:

Fock nr 304

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Fock nr 304

Friherrlig 1778-12-27, introducerad 1780.


Fock%20F30400.png

TAB 1

Jakob Constantin Fock, friherre Fock, (son av Henrik Johan Fock, se adliga ätten Fock B, tab 26), till Saleby i Slöta socken, Skaraborgs län, samt Hjälmsäter och Råbäck i Medelplana socken, Skaraborgs län. Född 1724-03-02 i nämnda provins. Underofficer vid artilleriet 1739. Fänrik vid bergsregementet 1743-01-07. Löjtnants avsked 1743. Majors n. h. o. v. 1760. RSO 1770-04-28. Tillförordnad landshövding i Skaraborgs län 1778-02-13. Friherre 1778-12-27 på drottning Sofia Magdalenas kyrkogångsdag (introducerad 1780 under nr 304). Landshövdings titel 1786-11-20. Död 1803-06-07 Bjurbäck. Gift 1752-06-23 med Catharina Magdalena Hård af Segerstad, född 1730-04-30, död 1806-07-30 på Bjurbäck, dotter av överstelöjtnanten Johan Adolf Hård af Segerstad, och hans 2:a fru Catharina Silfversparre.

Barn:

 • Johan Henrik (de Robeck), född 1753. Major. Död 1817. Stamfader för Robeckska grenen i England. Se Tab. 2.
 • Catharina Lovisa, född 1754-07-07 på Saleby, död i Saleby 1754-11-11 och begraven 1754-11-19.
 • Per Adolf, född 1756. Hovmarskalk. Död 1827. Se Tab. 9
 • Alexander Gustaf, född 1757. Överstelöjtnant. Död 1819. Se Tab. 14.
 • Christina Charlotta, född 1758-10-11 Grimstorp, död 1826-10-22. Gift 1780-12-05 på Råbäck med översten friherre Harald Georg Fleetwood, född 1748, död 1829.
 • Christian Ludvig, född 1759-09-17, på Grimstorp, död i Grimstorp 1760-01-10 och begraven 1760-01-16.
 • Johanna Gustava Vilhelmina, född 1761-07-01 på Grimstorp, död 1822-05-05 Averstad. Gift 1783-12-08 på Råbäck med landshövdingen friherre Johan Gustaf Uggla, född 1734, död 1798.
 • Eva Maria, född 1762-10-27, på Grimstorp, död 1822-05-22. Gift 1:o 1789-01-16 i Bjurbäcks socken med kaptenen Per Ribbing, född 1740, död 1790. Gift 2:o 1791-11-11 på Bjurbäck med hovrättsrådet Gustaf Gabriel Silfverhielm, född 1751, död 1813.
 • Märta Lovisa, född 1764-02-04 på Grimstorp, död i Grimstorp 1764-06-07, och begraven 1764-06-11.
 • Carl Georg, född 1765. Major. Död 1838. Se Tab. 24
 • Jakobina Magdalena, född 1767-02-26 på Grimstorp, död i Grimstorp 1767-03-01.
 • Fredrika, född 1769-10-29 på Grimstorp, död 1783-11-04 på Råbäck och begraven 1783-11-11.

TAB 2

Johan Henrik de Robeck, (son av Jakob Constantin Fock, friherre Fock, tab 1), född 1753-05-21 Saleby. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente (KrAB.) 1762-03-15 (1762-08-15). Korpral vid Västgöta kavalleriregemente (KrAB.) 1764-09-17. Fältväbel vid Bohusläns dragonregemente 1768-12-19. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1769-04-06. Stabslöjtnant 1771-10-23. Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1774-02-23. Stabsryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1776-05-22. Gick i fransk tjänst. Kapten vid Schombergs dragoner i Frankrike 1779. Adjutant 1781 hos Due de Lauzun, som kommenderade avantgardet av franska armén i Amerika. RSO 1781-12-19. Major vid Västgöta kavalleriregemente 1785-04-22. Avsked (KrAB.) 1792-04-18. Vistades sedan i England, där han, för språkbrukets skull, antog namnet Robeck. Död i England 1817-09-22. 'Han stred tappert under amerikanska frihetskriget och erhöll en fransk årlig pension av 1,500 livre'. Gift 1789-03-09 i London med Anne Fitz-Patrick, dotter av Rikard Fitz-Patrick, en yngre broder till earlen av Upper-Ossorij, och Susanna Young av en gammal ansedd irländsk familj.

Barn:

 • John Michael Henry (de Robeck), född 1790. Major. Död 1856. Se Tab. 3.

TAB 3

John Michael Henry, friherre de Robeck (son av Johan Henrik de Robeck, tab 2), född 1790. Major. Död 1856. Gift 1:o 1820-09-30 med Mary Margaret Lawles, från vilken han 1828-03-21 blev skild, äldsta dotter av Valentine Browne, lord of Cloncurry, och Eliza Georgina Morgan. Gift 2:o med Emily Elizabeth Henry, död 1859-03-21, äldsta dotter av John Josef Henry, Esq., och lady Emily Elizabeth Fitzgerald.

Barn:

 • 1. John Henry Edward, född 1823. Major. Död 1904. Se Tab. 4
 • 1. Anna Maria, född 182., död 1868-07-02. Gift 1848-08-15 med William James Levinge, död 1867-10-22.
 • 1. Gertrude Elizabeth, död 1844-09-15.
 • 2. Hastings St. John, född 1832. Löjtnant. Död 1887. Se Tab. 7.
 • 2. Fitz-Patrick Fitz-Gerald Fox, född 1834-04-24, död ung.
 • 2. Rawdon Charles Patricia född 1835-03-17. Kapten vid regementet 'King's own'. Död 1867-02-01 i Halifax.
 • 2. Gowran William Bamaby, född 1836-07-19, död 1887-12-08.
 • 2. George Henry, född 1839-12-04. Bosatt i London.
 • 2. Charles Louis Constantine, född 1841. Före detta major. Se Tab. 8.

TAB 4

John Henry Edward (son av John Michael Henry Fock, friherre de Robeck, tab 3), född 1823-11-28. Före detta kapten vid 8. fotregementet och major vid Kildare Militia. Deputy-lieutenant för Kildare. Fredsdomare inom grevskapen Kildare och Wicklow. Död 1904. Ägde Gowran Grange i Irland. Gift 1856-01-22 med Sophia Charlotte, död 1903-07-15 på Gowran Grange, dotter av William Fitzwilliam Burton, Esq. of Burton Hall, och Mary, dotter av sir John Power.

Barn:

 • Emily Anne, född 1857-10-03, död 1913-05-20 i Oldtown, Naas, Co:Kildare. Gift 1878-04-23 med översten i engelska armén Thomas De Burgh, Esq., död 1903-05-30.
 • Henry Edward William, född 1859. Överstelöjtnant. Se Tab. 5.
 • Gertrude Elizabeth Mary, född 1860-08-28, död 1935-03-23 i St David´s Naas, Co:Kildare.
 • John Michael, född 1862-06-10. Underlöjtnant vid engelska flottan 1882. Löjtnant 1885. Commander 1887. Kapten 1902. Konteramiral 1911. Patrullerande amiral 1912–1914. Tjänstför. vice amiral 1915 och kommenderade den flotta som understödde landstigningsexpeditionen vid Dardanellerna 1915. Knight 1916. Högsta befälhavare över engelska medelhavsflottan 1916. Vice amiral 1917. Engelsk baronet 1919-10-08. Amiral 1920. High Commissioner till Konstantinopel 1920. Högsta befälhavare för engelska Atlantflottan 1922–1924. StbS:tMGO och VO. StOffFrHL. StOffRumKrO. StkItKrO. JHSO1kl. RJohO. mm. För sina förtjänster under världskriget erhöll han av engelska parlamentet en gåva av 10,000 pund och upphöjdes till baronet. Död 1928-01-20 i Southwick Crescent, London. Gift 1922-07-03 med Hilda Maud Macdonald-Moreton, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1898 med översten, sir Simon Macdonald Lockhart, baronet, född 1849, död 1919), född 1878-03-21, dotter av översten A. H. M, Macdonald-Moreton till Hillgrove.
 • Richard FitzPatrick, född 1864-02-28, död 1865-10-28.
 • William, född 1868-01-02, död 1868.
 • Bernard Edward, född 1876-12-31, död 1877-02-00.
 • Coralie Anetta Helen Georgina, född 187., död 1879-11-05.
 • Zoe Anna Judith. Gift 1890-08-19 med kaptenen vid 4. engelska dragongardesregementet William Francis Tremayne, född 1869-01-22, död 1930-02-13 trol på Carclew, Cornwall.

TAB 5

Henry Edward William, (son av John Henry Edward, tab 4), född 1859-03-03. Kapten vid Royal artillery. Överstelöjtnant vid Wicklow artillery. Ägar Gowran Grange, Irland. Död 1929-04-027 på Gowran Grange, Naas, Co. Kildare, Irland. Gift 1886-12-21 med Anne Cranston Alexander. Död 1937-03-28 på Gowran Grange. Dotter av T. W. Alexander, Esq., of Straw Hall, Carlow.

Barn:

 • Dorothy Zoe, född 1888-09-09. Gift 1910-10-08 med Digby Robert Peel, major . Inneh Military Cross samt krigsmedaljer fr 1:a världskriget.
 • Olave Harriet, född 1890-09-17 i Southern Ireland. Gift 1921-09-10 med löjtnanten vid Royal Horse artillery i Sussex, England med Robert Peel Waller , född 1895-10-09 i Oen Park nr Bristol, england Brigadier. Son av John Atkin Waller och Louisa Lloyd-Still godsägare.
 • Mariel Elizabeth, född 1893-07-06, död 1934-08-12 i barnsäng i Kenya jämte barnet. Gift 1933-07-18 med Michael A Bently.
 • John Henry Edward, född 1895-04-10. Löjtnant vid Royal Field artillery 1914. Kapten vid Royal Field artillery 1916. StbVO. Flera krigsmed. Se Tab. 5 A.
 • Bernard Lorenzo, född 1898-06-24. Löjtnant vid Royal Horse artillery. StbMi1K. Krigsmed. Victoria, m fl krigsmed. Han blev under världskriget tre gånger sårad. Se Tab. 5 B.
 • Michael Charles, född 1903-09-27, död 1923-01-06.

TAB 6

Charles Richard, (son av John Henry Edward, tab 4), född 1871-03-27. Före detta kapten vid Wicklow artillery. Major. Gift 1894-11-07 med Louisa E. J. Warren, dotter av majoren W. A. Warren.

Barn:

 • Joan, född 1904-09-26.
 • Dermot, född 1907-12-12.
 • Patrick, född 1911-03-01 . Överstelöjtnant.

TAB 7

Hasltings St. John (son av John Michael Henry, friherre de Robeck, tab 3), född 1832-06-24. Löjtnant vid engelska flottan. Död 1887-12-18. Gift 1861-03-14 i Graham's Town i Sydaustralien med Mary Catherine Atherston, död 1880-10-17.

Barn:

 • Geraldine Grace.
 • Emily Olivia. Gift 1898-06-29 med Edward Mouley Carolin.

TAB 8

Charles Louis Constantine (son av John Michael Henry, friherre de Robeck, tab 3), född 1841-07-01. Major vid 60. Royal Rifles. Död 1917. Gift 1882 med Elinor Maude, dotter av William Parry Okedon, Esq, död 1936.

Barn:

 • Nesta Mary Emily, född 1886-07-28.

TAB 9

Per Adolf, (son av Jakob Constantin Fock, friherre Fock, tab 1), till Svartå bruk i Kvistbro socken, Örebro län. Född 1756-02-01 Saleby. Volontär vid Skaraborgs regemente 1765 (KrAB.). Furir vid Skaraborgs regemente (KrAB.) 1766-11-08. Sergeant (KrAB.) 1768-03-28. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente (KrAB.) 1770-01-02. Stabskornett vid Västgöta kavalleriregemente (KrAB.) 1770-08-14. Kornett (KrAB.) 1775-12-20. Stabslöjtnant 1776-05-22. Stabsadjutant hos konungen och kammarjunkare 1779-11-21. Överadjutant och major i armén 1787 (KrAB.) Avsked (KrAB.) 1789-03-02. Hovmarskalk 1800-02-16. RNO 1801-11-23. Ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontors överstyrelse 1802. Konungens tjästgörande 1:e hovmarskalk 1814-03-17. KNO 1815-01-28. Död 1827-04-03 i Stockholm. Han ägde huset nr 92 (sedan nr 9) på Blasieholmen. Gift 1785-11-20 med Christina Charlotta Falker, född 1766-01-28 i Stockholm, död i Stockholm 1835-06-18, dotter av hovmarskalken Carl Falker, och grevinnan Beata von Rosen.

Barn:

 • Magdalena Beata, född 1788-11-01 på Svartå bruk, död 1862-12-08 i Lund. Gift 1807-04-02 i Stockholm med överstekammarjunkaren, friherre Axel Gustaf Gyllenkrok, född 1783, död 1865.
 • Carl Constantin, född 1789. Kapten. Död 1855. Se Tab. 10
 • Henrik Vilhelm, född 1792. Kammarherre. Död 1825. Se Tab. 13
 • Fredrik Adolf, född tvilling 1792-11-09 på Frövi bruk i Näsby socken, Örebro län. Kadett vid Karlberg 1806-05-05. Utexaminerad 1812-03-20. Fänrik vid Svea livgarde 1812-03-24. Löjtnant vid Svea livgarde 1816-11-05. Kapten vid Västerbottens regemente 1817-07-15. Majors avsked 1828-12-13. Död 1859-05-07 i Stockholm. Gift 1820-10-26 i Umeå med stiftsjungfrun Eva Helena Winblad von Waller, född 1791-09-13, död 1860-05-18 i Stockholm, dotter av kammarrättsrådet Gustaf Esaias Winblad von Walter, och hans 1:a fru Catharina Elisabet Holmström.

TAB 10

Carl Constantin, (son av Per Adolf, tab 9), född 1789-02-27. Kadett vid Karlberg 1801-06-01. Utexaminerad (KrAB.) 1806-03-29. Kornett vid norra skånska dragonregementet 1806-04-12. Kornett vid livregementsbrigadens husarkår 1806-12-12. Löjtnant vid livregementsbrigadens husarkår 1810-03-20. Genom byte löjtnant vid konungens 2. gardesregemente (KrAB.) 1811-04-10. Kapten i vid konungens 2. gardesregemente (KrAB.) 1816-06-18. Stabskapten vid konungens 2. gardesregemente (KrAB.) 1817-06-10. Avsked 1817-09-30. Död 1855-06-16 i Stockholm. Gift 1827-11-10 Trollholmen med sin kusin friherrinnan Brigitta Catharina (Carin) Fock, född 1800-07-18 Höjentorp, död 1875-01-05 Sund, dotter av majoren, friherre Carl Georg Fock, och friherrinnan Carolina Fredrika von Köhler.

Barn:

 • Christina Carolina Constantia (Constance), född 1831-03-02 på Svartå bruk i Kvistbro socken, Örebro län, död 1918-02-26 i Stockholm. Gift i Stockholm 1858-05-10 med kaptenen, friherre Carl Bogislaus Octavius von Schwerin, född 1825, död 1866.
 • Carl Adolf Teodor, född 1832. Löjtnant. Död 1892. Se Tab. 11.
 • Henrik Vilhelm, född 1834-03-02, död 1834-03-09.
 • Fredrik Vilhelm, född 1835-07-17, död 1855-03-13 i Kvistbro socken.
 • Charlotta Fredrika Magdalena, född 1838-07-23, död 1857-02-17 i Stockholm.

TAB 11

Carl Adolf Teodor, (son av Carl Constantin, tab 10), född 1832-07-04 på Svartå bruk i Kvistbro socken, Örebro län. Kadett vid Karlberg 1847-03-11. Utexaminerad (Hc.) 1853-10-01. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1853-10-13. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1860-04-03. Avsked 1864-04-05. Död 1892-02-16 Sund. Ägde Sund och Forsnäs i Nysunds socken. Gift 1863-10-06 i Mariestad med Ulrika Lovisa Charlotta (Ulla) Hedenstierna, född 1844-04-23 i Mariestad, död 1914-09-16 i Skövde, dotter av lanträntmästaren Charles Emil Fredrik Hedenstierna och Christina Sofia Charlotta Northman.

Barn:

 • Charlotta, född 1864-11-11 Medevi. Död 1933-03-22 i Mariestads förs.,.
 • Carl-Gustaf , född 1866-01-26 på Medevi. Volontär vid Närkes regemente 1884-12-03. Mogenhetsexamen 1885. Sergeant 1886-06-05. Elev vid krigsskolan 1886-07-19. Utexaminerad 1887-10-04. Underlöjtnant vid Närkes regemente nu livregementets grenadjärer 1887-11-25. Löjtnant Närkes regemente nu livregementets grenadjärer 1892-09-02. Kapten 1905-12-02. RSO 1907-11-30. Major 1913-09-12. Överstelöjtnant 1916-08-15. Avsked från beställning på stat 1921-01-28. Överste i IV. arméfördelningens reserv 1921-01-28. Överkontrollör vid maltdryckstillverkningen i riket 1922-06-04. Död 1934-08-23 ogift på Serafimerlasarettet i Stockholm och begraven i Mariestad (Södertälje stad db).
 • Emil, född 1869-04-16 på Medevi. Mogenhetsexamen 1887-06-03. Volontär vid Västgöta regemente 1887-06-06. Sergeant 1888. Elev vid krigsskolan 1888-07-18. Utexaminerad 1889-10-24. Underlöjtnant vid Västgöta regemente 1889-11-16. Löjtnant vid Västgöta regemente 1894-09-13. Kapten 1902-10-24. RSO 1910-06-06. Major i armén 1915-08-19. Major på reserstat vid regementet 1916-02-18. Major i regementets reserv 1924-04-25.

TAB 12

Carl Adolf, (son av Carl Adolf Teodor, tab 11), född 1874-12-21 Sund. Mogenhetsexamen 1898-05-21. Volontär vid Skaraborgs regemente 1898-06-07. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1899-08-21. Elev vid krigsskolan 1899-09-25. Fanjunkare 1900-08-10. Utexamen 1900-11-26. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1900-12-07. Löjtnant Skaraborgs regemente 1904-12-31. Kapten 1916-05-12. RSO 1921-06-06. Död 1938-11-20 i Skövde (db nr 150). Gift 1:o 1902-11-15 i Skövde med Märta Ewert, från vilken han 1907-03-06 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1908-02-27 med kaptenen vid trängen Johan Puke, född 1880-06-08), född 1881-01-23 i Norra Kyrkotorps förs., ]], dotter av godsägaren Albert Fredrik Ewert och Ellen Sofia Uggla. Gift 2:o 1917-10-14 i Skövde ]] med Gerda Matilda Carlsson, född 1895-10-10 i Väckelsångs förs., ]], dotter av hemmansägare Carl Fredrik Månsson och Hilda Maria Magnusdotter .

Barn:

 • 2. Carl Adolf Emil, född 1918-04-22 i Skövde, död 1918-12-13 i Göteborg.
 • 2. Ulla Charlotta Maria, född 1919-10-11 i Skövde.

TAB 13

Henrik Vilhelm, (son av Per Adolf, tab 9), född tvilling 1792-11-09 på Frövi bruk i Näsby socken, Örebro län. Student i Uppsala. Kopist i kanslistyrelsens expedition 1813-06-11. Kanslist kanslistyrelsens expedition 1814-03-08. 2:o sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1814-11-01. Legationssekreterare i Köpenhamn (Skp.) 1816-07-17. Ånyo andre sekreterare i kabinettet (Skp.) 1818-05-06. Avsked 1823-04-29. Kammarherre. Död 1825-10-04 på Lugnsbo i Västra Husby socken, Östergötlands län. Gift 1825-02-13 Mein med friherrinnan Hedvig Charlotta Catharina von Saltza, född 1805-07-29 på Mem, död i Mem 1875-12-07, dotter av överstekammarjunkaren, friherre Evert Fredrik von Saltza, greve von Saltza, och friherrinnan Beata Margareta Fredrika Hamilton af Hageby.

Barn:

 • Beata Charlotta Hedvig Mariana, född 1826-05-23 på Mem, posthuma, död 1857-12-12 på Svartå bruk i Kvistbro socken, Örebro län. Gift 1848-01-16 Tåby kyrka med kammarherren, friherre Carl Gustaf Nils Leijonhielm, född 1820, död 1876.

TAB 14

Alexander Gustaf, (son av Jakob Constantin Fock, friherre Fock, tab 1), född 1757-01-24 Grimstorp. Volontär vid Skaraborgs regemente 1772-09-05. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1772-11-10. Sekundadjutant 1773-05-17. Fänrik 1779-12-16. Löjtnant 1780-11-30. Kapten 1785-09-27. Major 1795-04-07. Överstelöjtnant i armén 1799-12-18. RSO 1801-05-28. Avsked från regementet 1802-02-24 och ur krigstjänsten 1805-04-16. Död 1819-01-13 Stockered. Gift 1781-08-05 på Stora Bjurum i Bjurums socken, Skaraborgs län med sin fasters styvdotter Agneta Carolina Lillie af Aspenäs, född 1755-07-25, död 1810-10-15 Näs

Barn:

 • Catharina Margareta, född 1782-08-03 Alebäck, död 1842-11-06 på Stockared. Gift 1807-12-27 i Bjurbäcks kyrka med ryttmästaren Carl Gustaf Wästfelt, född 1773, död 1847.
 • Jakob Göran, född 1783-08-28 på Alebäck, död i Alebäck 1789-10-10.
 • Adolf Fredrik, född 1787. Fänrik. Död 1855. Se Tab. 15
 • Carl, född 1788. Volontär vid Skaraborgs regemente. Död 1789-10-10.

TAB 15

Adolf Fredrik, (son av Alexander Gustaf, tab 14), född 1787-09-08 Alebäck. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1793-08-08. Sergeant vid Bohusläns regemente. Fänrik vid Bohusläns regemente. 1796-06-27. Avsked 1805-05-16. Student i Uppsala 1804. Kansliexamen 1806. Extra ordinarie kanslist i inrikes civilexpeditionen 1807-04-10. Hovrättsexamen 1808-12-02. Död 1855-06-04 Näs. Gift 1:o 1810-03-25 på Örnsjöberg vid Skara med Anna Carolina de Frese, född 1792-10-04 i Stockholm, död 1820-06-19 på Näs, dotter av konteramiralen Georg Christian de Frese, A, och Margareta Catharina de Frese B. Gift 2:o 1823-09-19, Torpa med grevinnan Mariana Sofia (Marianne) Sparre af Söfdeborg, född på Torpa i Länghems socken 1789-08-09, Död 1867-02-15 i Stockholm, dotter av generaladjutanten, greve Claes Erik Sparre of Söfdeborg, nr 66, och friherrinnan Mariana Helena Ehrenkrona.

Barn:

 • 1. Alexander Georg Brandelius, född 1811. Major. Död 1887. Se Tab. 16.
 • 1. Carl Johan Fredrik Emil, född 1812. Överstelöjtnant. Död 1905. Se Tab. 18.
 • 1. Viktor Oskar Constantin, född 1816-08-19 på Näs, död 1820-06-11.
 • 1. Alfred Henrik Edvard, född 1818. Kansliråd. Död 1901. Se Tab. 22.
 • 2. Carolina Mariana Eleonora Lovisa, född 1824-06-25 på Torpa, död 1896-08-15 i Landskrona. Gift 1850-09-14 på Näs med sin både kusin och syssling, löjtnanten, friherre Samuel Carl Ehrenkrona, född 1819, död 1857.

TAB 16

Alexander Georg Brandelius, (son av Adolf Fredrik, tab 15), född 1811-03-20 på Örnsjöberg. Sergeant 1828-03-27. Officersexamen 1828-04-17. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1828-10-22. Löjtnant 1836-06-28. Kapten 1849-10-09. RSO 1859-04-28. Major i artilleriet 1861-07-16. RNS:tOO 1864-11-05. Ledamot av fattigvårdsnämnden i Stockholm 1867–1883. Avsked 1867-04-26. Tillförordnan föreståndare för kronobageriet i Stockholm 1867. Stadsfullmäktig i Stockholm 1869–1871. Död i Stockholm 1887-05-08. Gift 1843-07-30 i Ljugarns socken på Gotland med Fredrika Margareta Jakobina Welin, född 1822-01-13 (1822-01-11) i Visby, död 1907-04-01 i Jönköping, dotter av löjtnanten och tullinspektören vid Ljugarn Johan Fredrik Welin och Fredrika Fåhræus.

Barn:

 • Fredrika Carolina (Ninny), född 1844-08-24 i Visby, död 1903-07-29 vid Porla. Gift 1872-07-17 i Stockholm med majoren i armén, kaptenen vid Skaraborgs regemente, RSO Axel Magnus Bergmark, född 1842-01-27 Annestad s socken, Skaraborgs län, död 1914-08-02 på Hedåker.
 • Anna Georgina, född 1847-06-10 i Visby, död 1911-10-08 Hedåker. Gift 1885-09-19 på Hedåker med stiftsamtmannen i Hamars stift i Norge, KNS:tOO1kl, jur. kand. Ludvig Kyhn i hans 2:a gifte (gift 1:o 1842-11-28 med Laura Eleonora Bernhardine Sissmer, född 1820-05-26 i Eidsvold, död 1880-01-04 i Hamar, dotter av översten och kommendanten på Kongsvinger Vilhelm Sissmer och Maren Hals), född 1817-08-25 i Eidsvold, död 1890-02-23 i Hamar.
 • Henrik Viktor Alfons, född 1848-11-29 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1868. Student i Uppsala 1868. Direktör för Bradbury, Wilkinson & Comp. i London. RÖFrJO 1895-11-00. Död 1913-07-11 Gåsö (Skaftö förs., Göteborgs och Bohus läns db).
 • Adolf Fredrik Constantin, född 1851. Överstelöjtnant. Död 1907. Se Tab. 17.
 • Beata Sofia Catharina, född 1859-05-08 i Stockholm, död i Stockholm 1923-03-30. Gift 1888-05-20 i Stockholm med godsägaren, friherre Carl Oskar Sten Gustaf Raab, född 1859.

TAB 17

Adolf Fredrik Constantin, (son av Alexander Georg Brandelius, tab 16), född 1851-08-08 på Fåglarö vid Dalarö. Kadett vid Karlberg 1869-09-01. Utexaminerad 1872-06-03. Underlöjtnant vid fortifikationen 1872-06-07. Löjtnant 1878-05-10. Andre lärare i befästningskonst vid krigsskolan 1884-11-01–1890. Kapten 1889-03-08. Förste lärare i krigsbyggnadskonst vid krigsskolan 1890-11-01–1893. RSO 1893-12-01. RPrKrO3kl. 1896. Adjutant hos konungen 1898-03-08. OffPSBd'AO 1899. RFrHL 1899-05-00. Major i armén 1900-04-06. Chef for krigsskolan 1901-12-05. Major vid fortifikationen 1902-10-21. RNS:tOO 1903. Överstelöjtnant i armen 1903-10-08. Överstelöjtnant i fortifikationen 1904-11-04. Överstelöjtnant vid fortifikationen och avsked från befattningen såsom chef för krigsskolan 1906-12-21. Död 1907-02-18 i Stockholm. Gift 1888-05-21 i Stockholm med Ebba Christina Bäckström, född 1860-06-01 i Stockholm, död 1934-11-21 i Oscars förs., Stockholm ]], dotter av amiralitetskammarrådet Per Olof Bäckström och hans 2:a fru friherrinnan Ebba Christina Aurora Beata Ottiliana von Schwerin.

Barn:

 • Axel Viktor Alexander, född 1889-02-23 i Stockholm. Ingenjör. Död 1914-03-19 i Bahia, Brasilien.
 • Gustaf Olof Edvard (Gösta), född 1890-06-13 i Stockholm, död i Stockholm 1895-04-15.

TAB 18

Carl Johan Fredrik Emil, (son av Adolf Fredrik, tab 15), född 1812-12-31 Näs. Fänrik vid Smålands grenadjärbataljon 1831-09-17. Löjtnant 1841-03-30. Kapten 1850-09-18. RSO 1854-12-18. Major 1859-09-09. Överstelöjtnant i armén 1865-08-15. Postmästare i Falköping 1870-01-07. Ledamot av riksdagens 2:a kammare 1876–1878. Avsked ur armén 1878-03-12. Död 1905-03-07 i Jönköping. Gift 1843-10-06 på Näs med Matilda Charlotta (Lotten) Almark, född 1817-08-17 i Stockholm, död 1886-12-23 i Jönköping.

Barn:

 • Agnes Carolina Mariana Helena, född 1844-05-28 på Nås, död 1866-01-13 Stockared
 • Ida Juliana Lovisa Charlotta, född 1846-05-28 på Näs. Död 1935-03-21 i Högalids förs., Stockholm ]] och begraven i Jönköping. Gift 1870-06-10 i Jönköping med adjunkten vid högre allmän läroverket i Jönköping, RVO, fil. kand. Henrik August Rignell, född 1834-09-22 på Gynkelstorp i Tolgs socken, Kronobergs län, död 1910-05-04 i Jönköping.
 • Fredrik Emil, född 1847-08-28, död 1856-08-02.
 • Adolfina Emilia Lovisa Matilda (Vissa), född 1850-05-12 på Stockared. Död 1933-04-27 i Kristine förs., Jönköping. Gift 1899-04-04 i Jönköping med lektorn, fil. doktorn Johan Isak Nyqvist, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1873-08-15 på Hörle bruk i Värnamo socken, Jönköpings län, med Berta Amalia Björkman, född 1854-07-23, på Hörle bruk, död 1897-10-12 i Stockholm, dotter av bruksförvaltaren Knut Mauritz Björkman och Eufrosyne Gustava Monthan), född 1841-11-01 i Bonstorps socken, Jönköpings län, död 1900-09-18 i Jönköping.
 • Carl Georg Henrik, född 1853-03-17, död 1856-08-15.
 • Adolf Ivar Constantin, född 1856. Död 1926-10-15. Disponent. Se Tab. 19.
 • Carl Emil, född 1857. Död 1928. Generalinspektör. Se Tab. 20.

TAB 19

Adolf Ivar Constantin, (son av Carl Johan Fredrik Emil, tab 18), född 1856-01-08 Stockared. Elev vid teknologiska institutet 1873. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1877. Elev vid statens järnvägsbyggnader 1877–1879. Nivellör 1880. Anställd vid järnvägsbyggnader i Nordamerika och Mexiko 1882–1884 och vid statens järnvägsbyggnader 1884–1886. Inspektör i brand- och livförsäkringsaktiebolag Svea 1887–1893. Verkställande direktör i städernas lösöreförsäkringsbolag i Jönköping 1893-10-02–1898. Verkställande direktör i Jönköpings tändsticksfabriksaktiebolag 1898–1900. RVO 1899-12-01. Direktör vid Klippans pappersbruk 1900–1905. Disponent för Hemsjö kraftabol 1908–1923. GM. Biogr. i Väd? Död 1926-10-15 i Karlshamn och begraven i Vickleby sn, Kalmars län. Gift 1887-05-26 i Stockholm med Selma Ellida Tengvall, född 1866-01-02 i Sundsvall, död 1908-07-16 i Tingsryd i Tingsås socken, Kronobergs län (Karlshamns förs., db), dotter av rådmannen i Sundsvall, vice häradshövdingen Tor Emil Tengvall och Ellida Charlotta Fehrnström.

Barn:

 • Astrid Tora Ellida, född 1888-03-06 i Göteborg. Gift 1912-08-20 i Karlshamn ]] med biträdande barnmorskeläraren och läkaren vid Göteborgs barnbördshus, med. lic. Henrik August Benckert, född 1884-08-05 i Sundsvall.
 • Selma Margareta Charlotta (Greta), född 1891-07-15 i domk-förs., Göteborg. Gift 1912-09-17 i Karlshamn ]] med kaptenen i flottans reserv, direktören hos aktiebolag Atlas Diesel Sten Rudberg, född 1887-08-17.
 • Maude Ida Juliana, född 1894-10-01 i Jönköping, död 1906-04-04 i Danderyds socken, Stockholms län.

TAB 20

Carl Emil, (son av Carl Johan Fredrik Emil, tab 18), född 1857-08-05 Näs. Elev vid teknologiska institutet 1874–1875. Lantbrukselev vid Gudhem i Gudhem socken, Skaraborgs län 1876, därefter inspektor vid Gudhem till 1880. Inspektor vid Kärne i Grava socken, Värmlands län 1880. Arrenderade därefter Grenabo i Hjo landsförsamling till 1887. Inspektör för livförsäkringsaktiebolag Svea i Göteborg 1891–1892. Inspektör för livförsäkringsaktiebolag Victoria i Stockholm 1892–1912, därefter generalagent för livförsäkringsaktiebolag till 1924. Generalinspektör för livförsäkringsaktiebolag Victoria i Göteborg 1924. GM. Död 1928-04-15 i dk-förs., Göteborg och begraven i Bjurbäcks s:n, Skaraborgs län. Gift 1883-04-21 Espås med Julia Augusta Sundler, född på Espås i Håkantorps socken 1860-09-13, död 1933-03-10 i Vasa förs., Göteborg och begraven i Bjurbäcks s:n Skaraborgs län, dotter av godsägaren Torgny Vilhelm Sundler och Augusta Charlotta Dicander.

Barn:

 • Gully Augusta, född 1884-02-28 Grenabo
 • Carl Ivar Torgny, född 1885. Skogstaxator. Se Tab. 21

TAB 21

Carl Ivar Torgny, (son av Carl Emil, tab 20), född 1885-11-11 Grenabo Friherre. Före detta skogstaxator vid Mons trävaruaktiebolag. Gift 1:o 1917-08-07 med Anna Charlotta Herminie (Anna-Lotta) Widenberg, född 1892-04-28 i Jönköping, utexaminerad från högre lärarinneseminariet i Stockholm 1916.

Barn:

 • 1. Anna Cecilia Margareta, född 1918-07-01 på Hästeryd i Finnaryds socken
 • 1. Anna-Nora Gully, född 1920-06-18 i Göteborg
 • 1. Carl Emil Ivar, född 1921-12-21 Kvarnsta.

TAB 22

Alfred Henrik Edvard, (son av Adolf Fredrik, tab 15), född 1818-10-09 Näs. Sergeant vid Smålands grenadjärbataljon 1835-08-08. Officersexamen i Jönköping 1836-04-29 underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1837-11-17. Repetitör vid högre artilleriläroverket vid Marieberg 1841–1844. 2. löjtnant 1845-03-26. Kompaniofficer vid krigsakademien å Karlberg 1845–1846. Lärare i fysik vid högre artilleriläroverket vid Marieberg 1846-04-01. Tillförordnad lärare vid teknologiska institutet 1847-11-30. Tillförordnan bibliotekarie vid teknologiska institut 1848-01-11. 1. löjtnant 1848-08-28. LMA 1852. LKrVA 1854-02-27. Kapten vid regementet 1854-08-28. LVA 1856-02-13. Professor i allmän och tillämpad fysik vid teknologiska institutet 1858-03-27. Avsked ur krigstjänsten 1858-08-17. LLA 1859-02-12. Ledamot av styrelsen för slöjdskolan i Stockholm 1860. RNO 1861-01-28. Ledamot av stadsfullmäktige i Stockholm 1863–1868. Kommissarie vid allmäna industriutställningen i Stockholm 1866. KVO 1866-07-23. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1866-09-141887 och 1891–1893. RRS:tA02kl 1866-10-15. KDDO2gr 1866-12-08. Ordförande av styrelsen för slöjdskolan i Stockholm 1868–1871-09-05. Fullmäktig i riksgäldskontoret 1869-03-25. Byråchef i civildepartementet och expeditionssekreterare i K. M:ts kansli 1870-05-25. KDDOlgr 1872-08-30. Byråchef i finansdepartementets byrå för kontroll å tillverkningsavgifter 1872. Fullmäktig i riksbanken 1874-05-081893, dess vice ordförande 1890. Kansliråd i K. M:ts kansli 1878-07-12. KFrHL 1882-06-13. Avsked 1884-12-05. KNOlkl 1885-01-21. HLLA 1888-11-30. Han har utgivit flera arbeten av fysikaliskt innehåll, bland annat Lärobok i fysiken 1853–1855. Död 1901-02-19 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård. Gift 1849-02-24 i Stockholm med Axelina Maria Magdalena Fries, född 1829-09-05 i Lund, död 1888-10-09 i Stockholm, dotter av professorn och intendenten vid vetenskapsakademien Bengt Fredrik Fries och Anna Christina Lundberg.

Barn:

 • Anna Magdalena (Malin), född 1849-11-26 i Stockholm, Vasamedaljen i guld 8 storl. 1924-11-29. Död 1933-03-16 i Oscars förs., Stockholm ]] och begraven i Solna förs.
 • Axel Fredrik, född 1852-10-06 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1872. Student i Uppsala 1872. Preliminärexamen 1873 och kansliexamen 1875 samt examen till rättegångsverken 1876-05-26. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1876-05-30. Död 1878-03-30 i Stockholm.
 • Carl Alexander, född 1854 i Stockholm. Överste. Se Tab. 23
 • Gertrud Maria, född 1856-10-27 i Stockholm, död 1856-12-30.
 • Ida Lovisa Josefina, född 1864-02-11 i Stockholm, död 1914-04-10 i Stockholm (Nykyrka förs., Skaraborgs län db). Gift 1890-02-12 i Klara kyrka i Stockholm med förste hovstallmästaren, före detta chefen för kronprins Gustafs hovstall, före detta ryttmästaren i livregementets dragoners reserv, OIISGbmt, OII:sJmt, GV Sbm, KNOlkl, KVOlkl, RSO mm, John Edvard Magnus Sager, född 1853-10-06 på Ryfors bruk i Nykyrka socken, Skaraborgs län, död 1939-01-08 i Stockholm, äger hus i Stockholm samt hälften i Ryfors bruk med underlydande i Skaraborgs, Älvsborgs och Jönköpings län.

TAB 23

Carl Alexander, (son av Alfred Henrik Edvard, tab 22), född 1854-06-29 i Stockholm. Volontär vid Skaraborgs regemente 1872-01-26. Mogenhetsexamen i Stockholm 1874-12-16. Elev vid krigsskolan 1875-07-14. Utexaminerad 1876-10-17. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1876-11-24. Löjtnant 1881-07-01. RDDO 1889-06-03. Kapten 1894-10-01. RSO 1898-12-01. Major vid Göta livgarde 1903-04-04. Överstelöjtnant i armén 1905-08-07. Överstelöjtnant vid Skaraborgs regemente 1906-06-08. Ledamot av krigshovrätten 1908–1910 och 1916–1923. Överstelöjtnant vid Göta livgarde 1907-06-05. KDDO 2gr 1908-02-26. Överste och chef för Hälsinge regemente 1909-06-18. KSOlkl 1916-06-06. Avsked från regementet och överste i VI. arméfördelningens reserv 1915-09-23. Biogr. i Väd? Död 1938-10-12 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm (db 221). Gift 1880-09-15 i Stockholm med Huldina Beamish, född 1859-10-27 Ashbourne, Stockholm (db nr 207), dotter av kaptenen i irländska milisen Richard Pigott Beamish och Hulda Elisabet Constance Mosander från Sverige.

Barn:

 • Fanny Malin Huldine, född 1882-05-03 i Stockholm. Gift 1903-07-01 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm med majoren vid tyska 3. gardesulanregementet, greve Wichard Hugo Henning von Wilamowitz Moellendorff, född 1871-07-07, död 1916-07-19 i Bagdad.
 • Elsa Annie, född 1883-05-03 i Stockholm. Död 1932-09-29 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm (db nr 220).
 • Mary, född 1886-02-05 i Svea livgr.reg.förs., Stockholm. Gift 1905-01-19 i Jakobs kyrka, Stockholm med godsägaren, greve Carl Gustaf Blomöfield Erik von Rosen, född 1879.
 • Carin Axelina Hulda, född 1888-10-21 i Stockholm. Död 1931-10-17 i Engelbrekts förs., Stockholm ]] och begraven i Lovö sn. Gift 1:o 1910-07-07 i Valbo kyrka, Gävleborgs län ]] med kaptenen Nils Gustaf Kantzow (se Friherrliga ätten nr 376), från vilken hon 1922-12-13 blev skild, född 1885 i Solna förs. Gift 2:o 1923-02-03 med före detta kaptenen i tysk tjänst Hermann Wilhelm Göring, född 1890-01-12 i Rosenheim, Bayern, se Tyskl. historia.
 • Lilly Ida Sigrid Terese, född 1890-12-11 i Stockholm. Gift 1916-06-17 i Oscars förs., Stockholm ]] med konstnären, före detta löjtnanten i Svea artilleriregementes reserv Seth Roland Martin, född 1886-08-12 i Gävle, död 1925-06-23 i Stockholm.

TAB 24

Carl Georg, (son av Jakob Constantin Fock, friherre Fock, tab 1), född 1765-11-30 Grimstorp. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1775-09-15. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1779-08-10. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1780-06-24. Löjtnant 1786-09-21. Kapten 1792-04-18. Major i armén 1797-05-29. Avsked 1803-03-09. Död 1838-10-29 på sin egendom Trollholmen i Medelplana socken, Skaraborgs län. Gift 1798-04-10 Simmatorp med friherrinnan Carolina Fredrika von Köhler, född 1779-01-16 Åsen, död 1843-03-17 i Lidköping, dotter av vice presidenten, friherre Axel Johan von Köhler, och hans 2:a fru Brita Carleson B.

Barn:

 • Axel Jakob, född 1799. Kapten. Död 1864. Se Tab. 25
 • Brigitta Catharina (Carin), född 1800-07-18 på Höjentorp i Äggby socken, Skaraborgs län, död 1875-01-05 Sund. Gift 1827-11-10 på Trollholmen i Medelplana socken, Skaraborgs län med sin kusin, kaptenen, friherre Carl Constantin Fock, född 1789, död 1855.
 • Carl Georg, född 1802-06-03 på Höjentorp. Student i Lund 1819 (Svgn.). Sergeant vid Svea artilleriregemente 1819-08-20. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1819-10-12. Avsked 1821-06-19. Död 1841-01-27 i Rio de Janeiro. Ägde plantagen Carolina vid floden Itaunas i Brasilien i närheten av Rio de Janeiro. Var gift, men barnlös.
 • Adolf Gustaf, född 1803. Fänrik. Död 1878. Se Tab. 29
 • Johan Henrik Constantin, född 1810-01-31 på Höjentorp. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1828-06-16. Avsked 1829-06-02. Död 1833-05-23 Trästena

TAB 25

Axel Jakob, (son av Carl Georg, tab 24), född 1799-05-01 på kungsgården Höjentorp i Äggby socken, Skaraborgs län. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1816-09-02. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1817-08-19. Löjtnant. 1825-02-22. Kapten i armen 1833-12-21. Avsked 1837-02-10. Död 1864-10-26 i Skara. Gift 1835-04-03 Hönsäter med Maria Charlotta Lagervall, född 1809-11-29 i Stockholm, död 1856-03-20 på Stubbesgård i Händene socken, Skaraborgs län, dotter av kamreraren i kommerskollegium Johan Magnus Lagervall och Margareta Agata Björk.

Barn:

 • Carl Magnus Axel, född 1836. Stationsinspektor. Död 1915. Se Tab. 26.
 • Axel Constantin, född 1838-01-29 på Hönsäter, död 1839-04-20.
 • Eva Carolina Margareta, född 1839-07-17, död.
 • Johan Henrik Adolf Lagervall, född 1842-11-01 i Lidköping. Examen från Borås tekniska skola 1860. Stationsskrivare vid statens järnvägar 1866. Kontorsskrivare i järnvägsstyrelsens kontrollkontor i Stockholm 1882. Död 1893-12-11 i Stockholm.
 • Axel Gustaf, född 1846-04-17 på Stubbesgård, död på Stubbesgård 1857-09-15.

TAB 26

Carl Magnus Axel, (son av Axel Jakob, tab 25), född 1836-05-01 Åkedal. Bokhållare på Stora Lassåna bruk 1854–1856, på Sollefteå bruk 1856–1858. Genomgick lantbruksskola på Dagsholm 1858–1859. Förvaltare på olika gods i Västergötland och Småland 1859–1863. Anställd vid statens järnvägsbyggnad i Jönköping 1863-07-11. Stationsskrivare i Jönköping 1864-05-01 och vid Osby 1865-05-01. Stationsinspektor vid Önnestad å Kristianstad–Hässleholms järnväg 1865-07-29–1910-09-30. Kungliga patriotiska sällskapets stora GM 1905-07-20. Död 1915-01-28 i Kristianstad. Gift 1865-07-16 i Motala med Adolfine Fredrika Dunder, född i Motala 1843-11-22 död 1916-12-17 i Kristianstad ]], dotter av civilingenjören Adolf Fredrik Dunder och Anna Maria Söderqvist.

Barn:

 • Carl John Adolf, född 1866 vid Önnestads järnvägsstation i Önnestads socken, Kristianstads län, död i Önnestads vid Önnestads järnvägsstation i Önnestads socken, Kristianstads län, 1867-03-07.
 • Carl Axel, född 1868-01-28 vid Önnestads järnvägsstation i Önnestads socken, Kristianstads län, död 1881-05-31 vid Önnestads järnvägsstation.
 • Adolfine Edit Maria, född 1870-02-28 vid Önnestads järnvägsstation i Önnestads socken, Kristianstads län. Död (enl. Adelskal.). Gift 1891-05-22 i Önnestad med stationsinspektoren vid Åhushamn Johan Dahlquist, född 1864-04-14 Araslöv s län, död 1928-01-18.
 • Anna Charlotta, född 1872-01-19 vid Önnestads järnvägsstation i Önnestads socken, Kristianstads län. Musiklärarinna i Kristianstad. Död 1940-06-08 i Kristianstad.
 • Adolf Lennart Magnus, född 1874 vid Önnestads järnvägsstation i Önnestads socken, Kristianstads län. Kontorist. Se Tab. 27.
 • Carl Arvid Gunnar, född 1880 vid Önnestads järnvägsstation i Önnestads socken, Kristianstads län. Major. Se Tab. 28.

TAB 27

Adolf Lennart Magnus, (son av Carl Magnus Axel, tab 26), född 1874-07-06 vid Önnestads järnvägsstation i Önnestads socken, Kristianstads län. Kontorist i Stockholm 1891 och i Newyork 1891-10-01. Gift 1:o 1894-12-08 i Newyork med Victorine Hubertine Ghislaine Berson född 1873-03-21 i Aulnois Quévy i Belgien, död 1901-03-20 i Newyork, dotter av grosshandlaren Jean Berson och hans 1:a fru Gabrielle Dumortie. Gift 2:o 1902-06-26 i Newyork med Anna Pettersson, född 1870-05-11 i Uppsala, död 1925-06-06 i Newyork, dotter av vaktmästaren Carl Pettersson och Catharina Janson. Gift 3:o med Amy Victoria Mullens i hs 2:a gifte, född 1884-02-12.

Barn:

 • 1. Anna Maria Gunhild, född 1896-06-22 och död 1901-03-15 i New York.
 • 1. Carl Adolf Lennart, född 1898-01-27 och död 1899-05-27 i New York.

TAB 28

Carl Arvid Gunnar, (son av Carl Magnus Axel, tab 26), född 1880-08-31, vid Önnestads järnvägsstation i Önnestads förs.,, Kristianstads län. Mogenhetsexamen i Kristianstad 1899-05-26. Officersvolontär vid Jönköpings regemente 1899-06-10. Elev vid Krigsskolan 1900-09-25. Sergeant vid Jönköpings regemente 1900-07-30. Fanjunkare 1901-08-17. Utexaminerad 1901-11-27. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente 1901-12-16. Artilleri- och ingenjörhögskolans allmän kurs 1902-10-01–1904-04-26. Underlöjtnant vid Fortifikationen 1902-10-24. Löjtnant vid Fortifikationen 1904-05-06. Artilleri- och ingenjörhögskolans högre kurs 1904-10-03–1906-02-26. Gymnastiska centralinstitutets gymnastikinstruktörskurs 1906-10-01–1907-04-30. Kapten 1911-12-22. Arbetschef å Bodens fästning 1913-11-011917-09-30. Fortitikationsofficer vid Västra arméfördelningens stab 1918-01-15–1922-09-30. Sekreterare i föreningen för Norrlands fasta försvar 1922-02-24–1924-09-30. RSO 1922-06-06. Major vid Fortifikationen 1923-05-17. Fortifikationsbefälhavare i Bodens fästning 1924-10-01. Fortifikationsstabsofficer 1924-10-24. Enledigad från förordnandet såsom fortifikationsstabsofficer 1926-10-29. Överstelöjtnant i armén 1927-12-22–1928-01-01. Överstelöjnant i Fortifikationen 1929-03-22. RSO 1929-11-28. Överstelöjtnant vid Fortifikationen 1931-11-05. Överste i Fortifikationen 1934-03-16–1934-06-10. Överste vid Fortifikationskåren 1937-04-30. KSO2kl 1937-06-05. Suppleant i Riddarhusdirektionen 1938-06-01. Avsked från Fortifikationskåren 1940-03-08 fr o m 1940-04-01. KSO1kl 1940-06-06. Ledamot av Riddarhusdirektionen 1941-06-20. Gift 1911-01-07 i Kungsholms församling, Stockholm med Anna Maria Elisabet Holm, född i Stockholm 1885-08-07, dotter av ingenjören Karl August Holm och Edit Hermione Elisabet Ahlström.

Barn:

 • Gunnar Carl August Gunnarsson. Friherre. Född 1913-07-10 i Boden, Överluleå förs.,, Norrbottens län.

TAB 29

Adolf Gustaf, (son av Carl Georg, tab 24), född 1803-09-15 Höjentorp. Fänrik vid västgöta regemente 1821-07-13. Avsked 1826-01-31. Sedan sjökapten och spannmålshandlare i Lidköping. Död i Lidköping 1878-12-03. Gift 1:o 1845 med sin kusins dotter Georgina Ottiliana Amalia Wästfelt, född 1819-11-30 i Norrköping, död 1855-04-29, dotter av ryttmästaren Per Gustaf Wästfelt, och friherrinnan Märta Catharina Fleetwood. Gift 2:o 1858-09-17 i Lidköping med Paulina Maria Björsell, född 1836-09-29 i Lidköping, död i Lidköping 1907-12-18, dotter av fabrikören Lars Petter Björsell och Märta Carolina Uthander.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1846-08-28 i Lidköping. Virkeshandlare i Cleveland, Ohio, USA.
 • 1. Otto Reinhold, född 1849-11-08, död 1854-10-10.
 • 1. Sigrid Amalia, född 1852-08-13, död 1854-09-24.
 • 1. Adolf Axel Otto, död 1854-10-29.
 • 2. Adolf Peter, född 1859-09-08 i Lidköping. Se Tab. 29B
 • 2. Hugo Alexander, född 1860-07-16 i Lidköping. Överflyttade till Valparaiso i Sydamerika. Död.
 • 2. Axel Georg, född 1861-07-08 i Lidköping. Sjökapten, anställd i utländsk tjänst. Förklarad död 1914-07-13 (Vänersnäs förs., Skaraborgs län ]] bör nog vara Älvsborgs län (fel i db).
 • 2. Gerhard Evald, född 1869-01-08 i Lidköping. Stationsskrivare vid Lidköping–Skara–Stenstorps järnväg 1887. Avsked. Överflyttat till Nordamerika.

TAB 29B

Peter Adolf, (son av Adolf Gustaf, tab 29), född 1859-09-08 i Lidköping. Ingenjör. Överflyttade till Ryssland. Var 1898 befälhavare på ångaren Gromow, som gick i trafik Lenafloden Arb på ett skeppsvarv i Listvjanka vid Bajkalsjön. Befälhavare på S/S Gromoff i Kirensk. Befälhavare på S/S Somolj 1911. Död 1922 i Kirensk vid floden Lena, begr i stadsparken i Kirensk. Gift 1890 i Listvjanka vid Bajkalsjön med Paraskeva Michailovna. Död 1934 i Kirensk.

Barn:

 • Anna, född 1891 i Listvjanka vid Bajkalsjön.
 • Sergej, född 1894-06-25 i Kirensk.
 • Augusta, född 1895-12-16 i Kirensk. Bokhållare. Gift 1922 i Tomsk med Ivan Vladimirovitj Leijman född 1896 i St Petersburg.
 • Antonina, född 1897 i Kirensk. Död. Gift med Moell.
 • Maria, född 1901 i Kirensk. Barnträdgårdslärarinna i Kirensk.
 • Rufina, född 1903-07-26 i Kirensk. Studerade kemi och biologi vid pedagogiska institutet i Irkutsk. Vetenskaplig assistent vid institutet för mikrobiologi i Irkutsk. Epidemiolog vid sanatorie-epidemiologiska stationen i Orenburg. Gift 1926 i Irkutsk med Matvej Petrovitj Michailovskij född 1896 i Kuzmin, Moldavien. Ekonom. Arresterad 1941-11 i Orenburg av NKVD, dömd till 10 års fängelse.
 • Olga, född 1905-11-28 i Kirensk. Sekreterare och maskinskriverska vid skolförvaltningen i Kirensk. Gift, från vilken hon blev skild.

TAB 29B:I

Vladimir (översiktstab 4, son av Peter Adolf, tab 29B), född 1898 i Kirensk. Mekaniker vid olika fabriker. Flyttade med sin familj från Krasnojarsk till Kaukasien 1935. Död (skjuten av de egna) under andra världskriget strax efter hustruns död. Rehabiliterad postumt. Gift 1930 med Helena Petrovna Dmitrieva, född 1888-05-00 i Bansjikovo nära Kirensk. Skoldirektris i Dausus, Karachi-Tjerkess-regionen, Kaukasien. Arresterad i sin skola “för politiskt spionage” (§ 58) av NKVD och sköts. Rehabiliterad postumt. Dotter till en bonde.

Barn:

 • Maria Vladimirovna, född 1931-10-16 i Krasnojarsk.
 • Ludmila, 1933-06-14 i Krasnojarsk.

TAB 29B:II

Orest (översiktstab 4, son av Peter Adolf, tab 29B), född 1910-10-04 i Kirensk. Gift 1941-01-29 med Sofia Dmitrievna Rabotina född 1914-09-17 i Irkutsk. Dotter till Dmitrij Ivanovitj Rabotin och Vassa Nikonorovna.

Barn:

 • Lubov, född 1941-12-01 i Irkutsk. Tandläkare i Irkutsk, Sibirien.
 • Vladimir

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: