:

Du Rietz af Hedensberg nr 299

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Du Rietz af Hedensberg nr 299 †

Friherrlig 1778-12-27, introducerad 1779. Utdöd 1797-04-15.

Anders Rudolf Du Rietz, friherre Du Rietz af Hedensberg (son av Carl Magnus Du Rietz, se adlade ätten Du Rietz nr 666, Tab. 4), till Hedensberg i Tillberga socken, Västmanlands län. Född 1720-02-16 i Moskva under föräldrarnas fångenskap. Volontär vid livgardet 1735-07-17. Furir vid livgardet 1735-12-06. Sergeant 1737-05-30. Bataljonsadjutant 1739. Fänrik 1740-11-13. Löjtnant 1744-04-12. Överadjutant 1743. Major vid Södermanlands regemente 1749-05-09. RSO 1751-12-04. Överstelöjtnant i armén 1759-10-29. Överstelöjtnant vid Södermanlands regemente 1761-10-16. Överstes fullmakt 1762-06-29. Överste för Hälsinge regemente 1762-08-04. Uppförd på riksrådsförslag 1765. Generalmajor 1770-11-07. Landshövding i Göteborgs och Bohus län 1772-04-29. Överkommendants fullmakt 1772-04-29. Generallöjtnant 1776-10-16. KSO 1777-04-23. Friherre 1778-12-27 (introducerad 1779 under nr 299). KmstkSO 1786-11-27. Avsked 1790-10-29. Död 1792-10-21 på Hedensberg. 'Skickades av konung Adolf Fredrik att såsom volontär vid konungens av Preussen armé bevista fälttåget i Böhmen 1745, deltog i pommerska eller 7-åriga kriget både såsom krigare och underhandlare, var slutligen tvenne gånger sänd till ryska hovet, första gången för att lyckönska kejsarinnan Catharina II till hennes uppstigande på tronen och andra gången för att återlämna de ryska ordnar, dem konung Adolf Fredrik i livstiden burit.' Gift 1765-04-11 i Stockholm med friherrinnan Charlotta De Geer af Leufsta, född 1746-01-25 i Stockholm, död i Stockholm 1820-05-25, dotter av hovmarskalken Charles De Geer, friherre De Geer af Leufsta, och friherrinnan Catharina Charlotta Ribbing af Zernava.

Barn:

  • Ebba Charlotta, död 1775 i Göteborg.
  • Carl Magnus, född 1776-05-15. Volontär vid Svea livgarde 1780-10-14. Fänrik vid Svea livgarde 1784-10-07. Löjtnant 1796-11-13. Död ogift 1797-04-15 i Göteborg (O. Bergström, Hälsinge regementes chefer (1909).), och utgick med honom ätten på svärdssidan.
  • Jacquette Eleonora, född 1777-11-17 i Göteborg, död i Göteborg 1779-01.
  • Jacquette Elisabet, född 1781-05-02 i Göteborg. Hovfröken hos hertiginnan av Södermanland. Död 1816-08-15 Mariedal Gift 1798-10-09 i Stockholm med överstekammarjunkaren, greve Gustaf Piper, född 1771, död 1857.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: