:

Von Köhler nr 167

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Köhler nr 167

Friherrlig 1719-06-30 introducerad 1720.

Denna ätt, som ursprungligen är en patriciersläkt från Regensburg och adlades av kejsar Maximilian II 1569 inkom över Livland till Sverige. En annan livländsk gren intogs på riddarhuset i Riga bland ätterna från polska tiden under nr 68, men är därstädes utgången. Claes von Köhler (död 1675) hade fem söner, Georg Johan, Fredrik, Didrik, Hans Henrik och Fromhold, vilka anhöllo hos Kunglig Maj:t att bliva introducerade på svenska riddarhuset, varom riddarhuset 1686 undfick konungens befallning, men någon introduktion synes icke hava gått i verkställighet. Fredrik blev sedermera friherre och Georg Johans sonson Anders Erik vann naturalisation som svensk adelsman 1772. Sannolikt härstamma från Georg, Johan och de andra tre icke introducerade bröderna de många grenar av ätten, som funnits och sannolikt ännu fortleva i Sverige.

TAB 1

Köhler F16700.png

 • Johan Colerius. Fil. mag. Sekreterare hos ärkestiftet i Riga. Erhöll godset Smerle i Sunzels socken i Livland i förläning 1561. Adlad av kejsar Maximilian II 1569-08-05 med namnet Köhler [L. von Stryk, Beiträge zur Geschichte der Kittergüter Livlands (1885).].

Barn:

 • Teodor von Köhler, till Smerle, å vilket han erhöll besittningsrätt i sin livstid av konung Sigismund III 1592-10-02 [L. von Stryk, Beiträge zur Geschichte der Kittergüter Livlands (1885).].

Barn:

 • Hans, till Smerle samt Niens i Ummerns socken i Estland. Ryttmästare. Erhöll Gustaf Adolfs konfirmation å besittningen av Smerle 1629 (L. von Stryk, Beiträge zur Geschichte der Kittergüter Livlands (1885).). Levde 1631. Gift med Anna Claesdotter Keel.

Barn:

 • Claes, till Smerle och Niens. Erhöll drottning Christinas konfirmation å Smerle 1647 (L. von Stryk, Beiträge zur Geschichte der Kittergüter Livlands (1885).). Major vid kavalleriet i Riga. Kommendant i Reval. Död 1675. Gift 1:o med Maria Nassokin, dotter av majoren Peter Nassokin, och Gertruda von Ungern-Sternberg, av huset Fistel. Gift 2:o med Gertrud Romanowitz, död 1720, dotter av ryttmästaren Hans Romanowitz och Anna Ekholt, av en adlad men ej introducerad ätt (SK.).

Barn:

 • 1. Georg Johan, född 1644. Ryttmästare. Död 1691. Se Tab. 2
 • 1. Fredrik, friherre von Köhler, död 1723. Se Tab. 3

TAB 2

Georg Johan, (son av Claes, tab 1), född 1644-10-08 i Livland. Ryttare vid riksfältherrens livregemente 1665-10-25 till 1668-12-01, då regementet upplöstes. Kvartermästare vid Volmar Wrangels regemente 1674-07-20. Löjtnant vid Tavastehus och Nylands kavalleriregemente 1676-06-17. Transporterad till Viborgs kavalleriregemente 1676-12-28. Ryttmästare vid Viborgs kavalleriregemente 1677-12-28. Död 1691-04-13. Han anhöll hos Kunglig Maj:t att jämte sina fyra bröder bliva introducerad på svenska riddarhuset, varom riddarhuset 1686 undfick konungens befallning, men verkställigheten uteblev. Gift 1683-04-16 med Märta Stålhandske, död 1696 (Rf.), dotter av assessorn Johan Stålhandske, och Margareta Fleming.

Barn:

 • Henrik, född 1686 i Finland. Volontär vid Åbo infanteriregemente 1705-07-26. Korpral vid Åbo infanteriregemente 1705-09-01. Furir vid Tavastehus läns infanteriregemente 1705-09-16. Sergeant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1706-06-14. Fältväbel 1707-01-30. Gjorde adjutantstjänst 1708–1709. Fänrik 1709-12-30. Löjtnants avsked 1723-03-06. Erhöll pension 1745-08-06. Död 1753-11-08 Krogsnäs ). Han blev 1710-06-15 vid Viborg tången hos ryssarna och hemkom efter fredsslutet 1722. Gift 1:o med Hedvig Magdalena Ramsay, död 1729-01-15, dotter av landshövdingen Anders Erik Ramsay, och Dorotea Sofia Ritter. Gift 2:o med Helgard Christina von Konow, död 1749, dotter av överstelöjtnant en Gustaf Adolf von Konow och hans 1:a fru Christina Enberg samt halvsyster till herrarna von Konow, naturaliserad von Konow.

Barn:

 • 1. Anders Erik, natural. von Köhler, född 1728. Död 1800. Se adliga ätten von Köhler nr 2085, tab 1.

TAB 3

Fredrik, friherre von Köhler, (son av Claes, tab 1), till Gullbringa i Bohuslän. Född på 1640-talet i Livland. Pikenerare vid livgardet 1669. Drabant 1670. Fänrik vid Königsmarcks regemente i Holland 1671. Löjtnant vid Königsmarcks regemente i Holland 1674-08-29. Avsked 1676-01-28. Kapten vid Badbergs finska dragonregemente 1676-11-17. Ryttmästare vid änkedrottningens livregemente till häst 1677-02-16. Generaladjutant 1678-01-14. Major vid änkedrottningens regemente 1694-08-27. Överste för Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1700-07-16. Chef för Upplands tremänningskavalleriregemente 1712-02-05. Konfirmationsfullmakt 1712-04-30. Generalmajor av kavalleriet 1712-07-05. Avsked. 1716. Friherre 1719-06-30 (introducerad 1720 under nr 167). Generallöjtnants avsked 1723-02-21. Död 1723. Gift med Anna Maria Gyllenberg, dotter av överinspektoren Erik Bergh, adlad Gyllenberg, och Christina Duberg.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1678. Överstelöjtnant. Död 1713. Se Tab. 4.
 • Claes Fromhold, född 1683. Volontär vid Västerbottens regemente 1699. Förare vid Västerbottens regemente 1700. Fänrik vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1700-08-31. Löjtnant vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1703-07-15. Kapten 1704-08-11. Major 1707-06-08. Överstelöjtnant 1710-05-17. Omkom ogift 1713-06-19 under en sjöresa från Mariestad.
 • Georg Reinhold, född 1687. Generallöjtnant. Död 1758. Se Tab. 5.
 • Maria Elisabet, född 1688, död 1788-03-25 i Näsinge prästgård i Bohuslän. Gift 1718-10-19 med generalmajoren Otto Herman von Stahlen, född 1684, död 1762.
 • Erik Otto. Förare vid Västgöta tremänningsfanteriregemente 1700. Död 1702-02-24.
 • Gustaf Vilhelm, född 1690. Överstelöjtnant. Död 1739. Se Tab. 14.
 • Christian Ludvig, född 1691. Kapten. Död 1738. Se Tab. 16
 • Magnus Gabriel, född 1692. Ryttmästare. Död 1740. Se Tab. 18
 • Johan Didrik, född 1693. Överste. Död 1758. Se Tab. 19
 • Christina Hedvig, född 1694-03-04, död 1764-09-00. Gift 1723-04-02 med överstelöjtnanten Bernhard Virgin, naturaliserad Virgin, i hans 3:e gifte, född 1673, död 1743.
 • Axel Leonard, född 1697 Gullbringa. Volontär vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1712-02-02. Sergeant vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1712. Förordnad att göra fänriks tjänst 1712-07-24. Fänrik 1713-09-02. Konfirmationsfullmakt 1715-06-03. Löjtnant 1717-03-15. Avsked från regementet 1719-09-30. Placerad vid garnisonsregementet i Göteborg. Kaptens avsked 1731-10-27. Död ogift 1767-06-29.
 • Charlotta Sofia, född 1701, död 1741-07-27. Gift med sin kusin, kaptenen vid garnisonsregementet i Göteborg och RSO, Otto Christian von Köhler, född 1700, död 1755-10-24.

TAB 4

Carl Fredrik, (son av Fredrik Köhler, friherre von Köhler, tab 3), född 1678. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1700. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente till häst 1700-08-01. Kaptenlöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1704-01-11. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1709-09-17. Major 1712-03-07. Överstelöjtnant 1712-10-19. Död 1713-03-05 i Tönningen. Var 1712 med i slaget vid Gadebusch. Gift med Christina Dorotea Posse, dotter av kaptenen Nils Posse, och Helena Lillie af Aspenäs.

Barn:

 • Carl Fredrik, död som barn 1715.

TAB 5

Georg Reinhold, (son av Fredrik Köhler, friherre von Köhler, tab 3), född 1687-02-13, vid Bohus. Volontär vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1700. Förare vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1700-08-01. Sergeant 1701. Fänrik 1701. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1703-08-31. Sekundlöjtnant vid Älvsborgs regemente 1704-04-12. Premiärlöjtnant 1704-12-24. Löjtnant vid livdragonregementet 1708-03-09. Kapten vid livdragonregementet 1709-07-00. Majors karaktär samt kapten vid garnisonsregementet i Göteborg 1722-06-26. Överstelöjtnants karaktär 1723-10-24 med rang från 1722-06-2?. Överstelöjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1730-05-11. Överste för samma regemente 1746-12-31. RSO 1748-09-28. Generalmajor av kavalleriet 1750-10-02. Generallöjtnant 1756-11-16. KSO 1757-04-28. Död 1758-11-11. Han blev illa blesserad vid Holofzin och kom från Poltava med konung Carl XII till Turkiet. Blev fången vid Czernovitz 1709-09-24 och vistades 14 år i Tobolsk. Gift 1728-04-12 Svaneholm med sin broders svägerska, grevinnan Maria Christina Cronhielm af Flosta, född 1707-12-31, död 1765-10-23 Gullbringa, dotter av riksrådet och kanslipresidenten, friherre Gustaf Cronhielm, greve Cronhielm af Flosta, och hans 1:a fru grevinnan Maria Wallenstedt.

Barn:

 • Maria Henrietta, född 1729-01-15, död ogift 1797-02-07 i Göteborg.
 • Lars Reinhold, född 1730. Överstelöjtnant. Död 1771. Se Tab. 6.
 • Hedvig Ulrika, född 1732-06-11, död 1771-10-04 på Romanäs i Säby socken, Jönköpings län. Gift 1767-11-22 Sjöstorp med sin systers svåger, majoren Erik Ernst Boije af Gennäs, adopterad friherre Boije af Gennäs, i hans 1:a gifte, född 1727, död 1784.
 • Gustaf Fredrik, född 1733-08-10. Student i Uppsala 1744-11-28. Antagen till krigstjänst 1747. Sergeant 1749-03-24. Fänrik vid Kronobergs regemente 1749-06-23. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1750-08-21. Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1752-06-23. Kapten i armén 1759-03-11 och vid regementet 1761-09-14. Död ogift 1765-04-29.
 • Christina Charlotta, född 1735-10-00 Orrnäs Gift 1754-10-20 med kaptenen Johan Gustaf Boije af Gennäs, adopterad friherre Boije af Gennäs, född 1723, död 1785.
 • Carl Fromhold, född 1736-11-26. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1749-11-20. I tjänst vid amiralitetet 1749. Arklimästare vid amiralitetet 1754-07-22. Löjtnant 1757-05-26. Kaptenlöjtnant 1764-03-08. Transporterad till löjtnant vid sjöartilleriet 1766-04-23. Överstelöjtnant vid sjöartilleriet 1774-12-14. RSO 1779-01-24. Död ogift 1784-06-06 i Göteborg.
 • Göran Ludvig, född 1738-09-05 Bråland. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1753-12-00. Sergeant vid Bohusläns dragonregemente 1753-12-18. Löjtnant i fransk tjänst 1756-10-01. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1758-05-22. Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1767-04-07. Kapten 1769-05-30. RSO 1772-05-28. Sekundmajor 1774-02-23. Premiärmajor 1774-04-13. Överstelöjtnant 1781-05-09. Överstes avsked 1786-04-12. Vice landshövding i Jönköpings län 1788 och 1792 (At (Sch.). Död ogift 1820-03-03 i Jönköping.
 • Eva Sofia, född 1741-06-00, död ogift 1794-10-15 i Göteborg.
 • Salomon Christoffer, född 1742. Landshövding. Död 1814. Se Tab. 7.
 • Axel Johan, född 1746. Vice president. Död 1831. Se Tab. 13
 • Claes Vilhelm, född 1748-02-17 på Bråland. Student i Uppsala 1760-09-13. Volontär vid adelsfanan 1760. Korpral vid adelsfanan 1761. Sekundadjutant 1764-03-08. Transporterad till Bohusläns dragonregemente 1767-11-18. Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1769-12-12. Kapten 1771-10-28. Löjtnant i fransk tjänst vid regementet Royal Suédois 1769–1773. Major vid regementet Royal Suédois. Major i svenska armén 1774-11-30. Sekundmajor vid Bohusläns dragonregemente 1777-04-30. Premiärmajor vid Bohusläns dragonregemente 1781-05-30. Överstelöjtnant i armén 1784-11-30. Överstelöjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1792-05-11. RSO 1795-04-28. Avsked 1796-01-10. Död ogift 1800-10-12 på Korpegården vid Lidköping.

TAB 6

Lars Reinhold, (son av Georg Reinhold, tab 5), född 1730-04-26. Student i Uppsala 1744-11-28. Furir vid Bohusläns dragonregemente 1747-06-03. Adjutant vid Bohusläns dragonregemente 1747-09-18. Kornett 1748-03-09. Löjtnant 1749-02-07. Kapten 1749-11-19. RSO 1761-11-23. Major 1761-12-22. Genom byte korpral (överstelöjtnant) vid livdrabantkåren 1767-12-18. Avsked 1771-07-03. Död 1771-07-04 i Stockholm. Gift 1:o 1757-11-13 med sin kusin både på fädernet och mödernet, friherrinnan Hedvig Christina von Köhler, född 1733-05-27 Vilsta, död Vilsta 1765-09-16, dotter av överstelöjtnanten, friherre Gustaf Vilhelm von Köhler och grevinnan Ulrika Eleonora Cronhielm af Flosta. Gift 2:o 1766-09-25 Vårby med Carolina Carleson i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1773-05-06 på Vilsta med kanslirådet, romersk-kejserliga friherren Carl Ludvig von Siegroth, född 1726, död 1805), född 1745 i Stockholm, död 1809-07-30, dotter av statssekreteraren Carl Carlsson, adlad Carleson B, och Maria Regina Ehrenkrook B.

Barn:

 • 1. Maria Hebbla, född 1758-10-17, död 1799-04-28 i Växjö. Gift 1780-12-10 Åsen med notarien i Göta hovrätt Olof Lundstedt, född 1748-02-09.
 • 1. Georg Gustaf, född 1760-06-05 på Åsen. Sergeant 1776-03-28. Fänrik vid Jönköpings regemente 1777-04-23. Stabslöjtnant vid Jönköpings regemente 1784-08-25. Stabskapten 1785-05-18. Sekundmajor 1795-06-10. RSO. Död ogift 1807-04-12 i Jönköping. Bevistade kriget i Finland 1788–1790 och var med i affärerna vid Liikala, Sippola, Kärnäkoski och Savitaipale.
 • 1. Henning Ulrik, född 1764-03-05. Kom i tjänst 1776. Sergeant vid Kalmar regemente 1777-01-14. Fänrik vid Kalmar regemente 1778-01-14. Stabslöjtnant 1784-12-20. Död ogift 1788-08-00 i rysk fångenskap.
 • 1. En dödfödd dotter 1765-09-11.
 • 1. Regina Charlotta, född 1767-12-30 på Vilsta, död 1842-03-11 i Torshälla. Gift 1:o 1784-12-19 på Vilsta med kammarjunkaren, friherre Bernhard Axel Fleetwood, född 1754, död 1798. Gift 2:o 1810-12-07 i Husby-Rekarne kyrka, Södermanlands län med direktören Carl Christoffer Köster.

TAB 7

Salomon Christoffer, (son av Georg Reinhold, tab 5), född 1742-07-28. Antagen i tjänst vid amiralitetet 1754. Volontär vid Sparres volontärkompani 1758-08-14. Arklimästare 1759-01-18. Konstapel 1759-03-00. Löjtnant 1762-03-09. Kaptenlöjtnant 1773-08-12. Major 1776-10-17. Överstelöjtnant 1781-12-19. Landshövding i Blekinge län 1783-01-28. RNO 1787-11-26. Avsked från landshövdingämbetet 1789-04-28. Död 1814-04-12 Djupadal. Gift 1767-10-20 på Skunkenberg (Johannishus) i Hjortsberga socken, Blekinge län med grevinnan Henrika Birgitta Wachtmeister af Johannishus, född 1749-07-20, död 1819-08-07 Lidhem, dotter av majoren, greve Fredrik Georg Hans Carl Wachtmeister af Johannishus, och Hilla Birgitta Trolle.

Barn:

 • Gustaf Fredrik, född 1768-11-27 Tromtö, död 1773, jordfäst 1773-09-21 i Förkärla kyrka och begraven i Tyska kyrkan i Karlskrona.
 • Carl Hans, född 1770-07-03 på Tromtö, död 1773, jordfäst 1773-12-16 i Förkärla kyrka och begraven i Tyska kyrkan i Karlskrona.
 • Georg Reinhold, född 1771-07-26 på Tromtö, död på Tromtö 1771-11-01 och begraven i Tyska kyrkan i Karlskrona.
 • Carl Hans, född 1774-08-23 i Karlskrona, död i Karlskrona 1774-12-07.
 • Carl Georg, född 1775-08-05 på Stora Herrestad i Stora Herrestads socken, Malmöhus län, död 1775-08-19 och begraven 1775-08-22.
 • En dödfödd dotter, begraven 1776-09-10 i Karlskrona.
 • En dödfödd dotter, begraven 1778-11-26 i Karlskrona.
 • Brita Maria, född 1777-11-26 på Stora Herrestad, död 1812-10-13 Hovgården. Gift 1799-09-10 på Lidhem med överstelöjtnanten, greve Henning Rudolf Casimir Horn af Rantzien, i hans 1:a gifte, född 1773, död 1827.
 • Ulrika Henrika, född 1780-03-05 i Karlskrona, död 1822-01-27 Skye. Gift 1812-08-18 på Lidhem med majoren Johan Reinhold Queckfeldt, född 1783, död 1853.
 • Christina Sofia, född 1781-10-11 i Karlskrona, död 1859-02-12 Solberga Gift 1814-06-10 på Lidhem med sin systers svåger, kaptenen August Vilhelm Queckfeldt, född 1784, död 1826.
 • Henrika, född 1783-03-24 och död 1783-03-28 i Karlskrona.
 • Carl Georg, född 1785-01-14 i Karlskrona, död i Karlskrona 1785-02-01.
 • Salomon, född 1787. Kapten. Död 1830. Se Tab. 8.
 • Henrika, född 1788-07-08, död 1859-08-26. Gift 1810-01-26 i Karlskrona med landshövdingen Gustaf Peter Nordenanckar, nr 1985, född 1771, död 1839.
 • Carolina Fredrika, född 1793-05-02 i Karlskrona, död i Karlskrona 1803-02-02.

TAB 8

Salomon, (son av Salomon Christoffer, tab 7), född 1787-04-24 i Karlskrona. Korpral vid Smålands dragonregemente 1802-02-01. Sergeant vid Södermanlands regemente 1804-04-01. Fänrik vid Södermanlands regemente 1805-05-04. Löjtnant 1811-12-20. Kaptens avsked 1813-01-12. Död 1830-02-26 Ekeryd. Bevistade kriget i Pommern 1806 och 1807. Gift 1810 med Maria Margareta Gripensvärd, född 1783-02-09, död 1837-07-21 i Sigtuna, dotter av överstelöjtnanten Jakob Fougberg, adlad Gripensvärd, och Anna Margareta Uhr.

Barn:

 • Claes Salomon, född 1811-05-31 i Södermanland. Rustmästare vid 2. livgrenadjärregementet 1828-05-07. Pioniär. Död ogift.
 • Jakob Leonard, född 1813-03-25, död ogift 1857-01-12 på Danviks hospital vid Stockholm.
 • Henrika Margareta, född 1814-12-27 i Väckelsångs socken. Stiftsjungfru. Död ogift 1886-02-03 på Östra Hästbo i Torsåkers socken, Gävleborgs län.
 • Emilie Jacquette, född 1816-02-12 på Väderlanda i Nöbbele socken, Kronobergs län, död ogift 1890-01-01 i Torsåkers socken.
 • Gustaf Teodor, född 1818-03-01 på Väderlanda. Lärling vid artillerismedjan i Stockholm. Kanoniär. Anställd på ångfartyget Tomas Telford. Arbetare på Bergsunds bruk vid Stockholm. Omkom ogift på Bergsunds bruk vid Stockholm 1840-05-22 genom en kanons sönderspringande.
 • Fredrik Carl Otto, född 1820. Arbetare. Död 1868. Se Tab. 9
 • Vilhelm Bernhard, född 1822. Måleriarbetare. Död 1860. Se Tab. 10.
 • Arvid Knut, född 1826. Bruksförvaltare. Död 1885. Se Tab. 11.

TAB 9

Fredrik Carl Otto, (son av Salomon, tab 8), född 1820-02-14 Väderlanda. Först skeppsgosse i Stockholm, sedan kanoniär. Fodermarsk vid akademistallet i Uppsala. Bosatt i Stockholm sedan 1852. Arbetare på mekaniska verkstaden vid Stora varvet. Död 1868-07-12 genom drunkning i Långholmssundet vid Stockholm. Gift 1851-11-23 i Litslena prästgård, Uppsala län med Catharina Sofia Lundqvist, född 1829-12-12 i Vårfrukyrka socken, Uppsala län, död 1895-06-30, dotter av bonden Erik Jansson och Margareta Christina Ersdotter.

Barn:

 • Carl Alfred, född 1852-11-09, död 1855-10-15.
 • Ida Maria, född 1854-11-10 i Maria förs, Stockholm. Gift med maskinisten Oskar Niklas Stålström. Hava överflyttat till Baku i Kaukasien.
 • Emilia Sofia Fridalma, född 1857-08-18 i Katarina förs, Stockholm, död 1857-11-02.
 • Knut Ossian, född 1859-01-05 i Katarina förs, Stockholm. Var anställd i handelsflottan. Har överflyttat till Nordamerika. Gift 1892-04-25 med Nanna Sjöström, född i Umeå.
 • Henny Tyres, född 1863-01-09, död 1872-09-22 i Maria förs, Stockholm.

TAB 10

Vilhelm Bernhard, (son av Salomon, tab 8), född 1822-07-03 Ekeryd. Vaktmästare hos skånska nationen vid Uppsala universitet. Måleriarbetare. Bosatte sig i Stockholm 1857. Död i Stockholm 1860-01-06. Gift 1846-12-26 i Uppsala med Helena Ulrika Ulla Almqvist, född 1814-01-24 i Ekeby i Ekeby socken, Roslagen, död 1886-06-08 i Adolf Fredriks förs, Stockholm.

Barn:

 • Sofia Charlotta, född 1842-03-09 i Uppsala, död 1894-06-01 i Stockholm. Gift 1870-10-29) i Åbo med målaren Frans Ludvig Sevon, född 1844-10-19 i Nystad i Finland.

TAB 11

Arvid Knut, (son av Salomon, tab 8), född 1826-04-28 Ekeryd. Bruksförvaltare. Död 1885-12-29 i Östra Hästbo i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Gift 1863-07-02 i Gävle med Hilda Magdalena Skånberg, född 1838-01-09 i Gävle, död 1913-04-14 i Matteus förs, Stockholm ]], dotter av vågmästaren Alexander Skånberg och Magdalena Dorotea Wahrberg.

Barn:

 • Hilda Dorotea Maria, född 1871-11-30 i Läby socken, Uppsala län. Död 1872-07-25 i Gävle.
 • Magdalena Fredrika Alexandra (Magda), född 1873-06-03 i Läby socken. Död 1934-05-22 i Matteus förs, Stockholm (db nr 238). Kontorsbiträde i Gävle 1891. Innehar pappersaffär i Stockholm, från 1911-05-13 under firma Magda von Köhler.
 • Carl Alexander, född 1877. Förste byråingenjör. Se Tab. 12.

TAB 12

Carl Alexander, (son av Arvid Knut, tab 11), född 1877-01-09 i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Mogenhetsexamen i Gävle 1895-06-06. Elev vid tekniska högskolan 1895. Utexaminerad från fackskolan för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi vid tekniska högskolan 1898. Anställd å första distriktets maskinavdelning av statens järnvägar 1898. Underingenjör vid statens järnvägar 1901. Maskininspektor vid statens järnvägar 1908-04-01. Byråingenjör av andra klassen 1908-08-20. Förste byråingenjör 1917. RVO 1923-09-15. Gift 1907-01-23 på Munkvold vid Trondhiem med Astrid Stabell, född 1878-06-20, dotter av kaptenen vid Trondhiems infanteriregemente Hans Emil Leonard Stabell och N. N. Krogh.

Barn:

 • Barbro Magdalena, född 1907-10-22 i Stockholm. 1928-05-12 avlagt studentexamen i Stockholm, filosofie student. Gift 1932-06-24 i Huddinge förs Stockholm med folkskolläraren Nils Torsten Helgor, född 1905-06-03 i Värmland
 • Gunnar, född 1910-10-17 i Huddinge. Flygingenjör.
 • Erik, född 1912-06-06 Björkhult.
 • Carin, född 1918-02-23 Björkhult. Förskollärare. Gift 1942-03-08 Huddinge förs, Stockholms län med filosofie licentiat Bo Åke Erland Grip, född 1905-07-24 i Stockholm.

TAB 13

Axel Johan, (son av Georg Reinhold, tab 5), född 1746-08-10. Student i Uppsala 1760-09-13. Auskultant i Göta hovrätt 1763-06-18. Kanslist i Göta hovrätt 1763-11-15. Notarie 1767-10-24. Aktuarie 1770-04-26. Vice fiskal 1770-08-04. Assessor 1771-07-30. Revisionssekreterare 1782-09-01. Ledamot av konungens högsta domstol 1789-05-15–1792. Vice president i Göta hovrätt 1792-03-05. Ånyo ledamot av högsta domstolen 1796-11-01. RNO 1797-11-01. Avsked från högsta domstolen 1806-05-19 och från vice presidentsämbetet 1806-11-14. Död 1831-07-26 i Trolmens by i Medelplana socken, Skaraborgs län. Gift 1:o 1770-11-15 Gullbringa med sin kusins dotter, grevinnan Eleonora Mariana Cronhielm af Flosta, född 1755-08-17, död 1772-02-01 på Örnäs vid Grenna, dotter av kaptenen, greve Fredrik Ulrik Cronhielm af Flosta, och friherrinnan Henrietta Amalia Cornelia Anckarstierna, nr 96. Gift 2:o 1773-05-09 i Eskilstuna med sin broders svägerska, Carolina Brita Carleson, född 1747, död 1802-08-20 i Stockholm, dotter av statssekreteraren Carl Carlsson, adlad Carleson B, och Maria Regina Ehrenkrook B. Gift 3:o 1803-09-09 Ekenäs med sin kusins änka, friherrinnan Ebba Margareta Banér i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1784-02-17 på Ekenäs med generalmajoren, greve Gustaf Cronhielm af Flosta, född 1741, död 1793), född 1746-10-18 på Ekenäs, död 1822-11-17 i Lidköping, dotter av kammarherren, friherre Johan Mauritz Banér, och friherrinnan Hedvig Ulrika Catharina Ribbing af Zernava.

Barn:

 • 2. Maria Birgitta, född 1774-03-26, död 1776-09-05 Åsen och begraven 1776-09-08.
 • 2. Hedvig Charlotta, född 1775-03-25, död 1829-05-29 Malma. Gift 1795-10-07 på Åsen med generalmajoren Johan Leonard Belfrage, född 1754, död 1820.
 • 2. Carl Axel, född 1776-07-06 på Åsen. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen. Auskultant i Göta hovrätt. Kopist i justitierevisionsexpeditionen 1795-05-01. Sergeant vid drottningens livregemente 1795-08-01. Fänrik vid drottningens livregemente 1795-11-01. Löjtnant vid Bohusläns regemente 1796-11-14. Placerad som löjtnant vid Västmanlands regemente 1797-04-03. Stabslöjtnant vid Västmanlands regemente 1800-12-20. Kapten i armén 1803-03-08 och vid Västmanlands regemente 1804-12-20. Majors avsked 1810-03-06. Död 1842-08-18 vid Lidköping. Bevistade kriget i Finland 1808 och blev fången 1808-12-06 i Uleåborg samt förd till Kaluga.
 • 2. Brita Maria, född 1778-01-30 på Åsen, död ogift 1854-02-14 i Jönköping.
 • 2. Carolina Fredrika, född 1779-06-17 på Åsen, död 1843-03-17. Gift 1798-04-10 Simmatorp med majoren, friherre Carl Georg Fock, född 1765, död 1838.
 • 2. Fredrik Georg, född 1781-02-17 på Åsen. Fänrik vid Stedingkska regementet 1795-05-10. Löjtnant vid Kalmar regemente 1800-04-20. Genom byte transporterad till Västmanlands regemente 1800-04-21. Avsked från regementet 1800-01-12. Löjtnant vid Gotlands 1. lantvärnsbataljon 1808 . Kaptens avsked 1808-01-12. Död ogift 1854-11-21 i Lidköping.
 • 2. Louisa Gustava, född 1782-05-08 på Åsen. Stiftsjungfru. Död 1827-08-31 På Skällnora i Fresta socken, Stockholms län. Gift 1799-05-11 Simmatorp med justitierådet Carl Johan Iserhielm, född 1761, död 1817.
 • 2. Johan Edvard, född 1784-07-26 Lyckås s socken, Jönköpings län. Levde utan tjänst. Död ogift 1831-11-19 Pattorp
 • 2. Sofia Christina, född 1787-11-01 på Lyckås, död 1862-08-18 i Stockholm. Gift 1818-10-01 med sin kusin, generallöjtnanten, friherre Gustaf Reinhold Boije af Gennäs, i hans 3:e gifte, född 1769, död 1836.
 • 2. Henrietta Regina, född 1790-07-22, död 1856-03-17. Gift 1824-09-19 på Simmatorp med sin faders kusins mans brorssons son, kaptenen Svante Gustaf Reenstierna, född 1790, död 1846.
 • 2. Gustaf Salomon, född 1792-10-05 på Lyckås. Student i Lund 1808-02-06. Fanjunkare vid Skaraborgs regemente 1809-01-01. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1809-08-15. Löjtnant vid Upplands regemente 1812-01-14. Kapten i armén 1815-08-08 och placerad på konungens eget värvade regemente. Kapten vid Västgötadals regemente 1816-04-30. Dödad i duell 1816-05-29 av kaptenen Zakarias Johan Sabelfelt i Lockerudsskogen vid Vänersborg. Bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814.

TAB 14

Gustaf Vilhelm, (son av Fredrik Köhler, friherre von Köhler, tab 3), till Vilsta i Klosters socken, Södermanlands län. Född 1690. Musketerare vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1701. Förare vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1702-02-24. Sergeant 1703-03-20. Fänrik 1704-08-11. Fänrik vid Västgötadals regemente 1706-10-24. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1709-08-27. Kapten vid Kronobergs regemente 1710-01-11. Sekundryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1712-10-27. Premiärryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1715-10-29. Kapten vid livgardet 1716-06-19. Överstelöjtnants karaktär 1735-02-19. Överstelöjtnant vid Västmanlands regemente 1738-02-08. Död 1739-06-08 på Vilsta och begraven i Eskilstuna. 'Han var med vid Gadebusch och Tönningen, varest han blev fången, men befriade sig själv. Bevistade 1716 års fälttåg i Norge och var då nära att åter bliva fången, under det han ensam med konungen var på en rekognoscering.' Gift 1721-11-16 med grevinnan Ulrika Eleonora Cronhielm af Flosta, född 1702-07-28 på Västerås slott, död 1742-01-05 i Stockholm och begraven i Eskilstuna, dotter av riksrådet och kanslipresidenten, friherre Gustaf Cronhielm, greve Cronhielm af Flosta, och hans 1:a fru, grevinnan Maria Wallenstedt.

Barn:

 • Maria Gustava, född 1723-12-26 i Stockholm, död 1759-12-28. Gift 1:o 1755-04-24 i Stockholm med majoren Carl Fredrik Lood i Småland, född 1725, död 1756. 2:o 1759-01-09 med sin svågers kusin, riksrådet, greve Henning Adolf Gyllenborg, i hans 2:a gifte, född 1713, död 1775.
 • Gustaf Fredrik, född 1725-06-01 i Stockholm, död 1725-11-08 och begraven 1725-11-12 i Eskilstuna kyrka
 • Henrietta Sofia, född 1726-07-13 på Vilsta, död 1726-12-12 i Stockholm och begraven i Eskilstuna kyrka
 • Lars Vilhelm, född 1727-07-08 på Vilsta, död 1756-04-17 och begraven 1756-04-00.
 • Gustaf Vilhelm, född 1728-06-02 på Vilsta, död 1728-06-02 och begraven i Eskilstuna kyrka
 • Carl Ulrik, född 1729-07-17 på Vilsta, död 1729-09-29 och begraven i Eskilstuna kyrka
 • Ulrika Eleonora, född 1731-03-29 i Stockholm, död 1731-03-11 på Vilsta och begraven i Eskilstuna.
 • Adam Fredrik, född 1732. Kapten. Död 1778. Se Tab. 15
 • Hedvig Christina, född 1733-05-27 på Vilsta, död på Vilsta 1765-09-16. Gift 1757-11-13 med sin kusin både på fädernet och mödernet, majoren, friherre Lars Reinhold von Köhler i hans 1:a gifte, född 1730, död 1771.
 • Gustaf Reinhold, född 1734-07-21 på Vilsta, död ogift 1804-04-20 (1804-03-11) På Skärsjö i Bälaryds socken, Jönköpings län.
 • Ulrika Eleonora, född 1735-07-21 på Vilsta, död 1757-04-20. Gift 1756-05-13 Vi med översten Jakob Gemer, nr 905, i hans 1:a gifte, född 1722, död 1794.
 • Johan Christoffer, född 1737-06-05. Student i Uppsala 1752-10-10. Kanslist i kanslikollegium 1760-09-09 registrator i kanslikollegium 1763. Kunglig sekreterares karaktär. Död barnlös 1791-05-04. Gift 1783-03-16 Lemshaga med friherrinnan Anna Pfeiff, född 1732-12-07, dotter av generallöjtnanten Per Gustaf Pfeiff, friherre Pfeiff, och friherrinnan Ulrika Eleonora Palmqvist.
 • Beata Vilhelmina Maria, född 1738, död ogift 1810-10-16 (1809-10-12) på Skärsjö.

TAB 15

Adam Fredrik, (son av Gustaf Vilhelm, tab 14), född 1732-05-01 Vilsta. Volontär vid livgardet 1738. Rustmästare vid livgardet 1748-12-21. Fänrik vid livgardet 1749-05-09. Gick 1748 i fransk tjänst. Löjtnant vid livgardet 1754-07-11. Kapten vid von Hessensteins regemente 1754-07-15. Genom byte kapten vid greve Cronhielms (sedan Björnbergs) regemente 1757-05-04. RSO 1767-11-23. Avsked 1778-01-14. Död 1778-06-08 i Lovisa. Gift 1758-10-26 i Åbo (Åbo.) med Charlotta Christina Ulrika Brovallia, född 1741, död 1795-12-01 i Åbo, dotter av biskopen doktor Johan Brovallius i Åbo och Elisabet Ehrenholm.

Barn:

 • Johanna Elisabet, född 1759-09-21, död 1825-10-11 i Åbo. Gift 1:o 1781-07-12 i Åbo (Åbo.) med kapellanen i Ristijärvi Johan Appelgren, född 1758-07-01, död 1788. Gift 2:o 1796-11-29 i Åbo (Åbo.) med professorn vid Åbo akademi och universitets rektor, LRS:tAO2kl m. kejs. kr. m. m. teol. doktorn Gustaf Gabriel Hällström, vars barn blevo adlade i Finland 1830-08-14 med namnet af Hällström, nr 190, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1826-05-25 med Hedvig Elisabet Gadolin, född 1795-12-24 i Åbo, död 1864-03-20 i Helsingfors, dotter av professorn vid Åbo akademi Johan Gadolin och Hedvig Magdalena Tihieman), född 1775 25711 på Jussila i Ilmola socken i Finland, död 1844-06-02 i Helsingfors
 • Carl Gustaf, född 1762. S udent i Åbo 1776. Fänrik vid Stackelbergska regementet. Major vid Dueprowsky-Primarsky dragonregementet i Ryssland. Död ogift 1791-08-20 vid Galatz i Rumänien.
 • Charlotta Vilhelmina, född 1768-07-28, död ogift 1837-10-08 i Helsingfors.
 • Christina Fredrika, född 1776-12-07 i Åbo (Åbo.), stiftsjungfru. Gift 1798-10-21 i Åbo med docenten i praktisk filosofi vid Åbo universitet, vice häradshövdingen, fil. mag. Henrik Vörlund (Lå.), född 1771-01-07, död 1811-02-21.

TAB 16

Christian Ludvig, (son av Fredrik Köhler, friherre von Köhler, tab 3), född 1691. Volontär vid änkedrottningens livregemente till fot 1705-03-12. Förare vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1706-02-00 . Sergeant vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1706. Fältväbel 1707-04-26. Fänrik (Sbn.) 1709-08-26. Löjtnant 1711-10-13. Kapten vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1711-10-24. Konfirmationsfullmakt 1716-02-06. Kapten vid Kronobergs regemente 1728-01-11. Död 1738-04-22 på Tofta Söregården i Tävelsås socken, Kronobergs län. 'Han bevistade kampanjerna i Skåne 1710 och på Rügen 1715, åtskilliga rencontres till sjös mot Tordenskiold 1717 samt var fången i Norge och blesserad genom livet och högra armen.' Gift med Anna Catharina Petersson från Lübeck, född 1700, död 1785-02-16 i Lübeck, dotter av en handlande i Lübeck

Barn:

 • Margareta Louisa, född 1719, död 1738-01-26 på Tofta Söregården.
 • Fredrik, döpt 1724-01-03 i Växjö.
 • Christian Fredrik, född 1727. Major. Död 1795. Se Tab. 17
 • Beata Maria, född 1728-08-06 på Tofta Söregården, död 1785-02-13 på Kullakvarn. Gift 1757-05-22 på Allatorp Norregård i Tävelsås socken med sergeanten vid Kronobergs regemente Olof Cavallius i hans 1:a gifte (gift 2:o med Beata Rönnegren, död omkring 1839), född 1737-09-24 på Sunnanvik i Skatelövs socken, Kronobergs län, död 1813-02-27 på sin egendom Bolsgård i Kalvsviks socken, Kronobergs län (As.).
 • Hedvig Charlotta, född 1729-10-05 på Tofta Söregården.
 • Gotthard Vilhelm, född 1731-07-28 på Tofta Söregården, död på Tofta Söregården 1733-11-28.
 • Sofia Elisabet, född 1732-10-20 på Tofta Söregården, död 1772-10-19 i Växjö. Gift i Växjö 1762-11-07 med borgmästaren i Växjö Anders Lindh, född 1706, död 1779-06-?? i Växjö.
 • Hedvig Eleonora, född 1735-09-09 på Tofta Söregården, död 1773-05-20. Gift 1764-10-28 på Allatorp Norregård med kyrkoherden i Hörs pastorat av Lunds stift Johan Christian Eckard i hans 1:a gifte (gift 2:o 1774 med Judit Sofia Barfoth, född 1741, död 1827-05-02 Särslövs socken, Malmöhus län, dotter av kyrkoherden i Gudmundtorps pastorat av Lunds stift, häradsprosten Hilarius Barfoth och Anna Nelander), född 1711-07-17 i Karlskrona, död 1784-03-27 i Hörs prästgård [Hm].
 • Anna Catharina, född 1738-05-26 på Tofta Söregården, död 1790-04-10 i Bjufs socken, Malmöhus län. Gift 1773-??-11 med mönsterskrivaren vid Skånska husarregementet Elias Johan Cervin, född 1753 1374.

TAB 17

Christian Fredrik, (son av Christian Ludvig, tab 16), döpt 1727-06-07 i Växjö. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1739-03-05. Förare vid Kronobergs regemente 1743. Sergeant 1744. Fältväbel 1746. Fänrik 1749-05-09. Stabslöjtnant 1752-06-23. Stabskapten 1762-03-09. Kompanichef 1769-02-21. RSO 1770-04-28. Transporterad till konungens eget värvade regemente 1776-01-17. Majors avsked 1776-07-14. Död 1795-03-29 Kättilstorp. Gift (Hm.)1748-12-26 med Anna Catharina Guslorff, död 1762-11-01 Svensgården, dotter av (Hm.) komministern i Bäckebo förs av Kalmar stift Mattias Gustorphius och Catharina Engelholm. Gift 2:o 1765-10-11 Ulvåkraholm med Hedvig von Boisman, född på Ulvåkraholm i Nöbbele socken, Kronobergs län 1731-10-22, död 1789-11-04 Arnared, dotter av majoren Erik Boisman, adlad von Boisman, och Catharina Elisabet Branting.

Barn:

 • 1. Fredrika Juliana, född 1749-05-16 Bossgården, död på Bossgården i Väderslövs socken, Kronobergs län 1752-02-03.
 • 1. Otto Fredrik, född 1756-11-23 på Fanhult (Buhult?) i Virestads socken, Kronobergs län. Volontär vid Kronobergs regemente 1764-12-01. Furir vid Kronobergs regemente 1767-09-25. Sergeant. Avsked 1779-12-10. Död ogift 1811-05-03 på rusthållet Harekulla Älvsborgs län.
 • 1. Carl Reinhold, född 1758-11-13 på Virestadsnäs i Virestads socken.
 • 1. Eva Albertina, född 1760-01-24. Gift 1800-11-04 på Ulvstorp med handelsbokhållaren Adam Mollstadius.
 • 2. Sara Gustava, född 1766-08-18 Kålshult, död 1834-06-09 Natestorp. Gift 1797-01-15 Söraby med majoren vid Älvsborgs regemente Jan Magnus Elfman, född 1763-06-13, död 1847-08-14.
 • 2. Carl Gabriel, född 1768-01-17 på Kålshult. Vice häradshövding. Död ogift 1802-03-29 Gärdsebo
 • 2. Gustaf Fredrik, född 1774-11-02 Strättö. Vice häradshövding. Död barnlös 1811-11-08 på sin egendom Fredriksberg vid Ulricehamn. Gift 1802-10-01 i Ulricehamn med Johanna Maria Unge i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1814-06-26 med majoren Gustaf Vilhelm Bagge af Söderby, i hans 2:a gifte, född 1765, död 1843), född 1780-03-20, död 1855, dotter av borgmästaren i Ulricehamn Erik Unge och Anna Sofia Höök.

TAB 18

Magnus Gabriel, (son av Fredrik Köhler, friherre von Köhler, tab 3), född 1692(?). Volontär vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1701. Förare vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1702. Fänrik 1704-08-11. Fänrik vid svenska livregementet till fot 1706-03-29. Avsked 1710-04-13. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente till fot 1710. Sekundryttmästare vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1712-07-12. Premiärryttmästare vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1717-09-23. Avsked 1719-09-30. Ryttmästare vid livdragonregementet. Kommendant i mecklenburgisk tjänst. Död 1740. Gift med friherrinnan Helena Hummerhielm, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1727-03-23 Morstaberg med friherre Erik Lovisin, född 1699, död 1739. Gift 3:o med generallöjtnanten, friherre Arvid Niklas von Höpken, född 1710, död 1778), född 1700-01-10, död 1778-12-04 på Hålbonäs Sköldinge socken, Södermanlands län, dotter av generalmajoren Alexander Hummer, adlad och friherre Hummerhielm, och hans 2:a fru Catharina Margareta Hägerflycht.

Barn:

 • Alexander Magnus, född 1719-11-04 Morstaberg
 • Catharina Maria, född 1721-01-07 i Landsjö s socken, Östergötlands län.
 • Fredrik Alexander, född 1726. Adjutant vid livregementet till häst. Drunknade 1743-05-19 i storm och drivis vid överfarten från Uleå till Umeå.
 • Catharina Maria, född 1727-01-06, död 1801-02-04 på majorsbostället Tolarp i ödestuga socken, Jönköpings län. Gift 1747-12-26 med löjtnanten Abraham Reenstierna, född 1712, död 1795.

TAB 19

Johan Didrik, (son av Fredrik Köhler, friherre von Köhler, tab 3), till Sämsholm i Säms socken, Älvsborgs län. Född 1693 (?). Volontär vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1702-01-16. Rustmästare vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1704-01-04. Furir 1704-06-08. Förare 1704-10-02. Sergeant 1705-10-09. Fänrik 1707-06-06. Löjtnant 1709-10-26. Kapten 1710-08-30. Ryttmästare vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1712-07-18. Konfirmationsfullmakt 1716-08-11. Avsked 1719-09-30. Major vid kavalleriet 1721-02-25. Löjtnant vid garnisonsregementet i Göteborg 1722-01-09. Kapten vid garnisonsregementet i Göteborg 1730-05-22. Major 1739-03-24. Överstelöjtnant vid Kronobergs infanteriregemente 1747-03-17. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnant vid Södermanlands regemente 1757-01-21. Överste i armén 1757-07-19. Död 1758-05-06 i Pommern, dit han följt regementet. Bevistade bland annat fälttåget i Norge, därunder han vid Björås skans slog en dansk kapten, som anförde femtio dragoner samt tog några fångar. Gift 1:o 1719-01-15 med friherrinnan Anna Catharina Thegner, döpt 1692-03-22 i Stockholm, död i barnsäng 1722-02-12, dotter av vice presidenten Johan Thegner, och Anna Catharina Adlersköld. Gift 2:o 1726-08-26 i Stockholm med Anna Barbara von Kochen, född 1692-10-02, död 1730-09-07, dotter av burggreven i Narva Christoffer Kochen, adlad von Kochen, och Anna Hassenia. Gift 3:o 1733-08-28 i Stockholm med sin 1:a frus kusin (friherrinnan) Johanna Margareta Ehrenstrahl, född 1706-03-04, död 1770-12-11 på Sämsholm i Säms socken, Älvsborgs län, dotter av landshövdingen Frans Joakim Gerdes, adlad och adopterad (samt friherre) Ehrenstrahl, och Margareta Adlersköld.

Barn:

 • 1. Johan Fredrik, född 1722-02-02, död 1724-05-22.
 • 2. Anna Maria, född 1728-02-09, död 1728-02-18.
 • 2. Fredrik, född 1728-12-13. Volontär vid fortifikationen 1743-12-04. Fänrik vid garnisonsregementet i Göteborg 1746-12-30. Löjtnant vid garnisonsregementet i Göteborg 1750-04-25. Stabskapten 1750-07-23. Kapten 1756-03-06. Sekundmajor 1766-03-12. RSO 1767-11-23. Premiärmajor 1768-09-27. Överstelöjtnant vid Kalmar regemente 1774-12-19. Vice landshövding i Kalmar län. Överste i armén 1789-12-29. Generalmajors karaktär 1797-11-01. Död ogift 1810-07-25 på Skramstads boställe i Gamleby socken, Kalmar län.
 • 2. Christoffer, född 1729-11-25 på Sämsholm, död 1729-11-25 några timmar gammal.
 • 3. Ulrika Eleonora, född 1734-08-04 på Sämsholm, död 1783-08-26. Gift 1:o 1754-06-02 Sundranäs s socken, Kronobergs län med kaptenen Nils Boije af Gennäs, från vilken hon 1757-11-02 blev skild, född 1712, död 1783. Gift 2:o med underofficeren Daniel Stockenberg, död 1763-04-11 på Sämsholm. Gift 3:o 1764-09-18 på Sämsholm med sin kusin, kaptenen Gustaf Fromhold Virgin, från vilken hon 1766-12-17 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1732, död 1797.
 • 3. Johan, född 1735-09-18 på Sämsholm, död 1736-01-25.
 • 3. Hedvig Charlotta, född 1736-12-05, död 1818-05-18 i Nyköping. Gift 1760-09-23 med professorn vid akademien i Lund Johan Henrik Burmeister, döpt 1720-05-04 i Kristianstad, död 1770-11-23 i Lund (Sbn.).
 • 3. Johanna Margareta, född 1740-02-04, död 1740-02-06.
 • 3. Johan Gustaf, född 1746. Löjtnant. Död 1828. Se Tab. 20.

TAB 20

Johan Gustaf, (son av Johan Didrik, tab 19), född 1746-07-07 i Göteborg. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen. Sergeant på extra stat vid Bohusläns dragonregemente 1766-11-17. Sergeant utan lön vid Gyllengranatska regementet 1769-10-05. Sergeants lön 1770-06-30. Fänrik vid garnisonsregementet i Göteborg 1770-10-15. Löjtnant vid garnisonsregementet i Göteborg 1776-05-01. Genom byte löjtnant vid fortifikationen 1782-05-15. Död 1828-01-18 Brunlid. Han var en tid bosatt i Filadelfia i Nordamerika. Gift 1774-09-00 med Sara Petersson i Göteborg.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1775. Fänrik. Död 1851. Se Tab. 21
 • Johanna Margareta, född 1781, död 1794-04-24 på Leneby i Vada socken, Stockholms län.

TAB 21

Johan Fredrik, (son av Johan Gustaf, tab 20), född 1775-12-05. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1791-07-16. Avsked 1803-03-09. Död 1851-06-07 i Skara. Gift 1810-11-27 Baggetorp med Ulrika Charlotta Lindholm, född 1786, död 1835-12-25 i Skara.

Barn:

 • Henrietta Desideria, född 1814-06-09, död ogift 1842-02-06 i Skara.
 • Josefina Ulrika Eleonora Charlotta, född 1817-03-30, död ogift 1877-03-13 i Skara.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: