:

Klinckowström nr 262

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Klinckowström nr 262

Friherrlig 1759-01-18, introducerad 1776.

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-06 under nr 17 bland friherrar, men utdog på riddarhuset i Finland på svärdssidan 1883.

Klinckowström F26200.jpg

TAB 1

Ture Gustaf Klinckowström, friherre Klinckowström, (son av Martin Klinckow, adlad Klinckowström, se adliga ätten Klinckowström nr 1415, Tab. 1), till Engelswacht i svenska Pommern. Född. 1693-10-27. E. o. referendarie i pommerska hovrätten 1711-02-24. Ordinarie referendarie i pommerska hovrätten 1715-01-16. Arkivarie 1721. Sekreterare vid pommerska regeringen 1732. Regeringsrådsfullmakt 1734. RNO 1751-12-04. Kansler och direktör för nyssn. regering 1758-04-00. Friherre jämte äldre brodern Leonard 1759-01-18 (sönerna introducerades 1776 under nr 262). Död 1765 16\1. 'Han var många år president i pommerska reduktionskommissionen angående de förpantade dominialgodsen.' Gift med Maria Charlotta von Borcke, född 1714, död 1785 på Engelswacht, dotter av generalmajoren i preussisk tjänst Fredrik Vilhelm von Borcke och friherrinnan Margareta Marderfelt.

Barn:

 • Ture Leonard, född 1735. Överstemarskalk och en av rikets herrar. Död 1821. Se Tab. 2.
 • Sofia Margareta, född (Vasa stads kyrkoarkiv.) 1736-06-04, död 1808-07-28 i Vasa. Gift med översten Fredrik Magnus von Numers. i hans 2:a gifte, född 1726, död 1796.
 • Hedvig, född 1738-02-14, död 1761.
 • Leonard, född 1742-10-09. Kammarherre vid Sachsen Weimarska hovet. Regeringsråd i Pommern 1792-08-09. Död barnlös 1821-06-02 i Stockholm. Gift 1800-10-18 med Aurora Lovisa von Bagewitz i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1765-11-03 med översten Carl von Schwartzer, född 1729, död 1795), född 1747-11-13, dotter av hovrådet Gustaf Gottfrid von Bagewitz och hans 2:a fru N. N. von Kamptz.

TAB 2

Ture Leonard, (son av Ture Gustaf Klinckowström, friherre Klinckowström, Tab. 1), till Rinkesta i Ärila socken, Södermanlands län, vilket köptes till fideikommiss 1768 enligt farbroderns förordnande 1759, men som sedermera (på 1820-talet) blivit utbytt mot Graneberg i Gryts socken, Södermanlands län. Född 1735-12-29. Studerade vid akademien i Göttingen och Strassburg (Anjou, Riddare af konung Carl XIII:s orden.). Kanslijunkare. Hovjunkare (SAB.) 1757-04-04. Kammarherre (SAB.) 1764-09-21. Arkivarie vid KMO 1767-11-23. Hovmarskalk hos drottningen 1774-05-14. RNO 1776-11-25. President i Wismarska tribunalet 1782-04-10. Underkansler vid KMO och KNO 1785-11-21. Översteombudsman vid KMO 1794-11-24. En av rikets herrar 1795-11-02. Överstemarskalk hos drottning Fredrika Dorotea Vilhelmina samt RoKav KMO 1797-10-31. Ledamot av patriotiska sällskapet. Avsked från presidentskapet i Wismar 1799-10-07. RoKCXIII:sO 1811-05-27. Död 1821-11-23 i Stockholm. Han avslöt 1795 det sedermera upphävda giftermålskontraktet mellan konung Gustaf IV Adolf och prinsessan Lovisa Charlotta av Mecklenburg-Schwerin. Gift 1:o 1768-06-21 med friherrinnan Carolina Sofia von Lantingshausen, f. 1749-10-17 i Stockholm, död där 1769-06-07, dotter av generallöjtnanten och överståthållaren Jakob Albrekt Lantingshausen, friherre von Lantingshausen, och grevinnan Anna Sofia von Fersen. Gift 2:o 1773-10-28 Mälsåker med den 1:a fruns kusin, grevinnan Hedvig Eleonora von Fersen, född 1753-07-09 i Stockholm, död 1792-11-08 i Pisa i Italien, dit hon rest för sin hälsa, dotter av riksrådet och fältmarskalken, greve Fredrik Axel von Fersen, och grevinnan Hedvig Catharina De la Gardie.

Barn:

 • 2. Axel Leonard, född 1775. Överstelöjtnant. Död 1837. Se Tab. 3.
 • 2. Hedvig Amalia Charlotta, född 1777-06-04. Statsfru hos drottningen 1800-08-04. Död 1810-04-21 i Stockholm. Gift 1:o 1798-10-18 Lövstad s socken, Östergötlands län med överstelöjtnanten Otto Reinhold Möllerswärd, nr 645, född 1763, död 1802. Gift 2:o 1806-11-17 i Stockholm med en av rikets herrar, greve Hans Gabriel (Trolle-) Wachtmeister af Johannishus, i hans 1:a gifte, född 1782, död 1871.
 • 2. Otto Vilhelm, född 1778. Generallöjtnant. Död 1850. Se Tab. 10.
 • 2. Carl Sebastian, född 1781-06-06 i Stockholm. Fänrik vid Västmanlands regemente 1783-09-17. Fänrik vid Svea livgarde 1795-10-27. Kornett vid lätta dragonregementet 1801-01-03. Löjtnant vid lätta dragonregementet 1803-04-12. Kavaljer hos kronprinsen 1805-04-05. Stabsryttmästare 1805-05-06. Överstelöjtnant i armén 1810. Avsked från regementet 1810-08-06. Överstelöjtnant vid Västerbottens regemente 1812-01-07. Död ogift 1813-05-02 i Göteborg, dit han blivit kommenderad, mördad av sin betjänt, en italienare Antonio Rocco.

TAB 3

Axel Leonard, (son av Ture Leonard, Tab. 2), till Graneberg, född 1775-02-20 i Stockholm. Fänrik vid amiralitetet 1792-08-01. Löjtnant i armén 1797-02-27. Löjtnant vid örlogsflottan 1801-11-16. Kapten och stabsadjutant 1803-06-14. RSO 1810-05-04. Major i flottorna 1812-04-04. Överstelöjtnant i flottornas generalstab 1816-05-07. Överstelöjtnant vid örlogsflottan 1820-09-28. LKrVA 1823. Död 1837-06-07 på Graneberg. Gift med Christina Charlotta Österberg, född. 1777-02-05, död 1837-08-10, på Graneberg.

Barn:

 • Maria Paulina, född 1800, död ogift 1834-06-08 på Graneberg
 • Maria Juliana, född. 1801, död 1826.
 • Ture, född 1804-07-13 i Stockholm. Fanjunkare vid livbeväringsregementet (Sj.) 1824-03-04. Fänrik i armén 1826-05-11 och vid regementet 1827-12-21. Död ogift 1829 på Graneberg [KrAB],
 • Axel, född 1807-04-19 i Stockholm. Överflyttade till Finland och gick i rysk tjänst. Fänrik vid Villmanstrandska infanteriregementet. Transporterad till Nevska infanteriregementet 1829-04-08. Bevistade polska kriget 1831 och 1832. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1831-11-05. Underlöjtnant 1834-03-08. Avsked 1836-05-21. Återflyttade till Sverige och innehade fideikommissegendomen Graneberg. Död ogift 1850-02-02 på nämnda egendom
 • Hjalmar Otto, född 1812. Godsägare. Död 1862. Se Tab. 4
 • Carl Robert, född 1813-06-07. Elev vid skogsinstitutet 1831-02-30. Utexaminerad 1833 (Sj.). Överflyttade till Finland och ingick i rysk tjänst som underofficer vid 1. finska sjöekipaget. Midshipman vid 1. finska sjöekipaget 1839-08-06. Transporterad till 39. ryska sjöekipaget 1843-02-22. Löjtnant vid 39. ryska sjöekipaget 1845-04-27. Transporterad till 2. ryska sjöekipaget 1846-02-25 och till 1. finska sjöekipaget 1846-04-15 samt till 34. ryska sjöekipaget 1850-04-08. Avsked 1852-02-04. Åter i tjänst som löjtnant vid 2. finska sjöekipaget 1854-04-12. Transporterad till 1. finska sjöekipaget 1856-05-25 och till 46. ryska sjöekipaget 1856-06-30. Placerad på flottans reservstat 1860-01-09. Död 1863-09-07 i Orenburg i Ryssland. Från honom härstammar en i nämnda land levande gren av ätten. Gift 1857 i Astrakan med Maria Wasiljeff
 • Vilhelm Leonard Agaton, född 1814. Kammarherre. Död 1901. Se Tab. 7.
 • Rudolf Mauritz, född 1816. Överste. Död 1902. Se Tab. 8.

TAB 4

Hjalmar Otto, (son av Axel Leonard, Tab. 3), född 1812-01-19 i Stockholm. Rustmästare vid Södermanlands regemente 1827-05-19. Furir vid Södermanlands regemente 1833-06-09. Avsked 1833-11-09. Furir vid livregementets grenadjärkår 1837-09-30. Sergeant vid livregementets grenadjärkår 1840-07-10. Fanjunkare 1842-02-28. Avsked 1856-02-10. Död 1862-01-07 i Västerås. Innehade Granebergs fideikommiss i Gryts socken, Södermanlands län. Gift 1846-04-24 med Sofia Charlotta Höglund, född 1814-11-28 i Nyköpings västra församling. Död 1892-11-11 på Hällsjö bruk i Norrbärkes socken, Kopparbergs län, dotter av sjömannen Erik Höglund och Britta Söderberg.

Barn:

 • Ludvig Teodor Oskar (Se R H D protokoll 1843-02-28), född 1838-10-07 i Västerlövsta socken, Västmanlands län, död 1853-01-16 i Simtuna socken, Västmanlands län.
 • Johan Hjalmar (Se R H D protokoll 1843-02-28), född 1841. Vice häradshövding. Död 1907. Se Tab. 5.
 • Axel Leonard (Se R H D protokoll 1843-02-28), född 1843-05-15 i Västerlövsta socken. Gick till sjös och avlade sjökaptensexamen samt var därefter anställd på ett engelskt skeppsvarv i Afrika. Död 1882-09-24 i Sierra Leone i Afrika.
 • Rudolf Maurits (Se R H D protokoll 1843-02-28), född 1845-04-01 i Västerlövsta socken. Anställd vid statens järnvägstrafik 1867-11-15. Biljettör 1868-05-01. Telegrafist 1869. Stationsskrivare 1872-11-01. Stationsinspektor vid Björnlunda station 1879-10-01. Ledamot av bevillningsberedningen vid Björnlunda station 1885–1892. Stationsinspektor vid Charlottenbergs station 1892-10-01. Stationsinspektor i Lund 1897-03-24. RVO 1903-12-01. Avsked 1904. Död 1929-12-26 i Katarina församling, Stockholm. Gift 1880-07-31 i Örebro med Helena Albertina Berg, född 1857-01-31 i Örebro stad, dotter av boktryckaren Robert Teodor Berg och Carolina Albertina Vilhelmina Maij.
 • Sofia Ottiliana Teresia, född 1847-09-24 i Västerlövsta socken, död 1920-09-30, i Stockholm, (Norrbäcks församling, Kopparbergs län, db). Gift 1874-08-08 i Stockholm med bruksförvaltaren på Hallsjö bruk Edvard Vilhelm Anton Aspman, född 1847-03-10 i Stockholm, död 1893-04-23 i Falun.
 • Otto Robert, född 1850-05-19 Bärby. Mogenhetsexamen 1870-05-30. Kadett vid Karlberg 1870-12-01. Utexaminerad 1872-09-16. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1872-09-27. Löjtnant 1878-02-22. Repetitör vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1878. Kapten 1889-02-01. Styresman vid Åkers krutbruk 1889-11-29–1892-10-15. RSO 1893-12-01. Avsked med tillstånd att såsom kapten kvarstå i regementets reserv 1903-02-20. Avsked ur krigstjänsten 1903-10-16: död 1906-01-12 i Lund. Gift där 1888-12-28 med Fredrika Elisabet Henrietta (Isse) Zickerman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1915-05-27 i Lund ]] med överstelöjtnanten, greve Gustaf Archibald Hamilton, i hans 2:a gifte, född 1859), född 1862-09-03 Scotlandhouse s län, dotter av underlöjtnanten i armén Vilhelm Mattias Zickerman och Gregoria Gustava Albertina Richter.
 • Ture Casper Baltsar, född 1852-08-05 på Bärby. Överflyttade till San Fransisco i Kalifornien. Död ogift 1893-05-06 i Los Angelos i Kalifornien, U.S.A..
 • Carl Henrik Alexis, född 1855-07-06 död 1855-07-21.
 • Carl Martin Bernhard, född 1856-05-30, på Barby. Mogenhetsexamen i Västerås 1876. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket 1880-10-29, extra ordinarie postexpeditör 1881-05-09. Amanuens i generalpoststyrelsen 1882-11-09 –1893-04-20. Extra biträde 1890-05-06–1892-03-09. Amanuens i generaltullstyrelsen 1892-07-20. Kammarskrivare i tullverket 1897-12-04. T. v. revisor i tullverket 1900-12-13. Revisor och bokhållare 1905-06-22. Kontrollör 1906-11-19. Förste kontrollör 1918-11-14. Transporterad till tullkameralkontoret 1922-12-23. Avsked 1923. Död ogift 1924-06-30 i Stockholm.

TAB 5

Johan Hjalmar, (son av Hjalmar Otto, Tab. 4), född 1841-06-24 Hedås. Studentexamen 1863-05-28 och examen till rättegångsverken 1868-05-19. Auskultant i Svea hovrätt 1868-09-07. Extra ordinarie notarie 1868-09-14. Vice häradshövding 1871-05-31. Notarie i Svea hovrätt 1882-02-23. Arkivarie 1888-03-14. RVO 1899-12-01. Avsked 1906-06-00. Död 1907-03-22 på Graneberg. Innehade Granebergs fideikommiss. Gift 1871-10-31 Frössvi med Hedvig Augusta Björkman, född 1842-03-20 i Stockholm, död i Hedvig Eleonora församling ]] 1908-12-31, dotter av kammarrättsrådet Johan August Björkman och Emilia Augusta Kolmodin.

Barn:

 • Henrik Martin Hjalmar, född 1872-08-18 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1893-05-18. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1895-11-01. Innehade Granebergs fideikommiss till 1915, då egendomen såldes och köpeskillingen nedlades i fideikommisskapital. Död 1932-05-31 i Stockholm, S:t Eriks sjukhus (db 507).
 • Ernst Johan Axel, född 1875. Notarie. Död 1918. Se Tab. 6

TAB 6

Ernst Johan Axel, (son av Johan Hjalmar, Tab. 5), född 1875-05-31 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1895-05-24. Student i Uppsala 1895-09-15. Hovrättsexamen 1903-01-31. Notarie vid Stockholms rådhusrätt 1905 i aug. Extra ordinarie tjänsteman hos medicinalstyrelsen 1906-05-00. Amanuens i statskontoret och lantförsvarsdepartementet. Notarie i medicinalstyrelsen 1915-02-27. Död 1918-10-23 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Gift 1906-09-06 i Stockholm med Hedvig Mathina Elisabet Wies, född 1872-03-07 i Visby, dotter av borgaren i Visby Mattias Wies och Amelie Hagman.

Barn:

 • Brand Axel Leonard, född 1908-03-09 i Engelbrekts församling, Stockholm ]], död i Engelbrekts församling, Stockholm ]] 1908-06-25.

TAB 7

Vilhelm Leonard Agaton, (son av Axel Leonard, Tab. 3), född 1814-10-14 Albäck. Disponent å Tureholm i Trosa landsförsamling, Södermanlands län 1835–1853. Kassör vid statens järnvägsbyggnad 1858-02-01–1860. Intendent hos hertigen av Dalarna 1863–1873. Distriktskassör vid statens järnvägstrafik 1860-12-01. Uppbördskassör 1863-04-15–1874-12-01. Kammarherre 1864-05-09. RVO 1865-08-24. KAnhABj O2kl 1869-08-12. Död 1901-04-06 i Stockholm till följd av olyckshändelse. Gift 1874-02-21 i Stockholm med Matilda Josefina Esping, född 1848-10-21 på Forsaströms bruk i Gärdserums socken, Kalmar län ]], död 1930-09-27 i S:t Matteus församling, Stockholm (db 433), dotter av knipsmedmästaren Otto Esping och Anna Helena Bard.

Barn:

 • Matilda Vilhelmina Elisabet (Mimmi), född 1872-07-17 i Stockholm i Kungsholms församling. Postexpeditör hos generalpoststyrelsen 1909-12-28. Död 1935-09-03 i Oscars församling, Stockholm (db 208).
 • Nils Adolf Vilhelm, född 1874-11-23 i Stockholm, död 1875-08-05.
 • Josefina Maria Terese, född 1876-05-15, i Klara församling, Stockholm. Gift 1898-09-30 i Stockholm med överstelöjtnanten Alexander Vilhelm von Knorring från vilken hon 1919-04-28 blev skild, i hans 2:a gifte, född 1853, död 1924.
 • Eva Gunilla Natalia, född 1879-02-11 Barkarby. Gift 1904-10-08 i katolska kyrkan i Stockholm med köpmannen Erik Gustaf Tobias Geissler, född 1873-04-14. Död 1940-08-13 i Stockholm.
 • Nils Otto Leonard, född 1881-06-01 Norrby. Kammarskrivare vid packhusinspektionen i Stockholm 1911-11-09. Kontrollör vid tullförvaltningen i Stockholm 1924-06-20. Se Tab. 7A.
 • Ernst Tyko Fabian, född 1883-09-18 på Norrby. Styrmansexamen och examen i ångmaskinlära vid Stockholms navigationsskola 1904-07-00. Sjökapten. Reservunderlöjtnant i flottan 1908-10-09. Reservlöjtnant i flottan 1916-11-01. Avsked 1923-12-31. Åter reservlöjtnant i flottan 1924-09-27. Reservkapten 1927-09-17.

TAB 7A

Nils Otto Leonard, (son av Wilhelm Leonard Agathon Tab. 7). Friherre. Född 1881-06-01 Norrby. Kontrollör och kammarskrivare vid Packhusinspektionen i Stockholm 1911-11-09. Kontrollör vid tullförvaltningen i Stockholm 1924-06-20. Inneh. efter kusinsonens död 1932 Granebergs fideikommisskapital. Gift 1931-10-08 i Stockholm, Gustav Vasa förs. med Berta Kristina Lundqvist, född 1894-10-08 i Älvkarleby förs., Upps.

Barn:

 • Bertha Mathilda Kristina Nilsdotter, född 1933-07-08 i Stockholm

TAB 8

Rudolf Mauritz, (son av Axel Leonard, Tab. 3), född 1816-08-08 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1832-04-11. Utexaminerad 1836-03-18. Underlöjtnant vid ingenjörkåren 1837-04-23. Repetitör vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1841-10-01–1844-10-01. Löjtnant 1842-02-09. Generalstabsofficer 1844-03-20. Lärare vid krigsakademien å Karlberg 1844–1846-05-03. Fortifikationsbefälhavare på skansen Dalarö 1845-11-00–1847-02-00. Anställd som adjutant hos regerande prinsen avReuss Henrik LXXII vid dennes besök i Sverige 1845. Företog en resa till Danmark, Preussen, Österrike med fl. tyska stater samt Frankrike för att studera militärväsendet 1847-01-14. RSpICO 1847-05-09. Adjutant hos generalmajoren, friherre J. V. Västra Sprengtporten under dess beskickning till Köpenhamn 1848-05-00. Adjutant hos generallöjtnanten friherre Cederström vid armékåren i Skåne 1848-06-00–1848-09-00. Kapten 1849-07-03. Uppgjorde och inlämnade till lantförsvarsdepartementet detaljerat förslag till generalstabens ombildning 1849. Stabsadjutant hos överbefälhavaren för svensk-norska ockupationstrupperna på Fyen och i Slesvig 1849–1850. RDDO 1850-08-31. Adjutant hos konung Oskar I 1851-04-30. LKrVA 1851-01-27. Major i armén 1851-04-06. Chef för 2. militärdistriktets stab 1852-01-07–1859. Utarbetade planritningar till krigsbryggor för svenska armén 1855–1856. Ombesörjde byggande av de första bryggekipagen och organiserade samtidigt första kompaniet av arméns ingenjörtrupper. RSO 1856-04-28. Sekreterare i utskottet rörande bestämmelser för Stockholms stads och Mälardalens befästande 1856. Gjorde på uppdrag en resa till Belgien, Frankrike, Italien, Österrike och Preussen för att studera militärväsendet 1857. Redigerade och ombesörjde utgivningen av de tre första delarna av svenska arméns tjänstgöringsreglemente 1857–1858. Överstelöjtnant i armén och i generalstaben 1858-06-15. RNS:tOO 1858-07-04. Militärattaché i Wien 1858–1866. Överste i armén och i generalstaben 1864-01-28. RÖLeopO 1866-01-00. Avsked från kaptensbefattningen vid ingenjör kåren med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén och generalstaben 1866-09-18. Avsked ur krigstjänsten 1877-06-08. Ledamot av riksdagens första kammare 1877. KVO1kl 1898-01-21. Död 1902-11-20 i Stockholm. Ägde Stavsund i Ekerö socken, Stockholms län sedan 1866. Friherre Klinckowström har gjort sig känd såsom författare och utgivare av åtskilliga krigsvetenskapliga och historiska arbeten, varibland må nämnas: »Om fältarbeten» (1845), »Historiska uppgifter om svenska generalstaben» (1849), »Arkiv till upplysning om svenska krigens och krigsinrättningarnas historia» (I bandet 1854), »Om lantvärnets nöd och hjälp» 1867, »Riksrådet och fältmarskalken mm greve Fr. Axel von Fersens historiska skrifter» (8 delar 1867–1872), »Grundskattning samt rustning och rotering» (1875), »Le comte de Fersen et la cour de France» (2 band 1878), »Lediga stunders vittra tidsfördrif» (1883) mm samt i förening med F. W. E. K. Leijonancker »Tidskrift för svenska ingenieurer» 1850–1852. Gift 1863-06-25 i slottskapellet i Darmstadt med Marie Franziska Emilia de Labensky, född 1832-06-17 i Paris, hovfröken bos ryska änkekejsarinnan Alexandra Feodorovna och kejsarinnan Maria Alexandrovna 1858, död 1907-10-06 på Sundby, dotter av ryske envoyén vid hovet i Hessen-Darmstadt, verkliga geheimerådet Camille de Labensky och Alexandrine Bergien.

Barn:

 • Axel Alexander Camille Rudolf Emanuel, född 1867. Godsägare. Se Tab. 9.

TAB 9

Axel Alexander Camille Rudolf Emanuel, (son av Rudolf Mauritz, Tab. 8). Friherre. Född 1867-12-24 i Darmstadt, Hessen. Mogenhetsexamen i Beskowska skolan i Stockholm 1887-05-17. Genomgick Ultuna lantbruksinstitut 1887–1888. Student vid Stockholms högskola 1888-09-15. Amanuens vid zoologiska institutet vid Stockholms högskola 1891. Studerade vid universitetet i Würzburg 1894–1895. Fil. doktor vid universitetet i Würzburg 1895-03-09. Docent i zoologi vid Stockholms högskola 1895-09-16–1904. RVO 1912-06-06. GV:sOIM 1912. Svenska akademiens stora GM och V.A:s Wahlbergsmed. Travellers' Clubs hedersmed i silver 1921. Svenska jägarförbundets hederstecken. Han har i vetenskapligt syfte företagit resor till Spetsbergen 1890, Surinam 1891–1892, Finnmarken 1896, Sydpolartrakterna och Eldslandet 1903–1904, Lappland 1908, Island 1909–1911, Jan Mayens land 1911, Grönland 1913 och Färöarna 1915 samt har utgivit vetenskapliga och kulturhistoriska arbeten, resebeskrivningar, äventyrsberättelser med med samt ett flertal vetenskapliga avhandlingar och essayer rörande konst med med i olika tidskrifter. Han erhöll 1908 Svenska akademiens stora pris för sorgespelet »Olof Trätälja». RVO 1931-06-06. Ägare sedan faderns död Stavsund i Ekerö förs., Stockholm. Biogr. i: "Vem är det?" Död 1936-05-12 Stavsund, Stockholm. Gift 1896-05-04 i Stockholm med Sigrid Maria Thyra Gyldén, född där 1874-08-29, dotter av professorn Johan August Hugo Gyldén och Therèse Amalie Henriette von Knebel.

Barn:

 • Harald Hugo Mauritz Axelsson. Friherre. Född 1897-06-20 i Djursholm i Danderyds förs., Stockholm. Genomgick Althins målarskola och arbetade en tid under Gunnar Hallström och Wilhelmsson. Artist (målare). Ledamot i Accademia Internasionale Tommaso Campanella di Lettere, Arti, Sciensi. Gift 1933-07-14 med Blanka Bertha Toepfer, född 1904-07-16 i Leipzig, Tyskland.
 • Thora Maria Theresia Alexandra Axelsdotter, född 1899-05-24 i Djursholm
 • Ebba Astrid Beate-Sofie Axelsdotter (Linde), född 1902-09-01 Stavsund, Stockholm.

TAB 10

Otto Vilhelm, (son av Ture Leonard, Tab. 2), född 1778-12-10 i Stockholm. Förare vid Hintzensterns fribataljon. Fänrik vid Hintzensterns fribataljon 1790-10-22. Fänrik vid Psilanderhielms infanteriregemente 1791-10-20 och vid Göta livgarde 1795-02-27. Löjtnant vid Göta livgarde 1795-11-27. Transporterad till livhusarregementet 1797-03-09. Tjänstgörande kavaljer hos hertiginnan av Södermanland 1800-11-16. Ryttmästare vid lätta livdragonregementet 1803-02-28, bevistade fälttåget i Pommern 1805 och 1806 samt kriget i Finland 1808 och 1809. Tjänstgörande kammarherre hos drottningen 1809-06-08. Överstelöjtnant i armén och överadjutant hos konungen 1809-07-25. RSO 1810-05-10. Avsked 1810-06-19. Erhöll 1815-06-18, tillstånd att bära den honom förlänade S:t Johannes av Jerusalem orden. Överflyttade till Finland 1816. Verklig kammarherre vid ryska hovet 1816-06-17. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-06 under nr 17 bland friherrar. Vice landshövding i Viborgs län 1820-05-06. Landshövding i Viborgs län 1821-08-08. Avsked 1825-08-30. Ledamot av senatens för Finland ekonomidepartement s. d. RRS:tV1O2kl m stk 1828-01-12 och S:tStO1kl 1830-08-14. Geheimeråds titel 1835-01-13. Med bibehållande av befattningen i senaten ledamot av censuröverstyrelsen 1836-04-20 och föreståndare för kejserliga palatset i Helsingfors 1839-03-06. RRS:tAO1kl 1839-12-18 Generallöjtnant vid väg- och vattenkommunikationskåren i Finland samt vice ordförande i direktionen för densamma 1841-03-05. Erhöll 1842-06-08 av dåvarande tronföljaren, sedan kejsar Alexander II, en briljanterad gulddosa med densammes porträtt. RRVÖO 1844-01-13. Med bibehållande av föreståndarebefattningen för kejserliga palatset entledigad från övriga befattningar 1847-06-02. Verkligt geheimeråds titel 1847-06-02. Hovmästare vid kejserliga hovet 1847-06-07. Död 1850-01-27 i Helsingfors. Gift 1:o 1810-06-07 i Stockholm med Sara Cuthbert i hennes 2:a gifte (gift 1:o med översten i engelsk tjänst Thomas Brooke, Död 1808), född i England, död 1838-01-04 i Åbo, dotter av tjänstemannen vid engelska amiralitetet Artur Cuthbert. Gift 2:o 1840-05-28 i S:t Petersburg med lektrisen hos storfurstinnan Helena Paulovna Elisabet Vilhelmina Barbara Krause, född 1815-03-08 i S:t Petersburg, död på 1800-talet, dotter av hedersborgaren i nämnda stad Martin Krause och Barbara Anna Kaall.

Barn:

 • 1. Artur Vilhelm, född 1807. Generalmajor. Död 1860. Se Tab. 11
 • 2. Helena Hedvig, född posthuma 1850-09-30 i S:t Petersburg, född 1925-09-08 i Rom. Gift 1874-10-24, i Florens med påvlige kammarherren, greve Salvador Tommasucci, född 1839-09-16.

TAB 11

Artur Vilhelm, (son av Otto Vilhelm, Tab. 10), född 1807-05-08 i Stockholm, före föräldrarnas äktenskap. Blev genom kejserligt reskript av 1822-05-08 legitimerad och på riddarhuset i Finland inskriven 1824-10-20. Erhöll redan i unga år S:t Johannes av Jerusalem orden. Fänrik vid Villmanstrandska infanteriregementet. Transporterad till Viborgska infanteriregementet 1826-06-05. Transporterad till livgardets Moskovska regemente 1828-03-27. Bevistade turkiska kriget 1828 och erhöll medaljen därför. Underlöjtnant vid Moskovska regementet 1830-12-18. Avsked 1831-01-12. Stabskapten vid Villmanstrandska infanteriregementet 1832-03-19. Adjutant hos chefen för 23, infanteridivisionen 1832-05-01. Transporterad till livgardets Wolhynska regemente 1835-01-24. Adjutant hos generalguvernören i Finland 1836-03-19. RRS:tStO4kl, förändrad till 3kl 1839-04-07. Kapten 1839-07-13. Transporterad till livgardets finska skarpskyttebataljon med överstelöjtnants grad 1844-02-25. Överste för Krementschugska jägarregementet 1846-01-19. Transporterad till 2. finska linjebataljonen 1846-03-18 och till 9. bataljonen av samma trupper 1848-02-03. Ständig ledamot av överkrigsdomstolen för finska militären och lotsverket 1853-12-16 med placering på arméinfanteriet. Generalmajors avsked 1856-12-18. Död 1860-11-29 i Helsingfors. Gift 1831-01-30 med Lovisa Emilia Haasse, född. 1812-10-30, död 1868-07-12 Hiiskola doktor Johan Henrik Fredrik Haasse och Dorotea Catharina Bartram.

Barn:

 • Artur Emil Vilhelm, född 1835-10-08 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1852-12-24. Lantbrukare på Ryyttä rusthåll i Vichtis socken. Ordningsman vid Hangö-Hyvinge järnvägsbyggnad 1872-05-16–1872-11-00. Kontrollör vid Kammio abol:s bränneri vid Helsingfors 1872-11-13. Tillika tillförordnad föreståndare för postexpeditionen i Vichtis 1873-08-16. Död 1883-01-15 i Helsingfors och utgick med honom ätten i Finland på svärdssidan. Gift 1859-07-11 i Stockholm med Maria Ottilia Hedberg, född där 1834-05-23, död 1900-01-15 i Birkkala socken, dotter av Olof Mattias Hedberg och Maria Elisabet Lundqvist.
 • Alexander Fredrik Vilhelm, född 1837-04-21 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1853-10-15; död ogift 1863-02-16 i nämnda stad.
 • En dotter, född 1845-05-05, död 1845-05-05.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: