 år gammal.
 • Christina Sofia, född 1791-12-29, död ogift 1883-05-11 i Töreboda i Björkängs socken, Skaraborgs län.
 • Anna Magdalena, född 1795-04-18 död 1843-06-17 på Skålhamra i Täby socken, Stockholms län. Gift 1824-01-11 med possessionaten Jakob Palm Svensson.
 • Charlotta, född 1796-09-23 död ogift 1838-08-10 i Stockholm.
 • Ebba Fredrika, född 1799-02-16, död 1799-02-16 på Tiberg.
 • Gustaf Isak, född 1800. Major. Död 1870. Se Tab. 10.

TAB 9

Sebastian Carl (son av Adolf Fredrik, Tab. 8), född 1789-04-10 Attorp. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1791-12-18. Kadett vid Karlberg 1803-10-20 Korpral vid livregementetsbrigadens husarkår 1807-12-23. Avgången från Karlberg 1807-12-29. Kornett vid livregementets brigadens husarkår 1808-03-08. GMtf 1809. Löjtnant 1811-03-19. Ryttmästare 1814-10-04. Kapten vid Skaraborgs regemente 1814-11-16 och i generalstaben 1817-03-18. Major i Skaraborgs regemente 1819-03-27. RSO 1819-06-24. Överstelöjtnant i armén 1823-07-04. 2. Major vid regementet 1824-04-27. Överstelöjtnant och 1. major vid regementet 1833-08-24. Överste i armén 1837-05-18. Överste och chef för förutn. regemente 1845-10-24. RDDO 1848-09-28. Död 1858-04-05 på Skålltorp i Skärvs socken, (Skaraborgs län). Gift 1820-12-31 Högärdet Friherrinnan Knorring, född Zelow, var den bekanta romanförfattarinnan.

Barn:

 • Ebba Sofia, född 1821-10-31 i Kyrkefalla socken, Skaraborgs län, död 1864-09-03 Malmvik. Gift 1848-03-23 på Skålltorp med majoren, friherre Erik Johan Gustaf Adelswärd, född 1813, död 1870.

TAB 10

Gustaf Isak (son av Adolf Fredrik, Tab. 8), född 1800-09-29 Tiberg. Kadett vid Karlberg 1813-09-29. Utexaminerad 1816-09-21. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1816-10-01. Löjtnant vid Göta artilleriregemente 1826-11-22. Kapten 1832-03-17. RSO 1843-02-06. Major i artilleriet 1860-05-29. Avsked ur krigstjänsten 1867-05-17. död 1870-05-08 i Skara. Gift 1833-03-04 i Stockholm med Emilia Charlotta Carolina Frisk, född i Stockholm 1807-02-02, död 1867-07-13 i Skara, dotter av handlanden och bryggaren i Stockholm Carl Israel Frisk och Charlotta Kumlin.

Barn:

 • Anna Maria Christina, född 1834-07-30 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1899-06-11 i Uppsala.
 • Emilia Sofia Gustava, född 1836-01-25 i Marstrand. Stiftsjungfru. Död ogift 1860-09-14 i Skara.
 • Ebba Augusta Charlotta, född 1838-02-26 i Göteborg. Stiftsjungfru. Död 1907-01-05 Törnsäter ). Gift 1871-06-13 Kollbogården med sin systers svåger, kaptenen Per Anton Casper Tham, i hans 2:a gifte, född 1825, död 1913.
 • Carl Adolf Isak, född 1839-12-22 i Göteborg (RHHj.), död 1857-09-12 i Skara.
 • Carolina Gustava Eleonora, född 1841-10-06 i Göteborg. Stiftsjungfru. Död 1925-08-04 på Sunnansjö bruk i Grangärde socken, Kopparbergs län . Gift 1872-10-11 i Stockholm med bruksägaren Carl Reinhold Erenfried Roth, född 1842-03-12 i Stockholm, död 1905-10-15 på Sunnansjö bruk.
 • Catharina Elisabet Eugenia (Lisen), född 1844-06-15 i Göteborg. Stiftsjungfru. Skicklig fotograf. Död 1916-10-07 i Engelbrekts förs., Stockholm . Gift 1868-02-07 i Skara med löjtnanten Axel August Rikard Tham, född 1837, död 1877.

TAB 11

Carl Gustaf (son av Gustaf Sebastian, Tab. 7), född 1757-11-05 Attorp. Volontär vid Skaraborgs regemente 1773-05-27. Sergeant Skaraborgs regemente 1773-08-25. Fänrik 1773-12-15. Löjtnant 1781-04-04. Kapten 1786-04-12 (1808-09-21). Sekundmajor 1796-03-07. Avsked 1802-12-16. Död 1808-11-17 på Tiberg. Bevistade 1788 kampanjen i Bohuslän och blev därunder fången vid Kvistrum. Gift 1:o 1799-08-20 Onsjö med Johanna Sofia Haij, död 1771-06-25 i Stockholm, död i Stockholm 1807-01-07, dotter av översten Vollrat Vilhelm Haij, och hans 2:a fru (grevinnan) Catharina Emerentia von Stockenström. Gift 2:o 1808-04-19 på Onsjö med den förra fruns syster Catharina Elisabet Haij, född 1774-10-22, död 1834-12-17 i Skövde.

Barn:

 • 1. Johan Sebastian, född 1801-07-21 På Onsjö. Kadett vid Karlberg 1816-09-28. Utexaminerad 1820-09-19. Fänrik vid Västgötadals regemente 1820-10-19. Död ogift 1825-07-23 på Mölltorp.
 • 1. Vollrat, född 1803. Hovmarskalk. Död 1882. Se Tab. 12.
 • 1. Carl August, född 1804. Furir. död 1844. Se Tab. 14.
 • 1. Fredrik Albrekt, född 1805-10-23 i Kyrkefalla socken, Skaraborgs län. Kadett vid Karlberg 1820-09-28. Avgången 1823-12-05. Förare vid Västgötadals regemente 1823-12-24. Fänrik vid Västgöta regemente 1826-07-05. Underlöjtnant. Avsked 1835-08-13. Död ogift 1847-07-11 Ulvangen .
 • 1. Axel Vilhelm, född 1806. Kapten. Död 1887. Se Tab. 15.
 • 2. Emerentia Gustava Charlotta, född 1809-04-27 på Tiberg, posthuma, död 1885-10-19 Boda. Gift 1830-10-30 i Skövde med majoren Gustaf Vilhelm Wästfelt, född 1796, död 1861.

TAB 12

Vollrat (son av Carl Gustaf, Tab. 11), född 1803-02-29 på Alebäcken i Sventorps socken, Skaraborgs län. Kadett vid Karlberg 1816-09-28. Sergeant vid Västgötadals regemente 1819-12-13. Utexaminerad 1820-09-19. Fänrik vid Västgötadals regemente 1820-10-19. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1828-12-13. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1836-05-26. Styresman för Loka hälsobrunn 1851-05-30. Överintendent i Kungl Maj:t hov 1851-05-30. RNO 1860-05-05. KVO 1866-07-03. Avsked från styresmansbefattningen 1870-09-30. Hovmarskalk 1870-09-30. Död 1882-06-11 i Stockholm. Ägde Forsane i Frändefors socken, Älvsborgs län till 1839, delägare i och disponent för Värnäs bruk i Grythytte socken, Örebro län 1840, till vilket bruk på 1850-talet inköptes bruksegendomarna Älvestorp och Finnhyttan, varefter namnet på possessionen i dess helhet förändrades från Värnäs till Älvestorps bruk. Gift 1834-06-17 på Bogesund i Östra Ryds socken, Stockholms län med friherrinnan Ulrika Johanna Augusta von Höpken, född 1813-05-20 (1813-05-22) på Älvestorps bruks egendom, död 1866-04-22. Lyon, dotter av hovmarskalken, friherre Nils von Höpken, och friherrinnan Johanna Carolina von Lantingshausen.

Barn:

 • Nils Albrekt, född 1835. Löjtnant. Död 1877. Se Tab. 13.
 • Johan Vollrat, född 1836-07-15 på Forsane. Kadett vid Karlberg 1852-05-06. Utexaminerad 1857-01-28. Underlöjtnant vid Värmlands regemente 1857-02-26. Avsked 1862-06-13. Disponent vid Älvestorps bruk 1867. Styresman för Loka hälsobrunn 1870-09-30. Överintendent i Kungl Maj:t hov 1870-09-30. Direktör vid Nora–Ervalla järnväg 1873. Avsked från styresmansbefattningen vid Loka 1886-04-05. RNO 1886-05-15. Död ogift 1927-04-07 i domk. förs., Göteborg . Arrenderade Velamsund å Värmdön Stockholms län 1861 samt Riddersvik och Lövsta i Järfälla socken, Stockholms län 1864, ägde del i Älvestorps bruk 1867–1882 samt ägde Fjällbo i Partille socken, (Göteborg och Bohus län). 1883–1895 och under flera år från 1895 huset nr 27 Storgatan i Göteborg.
 • Ivan August, född 1837-09-10 på Forsane. Kadett vid Karlberg 1852-07-01. Avgången från krigsakademien 1855-09-13. Fanjunkare vid Hälsinge regemente 1855-11-05. Studentexamen 1857-01-23 och officersexamen 1857-12-16. Underlöjtnant vid Hälsinge regemente 1858 1971. Avsked 1859-06-04. Anställd i Österrikisk tjänst och deltog därunder i italienska kriget 1859. Underlöjtnant vid 2. livgardet 1859-09-16. Löjtnant 1862-06-03. Anställdes i franska armén såsom löjtnant vid 16. jägarbataljonen 1864 och deltog därunder i kriget i Algier. RFrHL 1865-07-07. RMVKrO 1871-03-02. Avsked 1872-06-14. Död ogift 1881-11-08 i Lund. Ägde huset nr 8 Östra Trädgårdsgatan i Stockholm 1867–1876 och huset nr 10 Skeppargatan i Stockholm stad från 1876. Claes Sebastian, född 1838-10-04, död 1838-10-16.

TAB 13

Nils Albrekt (son av Vollrat, Tab. 12), född 1835-04-25 Forsane. Kadett vid Karlberg 1848-06-19. Utexaminerad 1856-03-22. Underlöjtnant vid Karlbergs garde 1856-04-03. Löjtnant 1859-07-02. Avsked 1860-04-03. Död 1877-08-05, drunknade under svenska segelsällskapets hemfärd i Stockholms skärgård. Ägde Bro i Råby-Rönö socken, Södermanlands län sedan 1864 och del i Älvestorps bruk i Grythytte socken, Örebro län sedan 1867. Gift 1864-09-22 i Stockholm med grevinnan Ebba Hedvig Josefine Piper, född 1845-04-24 i Stockholm, död i Stockholm 1868-06-11, dotter av majoren, greve Tomas Henrik Piper, och grevinnan Johanna Hedvig Ulrika Lagerberg.

Barn:

 • Ebba Augusta Johanna, född 1865-06-17 på Bro. Död 1942-10-19 i Oscars församling, Stockholm (db nr 266) Gift 1886-09-02 Kristinehov s län med före detta ryttmästaren i armén och löjtnanten i skånska husarregementets reserv, ledamoten av stuteriöverstyrelsen, KVO2kl, RNO, Per Olof Liedberg, från vilken hon 1923 blev skild, född 1857-05-09 på Norregård i Prillestads socken, Malmöhus län. Död 1934-09-25 S:t Petri förs., Malmö .
 • Ebba Amelie Eleonore, född 1867-09-09 på Bro, död 1923-04-10 i Freiburg i Tyskland och nedsatt 1923-06-07 i familjegraven på norra begravningsplatsen i Stockholm. Gift 1894-06-18 i Stockholm med kammarherren, greve Gustaf Emanuel Wachtmeister af Johannishus, nr 25, född 1865, död 1925.

TAB 14

Carl August (son av Carl Gustaf, Tab. 11), född 1804-06-17 Alebäcken. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1822-05-14. Furir vid Skaraborgs regemente 1825-05-28. Avsked 1826-03-01. Död 1844-07-03 I Fridene i Sventorps socken, Skaraborgs län. Gift 1828-10-21 Tiberg med Antonia Ulrika Eleonora Lovisa Lind af Hageby, född 1805-04-18 Alebäcken, död 1894-09-15 i Stockholm, dotter av ryttmästaren Bengt Gustaf Lind af Hageby, och grevinnan Vilhelmina Sofia Lovisa Stackelberg.

Barn:

 • Elmira Aurora, född 1830-02-11 i Stockholm, död i Oscars förs., Stockholm 1914-02-12. Gift i Stockholm 1856-06-28 med överstelöjtnanten, friherre Knut Erik Leijonhufvud, nr 26, född 1821, död 1873.
 • Carl Gustaf Vilhelm, född 1834-10-07 i Skövde. Student i Uppsala 1854. Extra ordinarie assistent vid elektriska telegrafverket 1857-05-19. Assistent vid elektriska telegrafverket 1857-09-30. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1859-01-28. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1860-05-15. Överflyttade därefter till Nordamerika och ingick i Förenta staternas armé, där han blev kapten 1862-12. Batterichef 1863 -01. Överstelöjtnant i Nordstaternas generalstab under inbördeskriget. Innehade två med anledning av detta krig instiftade fälttecken. Avsked från Göta artilleriregemente 1864-11-08. Maskiningenjör i Stockholm 1866. Död 1905-08-09 i Vaxholm. Gift 1864-06-01 i Providence i Förenta staterna med italienska grevinnan Emilia Anna Parini, född 1841-06-27 i Providence, lärarinna i Lyceum för flickor i Stockholm 1879–1893, dotter av grosshandlaren, greve Guiseppe Cæsar Parini och Mary Anne Howe. Död 1935-04-15 i Enskede (db nr 60).

TAB 15

Axel Vilhelm (son av Carl Gustaf, Tab. 11), född 1806-12-31 Tiberg. Furir vid Skaraborgs regemente 1823-10-30. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1825 15711. Officersexamen 1826 3071. Löjtnant 1833-05-04. Kapten 1847-04-07. Överkontrollör för brännvinstillverkningen i åttonde distriktet av Skaraborgs län 1855-07-13. Avsked från kaptensbetattningen 1856-03-27. RSO 1869-07-29. Död 1887-07-23 på Sundbyvik i Tumbo socken, Södermanlands län. Ägde Ulvangen i Locketorps socken, Skaraborgs län och hus i Skövde. Arrenderade Sundbyvik, Österby med fl. egendomar i Tumbo socken 1862 –1884. Gift 1:o 1834-12-21 med Eva Leijer i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1824-08-27 med överjägmästaren Anton Didrik Leonard Reenstierna, född 1800, död 1829), född 1799-11-22 (04-22) på Gäddeberg i Värings socken, (Skaraborgs län), död 1839-09-27 På Ulvangen, dotter av kaptenen Jesper Emanuel Leijer och Brita Elisabet Häger. Gift 2:o 1841-07-20 Rangelstorp med Catharina Charlotta Henrika (Karin) Reenstierna, född 1815-06-01 Halla, död 1912-03-06 Schiringe, , dotter av ryttmästaren Lars Reenstierna, och hans 2:a fru friherrinnan Charlotta Fleetwood.

Barn:

 • 1. Emerentia Vilhelmina, född 1835-02-14 på Ulvängen, död 1920-11-01 i Tidaholm. . Gift 1854-03-14 i Skövde med bruksägaren Carl Anton Samuel von Zweigbergk:, född 1822-11-27 på komministerbostället Södertorp i Fågelås socken, Skaraborgs län, död 1883-08-29 på Bälteberga bruk i Acklinga socken, Skaraborgs län.
 • 1. Eva Augusta, född 1836-12-14, död 1837-04-09.
 • 2. Axiana Charlotta Sofia, född 1842-04-28, död 1849-06-06.
 • 2. Axel Ivan, född 1850-05-25 i Skövde. Mogenhetsexamen i Stockholm 1868-05. Student i Uppsala 1868. Jur. fil. examen 1870-05. Ordförande i Villåttinge härads vägstyrelse från 1894. Ledamot av riksdagens andra kammare 1894–1902. Ledamot av Södermanlands läns landsting 1897–1926, ordförande av Södermanlands läns landsting 1917–1924. RVO 1899-12-01. RNO 1906-12-01. KVO2kl 1925-06-06. Arrenderade Sundbyvik, Österby med fl. egendomar i Tumbo socken, Södermanlands län 1884–1889 och Schiringe 1889–1910. Ägare hus i Flen. Död 1930-03-16 i Eskilstuna (Flens förs. db) och utslocknade med honom denna friherrliga ätt.
 • 2. Axiana Augusta (Axianne), född 1852-01-10 i Skövde, död 1928-09-03 i Göteborg. (Oscars församling, Stockholm db). Gift 1875-01-04 i Stockholm med professorn i nordiska språk vid Uppsala universitet, fil. doktorn Mårten Birger Richert, född 1837-05-12 Bostebacken, död 1886-09-05 i Södertälje.

TAB 16

Göran Johan (son av Göran Anton Albert, Tab. 3), till Åsbyholm i Bringetofta socken, Jönköpings län. Född 1736-06-14, döpt 1736-06-16 i Ljungarums kyrka. Student i Uppsala (Um.) 1750-12-12. Kriminalnotarie i Göta hovrätt 1764-03-06. Avsked 1767 23710. Se biografica. Död 1779-08-13 i Kristina förs., Jönköping. Gift 1761 13711 på Åsbyholm med Eva Juliana Almqvist, född 1744-12-10. Död 1784-09-04 i Grevaryd i Aneboda socken, Kronobergs län, dotter av landskamreraren i Jönköpings län Anders Almqvist och Märta Catharina Douglies.

Barn:

 • Gertrud Catharina, född 1762-05-04, död 1817-08-13 i Jönköping. Gift 1789-09-04 Strömsberg med häradshövdingen i Vista samt Norra och Södra Vedbo härader Martin Lorentz Munthe, född 1762-04-09 i Eksjö, död 1819-03-14 i Lommaryds socken, Jönköpings län och begraven 1819-03-26 samt sedan förd till sin faders grav i Eksjö.
 • Georg Anton Albert, född 1764. Löjtnant. Död 1806. Se Tab. 17.
 • Christina Elisabet, född 1765-02-01, född 1766-03-07 på Åsbyholm.
 • Johan Fredrik Ludvig, född 1766. Kapten. Död 1826. Se Tab. 18.
 • Carl Gustaf Fredrik (EÄ Adolf), född 1767-08-24, på Åsbyholm, död 1768-03-03.
 • Eva Christina Aurora, född 1769-03-16, död 1839-04-14 i Glömminge i Solberga socken, Jönköpings län. Gift 1794-02-04 Virshult med fänriken Carl Fredrik Dahlstedt, född 1756, död 1839 873.
 • Alexander Robert Adolf, född 1770. Löjtnant. Död 1806. Se Tab. 22.
 • Isak Otto Sebastian, född 1771-09-19 Eksjö
 • Gustaf, född 1776-11-15, död 1777-01-21.
 • Eva Aurora. Gift.
 • Beata Lovisa Antoinetta, född 1778-03-07. Gift.

TAB 17

Georg Anton Albert (son av Göran Johan, Tab. 16), född 1764-01-31 i Jönköping. Volontär vid Jönköpings regemente 1774-03-03. Sergeant vid Jönköpings regemente 1778-10-30. Fänrik vid Västmanlands regemente 1779-02-07. Konduktör vid fortifikationen 1781-12-05. Placerad på Västgötabrigaden (Lsn.) 1783-05-28. Avsked (Lsn.) 1788-02-21. Löjtnant vid Älvsborgs frikår. Löjtnant i armén 1790-11-10. Död 1806 8!, i Hamburg. Gift 1796-07-29 med sin syssling Sabina Juliana Hedvig Götherhielm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1780-05 i Stockholm med sin syssling, löjtnanten friherre Johan Henrik von Knorring, född 1753, död 1789), född 1762-02-27 Hällerö, död 1835-03-03 Alhorva

Barn:

 • Eva Gertrud, född 1801-09-23. Gift 1819-08-03 med löjtnanten vid Kalmar regemente Sven Fredrik Björkman, född 1782-04-05.

TAB 18

Johan Fredrik Ludvig (son av Göran Johan, Tab. 16), född 1766-05-16 Äsbyholm. Döpt 1766-05-20. Sergeant vid Kronobergs regemente 1781-02-16. Fänrik vid Åbo läns regemente 1781 19712. Löjtnant vid Kajana jägarbataljon 1790-03-01. Löjtnant i armén 1791-04-24. Sekundadjutant 1792-04-18. Stabslöjtnant vid Åbo läns regemente 1795-12-20. Transporterad till regementets rusthållsbataljon 1803 27712. Kapten i armén 1805-05-25. Avsked 1809-04-01 immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-09-17 under nr 9 bland friherrar. Död 1826-04-07 Maarijärvi. Bevistade 1788–1789 års finska krig. Gift 1809-11-01 på Taattis rusthåll i Rimito socken i Finland med Catharina Lovisa Willfooth, född 1789-09-22, död 1858-02-05 i Raumo, dotter av rusthållaren Adam Wittfooth och Catharina Kuhlman.

Barn:

 • Fredrika Lovisa, född 1810-08-04 i Lokalaks socken, död 1870-07-04 i Närpes socken. Gift 1828-05-25 med kyrkoherden i Kumo pastorat Isak Reinhold Eneberg, född 1802-03-19 i Töfsala socken,död 1863-12-22 i Kumo prästgård.
 • Catharina Sofia, född 1812-11-16 i Lokalaks socken, död 1898-11-02 i Helsingfors. Gift 1841-01-01 i Nådendal med vice pastorn Johan Vilhelm Blom, född 1816-05-20 i Raumo, död i Raumo 1865-09-05.
 • Sebastian, född 1815. Häradshövding. Död 1903. Se Tab. 19.
 • Aurora Emelie, född 1819-06-03, död 1904-02-24 i Vichtis prästgård. Gift 1843-08-17 i Nådendal med sockenadjunkten i Nykarleby August Heikel, född 1816-12-13 i Uleåborg, död 1866-02-14.
 • Eberhard, född 1821. Löjtnant. Död 1876. Se Tab. 21.

TAB 19

Sebastian (son av Johan Fredrik Ludvig, Tab. 18), född 1815-03-09 i Vemo socken. Student i Helsingfors 1832-11-09. Auskultant i Åbo hovrätt 1837-12-20 och i Vasa hovrätt 1839 2710. Vice häradshövding 1840-06-20. Förvaltade en längre tid domsaga och erhöll häradshövdings n. h. o. v. 1852-04-10. Tillförordnad sekreterare i Viborgs läns ägodelningsrätt 1853-12-19–1856-08-30. Borgmästare i Raumo 1859-12-07. Häradshövding i Raseborgs domsaga 1863-11-26. RRS:tAO3kl 1871-04-09. Häradshövding i Mäntsälä domsaga 1874-04-02. Transporterad till Jääskis domsaga 1878-06-26. Avsked 1890-03-28. död 1903-01-07 i Helsingfors. Gift 1842-08-11 i Lokalaks kyrka med Fredrika Ottiliana Finckenberg, född 1815-11-15, död 1891-11-18 i Helsingfors, dotter av kaptenen Henrik Johan Finckenberg, och friherrinnan Vivika Ottiliana Stackelberg.

Barn:

 • Aurora Viktoria, född 1843-07-03 död 1843-09-16.
 • Hjalmar Julius Sebastian, född 1845-02-24 i Valkeala socken. Student i Helsingfors 1866-05-25. Död ogift 1868-06-09 i Ekenäs.
 • Johannes Alarik, född 1847. Hovrättsråd. Död 1909. Se Tab. 20.
 • Naema Lovisa Vivika, född 1850-02-19, död 1920-02-09 i Helsingfors. Gift 1873-05-15 Nyby och kir. doktorn Anders Thiodolj Sælan, född 1834-11-20 i Villmanstrand, död 1921-06-24 i Helsingfors.
 • Uno Magnus Bernhard, född 1851-11-27, död 1854-12-05.
 • Märta Viktoria Torborg, född 1853-10-18, död 1913-06-21 i Helsingfors. Gift 1875-04-06 Grevas utr. kand. Valdemar Eneberg, adlad Eneberg, finska adliga ätten nr 277, född 1840-01-06, i Närpes socken, död 1904-06-08 i Helsingfors.
 • Hilja Gundborg, född 1858-03-03 i Raumo. Före detta föreståndarinna för Hemmet för lytta på Jutbacka invid Nykarleby. Gift 1894-05-23 med kronolänsmannen i Vederlaks socken Otto Emil August Himmanen, född 1859-06-01, död 1896-06-17 i Nyslott.

TAB 20

Johannes Alarik (son av Sebastian, Tab. 19), född 1847-05-31 i Valkeala socken. Student i Helsingfors 1866-09-22. Auskultant i Åbo hovrätt 1871-01-16. Vice häradshövding 1873-05-28. Kanslist i Åbo hovrätt 1875-11-24. Registrator i Åbo hovrätt 1879-10-02. E. fiskal 1881-01-22. Notarie 1882 2979. Vice advokatfiskal 1886-04-15. Sekreterare 1888-02-17. Assessor 1888-11-08. Häradshövding i Helsinge domsaga 1895-10-07. RRS:tStO3kl 1897-04-25. Hovrättsråd i Åbo hovrätt 1900-11-03. Under våldsregimen i Finland avskedad 1903-02-23. Återinsatt i ämbetet 1907-03-07. Död 1909-03-14 i Helsingfors. Gift 1:o 1875-06-22 i Åbo med Ina Johanna Ringbom, född 1840-04-07 i Tammerfors, död 1887-04-12 i Åbo, dotter av provinsialläkaren i Åbo distrikt, med. och kir. doktorn Carl Henrik Ringbom och Gustava Albertina Avellan. Gift 2:o 1888-12-18 i Ekenäs med Jenny Nana Gustava Jägerskiöld, född 1858-03-26 Sjölaks

Barn:

 • 2. Göran Sebastian Ludvig, född 1890-12-08 i Åbo. Student i Helsingfors 1910-05-13. Utexaminerad ingenjör från tekniska högskolan i Karlsruhe 1914. Assistent hos tekniska ledaren vid Kaukas sulfitfabrik vid Villmanstrand 1917-06-01. Reservfänrik 1918-05-30. FFrMM m ros 1918. Reservlöjtnant 1928-05-16. Lokalchef för Kaukas-Lauritsala skyddskår. Död 1965-09-27 (bilolycka) i Finland med honom utdog frih. ätten von Knorring nr 177 i Finland. Gift 1917-07-28 på Kouvola med Annie Augusta Lindblom, född 1891-06-22 på Kymmene bruk, dotter av brukstjänstemannen Ernst Lindblom och Ida Lind.
 • 2. Hillevi Jenny Ottilia, född 1895-07-29 i Åbo. Kontorist vid Privatbanken i Helsingfors 1914.

TAB 21

Eberhard (son av Johan Fredrik Ludvig, Tab. 18), född 1821-04-26 i Nådendal. Yngre underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1838-12-20. Porte-épéefänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1840-01-22. Fänrik vid 9. finska linjebataljonen 1842-03-22. Underlöjtnant vid 9. finska linjebataljonen 1845-09-17. Löjtnants avsked 1853-11-04. Syssloman vid Själö hospital för sinnessjuka 1856-06-10. Avsked 1868-11-03. Blev sedermera sinnesrubbad och inlöst på Själö hospital. Död på Själö hospital 1876-06-26. Gift 1:o 1843 med Emilia Vilhelmina Carlsson, född 1823-03-08 i Björneborg. död 1853-09-09 i Åbo, dotter av sysslomannen vid Själö hospital Jakob Reinhold Carlsson och Sofia Vilhelmina von Dellwig. Gift 2:o 1854-05-14 med sin 1:a frus syster Catharina Gustava Carlsson, född 1833-01-27 i Ulfsby socken, död 1868-07-03 Fogdeby

Barn:

 • 1. Olga Emilia Eberhardina, född 1844-10-19 i Åbo, död 1900-07-16 i Viborg. Gift 1:o 1868-06-28 i Nagu socken med skepparen Emil Eklund, född 1843-06-20 i Nagu socken, med 1873-06-09 i Nystad. Gift 2:o 1858-12-13 i Viborg med målaren Anders Nyman, född 1859-02-04.
 • 1. Alma Ingeborg, född 1846-01-31, död 1847-04-30 i Åbo.
 • 1. Aina Saida Vilhelmina, född 1847-04-23 i Åbo. Öppnade såsom änka handelsrörelse i Helsingfors. Gift 1873-09-07 i Tuusby socken med verkmästaren Gustaf Reinhold Karlsson i hans 2:a gifte, född 1837-04-09 i Bjärnå socken, död 1890-11-03.
 • 1. Gerda Götilda Alexandra, född 1848-09-11 i Åbo, död 1852-01-28.
 • 1. Nikolai Georg Eberhard, född 1850-03-26 i Åbo. Yngre underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1866-08-24. Transporterad till 92. Petsjorskp infanteriregementet 1869-08-10. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors. Porte-épéejunkare vid infanteriregementet. Fänrik vid infanteriregementet 1871 14711. Underlöjtnant 1873-04-13. Löjtnant 1875-08-01. Stabskapten 1878-04-08. Kapten 1882-07-11. Avsked 1883-05-12. Chef för 15. kompaniet av finska militärens reserv 1883-06-13. Anställd vid ständiga kadern av finska militärens reserv 1884-02-03. Död ogift 1884-11-10 i Oulais socken.
 • 1. Viktor Napoleon Eberhard, född 1852-01-22, död 1853-04-07 i Åbo.
 • 1. Emil Johan Eberhard, född 1853-08-30 i Åbo, död 1858-04-12 på Fogdeby.
 • 2. Fritiof Voldemar Eberhard, född 1854-10-29, död 1858-04-10 på Fogdeby.
 • 2. Alma Ingeborg, född 1856-05-19 i Nagu socken. Gift 1885-02-01 i Oulais kyrkoby med majoren Carl Selim Fock, född 1848, död 1892.
 • 2. Aina (Anna) Rauha Catharina, född 1857-05-31 i Nagu socken. Gift 1:o 1874-10-05 med godsägaren och ingenjören, friherre Rabbe Henrik Atle Viking Wrede af Elimä, född 1848. Död 1881. Gift 2:o 1891-06-22 i Ekenäs med sjökaptenen Claes Rikard Österholm, född 1861-09-02, död 1904-09-30 ombord å skeppet Dorotea på väg mellan Australien och England.

TAB 22

Alexander Robert Adolf (son av Göran Johan, Tab. 16), född 1770-08-21 Åsbyholm, döpt 1770-08-23. Furir vid Skaraborgs regemente 1789-02-09. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1789-07-13. Löjtnants avsked 1800-11-03. Död 1806 i Stralsund såsom soldat vid Engelbrechtska regementet. Han bevistade 1789–1790 års fälttåg i Finland. Gift 1792-12-26 Brunseryd med Regina Elisabet Klöfverfelt, född 1761-01-31 Björnskog, död 1827-11-10 i Rystads socken, Östergötlands län, dotter av kaptenen Anders Christoffer Laurin, adlad och adopterad Klöfverfelt, och Regina Lovisa Klöfverfelt.

Barn:

 • Albertina Lovisa, född 1793-05-18 på Brunseryd, död 1878-02-12 i Västervik. Gift 1830-08-12 med kyrkoherden i Vånga pastorat av Linköpings stift Robert Johan Kaijerdt, född 1791-07-31 Torkelsbo, död 1861-02-20 i Vånga prästgård.
 • Gertrud Christina, född 1794-09-23 Arnanäs
 • Carl Anders, född 1796-05-16 Mattarp. Konstituerad sergeant vid Kalmar regementes beväring 1814-01-18. Furir vid Kalmar regemente 1815-09-30. Sergeant vid Kalmars regemente 1847-02-27. Avsked 1849-02-15. Död ogift 1851-11-03 Fröreda .
 • Gertrud Augusta Christina, född 1797-08-24 (1797-08-18). Stiftsjungfru. Död ogift 1865-07-05.
 • Göran Fredrik Mårten, född 1800-09-02 i Vimmerby, död i Vimmerby, 1800-12-16.

TAB 23

Vilhelm Henrik (son av Göran Johan von Knorring, naturaliserad Knorring och friherre von Knorring, Tab. 1), född 1692-05-07 i Maastricht i Holland. Student i Uppsala (Um.) 1704-04-19. Volontär vid fortifikationen (Lk.). Konduktör vid fortifikation (Lk.) 1712-03-04. Avsked (Lk.) 1713-06-13. Gick sedan först i holländsk och därefter i fransk tjänst, där han slutligen blev kapten. Hemkom till Sverige och fick kammarherres titel. Död 1763-08-11. På Harbonäs i Harbo socken, Västmanlands län och begraven 1763-08-24. Gift 1730-08-24 i Harbo socken med sin kusin, grevinnan Christina Frölich, född 1695. död 1767-01-08 på Harbonäs och begraven 1767-01-18, dotter av kungliga rådet och presidenten Carl Gustaf Frölich, naturaliserad, friherre och greve Frölich, och hans 2:a fru Beata Christina Cronström.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1732. Lantjunkare. Död 1809. Se Tab. 24.

TAB 24

Carl Gustaf (son av Vilhelm Henrik, Tab. 23), till Harbonäs. Död till Harbonäs 1732-08-07. Levde utan tjänst och titel på Harbonäs egendom. död i Harbonäs 1809-03-24. Gift 1766-07-24 i Harbo socken med sin sysslings dotter, friherrinnan Ulrika Barbara Funck, född 1745-02-26, död 1809-07-01 i Sala, dotter av direktören, friherre Gustaf Funck, och Anna Barbara Heijke.

Barn:

 • Christina Gustava, född 1767-06-03 på Harbonäs, död på Harbonäs 1771-11-09.
 • Vilhelmina, född tvilling 1769-11-07 på Harbonäs, död som barn.
 • Carl Vilhelm, född 1769. Kanslist. Död 1833. Se Tab. 25.

TAB 25

Carl Vilhelm (son av Carl Gustaf, Tab. 24), till Harbonäs. Född tvilling 1769-11-07 på Harbonäs. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1790 1572. Kopist i justitierevisionsexpeditionen 1793-11-06. Kanslist 1795-01-27. Avsked 1796-12-16. Död 1833-01-30 i Våla socken, Västmanlands län. Gift 1796-09-20 Lejondal med sin syssling Elisabet Gripenstedt, född 1777-04-07, död 1837-01-03, dotter av direktören Johan Gripenstedt, och hans 1:a fru Christina Persdotter (Lytebeck).

Barn:

 • Ulrika Charlotta, född 1797-06-26 på Harbonäs, död på Harbonäs 1797-12-24.
 • Bernhard Vilhelm Henrik, född 1798. Auditör. Död 1831. Se Tab. 26.
 • Carl Gustaf Johan, född 1800-06-20 i Sala. Student i Uppsala 1814-06. Död 1831-10-31 på Danviken.
 • Clara Charlotta Ulrika, född 1803-07-11 (1803-07-10) på Harbonäs. Stiftsjungfru. död ogift 1834-09-12 (1834-09-21) i Stockholm i Jakobs församling, Stockholm.
 • Augusta Elisabet Vilhelmina, född 1807-01-02 på Harbonäs. Stiftsjungfru. Död ogift 1836-11-01.
 • Anton Reinhold Fredrik, född 1809-07-22 på Harbonäs, död ogift 1882-07-25 i Stockholm.
 • Beata Hedvig Lovisa, född 1813-06-09 på Harbonäs. Stiftsjungfru. död ogift 1832-07-29(1832-07-28) i Stockholm.

TAB 26

Bernhard Vilhelm Henrik (son av Carl Vilhelm, Tab. 25), född 1798-08-17 på Harbonäs. Student i Uppsala 1814. Auskultant i Svea hovrätt 1818-06. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1818-06. Vice notarie 1821-01-26. Länsnotarie i Stockholms län 1823-12-31. Auditör vid livbeväringsregementet 1824-03-09. Sekreterare i direktionen över Strömsholms slussverk. Död 1831-05-04 i Stockholm. Gift 1829-11-29 med Ulrika Carolina Otter i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1838-11-10 med sekreteraren i Stockholms stads drätselkommission, notarien i dess handels- och eko- nomikollegium, tillförordnad polismästaren i Stockholm, vice häradshövdingen Johan Lagermark i hans 1:a gifte (gift 2:o 1843 med Ulrika Vilhelmina Castelli i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1852-03-30 med revisionssekreteraren Lars Lundstedt, född 1805-03-18, död 1860-02-24,] född 1826-10-01), född 1803-12-01, död 1850-12-05, född 1808-02-02, död 1841-03-18 i Stockholm, dotter av källarmästaren och kaptenen vid borgerskapets infanteri i Stockholm Nils Otter och hans 2:a fru Ulrika Carolina Schönmeijer.

Barn:

 • Bernhardina Carolina, född 1830-08-30, död 1830-10-22 i Stockholm i Klara församling, Stockholm.
 • Bernhard Henrik Vilhelm Nils, född 1831-11-26. Student i Uppsala 1852. Död ogift 1861-03-14 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: